A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium évkönyve a 2019/2020-as tanévről

Page 1

A GYULAI ERKEL FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

ÉVKÖNYVE A 2019-2020. ISKOLAI ÉVRŐL

2020


A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium kiadványa

Felelős kiadó: Zámori Ida

Szerkesztette: Schriffert-Tóth Eszter

Közreműködtek: Nagyné Halmos Julianna Judit Tarné Ocsenás Tünde Nagy Balázs

A fényképek forrásai: Rusznyák Csaba Pénzes Sándor Magyar Diáksport Szövetség www.gyulaihirlap.hu www.beol.hu Erkel Gimi Naprakész – Facebook Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium – Facebook

2


Beköszönő Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Gazdasági Igazgatóhelyettes Asszony! Tisztelt Intézményi Tanács Elnök Asszony! Tisztelt Szülői Munkaközösség! Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium tanévnyitó ünnepségén! Megtiszteltetés számomra, hogy egykori erkelesként intézményvezetőként nyithatom meg a tanévet. A tanév indítására készülve felidéztem, mit jelentett középiskolásként az első tanítási nap előtti ünnepség. Elsősorban kötelességet. Az ünneplő ruha, az igazgatói beszéd ugyanakkor egy olyan indítást is jelentett, amelyben benne volt az ünnepi hangulat, az az emelkedettség, ami szükséges ahhoz, hogy valami új kezdődjék. Kedves Diákok! Egy új tanév veszi kezdetét szeptember 2-án abban a nagymúltú gimnáziumban, amely biztos alapokon állva viseli közel 70 éve Erkel Ferencnek, a zeneszerzőnek, a karmesternek, a zongoristának, a sakkmesternek a nevét. Személyisége, életműve példa mindannyiunk számára, különösen egy olyan világban, ahol a fiataloknak nehéz megtalálniuk a biztos útbaigazítást rejtő, kövekkel kirakott, a boldog felnőtt élet felé vezető utat.

3


Tisztelt Szülők! A Gimnázium több évtizede bizonyította már, hogy az „Erkel” egy olyan, mai divatos szóval élve márkanév, mely történelmével, hagyományaival, kiváló eredményeivel a rangos gimnáziumok sorában foglal helyet. Ugyanakkor képessé kell tenni arra a szerepre is, amit jövőnek nevezünk. Azt, hogy mit jelent a jövő az oktatás szempontjából, nehéz megjósolni. Azt tudjuk, hogy feladatunk az emberi és társadalmi értékek közvetítése mellett tanulóink tudásának mélyítése és bővítése. A minőségi oktatás biztosítása számunkra azt jelenti, hogy fiataljaink a tehetségüknek, érdeklődésüknek megfelelő kompetenciák birtokosaivá váljanak, mely lehető teszi a felsőoktatásban való továbbtanulást. Tesszük ezt teljes hittel és elkötelezettséggel, bízva az Önökkel való sikeres együttműködésben, számítva a partnerek, a fenntartó, a Gyulai Tankerületi Központ és Gyula városának támogatására. Kedves Kilencedikesek!

Új kihívás vár Rátok az idei tanévben. Egy új életszakaszba léptetek, középiskolások lettetek. Új iskola, új arcok, új tanárok, új osztálytársak, új osztályterem, új élmények. Ezernyi feladat, erőpróba előtt álltok. Támogatni fogunk Benneteket a sikeres tanulásban. Legyetek határozottak és céltudatosak!

Kedves Végzős Diákok! Nagy feladat vár Rátok is az utolsó évfolyamon. Nektek kell kijelölnötök társaitoknak azt az utat, mely elvezeti majd őket is a sikerhez. Az iskola élenjáróiként hamarosan olyan tudás és képességek birtokában lesztek, mellyel válaszokat tudtok majd adni az előttetek álló kihívásokra. Döntéseiteknek óriási súlya lesz, melyhez tisztánlátásra lesz szükségetek. Kívánok Nektek sikeres felkészülést az érettségi vizsgára, jó döntést a pályaválasztáshoz! 4


Tisztelt Kollégák! Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Erkelesek!

Az előttünk álló tanév bővelkedni fog új célokban és feladatokban. Ehhez összeszedettségre, kitartásra és nem utolsósorban közös akaratra lesz szükségünk. Gárdonyi Géza szerint ez a közös akarat vezet majd a célok megvalósításhoz. Példaként az angol nyelv tanulását állítja elénk: ha valaki angolul akar tudni, akkor neki kell fognia, és minden gondolata reggeltől estig az angol kell, legyen. Ez az ember fordít és jegyez, nyelvtanokat olvas, szavakat csoportosít, sétájában is angol szavakat mormol, s aztán két hónap múltán szótár nélkül olvas angol könyveket. De ha úgy kezd bele, hogy másnap már a franciára gondol, aztán egy hét múlva meg a németre, egyiket leteszi, másikat fölveszi, közben eszébe jut, hogy lefest valamit, vagy társaságba megy kártyázni, aztán megint angolul tanul, hát 10 év múlva tudhat talán angolul. A földi boldogság feltétele az akaratnak dolgoztatása egy cél felé, kitérés és lanyhulás nélkül. Mert a boldogság egyik neme: a jól végzett munka látása, a siker érzése. A munka mutatja meg: mi az értéke az embernek. Ehhez a munkához kívánok mindannyiunknak állhatatosságot a jóban, kitartást a munkában és jókedvet a mindennapokban! A 2019/2020-as tanévet ezennel ünnepélyesen megnyitom! (Elhangzott 2019. szeptember 1-jén, a gimnázium évnyitóján.) Zámori Ida intézményvezető

5


Ilyen volt a szalagavató Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Tankerületi Igazgató Asszony! Kedves Végzősök! Kedves Szülők, Pedagógusok! Tisztelt Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium szalagavató ünnepségén! Szeretettel köszöntöm azt a 106 végzős erkeles diákot, akik a mai nappal jogosulttá válnak a szalag viselésére, hiszen tanulmányaik utolsó félévében járnak. Büszkeség és meghatottság tölt el Bennünket, amikor végigtekintünk végzős növendékeinken. A gyermekekből igazi felnőtt emberek váltak, akik közül többen már a szárnypróbálgatásokat kinőve, éreznek magukban annyi akaratot és hitet, hogy elinduljanak majd egy másik úton. Ott látjuk bennük a jövőt, azt a fiatalt, aki már sokat tud a körülötte lévő világról, és talán ami ennél is sokkal fontosabb: ismeri önmagát. Márai Sándor szerint az igazi élmény az ember számára önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Ugyanakkor a büszkeség mellett ott van bennünk, pedagógusokban, szülőkben a meghatottság és megrendültség érzése is: a szalag feltűzésével elkezdődik a felkészülés az igazi elválásra. Ez jelzi számunkra, hogy valami végérvényesen 6


befejeződik, hogy elkezdődjék valami ismeretlen, új életszakasz. Éppen ezért most még inkább fontosabbá válik az idő, az együtt töltött pillanatok megélése, hogy aztán az élményekből emlékek varázsolódjanak. Olyan emlékképek, amelyekről lehet, hogy az idő lemossa majd az éles és jellegzetes vonalakat, és néha már színtelenné válnak, de aztán majd amikor egy napon fény hull valahonnan, akkor visszanyeri a kép az eredeti színét annak minden emlékével. Nem az idő halad, mi változunk – hangzik el Madách Az ember tragédiája című művében. E gondolatban ott rejlik az az örök kétely, vajon ebben a gyorsan változó világban az iskola fel tud-e készíteni egy mai fiatalt az életre? A szülői ház bizalma a legtöbb, amit egy iskola kaphat. Ezt köszönöm meg a tisztelt Szülőknek, akik az erkelre bízták legdrágább kincsüket. Bízom abban, hogy jól sáfárkodtunk a tálentumokkal. Kedves Végzősök! Adtunk nektek tudást, kaptunk eredményeket, adtunk erkeles hitet, megéltük az erkeles összetartozás élményét. Pedagógus kollégáim igyekeztek fejetek tudással való megtöltése mellett időt fordítani belső világotok gazdagítására is, hogy alkotó, együttműködő emberekként együttműködő társadalomban tudjatok majd élni. És vajon ez elég? – teszitek fel jogosan a kérdést. Talán itt érdemes folytatni Madách megkezdett sorait: nincs mitől tartani, az ember betölti célját. Lehet, hogy közben tévedtek és elbuktok, de amit tapasztaltok, éreztek és tanultok, évmilliókra lesz tulajdonotok. Kedves Vendégeink! A most következő ünnepi pillanatok megismételhetetlenek. Érezhetjük benne a műsorra készülés, a tánc- és ruhapróbák feszültségét, az előadók izgalmát, de

7


talán a legfontosabb a szereplők, a mi végzős erkeleseink együtt töltött négy évének esszenciáját. A Végzősöknek szívből gratulálok, a lélekemelő pillanatokhoz jó szórakozást kívánok! (Elhangzott 2020. február 1-én, a gimnázium szalagavató ünnepségén) Zámori Ida intézményvezető

8


Tisztelt Vendégeink! Kedves Ünnepeltek! Talán minden tizenkettedikes így érez most: Az elmúlt években mindig felnéztünk a végzősökre, de idén mi lettünk a legnagyobbak az iskolában és azzal, hogy elvégeztük az első 3 évet, kiérdemeltük, hogy mi is megkapjuk a saját szalagunkat. Ez a szalag nem csak egy masni, ami megmutatja, hogy végzősök vagyunk. Ez annál sokkal több. Arra figyelmeztet, hogy az életünk fordulóponthoz ért, ahol nehéz döntéseket kell meghoznunk és fel kell nőnünk. Kilencedikben az egyetem csak egy messzi cél volt, egy távolban felsejlő álom, ami olyan távolinak tűnt, hogy néha úgy éreztük, hogy sose fogunk eljutni odáig. De most már csak 2 hét választ el minket attól, hogy leadjuk azt a bizonyos lapot, ami megváltoztatja mindannyiunk életét. Így, hogy most mi járunk a végzősök cipőjében, nem is irigykedünk annyira, mert már nem csak a jó oldalát látjuk ennek az évnek, hanem a nehézségeit is. El kell válnunk a jól megszokott osztályunktól, ahol életre szóló barátságok szövődtek. El kell válnunk a családunktól, és a saját lábunkra kell állnunk. Attól a családtól, aki ennyi éven át óvott-védett, egyengette utunkat és felállított minket, ha elestünk. Tudjuk, hogy mindezektől már csak pár hónap választ el minket és ez fáj, hiszen el kell engednünk egy olyan biztonságos világot, ahol már ismerjük egymást és a tanárainkat. A szalagavató talán erre készít fel minket, hogy ne fájjon annyira az elválás, hiszen már mindenki érzi, hogy itt a vége a gimnáziumnak, de még nincs itt az ideje, csupán a gondolatát kell szoknunk annak, hogy tényleg ki kell repülnünk és búcsút kell intenünk egymásnak. De ma nem szomorkodni jöttünk ide, hanem ünnepelni. Ma minden tekintet ránk szegeződik, hiszen a sok szülő, rokon, barát mind miattunk jött el, mert szeretnék látni, ahogy feltűzik nekünk iskolánk szalagját, és ahogy eltáncoljuk a keringőt. 9


Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estére és sikeres felkészülést az érettségi vizsgához. (Elhangzott 2020. február 1-én, a gimnázium szalagavató ünnepségén) Bittó Eszter 12. C. a Diákönkormányzat elnöke

10


Az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdettek illetékességi területükön működő köznevelési intézmények részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére. „A pályázati

felhívás

célja

a

köznevelési

intézmények

pedagógiai

eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.” A Békéscsabai POK felhívására a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium is pályázatot nyújtott be. A pályázat ismertette az intézményben folyó pedagógiai munkát, és részletesen kitért a megosztani kívánt nevelésioktatási módszertani modell, az innovációk, az alkalmazott jó gyakorlatok bemutatására. A beadott dokumentum legfontosabb része tehát az volt, hogy az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium milyen jó gyakorlatokat tud megosztani más köznevelési intézményekkel. Ezek közé tartozik, hogy példaértékű a gimnázium együttműködése az általános iskolákkal. A megosztásra szánt jó gyakorlatok közé tartozik az „Angol nyelvi vetélkedő”, az „Oktoberfest”, a „Matematika szakmai nap”, a „Kémia szakmai nap”. Követendő példa lehet a testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása is. Ilyen a diákcsere Gyula és Budrio között és a Ditzingeni cserediák kapcsolat is. Évek óta szerveznek a gimnáziumban a pedagógusok különböző tematikus napokat, projektnapokat. Ezek közül kiemelkedik az „Egészségesen éld az életed!”- Salátanap az 11


Erkelben, a „Költészet napi program”, a „Történelem háziverseny”. Ezen programok tapasztalatai is növelhetik más intézmények pedagógiai eredményességét is. Az Erkel Ferenc Gimnázium tantestülete büszke arra, hogy 33. alkalommal szervezte meg az idén az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét. Mind a szervezés tapasztalatai, mind a feladatok megoldása segítségül szolgálhat minden érdeklődő számára. Az elmondottakon kívül az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium infrastruktúrája, humán erőforrása egyaránt lehetőséget teremt bemutató foglalkozások és műhelymunkák tartására. Szívesen lát az intézmény tantestülete minden érdeklődőt a „Kémia szakmai napon” az Öveges laborban, a Költészet napi játékos versenyen vagy akár a gimnázium mestertanárai szakjának megfelelő bemutató órákon magyar nyelv és irodalomból, matematikából, olasz nyelvből, angol nyelvből, történelemből, fizikából. A beadott pályázat eredményhirdetésére 2020. március 26-án került sor. „Az Oktatási Hivatal bázisintézménye" cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként országosan 356 köznevelési és szakképző intézmény, tagintézmény került kiválasztásra. Nagy öröm, hogy az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium is a megjelölt intézmények között szerepel, így az együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja „az Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet. Dr. Farkasné Csató Katalin intézményvezető-helyettes

12


Cserediákprogram Budrioban Az olasz nyelvet tanuló diákok idén ősszel is ellátogathattak Budrioba, a cserediák program keretében. Ebben az évben a program Weisz Árpád fociedző élete és munkássága köré épült. Október 12-én egy szombati napon érkeztünk meg Budrioba, ahol a Giordano Bruno Gimnáziumban végre személyesen is megismerkedhettünk a cserediákjainkkal. Másnap a délelőttöt a befogadó családdal töltöttük, így bepillantást nyerhettünk egy olasz család életébe, mindennapjaiba. Délután Budrioban találkoztunk, ahol több helyre is ellátogattunk. Az Okarina Múzeumban meghallgattunk néhány okarinán előadott dalt. Megnéztünk még ezen kívül egy képtárat és egy báb múzeumot is. Hétfőn a gimnázium könyvtárában játszottunk néhány vicces, csoportépítő játékot, majd kitöltöttünk és megbeszéltünk egy kvízt, aminek köszönhetően jobban megismerhettük egymást. Ez után az olaszok és a magyarok is előadást tartottak sportokról és sportolókról, majd ennek végeztével Mrs. Rapparini beszélt édesapjáról, aki túlélte a buchenwaldi koncentrációs tábort. Délután tájfutottunk Budrioban, melynek során egy térkép segítségével megkerestük a városban elrejtett papírra írt kódokat. Kedden

ellátogattunk

Ferrarába, ahol megcsodáltuk a Gyémánt Palotát, ami arról kapta a nevét, hogy a külsejét borító piramisok egyikében állítólag egy gyémánt van elrejtve. A következő

állomás

a

Szent

Mihály Kastély volt, ahol az idegenvezető először megkérdezte félünk-e a szellemektől, majd csak utána 13


kezdett el mesélni a vizesárokkal körbevett erődítményről és annak régi lakóiról. Városnézés közben láthattuk a pap Girolamo Savonarola szobrát, amit még 1875-ben emeltek, visszanézhettük háromszáz évre visszamenőleg a legnagyobb vízállásokat Ferrarában, majd az egy órás szabadelfoglaltság után egy parkban töltöttük a délután hátralevő részét. Szerdán Bolognába utaztunk vonattal, ahol ellátogattunk a Szent Petronio Bazilikába és a Szent Stefano Bazilikába, ami hét épületből áll és a város egyik legrégebbi temploma. Archiginnasio

anatómiai

színházban is eltöltöttünk egy kis

időt,

alaposan

megszemléltük a fából készült termet és annak szobrait, valamint láthattuk Bologna két ferdetornyát, miközben a főtérre sétáltunk, ahol a Neptunusz szobor található. A délután folyamán pedig beszélgettünk Weisz Árpád munkásságáról,

focista

és

fociedzői

karrierjéről

továbbá

képeket,

újságkivágásokat és egy általa írt könyvet is megszemléltünk. Csütörtökön Velencébe látogattunk el. Ott szétnéztünk a város leghíresebb terén a Szent Márk téren, de persze csak azután, hogy az ott lévő Szent Márk Bazilikát belülről is megcsodáltuk. A falait gyönyörű aranyozott freskók borították melyek bibliai jeleneteket ábrázoltak. A Sóhajok hídja felé tartva pedig megszemlélhettük a Dózse palotát is kívülről, valamint megnéztünk még egy templomot, aminek pincéjét víz borította. Rengeteget sétáltunk Velencében, sok hidat másztunk meg és persze ez idő alatt gondolákat is láttunk.

14


Pénteken Budrioban beültünk egy másik osztály órájára és ott a diákokkal beszélgettünk,

majd

ez

után

a

cserediákjainkkal

a

tornateremben

kézilabdáztunk és fociztunk. Kicsivel később igazi olasz tésztát készítettünk, melyből akár haza is vihettünk egy kicsit. A napot és egyben ezt a fantasztikus hetet is egy búcsúvacsora koronázta meg, mikoris mindenki szomorúan búcsúzott el az újonnan szerzett barátaitól. Serfőző Anna 10. D.

10. évfolyamos diákok ötletei az Élővíz-csatorna felett átívelő hídról.

15


A Salátanap Több mint négyszáz diák figyelt az egészségére 23. alkalommal rendezték meg az Egészségesen éld az életed! elnevezésű rendezvényt az Erkel-gimnáziumban Több mint négyszáz diák kapcsolódott be november 27-én az Erkel Ferenc gimnázium egészséges életmódot népszerűsítő tematikus napjába. Az Egészségesen éld az életed! elnevezésű rendezvényt idén huszonharmadik alkalommal szervezték meg a középiskolában. Papp Mónika, az eseményt szervező pedagógus lapunknak elmondta: az iskola egyik

legnagyobb

tematikus

rendezvényén

az

egészséget

és

környezettudatosságot állítják középpontba. Felidézte: a rendezvényt első alkalommal a Békés megyei ÁNTSZ rendezte meg a gimnáziumban. A szervezőmunkát később a pedagógusok vették át, akik ki is bővítették a programsort. Kifejtette, az egész napos rendezvénynek idén a fenntarthatóság és műanyagmentesség volt a központi témája. Hozzátette: az esemény a múlt heti európai hulladékcsökkentési hét folytatásának is tekinthető, amelyhez szintén csatlakozott a tanintézmény.

Kiemelte: a rendezvényen a gimnázium mind a tizenöt osztálya részt vett. A diákoknak szakemberek tartottak előadásokat, szó volt többek között a 16


génmódosított

élelmiszerekről,

a

vegetáriánus

táplálkozásról

és

a

stresszkezelésről. A tanulóknak szónok-, váltó- és salátakészítő versenyt is szerveztek, utóbbinál az

adalékmentességet

helyezték

a

középpontba.

A

rendezvényen

szemétszobrokat is kiállítottak, idén újrahasznosítható alapanyagokat kellett használniuk a nevezőknek – ismertette a pedagógus. A szelfi- és videókészítés ugyancsak a feladatok között szerepelt, a résztvevőknek idén arról kellett kisfilmet forgatniuk, hogyan lehet a mindennapokban műanyag nélkül élni. Papp Mónika arról is beszámolt, hogy az iskolában egészséges ételeket és italokat kóstolhattak a fiatalok, és – ahogy minden évben – a versenyre benevezett salátákat is elfogyaszthatták. Mint megtudtuk, a tanulókat szakemberek és pedagógusok zsűrizték kategóriánként. Az ajándékokat a szülők, a tanárok és az iskola fenntartója, a Gyulai Tankerületi Központ ajánlotta fel. https://www.gyulaihirlap.hu/128283-tobb-mint-negyszaz-diak-figyelt-azegeszsegere(Megjelent a Gyulai Hírlap Online felületén, 2019. november 28-án.) Súr Enikő

17


Sport az iskolán kívül Lassan télbe fordul az időjárás, hűvösödnek a napok, de örömmel látom, hogy barátaim a hideg dacára űzik tovább sportjaikat, melyeket az iskolai kötelezettségeik mellett végeznek. Bár intézményünk remek lehetőségeket nyújt a mozgásra, sokak – köztük én is – más lehetőségek után néznek. Osztálytársaim közül többen teniszeznek, fociznak, melyek kiváló sportágak, számomra mégis a lovaglás az a sportág, amire megéri időt szakítanom. Szerintem a legtöbb ember kikapcsolódás gyanánt, vagy magáért a mozgás szeretetéért űz sportokat. A lovaglásban mindkettő megtalálható. Jómagam rendszeresen járom Gyula határait lóháton és minden alkalommal rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörű is a természet. Remek lehetőség megfigyelni a négy évszak változásait és kiszakadni a szürke hétköznapokból. ,,Az ember csak rohan és rohan, nem figyel a környezetére, a természetre és embertársaira eléggé. A sport megtanít összpontosítani, kicsit lelassítani, és észrevenni, hogy nem csak a munka vagy az iskola körül forog a világ. Arról nem is beszélve, ha egy lovad is van hozzá, már egy baráttal is gazdagodsz” – idézem lovasoktatóm, Kovács Gyula szavait. Egyetértek a gondolataival, és úgy hiszem, hogy mindenki találhat valamilyen mozgásformát, amivel fizikai és mentális egészségét fenntarthatja, és ezzel együtt ki is kapcsolódhat. Remeknek tartom továbbá, hogy itt, csendes kisvárosunkban ennyi lehetőség van a testmozgásra, akár az iskola keretei között, akár azokon túl. Sokaknak gondot okozhat azonban a hideg, szeles és csapadékos idő, ha nincs lehetőségük fedett térben mozogni. Számukra kitűnő lehetőség már az is, ha gyalog vagy biciklivel mennek munkába, iskolába vagy boltba. A lényeg, hogy mozogjunk minél többet, mert egészséges, gyarapodunk tőle, és törjünk ki a hétköznapok és a november szürkeségéből. Szikes Sára 11. C. (Megjelent a Békés Megyei Hírlap Online Sétatér rovatában) 18


Életképek

19


Szecskaeskü Jobb kezem a szívemen, egy árva szecska vagyok Kívánom, hogy soha-soha ne bántsanak a nagyok. Ezért mindent megteszek, amire engem kérnek, hazugságokon engem már sohasem érnek.

Minden órát becsülettel látogatok meg, Nehogy a negyedikesek megfenyítsenekInnen sohasem kések és sohasem alszom el, Mert otthonom egy gimi: a csodálatos Erkel.

A gimihez hű leszek, jöjjön akármilyen vész, Én a büszke hős vagyok, bármikor meghalni kész. Kedves negyedikesek, én csak értetek élek, Ha mást mondok, hazudok: de tudom, hogy ez vétek.

Számomra a múlt semmi, A jövőbe tekintek mert hős akarok lenni. Hős leszek a tesiórán, nagyobb, mint Schriffert Balázs és úgy fogok repkedni, mint egy agyament darázs.

Hős leszek énekórán, nagyobb mint Zámbó Jimmy Nem spórolok a hangommal, hadd kopjon hát a gimi! A negyedikes lányokkal lovagias leszek, Nekik mától mindennap virágcsokrot veszek. 20


A negyedikes fiúknak bókolok naphosszat, Mert félek egy suhintás mély benyomást okozhat. Jó tanárainknak is tisztelgek folyton, Hogy az ellenőrzőmbe sok ötös folyjon.

Az alkohol mámorába sohasem esek, megállok a lábamon, ahogy a negyedikesek. A dohányzást csak hírből ismerem, Esküszöm neked, így van Istenem!

A célom, hogy szeressem és védjem iskolámat, Tartsam a negyedikeseket nyerő példának! Amennyiben e pontoknak eleget nem teszek, Egész életemben a ti szolgátok leszek!

21


A 2019-20. iskolai év krónikája

2019. augusztus 1.

Megérkeztek iskolánkba az idei tankönyvek. Dr. Fodor Lajos könyvhagyatékából az Erkel Ferenc Gimnázium könyvtára is részesült 77 darab kiadvánnyal, közel 210 ezer forint értékben. Dr. Fodorné Vidó Renáta segítségének köszönhetően iskolánk számos albummal, szépirodalommal, tudományos irodalommal gyarapodott, ami minden bizonnyal hasznára lesz a gimnázium minden – jelenlegi és jövőbeli – tanulójának és pedagógusaiknak.

26.

Az idei tanévkezdést a hagyományos nevelőtestületi alakuló értekezlet és a tűz- és balesetvédelmi oktatás előzte meg. E napon kezdődtek a munkaközösségi értekezletek is.

26-28. Lezajlottak a javító- és osztályozó vizsgák. 27-28. Szecskatábor A szecskatábor szervezése már a nyári szünidőben elkezdődött. A szervező végzősökkel hétről hétre találkoztam és nyár végére összeállítottuk a

kreatív

feladatok

sokaságából

álló

24

órás

programcsomagot. A kilencedikesekre délelőtt csapatépítő és önismereti játékok vártak, míg délután a város különböző pontjain teljesítették a feladatokat.

Így

nem

csupán

Gyula

városának

helytörténeti

nevezetességeit térképezhették fel, hanem egymással is szorosabb ismeretséget köthettek. A késő délután azzal a nemes időtöltéssel folytatódott, hogy a végzősök irányításával a szecskák külön feladatként lefestették a gimnázium kerékpártárolóit. Ezzel a szép közösségi feladattal a kilencedikesek a későbbiekben biztosan magukénak érezhetik majd munkájuk gyümölcsét. Az este koncerttel, diszkóval és a 22


gimnázium épületében rendezett éjszakai kincskereső játékkal ért véget. A kollégiumi pihentető alvás után pedig reggeli tornával zárult az a szecskatábor, amely az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb év eleji eseménye volt, hiszen mind a végzős, mind az elsős évfolyam pozitív tapasztalatokkal lett gazdagabb. 30.

Nyitóértekezlet, melyen Zámori Ida intézményvezető ismertette az új iskolaév legfontosabb feladatait.

2019. szeptember 1.

Kollégisták fogadása a kollégiumban és szülői értekezlet. Ebben az évben 20 fővel gyarapodott a kollégium létszáma. Az előzetes beiratkozás után, a kollégiumi nevelőtanárok elkészítették a diákok szobabeosztását, ügyelve arra, hogy az azonos évfolyamon tanuló diákok egy szobába kerüljenek, illetve az egyéni kéréseket is figyelembe vették. A szülői értekezletre a diákokat is meghívták, így a házirend, illetve a kollégiumi szokásrend már számukra is ismertté vált az első napon. A szokásos bemutatkozó est megkönnyítette az ismerkedést a kollégista diákok számára. Délután az ünnepélyes tanévnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a 2019-20-as tanév. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Görgényi Ernő Gyula város polgármestere is.

23


2.

Az első tanítási napon a diákok tűz- és balesetvédelmi oktatásban vettek részt, és osztályfőnökeik ismertették a tanév várható eseményeit. Lezajlottak az angol és német nyelvi szintfelmérők a 9. évfolyamon, ahol kiderült, hogy az új erkelesek melyik nyelvi csoportba kerülnek.

3.

Matematikából töltöttek ki szintfelmérő feladatsort a kilencedikesek, ami megkönnyítette a csoportba sorolásukat.

4.

Koló-Szujó

Edit

tanárnő

az

osztályfőnököknek

tartott

belső

továbbképzést. A kellemes hangulatú délután folyamán energetizáló, ismerkedős, csapatépítő játékokat tanított osztályfőnököknek. Ezek egy része a bejövő osztályok számára hasznosak, oldják a feszültséget az új közösségben, segítik a nevek megjegyzését, egymás megismerését. A többi pedig egy-egy nagyobb projekt (pl. kampány) előtt az osztály hatékonyabb közösségi munkáját támogatja és fejleszti az empátiát. 5.

Megtörtént a jelentkezések összesítése az őszi érettségi vizsgára. Forrás Imre tanár úr vezetésével a Diákönkormányzat megtartotta alakuló ülését, ahol Bittó Eszter 12. C. osztályos tanulót választották a Diákönkormányzat elnökének. 24


11.

A Szülői Munkaközösség értekezlete. Szülői értekezlet a 9., illetve a 12. évfolyam számára.

13.

A fakultációk véglegesítése és a szakkörök meghirdetése. Az osztályozó vizsgákra való jelentkezés határideje.

17.

A Gál Ferenc Főiskola gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karán járt Áder János köztársasági elnök, aki a klímaváltozásról tartott interaktív előadást a diákoknak, ahol gimnáziumunk tanulói is jelen lehettek.

18.

Fodorné Horváth Anett tanárnő belső továbbképzést tartott a pedagógusok számára a portfolió-készítésről.

20.

Megtörténtek a jelentkezések az OKTV-re.

27.

Az Európai Diáksport Napja. Iskolánk idén először vett részt az MDSZ által szervezett országos programon. 120 percnyi mozgás és 2019 méter futást tartalmazott a gyakorlati rész, a tesz kitöltése az egészséges táplálkozásról szólt.

27.

A Kutatók Éjszakája alkalmából Nagyné Kotroczó Andrea tanárnő vezetésével

30.

Szűcs Levente tanár úr kíséretében a 9-10. évfolyam fizikaóra keretében meglátogatták a Gyulaváriban található Bay Zoltán Emlékkiállítást. Az emelt biológia tagozatosok Papp Mónika tanárnő, illetve Szilágyi János tanár úr felügyeletével terepgyakorlaton vettek részt Városerdőn az erdei iskolában. A 12. történelem fakultációs csoport Elekné Király Ilona tanárnővel rendhagyó történelemórán vettek részt a Békés Megyei Levéltárban, ahol I. világháborús forrásokkal ismerkedtek meg.

2019. október 1.

A gimnázium is képviseltette magát a Békéscsabán rendezett pályaválasztási vásáron. 25


2.

Szecskaműsor a Zeneiskolában. A visszaemlékezés Veres Csenge 9. A. osztályos diák tollából született. „2019. október 2-án eljött a nagy nap, mikor minket, szecskákat hivatalosan is ERKELESSÉ avattak a végzősök. Egész délelőtt izgultunk, hogy milyen feladatok várnak ránk a délután folyamán. 15:30-kor már elkezdtünk készülődni, öltözködni, nehogy elkéssünk és plusz büntetést kapjunk. 16:00 előtt pár perccel már a Lenin gödörben gyülekeztünk, ott volt az avatás második állomása (az első a szecskatábor volt). Miután minden osztályból kiválasztották a legjobban felöltözöttet abban a kategóriában, amit előre megadtak a 12-esek, kezdődhetett a móka. A tojás egyensúlyozásától kezdve, át a szédületes forgáson, egészen a táncig, minden volt, ami nekünk kihívást okozott, de a legidősebb diáktársainkat megnevettette, és még néha minket is. Ez körülbelül 16:45-ig tartott, amikor is elindultunk az avatás utolsó állomásához, a Zeneiskolához. Remegő lábakkal ment minden osztály a színpad felé, mert féltünk, hogy nem fog tetszeni a végzősöknek a produkció. Jobbnál jobb műsorokat adtak elő a 9-es osztályok, próbáltuk a maximumot nyújtani, meg persze mindenki nyerni akart. A tanárokból, a leendő érettségizőkből és szülőkből álló közönség a hasukat fogta a nevetéstől, így nézték végig, ahogy mi, szecskák, ének, tánc és egyéb tudásunkat fitogtatjuk. Az előadások után, amíg a zsűri eldöntötte, hogy melyik osztály milyen díjat kapjon, addig az oklevél mellett plusz feladatokat is kaptak azok a diákok, akik felhívták magukra a figyelmet a szecskatábor alatt. Miután eme jutalmak kiosztásra kerültek, azok az évfolyamtársaim sem úszták meg a feladatot, akinek idősebb testvére a végzősök sorában van.

26


Egy kis várakozás után (ami a kilencedikeseknek nem tett jót), megszületettek a döntések, és úgy éreztük, hogy mára elég is volt ennyi. Tévedtünk. A legvégére hagyták a 12-esek a szecskaesküt. Mi kórusban ismételtük végzős diáktársunk szavát, ami valószínűleg nekik nem volt elég, térdre is kellett hullanunk előttük. Ezzel ért véget a szecskabál, és hivatalosan is ERKELESEK lettünk.”

5-8.

A 12. évfolyam franciás diákjai Cziczeri Noémi tanárnővel Párizsba látogattak. „2019. október 5-én ellátogattunk repülővel Párizsba. Nagyon izgatottan érkeztünk meg a francia fővárosba. Másnap lelkesedéssel indultunk felfedezni a várost. Egy kiadós reggeli után az Eiffel-torony felé vettük az irányt. Nagy áhítattal néztük a tornyot majd megindultunk a tetejére. Csodálatos és elbűvölő látvány tárult a szemünk elé. Ezt követően a Szajnán egy sétahajókázáson vettünk részt, és megtekintettük a leégett Notre Dame katedrálist. Elsétáltunk a Sorbonne egyetemhez, a Panthéonhoz, majd a Quartier latin egyik hangulatos éttermében ebédeltünk. Késő délután a Diadalívet néztük meg, majd végigsétáltunk a Champs-Élysées sugárúton egészen a Concorde térig, ahol a híres egyiptomi obeliszk áll. Este ellátogattunk a Montparnasse toronyba ahol 27


56 emelet magasból nézhettük meg Párizs gyönyörű éjszakai fényeit. Második nap reggelén első megállónk a Louvre múzeum volt. Több emeleten keresztül nézhettük meg a különböző korok művészetét, élőben láttuk többek között Leonardo da Vinci híres festményét, a Mona Lisát vagy az egyik leghíresebb ókori szobrot, a milói Vénuszt. Ezután a francia

főváros

legnagyobb

és

legszebb

bevásárlóközpontjába

látogattunk el a Galeries Lafayette-be, amelynek a legfelső szintjén található teraszról megcsodáltuk Párizs és az Eiffel torony látképét. A kirándulásunk utolsó uticélja a Sacré Coeur bazilika volt, amely Párizs legmagasabb pontján, a Montmartre-on található. Utazásunk alatt a macaron, a különféle sajtok és a croissant kóstolása sem maradt el. Este már indult is haza a gépünk. Az utazás mindenkinek örök emlék maradt. Ugyanakkor egy remek lehetőség volt, hogy megismerjünk egy új kultúrát es gyakoroljuk a nyelvet.” – írta Futaki Panna, a gimnázium honlapjára készített beszámolójában. 6.

A tizedikes évfolyam diákjai részt vettek az aradi vértanúk napján rendezett városi megemlékezésen.

10-12. Nagyné Kotroczó Andrea tanárnő vezérletével tizenkettedikes kémiafizika fakultációs diákok töltöttek el néhány napot a brit fővárosban.

28


15.

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben ellátogat a gimnázium kollégiumába Kovácsné Szőke Gizella rendőr őrnagy, a Gyulai Rendőrkapitányság munkatársa. Ebben az évben a családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazás volt a téma.

12-19. A gimnázium olasz szakos tanulói Oltean Florentina és Szűcs Katalin tanárnővel Budrioba látogattak. 17.

Színek, hangok, mozdulatok címmel tartott bemutató foglalkozást dr. Farkasné Csató Katalin intézményvezető-helyettes asszony a könyvtárban. A program a békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi Pedagógiai Napok keretében valósult meg.

21.

Lezajlott a hagyományosnak mondható Matematikai Szakmai Nap, ahol a leendő gimnazistákat látták vendégül a reáliákban jártas diákok és a matematika munkaközösség tagjai.

22.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére a Zeneiskola színpadán került sor. Iskolánk négy tanulója (Kugler Lili 11.A., Lendvai Gergő 11.A., Szilágyi Zita 12.A., Tar Nóra 12.A.) olvasott fel szövegrészleteket, visszaemlékezéseket az évforduló alkalmából. A műsor két alkalommal hangzott el, külön a 9-10. és a 112. évfolyamos diákok részére. A szervezők dr. Farkasné Csató 29


Katalin intézményvezető-helyettes asszony és Lengyel-Rheinfuss Péter tanár úr voltak. 24.

Az „Oktoberfest” programunkat mindig nagy várakozás és szorgos előkészület előzi meg. Az idén is nagyon jól sikerült a rendezvény. Igyekeztünk minél színesebb programokat összeállítani. Kísérő programként ebben az évben sikerült az iskolánk tanulóiból álló ötfős kamarazenekarral egy hagyományos polkát előadni. A feladatok idén is változatosak, játékosak, színesek voltak, minden csapat nagy élvezettel oldotta meg azokat a legjobb tudásuk szerint. A meghívott nyolcadikos tanulók is nagyon jól érezték magukat. Jó dolog, hogy egyre több diákot sikerült bevonni az előkészületekbe és a programon való közreműködésbe. Voltak, akik a dekoráció előkészítésében, majd a terem feldekorálásában segédkeztek, voltak, akik a javításban és értékelésben. A végzős lányok a büfé működtetésében vették ki a szerepüket, a fiúk pedig a rendezvény után ott maradtak és segítettek összepakolni a termet. Ezek a tevékenységek jó hatással vannak a közösségépítésre és a szociális kompetenciák fejlesztésére.

30


28-31. Őszi szünet.

2019. november 4.

Lezajlott a történelem OKTV első fordulója.

5.

A földrajz OKTV első fordulója.

6.

A délután folyamán SZMK értekezlet, fogadóóra és szülői értekezlet zajlott a gimnáziumban.

7.

Iskolánk kilencedikes diákjai részt vettek a 209 éve született Erkel Ferenc évfordulójának ünnepi megemlékezésén az Erkel Ferenc Emlékháznál.

Az

eseményen

beszédet

mondott

Zámori

Ida

intézményvezető asszony. A gimnázium épületében a 9. A. osztályos emelt magyaros csoport és az énekkar idézte fel Erkel Ferenc alakját az iskolatársak számára. 7.

Bíró Szabolcs tartott rendhagyó történelem- és irodalomórát a könyvtárban. A jó hangulatú, kötetlen rendezvény házigazdája Kiss László tanár úr volt.

11.

A német nyelvi OKTV első fordulója.

11-12. A 11. emelt magyar csoport Balogh Norbert tanár úr kíséretében Budapestre látogatott. Nem kisebb kihívás elé nézett az Erkel 31


Gimnázium 11. évfolyamos magyar tagozatos csoportja, mint két igen komoly előadást megnézni (Bűn és bűnhődés; III. Richárd), majd egymás között elemezni. A csoport ráadásul nem csupán művelődött, hiszen az utazás élménye össze is kovácsolta a közösséget.

12.

Matematika OKTV első forduló.

13.

Magyar nyelvből is megrendeztük az OKTV első fordulóját.

14.

A fizika OKTV első fordulója.

15.

A nyolcadikos diákok számára nyílt napot szervezett az intézmény, amelyen szép számmal jelentek meg a továbbtanuló általános iskolások és szüleik.

20.

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium 9. évfolyamos történelem fakultációs csoportja látogatott el a Békés Megyei Levéltárba. A diákok a Hetedíziglen

projekt

keretében

ismerkedtek

a

családkutatás

lehetőségeivel. Hallhattak az otthon fellelhető forrásokról, az online elérhető adatbázisokról és az adatok rendszerezésére szolgáló felületekről, és nem utolsó sorban a levéltár nyújtotta dokumentumokról.

32


21.

A biológia OKTV első fordulója.

21-22. Az iskola tanulói is részt vettek a Gyulai Ifjúsági Központ által szervezett húszórás vetélkedőn. 25.

Az angol nyelvi OKTV első fordulója.

26.

Az olasz nyelvi OKTV első fordulója. Az „Oktoberfest” mellett a német nyelvet tanulók második olyan programja, amelynek célja, hogy a beiskolázást is segítse. Emellett a gimnáziumba járó, németet tanuló, műszaki érdeklődésű tanulóknak is jó lehetőség, hogy bepillantást nyerjenek egy gyár életébe. A helyi általános iskolák, német nyelvet tanuló nyolcadikos diákjaival együtt egy kb. 40 fős csoport utazott el Kecskemétre, a Mercedes gyárba, hogy részt vegyen egy német nyelvű gyárlátogatáson. A csoportot Sárosiné Sárközi Andrea intézményvezető-helyettes, Farkas Gabriella tanárnő és Veres János tanár úr kísérte.

33


27.

Immár 23. alkalommal került megrendezésre az „Egészségesen éld az életed!” című program, amit mindenki csupán Salátanapként emleget. A rendezvény ismét megmozgatta az egész gimnáziumot, a fenntarthatóság és a hulladékcsökkentés jegyében. A szónok- váltó- és salátakészítő verseny mellett váltóverseny és kisfilmkészítés is szerepelt a feladatok között. A szervezésért ismét Papp Mónika tanárnőt illeti elismerés.

29.

Az Erkel Gimnázium fizika fakultációsai tanulmányi kiránduláson vettek részt az ELI-ALPS Lézerközpontban és a Szentgyörgyi Agóra Látványlaboratóriumában Mihály Mária tanárnővel.

34


30.

Alapítványi bált rendezett az Erkel Ferenc Gimnázium Tehetségeiért Alapítvány.

2019. december

35


2.

A kilencedikesek segítségével meggyulladt az első adventi gyertya az iskola aulájában.

4.

A zeneiskolában a leendő kilencedikesek számára tájékoztató szülői értekezlet zajlott. Történelem szakmai nap. A Történelem háziverseny a korábbi hagyományos „feladatlapos”, lexikális tudást mérő iskolai verseny helyett

egy

haladóbb

megmutathatják

szellemiségű

kommunikációs,

verseny,

ahol

együttműködési

a

tanulók

készségeiket,

informatikai képességeiket, miközben a tananyagot is alkalmazniuk kell, sőt kutatómunkát is el kell végezniük. A meghívott zsűritagok is elmondásuk alapján nagyon élvezték a munkát. Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezve rendhagyó irodalomórát tartott a gimnázium könyvtárában a Körömvirág együttes. A Gyulai Várszínház meghívott művészei dalban és versben idézték fel a költő alakját.

36


5.

A könyvtárban a NAV munkatársai segítettek a végzős diákoknak megismerni az Ügyfélkapu lehetőségeit. A magyar nyelv és irodalom OKTV első fordulója.

6.

5. alkalommal került megrendezésre a DÖK segítségével a 6 órás röplabdaverseny, melyre 12 lány és 14 fiú csapat nevezett. Békéscsabáról és Aradról is érkeztek középiskolás csapatok. Öröm számunkra, hogy volt erkeles diákok is visszajönnek a rendezvényünkre. Színvonalas, sportszerű és sérülésmentes mérkőzéseknek örülhettünk! Megérkezett a Mikulás.

37


Régi kedves kapcsolat köti az Erkel Ferenc Gimnáziumot az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumhoz. Sok diáknak fűződnek szép emlékei a közös programokhoz. December 6-án meghívást kaptunk az idei Csiky-napra, ahol "Otthon a kultúra világában" címmel vetélkedőt szerveztek a helyiek 9-12. évfolyamos gimnáziumi csapatok részére. A jó hangulatú, ötletes feladatokból álló versenyben 3. helyezést ért el a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Pötymörgők csapata. 7.

Pályaorientációs nap a gimnáziumban. Valamennyi évfolyam számára tartalmas programokat kínálva a diákok munkahelyekkel ismerkedhettek meg, önismereti foglalkozáson vehettek részt és a Békés Megyei Iparkamara által szervezett programon gyarapíthatták ismereteiket.

9.

A tizedikesek segítségével meggyújtottuk a második adventi gyertyát.

10.

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Kémia Szakmai Nap, ahol meghívott általános iskolás csapatok versenyeztek. Jó hangulatú, izgalmas délelőttöt töltöttek nálunk vendégeink.

12.

Lezárult a Békés Megyei Hírlap őszi SÉTA (Sajtó és Tanulás) című médiaprogramja, melyben a megye középiskolás diákjai válhattak néhány hétre újságíróvá. A szerkesztőségi zsűri döntése alapján a második helyen végzett Szikes Sára 11. C. osztályos tanuló, aki Balogh

38


Norbert tanár úrral – aki a programot koordinálta – elismerésben részesült. Jó hangulatú, kellemes délutánon láttuk vendégül a könyvtárban a nyugdíjas pedagógusainkat.

13.

A periódusos rendszer innovatív bemutatása zajlott performansz formájában a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium 118 tanulójának szereplésével. A gimnáziumot az Egri Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya hívta meg a nagy Periódusos Rendszer Performansz Guinness Record és Magyar Rekordállítás nevű kísérletre. A rekordkísérlethez minden helyszínen ugyanabban az időben kezdtek hozzá.

39


16.

A 11. évfolyam műsorát követően a diákok meggyújtották a harmadik adventi gyertyát is.

19.

A kampányhetet követően került sor a hagyományos diáknapra, melyen a diákigazgató-jelöltek végső megmérettetésére került sor. A címért Taután Dominik a 12. A., Schriffert Balázs, a 12. B., Irházi Csaba, a 12. C. és Sándor Dorka, a 12. D. osztály jelöltje szállt ringbe. A tanév diákigazgatója Irházi Csaba 12. C. osztályos tanuló lett.

20.

A 12. évfolyam meggyújtotta a negyedik adventi gyertyát is. A Művelődési Házban és a Vigadóban került megrendezésre a hagyományos Erkel-bál. A tizenegyedikesek színvonalas programmal készültek, de meglepetéssel szolgáltak a 11-12. osztályfőnökök is. Az est 40


folyamán kihirdettük a bálkirálynőt és bálkirályt is: Szappanos Réka 12. D. és Ravasz Levente 12. B. osztályos tanulók személyében. 23-

Téli szünet.

2020. január 6.

Első tanítási nap.

15-16. Lezajlottak az osztályozó vizsgák. 18.

Írásbeli felvételi vizsga zajlott a nyolcadikos diákok számára. A tanulók magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából adtak számot tudásukról.

22.

A Magyar Diáksport Szövetség a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumnak ítélte a Legaktívabb iskoláért járó díjat. A rendkívül megtisztelő elismerést Zámori Ida intézményvezető asszony és Forrás Imre tanár úr vette át Budapesten.

24.

A félév utolsó tanítási napja.

28.

Rendhagyó irodalomórát tartott a Zeneiskola dísztermében Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, akivel Kiss László tanár úr beszélgetett Kosztolányi Dezső költészetéről.

30.

Lezajlott az osztályozóértekezlet.

31.

Értesítés az 1. félévben elért tanulmányi eredményről. 41


2020. február 1.

Bensőséges hangulatban telt a végzős diákok szalagavató ünnepsége. A rendezvényen beszédet mondott Zámori Ida intézményvezető asszony, Dr. Görgényi Ernő polgármester. A szülők nevében Dr. Szokolyai Zsolt látta el jótanácsokkal a maturandusokat, a végzősök közül pedig Bittó Eszter DÖK-elnök és Irházi Csaba diákigazgató osztotta meg gondolatait. Az osztályok megható videókban köszönték meg a szülőknek a támogatást, majd sor került a szalagtűzés ünnepi ceremóniájára. A műsort követően a Sportcsarnokban a keringőkkel vette kezdetét a bál.

4.

Budapestre látogatott a 12. évfolyam vizuális kultúra fakultációs csoportja. A Szépművészeti Múzeum kiállítását Kukár István tanár úr kíséretében tekintették meg a diákok.

Megérkeztek az iskolába az új padok és székek.

42


11.

A Diákközgyűlés megtartotta évi összejövetelét.

12.

A Szülői munkaközösség értekezleté követően került sor a fogadó órákra és a szülői értekezletre.

14.

Az érettségi vizsgára jelentkezés határideje. A DÖK jóvoltából, és néhány vállalkozó szellemű diák segítségével Valentin nap alkalmából saját, névre szóló üzenetek repültek szünetben a szívek választottjaihoz.

21.

A Magyar Parasport Napja alkalmából az iskola diákjai érzékenyítő programokon vettek részt: filmvetítéssel és ülőröplabdával pillanthattak be a a fogyatékkal élők mindennapi nehézségeibe.

22.

A Szigeti István Sportcsarnok adott helyet a Mészáros Róbert Labdarúgó emléktornának, ahol a „Hacsek és barátai” nevű csapat Hajdu Zoltán János tanár úrral a második helyet szerezte meg.

43


24.

Rendkívüli történelemóra keretében a Békés Megyei Levéltárba látogatott a 11. fakultációs történelemcsoport, akiket Kiss László tanár úr kísért.

25.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja az egyik a három jogszabályba foglalt, kötelező megemlékezés közül, melyet évente változatos formában szoktunk megszervezni. Az idei tanévben plakátokon emlékeztünk meg az áldozatokról, melyeket tanulóink készítettek és állítottak ki az iskola aulájában. A szervezést E. Király Ilona pedagógus vállalta.

27-29. Idén is száznál több diák vállalta a megmérettetést az Implom József Helyesírási Verseny Kárpát-medencei Döntőjén, melynek szervezési feladatait ismét iskolánk vállalta. A rendezvényen a tanulók tollbamondásban és helyesírási feladatlapon mérték össze erejüket, a kísérő pedagógusok pedig színvonalas szakmai programon vehettek részt. A zsűri elnöke Nagy L. János, a Szegedi Tudományegyetem professzora volt. Az esemény megnyitóján kiosztották az Implom József-díjakat, melyeket Pesti János egyetemi docens és N. Császi Ildikó bölcsészdoktor vehetett át.

2020. március 3.

Jótékonysági sütivásárt rendezett a 12. D. osztály, amellyel a Diaboló Alapítványt szerették volna segíteni. A gimnázium közösségének segítségével szép összeggel sikerült támogatni az alapítványt és a cukorbeteg gyermekeket.

44


5-6.

A Városi DÖK szervezésében Egerben járt tapasztalatcserén Bittó Eszter 12. D. és Baráth Aletta 10. B. osztályos tanuló. A program során bepillantást nyerhettek az egri városi DÖK működésébe és az ott tapasztalt gyakorlatokat minden bizonnyal hasznosítani tudják a gimnázium diákéletében is.

6.

Belső továbbképzés volt az iskola pedagógusai részére, ahol a kollégák egymástól leshették el az oktatáshoz szükséges fortélyokat, ötleteket.

13.

A március 15-i megemlékező műsor a koronavírus által előidézett veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradt. A műsor egyes részeit hangfelvétel formájában, az iskolarádión keresztül játszottuk le.

16.

A koronavírus járvány terjedése miatt kiadott kormányrendelet következményeként az iskola „bezárta kapuit”. Az iskolában és a kollégiumban hagyott tárgyakért a diákok még bejöhettek, de a gimnáziumnak fel kellett készülnie egy újabb kihívásra: meg kellett szervezni a digitális oktatást. A lehetőségekhez mérten a legrövidebb időn belül létrejött a virtuális Erkel a Discord és Moodle felületeken, amelyek a megváltozott helyzetben az iskolai tevékenységet segítették. Az átállásról a Békés Megyei Hírlap is beszámolt.

45


26.

Az Erkel Ferenc Gimnázium az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet nyerte el.

2020. április 16.

Megkezdődtek az érettségi előkészületek.

30.

A járványhelyzetnek köszönhetően csupán Youtube-videó segítségével tudtunk elköszönni végzős kollégistáinktól. A megható műsort a kollégiumi nevelők és a búcsúztató diákok közösen hozták létre.

2020. május 1.

A járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, az Erkel Gimnázium Facebook oldalán zajlott le a tizenkettedikesek búcsúztatása, a ballagás. A bensőséges megemlékezés bár nem a megszokott formában, de annál nagyobb szívvel készült az iskolától elköszönő diákok számára.

46


4.

Szigorú egészségügyi és biztonsági előkészületek mellett megkezdődtek az érettségi vizsgák.

2020. június 4.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen Zámori Ida intézményvezető asszony képviselte iskolánkat.

8.

Pedagógusnap alkalmából polgármesteri dicséretben részesült Papp Mónika tanárnő, amit a Vigadóban tartott eseményen vehetett át.

11-12. A 12. A. és B. osztály szóbeli érettségi vizsgái. 15.

A tanév utolsó tanítási napja és az osztályozó értekezlet időpontja.

15-16. A 12. C. és D. osztály szóbeli érettségi vizsgái. 19.

Tanévzáró ünnepség.

47


A kampány alatt történt… Nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy a kampányfilmünk az Erkelhez méltó igényességben készüljön el, mind a vágás, mind a történet, mind a képminőség tekintetében. Erre a projektre már 11. osztály félévétől elkezdtünk tudatosan készülni, és egy-egy osztályfőnöki órán lépésről lépésre haladtunk előre az ötletelésben, kidolgozásban. Úgy gondolom, a forgatások lendülete és öröme, összehozta végre az osztályt, és egy összetartó csapatként vághattunk neki a diáknapnak. Balogh Norbert, a 12. D. osztályfőnöke

48


49


A diákigazgatónk: Irházi Csaba Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Igazgató Asszony! Kedves Tanáraim! És végül, de nem utolsó sorban, sziasztok Erkelesek! Köszönöm Nektek, hogy itt állhatok! Ez egy közös munka volt, hiszen az osztálytársaim, a 12.C. osztály elképesztő kitartása és odaadása nélkül nem valósulhatott volna meg az a pillanat, amikor megkaptam az Erkel kulcsát. Ez a pár nap a Diákhét nevét viseli. De miért is? Mert mi, végzős osztályok együtt, a 9.-10.-11. évfolyam diákjai számára terveztünk és szerveztünk érdekesebbnél érdekesebb programokat. Reméljük jól éreztétek magatokat! Természetesen adódtak nézeteltérések, hiszen mindenki a legjobb akart lenni, de úgy érzem, hogy az utolsó napokban a végzősök egy csapatként érezték magukénak a kampányhetet. Együtt dolgoztunk, egymást segítve és egymás sikereinek örülve. Köszönöm Nektek! Mindannyiunk számára egy örök élmény marad az a pillanat, amikor az Erkel életében először, a négy végzős osztály egymás kezét fogva, az összetartozást szimbolizálva hajolt meg a kampánytáncok végén. Szeretném az osztályom, a 12.C. és osztályfőnököm Fodorné Horváth Anett nevében megköszönni a végzős osztályoknak, osztályfőnökeiknek : Veres János, Fodor György és Balogh Norbert tanár uraknak, és a három címzetes diákigazgatónak a példaértékű, korrekt és együttműködő hozzáállását, és hogy őszintén együtt örülhettünk a tegnapi napnak. Szeretném színpadra hívni Sándor Dorkát, a 12.D. jelöltjét. Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy segítsünk megvalósítani az általuk megálmodott sütivásárt a gyulai cukorbeteg gyerekek, a Diabolo Alapítvány támogatása céljából, mert úgy érzem, hogy nekünk, Erkeleseknek kötelességünk részt venni egy ilyen nemes cél segítésében.

50


Szeretném, ha csatlakozna hozzánk Taután Dominik, a 12.A. jelöltje. Az A osztállyal végig partnerként együttműködve készültünk, a termeket együtt díszítettük fel a kampánynapra. Köszönjük Nektek! S végül, de nem utolsó sorban, szeretném, ha feljönne a színpadra a leendő Oscar-díjas színészünk, Schriffert Balázs. Nagyon megható volt számunkra, hogy Balázs és a 12.B. az eredményhirdetés után bejött az osztálytermünkbe, ahol

egyesével

őszintén

és

örömünkben

osztozva

gratuláltak

a

győzelmünkhöz. Úgy érezzük, ezekkel a pillanatokkal nyertünk a legtöbbet! Köszönöm az Erkelnek, köszönöm az Erkeleseknek, ezt az örökre meghatározó erkeles élményt! Erkeleshez méltó bálozást kívánok! Köszönöm! (Elhangzott 2019. december 20-án, az Erkel-bálon.) Irházi Csaba 12. C. diákigazgató

51


Kollégiumi hétköznapok Autómentes nap „Sétálj velünk! Fedezd fel Gyulát!” Még csak néhány napja költöztünk Gyulára, s máris egy helyismereti vetélkedő részesei lettünk. Csodálkoztunk is, hogy kollégistaként hogyan birkózunk meg ezzel a feladattal. Az Erkel Ferenc Gimnázium Kollégiuma 3 csapattal nevezett be a versenybe. Ehhez képest életünk első gyulai vetélkedőjén az Erkel színeiben harmadik helyezést értünk el, mi, az Alfa csapat: Fanta Karesz, Simon Chris Milován, Magyar Balázs, Demján Gergő és Veres Dávid. A város több pontján állomások voltak kihelyezve (Százéves Cukrászda, GYIK, Almássy Kastély és a gyulai vár), ahol különböző feladatokat kellett megoldani. Az eredményhirdetésnél boldogan vettük át a személyre szóló ajándékokat (3500 Ft-os kerékpár felszerelésre költhető ajándékutalványt és a Gyulai Aqua Palotába egy-egy fürdőbelépőt). Örültünk, hogy részesei lehettünk ennek az eseménynek! Magyar Balázs 9. B. Pattogott a ping-pong labda a kollégiumban Immáron ötödik alkalommal került megrendezésre a kollégiumi asztalitenisz háziverseny. A versenyt igen nagy érdeklődés övezte, ahogy ezt már az előző években

is

megszokhattuk.

Majdnem

húsz

versenyző

nevezett

a

megmérettetésre. A mérkőzések két asztalnál zajlottak, az indulók magas létszáma miatt. Minden versenyző diák ajándékban részesült, az első három helyezett pedig külön díjazásban, melyet egy oklevél kíséretében vehettek át. A győztes már második alkalommal, ismét minden fiút maga mögé utasító Kiss Boglárka lett, a második Veres Dávid, a harmadik helyet pedig Demján Gergő szerezte meg.

52


Advent

Hagyományainkhoz híven, idén is a mézeskalács sütésével kezdtük az ünnepi készülődést.

Nagyon

aktívan vesznek részt

gyermekeink

ebben

a

tevékenységben, sütögetés közben persze a kóstolgatás, minőségi ellenőrzés sem maradhat el. Olyan finom illat lengi be ilyenkor a kollégiumot, hogy még az utcáról is bekukucskálnak időnként. A mézeskalács díszítése közben karácsonyi zenét hallgatunk, mely előkészíti az ünnepi hangulatot.

Kiállítások Bagyinszki Zoltán fotográfus fotókiállítása

Száz év magány, szülőföldön hontalanul című kiállítás megnyitóját, 2020. január 28án, 16,00- tól tartották, az Erkel Ferenc Művelődési Központ földszinti galériában. Ez a rendezvény, közös gyulai emlékezés, az 1920-ban történt tragikus trianoni békediktátum jubileumára. A kiállítást megnyitotta: Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere. A tárlat megnyitóján a kilencedikes tanulók vettek részt, Perlaki Attila tanár úr kíséretében.

53


A IV. Újkígyósi Művésztábor kiállítása

2020.02. 20-án, az Erkel Ferenc Művelődési Központ földszinti galériában, a Nő című tárlatot Horváth-Gazsó Adrienn nyitotta meg, aki elmondta, hogy az egyhetes művésztelep témája 2019-ben a nő és a női vonalak voltak. Huszonöt alkotó vett részt a táborban és az egy hét alatt száz munka készült el, amelyből ötvenet állítottak ki. - A művészek saját elképzeléseiket valósították meg. A tárlaton láthattuk az ősi női szimbólumokat, a nőt, mint a kezdetek kezdetét, a realista megközelítést, az 1920-as, 1930-as, valamint az 1990-es évek nőideáljait. Festmények, torzók, grafikák is helyet kaptak a kiállításon. Sőt, még egy szemétből készült szobor is található volt a kiállított munkák között, amelynek az alkotója vallja, hogy minden anyag megformálható, a művészen múlik, hogy mit hoz létre abból - fogalmazott a művésztanár. A kiállítás megnyitóján a tizenegyedikes tanulók vettek részt, Cziczeri Noémi tanárnő kíséretében.

54


Életképek 2.

55


A digitális oktatásról Hogyan sikerült felkészülni az érettségire a digitális oktatás keretében. Mi volt a legnehezebb? Szokolyai Kristóf, 12/B osztályos tanuló: Úgy érzem jól sikerült felkészülnöm az érettségire, s remélem, hogy a tudásom legjavát nyújthatom. A digitális oktatás véleményem szerint jól működik. A legnehezebb a személyes kontaktus hiánya volt a tanárokkal, de ezt a jelenlegi helyzet indokolta. Szerencsére mind az iskola, a tanárok, mind pedig a diákok hamar megtanulták az elektronikus oktatási kommunikációt. Bozó Zsuzsanna, 12/C osztályos tanuló: Mivel a digitális oktatás március 16-án kezdődött, így az összes tananyag szinte egészét át tudtuk venni a tanárokkal, viszont az órai ismétlőkérdésekre, az érettségi feladatlapok közös kitöltésére és a rendszerező összefoglalás befejezésére már nem maradt idő rendes, iskolai keretek között. Az első napokban nehéz volt hozzászokni az új tanrendhez, a legnehebb azonban az volt, hogy későn derültek ki konkrétumok az érettségiről, sokáig bizonytalanságban kellett készülnünk. A tanárok nem adtak fel túl sok házit, sőt a készségtárgyakból tényleg minimálisan terheltek minket, ami lehetővé tette azt, hogy az érettségi, felvételi tárgyakra tudjunk koncentrálni. A tanárok Discordon elérhetőek voltak, kérdéseinkkel bátran fordulhattunk hozzájuk, ha nehézségeink akadtak, nem hagytak minket magunkra. Véleményem szerint a felkészülés nem jelentett extra kihívásokat, de azt, hogy mennyire sikerült felkészülnöm, csak az érettségik megírása után tudom megmondani. Milyen érzésekkel vág neki az érettséginek a megváltozott körülmények között? Mit éreznek a megváltozott körülmények miatt?

56


Szokolyai Kristóf: Egy érettségire való készülés mindig külön izgalommal jár. A járványhelyzet miatt nehezített feltételrendszerben kell nekivágnunk az írásbeli érettségiknek, de bízom abban, hogy a jó szervezés, valamint a megfelelő védőfelszerelések és intézkedések rendben és sikeresen lebonyolíthatóvá teszik ezt a számomra nagyon fontos eseményt. Bozó Zsuzsanna: Kicsit izgulok, bár ez normál körülmények között sem lenne másképp. Kicsit kíváncsi is vagyok, hogy lesz megvalósítva a gyakorlatban így az érettségi. Nem érzek semmilyen extra aggodalmat vagy bizonytalanságot a megváltozott helyzet ellenére sem. Csikósné Mácsok Erzsébetnek iker gyermekei érettségiznek, így kétszeresen is izgalmas számára az érettségi. Szülőként miként látja a gyerekek helyzetét? Amikor bejelentették a május 4-i érettségit, hirtelen szembesülnünk kellett egy olyan helyzettel, amit ilyen fontos életesemény előtt meg kell oldani. A gyerekek feszültek, idegesek lettek, hiszen izgulnak az érettségi és a sikeres felvételi miatt. Nehezíti a vizsgát, hogy a felkészülés a kialakult körülmények miatt nem a megszokott módon történik. Mit érez, hogyan sikerült a felkészülés? A tanárok segítségével a gyerekek alkalmazkodtak az új oktatási rendszerhez. Bízunk benne, hogy így is sikerült a tananyag elsajátítása, és reméljük, az eredmény nem marad el. Hogyan segítette gyermekét a mentális felkészülésben? Gyermekeimmel közösen áttekintettük a vírussal kapcsolatos adatokat. Megnyugtattam őket, hogy Magyarországon az óvintézkedések időben

57


történtek, így a járvány terjedése is "kordában" tartott. A meghozott óvintézkedések megfelelő betartásával biztonságban érezhetik magukat.

58


Búcsúzunk

59


60


61


62


63


Ölelés – A kollégiumi ballagás margójára Hát ez az, ami hiányzik, ami elmarad, ami bepótolhatatlan! Azért megpróbálom ezt a hiányt mégis, valahogyan, talán virtuálisan az online térben,

a

felületen,

a

messengeren,

a

moodleban

kompenzálni.

Megpróbálkozom a lehetetlennel, a kivitelezhetetlennel, mert itt és most szeretném

érezni

a

közelségeteket,

a

meghatott

pillantásotokat,

a

mindannyiunkat összekötő élményeken alapuló mosolyotokat, az ünnepi hangulatból áradó szereteteket. S ebben a pillanatban már tudom, hogy a fizikai jelenlét talán nem is olyan fontos, mint gondolnánk. Igaz, nem készülnek közös képek, nem tapsolnak a diáktársak, nincsenek meghívott vendégek, de itt van mindenki a lelkemben, aki ebben a pillanatban a legfontosabb, ti, a végzős diákjaim, diákjaink. Csak rátok kell gondolnom, s lelki szemeimmel, vagy inkább a szívem minden melegségével átérzem ezt a különleges, semmivel össze nem hasonlítható, mások számára érthetetlen köteléket, s máris tudom, ez az igazi ölelés, a szó legnemesebb értelmében. Mert együtt éltük meg ezt a 4 évet, hol könnyedén, hol picit nehezebben, de mégis! Jó volt együtt megélni, s talán még ennél is fontosabb, hogyan viszonyultunk egymáshoz, mit is adtunk, kaptunk a másiktól. Mindenki várt valamit. Amikor beléptetek ide, a szüleitek, hogy jó kezekbe, szerető, ölelő karokba helyeznek titeket. Mi, hogy elbírja még a karunk az új diákok ölelését, a feltétel nélküli elfogadásukat, ti pedig, csak remélni mertétek, hogy jó lesz itt nektek, szeretni fognak titeket. Ha most leltárt készíthetnétek, talán mindannyian éreznétek kicsit, hogy belefértetek ebbe az óriási, kollektív ölelésbe, s pozitív végeredmény születne. Mert ölelésnek számít az én értékrendem szerint, s bízom benne, hogy a tiétek szerint is, – a reggeli hangos ébresztés, - a folyamatos noszogatás, - a morgás a rendetlenség, - az iskolai késés miatt. Ölelésnek számít a folyamatos számonkérés, - a tanulás miatti dicséret, vagy korholás, - az állandó, véget nem érő kérdések sorozata. De ölelés, ha jó jegyet hoztatok, - ha kiöntöttétek a lelketeket, - ha olykor 64


szidtátok a tanárokat (persze csak egy icipicit), mármint, hogy mindegyik, kivétel nélkül…, s miattuk született az a szégyenteljes, eredménytelen, nevezzük nevén, elégtelen osztályzat. Ölelésnek számít, az a sok-sok együtt megélt (időnként nemszeretem) kiállítás megnyitó, a meghitt ünnepségek, a játékok sora, a csocsó, a pingpong, a kirándulások, a farsangi vigaszságok, ahol többnyire mi csináltunk magunkból – értetek-, bohócot. A sütievés, amivel a szülők is öleltek minket, de még milyen mennyiségben, a mézeskalács sütés, a közös fagyizás, a városnézés, a kollégium felújításának túlélése, a nem ritkán éjszakába nyúló beszélgetés, a sok-sok csínytevés, a szőnyegszélén való álldogálás a tanári szobában, az időnkénti összezárás, egy-egy elementáris, ész érvekkel, véletlenekkel nem magyarázható, ok nélküli, serdülőkori lázadások, s három éven át, a ballagó diákoktól való búcsúzás, amikor könnyezve öleltük egymást. Most eljött a ti időtök, menni kell! Ismét az ismeretlenbe, egy új világba. Hogy lesz-e ott ölelés, ez rajtatok is múlik. Ha ti képesek vagytok kitárni a karotokat, hamarosan lelki társra, új barátokra találtok, de addig még van egy csöppnyi időnk, s elmondanám, miért is fértek be az én ölelő karjaimba. Hosszasan tudnám sorolni, (hisz ismertek), miért is szeretlek annyira titeket, de ezt a szavak nem tudják úgy sem kifejezni, csak a szív érzi mindezt. Mit is adhatnék nektek lelki útravalóként? Azt hiszem, saját pedagógiai hitvallásomat, melyet gyönyörűen fogalmaz meg Müller Péter: „Akit az ember szeret, abban följebb néz. Nemcsak azt látja, aki – hanem azt is, akivé lennie kell. Nem az eszményit, mert ez csak önáltatás. Olyan valakit látni a másikban, aki nincs valójában benne. Nem, nem! Ez a tekintet, vagyis a szeretet szeme a bölcs emberé, aki meglátja a másikban a szebbik, igazi arcát. Meglátja a hernyóban a lepkét. Benne van, csak meg kell szülnie még. Le kell tépnie magáról a hernyóságát, s ki kell bontania a színes szárnyait.” Veletek is ez történt, s tiszta szívemből kívánom, most már szárnyaljatok! Nagyné Halmos Judit 65


Akikre büszkék vagyunk A 2019/20-as tanévben a következő tanulók kapták a nagydíjakat:

Erkel-díj:

Pikó Boglárka

12. D.

Ökrös Botond-díj:

Bittó Eszter

12. C.

Jó tanuló, jó sportoló-díj:

Burás Annamária

12. C.

Mátyus Marianna-díj:

Berki Tünde

12. D.

Mészáros Róbert-díj:

Taután Dominik

12. A.

Bozó Anna Róza

12. B.

Szokolyai Kristóf

12. B.

Bittó Eszter

12. C.

Bozó Zsuzsanna

12. C.

Burás Annamária

12. C.

Mohamed Haitham

12. C.

Nicoara Eszter

12. C.

Oláh Klaudia

12. C.

Pikó Boglárka

12. D.

Berki Tünde

12. D.

Az Erkel Ferenc Gimnázium kitűnő tanulója:

Tanulmányi versenyek Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei Olasz nyelv:

országos 25. helyezett (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Berki Tünde 12. D. (Tanára: Oltean Florentina) második fordulóba jutott: Neset Luca Fatima 12. D. 66


(Tanára: Oltean Florentina) Biológia:

országos 16. helyezett (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Pikó Boglárka 12. D. (Tanára: Boros Mihály)

Angol nyelv:

második fordulóba jutott: Horváth Alexandra 11. B. (Tanára: Tóth Enikő)

Egyéb versenyek Debreceni Egyetem Szlavisztikai Tanszéke és a Tolsztoj Társaság Regionális Orosz Nyelvi Vetélkedője 4. helyezett: Hajdu Anna Szabina 12. C. (Tanára: Tóth Enikő) 26. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers és Novellaíró Pályázat 3. helyezett: Romvári Rebeka 10. C. (Tanára: Fodor György) Savaria Országos Történelem Verseny megyei forduló 1. helyezett: Serfőző Anna 10. D. 5. helyezett: Bogár-Szabó Ádám 10. D. 7. helyezett: Kiss Máté 10. D. 7. helyezett: Tokai István 10. D. 8. helyezett: Kanicsár Krisztián 10. A. (Tanár: Lengyel-Rheinfuss Péter) Festival d’Italiano 2020 – ELTE Olasz Tanszéke által meghirdetett írásbeli pályázatok – Versfordítás 3. helyezett: Szabó Szebasztián Máté 10. D. (Tanára: Szűcs Katalin Julianna) 67


Festival d’Italiano 2020 – ELTE Olasz Tanszéke által meghirdetett írásbeli pályázatok – Online országismereti kvízjáték 10. helyezett: Serfőző Anna 10. D. (Tanára: Oltean Florentina) 10. helyezett: Maczik Hanna Zsófia 11. B. (Tanára: Szűcs Katalin Julianna) Zrínyi Ilona Matematikaverseny 1. helyezett: (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Vincze Zoltán 12. B. (Tanára: Tóth István) Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny 1. helyezett, megyei (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Mohamed Karim Abdulrahman 10. C. 4. helyezett, megyei: Gazsó Diána 10. C. (Tanár: Szilágyi János) 4. helyezett, megyei: Herman Dávid Tamás 9. B. (Tanára: Nagyné Kotroczó Andrea) Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Országos Döntő 6. helyezett: Horváth Anna 11. C. 7. helyezett: Szikes Sára 11. C. (Tanár: Papp Mónika) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 16. helyezett (megyei 1.): Serfőző Anna 10. D. 39. helyezett (megyei 3.): Ötvös Enikő 9. A. 68


58. helyezett:

Veres Csenge 9. A.

(Tanár: Schriffert-Tóth Eszter) Tiéd A Szó-tár! szótárhasználati verseny, országos csapatverseny Orosz nyelvből országos döntőbe jutott csapat: (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Bozó Zsuzsanna 12. C., Hajdu Anna Szabina 12. C., Kiss Tamás István 12. A., Széphegyi Gergő 12. B. (Tanár: Tóth Enikő) Curie Országos Kémia Emlékverseny Területi döntőbe jutott: (a koronavírus miatt a döntő nem került megrendezésre) Bozó Zsuzsanna 12. C. Tanára: Papp Mónika) Bittó Eszter 12. C. (Tanára: Nagyné Kotroczó Andrea) „150 éves a periódusos rendszer” – Kémia Kísérleti Verseny Országos Döntő 5. helyezett: Mátyási Zsombor és Szalai Mátyás 11. C. (Tanár: Nagyné Kotroczó Andrea) Debreceni Agráregyetem Tanulmányi Csapatverseny – biológia-kémia-mezőgazdasági ismeretek 5. helyezett: Asztalos Kristóf 12. C., Bozó Zsuzsanna 12. C., Oláh Klaudia 12. C. (Tanár: Papp Mónika) Szegedi Egyetem Polygon Pályázat Matematikából, Középiskolásoknak különdíj: Herman Dávid Tamás 9. B. (Tanára: Tóth István) 69


Simonyi Imre Emlékverseny Versmondás: 2. helyezett: Veres Dávid 9. D. 3. helyezett: Czikkel Lídia 10. D. (Tanár: Fodor György) Versírás:

3. helyezett: Bozó Zsuzsanna 12. C.

Hebe Szolgáltató és Kiadó Kft. országos Hebe+ négyfordulós irodalmi levelező verseny 1. helyezett: Serfőző Anna 10. D. (Tanára: Balogh Norbert) Sporteredmények Magyarország Fedettpályás Ifjúsági és Junior Atlétikai Bajnoksága-2020 (VI. korcsoport) 2. helyezett: Taután Dominik Márkus (12. A.) (Tanára: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Tisza Kupa és Szentesi Dobóverseny (V. korcsoport) 1. helyezett: Taután Dominik Márkus (12. A.) (Tanára: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Atlétikai Diákolimpia Csapatbajnokság, Diszkoszvetés országos 3. helyezett: Biró Levente Ferenc (11. C.), Kiss Gergő Bence (12. D.), Kiss Tamás István (12. A.), Schriffert Balázs (12. B.), Taután Dominik Márkus (12. A.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Atlétikai Diákolimpia Csapatbajnokság, Súlylökés országos 3. helyezett: Biró Levente Ferenc (11. C.), Szabó Szebasztián Máté (10. D.), Kiss Tamás István (12. A.), Schriffert Balázs (12. B.), Taután Dominik Márkus (12. A.) 70


(Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Atlétikai Diákolimpia Csapatbajnokság, 4x1500 méteres váltó 8. helyezett: Kovács Máté (11. A.), Kurta Barnabás János (11. A.), Molnár Balázs (10. A.), Suhajda Ákos (12. C.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Atlétikai Diákolimpia Duatlon országos döntő 4. helyezett: Molnár Balázs (10. A.) (Tanára: Forrás Imre) Diákolimpia Megyei Döntő Távolugrás csapat

4. helyezett: András Mózes Patrik (11. A.), Gulyás Áron (10. A.), Kardos Bence (9. C.), Szegedi Zsombor Zsolt (12. B.), Szénási Levente (9. B.) 5. helyezett: Anderlik Andrea (11. A.), Szabó Dorina (9. D.), Szappanos Réka Csenge (12. D.), Szegedi Vanda Ágnes (10. C.), Vígh Anna Klára (10. C.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

Magasugrás csapat 2. helyezett: András Mózes Patrik (11. A.), Gulyás Áron (10. A.), Kardos Bence (9. C.), Ölyüs Balázs György (9. B.), Szénási Levente (9. B.) 2. helyezett: Barát Kendra Kamilla (10. D.), Geszner Kata (11. C.), Horváth Dorina (9. C.), Szegedi Vanda Ágnes (10. C.), Szabó Dorina (9. D.), Vígh Anna Klára (10. C.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Súlylökés csapat

4. helyezett: Felczán Csenge Vivien (11. B.), Gyetvai Dorina (9. A.), Horváth Réka (9. C.), Postás Petra (10. D.), Vig Lilla Amarillisz (10. C.)

71


1. helyezett: Biró Levente Ferenc (11. C.), Kiss Gergő Bence (12. D.), Szabó Szebasztián Máté (10. D.), Kiss Tamás István (12. A.), Schriffert Balázs (12. B.), Taután Dominik Márkus (12. A.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Diszkoszvetés (cs.)

1. helyezett: Biró Levente Ferenc (11. C.), Kiss Tamás István (12. A.), Szabó Szebasztián Máté (10. D.), Taután Dominik Márkus (12. A.), Schriffert Balázs (12. B.) 2. helyezett: Felczán Csenge Vivien (11. B.), Gyetvai Dorina (9. A.), Horváth Réka (9. C.), Vig Lilla Amarillisz (10. C.), Postás Petra (10. D.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

Gerelyhajítás (cs.)

2. helyezett: Felczán Csenge Vivien (11. B.), Geszner Kata (11. C.), Juhász Zsófia (11. B.), Vig Lilla Amarillisz (10. C.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

4x800 méter

1. helyezett: Anderlik Andrea (11. A.), Baka Szilvia (12. C.), Czibulka Imola (10. C.), Szappanos Réka Csenge (12. D.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

4x1500 méter

1. helyezett: Kiss Lázár (11. C.), Kovács Máté (11. A.), Kurta Barnabás János (11. A.), Molnár Balázs (10. A.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

Svédváltó

4. helyezett: Csóka Márta (10. C.), Erdős Nelli (10. B.), Gajdács Zita (9. D.), Szabó Dorina (9. D.) 5. helyezett: Herdeló Gergő Alex (10. D.), Megyebíró Fanni (11. B.), Ölyüs Balázs György (9. B.), Szénási Levente (9. B.) 72


(Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Asztalitenisz

3. helyezett: Lendvai Gergely (11. A.) (Tanára: Szendrei Imre)

Úszás Megyei B kategória 100m hát:

2. helyezett: Szegedi Vanda Ágnes (10. C.)

4x50m gyorsváltó

2. helyezett: Czibulka Imola (10. C.), Szegedi Vanda Ágnes (10. C.) Hudák Dóra (11. A.), Fejes Kinga (10. C.), 4. helyezett: Oláh Ambrus (11. A.), Stefanovits Áron (11. A.), Oláh Zalán (11. B.), Szalai Bálint (10. D.)

100m gyors

3. helyezett: Czibulka Imola (10. C.) 7. helyezett: Hudák Dóra (11. A.) 8. helyezett: Bojt Lotti (10. B.) 9. helyezett: Szalai Bálint (10. D.)

100 m mell

1. helyezett: Czibulka Imola (10. C.) 3. helyezett: Bojt Lotti (10. B.) 7. helyezett: Fejes Kinga (10. C.) 6. helyezett: Oláh Ambrus (11. A.)

Futsal V-VI. korcsoport megyei elődöntő 3. helyezett: András Mózes Patrik (11. A.), Biró Levente Ferenc (11. C.), Japport Zalán (11. A.), Kukla Soma (11. B.), Kurta Barnabás János (11. A.), Oláh Ambrus (11. A.), Oláh Zalán (11. B.), Suhajda Gergő (12. D.), Szűcs Soma (12. C.) (Tanár: Forrás Imre) B33 kosárlabda megyei döntő - Lányok 4. helyezett: Csatári Maja (11. C.), Geszner Kata (11. C.), Romvári Rebeka (10. C.), Szikes Sára (11. C.) (Tanár: Hajdu Zoltán János) 73


Kosárlabda megyei döntő - Fiúk 3. helyezett: András Mózes Patrik (11. A.), Csontos Félix András (10. C.), Jámbor Sándor (10. C.), Samu Gergely (10. D.), Schriffert Balázs (12. B.), Szénási Levente (9. B.) Szűcs Soma (12. C.) (Tanár: Hajdu Zoltán János) Kosárlabda - Megyei amatőr döntő - lány 1. helyezett: Bozó Anna Róza (12. B.), Czeglédi Viktória (9. D.), Csatári Maja (11. C.), Geszner Kata (11. C.), Mészáros Nóra (10. D.), Parrag Viktória (11. C.), Postás Petra (10. D.), Romvári Rebeka (10. C.), Samu Annamária (12. C.), Szikes Sára (11. C.), Szitás Csenge (10. A.), Varga Dóra (11. C.) (Tanár: Hajdu Zoltán János) Röplabda Megyei elődöntő B kategória 2. helyezett: Aponyi Petra (9. A.), Balázs Enikő (12. B.), Bozó Anna Róza (12. B.), Gálik Edina (11. C.), Gara Andrea (9. D.), Gyetvai Dorina (9. A.), Horváth Nikolett (12. C.), Szappanos Réka Csenge (12. D.), Veres Csenge Anett (9. A.) 3. helyezett: Asztalos Kristóf Gyula (12. C.), Bondár Máté (12. C.), Győri Péter (10. D.), Lőrinczy Patrik (12. B.), Nagy Ádám (12. B.), Ottlakán Áron (12. B.), Széphegyi Gergő (12. B.), Szűcs Soma (12. C.), Torma Tamás (12. B.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida) Ady-Bay Röplabda Kupa 3. helyezett: Aponyi Petra (9. A.), Bozó Anna Róza (12. B.), Gálik Edina (11. C.), Gara Andrea (9. D.), 74


Gyetvai Dorina (9. A.), Horváth Nikolett (12. C.), Szappanos Réka Csenge (12. D.), Veres Csenge Anett (9. A.) 3. helyezett: Asztalos Kristóf Gyula (12. C.), Győri Péter (10. D.), Kincses Ádám (9. B.), Lőrinczy Patrik (12. B.), Nagy Ádám (12. B.), Ottlakán Áron (12. B.), Szűcs Soma (12. C.), Torma Tamás (12. B.) (Tanár: Czoldánné Domokos Györgyi Ida)

75


Osztályaink 9. évfolyam 9. A. osztály Osztályfőnök: Farkas Gabriella Hegedüs Kata Viktória Kincses Nóra Kiss Lilla Orsolya Kovács Anna Sára Morár Felícia Nagy Enikő Ötvös Enikő Pócsik Vivien Puskás Zsófia

Ancza Dominika Melodi Aponyi Petra Biró Bence János Bóné Anna Deli Kata Fodor Judit Luca Frank Rebeka Gyetvai Dorina

Putnoki Zita Rácz Dóra Simon Chris Milován Simon Zsolt Teleki Sára Anna Türi Beáta Veres Csenge Anett Vigh Nóra Zsótér Viktória

9. B. osztály Osztályfőnök: Lengyel-Rheinfuss Péter Alagi Gréta Barta Dorina Demján Gergő Dobra Szabolcs Márk Fanta Károly Róbert Farkas Ferenc Formanek Ákos Győrfi Márton Hargitai Martin Ottó Herman Dávid Tamás

Karancsi Debóra Kincses Ádám Király Dominik Komjáthy Nándor Kósa Noémi Kovács Áron József Kovács László Dániel Magyar Balázs Mezei Virág Nagy Károly Nagy Levente

Nagy Vivien Borbála Ölyüs Balázs György Pozsár Kincső Recski Roland Sebestény Janka Szénási Levente Zsigmond Olivér

76


9. C. osztály Osztályfőnök: Forrás Imre Bartlinszki Dániel Beer Jázmin Rebeka Cseman Attila Dékány Viktória Dovalovszki Fruzsina Fodor Kata Góg János Gyarmathy Orsolya Sára Gyuricza István

Hajdu Gréta Hajdu Laura Ágnes Horváth Dorina Horváth Réka Illyés Diána Juhász Panni Kardos Bence Kempf Milán Valter Kovalovszki Jana

Nicoara Anna Pálfi Bálint Patai Zita Éva Samu Boglárka Samu Erzsébet Szabó Ajsa Szabó Gergely Varga Norbert Veres Dóra

9. D. Osztály Osztályfőnök: Tóth Enikő Antal Viktória Dorottya Busa Péter Czeglédi Viktória Gajdács Zita Gara Andrea Guti László Hajdu Richárd Szabolcs Kerekes Csenge

Kertes Sarolta Kóra Abigél Kovács Daniella Kőszegi Dorottya Lovász Adrienn Ildikó Németh Réka Pap Hanna Papp Brigitta

Ramasz Lujza Sarkadi Ferenc Szabó Dorina Szabó Ede István Tarcsi Gábor Bence Törő Dominik Vanini Fanni Veres Dávid

10. évfolyam 10. A. Osztály Osztályfőnök: Perlaki Attila Bogár-Szabó Ádám Duska Lotti Erdész Anna Gulyás Áron Harmath Barbara Illik Lilla Illik Roland Kácsándi Dorottya Kanicsár Krisztián

Kiss Boglárka Kiss Máté Kiss Orsolya Kóta Kristóf Tibor Kovács Dzsesszika Krisán Zsófia Rebeka Molnár Balázs Molnár Norbert Nagy Attila László

Pintér Nikolett Szatmári Richárd Gábor Szilágyi Hedvig Gabriella Szitás Csenge Szokai Szabolcs Szűcs Enikő Tímea Tokai István Vágó Nóra 77


10. B. Osztály Osztályfőnök: Porcsalmy Tünde Anderlik Attila Baracsi Imre Baráth Aletta Petra Bojt Lotti Boros Tamás Budai László Benedek Csák Péter Szilveszter Dóczi Dorka Durkó Áron Erdős Nelli Fenyvesi Péter

Fórián Bence Győrffy Attila Gyurkócza Benedek Huli Anita Zsófia Jákfalvi Tamás László Karlovszki Nóra Kiss Imre Zsombor Kovács Aisa Mandel Dóra Mokán Dominika Náfrádi Réka

Nagy Ákos Nagy Gergő Péter Károly Pocsaji Stella Anita Szabó Levente Csaba Szikszai János Szilágyi Dávid István Szokolay Barnabás Tóth Levente

10. C. Osztály Osztályfőnök: Kukár István Balogh Anna Lilla Czibulka Imola Czikkel Lídia Csóka Márta Csontos Félix András Enyedi Eszter Tekla Fábián Krisztina Fazekas Regina Fejes Kinga Gál Lajos Szabolcs Gazsó Diána Grezsa Patrik

Halász Emese Halász Lilla Jámbor Sándor Juhász Amina Bella Kakas Gergő Krisztián Keresztes Lili Kiss Réka Lázár Aliz Mohamed Karim Abdulrahman Püspöki Péter Miksa Rafai Roland

Reisz Csaba Romvári Rebeka Szabó Szilárd Antal Szegedi Vanda Ágnes Tóth Bence Tulkán Vanda Vaszi Tünde Vig Lilla Amarillisz Vígh Anna Klára Wéber Adrienn

10. D. Osztály Osztályfőnök: Nagyné Kotroczó Andrea Ács Levente Barát Kendra Kamilla Barta Lilla Borzási Evelin

Botos Luca Buzás Izabella Csire Balázs Farcut Noémi

Győri Péter Herdeló Gergő Alex Kászián Olivér Los Raul Csaba


Mákos Valentina Karojevna Megyebiró István Péter Mészáros Nóra Nagy Kata Örkényi Zoé Fanni Popol Attila Róbert

Postás Petra Póti Szabina Samu Gergely Schlett Viktória Serfőző Anna Szabó Szebasztián Máté Szabó Tímea

Szalai Bálint Szalai Titanilla Takács Zsolt Attila Tóth Gergő Vencz Mercédesz Vivien Zsibrita Júlia

11. évfolyam 11. A. Osztály Osztályfőnök: Dr. Bartókiné Szilágyi Nikoletta Kiss Dávid Koszti Fanni Nikol Kovács Máté Körösi Viktóra Kugler Lili Kukla Áron Kurta Barnabás János Lendvai Gergely Nagy Anita Nagy Eszter Oláh Ambrus Péter Mónika

Anderlik Andrea András Mózes Patrik Baksa Barbara Beleznai Csaba Földesi Nikolett Guti Boglárka Gyöngyösi Ákos Hemző Csenge Hevesi Tímea Hudák Dóra Japport Zalán Kis Áron

Purecse Tamás Sáfár Anna Silló Antal Simon Szabolcs Sipos János Stefanovits Áron Strausz Dániel Szonda Lili Talpa Julianna Szelina Tapasztó Gergő Gábor Tóth Bence

11. B. Osztály Osztályfőnök: Cziczeri Noémi Balogh Zoltán Attila Barna Dorina Bődi Balázs Buj Szabolcs Dohányos Mihály Fekete Réka Felczán Csenge Vivien Görhöny Gréta Haász Réka Hajdú Dominika Zsanett

Házi Dávid Botond Horváth Alexandra Horváth Lili Juhász Zsófia Kardos Klaudia Kovács Imre Kovács Vivien Köteles Tamara Petra Kukla Soma Maczik Hanna Zsófi Mácsok Fruzsina

Magyari Tímea Megyebíró Fanni Oláh Zalán Ölyüs Kata Hajnalka Péczely Nóra Petroly Patrícia Recski József Surinás Lázó Marcell Szabó Szebasztián Tapolcsányi Petra Éva Vincze Bence 79


11. C. Osztály Osztályfőnök: Hajdu Zoltán János Bálint Barbara Biró Levente Ferenc Borzsák Boglárka Cziczeri László Csatári Maja Demján Kristóf Dévényi-Dabrowsky Dániel Géza Farkas Zsófia Hajnalka Ferenczi Sára

Földi Kincső Gálik Edina Geszner Kata Horváth Anna Judit Kiss Lázár Mátyási Zsombor Medovarszki Tímea Oláh Zsombor Parrag Viktória Pengő Fanni Erika

Petruzsán Dóra Antea Sándor Lilla Anna Sütő Bence Szalai Mátyás Károly Szalai Róbert Széles Zorka Anna Szeredi Attila Szikes Sára Varga Dóra Wéber Vivien Viktória

12. évfolyam 12. A. Osztály Osztályfőnök: Veres János Hocopán Bence Sándor Kiss Dzsesszika Kiss Tamás István Kiss Virág Kiu Daniella Kónya Anett Kóra Sándor Lakatos Bálint

Bakos Bence Zsombor Bányik Lili Bicskei Borbála Bogdanov János Csikós Gyula Csősz László Fanta Fanni Vivien

Miszlai Zsolt Molnár Csenge Eszter Molnár Odett Szilágyi Zita Szűcs Péter Tar Nóra Éva Taután Dominik Márkus Vágó Zsófia

12. B. Osztály Osztályfőnök: Fodor György Balázs Enikő Bálint Kata Tünde Bondár Edmond Ágoston Bozó Anna Róza Debreczeni Dániel László Erdődi Nóra

Fekete Natália Gahler Andreas Gulyás Boglárka Illyés Enikő Juhász Áron Kiss Ádám

Kiss Richárd Krucsó Réka Noémi Lőrinczy Patrik Megyesi Szabolcs Nagy Ádám Ottlakán Áron


Piskolty Kevin Ravasz Levente Schriffert Balázs Szegedi Zsombor Zsolt

Szekeres Réka Széphegyi Gergő Szilágyi Roland Szilágyi Szabolcs

Szokolyai Kristóf Ádám Torma Tamás Vincze Zoltán Zsurzsa Dóra

12. C. Osztály Osztályfőnök: Fodorné Horváth Anett Asztalos Kristóf Gyula Baka Szilvia Balog Sándor Mátyás Bányai Anita Bittó Eszter Bondár Máté Bozó Zsuzsanna Burás Annamária Csikós Virág Fábián István Roland

Forrás Levente Zsigmond Futaki Panna Gyulai Zsolt Mihály Hajdu Anna Szabina Hajdu Attila Ákos Horváth Nikolett Irházi Csaba Kotroczó Csenge Katalin Majsai Mercédesz

Márton Mercédesz Dominika Mohamed Haitham Abdulrahman Nicoara Eszter Oláh Klaudia Samu Annamária Simon István Suhajda Ákos Szűcs Soma Turkus Csilla

12. D. Osztály Osztályfőnök: Balogh Norbert Anda Brigitta Bajó Barna Brendon Berki Tünde Besenyei Dániel Bodorló Bence Bögre Gréta Renáta Csenki Vivien Dihel Vivien Evelin Gyulai Kamilla

Kis Borbála Julianna Kiss Gergő Bence Kriszte Molli Majlát Dóra Megyeri Bálint Mészár Tímea Mihucza Dóra Nagy Evelin Neset Luca Fatima

Pikó Boglárka Sándor Dorka Suhajda Gergő Szappanos Réka Csenge Szável Milán Gergely Sztana Petra Török Balázs

81


Az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium dolgozói Vezetőség: Zámori Ida

intézményvezető

Dr. Farkasné Csató Katalin intézményvezető-helyettes Sárosiné Sárközi Andrea

intézményvezető-helyettes

Tóth István

intézményvezető-helyettes

A nevelőtestület tagjai: Balogh Norbert

Juhász Károly

Dr. Bartókiné Szilágyi Nikoletta

Kiss László

Boros Mihály Miklós

Koló-Szujó Edit

Borzsákné Frank Eszter

Kovács Ilona Zsuzsanna

Csökmei Gergő

Kukár István

Cziczeri Noémi Katalin

Lengyel-Rheinfuss Péter

Czoldánné Domokos Györgyi Ida

Melichné Sárhegyi Tímea

Dávidné Marsi Gyöngyi

Mihály Mária

Elekné Király Ilona

Nagy Balázs

Dr. Erdészné Németi Anikó

Nagyné Halmos Julianna Judit

Farkas Gabriella

Nagyné Kotroczó Andrea Piroska

Fodor György

Oltean Florentina

Fodorné Horváth Anett

Dr. Oroszné Honfi Valéria

Forrás Imre

Papp Mónika

Fürj Diána

Perlaki Attila

Galbáts Dénes Ágost

Porcsalmy Tünde

Győri Etelka

Schriffert-Tóth Eszter

Hajdu Zoltán János

Szász Éva 82


Székely András Zsolt

Szűcs Levente

Szendrei Imre

Tarné Ocsenás Tünde

Szilágyi János

Tóth Enikő Mária

Szűcs Katalin Julianna

Veres János

A nevelő-oktató munkát segítő, illetve technikai dolgozók:

Bozóné Gyulai Anna Ibolya

Kiss Lajosné

Cséffán Csaba

Kovácsné Nagy Mária Gabriella

Gaál Jenőné

Nyistyár István

Gyulai Lajosné

Török Antalné

Jánki Erzsébet

Világosi Tamás Zielbauer Veronika

83


Köszönet Köszönetünket fejezzük ki munkánk támogatásáért: a Gyulai Tankerületi Központnak, Gyula Város Önkormányzatának, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának, az „Erkel Ferenc Gimnázium tehetségeiért” Alapítványnak, az Erkel Ferenc Gimnázium Alapítványának, az Erkel Ferenc Gimnázium Szülői Munkaközösségének, az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium Intézményi Tanácsának, és minden más partnerünknek.

84


Tartalom Beköszönő ...................................................................................................................3 Ilyen volt a szalagavató ...............................................................................................6 AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE ................................................11 Cserediákprogram Budrioban....................................................................................13 A Salátanap ...............................................................................................................16 Sport az iskolán kívül ................................................................................................18 Életképek ...................................................................................................................19 Szecskaeskü ...............................................................................................................20 A 2019-20. iskolai év krónikája ................................................................................22 A kampány alatt történt… .........................................................................................48 A diákigazgatónk: Irházi Csaba ................................................................................50 Kollégiumi hétköznapok ...........................................................................................52 Életképek 2. ...............................................................................................................55 A digitális oktatásról .................................................................................................56 Búcsúzunk .................................................................................................................58 Ölelés – A kollégiumi ballagás margójára ................................................................62 Akikre büszkék vagyunk ...........................................................................................66 Osztályaink ................................................................................................................75 Az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium dolgozói ................................................82 Köszönet ....................................................................................................................84

85


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.