AHRS-COV-24 ERA

Page 1Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021 Επιβλ. Καθηγητής : Δραγώνας Πάνος

AHRS-CoV-24 ERA Διπλωματική Εργασία Ανδρή Ειρήνη Χρυσοβαλάντη, Ανδριώτη Μαρίνα

Πάτρα, Οκτώβριος 2021


4

7

21 33 44 59 69

90

02


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

01.ΣΕΝΑΡΙΟ

02.AHRS-COV-24

2.1.Πεδίο Τηλεργασίας 2.2.Σπείρ(itu)αl Park

2.3.Mediground Area

2.4.Κήποι Εντατικής Παραγωγής Οξυγόνου

2.5.Μονάδα Ταχείας Ανάρρωσης

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

03


The objective of this thesis is to present the visionary of five proposals suggesting changes to the Greek city in 2024, which arouse from the impact of the pandemic on our daily life. These five schemes set the scene in in which the narrative unfolds in futuristic Peristeri starring Miren-XY. The plot concerns a new variant of Covid 19, which appears three years after SARS-COV-2’s first appearance. The strains of the virus reacted with air pollutants and created the X variant. The rapid increase of the atmospheric pollution is due to human greed wanting to compensate the financial loss caused by the lockdown. The X variant disrupts the normal levels of happiness hormones in the sick person and as a result, affects the person’s mental health. To deal with the virus, meditation becomes a dominant prevention measure for both older and younger ages. The omission of this activity on a daily basis makes the person more prone to the disease and in case of infection needs intensive treatment. The systematic control of the levels is done through an application, which monitors the levels in real-time and suggests the corresponding actions to maintain their normal levels. However, if the above recommendations are not followed, there is a risk of an uncontrolled spread of the X variant, which threatens to lead to a society of unhappy people. The narration unfolds through five excerpts from the life of Miren-XY in Peristeri. The protagonist enters the Teleworking Field from where she works every day. Then she visits the Spir(itu)al Park and the Mediground Area, which are the new places of meditation. After that we see her observing the Oxygen Producing Gardens through her window. Finally, after having ignored the notifications of the application for meditation, she is getting infected from the X variant and ends up in the Unit of Rapid Recovery. This thesis is a cinematic journey aimed at understanding the stigma that the pandemic has left in our society so far.

ABSTRACT 04


Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο τον οραματικό σχεδιασμό πέντε προτάσεων της Ελληνικής πόλης του 2024, με αφορμή τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στην καθημερινότητα μας. Αυτές οι πέντε σχεδιαστικές κινήσεις συνθέτουν το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται η αφήγηση, η οποία λαμβάνει χώρα στο μελλοντικό Περιστέρι με πρωταγωνίστρια την Miren-XY. Η υπόθεση αφορά την δημιουργία μιας νέας μετάλλαξης του Covid-19, που εμφανίστηκε τρία χρόνια μετα την κύρηξη της πανδημίας. Τα στελέχη του ιού αντέδρασαν με τους ρύπους της ατμόσφαιρας και δημιούργησαν την μετάλλαξη Χ. Η ραγδαία αύξηση τους αποτελεί απόρροια της απληστίας του ανθρώπου να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά που επέφερε ο πολύμηνος εγκλεισμός. Η μετάλλαξη Χ διαταράσσει τα φυσιολογικά επίπεδα των ορμονών της ευτυχίας στο ασθενές άτομο με αποτέλεσμα να επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία του. Για την αντιμετώπιση του ιού μετατρέπεται σε κυρίαρχο μέτρο πρόληψης ο διαλογισμός, τόσο για τις μεγαλύτερες όσο και τις μικρότερες ηλικίες. Η παράλειψη αυτής της δραστηριότητας σε καθημερινή βάση κάνει τον άνθρωπο πιο επιρρεπή στην ασθένεια και σε περίπτωση μόλυνσης χρειάζεται εντατική θεραπεία. Ο συστηματικός έλεγχος των επιπέδων γίνεται μέσω μιας εφαρμογής,η οποία παρακολουθεί τα επίπεδα σε πραγματικό χρόνο και προτείνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την διατήρηση των φυσιολογικών τους τιμών. Ωστόσο αν δεν τηρούνται οι παραπάνω συστάσεις παραμονεύει ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της μετάλλαξης Χ, η οποία απειλεί να οδηγήσει σε μία κοινωνία δυστυχισμενων ανθρώπων. Η αφήγηση της εργασίας ξεδιπλώνεται μέσω πέντε αποσπασμάτων από την ζωή της Miren-XY στο Περιστέρι. Η πρωταγωνίστρια αρχικά εισέρχεται στο Πεδίο Τηλεργασίας απ΄όπου δουλεύει καθημερινά. Έπειτα επισκέπτεται το Σπειρ(itu)αl Park και την Μediground Αrea που αποτελούν τους νέους χώρους διαλογισμού. Στην συνέχεια παρατηρεί τους Κήπους Εντατικής Παραγωγής Οξυγόνου απο το παράθυρο της κατοικίας της. Τέλος, έχοντας παραβλέψει την ειδοποίηση της εφαρμογής για διαλογισμό, νοσεί βαριά από την μετάλλαξη και καταλήγει στην Μονάδα Ταχείας Ανάρρωσης. Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι με στόχο την κατανόηση του στίγματος που έχει αφήσει η πανδημία ως τώρα στην κοινωνία μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ01

Σενάριο_

7


Βρισκόμαστε στο έτος 2024_ Τέσσερα χρόνια έχουν μεσολάβησει από την εμφάνιση του Covid 19 και μια νέα μετάλλαξη έχει έρθει στο προσκήνιο απειλώντας την παγκόσμια υγεία_ Πρόκειται για την Μετάλλαξη Χ, η εμφάνιση της οποίας προκλίθηκε απο την αντίδραση των στελεχών του SARS-CoV-2 με τους αυξανόμενους ρύπους της ατμόσφαιρας_

8


9


Η ραγδαία αύξηση των ατμοσφαιρικών ρυπών ήταν απόρροια της απληστίας του ανθρώπου να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά που επέφερε ο πολύμηνος εγκλεισμός στα πρώτα χρόνια της πανδημίας_

Eτήσιες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα (1750-2024)

10


11


Ν Τ Ο Π Α Μ Ι Ν Η Ω Κ Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Σ Ε Ρ Ο Τ Ο Ν Ι Ν Η Ε Ν Δ Ο Ρ Φ Ι Ν Ε Σ

12


Ο νέος ιός εξακολουθεί να μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την μεταφορά σταγονιδίων μέσω του αέρα ή μικροβίων μέσω της επαφής_ Ωστόσο η κύρια επίπτωση στην υγεία του ασθενούς ατόμου είναι η διατάραξη των φυσιολογικών επιπέδων των ορμονών της ευτυχίας_ Συγκεκριμένα προκαλεί την πτώση της ντοπαμίνης, της ωκυτοκίνης της σεροτονίνης και των ενδορφινών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με πολύ σημαντικές αποστολές για την λειτουργία του οργανισμού,μια εκ των οποίων είναι και η ρύθμιση της διάθεσής και των συναισθημάτων_ Αναμφισβήτητα, αυτή η ορμονική πτώση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία του ανθρώπου που προσβάλλεται από την μετάλλαξη Χ_

13


Υπάρχουν πολλες δραστηριότητες που ενεργοποιούν την έκκριση αυτων των ορμονών στο σώμα. Για παράδειγμα η υγιεινή διατροφή αυξάνει την ντοπαμίνη, ενώ η γυμναστική και η έκθεση στον ήλιο είναι ενέργειες που συμβάλλουν στην έκκριση της σεροτονίνης. Ωστόσο σε κυρίαρχο μέτρο πρόληψης κατά της νέας μετάλλαξης, μετατρεπεται ο διαλογισμός τόσο στις μεγαλύτερες όσο και στις μικρότερες ηλικίες.

Η παράλειψη αυτής της δραστηριότητας σε καθημερινή βάση κάνει τον άνθρωπο πιο επιρρεπή στην ασθένεια και σε περίπτωση μόλυνσης χρειάζεται εντατική θεραπεία. Για τον συστηματικό έλεγχο των επιπέδων, έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή. Σκοπός της είναι να παρακολουθεί τα επίπεδα σε πραγματικό χρόνο και να προτείνει τις αντίστοιχες ενέργειες για την διατήρηση των φυσιολογικών τους τιμών.

14


Ωστόσο αν δεν τηρούνται οι παραπάνω συστάσεις παραμονεύει ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της μετάλλαξης Χ, η οποία απειλεί να οδηγήσει σε μία κοινωνία δυστυχισμενων ανθρώπων_

15


Οι 5 σχεδιαστικές κινήσεις συνθέτουν το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται η αφήγηση, η οποία λαμβάνει χώρα στο μελλοντικό Περιστέρι. Αποτελεί τον πολυπληθέστερο δήμο του Δυτικού Τομέα της Αθήνας, καθώς και τον 8ο πολυπληθέστερο στην Ελλάδα με 139.981 κατοίκους. Γεωγραφικά εκτείνεται 4,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της πρωτεύουσας, μέχρι τους πρόποδες του ορεινού όγκου του Ποικίλου, που αποτελεί προέκταση του Όρους Αιγάλεω. Συνορεύει με τους Δήμους Ιλίου (βόρεια), Αθηναίων (ανατολικά), Αιγάλεω (νότια), Χαϊδαρίου (δυτικά) και Πετρούπολης (βορειοδυτικά). 16


Το Περιστέρι αποτέλεσε μια από τις σοβαρότερα πληχθείσες περιοχές κατά την διάρκεια της πανδημίας καθώς είχε υψηλό επιδημιολογικό φορτίο και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε σαν περιοχή πειραματισμού.

17


18


Για τις ανάγκες της δικής μας αφήγησης χρησιμοποιούμε έναν χαρακτήρα, την Miren-XY1, μέσω της οποίας παρουσιάζονται οι πέντε σχεδιαστικές προτάσεις για την AHRS-COV-24 ERA.

192.1

Πεδίο Τηλεργασίας_ 21


Το 2024 η εργασία από το σπίτι αποτελεί τη νέα συνθήκη και η Miren-ΧΥ εργάζεται καθημερινά μέσα από το Πεδίο Τηλεργασίας. Αυτή η συνθήκη είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή των ατόμων για πολλές ώρες εντός του ιδιωτικού τους χώρου δημιουργώντας έτσι την αναγκη απεγκλωβισμού από αυτόν. Το πεδίο τηλεργασίας σχεδιάζεται ώστε να αποτελεί ένα νέο χώρο, ο οποίος ξεπερνά τα όρια του ιδιωτικού και εισβάλλει στον δημόσιο, καθώς αναρτάται από το παράθυρο της κατοικίας.

22


23


Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες εργασίας δηλαδή συμβάλει στην αποφορτιση της Miren-ΧΥ από το άγχος και ταυτόχρονα στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων των ορμονών της ευτυχίας. Αρχικά αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνιστώμενης έκθεσης στον ήλιο που διευκολύνεται λόγω της στρατηγικής θέσης του πεδίου τηλεργασίας και η οποία συνεπάγεται με την αύξηση της σεροτονίνης. Ακόμα παρέχει τη μουσικοθεραπεία, τη δυνατότητα διαλειμμάτων ύπνου και την άνεση , ενέργειες οι οποίες συνδέονται με την αύξηση των ορμονών.

Ο ήλιος μειώνει στον εγκέφαλό την παραγωγή της μελατονίνης και αυξάνει την σεροτονίνη

Η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής διαδικασίας που αφορά τις σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες των ατόμων

Ένας καλός και επαρκής ύπνος ενισχύουν στον εγκέφαλο την παραγωγή των ορμονών της ευτυχίας’ προσφέροντας στον άνθρωπο μια ισορροπημένη ζωή

Η Zero Gravity είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο από επιστήμονες για τη βελτίωση της ευημερίας, την ελαχιστοποίηση του στρες και τη μείωση της πίεσης σε όλο το σώμα

24


Το πεδίο συνίσταται από: 1.το ακουστικό κέλυφος 2.το κάθισμα 3.τον τεχνολογικό εξοπλισμό Συγκεκριμένα την θέση του παραθύρου έχει αντικαταστήσει μία roll up οθόνη την οποία ο χρήστης μπορεί να χειριστεί μέσω του κινητού. 1

2

25 3


Το κάθισμα προσαρμόζεται σε τρεις θέσεις, κάθε μια από αυτές υποστηρίζει ένα διαφορετικό σενάριο. Η αρχική είναι αυτή που η Miren-XY εισέρχεται στο πεδίο με την πλάτη να βρίσκεται περίπου 90 μοίρες σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα και αξιοποιείται για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων. Έπειτα προσαρμόζει το κάθισμα στην δεύτερη θέση, η οποία είναι η zero-gravity και αποτελεί την κύρια στάση εργασίας. Θεωρείται ιδανική διότι το σώμα αναρτάται σε ουδέτερη θέση μηδενικής βαρύτητας που βοηθάει στην οξυγονωση της, προκαλεί βαθιά χαλάρωση, αποσυμπιέζει τη σπονδυλική στήλη, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τον πόνο στην μέση και ελαχιστοποιεί το άγχος. H 3η και τελευταία θέση είναι αυτή της αποσύνδεσης. Το κάθισμα τοποθετείται οριζόντια, προσαρμόζει δηλαδη την γωνία του κεφαλιού και των ποδιών ώστε να ευθυγραμμίζονται με την καρδιά και αποτελεί την ιδανικότερη στάση για ύπνο. Συμβάλλει στην ξεκουραση της σπονδυλικής στήλης, του αυχένα και των χεριών και αξιοποιείται για τα διαλείμματα ύπνου και την μουσικοθεραπεία.

26


27


Στην παραπάνω διαφάνεια απεικονίζεται η κάτοψη του πεδίου τηλεργασίας. Εστιάζοντας στο τεχνικό κομμάτι του πεδίου, o μεταλλικός σκελετός του καθίσματος στηρίζεται μέσω δύο αρθρώσεων στην ποδιά του παραθύρου, δίνοντας του ετσι την ελευθερία να κινείται στις κατάλληλες θέσεις. Ακόμα ο σκελετός συγκρατεί τα φουσκωτα μαξιλάρια στα οποία ένα πνευματικό σύστημα παρέχει συνεχώς αέρα. Η μιρέν έχει την δυνατότητα να ελέγχει την πίεση του αέρα ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή άνεση. Το πεδίο τηλεργασίας ολοκληρώνεται με το ακουστικό κέλυφος, που είναι μία ανθεκτική δομή στον ήλιο και τη βροχή. Το πάνω μέρος αυτου αποτελείται από το εσωτερικό και το εξωτερικό κέλυφος τα οποία χωρίζονται από μία ενδιάμεση στρώση ενω το κάτω μέρος είναι διαφανές ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι βρίσκεται στο μεταίχμιο δημοσίου-ιδιωτικού χώρου. Το εξωτερικό κέλυφος συνίσταται από στρώσεις γραφενίου και λειτουργεί σαν ηλιακός συλλέκτης ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια, την αποθηκεύει σε μπαταρίες και στη συνέχεια την μεταδίδει ασύρματα στο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπρόσθετα το κέλυφος έχει σχεδιαστεί με τετοιο τροπο ωστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη ακουστική απόδοση, καθώς οι ηχοι που αναπαράγονται εσωτερικά συγκλίνουν στο κέντρο της ακτίνας καμπυλότητας του, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το αυτί της Miren-XY. Ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικων θορύβων ανακλώνται από το ίδιο το σχήμα, ενώ αυτοί που καταφέρνουν να το διαπεράσουν απορροφώνται από το ηχοαπορροφητικό υλικό που είναι η ενδιάμεση στρώση, ελαχιστοποιώντας έτσι τις παρεμβολές κατά την διάρκεια της τηλεργασίας. 28


29


Σε αυτήν την εικόνα απεικονίζεται η Miren-XY να εργάζεται μέσα στο πεδίο τηλεργασίας που είναι τοποθετημένο στο παράθυρο της κατοικίας της_ 30


312.2

Σπειρ(itu)al Park_ 33


18:15 η Miren-XY συμπλήρωσε 8 ώρες εργασίας και νιώθει την απελπισμένη ανάγκη για διαλογισμό. Με παρότρυνση της εφαρμογής της κατευθύνεται προς το Σπειρ(itu)αl Park. Η πόλη έχει γεμίσει με τέτοιου είδους πάρκα που ήρθαν να καταλάβουν τα ήδη υπάρχοντα και τα οποία αποτελούν τους κατάλληλους χώρους για διαλογισμό_

34


35


Σε αυτό οφείλεται το γεγονός οτι ο διαλογισμός πλέον έχει γίνει το ισχυρότερο μέτρο πρόληψης για την προφύλαξη της υγείας απέναντι στην μετάλλαξη Χ. Πέρα από το ότι προκαλεί την έκκριση των ορμονών της ευτυχίας , ενδυναμώνει το ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που περιβάλλει το σώμα και αποτελεί τη νεα ασπίδα προστασίας, αντικαθιστώντας την μάσκα. Η παράλειψη αυτής της δραστηριότητας οδηγεί στην εξασθένηση του πεδίου με αποτέλεσμα το άτομο να είναι εκτεθειμένο στην μετάλλαξη_

36


Ισχυρό ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Αδύναμο ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

37


Συγκεκριμένα η μέθοδος του διαλογισμού που έχει υιοθετηθεί από τους κατοίκους είναι το Περπάτημα του Λαβυρίνθου, το οποίο συνδυάζει την πνευματική άσκηση με την σωματική κίνηση. Η διαλογιστική μέθοδος που ακολουθείται είναι το προσηλωμένο περπάτημα στο λαβυρινθικό μονοπάτι, που οδηγεί στο κέντρο του και πάλι πίσω ακολουθώντας την ίδια πορεία. Ετσι λοιπόν στα πάρκα του Περιστερίου, σχηματίζονται σπειροειδείς πεντάλεπτες διαδρομές από σχιστόλιθους συνολικού μήκους 100 μέτρων που υπηρετούν αυτό το σκοπό. Η τοποθέτηση αυτής της πρότασης γίνεται στα ξέφωτα των πάρκων, καθώς η υψηλή βλάστηση απορροφά τους θορύβους και μειώνει τις παρεμβολές της πόλης, ώστε το άτομο να εστιάζει στην διαλογιστική φύση του βαδίσματος.

38


39


40


41


Με το πέρασμα του χρόνου, οι πολίτες αρχίζουν να συνειδητοποιούν οτι η αποτελεσματικότερη λύση για να καταπολεμήσουν τον ιό που τους κάνει δυστυχισμένους είναι ο διαλογισμός. Αυτή η πρακτική μονιμοποιείται και έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων χωρικών ποιοτήτων. Συνεπώς, η σπέιρα από ίχνος στο έδαφος που εξελίσσεται σε πιθανές New Age αρχιτεκτονικές δομές και σύμβολα που εμφανίζονται στον δημόσιο χώρο_

42


432.3

Mediground Area_ 45


19:45 η Miren-XY κατευθύνεται με την κόρη της στην mediground area, η οποία αποτελεί τον αντίστοιχο χώρο διαλογισμού για τις μικρότερες ηλικίες και επιτυγχάνεται μέσω του παιχνιδιού_

Η συμβατική παιδική χαρά αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να λειτουργεί ως μέτρο πρόληψης γιατι εξασφαλίζεται η ενεργοποίηση των ορμονών ευτυχίας στον οργανισμό του παιδιού και ενδυναμώνεται το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο. Τα συμβατικά παιχνίδια σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναπτύξουν την ενσυνείδηση, ενώ τα παιδιά βρίσκονται στον κατεξοχήν κοινωνικό τους χώρο. Αρκούν 5-10΄ καθημερινής εξάσκησης αυτής της διαδικασίας, η οποία βοηθάει στη μείωση του αγχους,στην αύξηση της συγκέντρωσης, στην στοχοπροσήλωση, στην βελτίωση του ύπνου και των κοινωνικών δεξιοτήτων.

46


47


48


Εστιάζοντας στον κατάλογο των παιχνιδιών της mediground area, ξεχωρίζουν τα steps που σχηματίζουν μία σπειροειδή διαδρομή. Έτσι γίνεται η μεταφορά της προαναφερόμενης διαλογιστικής μεθόδου στο παιχνίδι, καθώς το παιδί εστιάζει την προσοχή του σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία χαράζουν την διαδρομή.

49


Με αντίστοιχη λογική έχει σχεδιαστεί η τσουλήθρα, η οποία αποτελείται από μία ανηφορική σπειροειδή διαδρομή μήκους 18,5 μ αντί των συμβατικών σκαλοπατιών από όπου φτάνεις σε ένα υπερυψωμένο σημείο και κυλάς από τον λόφο προς τα κάτω. Ανεβαίνοντας την τσουλήθρα συντονίζεται ο βηματισμός με την αναπνοή , επιτυγχάνοντας την σύνδεση μυαλού-σώματος.

50


Ενα ακομη συμβατικό παιχνίδι που παραλλάσεται είναι το spinning wheel, στο οποίο τοποθετείται μία κάσκα σε κάθε κάθισμα. Αυτή περιβάλλει το παιδί όσο κινείται, εμποδίζοντας την όραση του ωστε να εντείνονται οι υπόλοιπες αισθήσεις και να εστιάζει στην δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί εμπόδιο για την μεταφορά σταγονιδίων.

51


Παρόμοια κάσκα τοποθετείται στο κάθισμα της τραμπάλας όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα η οποία αφενός εμποδίζει την όραση του παιδιού με σκοπό την εστίαση όλης του της προσοχής στην κίνηση των ποδιών και αφετέρου αντικαθιστά την λαβή. Η κατάργηση της λαβής έχει γίνει για την αποφυγή επαφής των χεριών με τις κοινόχρηστες επιφάνειες.

52


Στη συνέχεια η κούνια επανασχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του παιδιού, εφαρμόζοντας σαν γιλέκο το οποίο παρεμποδίζει την κίνηση των χεριων ώστε να επικεντρώνεται μόνο σε αυτή των κάτω άκρων.

53


Τέλος στην medi ground area εισάγεται μια δοκός ισορροπίας, μήκους 7 μ πάνω στην οποία τα παιδιά ισορροπούν και βρίσκουν το κέντρο βάρους τους. Όλα τα παραπάνω παιχνίδια συντίθονται με βάση έναν ορθοκανονικό κάναβο 2χ2 μέτρων με σκοπό την διατήρηση των επιθυμητών αποστάσεων μεταξύ τους, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του μέτρου πρόληψης.

54


55


56


572.4

Κήποι Εντατικής Παραγωγής Οξυγόνου_ 59


60


21.30 η Miren-XY βρίσκεται στο σπίτι_ Κοιτάζει έξω από το παράθυρο από όπου παρατηρεί τους φωτεινούς σωλήνες άλγης να διατρέχουν την πολυκατοικία της. Αυτοί οι σωλήνες συνθέτουν τους Κήπους Εντατικής Παραγωγής Οξυγόνου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αρχιτεκτονικής επένδυσης, το οποίο ντύνει αρκέτες όψεις των κατοικιών του Περιστερίου_ Η κάθετη τοποθέτηση τους βοηθάει αφενός στην καλή διάχυση του φωτός, στην φυσική σκίαση των διαμερισμάτων και αφετέρου βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό της κατοικίας. Αυτή η πρόταση έχει εφαρμοστεί σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της ραγδαίας ατμοσφαιρικής μόλυνσης που εκτόξευσαν τα κρούσματα της μετάλλαξης Χ. Οι κάθετοι κήποι έχουν βασιστεί στις εξαιρετικές ιδιότητες των μικροοργανισμών άλγης, που είναι δέκα φορές πιο αποτελεσματικές φωτοσυνθετικές μηχανές σε σύγκριση με τα δέντρα. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν την ικανότητα να απορροφούν σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, να παράγουν οξυγόνο και βιομάζα, η οποία έπειτα επεξεργάζεται σε σπιρουλίνα_

61


Το σύστημα ανάπτυξης των μικροοργανισμών συνίσταται από σωληνοειδείς φωτο-βιοαντιδραστήρες που δημιουργούν ένα κλειστό σύστημα νερού και η έκταση των οποίων μεγιστοποιεί την δέσμευση του ηλιακού φωτός. Στο ανώτερο τμήμα του κλειστού συστήματος νερού περιχύνονται από τον σωλήνα τροφοδοσίας τα θρεπτικα συστατικα. Στο ίδιο σημείο είναι τοποθετημένα τα φίλτρα που απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα που αναμιγνύεται με το νερό, τα θρεπτικά συστατικά και τους μικροοργανισμούς για να ακολουθήσουν την προκαθορισμένη καθοδική πορεία. Στην συνέχεια με την παρουσία του ηλιακού φωτός, οι μικροοργανισμοί φωτοσυνθετουν και αυξάνονται σε αριθμο και όγκο, γεγονός που μετατρέπει το σχεδόν διαφανές υγρό σε μια βαθύτερη απόχρωση του πράσινου. Τέλος στο κατώτερο σημείο του συστήματος απελευθερώνεται το οξυγόνο και γίνεται ο διαχωρισμός της βιομάζας από το υπόλοιπο υγρό. Το νερό που έχει διαχωριστεί από την βιομάζα ανακυκλώνεται και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία.

62


63


64


65


66


672.5

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας_ 69


21 Οκτώβρη 10:25_ η Miren-XY λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή οτι τα επίπεδα των ορμονών της είναι πολύ χαμηλά_

Παρολαυτά παραβλέπει την ανάγκη για διαλογισμό_ Το ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο εξασθενεί και είναι πλέον εκτεθειμένη απέναντι στον ιό_

22 Οκτώβρη 12:40_ βγαίνει από το σπίτι, προσβάλλεται και νοσεί βαριά από την μετάλλαξη X_

70 Με αποτέλεσμα να μεταφερθει εσπευσμένα στην μονάδα ταχείας ανάρρωσης_


Πρόκειται για μία ελάχιστη δομή 25m2 που προορίζεται για την αποκατάσταση των επιπέδων των ορμονών της ευτυχίας μέσω των ειδικών παροχών που προσφέρει. Αναλυτικότερα αυτές είναι η προσληψη της συνιστώμενης βιταμίνης D από τον ήλιο, η μουσικοθεραπεία, ο ποιοτικός ύπνος, η επαφή με το πράσινο, η αρωματοθεραπεία, η δυνατότητα τηλεπαρακολουθησης από γιατρούς και η χορήγηση σπιρουλίνας.

71


Αυτές λαμβάνουν χώρα στα πάρκα, περιβαλλόμενες από δέντρα ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του ασθενούς ατόμου σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση.

72


73


Η μονάδα είναι κυκλικής κάτοψης και αποτελείται από ένα κέλυφος και ένα ανάγλυφο πάτωμα. Το ανάγλυφο πάτωμα έχει σχεδιαστεί εμπνευσμένο από την φυσική τοπογραφία δημιουργώντας λόφους και κοιλάδες, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί μία διαφορετική ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα η κοιλάδα των ονείρων προορίζεται για το χώρο του ύπνου. (1) Η λίμνη αποτελεί το μπάνιο της μονάδας.(2) Στη συνέχεια σε έναν από τους λόφους του πατώματος βρίσκεται η λάμπα άλγης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος καθαρισμού του αέρα και την κύρια πηγή φωτισμού της μονάδας.(3) Τέλος υπάρχει ο λόφος της θεραπείας (4)οπου τοποθετείται μία κάσκα η οποία έχει δύο χρήσεις, είτε μετατρέπεται σε οθόνη για την τηλεπαρακολούθηση από τους γιατρούς είτε προσαρμόζεται στο κεφάλι στην περίπτωση που η Miren-XY θέλει να κάνει μουσικοθεραπεία.

74


2

4 3 1

1)Η 2)Η 3)Ο 4)Ο

κοιλάδα των ονείρων λίμνη λόφος της λάμπας άλγης λόφος της θεραπείας 75


Στην παρακάτω διαφάνεια απεικονίζεται μία αξονομετρική άποψη του ανάγλυφου πατώματος. Το κέλυφος είναι μία διπλή μεμβράνη, η οποία μπορεί να μετατρέπεται από διαφανής σε opaque υπό μηχανική πίεση για την ιδιωτικότητα.

Η μεμβράνη φουσκώνει με ένα πνευματικό σύστημα το οποίο την τροφοδοτεί συνεχώς με αέρα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα buffer zone με σκοπό να λειτουργεί σαν έναν μεταβατικό χώρο στην είσοδο και στην έξοδο από την μονάδα και να εμποδίζει τον αέρα να φύγει.

Επίσης ενσωματωνεται στην μεμβράνη ένα κλειστό σωληνοειδές σύστημα άλγης, παρέχοντας έτσι με φυσικό τρόπο οξυγόνο στην μονάδα. 76


77


78


79


80


81


1

2

3

82 4


Αναλυτικότερα, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που προαναφέρθηκε προσαρμοσμένη στην δομή, δηλαδή απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέει ο ασθενής, παράγει οξυγόνο και βιομάζα με την βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, εκτελώντας την κυκλική πορεία του κελύφους.(1) Το οξυγόνο διαχέεται μέσα στο κέλυφος από την λάμπα άλγης ενω η βιομάζα συλλέγεται σε ένα δοχείο κάτω από το πάτωμα.(2) Η τελευταία αποξηραίνεται και προσφέρεται στον ασθενή σε μορφή σπιρουλίνας μέσω ενός δοχείου που είναι μέρος της λάμπας.(3) Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακύκλωση του νερού που έχει διαχωριστεί από την βιομάζα, για την τροφοδοσία τόσο των σωληνων αλγης όσο και του υδραυλικού συστήματος.(4)

17:30 η Miren-XY βρίσκεται μέσα στην μονάδα διαβάζοντας αγαπημένο της βιβλίο_

το

24 Οκτώβρη 11:10 Η Miren-XY συμπληρώνει την τελευταία της θεραπεία_ 22:00 Εγκαταλείπει την μονάδα ταχείας ανάρρωσης εφόσον τα επίπεδα των ορμονών της επανήλθαν στα φυσιολογικα, αφήνοντας πίσω της αυτό το τοπίο_

83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


Η αφήγηση της εργασίας ξεδιπλώθηκε μέσω πέντε αποσπασμάτων από την ζωή της Miren-XY στο μελλοντικό Περιστέρι_

Πρόκειται εν τέλει για ένα τόσο υποθετικό σενάριο;

Τώρα περισσότερο από ποτέ μπροστά στις πρωτοφανείς προκλήσεις που βιώνουμε, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνήσουμε εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια. Μέσα από τον υποθετικό σχεδιασμό γίνεται αυτό και δημιουργείται γόνιμος προβληματισμός αναφορικά με το είδος του μέλλοντος που οι άνθρωποι θέλουν αλλά και αυτό που δεν θέλουν και έτσι λειτουργεί ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος. Η διπλωματική μας εργασία αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι με στόχο την κατανόηση του στίγματος που έχει αφήσει η πανδημία ως τώρα στην κοινωνία μας.

93


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, τον καθηγητή μας Πάνο Δραγώνα για την συνεχή και πολύτιμη καθοδήγηση του, τον Δημήτρη Ζησιμόπουλο για τις ουσιαστικές συμβουλές του και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο (μα κινηματογραφικό) ταξίδι.96