Page 1

T.C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU

MULTIMEDIA / VĠDEO ĠġLEME

YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA Serhat PARLAR 1027.32117

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞ I

YönlendirilmiĢ ÇalıĢma DanıĢmanı: Öğr. Gör. FERDA BOZKURT

ġUBAT 2012


2

ÖNSÖZ Yönlendirilmiş çalışma konumda ki araştırmamda, istenilen video işleme tekniklerinde (Belgesel Anlatım, Time Lapse, Stop Motion) uygulamak için Sony Vegas PRO 11 yazılımını tercih ettim.

Belgesel anlatımı projesinde ses kaydında yardımcı olan

katlanılmaz sesime tahammül etmek zorunda kalan Hakan SALİH’e alınan kayıtta ki sesime derinlik ve efekt ayrıca mix mastering yanı sıra video prodüksiyon kısmında fikirler veren Sezgin GÖKÇE abime, böyle bir proje için çalışma fırsatı veren değerli hocam Öğr. Gör. Ferda BOZKURT’a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Serhat PARLAR Şubat 2012


3

ĠÇĠNDEKĠLER

BÖLÜM 1. GĠRĠġ, 7 1.1. Sony VEGAS PRO 11, 7

BÖLÜM 2. EFEKTLER, 8 2.1. Efekt Tanımları ve Uygulama, 8 2.1.1. Add Noise (Karıncalar), 8 2.1.2. Black and White (Siyah ve Beyaz), 9 2.1.3. Black Restore (Siyah Düzenlemesi), 10 2.1.4. Border (Kenarlık), 10 2.1.5. Brightness and Contrast (Parlaklık ve Kontrast), 11 2.1.6. Broadcast Colors (Yayın Renkleri), 11,12 2.1.7. Bump Map (Kabartması ve Işık), 12 2.1.8. Channel Blend (Kanal Renkleri Karışımları), 12,13 2.1.9. Chroma Blur (Parlak Bulanıklık), 13 2.1.10. Chroma Keyer , 14 2.1.11. Color Balance – Corrector – Curves(Denge – Düzeni – Eğriler), 15 2.1.12. Cookie Cutter (Görüntü Kesici), 15,16 2.1.13. Defocus (Odaksız Görüntü), 16 2.1.14. Deform (Deforme), 17 2.1.15. Fill Light (Hafif Işık), 17,18 2.1.16. Film Effects (Film Efektleri), 18 2.1.17. Guassian Blur (Gauss Bulanıklığı), 18,19 2.1.18. Glint (Işıltı), 19 2.1.19. Glow (Parıltı), 19,20 2.1.20. Gradient Map (Renk Eğimi - Ambiyans Haritaları ), 20 2.1.21. HSL Adjust (HSL Kontrast Ayarlama), 21 2.1.22. Invert (Renk Çevrimi), 21,22 2.1.23. Lens Flare (Lens Parlaması), 22 2.1.24. Levels (Renk Düzeyleri), 22,23 2.1.25. LightRays (Işık Işınları), 23,24 2.1.26. Linear Blur (Doğrusal Bulanıklık), 24


4

2.1.27. Mirror / Spherize (Aynalar ve Küresellik), 24,25 2.1.28. News Print (Yazdırma, Noktalama), 26 2.1.29. Pinch/Punch, 26,27 2.1.30. Pixelate - Radial Pixelate (Pikselleştirme), 27,28 2.1.31. Quick - Radial Blur (Hızlı ve Radyal Bulanıklık), 28 2.1.32. Saturation Adjust (Doygunluk Ayarları), 28,29 2.1.33. Sepia (Sepya), 29 2.1.34. Sharpen (Keskinleştirme), 30 2.1.35. Soft Contrast (Hafif Kontrast Ayarları), 30 2.1.36. Starburst (Yıldız Patlamaları), 31 2.1.37. Swirl / Wave (Dalga ve Girdap), 31,32 2.1.38. Timecode (Zamanlama), 32 2.1.39. TV Simulator (TV Similatörü), 33 2.2. Hazır Şablon Oluşturma (Preset), 33,34,35

BÖLÜM 3. BELGESEL ANLATIM (PROJE), 36 3.1. Fade In/Out (Azaltma / Karartma), 37 3.2. Opacity / Decibel (Saydamlık / Desibel), 37,38 3.3. Timebar / Timeline (Zaman Çizgisi / Çubuğu), 38 3.4. Slow / Fast Motion (Hızlı / Yavaş Çekim), 38,39 3.5. Reverse (Ters Çevirme), 39 3.6. HSL Adjust Settings (HSL Kontrast Ayarı), 39,40 3.7. Remove From / Clear (Ayır / Temizle), 40 3.8. Yapım Aşaması, 41,42 BÖLÜM 4. TIME-LAPSE TEKNĠĞĠ (PROJE) 4.1.

BÖLÜM 5. STOP-MOTION TEKNĠĞĠ (PROJE) 5.1.

KAYNAKLAR


5

RESĠM LĠSTESĠ Resim 2.1.1: Noise: Screen efektli örnek görüntü Resim 2.1.2: Black and White: 100% Black and White efektli örnek görüntü Resim 2.1.3: Black Restore: Streaming; Threshold efektli örnek görüntü Resim 2.1.4: Border: Pyramid efektli örnek görüntü Resim 2.1.5: Brightness and Contrast: Darker, More Contrast efektli görüntü Resim 2.1.6: Broadcast Colors: Extremely Conservative 7.5 efektli örnek görüntü Resim 2.7: Bump Map: Defult efektli örnek görüntü (ayarlarıyla oynanmıştır.) Resim 2.1.8: Channel Blend: RGB to BGR efektli örnek görüntü Resim 2.1.9: Chroma Blur: Maximum Blur efektli örnek görüntü Resim 2.1.10: Yeşil Perde çekimli örnek görüntü Resim 2.1.10.1: Chroma Keyer: Green Screen efektli örnek görüntü Resim 2.1.11: Color Balance: Blue Highlight efektli örnek görüntü Resim 2.1.11.1: Color Curves: Infrared efektli örnek görüntü Resim 2.12: Cookie Cutter: Diamond, Center, Blurred efektli örnek görüntü Resim 2.1.13: Defocus: Visible Outter Ring efektli örnek görüntü Resim 2.1.14: Deform: Curve Right efektli örnek görüntü Resim 2.1.15: Fill Light: Strong Warm efektli örnek görüntü Resim 2.1.16: Film Effects: Very Old Film efektli örnek görüntü Resim 2.1.17: Guassian Blur: Soften efektli örnek görüntü Resim 2. 1.18: Glint: Sparkle efektli örnek görüntü Resim 2.1.19: Glow: White Highlights efektli örnek görüntü Resim 2.1.20: Gradient Map: Cool efektli örnek görüntü Resim 2.1.21: HSL Adjust: Saturation and Luminance Boost efektli örnek görüntü Resim 2.1.22: Invert: 100% Inversion efektli örnek görüntü Resim 2.1.23: Lens Flare: 70-300mm Zoom Lens efektli örnek (ayarları değişik) Resim 2.1.24: Levels: Darken efektli örnek görüntü Resim 2.1.25: Light Rays: Intense Light Rays efektli örnek görüntü Resim 2.1.26: Linear Blur: 30 Degrees Light efektli örnek görüntü Resim 2.1.27: Mirror: Reflect Left efektli örnek görüntü Resim 2.1.27.1: Spherize: Maximum Sphere In, Half Scale efektli örnek görüntü Resim 2.1.28: News Print: Offset Print efektli örnek görüntü


6

Resim 2.1.29: Pinch/Punch: Medium Punch efektli örnek görüntü Resim 2.1.30: Radial Pixelate: Moderate Radial efektli örnek görüntü Resim 2.1.31: Radial Blur: Moderate Proportional efektli örnek görüntü Resim 2.1.32: Saturation Adjust: Reduce Minor Color Noise efektli örnek görüntü Resim 2.1.33: Sepia: Currency efektli örnek görüntü Resim 2.1.34: Sharpen: Heavy efektli örnek görüntü Resim 2.1.35: Soft Contrast: Warm Vignette efektli örnek görüntü Resim 2.1.36: Starbrust: Simple 4 Point efektli örnek görüntü Resim 2.1.37: Swirl: Medium Swirl, Clockwise efektli örnek görüntü Resim 2.1.37.1: Wave: Large efektli örnek görüntü Resim 2.1.38: Timecode: SMPTE Drop(29.97fps) Small efektli örnek görüntü Resim 2.1.39: TV Similator: Bad Sync efektli örnek görüntü Resim 2.2: Video Event FX: ayar penceresi Resim 2.2.1: Video Event FX: Şablon kaydı örneği Resim 2.2.2: Video FX: Kaydedilen şablon örneği Resim 3: Ses kaydı sırasında kaydı alınan sesin desibel(dB) görüntüsüdür. Resim 3.1: Ses kaydının prodüksiyon safhası grafiği örnek görüntüsü Resim 3.1.1: Fade in/ Fade out örnek görüntüsü Resim 3.1.2: Fade out/in şeklinde saydam geçiş örnek görüntüsü Resim 3.2: Opacity / Decibel örnek görüntüsü Resim 3.3: Timebar / Timeline örnek görüntüsü Resim 3.4: Slow / Fast Motion örnek görüntüsü Resim 3.5: Reverse: Ters çevrilmiş videonun örnek görüntüsü Resim 3.6: HSL Adjust: Saturation, 1.63 Luminance, 1.05 değerli örnek görüntüsü Resim 3.7: Group: Remove From ve Clear örnek görüntüsü Resim 3.8: Intro giriş videolarının proje görüntüsü Resim 3.8.1: Event Pan/Crop örnek görüntüsü


7

1. GĠRĠġ Bu çalışmada Sony firmasının video düzenleme yazılımı olan Vegas Pro 11 sürümünün bir takım özelliklerini, detaylı şekilde efektler ve hazır efekt şablonlarının anlatımı ve uygulamalı örnekleri kendi ayarlarınız ile yeni şablonlar oluşturulması anlatılıp, hazır videolardan sesi silme ve yeni hazırlanan başka bir sesi montajlama, time-lapse ve stopmotion teknikleri uygulamalı olarak anlatılmıştır. 1.1 Sony VEGAS PRO 11 Sony, 9 Eylül 2011 tarihinde Vegas Pro 11 çıkacağını ilan etti ve 17 Ekim 2011 tarihinde yayımlandı. Güncelleme özellikleri GPGPU video çözme, daha fazla efekt, Pan/Kırpma, geçişler ve hareket ivmeler yeni sürümde yer aldı. Diğer geliştirmeler ise gelişmiş metin araçları, gelişmiş Stereoscopic/3D özellikleri, RAW fotoğraf desteği ve yeni ortam eşitleme mekanizmaları içerecek şekilde kullanıcılara sunuldu. Ayrıca, Vegas Pro 11 Vegas Pro önceki sürümlerinin aksine, Windows XP desteklemiyor.[1] Vegas Movie Studio yazılım ile muhteşem HD kalitesinde video üretmek için gerekli her şeye sahipsiniz. İster HDV ister AVCHD olmak üzere neredeyse her biçimindeki videoları düzenleyebilirsiniz. Yenilikçi stereoskopik 3D araçlardan video birleştirme için güçlü özelliklere renk düzeltme gibi özellikleri ile evinizi küçük bir stüdyo haline getirebilirsiniz. Video düzenleme işlemi dışında ayrıca film müzikleri yapabilmeniz gibi özellikleri de dâhildir. 5+1 surround ses oluşturmak için ses karıştırma araçlarını kullanabilir, Profesyonel 2D ve 3D video efektleri ile filmlerinizi ilginçleştirebilir çeşitli filtreleri kullanarak

şık

görüntüler oluşturabilirsiniz.

Hazırladığınız videolarınızı hızlı

bir şekilde YouTube vb. gibi video izleme sitelerine yükleyebilir arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çekim kalitenizle orantılı olarak Blu-ray Disc yazabilir ya da güzel tasarlanmış hazır şablonları kullanarak DVD için özel menüler oluşturabilirsiniz.


8

2. EFEKTLER 2.1.

Efektler ve Uygulama

Vegas PRO 11 açıldıktan sonra sol kısımda bulunan paneldeki alt sekmelerden Video FX

bölümüne

tıklandığında

efektler

karşınıza

gelecektir.

Efektleri

istediğiniz

görüntülere uygulama ise örnekteki resimde işaret edilen (1.) kısımdan belirlenen efekt istenilen görüntü, fotoğraf veya grafiğe sürükleyerek üstüne bırakılır. Eğer efekt ismini direk sürüklediğiniz taktirde hazır şablonlardan standart (Defult) görünümü ile karşınıza çıkacaktır ve kendi ayarlarınızı yapmanızı isteyecektir. Önceden hazırlanmış şablonlar (Preset) kullanımı ise (1.) kısımdaki gibi sürükleme işlemi ile gerçekleşmektedir.

2.1.1. Add Noise (Karıncalar) Noise ilk görüldüğünde TV’lerin eski zamanlarda kanalları çekmemesinden dolayı karşımıza çıkan siyah beyaz noktacıklardan ibaret bir görüntü olmasına rağmen çeşitli çekimlerinizde bu efekti dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Medium (Orta derece), Grainy (Grenli), Extreme (Aşırı), Color (Renkli), Screen (Hafif)’dir. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur. Bunların dışında istenilen ayarlar el ile değiştirilebilir kendi karıncalı görüntünüzü oluşturabilirsiniz.


9

Resim 2.1.1: Noise: Screen efektli örnek görüntü Vegas Movie Studio içerisinde “Film Grain” adı altında diğer karınca efektlerini de bulabilirsiniz.

2.1.2. Black and White (Siyah ve Beyaz) Siyah beyaz televizyonlardan da hatırlanacağı gibi bir çok fotoğraf veya video, dizi ya da filmlerde bir çok kez tanık olduğunuz ve vazgeçilmez bir fenomen haline gelen Siyah

Beyaz

efektini

çeşitli

çekimlerinizde

bu

efekti

dilediğiniz

şekilde

kullanabilirsiniz. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; 25% Black and White (%25 Siyah Beyaz), 50% Black and White (%50 Siyah Beyaz), 75% Black and White (%75 Siyah Beyaz), 100% Black and White (%100 Siyah Beyaz) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.2: Black and White: 100% Black and White efektli örnek görüntü


10

2.1.3. Black Restore (Siyah Düzenlemesi) Siyah düzenlemesi genellikle gölge siyahlarını vurgulamak için kullanılır ve tek bir şablonu vardır. Bu ise Streaming (Gruplandırma) şablonudur. Şablon olduğu halde yine de el ile müdahale edilmesi gerekmektedir. Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp

bu şablon ile kendi

ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.3: Black Restore: Streaming; Threshold ayarı: 0,151 efektli örnek görüntü 2.1.4. Border (Kenarlık) Kenarlık efekti genelde fotoğraflar için kullanılmaktadır. Fotoğraflar dışında çekilen görüntülerde yanma efekti ile var olan görüntünün kaybolması sağlanabilmektedir. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Soft Edge(Yumuşak Kenar), Bevel(Konik), Solid White Border(Katı Beyaz Kenarlık), Translucent Blue Border(Şeffaf Mavi Kenarlık), Pyramid(Pramit), olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur. Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde

kaldırıp

bu

şablon

ile

kendi

ayarlarınız

yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.4: Border: Pyramid efektli örnek görüntü

ile

istediğiniz

görüntüyü


11

2.1.5. Brightness and Contrast (Parlaklık ve Kontrast) Adından da anlaşıldığı gibi parlaklık ve kontrast ayarı yapabilirsiniz. Çekimlerinizde karanlık görüntüleri aydınlatabilir veya tam tersi karanlık görüntüleri parlatabilirsiniz. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç olarak sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Brighter(Parlak), Very Bright(Çok Parlak), Darker(Koyu Karanlık), Very Dark(Çok Karanlık),

Brighter,

Contrast(Parlak,

More Contrast(Parlak,

Daha

az kontrast),

daha fazla kontrast), Brighter, Less

Darker,

More Contrast(Koyu,

daha fazla

kontrast),Darker, Less Contrast(Koyu, daha az kontrast), Flat(Düz), olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.5: Brightness and Contrast: Darker, More Contrast efektli örnek görüntü 2.1.6. Broadcast Colors (Yayın Renkleri) Bilgisayar monitörü ile TV görüntü oranları değişebilmekte ve çeşitli ülkeler NTSC veya PAL olarak bilinen yayınları izlemektedir. Bu efekt güvenli görüntü oluşturmak için kullanılır.

Bir takım uygun standart görüntüler elde edilmesinde kullanılarak

görüntüyü güvenli eşdeğer bir görüntü için renkleri dönüştürür.Özel filtreler içerir. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Lenient(Hafif), Lenient – 7.5 Setup(Hafif – 7.5), Conservative(Ölçülü), Conservative – 7.5

Setup

(Ölçülü

7.5),

Extremely

Conservative(Aşırı

Ölçülü),Extremely

Conservative – 7.5 Setup(Aşırı Ölçülü – 7.5) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


12

Resim 2.1.6: Broadcast Colors: Extremely Conservative 7.5 efektli örnek görüntü 2.1.7. Bump Map (Kabartması ve IĢık) Çekimlerdeki

görüntülerinize

veya

fotoğraflarınıza

kabartma

efekti

uygulayabilir,

ayarlarıyla detaylı uğraşıldığında bir çizgi film görüntüsü bile oluşturabilirsiniz. Bu özellikleri dışında görüntüdeki belirtmek istediğiniz yere ışık verebilir istemediğiniz bölümleri ise karartabilirsiniz. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Spotlight Up(flat)(Üstten sahne ışığı(düz), Lower-left Spotlight(Sol alttan sahne ışığı), Upper-Right Glow(Üst sağdan parıltı) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.7: Bump Map: Defult efektli örnek görüntü (ayarlarıyla oynanmıştır.) 2.1.8. Channel Blend (Kanal Renkleri KarıĢımları) Çekimlerdeki görüntülerinize veya fotoğraflarınız için kanal renkleriyle oynayarak bu renkler (kırmızı,yeşil,mavi) RGB ayarlarıyla detaylı şekilde düzenlemenize imkan verir. İki kanallı bir görüntü ile kırmızı ve mavi görüntülerinin şeffaflık ve görüntünün ise pozisyon ayarlarıyla oynanarak üç boyutlu (3D) görüntüler elde edebilirsiniz. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Distribute Red

Channel(Kırmızı

Kanal

Karışımı),

Distribute

Green

Channel(Yeşil

Kanal

Karışımı), Distribute Blue Channel(Mavi Kanal Karışımı), Red Only(Sadece Kırmızı),


13

Green Only(Sadece Yeşil), Blue Only(Sadece Mavi), Grayscale(Gri Ölçeği),

RGB to

BGR (RGB’yi BGR’ye Çevir), olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.8: Channel Blend: RGB to BGR efektli örnek görüntü 2.1.9. Chroma Blur (Parlak Bulanıklık) Hareketin dondurulamamasından kaynaklanan net olmayan görüntüyü bulanıklık ile görüntü kirliliğini engelleyebilir daha hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Yanı sıra geçişler

arasında

aşırı

ayarlarınızı standartlaştırıp

bulanıklık

kullanarak

güzel

geçişler

yakalayabilir

kendi

daha hoş görüntüler ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca tek

şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Light Blur (Işıksal Bulanıklık), Medium Blur (Orta Derecede Bulanıklık), Maximum Blur (Aşırı Bulanıklık) olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.9: Chroma Blur: Maximum Blur efektli örnek görüntü

bu şablon ile kendi


14

2.1.10. Chroma Keyer Geçmişten

günümüze

değişmeyen

bir

teknik

tabii ki teknik

geliştirilip

amatör

prodüktörler veya ev kullanıcılarının kendi videolarında uygulayabileceği bir efekt chroma keyer. Sinema, Belgesel, Dizi veya Reklam filmi, bu şekil bir çok projenin

mutfak aşamasında arka fonda yeşil veya mavi perde pek tercih edilmese de kırmızı perde önünde çekim ile başlayan ve teknolojinin imkanlarıyla bütünleştiğin de bu sektörlere büyük imkanlar sağlayan bir tekniktir.

Perde önünde alınan kayıt kurgu

montaj işlevinde perde görüntüsü temizlenip (kaldırılıp) istenilen farklı bir görüntü farklı

bir

yer,

değişebilmektedir.

bu

tamamen

hayal

gücüne

bağlı

olarak

projeden

projeye

Günümüzdeki dizilerde filmlerde uçan, kaybolan, başka yere

ışınlanan gibi algıladığımız görüntülerin mutfak aşamasında kullanılan efekttir. Hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Blue Screen(Mavi Perde), Green Screen(Yeşil Perde), Pure Red Screen(Saf Kırmızı Perde), Pure Green Screen(Saf Yeşil Perde), Pure Blue Screen(Saf Mavi Perde), olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir kendi ayarlarınızı oluşturabileceğiniz Defult (Standart) şablon size sunulmuştur. Resim 2.1.10: Yeşil Perde çekimli örnek görüntü

Resim 2.1.10.1: Chroma Keyer: Green Screen efektli örnek görüntü


15

2.1.11. Color Balance – Corrector – Curves (Renk Dengeleri – Düzeni – Eğrileri) Renk dengeleri ile daha kaliteli bir görüntü elde edilebilir yanı sıra çeşitli ambiyanslar oluşturmak için kullanılır. Örneğin gündüz alınan bir çekimde ki görüntüyü akşamüstü çekilmiş gibi gösterebilir veya akşam alınan karanlık bir kayıtta ışık ekleyerek havanın daha aydınlık

olmasını sağlayabilirsiniz. Hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere

sunulmaktadır. Bunlar; Red Midtones(Kırmızı Orta Tonları), Green Midtones(Yeşil Orta Tonları), Blue Midtones(Mavi Orta Tonları), Red Highlight(Kırmızı Vurgu), Green

Highlight(Yeşil

Vurgu),

Blue

Highlight(Mavi

Vurgu),

olarak

karşınıza

çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda kendi ayarlarınızı oluşturabileceğiniz Defult (Standart) şablon sizlere sunulmuştur.

Resim 2.1.11: Color Balance: Blue Highlight efektli örnek görüntü

Resim 2.1.11.1: Color Curves: Infrared efektli örnek görüntü 2.1.12. Cookie Cutter (Görüntü Kesici) Görüntülerin belli yerlerini gösterme veya istenilen yerlerini göstermeme gibi bir ihtiyacınızı karşılamak üzere kurgulanmış bir efekttir. Birçok çeşidi olmakla birlikte kendi ayarlamalarınızla ilginç görüntüler oluşturulabilir. Bunlar; Circle, Center(Ortadan Daire), Square, Center(Ortadan Oval), Diamond, Center, Blurred(Ortadan Bulanık Elmas),

Circle

Cut

Out

Center,

Blurred(Ortaya

Bulanık

Oval

Renk),

Two

Rectangles(İkiz Diktörtgen), Triangle Cut Out, Blue Border(Ortaya içi siyah kenarları


16

mavi üçgen), Square, Top Left, Border(Sol üste kenarlıklı kare), Diamond Cut Out, Bottom Right(Sağ alta elmas kesimi), Top Left Portrait(Solüste Portre kesimi), Yellow Glowing Portrait(Parlak Sarı Kenarlıklı Portre), Pop-up, Bottom Right(Sağ alt köşeye pop-up

kesim),

Picture-in-Picture(Resim

TicTacToe(Görüntüye 9 kare),

içine

Resim),

Grate(Izgara

kesimi),

olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda

kendi ayarlarınızı oluşturabileceğiniz Defult (Standart) şablon sizlere sunulmuştur.

Resim 2.12: Cookie Cutter: Diamond, Center, Blurred efektli örnek görüntü 2.1.13. Defocus (Odaksız Görüntü) Odaklar görüntüdeki nesne veya canlıyı vurgulamak için kullanılır. Bu efekt ise sizler için sahte odaksız görüntüler oluşturmaya imkanı verir. Bu efekti genelde yeşil perde tekniği ile kullanıldığında daha ilginç görüntüler elde edilebilir. Diğer efektlerin aksine bu efektin Defult (Standart) hazır şablonu bulunmamaktadır. Bu nedenle var olan şablonlardaki ayarlarla oynayarak kendi istediğiniz görüntüleri oluşturabilirsiniz. Bu şablonlar;

Circle,

Moderate Bloom(Ortadan dairesel odaksızlık),

Hexagon(Altıgen

odaksız görüntü), Visible Outer Ring(Fark edilebilir odaksız görüntü)’dür.

Resim 2.1.13: Defocus: Visible Outter Ring efektli örnek görüntü


17

2.1.14. Deform (Deforme) Deforme etmek pek kullanışlı olmasa da istenilenler doğrultusunda kullanılabilecek efekttir. Ayarlarla oynanarak hazır şablonların dışına çıkılabilir. Hazır şablonlar; Shear Horizontally(Yatay Kesik Deforme), Shear Vertically(Dikey Kesik Deforme), Squeeze Top(Üste doğru toplu deforme), Squeeze Bottom(Alta doğru toplu deforme), Squeeze Left(Sola doğru toplu deforme), Squeeze Right(Sağa doğru toplu deforme), Curve Top(Üste eğri), Curve Bottom(Alta Eğri), Curve Left(Sola Eğri), Curve Right(Sağa Eğri),

Bend

Horizontally(Yatay

Horizontally(Yatay

Sıkışık),

Eğik),

Compress

Bend

Vertically(Dikey

Vertically(Dikey

Sıkışık)

Eğik), olarak

Compress kullanıma

sunulmuştur. Diğer bir şablon ise Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.14: Deform: Curve Right efektli örnek görüntü 2.1.15. Fill Light (Hafif IĢık) Işık ayarlarının dışında ekstradan görüntülerinize hafif ışık dengelerini düzenlemek için kullanılır.

Ayrıca

tek

şekilde

değil

hazır

şablon

olarak

birkaç

çeşit

sizlere

sunulmaktadır. Bunlar; Moderate(Orta Hafif Işık), Strong, Warm(Güçlü, Sıcak Işık) olarak toplam üç tanedir. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


18

Resim 2.1.15: Fill Light: Strong Warm efektli örnek görüntü

2.1.16. Film Effects (Film Efektleri) Eğlenceli bir okadar da çok sık kullanılan bir diğer efekt eski film görünümünü sağlayan film efektleridir. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Very Old Film(Çok Eski Film Efekti), Low Quality Color Film(Düşük Kaliteli Renkli Efekt), Circa 1908, Circa 1980, olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.16: Film Effects: Very Old Film efektli örnek görüntü 2.1.17. Guassian Blur (Gauss Bulanıklığı) Görüntüyü bulanıklaştırıp yumuşatır ve parazitleri ortadan kaldırmakla beraber seviye seviye sizlere şablonlar sunulmuştur. Etkilenen piksellerin renk değerleri eşlenerek üretilen çan şeklindeki eğriyi ifade eder.

Bunlar; Medium Blur(Orta derecede

bulanıklık), Light Blur(Işık bulanıklığı), Extreme Blur(Aşırı bulanıklık), Soften(Hafif bulanıklık), Yellow Glow(Hafif sarı parlak bulanıklık) olarak karşınıza çıkacaktır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


19

Resim 2.1.17: Guassian Blur: Soften efektli örnek görüntü 2.1.18. Glint (IĢıltı) Glint, ışıltı üretmek için kullanılır. Bu ışıltıları bir objeden göze doğru parlama hissi uyandırabilir

veya

bulunmaktadır

bunun

ekstra

gibi sahnelerde

özellik

olarak

kullanılabilir.

maskeleme

ile

Lakin iki hazır şablonu görüntünün

neresine

ışıltı

koyacağınızı belirleyebilir istemediğiniz kısımları maske yöntemi ile kaldırabilirsiniz. Hazır şablonlar; Sparkle, Center Mask, Glint(Ortası maskeli, ışıltı) olarak karşınıza çıkacaktır. Her hazır şablon gibi Glint’in bir Defult (Standart) şablonu yoktur varolan şablonların üzerinde ayarları değiştirerek kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Resim 2. 1.18: Glint: Sparkle efektli örnek görüntü

2.1.19. Glow (Parıltı) Glow, parıltı efektleri için kullanılır. Genellikle geçişlerde kullanılır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; White Soft Glow(Yumuşak Highlights(Yüksek

beyaz parıltı), ışıklı

beyaz

White Intense Glow(Yoğun beyaz parıltı), White parıltı),

Red

Glow(Kırmızı

parıltı),

Blue

Glow

Everywhere (Her tarafa mavi parıltı) olarak karşınıza çıkacaktır. Ayrıca her hazır şablonda bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


20

Resim 2.1.19: Glow: White Highlights efektli örnek görüntü 2.1.20. Gradient Map (Renk Eğimi - Ambiyans Haritaları) Renk

eğitimi ve

ambiyans

oluşumları çoğu

standartlaşmış

görüntü renklerinden

oluşmaktadır. Örneğin Teksas filmlerinde aşırıya kaçmamak kaydıyla sarımsı renk tonu kullanılır. Çünkü mekânsal olarak çöl veya kurak yerlerdir. Yanı sıra normal günlük gülistanlık bir hava ambiyansı oluşturmak için mavi tonları kullanılır veya bu tonlarda oynama yapılır. Renk eğimleri bu kısımda devreye girmektedir. Ayrıca hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Night Vision(Gece görüşü), Blue Light(Mavi ışık),

Red

Light(Kırmızı Işık), Green Light(Yeşil Işık), Overexposed

(Pozlanmış), Sunset(Gün batımı), Warm(Sıcak), Cool(Serin) olarak karşınıza çıkacaktır. Diğer bir şablon ise Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.20: Gradient Map: Cool efektli örnek görüntü


21

2.1.21. HSL Adjust (HSL Kontrast Ayarlama) HSL ton, doygunluk ve ışıksal olarak karşımıza çıkıyor ve çoğu zaman karıştırılarak HLS olarak da anılmaktadır. HSV ise ton doygunluğu ve değer anlamına gelir ve aynı zamanda sık sık HSB (parlaklık için B) denir. Ne yazık ki, tipik olarak tutarlı olsa da bu tanımlar standart değildir.[2] Yine de Vegas Movie Studio’da işlevselliği gözle görülür orandadır. Kontrast ayarlarını şablon olarak vermiş olmakla birlikte aşırı olmamak kaydıyla soluk görüntülere sahip çekimleri çok canlı renkler ile çevirip inanılmaz bir hale getirebilmektedir. Şablonları ise; Desaturate(), Invert Color(Renk değişimi), Max Saturation(Aşırı renk doygunluğu), Half Saturation(Yarım renk doygunluğu), Saturation and Luminance Boost(Renk doygunluğu ve Işık arttırımı) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.21: HSL Adjust: Saturation and Luminance Boost efektli örnek görüntü 2.1.22. Invert (Renk Çevrimi) Channel Blend kanal karışım efekti gibi bir takım değişiklikler yapmaktadır. Bu efekt genelde bilim kurgu dizi veya filmlerinin uzaylı veya yaratık gözünden bakışı olarak kullanılmaktadır. Şablonları ise; 60% Inversion(%60 Çevirme), 75% Inversion(%75 Çevirme), 100% Inversion(%100 Çevirme) olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.


22

Resim 2.1.22: Invert: 100% Inversion efektli örnek görüntü 2.1.23. Lens Flare (Lens Parlaması) Lens flare objektife yansıyan güneşin veya herhangi bir ışığın başka bir yere doğru verdiği

ışık

yansımasından

dolayı parlamasıdır.

Dizi veya

reklamlarda

özellikle

mücevher reklamlarında sıkça kullanılır. Vurgulanmak istenen nesnenin bir kenarına yansıtılır ve ilgi çekmesi sağlanır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; 35mm Lens, 105mm Prime Lens, 70-300mm Zoom Lens, Standart Lens, Sunburst Effect olarak karşınıza çıkmaktadır. Efektlerdeki “mm” lenslerin açısının milimetre olarak tanımıdır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.23: Lens Flare: 70-300mm Zoom Lens efektli örnek (ayarları değişik) 2.1.24. Levels (Renk Düzeyleri) Renk

düzeyleri ile daha kaliteli görüntü yakalamak için uygulanan bir efekttir.

Genellikle karakterler veya objelerin renk düzeylerinde etki sağlamaktadır. Karakter veya objeye sağlanan renk düzeylerine göre ise ambiyansı düzenlemektedir. Ayrıca tek şekilde

değil

hazır

Brighten(Aydınlatma),

şablon

olarak

birkaç

Darken(Koyulaştırma),

çeşit Increase

sizlere

sunulmaktadır.

Gamma(Gamma

Bunlar; Arttırma),

Decrease Gamma(Gamma Düşürme), Studio RGB to Computer RGB(Stüdyo RGB


23

renklerini

Bilgisayar

RGB

renklerine

dönüştür),

Computer

RGB

to

Studio

RGB(Bilgisayar RGB renklerini Stüdyo RGB renklerine dönüştür) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.24: Levels: Darken efektli örnek görüntü 2.1.25. Light Rays (IĢık IĢınları) Işık yansımaları olarak da bilinen efekt genellikle geçişlerde kullanılmaktadır. Birkaç efekt birleşiminde ilginç görüntüler elde edilebilir. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Weak Light Rays(Zayıf ışık ışınları), Moderate Light Rays(Hafif orta ışık ışınları), Intense Light Rays(Yoğun ışık ışınları), High Sensitivity(Aşırı ışık

ışınları),

Low Sensitivity(Az ışık ışınları),Spotlight with

Feather(Orta kısımda spot ışık), Moderate Bounded Spotlight(Göz görünümü spot ışık), Cyan

Spotlight(Cam göbeği mavisi spot

ışığı),

Ambient

Red

Spotlight(Kırmızı

ambiyans ışığı), Ambient Bright Yellow Spotlight(Parlak sarı ambiyans ışığı), Sparkling Light Rays(Köpüklü ışık ışınları) olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer bir şablon ise Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde

kaldırıp

yakalayabilirsiniz.

bu

şablon

ile

kendi

ayarlarınız

ile

istediğiniz

görüntüyü


24

Resim 2.1.25: Light Rays: Intense Light Rays efektli örnek görüntü 2.1.26. Linear Blur (Doğrusal Bulanıklık) Linear Blur, görüntüyü bulanıklaştırıp algılanması zor bir hale getirmektedir bu yüzden diğer bulanıklık efektlerinin aksine daha çok geçişlerde kullanılmaktadır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Horizontal Light(Yatay ışıksal),

Vertical Light(Dikey ışıksal),

Horizontal Medium(Yatay hafif

bulanıklık), Vertical Extreme(Dikey aşırı bulanıklık), 45 Degrees(45 derece), 30 Degrees Light(30 derece ışıksal), 60 Degrees Extreme(60 Derece yoğun) olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.26: Linear Blur: 30 Degrees Light efektli örnek görüntü 2.1.27. Mirror / Spherize (Aynalar ve Küresellik) Birbirlerine benzer ama iki farklı efekt olarak ayna ve küreselleştirilmiş görüntü genellikle müzik kliplerinde karşılaşmak mümkündür. Veyahut eski Türk filmlerinde ki solistlerin ana görüntü ortada ama yüzü ana görüntünün etrafında dönmesi gibi efektler de kullanılmaktadır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Mirror (Ayna) efekt şablonları; Reflect Top(Üstten yansıma), Reflect Bottom(Alttan yansıma), Reflect Left(Soldan yansıma), Reflect Right(Sağdan yansıma),


25

Reflect to Upper Left(Sol üste yansıma), Reflect to Upper Right(Sağ üste yansıma), Reflect to Lower Left(Sol alta yansıma), Reflect to Lower Right(Sağ alta yansıma) olarak karşınıza çıkacaktır.

Resim 2.1.27: Mirror: Reflect Left efektli örnek görüntü Spherize da aynalar gibi çalışır bu tıpkı bir lunaparktaki aynalardan oluşan bir odada kendinizi komik gösteren aynaların işlevinde çalışmaktadır. Şablonları ise; Maximum Sphere In(Maksimum oranda içe doğru küre görüntüsü), Medium Sphere In(Orta oranda içe doğru küre görüntüsü), Maximum Sphere Out(Maksimum oranda dışa doğru küre görüntüsü), Medium Sphere Out(Orta oranda dışa doğru küre görüntüsü), Maximum Sphere In,Half Scale(Maksimum oranda içe doğru küre yarım ölçek görüntü), Maximum Sphere Out, Half Scale(Maksimum oranda dışa doğru küre yarım ölçek görüntü) olarak karşınıza çıkacaktır.

Resim 2.1.27.1: Spherize: Maximum Sphere In, Half Scale efektli örnek görüntü İki efekttin de her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


26

2.1.28. News Print (Yazdırma, Noktalama) Görüntülere noktalar ekleyip alternatif görüntü oluşturmak için kullanılan bir efekttir. Genellikle müzik kliplerin de kullanılmaktadır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Newspaper(Gazete tonları), Color Print(Renkli

çıktı

tonları),

Offset

Print(Baskı

tonlarında

çıktı),

Newspaper

Zoomed(Yakın gazete görünümü), Color Print Zoomed(Yakın renkli tonlar), Offset Print Zoomed(Yakın baskı tonları) olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer şablonlar gibi bu efektin Defult (Standart) şablonu yoktur. Hazır şablonlar üzerinden kendi ayarlarınızı verip kendinize özel görüntüler oluşturabilirsiniz.

Resim 2.1.28: News Print: Offset Print efektli örnek görüntü (ayarları değiştirilmiştir)

2.1.29. Pinch/Punch Spherize gibi küre görünümü veren efekttir. Değerleri farklı olmakla beraber farklı görüntüler sağlamaktadır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Maximum Punch, Medium Punch, Maximum Pinch, Medium Pinch, Maximum Punch, Half Scale, Maximum Pinch, Half Scale olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer bir şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.


27

Resim 2.1.29: Pinch/Punch: Medium Punch efektli örnek görüntü 2.1.30. Pixelate - Radial Pixelate (PikselleĢtirme) Pixelleştirme bir tür mozaikleme efektidir. Görüntüde ki gözükmesi sakıncalı veya istenmeyen kısımlar pixelleştirilerek mozaiklenir. Günümüzdeki TV’de tütün ve alkol ürünlerinin TV’de yayınlanması yasak olduğundan bu yola başvurulur. Ayrıca tek şekilde

değil

Small(Küçük),

hazır

şablon

Medium(Orta),

olarak

birkaç

çeşit

Large(Büyük),

sizlere

Medium

sunulmaktadır.

Horizontal(Orta

Bunlar; derecede

yatay), Medium Vertical(Orta derecede dikey) olarak karşınıza çıkmaktadır.

Radyal pikselleştirme ise pixelate efektinin benzeri lakin daha fazla mozaikleme yapmakta ve dıştan içe doğru mozaiklemektedir. Radyal pikselleştirme de de tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Weak Radial(Zayıf Radyal),

Moderate

Radial(Orta

Circular(Zayıf Dairesel),

radyal),

Moderate

Strong

Radial(Güçlü

Circular(Orta Dairesel),

Radyal),

Weak

Strong Circular(Güçlü

Dairesel) olarak karşınıza çıkmaktadır.

İki efektte de her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.


28

Resim 2.1.30: Radial Pixelate: Moderate Radial efektli örnek görüntü 2.1.31. Quick - Radial Blur (Hızlı ve Radyal Bulanıklık) Hızlı bulanıklık diğer efektlerin aksine herhangi bir şablonu olmamakla birlikte Defult (Standart) olarak tek şablonla karşınıza çıkacaktır. Standart şablondan kendi ayarlarınız ile hızlıca görüntülerinize bulanıklık verebilirsiniz. Radyal bulanıklık ise iç kısımdan dışa doğru bir bulanıklıktır. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Weak Fixed Radius(Sabit Zayıf Radyal), Moderate Fixed Radius (Sabit Orta Radyal), Intense Fixed Radius (Sabit Yoğun Radyal), Weak Proportional(Zayıf

Oranlı),

Moderate

Proportional(Orta

Oranlı),

Strong

Proportional(Güçlü Oranlı) olarak karşınıza çıkmaktadır.

Resim 2.1.31: Radial Blur: Moderate Proportional efektli örnek görüntü 2.1.32. Saturation Adjust (Doygunluk Ayarları) Renk dengeleri gibi görüntünün doygunluk ayarı da renkleriyle orantılıdır. Doygunluk oranlarıyla daha kaliteli görüntü elde edilebilir. Diğer hazır şablonlar gibi olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır.

Bunlar;

Boost Midtones(Orta tonları arttır), Reduce

Oversaturated(Doygunluğu Azalt), Reduce Minor Color Noise(Renkli küçük karıncaları azalt), Selectively Desaturate(Seçici doygunluk oranı) olarak karşınıza çıkmaktadır.


29

Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.32: Saturation Adjust: Reduce Minor Color Noise efektli örnek görüntü 2.1.33. Sepia (Sepya) Günümüzde sepya efekti artık tüm fotoğraf makinelerinde, her resim görüntüleme programında bulunan bir efekt, Vegas’ta olmaması gibi bir durum imkansızdır. Sepya genelde açık kahverengi tonlarında olmakla birlikte değişik renklerle de karşınıza çıkabilmektedir. Çoğunlukla eskimiş görüntü etkisi uyandırmaktadır. Yanı sıra Vegas’ta da

tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar;

Neutral(Doğal), Warm(Sıcak), Cold(Soğuk), Old Photographs(Eski Fotoğraf), Old Newspaper(Eski Gazete), Currency olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.33: Sepia: Currency efektli örnek görüntü


30

2.1.34. Sharpen (KeskinleĢtirme) Her resim, fotoğraf, grafik, video düzenleme yazılımlarında demirbaş olarak görev yapmakta olan keskinleştirme adından da anlaşılacağı gibi görüntülerdeki kesinliği arttırmaktadır. Ayrıca Vegas’ta tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç şablon sizlere

sunulmaktadır.

Bunlar;

Medium(Orta),

Light(Işıksal),

Heavy(Aşırı)

olarak

karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.34: Sharpen: Heavy efektli örnek görüntü 2.1.35. Soft Contrast (Hafif Kontrast Ayarları) Hafif Kontrast ayarı yansıyacak olan görüntüdeki en parlak ile en karanlık bölüm arasındaki farkı ayarlamaya imkân tanımaktadır. Diğer hazır şablonlar gibi birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Soft Moderate Contrast(Hafif orta kontrast),

Heavy

Contrast(Aşırı kontrast), Warm Vignette(Etrafı silinmiş sıcak görüntü) olarak karşınıza çıkmaktadır. Diğer şablonlar gibi bu efektin Defult (Standart) şablonu yoktur. Hazır şablonlar üzerinden kendi ayarlarınızı verip kendinize özel kontrast oluşturabilirsiniz.

Resim 2.1.35: Soft Contrast: Warm Vignette efektli örnek görüntü


31

2.1.36. Starburst (Yıldız Patlamaları) Işıklı ve hareketli ambiyans görüntülerine destek olan bir efekttir. Genellikle gece kulübü,

bar veya benzeri ortamlarda kullanılan ışıklar mekân çekimlerinde fark

edilmeyecek şekilde yıldız patlamaları yerleştirilebilirsiniz. Sadece iki farklı şekilde hazır şablon olarak sizlere sunulmaktadır. Bunlar; Simple 4 Point(Basit 4 noktadan), Bright Center(Merkezi parlaklık), Diğer şablonlar gibi bu efektin Defult (Standart) şablonu yoktur. Hazır şablonlar üzerinden kendi ayarlarınızı verip kendinize özel yıldız patlamaları oluşturabilirsiniz.

Resim 2.1.36: Starbrust: Simple 4 Point efektli örnek görüntü 2.1.37. Swirl / Wave (Girdap ve Dalga) Dalga ve girdap efekti genellikle geçişlerde kullanılmakla birlikte görüntü bozucu olarak da bilinirler. Birkaç efekti birleştirip dalga ve girdap ile ilginç bir efekt elde edilebilir. Ayrıca tek şekilde değil hazır şablon olarak birkaç çeşit sizlere sunulmaktadır. Swirl (Girdap) efekt şablonları; Maximum Swirl, Clockwise(Saat yönünde maksimum), Medium

Swirl,

Clockwise(Saat

yönünde

orta),

Maximum

Swirl,

Counter

Clockwise(Saat yönünün tersinde maksimum), Medium Swirl, Counter Clockwise (Saat yönünün tersinde orta), Maximum Swirl, Clockwise, Half Scale(Saat yönünde ortadan yarım maksimum), Maximum Swirl, Counter Clockwise, Half Scale(Saat yönünün tersine ortadan yarım maksimum) olarak karşınıza çıkmaktadır.

Resim 2.1.37: Swirl: Medium Swirl, Clockwise efektli örnek görüntü


32

Wave (Dalga) efekt şablonları; Large(Büyük), Medium(Orta), Small(Küçük), Vertical Only(Sadece dikey), Horizontal Only(Sadece yatay) olarak karşınıza çıkmaktadır.

Resim 2.1.37.1: Wave: Large efektli örnek görüntü Diğer şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

2.1.38. Timecode (Zamanlama) Kaydedilen resim karelerinin(frame), baştan sona doğru sayısının kayıt sırasında bant üzerine kaydedilmesidir. Bu bilgi kayıt, montaj ve okuma sırasında kullanılarak çekimin süresi, başlangıç ve bitiş zamanı öğrenilir. Montaj yapılırken hangi kareden itibaren başlanacağı ve biteceği hesaplanabilir. Vegas’ta zaman kodlaması birçok formata göre hazır şablon olarak sunulmaktadır. Bunlar; SMPTE Drop 29.97fps, SMPTE Drop 29.97fps Small, SMPTE Non-Drop 29.97fps, SMPTE Film IVTC 23.976fps, SMPTE Film 24fps, Second, Absolute Frames, Time & Frames olarak karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca her hazır şablonda olduğu gibi bir Defult (Standart) şablon size sunulmuştur.

Resim 2.1.38: Timecode: SMPTE Drop(29.97fps) Small efektli örnek görüntü


33

2.1.39. TV Simulator (TV Similatörü) Televizyon similatörü eski televizyonlarda ki anten problemiyle karşılaştığımız kanallar arası geçişlerde görülen sorunu kurgularınız içerisinde yer alıyorsa Vegas’ta basitçe yapabilmektesiniz.

Diğer

efektler

gibi

TV

Similatörününde

hazır

iki

şablonu

bulunmaktadır. Bu şablonların biri TV Look diğeri ise Bad Sync’dir. TV Look efektinde Bad Sync’a göre görüntü daha görülebilir şekildedir. Diğer şablon ise Reset to None (Sıfırla) yaptığınız efekt ayarlarını beğenmediğiniz takdirde kaldırıp bu şablon ile kendi ayarlarınız ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Resim 2.1.39: TV Similator: Bad Sync efektli örnek görüntü 2.2 Hazır ġablon OluĢturma (Preset) Bir kurgunun mutfak aşamasında montajı yapılırken, bir çok görüntü, fotoğraf ve dört veya daha fazla zaman çizgisindeki bar ile çalışırken artarda dizilmiş görüntülerden bir çoğunda efekt kullanmanız gerekebilir. Bu efektleri tek tek sürükleyerek, tek tek ayar yaparak vakit kaybetmek yerine kendi şablonunuzu oluşturup hepsine bu şablonu sürükleyerek vakit kaybından kurtulabilirsiniz. Kendi şablonunuzu oluşturmak için iki farklı yolu

izleyebilirsiniz.

Bu

yollardan

biri Defult (Standart) efekt şablonunu

görüntünüzün üzerine sürükledikten sonra açılan ayar penceresinde (Video Event FX) sıfırdan kendi ayarlarınızı deneme yanılma yöntemi ile oluşturabilirsiniz. Diğer bir yol ise var olan hazır şablonların ayarları ile kendinize göre ayarlayıp istediğiniz efekt görüntüsünü yakalayabilirsiniz.

Örneğin “HSL Adjust (HSL Kontrast Ayarlama)”

efektinde ki “Saturation and Luminance Boost” hazır şablonunu ilgili görüntüye sürükleyip bıraktıktan sonra ayar penceresi olan Video Event FX karşınıza çıkacaktır.


34

Resim 2.2: Video Event FX: ayar penceresi Resim 2.2 de de gördüğünüz gibi “HSL Adjust” efektinde ki “Saturation and Luminance Boost” ayarları gözükmektedir. Bu ayar penceresindeki ayarı “2,000” olan “Saturation” özelliğini “1,558” yapıp “Preset: Saturation and Luminance Boost” hazır şablonunun adını istediğiniz bir isim ile bu ayarı anımsatacak bir yeni isim girip kaydet sembolü olan disket işaretine tıklayınız.

Resim 2.2.1: Video Event FX: Şablon kaydı örneği Şablonunuz kaydedilmiştir ve kullanmaya hazır haldedir. Bunu efekt menüsünden ilgili efektin hazır şablonlarının olduğu bölümde kaydettiğiniz şablonunuzu görebilirsiniz.


35

Resim 2.2.2: Video FX: Kaydedilen şablon örneği


36

3. BELGESEL ANLATIM (PROJE) Belgesel anlatımı projesi için söz konusu Vegas olduğundan dolayı video prodüksiyon ile ilgili olması için Green and Blue Screen (Yeşil ve Mavi) Perde Teknolojisi adı altında çalışma yapılmıştır. Proje videosunda ki ses kaydı “Stainberg Wavelab” yazılımında alınıp, yine bu yazılım ile ses düzenlemeleri yapılmıştır.

Resim 3: Ses kaydı sırasında kaydı alınan sesin desibel(dB) görüntüsüdür. Bunun nedeni Vegas diğer video işleme programlarından daha üstün bir ses çalışma ortamına sahip olsa da ancak sonuçta bir video işleme yazılımı olduğundan bir takım kısıtları vardır. Bunun en kısa karşılaştırılması sesteki patlamaları Vegas’ta bir sesin veya müziğin noktasal olarak desibeli ayarlanamamaktadır. Resim 3’te üst zaman çizgisinde kayıt edilen ses, alt zaman çizgisinde ise müzik yer almaktadır. Dikkat edildiğinde üst zaman çubuğunda kare olarak noktalar gözükmektedir ki bunların aşağıya doğru olanları patlamaları kısmakta, üste doğru olanlar ise desibeli az olan sesleri yükselmektedir. Alt zaman çubuğunda ki aralıklı desibel düşüklükleri üst zaman çubuğunda ki sesin daha net duyulmasına olanak sağlamaktadır. Aksi takdirde müzik ve ses bir birine girerek anlaşılmaz bir gürültü ortaya çıkacaktır.

Resim 3.1: Ses kaydının prodüksiyon safhası grafiği örnek görüntüsü


37

Lakin çalışmanın Vegas yazılımında montaj evresinde kullanılan prodüksiyon teknikleri anlatılacaktır.

3.1.

Fade In/Out (Azaltma / Karartma)

Fade in/out tekniği hem video hem ses prodüksiyonunda aynı anlama gelmektedir. Vegas’ta ise Fade offset olarak adlandırılmaktadır. Fade in ses prodüksiyonda sesin azdan çoğa doğru yükselmesi anlamına video prodüksiyonda ise görüntünün siyah ekrandan yavaş yavaş normal görüntüye gelme aşamasıdır. Fade out ise ses prodüksiyonda sesin çoktan aza doğru alçalması video prodüksiyonda ise görüntünün yavaş yavaş kararmasıdır. Peki Vegas’ta nasıl uygulanır? Fade in/out Vegas’ta projenizdeki bir ses veya görüntü grafiğinin başlangıç ve bitiş kısımlarından tutularak aksi yönüne çekilme işlemi ile uygulanmış olacaktır. Bu işlem hem ses hem görüntü için geçerlidir.

Resim 3.1.1: Fade in/ Fade out örnek görüntüsü İki videonun birbirine hafif geçişi fade out/in şeklinde geçişi uygulamak içinse, yan yana iki videoyu birbirinin içine fare ile sürüklemek gerekmektedir.

Resim 3.1.2: Fade out/in şeklinde saydam geçiş örnek görüntüsü

3.2.

Opacity / Decibel (Saydamlık / Desibel)

Vegas’ta saydamlık altlı üstlü aynı zaman çizgisinde olan iki videonun da gözükmesini sağlamaktadır. Bu ses içinde geçerlidir. Aynı zaman çizgisinde üst üste gelmiş sesin biri müzik varsayarsak çizgideki müzik grafiğinde desibeli kısıldığı takdirde normal ses daha net duyulacaktır. Örnek olarak Resim 3.1’e bakınız. Peki Vegas’ta nasıl uygulanır?


38

Saydamlık ve desibel zaman çizelgesindeki video veya ses grafiğinin üst kısmından tutulup fare ile aşağı doğru çekilme işlemi sonucu gerçekleşir.

Resim 3.2: Opacity / Decibel örnek görüntüsü

3.3.

Timebar / Timeline (Zaman Çizgisi / Çubuğu)

Zaman çubuğunun en önemli özelliği proje içerisinde yan yana gelecek görüntüler değil üst üste gelecek görüntülerin görüntülenme sırasını belirtmektedir. Örnek olarak Resim 3.3’ü göz önünde bulunduracak olursak, görüntülenecek sıra “1-Text” , “2-Video Overlay”,

“3Video” dur.

Zaman çubuğunda her zaman en üstte olan birincil

görüntülenme hakkı kazanır. Zaman çizgisi ise fare ile seçtiğiniz zamanın kaçıncı dakikası veya saniyesinde olduğunuzu göstermektedir. Resim 3.3’te zaman çizgisi “00:04:11;00” dördüncü dakikanın on birinci saniyesinde durmaktadır.

Resim 3.3: Timebar / Timeline örnek görüntüsü

3.4.

Slow / Fast Motion (Hızlı / YavaĢ Çekim)

Slow ve Fast Motion belirlenen görüntünün istenilen derecede hızlı ve yavaş görüntülenmesidir. Bu işlem diğer video işleme yazılımların aksine Vegas’ta basitçe yapılabilmektedir.


39

Resim 3.4’te gösterildiği gibi, hızlandırılacak veya yavaşlatılacak görüntünün başlangıcı veya bitişi fark etmeksizin “CTRL” kontrol tuşuna basılı tutup farenin sol tuşu işle sağa veya sola doğru çekilmesi ile uygulanmaktadır. Hızlandırılan görüntü elde ettiğinizde üst

zaman

çubuğunda

görüldüğü gibi daha sık

bir ritim çizgisi oluşmaktadır.

Yavaşlatılan görüntüde ise aksine daha geniş ve yayvan ritim çizgisi oluşmaktadır. Basitçe yapılmasının bir dezavantajı olarak Vegas belirli bir süredeki görüntüyü kısıtlı şekilde yavaşlatabilmekte veya hızlandırabilmektedir. Bundan dolayı görüntü birçok kez çıktı (render) işlemine tabii tutulması gerekmektedir. Time-lapse gibi bir çalışma da istenilen görüntü elde edilmesi için bir çok kez çıktı alınmalıdır.

Resim 3.4: Slow / Fast Motion örnek görüntüsü

3.5.

Reverse (Ters Çevirme)

Ters çevirme işlemi adından da anlaşılacağı gibi görüntüyü veya ses grafiğini tersine çevirme işlemidir. Vegas’ta yapımı istenilen görüntü veya ses grafiğine sağ tıklanıp “Reverse” seçildiğinde ters çevrilen videonun başlangıcında Resim 3.5’teki gibi sol tarafı gösteren bir ok işareti çıkmaktadır. Bu işaret tersine çevrildiğini göstermektedir.

Resim 3.5: Reverse: Ters çevrilmiş videonun örnek görüntüsü

3.6.

HSL Adjust Settings (HSL Kontrast Ayarı)

Çalışma projenizde eski videolar, görüntü ve renkleri soluk, renk dengeleri kötü durumda olan videolar var ise, veya bir kolaj yaparken bu çeşit videolar işinizi görecekken görüntülerinin kötü olmasından dolayı kullanılamaz halde ise HSL kontrast ayarı azcıkta olsa işinizi görecektir.


40

“2.1.21. HSL Adjust (HSL Kontrast Ayarlama)” bölümünde detaylıca anlatılmış olup, bu bölümde basitçe uygulamalı gösterilip, değiştirilen ayarlar açıklanmıştır. Resim 2.2.1’de HSL ayar penceresinde ki Saturation değeri “1,63” Luminance değeri ise “1,05” olarak değiştirilip Resim 3.4’teki görüntü yakalanmıştır. Bu değerler her video ve renk tonları için farklılık gösterebilmekte olup bu ayarı göz kararı yapmanız tavsiye edilmektedir.

Resim 3.6: HSL Adjust: Saturation, 1.63 Luminance, 1.05 değerli örnek görüntüsü

3.7.

Remove From / Clear (Ayır / Temizle)

Görüntüdeki bir sesi veya sesteki bir görüntüyü ayırma işlemi Vegas’ta tek bir kısa yol tuşuna

basıp

ayıracak

kadar

kolaylaştırılmıştır.

Bu

işlem

iki

şekilde

de

yapılabilmektedir. Bunlardan biri bahsettiğimiz gibi kısa yol tuşları, diğeri ise fare işlemi iledir. Ayrıştırmak istediğiniz zaman çubuğundaki ses ve görüntüyü seçerek Remove From’un kısa yol tuşu “U” , Clear’ın ise “CTRL+U” iki kısa yol tuşundan birine basarak ayrıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fare ile ayrıştırmak için ise yine kısa yol tuşunda olduğu gibi ayırmak istediğimiz ses ile videonun üzerinde sağ tıklayıp

“Group/Remove From” veya “Group/Clear” dan herhangi birini seçerek

ayrıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Resim 3.7: Group: Remove From ve Clear örnek görüntüsü


41

3.8.

Yapım AĢaması

Proje videosu fikir aşamasında iken birçok şeyi kafanızda oluşturmanız gerekmektedir. Aksi takdirde proje yarım kalabilir, yapılması imkânsız olmasa da zaman alan ve kısa bir vaktiniz varsa yapamamanız gibi engeller çıkabilmektedir. Proje çalışmasında ortaya çıkan video için ilk aşama veri toplama ile başlamıştır. Belirlenen konu perde teknolojisi olduğundan bir çok veri, doküman, görüntü toplayıp bunları belirlenen şekilde kolaj haline getirme aşamasının başlangıcıdır.

Veriler toplandıktan sonra

anlatım yapacak kişi ses kaydını istediği herhangi bir yazılımda alıp müzik ile montajını gerçekleştirerek Vegas’a alabilir ya da sadece ses kaydını diğer yazılımlarda alıp Vegas’ta müzik ile birleştirebilir. Bu projede Wavelab yazılımı ile ses kaydı alınıp müzik prodüksiyonu da aynı yazılımda gerçekleştirilip Vegas’a aktarılmıştır. Ses hazır olduğuna göre video kolajlarını sese göre sıralamaya başlayabilirsiniz. Topladığınız dokümanların görüntüleri soluk, renk tonları, doygunlukları kötü halde ise “3.6.HSL Adjust Settings” bölümünde gösterilen işlemleri uygulayabilirsiniz. Görüntülerdeki ses ve görüntüyü ayırma işlemi için “3.7.Remove From / Clear” bölümü yardımcı olacaktır. Kaydettiğiniz ses doğrultusunda projeniz ilerlemesi gerekmektedir veya var olan bir görüntüye göre ses kaydı almanız gerekirdi bu çalışmada önce ses kaydını alıp, daha sonra video montajına hazırlanmıştır. Projede iki intro giriş videosu var olmakla birlikte ilk görüntülenen Vegas’ta hazır dökümanlar birleştirilerek oluşturulmuş olup ikinci intro ise After Effect’te yapılmıştır.

Resim 3.8: Intro giriş videolarının proje görüntüsü Resim 3.8’de gözüken birincisi Vegas’ta yapılmış olan intro 4 zaman çubuğundaki görüntülerin birleşmesinden meydana gelmektedir. Bunlardan 3. ve 4. Çubuktaki videolar ekranı yarım paylaşacak şekilde Event Pan/Crop ayarlanmıştır.


42

Bu ayarlamadan sonra yeşil ve mavi ekranların ikiside ortadan ikiye bölünük, üst kısmı mavi alt kısmı yeşil olarak gözükecek hale gelmiştir.

Resim 3.8.1: Event Pan/Crop örnek görüntüsü Resim 3.8’de örnek görüntüsünün 1. ve 2. zaman çubuğunda yer alan videoların arka planları net siyah olduğundan “2.1.10. Chroma Keyer” bölümünde anlatılan efekt uygulanıp arka plan kaldırılmıştır. 2. Zaman çubuğundaki görüntü Reverse (Ters Çevirme) işlemi uygulanmıştır. İki görüntüde sağ ve soldan başlamak üzere ortada buluşup aksi yönünde kaybolacak şeklinde düzenleniş olup böylece giriş videomuz son halini almıştır. Giriş videosunun dışında konu itibari ile alınan kayıt eşliğinde sese eşlik edecek görüntüler şeklinde bir kolaj oluşturmak için 3. bölüm ve alt bölümde anlatılan işlemlere tabii tutulup, [ https://vimeo.com/37984258 ] bağlantıdaki gibi son halini almıştır.


43

4. STOP-MOTION TEKNĠĞĠ 4.1.

5. STOP-MOTION TEKNĠĞĠ 5.1.


44

KAYNAKLAR [1] Wikipedia İngilizce, “Sony Vegas”, http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas [2] Wikipedia İngilizce, “HSL and HSV”, http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV [3] Teknik Çeviri, “Google Translate”, http://translate.google.com.tr/ [4] Belgesel Anlatımı için görüntü verileri, “Youtube”, http://youtube.com/

YÖÇ-Üçüncü İzlenim  

YÖÇ-Üçüncü İzlenim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you