Efterskolen 6-2017

Page 34

EfterskoleLIV

Mennesker i Efterskolen

Trods mistet arm og fejloperation er glasset altid halvt fyldt Johnny Sort Jensen mistede armen i en ulykke og gennemgik senere en fejloperation, som har givet ham voldsomme kroniske smerter. Men selvmedlidenhed og negative tanker ligger ikke til ham. Han fastholder, at livet er fyldt med muligheder, og fortæller gerne andre om det i foredrag på blandt andet efterskoler Tekst: Svend Krogsgaard Jensen, journalist svend@magasinhuset.dk Foto: Ole Alstrup Sejfert

Johnny Sort Jensen, 52 år • Mistede armen i 1981 • Fejloperation i 1993 gav livsvarige kroniske smerter • Uddannet pædagog • Selvstændig konsulentvirksomhed siden 1998 • Gift og har fire børn • Holder foredrag om livskvalitet på højskoler, efterskoler og i foreninger. Foredrag der tager afsæt i egne oplevelser • Danmarksmester i Billard • Kåret som årets navn i nordjysk idræt 1990 • Meget aktiv i foreningslivet i hjembyen Asaa • Bestyrelsesmedlem på Try Efterskole • Underviser i Dansk Handicap Idræts Forbund i 25 år www.johnnysort.dk 34

Efterskolen · 18. januar 2017

Johnny Sort Jensen var sent på den fredag den 13. november 1981. Han var 18 år gammel, ved at uddanne sig til trykker og boede derfor i Albertslund. Et par kammerater var taget den lange vej fra Nordjylland for at besøge ham, og nu skulle han bare lige med S-toget ind til hovedbanegården for at hente dem. Han havde travlt og overså måske derfor, at perronen var spejlglat. I hvert fald gled han, slog hovedet, mistede bevidstheden og faldt ned på skinnelegemet, hvor hans højre arm lå hen over en af skinnerne. Og så kom toget. »Seks vogne kørte hen over min arm, som blev klemt fast under et hjul,« siger han og fortæller, at han ikke husker noget fra den tid han lå fastklemt under toget, og da han vågnede op efter operationen uden sin arm var taknemmelighed den første tanke, der gik gennem hans hoved. »Det var simpelthen et mirakel, at jeg overlevede og kun mistede armen,« siger han og forklarer, at han altid har tænkt på, at han fik livet i forbindelse med ulykken og ikke så meget på det, han havde mistet. Positivt frem for negativt »Når man får et handicap, kigger man ofte på det, man har mistet, men jeg kiggede i stedet på det, der var tilbage og på de muligheder, det gav,« siger Johnny Sort Jensen, der dagen efter ulykken gik i gang med at lære sig selv at skrive med venstre hånd og meget hurtigt trænede i at binde sine snørebånd med kun en hånd.

»Det er utroligt, hvad man kan, hvis man øver sig,« siger han. Og da han ikke opfattede sig selv som syg, forlod han mod lægernes råd hospitalet efter fem dage. »Jeg rejste tilbage til min hjemby, Asaa, og tog ind på sygehuset i Ålborg for at få skiftet og renset mine forbindinger,« siger han og glæder sig over, at hans netværk fungerede og ikke forsvandt med armen. »For mange nyhandicappede forsvinder netværket også, og det er måske sværere at komme sig over end selve handicappet,« siger han og forklarer, at idrætten hjalp ham videre. Idræt den bedste genoptræning Idræt har altid haft en stor plads i Johnny Sort Jensens liv, og gerne på højt niveau. Det var derfor helt naturligt at komme hurtigt i gang med idrætten igen. »Allerede ti dage efter ulykken spillede jeg badminton, volley og fodbold,« siger Johnny Sort Jensen. Han er sikker på, at idræt er godt både for handicappede og for alle andre, og i hans tilfælde har det været den optimale genoptræning. »Jeg skulle jo lære at bruge venstre hånd og have banet nye veje mellem mine hjernehalvdele, og der var idrætten særdeles effektiv,« siger han og peger samtidigt på værdien af det sociale fællesskab i en idrætsklub. Danmarksmester i billard Indlysende nok kunne Johnny Sort Jen-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.