Nordlys bok 4 - Trollriket a

Page 1

w

Malin Falch

INN I TROLLENES VERDEN

NORD lyS

Sonja, Espen og Lotta drar på en farefull ferd inn i trollberget. En overraskende hjelper blir med på veien, men alle gode krefter til tross, er det mulig å vinne over de gigantiske trollene og komme levende ut fra berget?

4

Trollriket

Malin Falchs (f. 1993) Nordlys-serie er inspirert av norske eventyr. Nordlys bok 4 – Trollriket er hennes sjette bokutgivelse.

Malin Falch

ISBN: 978-82-429-6967-5 Varenr.: 54508

NORDlyS Trollriket


Nordlys – fjerde bok Trollriket Utgitt av Egmont Kids Media, Oslo 2021 Nordlys © Malin Falch Redaktør: Tonje Tornes Redaksjonssjef: Tormod Løkling Bokdesign: Stein K. Hjelmerud I redaksjonen: Charlotte Sandmæl Ansvarlig utgiver: Kjell Frostrud Johnsen Trykk ved Egmont Printing Service AS ISBN: 978-82-429-6967-5 Første opplag

Nordlys_Bok_4_tittelsider.indd 2

22.02.2021 09:57


NordlyS Trollriket

av

Malin Falch

Nordlys_Bok_4_tittelsider.indd 3

22.02.2021 09:57


Nordlys_Bok_4_tittelsider.indd 4

22.02.2021 09:57


Innhold

side 9

Første kapittel

side 30

Andre kapittel

side 60

Tredje kapittel

side 96

fjerde kapittel

side 120

Femte kapittel

side 150

epilog

side 156

Skisser

Nordlys_Bok_4_tittelsider.indd 5

22.02.2021 09:57


Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 6

22.02.2021 09:36


FØRSTE KAPITTEL

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 7

22.02.2021 09:36


Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 8

22.02.2021 09:36


9

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 9

22.02.2021 09:37


10

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 10

22.02.2021 09:37


11

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 11

22.02.2021 09:37


12

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 12

22.02.2021 09:37


Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 13

22.02.2021 09:37


14

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 14

22.02.2021 09:37


15

Nordlys_Bok_4_Innmaten.indd 15

22.02.2021 09:37


w

Malin Falch

INN I TROLLENES VERDEN

NORD lyS

Sonja, Espen og Lotta drar på en farefull ferd inn i trollberget. En overraskende hjelper blir med på veien, men alle gode krefter til tross, er det mulig å vinne over de gigantiske trollene og komme levende ut fra berget?

4

Trollriket

Malin Falchs (f. 1993) Nordlys-serie er inspirert av norske eventyr. Nordlys bok 4 – Trollriket er hennes sjette bokutgivelse.

Malin Falch

ISBN: 978-82-429-6967-5 Varenr.: 54508

NORDlyS Trollriket