Page 1

ex c l u siv e in t er v iew

EU € 15 UK £ 15 UAE Dh 90

ec l ec t ic u r ba n HOU SES f u l l of a est het ic su r pr ises

APARTMENTS_2014_COVER _OUTLINE.indd 1

23/04/2014 11:26 ΠΜ


comment

comment

ικό ρα γμα τ ων ικ ή π ιν ο κ ος ο α ικ ονο μ υ θέμ τ γ ισ η το σ μ ια ο ικ γ ό κ έ ς γ σ α ο π π ρ ω ς τό ο νέα π Η νέα σ ε μ ια έρ ισ μα μ ί ε ια γ δ α η δ ίν ο πισ , ς“. Τ τ η τα ο ικ ίας μ ε ό ς πόλ η ο τ τ ν α ε κ ο ν ία πολ λ έ ς ς μο ”κα το ικ ιτό, ενώ να ν τ ι τ η σ έ ο , ρ ς π η σ ο ζ ω ή ς. τ ερ κα το ίκ η τρ ό π ο ς π ερ ισσό ς α ω ρ ε ή μ ή η σ α χ τ ίά πο ψ μο ιά ζ ε ι μα γ ια ν α ι α πό ισ τ ρ ε έ γ μ έ ιλ ια π α να το δ φορ έ ς ε α πό το ” ”πουλ άω ά ν υ χ ο υ τ σ η ηψ ι πιο ε χ ής Η α ν τ ίλ ι ό λ ο κα , η συν θ ίσ τα τα ά λ ληλα α ρ α ικ τ Π ρχ ιν . α “ ν χο ν σω“ ια τ η α δη υ πά ρ ορ ιών γ ή φ ο ο τ δ ιρ η ια ω λ δ ηπ του κα ιν ίζ δ ια κ ίν ησ η, μ έ σω η ν ρ χ ε έ θ τ ο ιύ ξ ν ε ε η η ς, κα ι τ κα ι ε λ δ ικ τ ύω σ ο design ς τ ή , ικ αι ή ν κ ικ ω ν ς κο ιν τ ε κ το ό σ μ ιε ν μ έ σ ων ις πα γ κ τ ω τ ε ι μ α α κ ό τ ό τ η ς, κο ιν κ τύου τ ης α π λ ρύ τ ερο υ ς ε ίε α ξ ν α έ ικ έ ς υλ ικών, κ ε ιών ε ι χ ιτ ε κ τον ε ιας των ρ α ίν ρ ς ικ έ ικ ιλ ο ίε ς ο τ ης ε δ ια χ ρ ον ς τ ις ο π ίε ό τ η τ α ς, ξ ικ α γ , ρ ς υ ό ο φωτ ιδ ιω τ ιτ ης λ ε ιτ σ ης του ιώ σ ε ι σ ε υ σ ε υ λ ο λ τ ε ά τ μ ε τ ις . τ ης ε κ μ λ ε ίτα ι να ρ ιτ ήρ ια ο ν α ς κα τ κ θ η τ ικά κ έ ισ ιτ α χ ά λ αρ η ψ υ ρους μ ε κ ο ύ ς χώ

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο διαμέρισμα απλοποιείται η διαρρύθμιση, με τα χωρίσματα να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, ενώ συχνά αντικαθίστανται από ελαφριά, κινητά ή/και διάτρητα διαχωριστικά, που αφήνουν το χρήστη να μεταβάλει ο ίδιος το χώρο του. Παράλληλα, όπου είναι δυνατό, διευρύνονται ή προστίθενται νέα ανοίγματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση της εισροής του φυσικού φωτός και το άνοιγμα του εσωτερικού χώρου προς το αστικό τοπίο. Το μπετόν, το τσιμέντο, χαρακτηριστικά υλικά της πόλης, δεν αποτελούν πια ταμπού, αφήνονται τώρα ανεπίχρηστα ή σκοπίμως προστίθενται μέσα στο διαμέρισμα, σαν μια δήλωση αποδοχής της ζωής στις μητροπόλεις. Ξύλο, όσο πιο κοντά στη φυσική του μορφή, λαμαρίνες που αφήνονται να οξειδωθούν, τούβλα ασοβάτιστα, σε συνδυασμό με εμφανείς μηχανολογικές εγκατασ τάσεις συμπληρώνουν το παζ λ, προσεγγίζοντας σχεδόν ένα νέο μπρουταλισμό. Σε πολυκατοικίες ηλικίας αρκετών δεκαετιών, παλιά στοιχεία ή υλικά, χαρακτηριστικά της εποχής κατασκευής τους συχνά επιλέγεται να διατηρηθούν. Ένα μωσαϊκό, ένας μαρμάρινος πάγκος, ένα περίτεχνο τζάκι, βρίσκονται στον ίδιο χώρο με καινούργιες κατασκευές, design αντικείμενα και έργα τέχνης θυμίζοντας την ιστορία του κελύφους που τα περιέχει. Ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα από το σχεδιασμό, το διαμέρισμα γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο μπορούν να συνυπάρξουν με απόλυτη ελευθερία τάσεις και στοιχεία, διαφορετικά ως προς το αισθητικό, πολιτισμικό, χρονικό και οικονομικό τους υπόβαθρο, εκφράζοντας κάθε φορά την προσωπικότητα του χρήστη που το βιώνει.

architects 14

COMMENT.indd 14

19/12/2013 12:40 ΜΜ


C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

IDEAL STANDARD.indd 1

4/16/13 3:58 PM


comment

comment ads to reality le d social n a ic nce“. e m y resid econo it l c a ” b f lo o g t d ep The new the conc (compare proach to abitation p h a f le o b w a e e c n rd a affo a pla ks more ment as o rt a lo e p h ) a T l“ e . Th a poo festyle n as a li use with e o s d h o il ” h u c a b to ften r to and is o t in orde , n s e y m a a rt d e a a id now n ap the selling a ore with ” m f o d t n p a e e m ore e ti , conc placed m t the sam re A . is “ e “ e n s o rmation a hou xisting n of info ng the e o ti ti a la v u o c n gh the ee cir of ”re art throu s and fr u d o n u a n ti n n e r a u, desig the co es a wid hitecture s ri rc a ia il to m tural ia fa related architec cial med s o s s le d e n m a ti d ateinternet lobal an sty of m ith the g ty, hone li w a at n e c o ti n s c ie e d valu th y, fun simplicit hese are f T o t. to s h e in g lu li va ntiate tion of ansubsta exploita tr d to n a n o ls ria . lled up c criteria ect is ca aestheti h an archit ig h h it paces w private s

In this context, the apartment layout is simplified and the walls are limited to what is necessary – or replaced by lightweight, mobile and/or perforated dividers that let the user reform the space himself. In addition, where possible, openings are expanded or added in order to maximise the natural light and open up the interior space to the urban landscape. Concrete and cement, typical city materials, are no longer taboo; they are left uncoated or intentionally added to the apartment, like a declaration of acceptance of life in a metropolis. Wood left close to its natural state, metal left to oxidize, bricks left unplastered - coupled with apparent mechanical installations - complete the puzzle, almost approaching a new brutalism. In apartment buildings that are several decades old, original elements or materials are often preserved. A mosaic, a marble bench or an ornate fireplace, for example, may exist alongside new constructions, design objects and works of art, reminiscent of the history of the shell that contains them. Perhaps now more than ever, through the design, the apartment becomes the canvas upon which trends and elements of different aesthetic, cultural, temporal and economic backgrounds can coexist with absolute freedom to express the resident’s individual personality.

architects 16

COMMENT.indd 16

19/12/2013 12:41 ΜΜ


VIMAR_EIKON_3M.indd 1

9/12/12 9:07 AM


what’s

new

rw464 Κάβα συντήρησης κρασιών για έως 101 φιάλες, με δύο ξεχωριστά ελεγχόμενες κλιματικές ζώνες. Η ηλεκτρονική ρύθμιση εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες από 5°C - 18°C, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια βαθμού. Wine cabinet with a capacity of up to 101 bottles, with two independently controllable climate zones. The electronic control system ensures exact constant temperatures of 5°C to 18°C.

ipparco Νέο επιτραπέζιο, πολυμορφικό φωτιστικό με led, σχεδιασμένο από το Neil Poulton για την Artemide Ιταλίας, που επιτρέπει στο χρήστη να του αλλάζει ολοκληρωτικά τη μορφή, ανάλογα με τις ανάγκες και την αισθητική του. New desktop luminaire designed by Neil Poulton for Artemide Italy, with a versatile led light ring that allows the user to completely change its position, depending on their needs and aesthetics. ARTEMIDE www.artemide.com

Gaggenau www.gaggenau.com/gr

ola 20 Κουζίνα από λευκή ματ μεταλλική λάκα, σχεδιασμένη από το γραφείο pinifarina. White matt metalic lacquered kitchen, designed by Pinifarina. SNAIDERO www.snaidero.gr

30

PROTASEIS APARTMENTS_2014.indd 30

19/12/2013 11:44 ΠΜ


GAGGENAU.indd 1

5/20/13 2:23 PM


designer's view

Silhouette of Charm Chandelier, 2003

Οι Studio Job δημιουργήθηκαν το 1998 στην Αμβέρσα του Βελγίου από τον Jon Smeets, ενώ το 2000 εντάχθηκε στην ομάδα η Nynke Tynagel. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων στη φημισμένη Design Academy of Eindhoven. Τα projects των Studio Job, από τα πρώτα χρόνια κιόλας του γραφείου, χαρακτηρίζονται από την ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούν και ιδιαίτερο συνδυασμό απρόσμενων και «προκλητικών» έργων, γεμάτων συμβολισμούς. Στο πέρασμα των 15 χρόνων από την ίδρυση του γραφείου, οι Studio Job έχουν δουλέψει σε πληθώρα έργων περιορισμένης παραγωγής (limited editions), ενώ έχουν συνεργαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία με εταιρίες παγκοσμίου φήμης, από πολλές διαφορετικές βιομηχανίες (μόδα, αυτοκίνητο, κοσμήματα κ.α.). Έργα τους είναι τοποθετημένα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Επιπλέον έχουν κάνει ατομικές εκθέσεις μεταξύ άλλων σε: Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο, ενώ η δουλειά τους εκτίθεται σε περισσότερα από 40 μουσεία ανά τον κόσμο. Παρατηρώντας τη δουλειά τους, είναι ξεκάθαρο πως οι Studio Job έχουν επαναπροσδιορίσει τον όρο του σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν παράλληλο κόσμο με το δικό μας, έναν κόσμο στον οποίο εισερχόμαστε με χαρά και τον απολαμβάνουμε.

Nature form of Rock Chair, 2004

Studio Job was formed in Antwerp back in 1998 by Job Smeets; Nynke Tynagel joined the firm in 2000. The duo met when they were students at the Design Academy of Eindhoven. From the early years, their projects were characterised by the variety of materials used and the unique combination of unpredictable and provocative work that was full of symbolism. Over the course of the last 15 years, the design studio has worked on numerous limited-edition artesian projects and has collaborated successfully with highly established firms from many different industries (fashion, car, jewelry, etc.). Their work is collected in both the private and public sectors. Moreover, they have had solo exhibitions in New York, Tokyo, Los Angeles, Paris, London, Milan and elsewhere, and their work can be found in more than 40 museums around the world. Seeing their work, it is clear that Studio Job has redefined the decorative arts for the contemporary age in a distinct and very personal way. They have managed to set a parallel universe to our own - one we happily join (and enjoy!).

Shrinking the gap bet ween ar t and design 64

AP_064_075_STUDIO_JOB.indd 64

interview by Eleftherios Ampatzis, ΑΑ architect photography: R. Kot, J.-B. Mondino, C. Anee, D. Brandsma, P. Stigter, L. Blonk

23/04/2014 11:37 ΠΜ


Nynke Tynagel & Job Smeets, Studio Job 2007

AP_064_075_STUDIO_JOB.indd 65

23/04/2014 11:37 ΠΜ


architect's view

IS interview by Thanasis Hatzilakos, architect

78

AP_078_087_ISV.indd 78

23/04/2014 11:38 ΠΜ


S

Το αρχικά ISV είναι από τα πιο The initials “ISV“ are among αναγνωρίσιμα στο χώρο της the most recognisable in the Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. field of Greek architecture. Η έκφραση “θυμίζει ISV“ υποThe expression “it reminds δηλώνει ταυτόχρονα αναγνώme of ISV“ signifies the firm’s ριση ταυτότητας έργου, αλλά distinctive design identity και συγχρόνως αναγνώριση της and the quality of their archiποιοτικής του αποδοχής. Ένα tectural work. ISV Architects επιπλέον στοιχείο που κάνει also stands out for the firm’s τους ISV να ξεχωρίζουν, πέρα longevity. Originally set up in από τη σταθερότητα, τη συνέ1977 as “IS“ by Babis Ioanπεια και την ποιότητα της αρχιnou and Tasos Sotiropoulos, τεκτονικής παραγωγής τους, είit became ISV with the addiναι η μακροβιότητα. Ξεκίνησαν tion of Alexander Van Gilder ως IS με τον Μπάμπη Ιωάννου in 1982. Their creative specκαι τον Τάσο Σωτηρόπουλο το trum comprises almost every1977 και ολοκληρώθηκαν ως thing, from residences, apartISV με την ένταξη του Αλέξανments, retail and business δρου Van Gilder το 1982. spaces, to complex building Το δημιουργικό πεδίο δράσης constructions. τους περιλαμβάνει σχεδόν τα Almost four decades later, πάντα: Σύνθετα κτιριακά έργα, with projects in both Greece Κατοικίες, Πολυκατοικίες, Καταand abroad, ISV Architects στήματα, Ειδικά κτίρια. Τέσσερις continue their creative mulσχεδόν δεκαετίες μετά, με παρουtilevel approach to archiσία τόσο στην Ελλάδα, όσο και tecture, with an admitστο εξωτερικό, η ISV Architects ted prowess in dealing συνεχίζει να δημιουργεί αρχιτεwith major architecκτονικό έργο προσεγγίζοντάς το tural issues in orπολυεπίπεδα, με μια αποδεδειγder to enhance μένη ικανότητα να συνδιαλέγεται the experience με τα κύρια αρχιτεκτονικά ζητήμαof life through τα κατά τρόπο ώστε μέσα από το design and σχεδιασμό και την κατασκευή να construcεμπλουτίζεται η εμπειρία της ζωής. tion.

79

AP_078_087_ISV.indd 79

23/04/2014 11:38 ΠΜ


180m2

Glass cube Το διαμέρισμα βρίσκεται στο προάστιο της Πεύκης, σε μία από τις χαρακτηριστικές πολυκατοικίες των αρχών της δεκαετίας του ’80.

design by John Karahalios, Elisavet Plaini, Anastasis Bachas text ELISAVET Plaini & JOHN Karahalios - photos Dimitris Aspiotis

This apartment is located in the Athenian suburb of Pefki, in a characteristic housing complex of the early 1980s.

90

AP_090_097_Karahalios.indd 90

23/04/2014 11:47 ΠΜ


AP_090_097_Karahalios.indd 91

23/04/2014 11:47 ΠΜ


185m2

Blue Ribbon

design by SCAPEARCHITECTURE - George Atsalakis, Stavroula Christofilopoulou text ScapeArchitecture - photos Cathy Cunliffe

Η επανακατοίκηση του κέντρου της Αθήνας για ένα νέο επιχειρηματία σηματοδοτείται από τη ριζική ανακαίνιση ενός διαμερίσματος στον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας της δεκαετίας του ‘60. Ζητούμενο είναι οι φωτεινοί ενοποιημένοι χώροι, τα μεγάλα ανοίγματα στο εσωτερικό και στις όψεις και οι σαφείς γραμμές στις φόρμες και τα υλικά. Returning to live in Athens city centre, a young businessman decided to completely renovate a 6th floor terraced apartment in a building that dates back to the 1960s. Light and spaciousness re-enter the rooms through integrated spaces, larger openings and clear, geometric forms.

98

AP_098_107_Scape.indd 98

23/04/2014 11:48 ΠΜ


AP_098_107_Scape.indd 99

23/04/2014 11:48 ΠΜ


110

AP_110_121_VEROUTI.indd 110

23/04/2014 11:50 ΠΜ

design by Expansive Design - construction management by Ioannis Kousoulas text Jenny Schafer - photos GEORGE FAKAROS


150m2

Serenity in space Η σχεδίαση ενός εσωτερικού χώρου καλεί πάντα σε ένα παιχνίδι ισορροπιών μεταξύ διαφόρων στοιχείων. Η τέχνη του ”mix and match“ κάνει στοιχεία από διαφορετική δημιουργική προέλευση να ταιριάζουν μεταξύ τους. Έτσι, σ’ αυτό το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, σε πολυκατοικία της δεκαετίας του ’60 του Ρένου Κουτσούρη, η αρχική διάταξη άλλαξε ώστε ο νέος ενιαίος χώρος να γίνει ένα ουδέτερο πλαίσιο για αυτό το παιχνίδι, στην πιο ανάλαφρη εκδοχή του. The design of an interior space always requires a game of balance between the different elements at play. The art of ”mix and match“ makes objects from different creative origins fit together. In this Kolonaki apartment, in a building designed and built in the 1960s by architect Renos Koutsouris, the initial layout was removed to start anew with an open-plan space as a neutral context for this game in its lightest interpretation.

AP_110_121_VEROUTI.indd 111

23/04/2014 11:50 ΠΜ


122

AP_122_129_Tacet Creations.indd 122

23/04/2014 11:51 ΠΜ

design by TACET CREATIONS in collaboration with JOHN VETT text NΙICHOLAS KARYTINOS - photos DOMAGOJ BLAzevic


150m2

Sense of exhibition Η ανακαίνιση αφορούσε ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, διπλού ύψους με εσωτερικό ημιώροφο στο NoHo της Νέας Υόρκης. Στόχος ήταν ο σχεδιασμός να προσφέρει την αίσθηση ενός εκθεσιακού χώρου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, στη σχέση του με τη λεωφόρο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και άνετο loft. This renovation was of a double-height second-floor apartment with a mezzanine in NoHo, NYC. The goal of the design was to offer a sense of exhibition both internally and from the avenue, creating a special and comfortable loft.

AP_122_129_Tacet Creations.indd 123

23/04/2014 11:51 ΠΜ


132

AP_132_143_OneAthens.indd 132

23/04/2014 11:53 ΠΜ

design by DIVERCITY & TRAC - principal architects NIKOLAS TRAVASAROS, CHRISTINA ACHTYPI - structural engineer Ε.Τ.Ε.S.Μ.Ε, E. Kakkava, D. Theodosiou - e/m ΕL.Τ.Ε.ΜΕ lighting designer Diathlasis Architectural Lighting & L4A Lighting For Architecture - acoustic design by Theodors Timagenis - constructor J&P-AVAX text DIVERCITY - photos GEORGE FAKAROS


186m2

Memory alteration Το διαμέρισμα βρίσκεται στο νέο συγκρότημα κατοικιών One Athens, που διαμορφώθηκε στο παλαιό κτίριο Δοξιάδη στην περιοχή του Λυκαβηττού. This apartment is located in the foothills of Mount Lycabettus and belongs to the One Athens Apartment Building, which is a conversion of a well-known 1950s landmark that was originally designed by Constantinos Doxiadis.

AP_132_143_OneAthens.indd 133

23/04/2014 11:53 ΠΜ


design by STUDIO OMERTA text STUDIO OMERTA - photos GIORGOS SFAKIANAKIS

220m2

Skyfall Η ανακαίνιση αφορά ένα παραδοσιακό αθηναϊκό διαμέρισμα, με σκοπό να εξελιχθεί στο υψηλότερο επίπεδο της σύγχρονης αστικής αισθητικής. The renovation of this traditional Athenian apartment aimed to develop the highest level of contemporary urban aesthetics.

146

AP_146_161_OMERTA.indd 146

23/04/2014 11:55 ΠΜ


AP_146_161_OMERTA.indd 147

23/04/2014 11:55 ΠΜ


164

AP_164_179_Gravanis.indd 164

23/04/2014 11:56 ΠΜ

design by D. Kavallaris & Associates, DIMITRIOS KAVALLARIS, ATHINA SAMIOU architectural lghting by L+DG Thomas Gravanis Lighting Architects text D. KAVALLARIS & ΑCCOCIATES - photos GEORGE FAKAROS


220m2

In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre of Athens.

AP_164_179_Gravanis.indd 165

23/04/2014 11:56 ΠΜ


182

AP_182_189_Labrinopoulos.indd 182

23/04/2014 11:58 ΠΜ

design by KLab Architecture - Konstantinos Labrinopoulos - design team Enrique RamIrez, VERONICA VASILEIOU, ΈLENA SKORDA interior decoration by Blossom creative decoration - μARIZA PAPADOPOULOU - construction managment by T constructions - Alexandros Triantafyllidis text Konstantinos Labrinopoulos - photos GEORGE FAKAROS


90 m2

Μinimal bohemian atmosphere Το διαμέρισμα βρίσκεται στην Portland Place, κεντρικό δρόμο του Λονδίνου, στον 5ο όροφο. To κτίριο είναι κατασκευασμένο στις αρχές του 20ου αιώνα με θέα προς το Regent’s Park, αλλά και κοντά σε εμπορικούς δρόμους όπως η Oxford street. The apartment is on Portland Place, a central road in London. The building was constructed at the beginning of the 20th century with views of Regent’s Park and near the well-known shopping district of Oxford and Regent streets.

AP_182_189_Labrinopoulos.indd 183

23/04/2014 11:58 ΠΜ


190

AP_190_197_vmp.indd 190

23/04/2014 12:00 ΜΜ

design by VMP Architects - design team Vassilis M. Petropanagiotakis, Dimitris Ververis construction by OWN Developments text DIMITRIS VERVERIS - photos Tom Gildon


80 m2

Beaufort gardens Η μελέτη αφορά στην ανακαίνιση και τον επανασχεδιασμό ενός παραμελημένου διαμερίσματος, Γεωργιανής περιόδου στην καρδιά του Λονδίνου, στην περιοχή Beaufort Gardens, στο Knightsbridge. This development project consisted of reconfiguring and renovating a dated one bedroom first-floor flat into an immaculate, interior-designed, two-bedroom apartment with external private amenity space. The property is located in Beaufort Gardens, a quiet residential Georgian terrace in Knightsbridge, in the heart of the Royal Borough of Kensington and Chelsea.

AP_190_197_vmp.indd 191

23/04/2014 12:00 ΜΜ


200

AP_200_211_WhiteBox.indd 200

23/04/2014 12:02 ΜΜ

design by WHITEBOX ΑRCHITECTS - collaboration CHADI SAYADI text WHITEBOX - photos GEORGE FAKAROS


160m2

Need to experiment Το διαμέρισμα βρίσκεται στο παλαιό Φάληρο στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας κατασκευασμένης τη δεκαετία του ‘80.

The apartment is located in P. Faliro, on the top floor of a building constructed in the 1980s.

AP_200_211_WhiteBox.indd 201

23/04/2014 12:02 ΜΜ


212

AP_212_219_LKMK.indd 212

23/04/2014 12:13 ΜΜ

design by LKMK ARCHITECTS text KYRIAKOS MICHALOPOULOS - photos PANAGIOTIS VOUMVAKIS


125 m2

Familiar sensation Το διαμέρισμα βρίσκεται στο δεύτερο όροφο μιας τετραώροφης πολυκατοικίας, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’90. Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο επανασχεδιασμός των χώρων, με γνώμονα να καλυφθούν οι σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες, αλλά και οι αισθητικές απαιτήσεις ενός νέου ζευγαριού. The apartment lies on the second floor of a four-storey block of apartments that was constructed in the 1990s. The study concerned re-designing the space in order to meet the modern functional needs and aesthetic requirements of a young couple.

AP_212_219_LKMK.indd 213

23/04/2014 12:13 ΜΜ


222

AP_222_233_Rafa.indd 222

23/04/2014 12:15 ΜΜ

design by DIMITRA RAFA text dimitra rafa - photos VANGELIS PATERAKIS


190m2

Industrial textures Το διαμέρισμα στον Άλιμο σχεδιάστηκε για µια τριµελή οικογένεια και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ισόγειο, όροφο και υπόγειο. This apartment in Alimos was designed for a family of three on three levels: basement, ground floor and first floor.

AP_222_233_Rafa.indd 223

23/04/2014 12:15 ΜΜ


110m2

Changing reflections Πρόκειται για τη μετατροπή παραθεριστικού διαμερίσματος, κατασκευής του 1980, σε μόνιμη κατοικία για ένα νεαρό ζευγάρι.

design by IRIS GIANNAKOPOULOU text IRIS GIANNAKOPOULOU- photos DIMITRIS KALAPODAS, IRIS GIANNAKOPOULOU

The project was the transformation of a summer apartment, built in 1980, into a permanent residence for a young couple.

236

AP_236_243_Kavouri.indd 236

23/04/2014 12:17 ΜΜ


AP_236_243_Kavouri.indd 237

23/04/2014 12:17 ΜΜ


244

AP_244_255_Ateam.indd 244

23/04/2014 12:18 ΜΜ

design by A-TEAM ARCHITECTS - GEORGIOS STAMATAKIS, KATERINA KARANIKOU text GEORGIOS STAMATAKIS, KATERINA KARANIKOU - photos PANAGIOTIS VOUMVAKIS


440m2

Open horizon Η αρχιτεκτονική είναι μεν προνόμιο αυτών που την εξασκούν, αλλά δεν έχει καμία ουσία όταν δεν απευθύνεται σε αυτούς που τη βιώνουν. Με αυτές τις σκέψεις, ένα διαμέρισμα τριών επιπέδων στη Βούλα ανασχεδιάστηκε πλήρως, ώστε να καλύψει με σύγχρονο λεξιλόγιο τις απαιτήσεις μιας οικογένειας. Architecture may be the privilege of those who practice it, yet has no substance if it does not appeal to those who experience it. With this in mind, a three-level flat was completely redesigned to meet the requirements of a contemporary family.

AP_244_255_Ateam.indd 245

23/04/2014 12:18 ΜΜ


FRANKE.indd 2

4/17/13 9:27 AM

Apartments 2014  
Apartments 2014  

APARTMENTS is an international publication that is circulated in Greece, Cyprus, UK, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Turkey, China and Tai...

Advertisement