Page 1

Kevadel tõusevad päevakorda peamiselt aia- ja remonditööd, aga tuleb mõelda ka talvega tekkinud probleemidele. Hüva nõu materjalide ja töövõtete osas pole kunagi liiast. Lk 6–26

Tasuta ajakiri.

Uued aknad ei ole igas olukorras parim lahendus. Lugeja uurib, kes vastutab siis, kui pärast akende paigaldamist tekivad ruumides õhupuudus, liigniiskus ja hallitus. Lk 27

Masu ei ole tootjaid ja disainereid heidutanud, turule tuuakse üha loodussõbralikumaid ja praktilisemaid mööbliesemeid ning põnevaid interjööri kaunistavaid materjale. Lk 28–41

Nr. 4 / 2010


Alati head pakkumised!

Vaata ka www.ehituseabc.ee


Sisukord

Lk 38

Kena kevadet!...........................................................4

Lugeja küsimus

Kevadised lahendused

Plastaken vajab ventilatsiooni...............................27

Uputuste kahjusid on võimalik vähendada.............6

Sisustus ja remont

Sulamine loob uued ohud........................................7

VELUX päikesetunnel teeb lõpu pimedusele........25

Kraanivesi pole pudeliveest kehvem....................28 Vastupidavad vannitoad.........................................30 Uus mantelsoojusvahetiga soojaveeboiler . ........32 Säästa põrandaküttega.........................................33 Viimistle ja restaureeri Liberoni abil....................34 Andkem vanale mööblile uus elu..........................35 Loodus kodus – korkpõrand..................................36 Barlineki parkett on kuningaid väärt....................37 Barlineki põrandad ilmestavad kodu...................38 Akrit - värvid otse loodusest.................................40 Vaheta oma põrand juba täna...............................40 Kuidas valida siseust............................................. 41

Täistellis on kolde jaoks parim ............................ 26

Ristsõna..................................................................42

Purikatest saab jagu katuseküttega.......................8 Rõdude ja terrasside hüdroisoleerimine................9 Majade tulevik on säästmises............................... 10 Lõkkeplatsile vali ohutu asukoht.......................... 12 Puit on elamiseks parim materjal........................ 15 Muru õhustamine................................................... 16 Terviklahendusega säästad energiat....................20 Parim soojapidavus Isoverilt.................................23 Renoveerimiseks vali kivikatus . ..........................24

Impressum

EhituseABC kauplused

Väljaandja: Optimera Estonia AS Peterburi tee 71, 11415 Tallinn Telefon: 620 5071, faks: 620 5075 E-post: optimera@optimera.ee

Tallinn Peterburi tee 71 telefon 620 5070

Pärnu Riia mnt 108B telefon 443 0222

Haapsalu Tallinna mnt 75B telefon 472 4153

Rakvere Võidu tn 93 telefon 327 8181

Kadaka tee 65 telefon 666 0173

Narva Fama Keskus telefon 356 6404

Kohtla-Järve Järvekula tee 87 telefon 339 5402

Jõhvi Tartu mnt 14 telefon 332 5832

Rahu 4 telefon 359 9411

Loksa Tallinna mnt 40 telefon 623 2773

Kõik pildid on illustreerivad. Tooteid ja nende omadusi tutvustava info eest vastutavad nende kaupade tootjad ja tarnijad. Juhul kui Te ei soovi edaspidi tasuta RemondiABC ajakirja, palume sellest teatada e-posti aadressile optimera@optimera.ee või tel.620 5070.

Tartu Kalda tee 3 telefon 744 0805

www.ehituseabc.ee

3


EhituseABC

Kena kevadet! Ehituse ABC kauplustes on sel lumerohkel talvel tehtud hoolega ettevalmistusi saabuvaks kevadhooajaks. Uue kaupade paigutuse said Tallinna ja Jõhvi kauplused. Narvas, aadressil Linda 4 asunud kaupluse viisime üle Narva Fama Keskusesse ning laiendasime ka kaubavalikut. Kauplus avati 23.04.2010. Soovime, et igapäevaselt olulised tooted oleksid kiiresti leitavad ning eraldame rohkem ruumi hooajakaupadele. Meie eesmärgiks on pakkuda head kaubavalikut, soodsaid hindu ja ostumugavust.

Uuenev kaubavalik Meie tootevalik laieneb. Erilist rõhku pöörame sisevii-

mistlustoodetele, erinevatele looduslikust materjalist viimistlustoodetele, uutele seina- ja põrandakattematerjalide kollektsioonidele ning valgustitele ja sanitaartehnikale. Igas olulises kaubagrupis esindame tuntud tehaseid ning suurendame jätkuvalt imporditava kauba osakaalu. Toome värskendust keraamilise plaadi valikusse. Avardatud võimalused tellimiskauba osas on täienduseks uuenevale tootevalikule, mille eesmärgiks on pakkuda kliendile sisustussalongile lähedast kvaliteeditaset ehituskaupluse hinnataseme juures. Uued kollektsioonid saabuvad müügile järk-järgult alates märtsikuust. Kaubamärkidega Opus, Alterna ja Novipro on seotud kõige olulisemad uuendused EhituseABC-s. Kui Opus on soodsa hinnaga kvaliteetse naturaalparketi näol meie klientide seas juba tuntud ning oli ilmselt

Fama Keskuse EhituseABC uue kaupluse avamise puhul toimunud kinkekaartide loosimise võitja.

4


EhituseABC

2009. aastal enimmüüdud naturaalparkett Eestis, siis Alterna sanitaartehnika on meie kauplustes müügil alates 2009. aasta oktoobrist. Alates 2010 märtsikuust lisame igal nädalal valikusse uusi tooteid Novipro-lt. Nimetatud sarja tooteid valmistavad Saint Gobaini kontsernile tuntud tehased mitmelt poolt Euroopast ja mujalt maailmast, millele toetudes saamegi pakkuda neid soodsate hindadega. See kaubamärk laieneb tulevikus kümnetele rauakaupade, ehituskeemia, elektrikaupade tooterühmadele. Peatselt jõuab eksklusiivselt EhituseABC ketis müügile sari soodsa hinnaga spetsiaalselt meile disainitud vannitoamööblit Euroopa tootjalt. Täieneb ka segistite ja sanitaarkeraamika valik.

Kevadel aeda! Oleme sel aastal pööranud erilist tähelepanu erinevatele aiamaterjalidele, aiakujunduse materjalidele ja tarvikutele, aiasisustusele ning vaba aja veetmisele aias. Pakume erinevatest puiduliikidest ning mitmekesise pinna ja materjalitöötlusega puitmaterjale voodrilauast

terrassilauani, samuti oleme suurendanud mõõdus saeja höövelmaterjali valikut kauplustes. Valmismajade, varjualustele, kuuride, kasvuhoonete ja muude rajatiste osas pakume lahendusi seinast seina, unustamata siinjuures ka nõudlikku tarbijat.

Kõrge kvaliteet ja soodsad hinnad EhituseABC-s räägime alati mitte lihtsalt soodsast hinnast, vaid parima hinna- ja kvaliteedisuhtega kaubast. Regulaarseid sooduskampaaniaid korraldame ka edaspidi, kuid põhilisi ehitus- ja remondimaterjale pakume püsivalt heade hindadega. Nagu EhituseABC nimigi ütleb, on meie eesmärgiks ennekõike pakkuda häid lahendusi ehituskaupade valdkonnas. Püüame oma kauplustes kaubavalikut kujundada selliselt, et tasakaalustatult oleksid esindatud kõik olulised kategooriad.

Urmas Truusa

Optimera Estonia AS Ostudirektor 5


Kevadised lahendused

Uputuste kahjusid on võimalik vähendada

Uputusi ja üleujutusi põhjustavad peamiselt vihmasajud, lume sulamine ning ummistused. Kuigi looduse tekitatud üleujutusi ning ummistusi ei saa täielikult vältida, on võimalik vähendada nende poolt tekitatud kahjusid. Järgnevalt mõned olulisemad põhimõtted, mille järgimine loob eeldused minimaalseteks probleemideks. Sadevett võib kanaliseerida ühiskanalisatsiooni ainult vastava tehnilise lahenduse ja loa olemasolul. See tähendab, et kinnistul peab olema projekteeritud ja kooskõlastatud sadeveekanalisatsioon, samuti peab see olema nõuetekohaselt ehitatud. Omavoliline kanaliseerimine tähendab riski, et vooluhulgad kujunevad suuremaks kui ühiskanalisatsioon vastu võtta suudab. Ühiskanalisatsiooni ummistumine võib põhjustada üleujutusi. Piirkonnas, kus puudub nõuetekohaselt rajatud sadeveekanalisatsioon, tähendab iga täiendav asfaltplats, äärekivi ja kivisillutis võimalikke sadeveest põhjustatud probleeme. Kanalisatsioonitorustik peab olema veetihe nii seest kui väljast (veekindlus sisseimbumise ja lekkimise osas). 6

Maa-aluste ruumide kanaliseerimine Vastavalt ÜVK seadusele peab kinnistuomanik rakendama meetmeid allpool paisutuskõrgust ehk maa tasapinda paiknevate ruumide kaitsmiseks üleujutuste eest. Vastavalt ehitusnormidele on allpool maa tasapinda paiknevate ruumide kanaliseerimise korrektne lahendus ainult ülepumpamine üle maa tasapinna. Kui tegemist on nn “halli veega” (sadevesi, drenaaživesi), võib üleujutuse vältimiseks kasutada ka tagasivooluklappi. Kui eelvooluks on ühisvoolne või fekaalkanalisatsioon, on soovitatav eelistada ülepumpamist, sest tagasivooluklapid on vee puhtuse suhtes tundlikud. Ka tagasivooluklapid vajavad regulaarset hooldust, sest nende unarusse jätmine võib tähendada rikkeid kõige ebasobivamatel hetkedel.

Kanalisatsioonitrasside hooldus Kinnistusisestel torustikel esineb palju ummistusi, mille tõttu vajavad kinnistu kanalisatsioonitrassid regulaarset hooldust ning survepesu. Hoolduse regulaarsus sõltub konkreetsest torustikust ja heitveest, kuid hooldust peaks läbi viima vähemalt üks kord kümne aasta jooksul. Samuti peavad olema õigeaegselt hooldatud rasva ja õliwww.tallinnavesi.ee püüdurid.


Kevadised lahendused

Sulamine loob uued ohud Külmad, rohke lumega talved korduvad statistiliselt iga 7-8 aasta järel. Vähemalt kord sellise perioodi jooksul külmub maapind 150 cm ja sügavamalt. Torude külmumise oht jääb kuni maapind on täielikult sulanud. Füüsikaliselt on külma sügavale tungimine seotud sellega, et temperatuuri tõus tekitab külmunud pinnale veekihi, mis hakkab aurustuma. Aurustumise tulemusena külmunud pinnas jahtub intensiivsemalt põhjustades intensiivsemat maapinna temperatuuri langemist.

Kui sulavesi satub keldrisse

Kraavide külmumine

Selle põhjuseks on vead ehitusel või projekteerimisel. Paraku kipuvad juhtumid korduma: see tähendab, et kui eelnevatel aastatel on vesi kas vihmade või lume sulamise ajal keldrisse sattunud, juhtub see tõenäoliselt ka sel aastal. Ümberehitused ja näiteks hüdroisolatsioon on väga aja- ning rahamahukad ettevõtmised, kuid paraku saab sellele probleemile lahenduse leida ainult kinnistuomanik. Vett ei tohi keldrist pumbata ühiskanalisatsiooni, kui selleks ei ole luba.

Tavaliseks ja normaalseks kraavide probleemiks on kraavide külmumine põhjani. Probleem laheneb ise kui temperatuur tõuseb ja veed pääsevad liikuma. Sageli pääsevad veed liikuma inimese abiga. Pahatihti on kraavid ka hooldamata ning seetõttu ei täida nad ettenähtud funktsioone. Kinnistuomanikel tuleb ka ise jälgida kraavide töökorras olekut. See tähendab, et tänavakraavidest tasub likvideerida takistused, et vesi pääseks liikuma.

Restikaevud tänavatel Paraku tähendab lumine ja külm aeg seda, et see ülearune lumi tuleb kuhugi ladustada. Seega hoitakse kõnni- ja sõiduteed küll puhtana, ent lumevallid katavad sõidutee äärtes asuvad restkaevud. See aga tähendab, et kui lumi sulama hakkab, ei ole tekkival veel kuhugi ära voolata, mistõttu on tarvilik kinnistu kaitsmiseks võimalusel puhastada restkaevud lumest.

Torude lõhkemine Maapind on pidevas silmale märkamatus liikumises. See avaldab jõudusid ka maapinnas asuvale torustikule. Külmaga need liikumised ja torudele mõjuvad jõud suurenevad. Sulamine omakorda muudab maapinna liikuvamaks ning torudele mõjuvad jõud suurenevad veelgi. Kõige „haavatavamad“ nendele jõududele on malmtorud, mis on olnud põhiliseks veetorude ehitusmaterjaliks läbi www.tallinnavesi.ee aegade ja üle maailma. 7


Kevadised lahendused

Purikatest saab jagu katuseküttega Purikad tekivad vihmaveerennides mõne miinus- või plusskraadi korral ja sellisel juhul piisab vihmaveerenni ja -torusse paigaldatavast küttekaablist probleemi kõrvaldamiseks. Juhul, kui katus ei ole piisavalt soojustpidav, tekib jää katuseservadel juba palju kõrgemal, kui vaid vihmaveerennis, sest katusest või katuseaknast ülespoole liikuv soojus sulatab lume ja katust mööda allapoole liikuv vesi jäätub seal, kuhu soojus enam ei jõua (alates välisseinast väljapoole või katuseaknast allapoole). Kuna veel äravool puudub, pressib see siis hoonesse sisse või kasvab purikatena räästast allapoole. Sellisel juhul tuleb probleemsetele kohtadele katusel paigaldada küttekaabel loogetega lumetõkkest allapoole, kuni katuseservani. Loomulikult peab küttekaabel olema ka vihmaveerennis ja -torus. Katuseküttesüsteemidesse pakub DEVI spetsiaalse UV-kindla pinnakihiga 30 W/m küttekaablit Deviflex™ DTCE-30, mida toodetakse pikkustega 5 , 10, 14, 20, 27, 34, 40, 45, 50, 55, 63, 70, 78, 85, 95, 110, 125 ja 140 m.

Vajalik võimsus Jää ja lume sulatamiseks katusel on soovitatav erivõimsus sõltuvalt katuse soojapidavusest 150-250 W/m2. Vihmaveerennidesse ja -torudesse paigaldatav võimsus on 30-60 W toru ja renni jooksva meetri kohta.

Vihmaveerennid ja -torud Küttekaabel kinnitatakse vihmaveerenni kas ühe triibuna või edasi-tagasi lookena. Kui sama kaablit kasutatakse nii vihmaveerennis kui -torus ühe triibuna, viiakse torusse kaabli lõpuosa. Küttekaabli paigaldamisel vihmaveetorusse tuleb see kinnitada iga 100 cm järel vastavate kinnitusklambritega nailonnöörile. Kui vihmaveetoru on metallist ja vähemalt 120 mm läbimõõduga, võib DTCE-30 küttekaablit torusse paigaldada ka edasi-tagasi lookena. Sellisel juhul tuleb kinnitusklambreid kasutada iga 25 cm järel, et välistada küttekaablite omavahelist kokkupuutumist. 8

Katusekonstruktsioonid Katuse alumisele osale paigaldatakse küttekaabel ülaltalla loogetega. Enamasti paigaldatakse küttekaablid katusele koos lumetõkkega. See paigaldatakse tavaliselt 50...100 cm katuse äärest eemale ja kaablid kinnitatakse loogetena lumetõkkest katuseservani. Loomulikult peavad katuseservakütte korral vihmaveerennid ja -torud olema samuti küttekaablitega.

Termostaadi valik Vihmaveerennides ja -torudes reguleerib süsteemi tööd termostaat. Väiksemate süsteemide korral kasutatakse õhutemperatuurianduriga diferentsiaaltermostaati Devireg™316. Suuremate paigaldatavate võimsuste korral kasutatakse termostaati Devireg™ 850, mis on lisaks temperatuurianduri(te) www.devi.ee le varustatud ka niiskusanduri(te)ga.


Kevadised lahendused

Rõdude ja terrasside hüdroisoleerimine

Plaaditud rõdud ja terrassid on aastaringselt pakase, lume, vihma ja päikese käes ning peavad vastu pidama väga äärmuslikele tingimustele. Peamised probleemid seostuvad plaadivuukide kaudu aluspinda tungiva vee jäätumisega. Aluspinda sattunud vesi toob aga kaasa keraamilise plaatkatte purunemise. Pidev aluspinna jäätumine ja sulamine võib tekitada nihkeid konstruktsioonides ning materjalide pragunemise. Hüdroisolatsioonikihi puudumisel võib niiskus ja vesi tungida halvasti tihendatud rõduukse ja põranda ühenduse vahelt eluruumi põrandasse ning rikkuda parkettpõranda ja tekitada niiskus- ja hallituskahjustusi. Plaatide vuukimiseks kasutatav vuugisegu on poorne ning ei takista vee tungimist aluspinda, seetõttu tuleb vee tõkestamiseks kasutada hüdroisolatsiooni. Siseruumides kasutatav hüdroisolatsioonimastiks selleks ei sobi, kuna muutub miinustemperatuuril rabedaks ning rebeneb võimalike konstruktsiooninihete korral. Välistingimustes kasutamiseks on Soome keemiatööstuskontsern Kiilto OY välja töötanud spetsiaalse 2 komponentse Keramix hüdroisolatsioonimastiksi. Tootel on jäätumiskindluse sertifikaat, mis garanteerib elastsu-

se ja vettpidavuse ka talvetingimustes, jäätunult. Nurgad ja materjalide liitekohad tuleb välistingimustes armeerida spetsiaalse Kiilto Butüüllindiga, mis tagab veekindlad ühendused. Keramixi kantakse pintsli ja rulliga pinnale kaks kihti. Kahekordsel katmisel on kulu 1,5 kg/m² ning 10 kg pakendist piisab 6-7 m² pinna hüdroisoleerimiseks. Keramix kuivab 1-2 tunniga, mis võimaldab plaatide paigaldamise juba samal päeval. Keramixi võib kasutada ka hoonetes, mida aastaringselt ei köeta, nagu näiteks suvemajade vannitoad ja saunad. Võrreldes teiste hüdroisolatsioonimastiksitega on Keramixi eeliseks lühike kuivamisaeg.

Ilmastikule vastavad materjalid Välistingimustes soovitame plaatimiseks kasutada Kiilto Ultra Fix elastset plaadisegu ning vuukimiseks võimaluse korral valida Klinkervuugitäidis ning vastavat tooni Kiilto Sanitaarsilikoon. Klinkervuugitäidis on kulumiskindlam ja ilmastikule vastupidavam. Ilmastikukindlust saab veelgi suurendada lisades Klinkervuugitäidisesse Kiilto Strong-vuugitugevdusvahendit. Küsi EhituseABC kauplustest lisaks tööjuhist ja tasuwww.kiilto.ee ta DVD töövideot! 9


Kevadised lahendused

Majade tulevik on säästmises Kui renoveeritud korterelamu maksab kütte eest keskmiselt kolmandiku vähem, siis tulevikumajad peaks meie rahakotti veel rohkem raha alles jätma. Tõsi, ökonoomse ja säästliku maja ehitamine pole odav lõbu ja sellise investeeringu kasulikkus tuleb esile alles aastate pärast. Ökonoomsus ja kokkuhoid saavutatakse maja pikaajalisel kasutamisel maja ülalpidamiskuludelt ennekõike küttekuludelt. Esmane investeering selliste majade puhul on ligikaudu kolmandiku suurem kui klassikalistel majadel. Siin ehk ongi peamine põhjus, miks külm talv ei ole silmnähtavalt hoogustanud diskussiooni energiasäästlike kodude osas. Siiski, vaatame kuspoolt tahes, kliimast ja majanduslangusest ning fossiilsete kütuste hinnast tingituna pole säästlike majade ehitamisest pääsu. Arvestades praegust majandusolukorda ja hindu ehitusturul, on just õige aeg võimalusel sellega tegeleda.

10

Milline on üks säästlik maja? Esiteks on ta ehitatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille tootmiseks on kasutatud võimalikult vähe energiat. Materjal peab olema tervisele ohutu, naturaalne ja taaskasutatav. Maja energiakulud on minimaalsed ja hoitakse koduautomaatika abil kontrolli all. Energiat kasutatakse efektiivselt, seda saadakse tuuleenergiast ja päikesepaneelide abiga. Oluline on ka säästlik ning keskkonnasõbralik veepuhastus- ja komposteerimissüsteem

Säästlikke maju juba ehitatakse Kui keegi arvab, et säästliku maja ehitamine on jalgratta leiutamine, siis ta eksib. Tehnoloogiad, mis võimaldavad energiat kodumajapidamises suurel hulgal kokku hoida pole olemas mitte ainult maailmas, vaid ka siinsamas Eestis.


Kevadised lahendused

Meil on viimased aastad arendatud niinimetatud passiivmaja kontseptsiooni ja esimene selline on näiteks Valga lasteaed Kaseke. Passiivmaja on üks neid kontseptsioone, mida on arendatud lähtudes teaduslikust huvist, kui kaugele saab maja energiakulude vähendamisega minna. Erinevalt muudest lahendustest (null-kütteenergia ja null-energia majad) on passiivmaja osutunud elujõuliseks põhjusel, et küttevajadust ei viida mitte just võimaliku miinimumini, vaid teatud mõistliku piirini, milleks passiivmaja puhul on võimalus aktiivsest küttesüsteemist loobuda. Tavalisest majast kümme korda väiksema energiakuluga passiivmaja ehitamisel kasutatakse looduslikke materjale ja uusi tehnoloogiaid, et võimaldada elanikel hoida hilisemad elamise kulud väga madalad. Passiivmajaks nimetatakse sellist hoonet, kus maja kütmiseks piisab ainult sissejuhitava õhu soojendamisest ning kus aktiivsest küttesüsteemist (ja ka kliimaseadmest) saab seetõttu loobuda. Soojusvajadus on viidud nii madalale, et eraldi „aktiivsest“ küttesüsteemist (katlast, korstnast, soojatorudest) saab loobuda. Vajaliku koguse lisasooja saab majja viia koos värske õhuga, mida sinna juhitakse nii või teisiti. Passiivmajades elavad pered kulutavad täna reaalselt küttele 10 korda vähem, kui teiste uute majade omanikud.

Intelligentne maja Säästliku maja ehitamisel on abiks ka intelligentse maja kontseptsioon. Intelligentse maja all mõeldakse hoonet, millel on niinimetatud intelligente majajuhtimine. Tegemist on arvutiga, mis on ühendatud maja kõigi tehniliste ja elektriliste seadmetega ning on võimeline neid juhtima. Intelligentsed majad suudavad kontrollida inimeste kohalolekut ja sooritada vastavalt sellele tegevusi, näiteks lülitada sisse ja välja valvesüsteemi ja tuled, reguleerida kütet ja ruumide temperatuuri. Sellises majas on ühtne süsteem säästmise teenistuses nii, et koduautomaatika kindlustab erinevate süsteemide hõlpsa koostoime. Turvaelemendid, arvuti- ja sidevõrgud, TV- ja audio, elekter, küte- ja ventilatsioon – kõik need on võimalik liita ühtseks terviklikuks süsteemiks, mis säästab energiat ning kinnisvaraomaniku aega. Kõige tavalisem ajudega majade säästufunktsioon on seotud valgustusega.Inimese liikumist oma kodus saadab valgus, mis automaatselt süttib või kustub. Oluline funktsioon on ka kütte ja ventilatsiooni reguleerimine. Maja kütmisel pole mõtet, kui keegi selles ei viibi. Energiat annab kokku hoida ka eri ruumide, öise aja ja välistemperatuuriga arvestamise arvelt. 11


Kevadised lahendused

Lõkkeplatsile vali ohutu asukoht Kevadpäevad algavad Eestimaal tavaliselt ebaseaduslike kulupõlengutega, tihti saavad need alguse kodustelt lõkkeasemetelt, kui tuli on kontrolli alt välja pääsenud Jäätmete ning prahi põletamise ja lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 meetri kaugusel metsast. Pärast jäätmete ning prahi põletamist ja lõkke või muu tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla, liivaga katmise teel. Põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni 1,5 m/sek, selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama kohaliku päästeasu-

12

tusega. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel. Mitte mingil juhul ei tohi jätta põlevat lõket järelvalveta!


UUS TEHNOLOOGIA Pinotex kaubamärk on tunnustatud kogu maailmas oma kõikidele puiduliikidele sobiva kauakestva kaitse tõttu. See on põhjendatud tunnustus, kuna Pinotex, mis eelmisel aastal tähistas 50. aastapäeva, järgib AkzoNobel’i pikaajalist puidukaitsevahendite tootmise kogemust. Kogu tänane Pinotex tootevalik valmistatakse kontserni arenduskeskustes ja laboratooriumides väljatöötatud retseptide alusel. Puidu kaitsmisel on primaarne roll sideainel, millest moodustub puidu pinnale kattekile. Tekkiv kile peab olema hüdrofoobne ja elastne ning kogu kasutusaja jooksul endaga kindlalt siduma nii pigmendiosakesed kui ka fungitsiidid. Sideaine kauakestev toime on esmatähtis, selle lagunemisel „variseb kokku” kogu puidukaitse süsteem. Teadvustades sideaine kvaliteedi olulisust puidu kaitsmisel, investeerib AkzoNobel ulatuslikke vahendeid teaduslikesse uuringutesse ning uute tehnoloogiate juurutamisse. Valmistoodete unikaalsete omaduste saavutamiseks täiustavad kontserni erinevates riikides asuvad uurimiskeskused pidevalt sideaine kvaliteeti. Kõik uued tooted läbivad enne tootmisprotsessi alustamist mitmekordsed katsetused erinevates ilmastikutingimustes. Kõik uue põlvkonna Pinotex tooted tähistatakse AWB-Technology sümboliga. AWB ei ole üks kindel tehnoloogiline lahendus, vaid kompleksne lähenemine innovaatiliste puidukaitsevahendite väljatöötamisele. AWB põhineb sideainete maatriksil, mis võimaldab konkreetsete omadustega toote retseptuuri väljatöötamiseks valida kõige sobivama sideaine või nende kombinatsiooni. AWB maatriks koosneb mitmetest innovaatilistest sideainetest, kaasa arvatud AE (alküüd-emulsioon) tehnoloogia abil toodetud sideained. Keemilise mõistena on emulsioon dispersne süsteem, kus omavahel on segatud kaks teineteises mittelahustuvat vedelikku. Emulgeerimise protsessi käigus pihustatakse alküüdvaik väikeste tilgakestena vesikeskkonda. Pindaktiivsete ainete lisamisega tagatakse vees moodustunud tilgakeste stabiilsus – mida väiksemad on osakesed (~ 250 nm), seda stabiilsem on emulsioon. Uus, AE tehnoloogial põhinev Pinotex Classic on mitmekülgselt tõhus toode – kaitstes tulemuslikult ilmastikumõjude eest ning takistades puidusine, hallituse ja vetikate levikut, võimaldades seejuures puitpinnal vabalt hingata. Toodet sobib kasutada seinte, laudiste, piirete, palkehitiste jm uute või varem puidukaitsevahendiga töödeldud pindade kaitsmiseks ja kaunistamiseks. Vähemnõudlikel puitpindadel võib toodet kasutada ka üksiktootena (ilma puidukaitsekrundita). Pinotex Classic AE’l on mitmeid kasutusmugavuse eeliseid. Lisaks vähesele lõhnale ja kiirele kuivamisele ei tilgu toode pintslilt ega eralda pritsmeid pinnale kandmisel. Töövahendite pesemine veega on lihtne ja ohutu. Ka on alküüd-emulsioonid tänu minimaalsele orgaaniliste lahustite ja vähendatud mittetaastuvate toorainete sisaldusele tavatoodetest oluliselt keskkonnasõbralikumad. Esmakasutusel võib kerge üllatuse põhjustada toote piimjas välimus – pinnale kandes see efekt kaob paari tunni jooksul, tagades õige valitud tooni. Omavahel võib segada kõiki Pinotex Classic AE toone (NB! ei tohi segada mõne teise lahustipõhise Pinotex tootega!). Värvitu toote kasutamine pigmendisisalduse puudumise tõttu ei ole siiski soovitav.

Pinotex. Uuendused puidukaitses. Margo Vilu ES Sadolin AS, Pinotex tootejuht www.varvimaailm.ee


PUITFASSAADI HOOLDUSVÄRVIMINE HOOLDUSVÄRVIMINE Varem värvitud pindade ettevalmistamine on kõige töömahukam, sest lahtine ja pragunenud värvikiht tuleb täielikult eemaldada. Põhjaliku puhastamise, kraapimise ja harjamisega võib alustada juba siis, kui ilmad veel värvimist ei võimalda. Toimi järgmiselt: 1. Eemalda lahtine, pragunenud värv terasharja ja kaabitsaga. 2. Harja pind tolmust ja lahtistest osakestest puhtaks. 3. Pese pind puhastusvahendiga VIVACLEAN, hallitusega kahjustatud kohti töötle hallitusvastase ainega HOMEENPOISTO. 4. Loputa pind veega enne, kui pesuvahend jõuab kuivada. Selleks sobib kõige paremini kõrgsurvepesur. Väldi pinna liigset märgamist, sest see pikendab kuivamisaega. 5. Lase kuivada. 6. Töötle puhta puiduni puhastatud kohad puiduimmutiga VIVAPROTEKT. 7. Krundi naelapead ja muud värvi alla jäävad paljandunud metallosad metallikruntvärviga KORROSTOP või KORROSTOP PLUS. VANA VÄRVITÜÜBI MÄÄRAMINE JA VÄRVIMINE Üldreegli järgi kasutatakse hooldusvärvimisel sama tüüpi värvi, millega pind oli varem värvitud. Lateksvärvi kiht on elastne, pinnalt eemaldatud värvikile tükike ei murdu painutamisel, vana värvipind praguneb puukiuga samas suunas, eemaldatud värvikile põletamisel võib tunda plastmaterjali põlemise lõhna. Hooldusvärvimiseks sobib ainult sama tüüpi värv - Vivacolor sortimendist näiteks vesialuseline puitfassaadivärv VILLA AKVA. Vesialuselise värviga (lateksvärviga) värvitud pinna värvimine: ✳ Puhta puiduni puhastatud kohad töödelda puiduimmutiga VIVAPROTEKT ✳ Värvi maja kaks korda vesialuselise puitfassaadivärviga VILLA AKVA Punamuldvärviga on tegemist siis, kui värvitud pind on raudpunane ja täismatt, määrib, kui käega üle tõmmata. Seda värvitüüpi saab kasutada ainult saetud puitpinnal ja karedal palkpinnal. Hooldusvärvimine punamuldvärvi peale on võimalik ainult sama tüüpi värviga. Õlivärvide vananemisel on iseloomulik ruudustikuline või risti puukiudu pragunemine, nn krokodillinahk. Õlivärviga värvitud pinda võib värvida ka vesialuselise akrülaatvärviga. Seega on kaks võimalust õlivärviga värvitud pinna kruntimiseks ja hooldusvärvimiseks: ✳ Krundi puhta puiduni puhastatud kohad alküüdõlivärviga VILLA, mida on vedeldatud puiduimmutusainega VIVAPROTEKT 10% värvimahust. Värvi maja vedeldamata alküüdõlivärviga VILLA kaks korda. või ✳ Krundi puhta puiduni puhastatud kohad kruntvärviga VILLA PRIMER. Halvas seisundis pind tuleks kruntida kogu ulatuses. Värvi maja kaks korda vesialuselise puitfassaadi värviga VILLA AKVA. Puitpinda värvi alati pintsliga, sest nii tungib värv (või puidukaitsevahend) sügavamale puitu, nakkub paremini aluspinnaga ja annab puidule parima kaitse välismõjude eest. Pintselda 2-3 lauda korraga, alustades ülalt ja liikudes piki puidukiudu. Ole tähelepanelik ja hoolikas voodrilaudade ja prusside otsapindade värvimisel, sest puidu ristlõikepinnad on niiskuskahjustustele kõige vastuvõtlikumad. Värvi maja seina kaupa nii, et jätkukohad jääksid maja nurkadesse või muudesse varjatud kohtadesse. Sega ühte anumasse terve seina jaoks vajalik kogus värvi. Sega värvi ka värvimise ajal, et ei tekiks toonierinevusi. Õiged, keskkonna ja loodusega sobivad värvitoonid leiad Tikkurila välisvärvide värvikaartidelt. Sinna on valitud UV-kiirgusele vastupidavad ja pikka aega püsivad toonid. Tule TASUTA puitmaja värvimise koolitusele Tikkurila Koolituskeskusesse (Liimi 5, Tallinn) 6. mail kell 17.00-19.00. Täpsem info ja registreerimine www.vivacolor.ee, telefonidel 650 1191 või 55 673 257, e-posti teel: koolituskeskus@tikkurila.com. Meelis Tarto Tikkurila Koolituskeskuse juht


Kevadised lahendused

Puit on elamiseks parim materjal Uskumatult vahva on puitmajas elada. Sellises majas, erinevalt majast, mis on ehitud kaasaegsetest materjalidest, on alati soe ja eriliselt hubane. Kuid puidul on suur hulk puudusi, nende seas täiesti objektiivseid: põleb kergesti ja seda rikub kõdunemine, seened, bakterid ja hallitus. Puidu hirmsaim vaenlane on tuli. Kahjuks pole tänini sellele probleemile mingit universaalset lahendust. Kuid on abinõusid, mis vähendavad puitkonstruktsioonidele hukatuslike tegurite mõju miinimumini – jutt on puitpindade töötlemisest erinevate kaitsesegudega. Eksisteerib tulekaitseimmutusvahend Holz Prof, mida võib kanda puidule nii ehituse ajal käsitsi – pintsli, värvirulli või švammiga kui ka tehase tingimustes sissekastmismeetodil või rõhu all teostatava immutusena. Holz Prof muudab puidu pinna vastupidavaks, tule- ja bioloogilise kahjustuse kindlaks materjaliks, mille puitkonstruktsioonide tulekaitse klass on B–s1-d0, seejuures Rootsis teadusja uurimisinstituudis SP läbiviidud katsed kinnitavad, et immutusvahend Holz Prof kaitseb puitu mitte üksnes siseruumis, vaid ka välistingimustes. Puitu imbunud antipüreen välistab real juhtudel tulekahju tekke. Kui see aga on juba tekkinud, takistab leegi levimist puidu pinnal. Puitu kõdunemise, seente, bakterite ja hallituse mõju eest kaitsta võib spetsiaalsete ainete – antiseptikute abiga,

mida leidub kauplustes suures valikus. Peamiselt on need töödeldud nafta rasketest fraktsioonidest saadud preparaadid, aga ka fenooli- ja klooriühendid. Igaühel neist on teatud määral kaitsefunktsioon, kuid need on kahtlemata ohtlikud ja kahjulikud nii keskkonnale kui ka inimese tervisele, pealegi on neil spetsiifiline lõhn.

Mida siis teha? On olemas firma Holz Prof poolt välja töötatud ökoloogiliselt ohutud materjalid (Holz Bio, Grunt Natur), need ühinevad kindlalt, keemiliselt puiduga ning kaitsevad puitu sinavuse, kõdunemise, majavammi ja teiste bioloogilise lagunemise liikide eest, peatavad juba alanud biokahjustuse. Need materjalid säilitavad puidu tekstuuri ega takista puidu hingamist, vähendavad selle poorsust, suurendavad puidu kulumiskindlust. Lahused on mittetoksilised, ei ole kantserogeensed ja on ebameeldiva lõhnata. Kord nende vahenditega töödeldud puit on vastupidav seente ja kõdunemise toimele palju aastaid ja seda kinnitavad erinevates Euroopa riikide laboratooriumides ja spetsialiseeritud instituutides läbi viidud uurimused. Veel hiljaaegu peeti puidu töötlemist spetsialistide alaks, kuid täna on see protsess igaühele jõukohane. Tarvis on, juhindudes tootja Holz Prof OÜ instruktsioonidest, kanda lahus puidu pinnale, lasta sellega läbi imbuda ja seejärel võib töödeldud pinna katta dekoratiivvärvidega. Selliselt töödeldud puit säilitab kauaks oma füüsikalised omadusi ning on mitmeid põlvkondi kestva, sooja ja hubase puitmaja kvaliteetne ehitusmaterjal. www.holzprof.ee 15


Kevadised lahendused

Muru õhustamine

Ilusa muru rajamine on pühendunud aedniku jaoks tõeline proovikivi ka siis, kui oluline ei ole golfiväljaku kvaliteet.

desse puistata uut muruseemet ning õige hoolduse puhul saab suvel nautida paksu rohelist muruvaipa.

Muru kevadine hooldus hõlmab märtsi- ja aprillikuus sambla ning umbrohu eemaldamist, muru esimest niitmist ja väetise lisamist. Hiljaaegu rajatud muru võitleb sageli muruvildiga. Murutaimede juured ei kasva mitte sügavale pinnasesse, vaid ajavad ennast laiali maapinna lähedal. Selline läbipõimunud juurestik takistab muru kasvamist, varustamist õhu, toitainete ja veega ning teeb muru vastuvõtlikumaks haigustele. Siin tuleb appi manuaalne või elektriline aeraator. Selle vertikaalselt paiknevad terad tungivad sügavale muru pinda, eemaldavad tülika vildi ja õhustavad juurestikku. Hea tulemuse saavutamiseks peavad terad olema teravad, sest nürid terad teevad rohkem kahju kui kasu. Kevadel enne esimest kasutuskorda tuleks terad vajaduse korral veelkord teritada. Lisaks on soovitav muru eelnevalt niita. Pärast vildi eemaldamist saab tekkinud auku-

Oaas jänestele

16

Mis neljajalgsetele tundub tõeline maiusroog, on aiapidajale pigem ebasoovitav kõrvalnähtus: ristikhein. Kui ristikhein on laialt levinud, aitab mahaniitmine vähe, sest nagu paljud umbrohud, paljuneb ka ristikhein seemnete kaudu. Pärast niitmist jääb alles piisavalt õisi, kust tuul ja putukad seemned uuesti laiali kannavad. Ka sellisel juhul on kasu õhustamisest, sest terad eemaldavad taime koos juurtega. Nii väheneb ristikheina osakaal oluliselt. Soovitus: Murus olev ristikhein annab tunnistust tihedast savimullast. Kobestamine, õhustamine ja orgaaniliste väetiste lisamine on pikas perspektiivis tõhusaimad meetodid soovimatust umbrohust lahtisaamiseks. Tehes mulla analüüsi, saab aednik välja selgitada, kas mullas jääb vajaka olulistest ainetest nagu toitained, lubi või liiv. Neid saab õhustamisega lisada. www.bosch.ee


Kevadised lahendused

Bosch samblaeemaldaja koos akutrelliga alates 2890.-/komplekt.

17


Hästi soojustatud krohvitud fassaadid Hästi soojustatud krohvitud fassaadide eelised Krohvitud fassaad on traditsiooniline, meeldiv ja mis kõige tähtsam, ühtlase pinnaga. Koos õige soojustusega tekitab krohvitud fassaad lisaks efektiivse ja vastupidava kaitse ilmastiku vastu. Kaasaegne krohvitud fassaad ühendab endas elegantse välimuse viimaste tehniliste lahendustega. Väliste seinastruktuuride puhul on võimalik esitada mitu nõuet, mida peaks järgima. Ehitisse ei tohiks läbi seina olla võimalik tungida külmal, tuulel, sademetel, helil ega tulel. Õige soojustuse valimisel on see saavutatav iga välisseina puhul. Selleks, et vältida hoone niiskuskahjustusi ja tagada maksimaalselt tervislik sisekliima on Paroc´i kivivill põhjamaades sobivaim soojustusmaterjal nii uusehitistes kui ka renoveeritavates hoonetes. Lisaks toob õige soojustuse kasutamine märkimisväärset majanduslikku tulu ja kaitseb keskkonda. Hästi isoleeritud välisseinad vähendavad ehitise kütmiseks

vajalikku energiakulu ja säästavad seega raha ning vähendavad energia tootmisest tulenevaid heit-gaase. Loomulikult on sooja, kuiva, tõmbetuulevaba ja vaikse hoone omadused need, mida kogu ehitise eluea vältel kõik põhiliselt tunnevad ja hindavad. Efektiivsed ja tulekindlad Paroci kivivillast lahendused Paroci kivivillast soojustus on efektiivne lahendus krohvitud fassaadide seatud väljakutsetele. Lai toodete valik ja struktuuride mitmekülgsus tagab selle, et krohvitud fassaadile on lihtne leida sobivat lahendust. Paroci kivivill ei põle ja selle sulamis-temperatuur on 1000° C lähedal. Seetõttu moodustavad Paroci kivivillast soojustus ja krohv äärmiselt tulekindla fassaadi. Hea heliisolatsioon ja kõrge niiskuse aurustumise tase Paroci kivivill ei ima niiskust ja sellel on hea niiskuse läbilaskevõime. Lisaks pakub Paroci kivivill tõhusat heliisolatsiooni.

1

Ühendame kogemused ja tipptasemel teadmised Siin esitatud soojustus-lahendused on arendatud koostöös krohvisüsteemide tootjatega ning neid on tõhusalt rakendatud juba aastaid. Lisaks on meil üle 60-aastane kogemus energiasäästliku kivivilla kasutamises. Kuna Paroc pakub ainult kivivillast soojustusmaterjale, on lahendustes nimetatud teised konstruktsiooni komponendid vaid näitena. Uute või renoveeritavate ehitiste puhul soovitame alati järgida krohvisüsteemide tootjate heaks kiidetud juhtnööre ja komponente.

2 3

1•

4

Kandev sein (tellis, kergplokk, betoon jne või terasest/puidust raam ja prussid)

5

2• 3• 4• 5•

Kinnitussegu Soojustus PAROC FAS 3 Tugevdus Pinnaviimistlus


TELLISKORSTEN JÄÄB AJALE JALGU! Ehitusmaterjalide tööstuses on viimase 10-20 aastaga tehtud suuri edusamme uute materjalide ja tehnoloogiate väljatöötamisel. Piisab, kui meelde tuletada, milliseid fassaadi- või katusekattematerjale kasutasime 30 aastat tagasi – siis kui käis aktiivne suvilate „hoogtööehitus“ linnaäärsetesse piirkondadesse. Nüüd ei kujuta meist enam keegi ette elu ilma pakettakende või põrandakütteta. Võrreldes oma vanaisadega, ehitame meie oma maju täiesti teistmoodi materjalidest. Tänu sellele on tänapäeva majad üldiselt soojapidavamad. Seetõttu on muutnud ka meie kütmisharjumused. Me kütame harvem, tihtilugu isegi mitte iga päev. Ei saa salata, et ka kütmisoskused ja -tarkus on kaduma läinud või muutunud. Kuiva puu asemel topime oma uude kaminasse ei-tea-kuidas-kuivanud halgu. Halvemal juhul arvame, et kaminas kõlbab põletamiseks iga asi, mis tuld võtab. Totaalse tehnoloogilise uuenduse on läbi teinud ka kõik kütteseadmed – eesmärgiks ikka efektiivsus! Ökonoomsed tahkeküttekatlad, gaasi- ja õlikatlad, pelletkatlad – valik on väga lai ning läheb aastatega üha paremaks. Miks aga on siiani visalt levinud arvamus, et kõigi nende uuenduste taustal saab kõige parema korstna ikkagi ehitada vaid telliskivist? Siinkohal toome ära mõned aspektid, mis kinnitavad moodulkorstna eeliseid ning sobivust tänapäevaste ehitusnormidega.

Moodulkorsten sobib kaasaegsetele kütteseadmetele paremini Viimasel ajal tuleb üha rohkem ette olukordi, kus lisaks ahjule ja/või pliidile paigaldatakse majapidamisse ka keskküttekatel. Sellisele uuele kütteseadmele aga telliskorsten vastu ei pea, seda eelkõige just happelise kondensaatvee pärast, mis katelde kasutamisel tekib. Kondensaatvesi söövitab tellised läbi isegi 2-3 aastaga! Moodulkorstna sisetorud on tehtud aga happekindlast keraamikast või roostevabast terasest.

Moodulkorstna ümar sisetoru tagab parema tõmbe kui kandiline korsten Seda eelkõige seetõttu, et tänapäevaste moodulkorstnate sisetorud on tehtud materjalist, mis soojeneb kiiresti ja seetõttu on korstna tõmme alati parem kui telliskorstnal. Samuti on moodulkorstnate sisepinnad siledamad kui ükskõik kui hästi laotud telliskorstnatel (vuugid!). See aga tähendab, et korsten ei tahmu nii kiiresti ning selle puhastamine on lihtsam ja kergem. Võrreldes telliskorstna neljakandilise lõõriga töötab moodulkorstna ümar ristlõige praktiliselt ilma igasuguse takistuseta.

Moodulkorsten on tuleohutum Schiedeli moodulkorstnad on valmistatud materjalidest, mille tuleohtlikkus ümbritsevale on viidud miinimumini. Kõik need korstnad on testitud ekstreemsetes tingimustes ning omavad vastavat CE-märgistust. Tänu siledale sisepinnale ei kleepu sinna nii palju pigi ning seetõttu on ka tahmapõlengu oht korstnas väiksem. Muide, tasub meeles pidada, et tahmapõlengu ajal kerkib temperatuur korstnas isegi kuni 1100-kraadini! Kui tahmapõleng tekitab telliskorstnale läbivad praod, siis moodulkorstna puhul seda ohtu pole või on kahjustused minimaalsed.

Moodulkorsten on kergema kaaluga ja seda on lihtne paigaldada Telliskorstna ehitamisel peab alati tegema korraliku alusvundamendi,et tagada korstna stabiilsus ja ohutus. Tänu moodulkorstna umbes 2,5 korda kergemale kaalule, saab mõnevõrra kokku hoida alusvundamendi maksumusest. Samuti on moodulkorstent võimalik paindlikumalt paigutada hoone sees. Schiedeli tootevalikus on korstnaid, mille püstitamisega saab iga meistrimees ka ise hakkama. Seda tänu standardsetele elementidele, mis on juba tehases toodetud tervikliku süsteemina. Telliskorstna kvaliteet sõltub aga suuresti korstna ehitajast, kelle oskusi on eelnevalt keeruline hinnata.

Moodulkorsten on targa ja säästliku mõtteviisiga inimese valik: efektiivne, pika elueaga ja turvaline!

Schiedeli tootevalikus on korstnaid nii uusehitistesse kui ka renoveerimiseks. Lisainfo www.schiedel.ee või telefonidel 627 5040 Tallinnas ja 627 5048 Tartus.


Kevadised lahendused

Terviklahendusega säästad energiat Üha sagedamini pöörduvad inimesed Aeroci spetsialistide poole selliste küsimustega nagu “Tahan ehitada passiivmaja” või “Soovin, et minu maja oleks A-energiaklassiga”. Enne, kui anda konkreetseid soovitusi, tuleks lahti rääkida mõisted „passiivmaja“ ja „maja energiaklass“. Alustaks viimasest mõistest, sest see on otseselt seotud meie ehitusala seadustega. Eestis on energiasäästliku ehitamise aluseks valitsuse määrus „Energiatõhususe miinimumnõuded“. Selle alusel määratakse hoone energiatõhususarv (ET-arv) ehk energiaklass, mis näitab energiakulu maja küttele, sooja vee valmistamisele, valgustusele ja seadmetele. Uutel ja oluliselt rekonstrueeritavatel väikemajadel peab ET-arv jääma väiksemaks, kui 180 kWh/m² aastas. Selleks, et saada A-klassiga hoonet, peame saame väärtuse 120 kWh/m² aastas või alla selle. Energiasäästliku maja ehitamiseks tuleks pöörata tähelepanu kehtivatele soovituslikele maja välispiirete soojajuhtivuse normatiividele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi lahendustele. Maja välispiirete hulka loetakse: Välisseinad Katus ja põrand Aknad ja uksed

soojajuhtivus 0,2–0,25 W (m²K) soojajuhtivus 0,15–0,2 W (m²K) soojajuhtivus 0,7–1,4 W (m²K)

Lisaks välispiirete soojajuhtivuse näitajatele, avaldab lõpptulemusele olulist mõju ka välispiirete õhutihedus ehk õhuleke. Soomes, Tampere Ülikoolis tehtud uuringu kohaselt on kõige väiksema õhulekkega majade seinad ehitatud just poorbetoonist ehk AEROC tüüpi plokkidest. Eestis laialt levinud puitkarkassmajade õhulekke koefitsient on poorbetoonist ehitatud majaga võrreldes 3-5 korda suurem. Selleks, et maja klassifitseeruks A-energiaklassi, tuleks lisaks soojapidavatele ja õhutihedatele välispiiretele kasutada õhuvahetuseks efektiivse soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi. Küttesüsteemidest annab hea tulemuse õhk- või maasoojuspumpade kasutamine. AEROC EcoTerm Plus 375 on ainuke Eesti turul pakutav seinaplokk, mis vastab kehtivatele soojapida20

vusnäitajatele ilma igasuguse lisasoojustuseta. Sellest lähtuvalt saab ainult AEROC-ist ehitada täiskivimaja. Soomes kehtivad alates käesolevast aastast Eestiga võrreldes veelgi karmimad energiatõhususe normatiivid, mille kohaselt on välisseinte soojajuhtivuse nõudeks 0,17 W/m²K. Sellega seoses on Aeroci tootevalikusse lisandunud Soome tingimustele sobilik plokk AEROC EcoTerm Plus 500, mida nõudlikum klient saab soovi korral osta ka Eesti turult.

Tuleks lähtuda Soome „passiivmaja“nõuetest „Passiivmajast“ rääkides, mõeldakse üldjuhul vähese energiatarbega maju, millel on väga väike kütteenergia tarve. Eestis reklaamitakse palju Saksa Passivhaus Institut-i standardeid, mille kohaselt peaks hoone küttekulu olema 15 kWh/m² aastas. Põhjamaades (Soome, Rootsi) kasutatakse analoogsete majade küttekulude näitajatena 20–30 kWh/m² aastas. Klimaatiliselt võib ka Eestit lugeda põhjamaaks ja seetõttu peaks lähtuma sealsetest nõuetest. Selleks, et saada „Passiivmaja“ kogu energiatarvet, tuleks eelpool mainitud kütteenergia kulunormile juurde arvestada ka sooja vee ja elektri tarbimine ja ET-arvu saamiseks ka nn. kaalumistegur ehk koefitsient sõltuvalt kasutatavast energiakandjast. Kui elekterkütte puhul on koefitsiendiks 1,5, siis gaasi- ja puiduküttel on vastavad koefitsiendid 1 ja 0,75. Paigutades saadud lõpptulemuse Eestis kehtivasse energiaklassifikatsiooni, tuleks „Passiivmaja“ ET-arvuks ca 100..120 kWh/ m² aastas. Seega A-energiaklassiga maja ongi sisuliselt „Passiivmaja“. Saksamaa „Passiivmaja“ standardi kohasel peaks seina soojajuhtivuse koefitsient ehk U-arv olema väiksem kui 0,15 W/m²K. Sellise soojapidavusele väga kõrgeid nõudmisi esitava seina ehitamiseks tuleks AEROC EcoTerm Plus 300 plokkidest sein katta 120 mm mineraalvill- soojustusega. Kuna Aeroc pakub Eesti turul kõige parema soojapidavusega ja energiasäästlikumat plokki, siis on lisatav soojustuskiht oluliselt õhem võrreldes konkureerivate plokitootjate lahendustega. Illustreerimiseks on toodud järgnev joonis, millel on kollasega tähistatud soojustuse paksus.


Kevadised lahendused AEROC plokid

300

120

keramsiitplokid

300

betoonplokid

210

240

250

Enam kui 200 mm soojustuskihi paigaldamine ja viimistlemine on üsnagi komplitseeritud. Juhul, kui sein koosneb suures osas soojustusmaterjalist, siis on raskendatud ka akende ja uste paigaldus, sest otse soojustusmaterjali külge neid kinnitada ei saa vaid tuleb ehitada nende ümber kandev konstruktsioon. Kõik see halvendab kogu seina soojapidavust.

Täiskivimaja on säästlik Arvestades maja energiatarvet mõjutavaid tegureid,

annab kõige energiasäästlikuma tulemuse täiskivimaja. Aeroc pakub terviklahendust, mis võimaldab ehitada kogu maja ühest materjalist. Lisaks eri tüüpi seinte ehitamiseks mõeldud plokitoodetele (EcoTerm Plus, Classic, Element, Hard), pakub Aeroc uudsena armeeritud poorbetoonpaneele, mida saab kasutada elamute vahe- ja katuslagedes kandva ja soojapidava elemendina. Paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel. Akna ja ukseavade sildamisel soovitame kasutada AEROC Silluseid või U-plokke. AEROC täiskivimaja on energiasäästlik ja hea mikrokliimaga, sest tegemist on ökoloogiliselt puhta materjaliga. Sellises majas on hea elada. Kokkuvõttes soovitame oma maja ehitajal arvestada valikute tegemisel ka investeeringu suurust ning hinnata tasuvusaega. „Passiivmaja“ tasuvusaeg võrreldes tavalise minimaalsetele energiatõhususe nõuetele vastava majaga on küllaltki pikk ulatudes 15-20 aastani. www.aeroc.ee

6

6 5

5

4

1

2

6 3

1

AEROC EcoTerm Plus

2

AEROC Classic

3

AEROC Hard

4

AEROC Element

5

6

AEROC Sillus

AEROC Laepaneel

21


Kevadised lahendused

Parim soojapidavus Isoverilt Soojapidavus on soojutusmaterjalide tähtsaim omadus. Seda kinnitab Isoveri uus toode KL 33, olles suunanäitaja omas valdkonnas. Uus toode KL 33 on pehme ehitusvill, mis on käesoleval hetkel turu parima soojapidavusega mineraalvill. Pehmeid pinnakatteta klaasvillaplaate kasutatakse katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks. KL 33 soojusjuhtivustegur on λdecl = 0,033 W/mK. Järgides isoveri soojustusmaterjalide klassifikatsiooni, on see toode 5 tärni toode ehk võimalikult hea soojapidavusega. KL 33 on 12% parema soojapidavusega võrreldes Euroopa tavakasutuses olevate isolatsioonimaterjalide soojapidavusega (λdecl = 0,037 W/mK). Parem isolatsioonivõime annab säästu küttekuludelt kogu hoone eluea jooksul. Ehitusvilla tuleohutuse klass on kõrgeim A1.

Säästlik ja taaskasutatav Toode on uuenduslik peale sisu ka väljastpoolt. Isoveri

paki tuntud kollase-musta kombinatsioon on saanud rohelise-kollase kujunduse. Roheline värv viitab energiasäästlikkusele ning taaskasutusele. Klaasvillade tootmisel moodustab kuni 80% toorainest taaskasutatav klaas. Oluline on siinkohal meelde tuletada, et isolatsioonimaterjalide eesmärk on aidata inimestel säästa küttekuludelt ning hoida ka loodust, kuna läbi väiksemate küttekulude toimub ka CO2 emisiooni väiksem paiskamine atmosfääri.

Mõõdud ja pakend Toode on laiusega 560 mm, mis sobib puitkarkasside vahele sammuga 600 mm. Pakkuda on pikkusi 870 ja 1170 mm, mis sobivad isolatsiooniks standardsetele puitkonstruktsioonidele sammuga 900 või 1200 mm. ISOVER KL 33 on saadaval alusel ilmastikukindlas multipakk-pakenditena. Ühel alusel on 20 pakki, paksused 175 ja 200 mm 16 pakki. Plaadid on pakendis kokku surutud 1/5 ulatuses nende esialgsest mahust.

SOOJUSTUSE KÕRGEIM KLASS

Uus ISOVER KL 33 on mineraalvilladest soojapidavaim. KL 33 isolatsioonivõime on üle 10% parem siiani kasutusel olevatest soojustusmaterjalidest. Ehitades uue ISOVER KL 33-ga säästad küttekuludelt kogu hoone eluea jooksul ning lisaks sellele säästad ka loodust!

soojapidavaim energiasäästlik turvaline keskkonnasõbralik kergesti käsiteldav

www.isover.ee 23

A Brand of Saint-Gobain


Kevadised lahendused

Renoveerimiseks vali kivikatus Korraliku katuse ehitamiseks vali katusekattematerjaliks kivi. Eestis ringleb mitmeid kivikatuse vastaseid müüte, kuid need kõik on võimalik ümber lükata. Kivikatus on raske? Katusematerjali kaal katusel ei mängi aluskonstruktsiooni ehitamisel tegelikkuses suurt rolli. Nagu juuresolevalt pildilt näha, moodustavad lumi ja tuul (vastavalt 60% ja 16%) 76 protsenti kogu katusele mõjuvatest jõududest. Suhtelise kaalu eelis aga kerguse suhtes on tema tormikindlus. Tuiskude ning tormidega ei ole muret, et katus tuulele alla vannub. Kivikatus on kallis! Kõrge hind on üks sagedasemaid väärarvamusi kivikatuse kohta. Tegelikkuses on kivikatus üks odavamaid kattematerjale. Kampaaniate ajal on võimalik katusekivi soetada lausa alates 60.-/m². Küsides ehitajatelt paigalduse hinnapakkumisi, ei ole tehtud vahet plekk- või kivikatuse paigalduse hinna suhtes. Töö on sama: sarikate-, roovide-ning materjali paigaldus.

16% Tuul

60% Lumi

13% Katusekivid 11% Konstruktsioon

Kivikatused on erakordselt tuule- ja tormikindlad.

Kivi on raske paigaldada. Katuse ehitus mistahes materjaliga nõuab täpset ettevalmistust aluskonstruktsiooni (sarikad ja roov) ehitamisel. Katusekiviga on võimalik peita väikseimaid aluskonstruktsioonis tehtud ebatäpsusi. Teised materjalid seda kahjuks ei võimalda. Katusekivide paigaldamine katusele on võrreldav Lego klotside ladumisega. Enamasti ei ole tarvidust lihtsamatel katustel midagi ka lõigata, seega puudub igasugune täiendav materjalikulu. Katuse paigaldamine tuuliste ilmadega on paljudele ehitajatele suur vaev. Kuna katusekivi pind on väike, ei tööta ta ka purjena – seega üks väheseid materjale mis on paigaldatav igal aastaajal iga ilmaga. Kuna igat kivi ei ole vaja eraldi kinnitada, on tegemist tõesti vaid ladumise vaevaga. Raske hooldada. Kivi omadusi sammal või muu mustus katusel ei muuda. Kivikatus elab ka hooldamata ära vähemalt 70 aastat. Kui siiski soovitakse esteetilisemat katusepinda, võimaldab kivikatus toimetada katusel igal aastaajal. Ta on üks väheseid materjale mis kannatab peal kõndimist – seega ei ole ka teie liikumistrajektoor katusel piiratud.

Avo Nurming Monier OÜ www.monier.ee

24


Kevadised lahendused

VELUX päikesetunnel teeb lõpu pimedusele Päikesetunnel aitab tuua päevavalguse pimedatesse, tavaliselt vaid elektriga valgustatavatesse ruumidesse. Paljudes majades on ruume ja kohti kuhu päevavalgusel ligipääs puudub. Antud olukorda on võimalik parandada päikesetunneli abil, mis katusekonstruktsiooni läbides peegeldab tuppa kuni 98% päevavalgusest. VELUX päikesetunneliga ei kaota ruumid talvel soojust ega kogu suvel kuuma. Ühest päikesetunnelist piisab 9-10 m² suuruse ruumi valgustamiseks. VELUX päikesetunneleid on võimalik paigaldada nii kaldkatustesse (15°- 60°) kui ka lamekatustesse (0°- 15°). Tunneli kogupikkus varieerub erinevatel mudelitel alates 0,5 m painduva päikesetunnelil kuni 6 m jäiga päikesetunneli ja pikenduse korral. VELUX Eesti kodulehel www.velux.ee asub päikesetunneli kalkulaator, mille abil saate leida oma kodule sobivaima päikesetunneli lahenduse.

Uus Solar katuseaken VELUX Solar aken on parim nn. kõik ühes lahendus, kui otsite asendust vanale katuseaknale ja soovite maksimaalset mugavust. Sõltuvalt olemasoleva katuseakna tüübist on võimalus Solar juhtimissüsteem paigaldada ka juba paigaldatud VELUX katuseaknale. Pärast Solar akna paigaldamist tuleb vaid käivitada kaugjuhtimispuldilt automaatne seadistamine ja aken on juba mõne hetke pärast töövalmis. Nn. tark aken töötab kaugjuhtimispuldilt ning võimaldab programmeerida katuseakna avamise ja sulgemise ajad kasvõi terveks aastaks. Komplektis sisaldub ka vihmaandur, mis esimese piisa langedes suleb katuseakna automaatselt jättes samas avatuks ventilatsiooniklapi, säilitades ruumi stabiilse sisekliima. Kuna Solar katuseaknad töötavad päikeseenergial ja ei vaja ühendust toiteallikaga on need lihtsalt ja kiiresti paigaldatavad. Kuid muidugi vajavad nad töötamiseks päikest ja valgust. Seega tasub teada, et päikeseenergial töötavad tooted toimivad kõige paremini, kui paigaldada need paikadesse, kuhu päike kõige enam paistab. www.velux.ee 25


Kevadised lahendused

Täistellis on kolde jaoks parim Küttekulude kokkuhoiul ja meeldiva interjööri loomisel on oluliseks teguriks ka küttekolde materjal. Viimase osas on võimalik teha valikuid mitut erinevat sorti täistelliste vahel. Vääriktäistelliseid (VTT / 250×120×65 mm) kasutatakse peamiselt küttekollete (kaminad, ahjud, pliidid) seinte, lõõride, olmekorstnate jalgade ja teiste elementide ehitamiseks köetavates ruumides. Tellised sobivad ahjude ja kaminate välisvoodri ehitamiseks ning sisekujunduselementide ladumiseks ja viimistluskivina kasutamiseks siseseintes. Telliste kasutustemperatuur ulatub kuni 700°C. Telliseid sobib kasutada ainult sisetöödeks, hoidmisel ja kasutamisel vajavad need kaitset märgumise eest. Formaaltäistelliseid (FTT / 250×85×65mm) kasutatakse samuti peamiselt küttekollete seinte, lõõride ja teiste elementide ehitamiseks köetavates ruumides. Tellised sobivad nagu vääriktäistellisedki ahjude ja kaminate välisvoodri, soojamüüri ehitamiseks ning sisekujundus-

VTT

FTT PTT

elementide ladumiseks ja viimistluskivina kasutamiseks siseseintes. Kasutustingimused on samad, mis vääriktäistellistel. Pottsepatäistelliseid (PTT / 250×120×65 mm) kasutatakse peamiselt küttekollete elementide siseseinte ehitamiseks. Samuti sobivad need tellised olmekorstnate siseja välisseinte ladumiseks köetavates ruumides. Nähtavad pinnad on soovitav lisaviimistleda. Üksnes sisetöödeks mõeldud pottsepatäistelliste kasutustemperatuur küündib samuti kuni 700°C.

Kuidas hoida küttekulud madalal? Ehita Terca tellistest, nüüd veel soodsamalt!

nad n i h e t s i l l te Terca täis 05! 0 2 s a t s a tagasi a Lisainfot küsi Ehituse ABC kauplustest! www.wienerberger.ee


Lugeja küsimus

Plastaken vajab ventilatsiooni

EhituseABC klient Rein Rand Pärnust on esitanud küsimuse, kuidas lahendada plastakendega seotud ventilatsiooniprobleeme ja kes vastutab, kui peale akende paigaldamist tekib ruumides liigniiskus ning hallitus. Oma eluruumide elamiskõlblikkuse eest kannab vastutust ennekõike omanik ise. Seetõttu on juba akende vahetamise eel väga oluline teha eeltööd, et välja selgitada, millised aknad korterile või majale kõige paremini sobiksid. Tuleb arvestada, et näiteks muinsuskaitse all olevates majades ja vanalinnas on plastakna paigaldamine keelatud ja tavaliselt on lubatud ainult vana akent täpselt matkiv aken. Teine näide, mille puhul plastaken kindlasti ei sobi, on leiliruum. Plastaken talub temperatuuri kuni pluss 65 kraadi. Kõrgemal temperatuuril kaotab raam oma vormi ja moondub.

Põhiline probleem on ventilatsioon Põhiline plastakendega seotud probleem on siiski ventilatsioon. Puuduliku ventilatsiooni tagajärjel võib tekkida õhupuudus, millest omakorda halb enesetunne. Teiseks

suurimaks probleemiks võib olla liigniiskus ruumides ja kondentsvee kogunemine aknale. Kui ruumides puudub sundventilatsioon, saab neid probleeme vältida vaid valides korraliku ventilatsioonisüsteemiga aknad. Mitmed plastakende tootjad pakuvad akendele paigaldatavat ventilatsioonisüsteemi, mis aitab lahendada vanemates paneelmajades, aga ka teistes halva ventilatsioonisüsteemiga hoonetes esinevat seisva õhu probleemi. Süsteem kujutab endast ventilatsiooniklappe, mis töötavad automaatselt ja tagavad eluruumides aastaringse normaalse õhuniiskuse. Osa tootjaid kasutavad oma akendel niinimetatud mikroventilatsiooni, mille puhul avaneb aken kuni viis millimeetrit ja võimaldab õhul liikuda. Tavaliselt kuulub mikroventilatsiooni võimalus akende standardvarustusse. Mikroventilatsiooni nõrkuseks peetakse seda, et tugevamad tuulepuhangud võivad toatemperatuuri oluliselt mõjutada, sest aken ei sulgu automaatselt. Kokkuvõttes on plastakendega seonduvad ventilatsiooniprobleemid valdavalt ära hoitavad ja lahendatavad paljuski sellega, kui eluaseme omanik võtab enne akende vahetust vaevaks aknatootjate pakkumistesse ning oma kodu ventilatsioonisüsteemiga seonduvasse süveneda. Vanemas korrusmajas ei tee paha tutvuda ka naabrite kogemusega, kes on aknad juba välja vahetanud. 27


Sisustus ja remont

Kraanivesi pole pudeliveest kehvem Joogiveena kasutatakse mitmesuguse päritoluga vett: kaitstud põhjaveekihtidest võetud vett, pinnaveest puhastamise tulemusena saadud vett või mõnel pool maailmas isegi magestatud merevett. Olenemata oma päritolust ja viisist, kuidas vesi tarbijani jõuab, ühendab neid kõiki üks jäik tingimus – joogivesi peab vastama kindlatele kriteeriumitele, milleks on ülemaailmse tervishoiu-organisatsiooni WHO välja töötatud piirnormid. Nendele normidele peab vastama nii kraani- kui ka pudelivesi, kuid millegipärast on paljude seas levinud valearusaam, et pudelivesi on alati puhtam. Tegelikult on mitmeid põhjuseid, miks ei tasu pudelivett kraaniveest puhtamaks ega tervislikumaks pidada. Esiteks kehtib kraaniveele sageli oluliselt suurem hulk erinevaid puhtuse- ja tervislikkusega seotud nõudmisi. Samuti testitakse veevärkide vett regulaarselt, samal ajal kui pudelivee tootjatelt nõutakse mikroobide alaseid proove oluliselt harvemini.

Vähem kasulikku Samuti tasub tähele panna, et tulenevalt destilleerimisest on pudelivees vähe fluoriidi, mida sageli leidub looduslikus põhjavees. Seetõttu võib pikemaajaline pudelivee joomine suurendada hambahaiguste riski. Ka ained, mis mõistlikes kogustes on tervisele kasulikud ja vajalikud, võivad liigses kontsentratsioonis pikaajalisel tarbimisel hoopis vastupidise tulemuse anda. Näiteks on mitmetes mineraalveesortides palju kaltsiumi – selliste veesortide igapäevane rohke tarbimine võib viia hüperkalkeemiani, mis suurendab tõsiselt neeru- ja sapikivide tekkimise ohtu.

Kahjulikud ained pakendist Hilisemad uuringud näitavad, et vee pikemaajalisel hoidmisel plastpudelis lekivad sinna keemilised ühendid nimetusega ftalaadid, mis lõhustavad organismis lisaks teistele hormoonidele näiteks testosterooni. Ühe uuringu kohaselt leiti neid keemilisi ühendeid ka klaasist 28

pudelitest, mille korgid olid plastikust. Seega on alust arvata, et kahjulikud ained võivad joogivette sattuda ka plastkorkidest. Hinnanguliselt toodetakse aastas 135 miljardit liitrit pudelivett. Igal aastal kasvab pudelivee tootmine umbes 12%. Enamus maailma pudeliveest toodetakse Euroopas (52,9%), ehkki kõige rohkem pudelivett joovad ära ameeriklased. Ka eurooplased tarbivad märkimisväärselt palju pudelivett. Samas on nii Euroopas kui Ameerikas puhta vee varud piisavad, et inimesed ei peaks pudelisse www.jookraanivett.eu pandud vett tarbima.


Uus Oras Hydra – mõnusalt lai dušš. Uued Oras Hydra mõnusalt laia dušiga komplektid pakuvad Teile uut, unustamatut dušinaudingut. Oma lihtsa ja nägusa disainiga on Oras Hydra iga vannitoa ehteks. Kolmes erinevas komplektis kombineeruvad kahefunktsiooniline käsidušš, lühike integreeritud jooksutoru, mõnusalt lai üladušš ning stiilne seebialus. Oras Hydra on lihtsasti paigaldatav ning sobitub hästi ka vana dušikomplekti asemele, muutes Teie vannitoa stiilseks ning kaasaegseks. Vaata lisa: www.oras.com

Oras Hydra 390

Oras Hydra 391

Oras Hydra 392


Sisustus ja remont

Vastupidavad vannitoad Leedu vannitoamööbli tootja pakub sel kevadel laias valikus uudistooteid. Alljärgnevalt tutvustame vaid osa sortimendist, millega on võimalik tutvuda EhituseABC poodides ja Raguvose kataloogides. Raguvos Baldai vannitoamööbel on vastupidav nii kulumisele kui ka sisustustrendide muutumisele. Eestis on saadaval mitmed komplektid, mida iseloomustavad vastupidavus, praktilisus ja loodussõbralikud materjalid.

Roma Carme Tumeda pähkelviimistlusega mööbel on valmistatud eridisainiga, elegantse ovaalse peegli ja klassikaliste lampidega. 130 cm laiusel valamul on eksklusiivne disain, mis annab teie vannitoale erilise veetluse. Sisaldab klaasriiulitega kappi. Neljal võrdse suurusega sahtlil on automaatne avamismehhanism, mis reageerib vaid kergele käepuudutusele. 30

Need kapid võluvad eriti selliseid kliente, kellele meeldivad ranged vormid ja funktsionaalsus. Selle mööbli valmistamisel on kasutatud „Romana“ kirssi või säravvalgeid paneele, mis annab mööblile eriliselt rahustava ja sooja efekti. Alumise seinakapi kujundus rõhutab stiilset kivivalamut. Kui te vajate vannituppa rohkem mööblit kui vaid üht kappi, saate kandilise kujuga moodulkappe edukalt ümber paigutada – need on väikesed, kuid funktsionaalsed, ning neid saab vannitoas erinevatesse kohtadesse paigutada.


Sisustus ja remont

Credo

Eumar Klassikaline läikviimistlusega mööblikomplekt kivist valamu, freesitud käepidemete ja pehmelt sulguvate sahtlimehhanismidega. Valida kolme läikega värvi vahel.

Uus mööblikomplekt kaasaegsele vannitoale. Mööbel on traditsionaalset valget värvi, millele on lisatud tumedad pähkliimitatsiooniga osad. Kapid asuvad valamute all ning komplektis on riiuliga peegel kõrgekvaliteediliste keraamiliste valamute jaoks. Kõik komplektis olevad kapid on seintele paigaldatavad. Kui te arvate, et seinad ei ole piisavalt tugevad, võite alumistele kappidele tellida www.raguvosbaldai.lt lisaks ka metalljalad.

! d e t o o t Uued

Lisa vannituppa värve HARMA LED valgustusega toodete abil! Rõõmsavärvilised HARMA LED valgustusega segistid ja dušiotsikud lisavad meie igapäeva rutiini värve, üllatust ja rõõmu. Lisaks tõstab see vee kasutamise ohutust – ohtlikult kuum vesi on hoiatavalt punase varjundiga ja vilkuv, et vältida juhuslikke põletusi tulise veega. HARMA LED valgussüsteem on varustatud termoanduriga, mis muu-

dab veele langeva valguse värvi vastavalt vee temperatuurile. Külma vee voolamisel põleb sinine valgus ja see muutub vee temperatuuri tõstmisel kollaseks. Vee temperatuuri tõusmisel ohtlikult kõrgeks muutub valgus punaseks ja hoiatavalt vilkuvaks. HARMA LED valgussüsteem ei vaja vooluühendust ega patareitoidet - see ammutab vajamineva toite kasutatava vee voolamisel tekkivast energiast.


Sisustus ja remont

Uus mantelsoojusvahetiga soojaveeboiler Aristonilt jõuab aprilli lõpus Eesti turule täiendava elektrilise küttekehaga soojaveeboiler. ARISTON Super Glass HT PL on kaasaegne soojusvahetiga veeboiler, mis sobib tänu uusima tehnoloogia kasutamisele ja Itaalias kujundatud eksklusiivsele välimusele ideaalselt igasse kodusse. Tarbevee soojendamine on tänu kasutatud tehnoloogiale erakordselt kiire ja säästlik. Kasutaja võib tunda rõõmu sooja vee mugava saamise üle tänu suurele soojusvahetuspinnale, mis kogub soojust läbijooksvalt kütteveelt. Sobivad kasutuskohad on vee soojendamise võimalusega küttekollete läheduses, kus soovitakse elektri säästmise eesmärgil ära kasutada kütmisel tekkivat soojust – kui ahju või pliiti köetakse, soojendatakse ka boileris olevat vett, ning kui boiler on küttekoldele piisavalt ligidal, toimub tsirkulatsioon loomulikul teel ja pole vaja paigaldada täiendavaid tsirkulatsioonipumpasid. Kahe kütmise vahel tagab sooja vee varustuse elektriline küttekeha ja kokkuvõttes annab selline universaalsus märgatava kokkuhoiu vee soojendamise kuludes. Sooja vee saamiseks pole üksnes selle pärast vaja ahju/ pliiti kütta, samas kasutatakse efektiivselt ära kütmisel tekkiv soojus, mistõttu väheneb vee soojendamisele ja soojas hoidmisele kuluva elektri hulk.

Boileri tehnilised näitajad Veeboileri maht 120 l. Elektrilise küttekeha võimsus 1500 W. n Vee soojendusaeg (ainult elektriga) (ΔT = 45°C) h:min. 4:38. n Pidev tootlikus* (ΔT = 35°C)** l/h 420. n Pidev tootlikus* (ΔT = 50°C)** l/h 215. n Ideaalne lahendus sooja tarbevee säästlikuks tootmiseks kasutades ära kuuma küttevett. n 5/4” mõõdus sisend- ja väljalasketorud võimaldavad kiiret soojusvahetust küttehooajal. n Täiendav 1,5 kW elektriline küttekeha võimaldab kuuma vett toota ka küttehooaja väliselt nagu tavaline elektriboiler. n Väline mugav veetemperatuuri regulaator. n n

32

Küttevee sisse- ja väljavoolu ühendused vasakul pool. Boileri välised mõõdud 1190×745 mm. n Emaileeritud siseanum. n n

*Soojusvahetiga toodetava sooja vee kogus küttevee läbivoolul 2 m3/tunnis ja temperatuuril 80°C.


Sisustus ja remont

Säästa põrandaküttega

Eestis on laialdaselt kasutusel salvestava tööpõhimõttega põrandaküte, mille puhul paigaldadakse elektriküttekaabel 10-14 sentimeetrise segukihi alla, kuid on ka säästlikumaid lahendusi. Sellise paigaldusviisi puhul akumuleerub soojus betoonikihti ja kiirgub kogu aja ühtlaselt ruumidesse. Süsteemi puuduseks on küttesüsteemi juhtimise inertsus. See tähendab, et me ei saa soojust siis, kui vaja, vaid siis, kui võimalik. Näiteks päeval, kui päike soojendab põrandat, on suur ülekütmise oht, sest betoon on juba soe ja põrand ei jahtu kiiresti, isegi kui termostaat kütte välja lülitab. Tulemuseks on liiga soe tuba. Õhtul, kui välistemperatuur alaneb, ei jõua kaabel seda uuesti piisavalt kiiresti üles soojendada ja tuba võib jääda jahedaks. Lisaks peame kulutama palju energiat betoonimassi enda soojendamiseks ja temperatuuri hoidmiseks. Kuna Eestis on öise- ja päevase elektritariifi hinnavahe suhteliselt väike ja betoonmassi kütmisele kulub palju energiat, ei saavuta me loodetud rahalist võitu ka öise tariifiga elektriga küttes.

Otsene põrandaküte võimaldab säästa Paindlikuma ja kuluefektiivsema alternatiivina pakub Fenix Lääne Euroopas laialt levinud otsest põrandakütet.

Otseseks põrandakütteks saab kasutada FENIX Ecofloor 10 W/m küttekaableid või FENIX Ecofilm küttekilet. Otsese põrandakütte puhul paigaldatakse kaabel vaid 2-4 cm paksuse betoonisegu sisse, Ecofilm küttekile aga otse parketi või muust materjalist põrandakatte alla. Otsese kütte peamiseks eeliseks on dünaamiline reguleeritavus ehk kütame siis, kui me soovime. Lisaks ei kulu energiat betoonmassi kütmiseks ja selle soojuse hoidmiseks. Kuna otsese kütte puhul puudub salvestava kütte inertsus, saab ruumitemperatuuri väga lihtsalt ja kiiresti vastavalt soovile alandada või tõsta. Näiteks annab temperatuuri alandamine ööseks või tööpäeval kodust äraoleku ajaks märgatava kokkuhoiu. Alandades temperatuuri 1ºC võrra, vähenevad kulud ligikaudu 5%. Näiteks lahkudes kodust ja lülitades sisse FENIX regulaatori automaatne temperatuuri alandi 5ºC võrra, vähenevad kulud ligi 25%. Lisaks on võimalik võita paigalduskuludelt, kasutades tehases valmistatud küttematte või kilede komplekte, mis teevad paigalduse kuni kaks korda kiiremaks ja mugavamaks. Küttemattidele kehtib ka pikk, 10. aastane garantii ning Fenixil on juba üle 10 aastane kogemus Eesti proffipaigaldajate turul. Küsige FENIX Ecofloor ja Ecofilm küttesüsteemide www.silman.ee kohta Ehituse ABC kauplustest! 33


Sisustus ja remont

Viimistle ja restaureeri Liberoni abil

Mais saabuvad EhituseABC kauplustesse müügile pikkade traditsioonidega prantsuse restaureerimisvahendite tootja Liberon tootevalik.

võiksid olla ohtlikud tervisele, isegi siis, kui mänguasi satub suhu. Bloomi tooteid kasutades hoolid keskkonnast enda ümber.

Osta saab juba tuttavaid restaureerimis- ja hooldusvahendeid, kui ka Liberoni uut keskkonnasõbralikku siseviimistlusmaterjalide tootesarja Bloom. Restaureerimisvahendid on asjaarmastajatele lihtsalt kasutatavad ja annavad suurepärase tulemuse, millega jäävad rahule ka elukutselised restauraatorid. Uudisena on väljas Liberoni uus tootesari Bloom. Bloomi tootesari omab Euroopa Liidu keskkonnamärgist “Euroopa Lill”. Tavapärased viimistlusmaterjalid sisaldavad olulisel määral lahusteid ja värvipigmente, mis tekitavad tootmisel koormust keskkonnale ja terviseriske nende kasutamisel. Kõik Bloomi tooted on vee baasil, efektiivsed kasutamisel ja tekkivate jäätmete (jäägid, pakendid) hävitamisel on keskkonnariskid viidud miinimumini. Kasutada võib neib ka laste mänguasjade viimistlemiseks – kuivades ei eraldu töödeldud pinnalt mingeid aineid, mis

Tootevalikust leiad

34

Töötasapinnaõli - efektiivne, värvitu, vee baasil õli, mis ei muuda puidu tooni ja võib puutuda kokku toiduainetega. n Mööbliõli - kõikidele puiduliikidele sobiv toode. Vastupidav kulumisele ja niiskusele. n Mööblivaha - läbikumav, kulumiskindel ja mustusthülgav vaha. n Seinavaha - läbikumav ja pesukindel pind ühekordse katmisega. Sobib ka eelnevalt lakitud seinte ja lagede viimistlemiseks. n Kookosvärv - sobib mööbli, sisustuselementide ja ka šabloonvärvimiseks. n Mineraalvärv - efektne viimistlusmaterjal sisetöödeks. Mineraalvärv sisaldab ehtsaid klaaskuule, mis annavad isikupärase reljeefse pinna. n Pärlmutterlasuur - kasutatakse mineraalvärvi rõhutamiseks, annab tõeliselt sügava tulemuse. www.vunder.ee n


Sisustus ja remont

Andkem vanale mööblile uus elu Kuigi viimasel ajal on palju räägitud mööbli restaureerimise võimalustest, kohtab sageli hoolimatust ajalooliste esemete suhtes, mis kunagi meie esivanemate kodusid kaunistasid. Sageli loobutakse vanadest mööblitükkidest, mis vajaksid vaid veidike restaureerimist, sest arvatakse, et tegemist on keerulise protsessiga. Tõsi, vana mööbli taastamine nõuab kannatlikkust, kuid info töövõtetest on kergesti leitav internetist ning materjalid ehitustarvete kauplusest – seega midagi üliinimlikku restaureerimistöös pole.

Eemalda vana viimistlus Reeglina tuleb puidust tooli, kummutit või lauda renoveerides eemaldada vana viimistluskiht. Selleks on head erineva kujuga kaabitsad, pahtlilabidas, kuumaõhupuhur, liivapaber ja karukeel ehk karmimat sorti nõudepesunuustik. Kemikaalidest kasutatakse spetsiaalseid värvieemaldajaid, puhastusvahendeid ja piiritust. Puitu tuleb alati lihvida pikkikiudu, et vältida lihvimisjälgi. Kui pinda pesta puhastusvahendiga ja loputada veega, tuleb arvestada, et mööbliese kuivab mõni tund kuni mõni päev.

Paranda vead Vanade toolide ja laudade üheks põhiveaks on tappide logisemine. Asjatundjad soovitavad lähtuda reeglist, et kõik, mis logiseb, tuleb lahti võtta ja uuesti kokku liimida. Tappide lahtikangutamisel on tähtis jälgida, et need ei murduks. Kui mööblitükk on ettevaatlikult laiali lammutatud, tuleks puhastada tapid ja vaadata, et kõik osad käiks normaalselt kokku. Seejärel võib asuda liimimise kallale. Tuntuim puiduliim on PVA, restauraatori õige liim on kondiliim, mis tuleb endal purust ja veest kokku segada. Liimiga ei tohiks liialdada, sest liimijälgi on peitsi või värviga halb katta.

Viimistle hoolega Vana mööbli viimistlemiseks kasutatakse peitse, piirituse või vee baasil valmistatud lakke, vee või lahusti baasil valmistatud värve ning vahasid. Tööriistadeks sobivad pintslid ja svamm. Alustuseks tuleks viimistlusmaterjali sobivust testida mööblitüki mittenähtaval pinnal nagu näiteks kummuti tagaserval või toolijala siseküljel. Kui tulemus on rahuldav, võib viimistleda kogu eseme. 35


Sisustus ja remont

Loodus Sinu kodus – korkpõrand Ehtne korkpõrand erineb teistest põrandakatetest oma väljanägemise- ja omaduste poolest ning on naturaalse materjalina muutunud järjest populaarsemaks. Elastne, soojapidav ja helisummutav korkpõrand sobib kõikidesse kuivadessse ruumidesse nagu magamistuba, elutuba ja köök. Korgi üks suuremaid väärtusi seisneb selles, et temperatuuri kõikumised ei avalda materjalile erilist mõju, samuti töötab kork suurepärase hääle ja vibratsioonide summutajana. Külmal talveõhtul paljajalu magamistoa põrandal kõndimine muutub korkpõrandal mõnusaks. Kork sisaldab endas looduslikku ainet, mis on mikroobidevastase toimega. Kork ei kogu tolmu ning ei lase tekkida hallitusel ning seega ei põhjusta ebameeldivusi allergikutele ja astmahaigetele.

Kork peab hästi vastu Kork on ka hämmastavalt vastupidav ja omab eriti kõrget hõõrdetegurit. Kork kannatab tänu oma kärgjale ehitusele rohkem hõõrdumist ja kahjustusi kui mõni muu looduslik materjal. Liimivaba klikk-ühendusega korkparketi plaate saab vajaduse korral välja vahetada. Korgi vett ning gaasilisi aineid tõrjuv omadus peitub ühes korgi baaskomponendis – subertiilis. Subertiil koosneb rasvhapetest ja tugevast looduslikust alkoholist. Kork on looduslikult tule levikut takistav, ei soodusta tuleleegi kasvamist, ei erista kork põlemisel mürgiseid gaase. Korralikult hooldatud korkpõrand kestab kümneid aastaid. Lakitud korkparketile ei jää veeplekke, ka kõik muud plekid on kergesti eemaldatavad. Kasuta oma korkparketi hooldamiseks tolmuimejat ja kergelt niisket lappi.

Paigaldamine on lihtne Tänu UNICLIC klikk-ühendusele on korkparketi paigaldamine väga kiire ja lihtne. Tänu 1,2mm paksusele alumisele korgikihile ei vaja korkparkett täiendavat alusmaterjali sammumüra summutamiseks. 36

Põrandaküttega aluspõrandale peab alati paigaldama niiskustõkkeks 0,2 mm paksuse polüetüleenkile, ülekattega servadest 200 mm. Põrandaküte peab soojust levitama kogu pinna ulatuses, soovituslik pinnatemperatuur on 23°C, pinnatemperatuur (ka vaipade ja mööbli all) ei tohi kunagi ületada 27 °C. Põrandakütte reguleerimine ei tohi toimuda järsult – mitte kiiremini kui 3–4 °C ööpäevas. Nagu kõik looduslikud materjalid, reageerib ka korkpõrand ekstreemselt madalale õhuniiskusele - põrandasse võivad kuivada praod. Eluruumides peaks suhteline õhuniiskus aasta läbi olema vahemikus 40–60%. Seetõttu peaks kütteperioodil ruumides õhuniiskust kunstlikult www.lincona.ee tõstma, näiteks õhuniisutaja abil.


Sisustus ja remont

Barlineki parkett on kuningaid väärt Põrandakatete suur valik ja materjalide erinevus muudab nende valiku raskeks. Kergendust ei too ka asjaolu, et paljud katted on esmapilgul väga sarnased, kuid omavad siiski põhimõttelisi erinevusi. Üheks levinumaks põrandakattematerjaliks on tänapäeval laminaat. Suur hulk ehitusmaterjalide poode müüb kõrge kvaliteediga laminaatkatteid, kuid tasub silmas pidada, et eksisteerib veelgi paremaid materjale, mille kvaliteedinäitajad pole laminaadiga võrreldavad. Selliseks materjaliks on parkett. Barlinek pakub laia valikut naturaalset parketti, mis on kahtlemata ehteks teie interjöörile. Lihtsad, ökoloogilisest materjalist valmistatud ja rikkaliku värvivalikuga parketitahvlid loovad teie ruumides loomuliku ilu ja külluse atmosfääri. Barlineki parketti on iseseisvalt lihtne monteerida, see ei vaja paigaldamiseks liimi, ega katmiseks lakki.

Parkett või laminaat? Toome alljärgnevalt välja mõned erinevused Barlineki parketi ja laminaatkatete vahel. n Parketi puitmaterjal on ökoloogiliselt puhas toode, omab antistaatilisi omadusi, ei kahjusta tervist, ega kutsu esile allergilisi nähte. n Laminaadi koosseisu kuuluvad seevastu ümbertöödeldud materjalid ja reeglina on tegemist täielikult sünteetilise tootega DHF plaadil, mille ülemine kiht kujutab endast pressitud paberit. n Parketti saab vajadusel renoveerida ülemise kihi lihvimise ja lakiga katmise teel. Laminaati taastada on praktiliselt võimatu ja kahjustatud laminaatplaadid tuleb asendada uutega. n Barlineki parketti saab kasutada põrandate katmiseks, kus on põrandaküte. Laminaatkatete valikus on selliseid materjale piiratud hulgal. n Parkett harmoneerub iga interjööriga, laminaat ei pruugi sobida antiikse või vanamoelise ruumi loomisel. n Parkett tekitab sooja ja mugava ilme, laminaat aga vastupidi tundub külma ja liiga tehnilisena. www.barlinek.com 37


Sisustus ja remont

Barlineki põrandad ilmestavad kodu Naturaalsest Euroopa tammest valmistatud Barlineki massiivsed põrandalauad ühendavad endas funktsionaalsuse ja esteetika, neid on kerge paigaldada ning hooldada, nad on mõeldud kestma põlvedeks. Tuntud naturaalsete põrandakattematerjalide tootja Barlinek tõi sel kevadel turule uue naturaalpuidust põrandakattematerjalide sarja, mis järgib kõrgeid kvaliteediomadusi ja ökoloogilisi nõudeid. Niinimetatud massiivses põrandalauasarjas on võimalik valida järgmiste variantide vahel: Diamond – valmistatud hoolikalt valitud puidust. Ühtlane värv, peaaegu ideaalne puidumuster ja ebaühtlased väikesed oksad – need on eeliseks, mis iseloomustavad eriti hästi neid erakordseid põrandaid. Kui soovite endale suursugust põrandat on see õige valik. Rubin – delikaatselt välja joonistatud toonide muutumine ja ebaregulaarse puidumustri võlu, see on tõeliselt harmooniline kompositsioon. Lisaks rõhuvad looduse ilu ja ülevust veel väikesed oksad. Otsite põrandat,

mis oleks sisekujunduse maitsekaks kvintessentsiks, siis leidsite selle õige. Amber – täielik värvipalett, ilmekas ja rikkalik puidumuster, selgete toimejoonte ja eri mõõdus oksakohtadega ning peenikeste puidupagudega annavad põrandale originaalse väljanägemise ja ebatavaliselt harmoonilise loodusliku puidu võlu, väljendades kõiki puidu naturaalseid omadusi.

Paigaldamine Enne, kui asuda paigaldama Barlineki massiivset põrandalauda, tuleks lasta materjalil parima efekti saavutamiseks ruumis vähemalt 7 päeva aklimatiseeruda. Ruumis kus alustatakse paigaldamist peavad olema tehtud kõik tööd, mis võivad tekitada üleliigset niiskust. Paigaldada tohib korralikult kuivanud pinnale. Põranda paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks on parim temperatuur 18 - 24 ºC ning keskmine õhuniiskus 45 kuni 60%. Enne laudade paigaldamist oleks õige nad valikuliselt põrandale laiali laotada. Soovitatav on avada mitu pakendit korraga ja neis olevad lauad vaheldumisi laduda. Juhul, kui mõni laud osutub tootja vea tõttu defektseks, ei tohi seda paigaldada, vaid tuleb müüja juures välja vahetada. Paigaldaja süül tekkinud defektidega lauad ei kuulu väljavahetamisele. Barlinek ei soovita massivset põrandalauda paigaldada köetavatele põrandatele.

Paigaldamise meetodid Barlineki massiivsete põrandalaudade paigaldamiseks on olemas kaks võimalust – liimimine ja puidust aluspinnale ka kinnitamine varjatud naelte abil. Soovitatuim variant on liimimine, mis on ka betoonist aluspindade puhul ainus ja peamine paigaldamise meetod, kuid see sobib ka paigaldamiseks vanadele stabiilsetele puitpõrandatele. Liimimiseks sobivad lahustibaasilised liimid. Liim peab katma minimaalselt 60% paigaldatava laua pinnast, aluspind peab endastmõistetavalt olema hoolikalt ettevalmistatud, stabiilne ja kindlasti tolmuvaba. 38


Sisustus ja remont

Niinimetatud varjatud naeltega kinnitamise meetod on vana tuntud laudpõrandate kinnitamisviis, mis võimaldab lauad kinnitada puidust aluspinnale nii, et naeladpead ei jää nähtavale. Põrandalauad on töödeldud tehases UV laki või – õliga. Juhul, kui on vaja teha pinnakahjustuste parandusi, soovitatakse kasutada lakitud põrandalaua puhul polüuretaanlakke vastavalt tootja käitlemisjuhistele, õliga töödeldud põ-

randaid tuleb katta puiduõliga, soovitavalt kord poolaastas, tagamaks naturaalse puidu loomulikku sära ja kestvust. Masiivsed põrandalauad peavad vastu pikki aastaid, väikeste kriimude ja pragude tekkimine puidu loomuliku vananemise käigus on normaalne nähtus, mis lisab põrandale väärikust ja soliidsust, kuid vajadusel on massiivsetest laudadest põrandat võimalik ka korduvalt renoveerida. 39


Sisustus ja remont

Akrit - värvid otse loodusest Meie elu on täis tuhandetes toonides värve ja värvusi. Täites oma elu loodusest inspireeritud värvidega muutub sinu kodu elavaks ja rõõmsaks. Seinte värvimisega saab igaüks suurema vaeva ja kuluta hakkama. Eestimaised seinavärvid Akrit on kõrgekvaliteetsed, vesialuselised, kiiresti kuivavad ja kergelt pinnale kantavad. Lisaks sisemistele headele omadustele on Akrit värvide puhul disainerid korraliku töö teinud ka tootekujundusega. Eskaro seinavärvide Akrit kujundus koosneb kahest üksteisele vastanduvast ja samal ajal omavahel suhtlevast ja seeläbi harmoonilise terviku moodustavast põhielemendist. Nendeks elementideks on kaunis, jõuline, puhas ja ürgne loodusmotiiv ning sellele ideaalsele looduspildile vastanduv ja sekundeeriv täiusliku disainiga interjöör. Värvide Akrit ilus pale on pakendatud mugavasse taarasse, mis teeb värvipurkide avamise ja sulgemise hõlpsaks. Meeldivaid värvielamusi soovib teile kogu Eskaro www.eskaro.com pere.

Vaheta oma põrand juba täna Põrandakattematerjalide tööstuse üks rajajaid Tarkett on uudse lahendusega „Floor in a box“ loonud suurepärase võimaluse kiiresti põrandakatteid vahetada. „Floor in a box“ eelisteks on selle kergem ja kiirem paigaldamine võrreldes rullides müüdavate põrandakatetega. Käepärases mõõdus kattematerjali on kerge käsitleda, paigaldamisega saab hakkama iga inimene, kellel selleks vaid soovi ja tahtmist. Põrandakatte paigaldamiseks ei pea ruumist ilmtingimata eemaldama kogu mööblit või muid esemeid ehk siis ilmtingimata ei pea korraga katma suuri põrandapindu. Paigaldamisel ei teki jääke ehk klient maksab ainult vajaliku pinna eest. Kate on vastupidav ja kestab kaua, ühenduskohad ei jää näha. Paigaldades „Floor in a box“ põrandakatteid mitmesse ruumi korraga, ei pea pead murdma selle üle, milline rulli laius oleks kasulikum, et paremini välja annaks. Põrandakattele kehtib kümne aastane garantii. www.tarkett.com 40


Sisustus ja remont

Kuidas valida siseust

Siseuksed on koduse interjööri oluline osa, mis väljendavad omaniku stiili ja eelistusi. Enne uste soetamist tasuks tähelepanu pöörata küsimustele, mis võivad ostuotsuseid tublisti mõjutada. Esiteks – milline on ukse kasutusotstarve? Kodu eri osad võivad esindada erinevaid stiile: köök võib olla modernselt lakooniline, elutuba aga omakorda soe ja kodune. Siseuksed peaksid harmoneeruma kodu muu sisustusega. Ustele esitatakse nende kasutusotstarbest olenevalt erinevaid tehnilisi nõudmisi, näiteks vannituppa on vaja niiskuskindlamat ust. Kas eelistaksite värvitud või hoopiski spoonitud pinda? Eritellimusel saab nii sile- kui ka profiilukse mis tahes NCS värvikaardi toonis, eredatest ja silmatorkavatest kuni vaoshoitult neutraalseteni, või looduslikult sooja spoonpinnaga. Kas uks peaks olema klaasiga? Klaasiga uks laseb tuppa valgust ja muudab toa ruumikamaks. Siseuste klaasivariandid on läbipaistev klaas ja mustriline klaas ning Trendi ustel satiinklaas. Võimalik on valida ka hoopiski stiilne täisklaasist uks. Moodne sisekujundaja valib oma koju täisklaasist siseuksed. Siidtrükitehnikas töödeldud Design-klaasuksed on valged ja hallid, klaasi pind on satiinselt läbi-

kumav. Tänu oma geomeetrilistele ja läbipaistvatele ornamentidele, mille on kavandanud sisekujundaja Tiina Ruotsi, on need ilmekad ja modernsed sisustuselemendid. Lisaks stiilsele välisilmele taluvad klaasuksed hästi vett, niiskust ja temperatuurikõikumisi, sobides suurepäraselt tualettruumide või magamistubade usteks. Neile, kes sooviksid tavalisest ühepoolsest uksest efektsemat lahendust, on pakkuda paaris- või laiendiga uksi.

Valida võib profiil- või sileukse vahel Traditsioonilise täispuidust männiukse ja kerge profiilukse vormid on klassikaliselt pehmed ja lisavad ruumile viimistletud ilme. Sileuks on lihtne, selgepiiriline ja rafineeritud praktiline ukselahendus. Tänu rohketele pinnatöötlusvariantidele sobib see paljudesse erinevatesse interjööridesse. Valged „Trendi“ uksed ja värvilise peitsiga kaetud „Trendi“ männiuksed on modernselt sirgjoonelised ning massiivsed interjööri kujundavad profiiluksed. Lisaks erinevale välimusele on siseuste konstruktsioon samuti erinev. Ühed uksed on massiivsed ja tugevad, teised jällegi kerge konstruktsiooniga. Ust ostes tasub seega veel järele mõelda, kas valida massiivset või kerget ust. JELD-WEN Door Solutions pakub lahendusi www.jeld-wen.ee peaaegu kõigile ja kõikjale. 41


Ristsõna

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja EhituseABC kinkekaart 500 krooni väärtuses. Vastus ja kontaktandmed (nimi, telefon) saatke hiljemalt 31. maiks 2010. a. aadressile optimera@optimera.ee, märksõna “RemondiABC ristsõna”. Loosimine toimub 1. juunil 2010. a. Võitjaga võetakse ühendust.

42

RemondiABC_est  

RemondiABC_est, ajakiri nr.4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you