Advertisement
The user logo

assar

EHVS officiella studenttidning. Senaste numret publiceras digitalt samma dag som tidningssläpp!

Publications

Assar | nr 2 - 2022/2023


December 13, 2022

Assar | nr 1 - 2022/2023


November 8, 2022

Assar | Kickoff - 2022


September 6, 2022

Assar | nr 2 - 2021/2022


December 13, 2021

Assar | nr 1 - 2021/2022


November 12, 2021

Assar | Kickoff - 2021


September 6, 2021

Assar | nr 2 - 2020/2021


December 13, 2020

Assar | nr 1 - 2020/2021


November 9, 2020

Assar | Kickoff - 2020


August 31, 2020

Assar | nr 2 - 2019/2020


December 19, 2019

Assar | nr 1 - 2019/2020


November 6, 2019

Assar | Kickoff - 2019


September 9, 2019

Assar | nr 2 - 2018/2019


December 18, 2018

Assar | nr 1 - 2018/2019


October 31, 2018

Assar | Kickoff - 2018


September 16, 2018

Assar | nr 2 - 2017/2018


December 19, 2017

Assar | nr 1 - 2017/2018


November 10, 2017

Assar | Kickoff - 2017


August 31, 2017

Assar | nr 2- 2016/2017


December 15, 2016

Assar | nr 1- 2016/2017


November 9, 2016

Assar | kickoff - 2016


August 26, 2016

Assar | nr 2 - 2015/2016


December 20, 2015

Assar | nr 1 - 2015/2016


October 21, 2015

Assar | kickoff - 2015


September 4, 2015