Page 1

ermenice_Layout 1 03.06.2011 11:12 Page 1

ԵՍ ՍԸՐՐԸ ՍԻՒՐԷՅՅԱ ԷՕՆՏԷՐ՝ Սահմանադրական հայրենակցության հաւասարութիւնը Թուրքիոյ բոլոր ազքութիւններու համատեղ,ազատ եւ եղբայրաբար ապրիլը...

Ամէն մէկ հայրէնակիցի անվճար ուսուցում, անվճար բուժում եւ պատսպարութիւն ստանալը... Հաւատքի ազատութիւնը ...

Երիտասարդութեան իրենձ ապաքան ազատօրէն կարուցելու պայմաններու ստեղծումը... Կիներու դէմ խտրականութիւն, ճնշում եւ հալածանքի վերջ գտնելը...

Բնութեան պահպանումը... Արուեստագէտ,լուսամիտ եւ գիտնականներու ազատ արտայայտութիւն եւ ստեղծագործումը...

Բանուորներու միաւորման կառուցումը... Բոլոր ազքերու իրենձ մայրենիյով ուսուցման իրավունքը...

Այլ կրօնական, սեռային նախընտրութիւններու յարգանքը... Իրականայ ըսելով՝

Աշխատութեան, ժողովրդավարութեան եւ Ազատութեան համախոհներու

Ստանպուլ Բ. Տարածքաշրջանի երեսփոխանութեան անկախ թեկնածուն


ermenice_Layout 1 03.06.2011 11:12 Page 2

Միջանցք մը դէպի խաղաղութիւն Բանուորներ, Աշխատաւորներ, Քուրտեր, Ալէվիներ, Հայեր, Յոյներ, Հրեայներ, Կիներ, Երիտասարդներ,Արուեստագէսներ, Բոլոր ճնշուողներ... ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Յանուն արդարութեան, աշխատանքի, ժողովրդավարութեան եւ ազատութեան համար...Յանուն համերաշխութեան... Բանուորներու եւ աշխասաւորներու միաւորման, ազգերու եղբայրութեան համար...

ՔՈՒԷՆԵՐԸ ՍՏԱՆՊՈՒԼ Բ. ՏԱՐԱԾՔԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆԿԱԽ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ՍԸՐՐԸ ՍԻՒՐԷՅՅԱ ԷՕՆՏԷՐ'Ի


ermenice_Layout 1 03.06.2011 11:12 Page 3

Ben Sırrı Süreyya Önder, Anayasal eşitlik… Türkiye halklarının bir arada, özgür ve kardeşçe yaşaması

Her yurttaşın parasız eğitim, sağlık ve barınma hakkı… İnanç özgürlüğü…

Gençliğin kendi geleceğini kurabileceği koşulların sağlanması… Kadınların ayrımcılık, baskı ve şiddete uğramasına son…

Doğanın korunması… Sanatçı, aydın ve bilim insanlarına ifade ve yaratım özgürlüğü…

İşçi birliğinin kurulması… Tüm halkların ana dilde eğitim hakkı...

Farklı din ve cinsi kimlik tercihlerine saygının… Gerçekleşmesi için,

Emek, Demokrasi ve Özgürlük’ten yana olanların İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayıyım


ermenice_Layout 1 03.06.2011 11:12 Page 4

() +)%

% (

'

'

% !

%(

"

)

% $! ' ' % " () % " +)% % * ( ) * % "

+

& *(

(!

( ( '

(

$

#

Sirri Sureyya Onder Ermenice Brosur  

Emek, Demokrasi ve Ozgurluk Bloku 2. Bolge Bagimsiz Milletvekili Adayi Sirri Sureyya Onder'in Ermenice basilan secim brosuru...

Advertisement