Page 1


HAZÄ°RAN 2018 | JUNE 2018


dizin

| contents

özgeçmiş

| curriculum vitae

4

profesyonel işler

| professional works

6

bitez yalıları / exquisite | bitez’de lüks konut projesi, bodrum, muğla | Atelier Levent Penso

8

luxury housing project in bitez, bodrum, muğla | Atelier Levent Penso

helis more

| karma kullanımlı yüksek yapı, kartal, istanbul | Atelier Levent Penso

12

mixed-use high-rise building project, kartal, istanbul | Atelier Levent Penso

OZU yurt & misafirhane | kaba inşaat metodolojisi | Yapıartı

16

rough construction methodology presentation | Yapıartı

yüksek lisans çalışmaları | graduate studies theater lichtenberg

| tiyatro yapısı ve eğitim işlevli mekan tasarımı, weert, hollanda | TU/e

20 22

design of a theater building & spaces for education, weert, the netherlands | TU/e

“teneke” mahallesi

| şişli meşrutiyet mahallesi kentsel dönüşüm projesi, istanbul | İTÜ

28

şişli meşrutiyet district urban regeneration project, istanbul | ITU

istanbul & intangibles

| ulaşım tarihi müzesi, haliç, istanbul | İTÜ

34

museum of urban transportation, haliç, istanbul | ITU

lisans çalışmaları

|

şehir oteli

| büyükdere aksı üzerinde otel projesi, levent, istanbul | BAU

undergraduate studies

40 42

hotel project along büyükdere axis, levent, istanbul | BAU

medya üretim merkezi

| kamusal işlevler barındıran bir medya yapısı tasarımı, maçka, istanbul | BAU

46

design of media production center with public functions, maçka, istanbul | BAU

atölye çalışmaları

| workshop studies

50

pergamo re-thinking

| arkeolojik alanda gezi rotası ve rekonstrüksiyon, bergama, izmir | İTÜ - Academia Adrianea

52

walking route & re-construction in an archaeological site, bergama, izmir | ITU - Academia Adrianea

three cities workshop

| arkeolojik alanda müze, sultanahmet, istanbul | İTÜ - Academia Adrianea museum in an archaeological site, sultanahmet, istanbul | ITU - Academia Adrianea

54


4


5


6


profesyonel iĹ&#x;ler | professional works

7


t

BİTEZ YALILARI EXQUISITE İş Deneyimi | Professional Experience

Konsept Proje: Atelier Levent Penso İşveren

: FB Gayrimenkul Yatırımları LTD. ŞTİ.

Mimari Proje : AEM Mimarlık LTD. ŞTİ. Uyg. Firma

: On Yapı İnşaat A.Ş.

Proje Bodrum, Bitez’de; iki ayrı parselde, yedi tanesi ikiz, bir tanesi üçlü blok olmak üzere sekiz bloktan oluşan lüks bir konut projesidir. Ek olarak, ev sahipleri için iskele, kamusal işlev olarak da restoran tasarlanmıştır.

Project is a luxury housing that consists of seven twin-blocks, and a triple-block, eight blocks in total. It is located in Bitez, Bodrum. In addition, a dock for residents and a restaurant as a public function were designed.

8


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

Bitez Yalıları Sosyal Tesis Alanı | Bitez Mansions Social Facility Space Restaurant Bitez Yalıları İskelesi | Bitez Mansions Dock Bitez Yalıları Kumsalı | Bitez Mansions Beach Bitez Yalıları Araç Parkı | Bitez Mansions Parking Lot Misafir Araç Parkı | Guest Parking Lot

9


A BLOK

B-C-D-G-H BLOK

10


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

E BLOK

F BLOK

11


HELIS MORE İş Deneyimi | Professional Experience

Mimari Proje

: Efekta Mimarlık

İşveren

: Helis Yapı A.Ş.

Uyg. Firma

: Projebeyaz A.Ş.

İç Mimari Proje : Atelier Levent Penso

Proje İstanbul, Kartal’da 31 kat, toplam 49.000m2 alanlı, karma kullanımlı bir yüksek yapı projesidir. Projenin iç mekanlarının -konut, ticari, sosyaltasarımı.

Project is a mixed-use high-rise building that consists of 31 floor, 49.000 sqm, located in Kartal, İstanbul. Design of interior -residential, commercial, socialspaces.

ATRIUM 12

OFFICES | CONFERENCE HALL | MEETING ROOMS


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

SOCIAL LEVEL & 360 GARDEN FANCY ROOMS | ACTION CLUB | THE LOUNGE

13


14


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

RESIDENCES 10th FLOOR

15


ÖZÜ YURT & MİSAFİRHANE Serbest Deneyim | Freelance Experience

Mimari Proje: Hatırlı Mimarlık İşveren

: Özyeğin Üniversitesi

Uyg. Firma : Yapıartı İnşaat A.Ş.

KAZI ALANI Proje eğimli arazi üzerinde, zemin katta birbirine bağlanan dört yurt bloğu ve ayrı bir misafirhane yapısının tasarımıdır. Altı haftalık kaba inşaat sürecinin anlatıldığı bir metodoloji sunumu hazırlanmıştır.

Project is located on a sloping topography. It consists of four blocks of student housing that connects each other in ground floor, and a single guesthouse building. A methodology presentation that explains the six -week rough construction process is prepared.

16

- Sözleşme yapılacaktır. - Kazı ve hafriyat işleri işveren tarafından yaptırılacaktır. - Yer teslimi yapılacaktır.


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

17


1. AY - Mobilizasyon çalışmaları yapılacak. - Zemin iyileştirme çalışmaları işveren tarafından yapılacaktır. - Reglaj mcır serimi yapılacak. - Tesfiye betonu atımı yapılacak. - Yalıtım işleri tamamlanacak. - Koruma betonu tamamlanacak.

2. AY - A,B,E,F,G bloklar temel, kalıp, demir, beton işleri tamamlanacak. - A,B,E,F,G bloklar 2. bodrum kat perde, kolon ve döşeme imalatları başlayacak. - C,D bloklar temel, perde, kolon ve döşeme imalatları başlayacak.

3. AY - A,B,C,D,E,F,G bloklar 2. bodrum kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D,E,F,G bloklar 1. bodrum kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok için yurt blokları perde arkası drenaj ve geri dolgu tamamlanacak. - H blok temel, kalıp, demir, beton işlerine başlanacak.

18


4. AY

EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

- A,B,C,D,E,F,G bloklar zemin kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D,F bloklar 1. kat perde, kolon ve döşeme imalatlarına başlanacak. - H blok temel kalıp, demir, beton işleri tamamlanacak. - H blok 2. bodrum kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak.

5. AY - A,B,C,D,F, bloklar 1. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D,F bloklar 2. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D bloklar 3. kat perde, kolon ve döşeme imalatlarına başlanacak. - H blok 1. bodrum kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok zemin kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok 1. kat perde, kolon ve döşeme imalatlarına başlanacak.

6. AY - A,B,C,D bloklar 3. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D bloklar 4. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - A,B,C,D bloklar çatı katı perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok 1. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok 2. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok 3. kat perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. - H blok çatı katı perde, kolon ve döşeme imalatları tamamlanacak. 19


20


yüksek lisans çalışmaları | graduate studies

21


THEATER LICHTENBERG Yüksek Lisans | Graduate Project

Yürütücü

: Renato Kindt Tom Veeger Faas Moonen

Weert, Hollanda, 2015

Proje alanı, Weert şehir merkezinin dışında konumlanıp, merkeze Kazernelaan ve Parklaan vasıtasıyla bağlanmaktadır. Bu geniş alan aynı zamanda, tarihi bir eğitim kurumu olan Bisschoppelijk College’e ek olarak tasarlanmış “De Lichtenberg” spor ve kültür kompleksini de barındırmaktadır. Proje konusu ise tarihi anıt kapsamına alınmış “De Lichtenberg” kompleksini de dikkate alarak bir tiyatro yapısının tasarlanmasıdır.

The project area is located outside the city, connected to center with Kazernelaan and Parklaan. It is a large area, which includes De Lichtenberg, a complex which was built as an extension to Bisschoppelijk College , a historical institute for education. The project topic is to design a new theater building in the area, with taking the complex of “ De Lichtenberg”, which is established as a monument, into consideration.

22


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

Bu amaçla, tasarıma ikincil işlev olarak “performans sanatları okulu” adıyla bir eğitim yapısı eklenmiştir. Bu ekleme ile; - eski ve yeni işlevler arasında bağlamsal olarak ilişki kurılması, - eski amfitiyatronun yeniden işlevlendirilmesi, - şehirde yaşayanlara kültürel etkinlikler için yeni bir kamusal alan kazandırılması sağlanmaştır. Yeni yapılar ve tarihi kompleks birbirlerine; kamusal aktivitenin sürekliliğini sağlayacak ve kültürel etkinlikler için açık alanlar içeren “teatral promenad” ile bağlanacaktır.

In order to achieve this goal, in this design; educational facilites were implemented as secondary function, which is formed as a school for performing arts. This additional function aims several goals, such as; - creating a contextual bond between the old function and the new one, - re-functioning the old amphitheater, - providing a new public area for cultural events and activities to the inhabitants. Thus, new buildings and the historical complex will be connected with a “theatrical promenade”, which includes open-air spaces for community gathering, forums etc.; keeping the public activity constant.

23


24


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO Tiyatro yapısının tasarımı, iki temel işlev olan sahne ve sahne arkası işlevlerinin ayrılması fikriyle geliştirilmiştir. Sahne arkası, kullanımı etkinliğin türüne göre değişen, kamusallığa daha kapalı ve sürekli işleyen bir makine olarak ele alınırken; sahne, kullanıcıların bir araya geldiği, kamusal etkinliklere ve karşılaşmalara açık bir mekandır. Bu kesin ayrım, tasarımı biri opak ve dışa kapalı, diğeri saydam ve açık olan ve birbiryle açıkça kontrast oluşturan iki belirli kütleye yönlendirmiştir. Salon ise bu iki kütlenin kesiştiği, kamusal ve özel işlevin buluştuğu mekandır. The design of the theater building itself, is developed by separating the two main functions, stage and backstage. Backstage of a theater is considered as a machine, working constantly, everchanging due to the type of activity, but more enclosed to the public; whereas the stage is where the audience gathers, open to the public activities and encounters. This precise separation led the design to two clear masses, one being opaque and enclosed, the other one translucent and open; creating an obvious contrast with each other. The hall is the place where these two masses intersect, the public and the private meets.

25


26


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

27


“TENEKE” MAHALLESİ Yüksek Lisans | Graduate Project

Yürütücü

: Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman Cem Sorguç

Şişli, İstanbul, 2015

Meşrutiyet “Teneke” Mahallesi, İstanbul’un en modern ve kalabalık semtlerinin ortasında bulunan; bununla birlikte kökleri geçmişe dayanan bir semttir. Şehrin genelindeki sosyal ve fiziksel değişimlerden oldukça etkilenen bölgede, mahalle ve mahalle sakinliği kavramları oldukça değişmiş, bozulmaya uğramıştır. Kentin 60’lı yıllardan bu yana artan yapı ve taşıt yoğunluğu sözkonusu bölgede yaşayan insan profilini değiştirmiş, bölgedeki insanların yaşayışlarını olumsuz etkileyen fiziksel değişimler meydana gelmiştir. Meşrutiyet “Teneke” Neighborhood is located between the most modern and crowded districts of İstanbul. The concept of “being a neighborhood resident” is changed and deformed in the area due to being affected by social and physical changes in the city. Because of growing building and vehicular transportation density in the city since 60s, caused dramatic changes that affected the profile of the residents in the area.

28


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

Tasarımın temelini, geçmişteki değişimlerden etkilenen fiziksel ve sosyal çevrenin ve mahalle sakinlerinin mevcut yaşam koşullarının iyileştirilmesi fikri oluşturmaktadır. Tasarım için seçilen bölge 19 Mayıs ve Valikonağı Caddelerine direk olarak bağlanan Akkirman Caddesi üzerindedir. Teneke Mahallesinin; konut ağırlıklı kısmında bulunan tasarım alanı, son 10 yıl içerisinde dahi fiziksel olarak yeni fakat kaçak yapılaşmalarla doldurulmuştur. Çevresindeki cami, çocuk parkı ve esnaf dükkanları, bölgenin sınırlı sayıdaki kamusal alanlarıdır. Proje safhasında önce alanda bulunan eski-yeni niteliksiz yapılar kaldırılmış, yerine yeni konut kütleleri önerilerek yeni bir fiziksel çevre oluşturulmuştur. Önerilen setler ve düşey sirkülasyon elemanları mahallenin mevcut dokusundan referans almaktadır. Konut kütlelerinin zemin katlarında önerilen küçük ölçekli kamusal mekanlar, sosyal yaşamı canlandırmaya yöneliktir.

The design is based on the idea of increasing the quality of both physical and social environment as well as living conditions of residents. The area that is chosen is along Akkirman Street, which directly connects to 19 Mayıs and Valikonağı Streets. It is located in more residential part of the Teneke District, and surrounded with illegal housing built in last 10 years. The mosque, park and local shops are among the public spaces in the area. During project phase, a new physical environment was created by replacing unqualified buildings with new housing blocks. The levels and vertical circulation elements are referenced from the current neighborhood pattern. Small-scaled public functions were proposed in the ground floors of housing blocks in order to renew the social life.

29


30


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

31


32


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

33


İSTANBUL & INTANGIBLES Yüksek Lisans | Graduate Project

Yürütücü

: Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Prof. Dr. Semra Aydınlı Anne Marie Galmstrup

Haliç, İstanbul, 2013

İstanbul’un soyut değerlerini algılamak için şehri gezmek, eskizlemek ve mock-up çalışmaları ile geçen yedi hafta sonunda, proje konusu olarak “ulaşım ağları müzesi” önerilmiştir. Bu yaklaşımdaki temel niyet, birçok kültür ve uygarlığın izlerini taşıyan İstanbul’u deneyimleyen kullanıcıların, şehrin katmanlarını algılamalarını sağlamaktır. Bu izler ise en net olarak, şehrin ulaşım ağlarında rastlanır. Bunun algılanması aynı zamanda şehrin ticari,sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin anlaşılmasını sağlayacaktır. After 7 weeks process of walking, drawing and building to perceive the intangibles of İstanbul, the decision for project’s program was a “museum of transportation network” in İstanbul. The main intentions while making this decision was; to make both citizens and non-citizens of İstanbul to perceive and think about how layered the city is, with traces of many different cultures and civilizations. These traces can be best found in the transportation networks of the city. By understanding them, people can also understand the commercial, social, cultural, economical, etc. development of the city. 34


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

35


36


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

Projenin konumu, program olarak “ulaşım ağları müzesi” niteliğindeki bir yapı ile hem fiziksel hem de bağlamsal olarak direk ilişkilenme potansiyeli nedeniyle; Haliç metro köprüsü seçildi.

The place of the project was decided under the metro bridge of Haliç; which is in the construction process. this would be also meaningful, for it will also belong the network of transportation.

Müzenin programı üç kısımdan (Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemleri) oluşacak ve kullanıcılara şehrin farklı dönemlerindeki gelişimini anlatıcı bir kalıcı sergi alanı, geçici sergi alanı, konferans salonu ve toplantı salonları, cafe-restoran, ve idari kısımları içermektedir.

The program of this museum will consist of a permanent exhibition space, consists of 3 parts (Byzantine, Ottoman, Republic) in order to make people see different periods of city development, a temporary exhibition space, a conference hall and meeting halls, cafe-rest, administration, etc.

37


38


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

Müzenin tasarımı, metro köprüsünün altında, belli kısımlarda açıklıkları bulunan yalın ve eğrisel bir form olarak düşünülmüştür. Cephe malzemesi olarak; uygulama kolaylığı ve sağlamlığı nedeniyle titanyum-çinko levhalar kullanılmıştır. Paneller hem iç hem dış mekanda, aralarında ısı yalıtımı ile beraber uygulanmışlardır.

The project was thought as a single, curvaceous form with silight openings,going underneath the metro bridge. As facade material titanium-zinc reveal cladding panels were chosen, for its installation is simple and provides good protection. It is installed both inside and outside and thermal insulation is applied between them.

39


40


lisans çalışmaları | undergraduate studies

41


ŞEHİR OTELİ Lisans | Undergraduate Project

Yürütücü

: Prof. Dr. Ahmet Eyüce

Levent, İstanbul, 2012

Şehir otelleri; bulunduğu şehri her yönüyle yansıtan, şehri deneyimlemeye olanak sağlayan yapılardır. Bu bağlamda İstanbul’u incelediğimizde karmaşık, kaotik, düzensiz; fakat buna rağmen bu düzensizliğin içinde bir düzeni olan, yaşamın sürdüğü bir şehir yapısı görürüz. Proje alanı olarak seçilen Levent, bunu yansıtmaktadır. Bu şehir yaşantısını yansıtmak adına İstanbul’da mevcut olan otel programı bozularak, yerine özel mekanlar ile yarı-özel mekanların, oda bloğunda birleştiği bir öneri getirilmiştir. İstanbul’daki diğer otellerin aksine, şehir yaşantısını direk olarak yansıtan bir yapı tasarlamak amaçlanmıştır.

City hotels are buildings that reflects the image of the city they are in, and they give opportunity to experience the city. In this context, İstanbul can be considered as a chaotic, unsteady city with its own manner of order. The area chosen for this project, reflects that lifestyle. In order to relate the project with this context, usual program of hotel was replaced with a new proposal, in which public functions are merged with room block. 42


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

43


44


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

45


MEDYA ÜRETİM MERKEZİ Lisans | Undergraduate Project

Yürütücü

: Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy

Maçka, İstanbul, 2012

Maçka; bugün çevresindeki üniversiteler, kültür ve sanat merkezleri, tarihi ve mimari eserler ve İstanbul’daki konumu dolayısıyla şehrin kültürel bağlamdaki odak noktası olarak adlandırılabilir. Bu vadide kültür ve sanat temalı bir medya merkezi tasarlanarak, bölgedeki aktivitelerin halka aktarılması, aynı zamanda arazi üzerinde bulunan gaz tankı ve Küçükçiftlik Köşk’ünün etkin olarak kullanımı amaçlanmıştır. Bu çerçeve içerisinde varolan prefabrike yapı (G-Mall) yıkılmış, içerisindeki bazı mekanlar (DOT, sergi alanı, bookstore) medya üretim merkezinin içinde yer almıştır. Maçka can be considered as a focal point due to its location in the city, surrounding universities, art & culture centers and historical buildings. By designing a art & culture themed media center in the location, it is intended to inform and gather people to this center of attraction and also make affective use of abandoned industrial monument and Küçükçiftlik Kiosk. Thus, the existing steel structure (G-Mall) is removed and the functions of it (DOT theater, exhibition area, bookstore) was re-placed inside the media production center. 46


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

47


48


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

49


50


atölye çalışmaları | workshop studies

51


PERGAMO RE-THINKING Atölye | Workshop

Tasarım Ekibi : Yağız Aktan Sara Fantuzzi Alessandra Frigerio Egemen Alp Gökbulak Giulia Matteagi Laura Terraneo Yürütücü

: Doç. Dr. Yüksel Demir Yar. Doç. Dr. Luca Orlandi Pier Federico Caliari

Bergama, İzmir, 2014 Academia Adrianea ile yapılan ikinci atölye çalışmasında Bergama antik kenti ele alınmıştır. Proje konusunun bir önceki çalışmadaki gibi yine arkeolojik alanda bir müze önerisi olmasına karşın, fiziksel çevre koşulları bakımından İstanbul şehri ile büyük farklar olduğundan, bu projede tasarım önerisi olarak yeni bir gezinti rotası önerilmiştir. Buna ek olarak antik kentin seçilen bazı bölümleri “anastilosis” yöntemiyle yeniden inşa edilmiştir.

The project area that chosen for the second workshop in collaboration with Academia Adrianea was ancient city of Bergama. Although the project topic was the same with the first workshop -a museum in an archaeological site-, due to great differences in physical environment conditions compared to İstanbul; the design proposal was a new walking route in the area. In addition, some parts of the ancient city was reconstructed with the method “anastylosis”. 52


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

53


THREE CITIES MUSEUM Atölye | Workshop

Tasarım Ekibi : Giuseppe Albanito Giovanni Ardovino Lucia Farabolini Egemen Alp Gökbulak İdil Malgil Federico Molteni Hanna Nistor Yürütücü : Doç. Dr. Yüksel Demir Yar. Doç. Dr. Luca Orlandi Pier Federico Caliari Francesco Leoni Sultanahmet, İstanbul, 2013 Proje konusu İstanbul şehrinin üç büyük katmanından -Byzantium, Constantinopolis, İstanbul- arkeolojik eserler içerecek bir kent müzesi tasarımıdır. Tasarım aşamasında, müze iki ana kütlede çözülmüştür. Bu kütlelerden biri Büyük Hipodrom’un giriş kapısını simgeleyen ve rijit bir kütledir. Diğeri ise Antiochos Sarayı kalıntıları üzerinde kademelenerek, hem kent müzesinin katmanlara göre bölümlerini oluşturur, hem de Hipodrom tribünlerini simgeleyen bir kamusal alan yaratır. Buna ek olarak Sultanahmet Meydanı, ve müzenin web sitesi, hediyelik ürünleri de proje sürecinde tasarlanmıştır. Project topic of the workshop was a city museum that includes archaeological pieces from three main layers of the city: “ Byzantium, Constantinople, İstanbul”. During project phase, the museum was designed as two masses. One of them is a rigid mass that symbolizes the Great Gate of the Hippodrome. The other is designed with different levels, on the remains of Palace of Antiochos; creating different spaces for the layers and a public space that symbolizes the tribune of the Hippodrome. In addition, Sultanahmet Square, the website and gifts of the museum were also designed at the project process. 54


EGEMEN ALP GÖKBULAK | PORTFOLIO

55


TEŞEKKÜRLER | THANK YOU

www.linkedin.com/in/eagokbulak/


Egemen Alp Gökbulak Portfolio 2018  
Egemen Alp Gökbulak Portfolio 2018  
Advertisement