Page 1

więcej za

mniej


Do 2050 będziemy mieć 3 miliardy nowych istnień do wyżywienia.


48%

populacji całego globu ma pożywienie dzięki wykorzystaniu nawozów mineralnych. Bez nawozów mineralnych życie ludzkie nie może być podtrzymane.


“Popyt na produkty rolne do 2050 osiągnie poziom od 50% do 80% powyżej dzisiejszego poziomu produkcji.” Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)


“Wyżywienie 6.6 miliarda ludzi stanowi podstawowy problem. Bez nawozów, zapomnijmy o tym. Gra jest skończona” Dr. Norman Borlaug Laureat Pokojowej Nagrody Nobla


Europa ma jedne z najnowocześniejszych na świecie zakładów amoniaku i kwasu azotowego. Dla amoniaku, technologia reformingu parowego jest bliska teoretycznego minimum w zakresie efektywności energetycznej. Dla instalacji kwasu azotowego, nowe rozwiązania wychwytywania N2O oferują potencjał osiągania bardzo niskiego poziomu emisji tlenków azotu – N2O.


40 38 36 34 32 30

EU 27

USA

Arabia Saudyjska

Ukraina

Egipt

Rosja


NAJBARDZIEJ NARAŻONY ZE WSZYSTKICH GAŁĘZI PRZEMYSŁU

Nr

Według Komisji Europejskiej europejski przemysł nawozowy jest na 1 miejscu wśród sektorów najbardziej narażonych na „ucieczkę węgla”.

W okresie od stycznia do lipca 2009 Komisja Europejska, w trakcie szczegółowej oceny, określiła wskaźnik narażenia handlu dla przemysłu nawozowego na poziomie

27.4%. Określono także, że wzrost kosztów ze zględu na koszty emisji CO2 wyniesie

92.4%.

Konieczne jest, aby poziom narażenia sektora był w pełni uwzględniony przy ustalaniu poziomów wskaźników.


100%

„darmowych” praw do emisji oznacza, że

95%

naszego przemysłu musi PŁACIĆ


Dodatkowy koszt dla przemysłu nawozowego krajów EU po uwzględnieniu wskaźników w oparciu o 5% najlepszych instalacji, jak obecnie jest zalecane, może spowodować wzrost kosztów €145 mln/rok dla instalacji amoniaku

+

€65 mln/rok

dla instalacji kwasu azotowego

Całkowity dodatkowy koszt dla przemysłu to

€210 mln/rok


Wpływ ETS na rentowność

Całkowity koszt produkcji+ ETS

Całkowity koszt produkcji

Korzyść

ETS

Cena całkowita

Strata


Wskaźniki Nawet przy posiadaniu wolnych praw do emisji w odniesieniu do poziomu określonego jako wskaźnik (ang. benchmark) powoduje, że przemysł nawozowy narażony jest na „ucieczkę węgla”. Reguła średniej z najlepszych 10% musi być wdrożona w taki sposób, aby uniknąć „ ucieczki węgla”.


Bezpieczeństwo żywnościowe Brak konkurencyjności europejskiego przemysłu nawozowego może spowodować mniejszą samowystarczalność Europy w produkcji żywności mniejszy udział Europy w niesieniu pomocy w wyżywieniu świata większy import i przeniesienie produkcji nawozów sztucznych do krajów, które są wolne od kosztów związanych z ETS

Bezpieczeństwo żywnościowe


Dzisiaj, rolnictwo europejskie produkuje więcej płodów rolnych przy mniejszym zużyciu nawozów azotowych niż 20 lat temu, a efektywność wykorzystania azotu jest największa na świecie.

Nawozy mineralne

stanowią część ROZWIĄZANIA


Wszystkie gałęzie przemysłu wymagają redukcji emisji. W ostatnich badaniach wykonanych przez McKinseya przemysł nawozowy został określony jako jeden z 4 największych sektorów przemysłu chemicznego wpływających na ograniczenie emisji. Nawozy mineralne zwiększają wydajność produkcji rolnej, co pozwala uniknąć emisji z gruntu.

Nawozy mineralne

stanowią część ROZWIĄZANIA


Biopaliwa mają zabezpieczyć

10%

europejskiego zapotrzebowania na paliwa do

2020

Nawozy mineralne odgrywają kluczową rolę w uprawie płodów rolnych przeznaczonych do osiągnięcia ambitnych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii ustalonych przez EU niezależności energetycznej. Zwiększają wydajność upraw bioenergetycznych zarówno w znaczeniu ilościowym jak i zawartości energetycznej, w ten sposób optymalizują wykorzystanie gleby i maksymalizują zwrot wykorzystania energetycznego.

Nawozy mineralne

stanowią część ROZWIĄZANIA


W obliczu braku żywności na świecie, Europa powinna pozostać samowystarczalna pod względem produkcji żywności. Nie powinna narażać egzystencji własnego przemysłu nawozowego i uzależniać się od zewnętrznych źródeł zakupu nawozów z Rosji, Ukrainy, Afryki Płn. czy Bliskiego Wschodu. Przy braku obowiązującego międzynarodowego porozumienia w zakresie globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), handel emisjami nie powinien obciążać europejskiego przemysłu nawozowego na tyle, by obniżać jego konkurencyjność.

Jesteś

ROZWIĄZANIEM


więcej za

mniej


ZAKLADY AZOTOWE „PULAWY” S.A.

EFMA – EUROPEAN FERTILIZER MANUFACTURERS ASSOCIATION

24-110 PULAWY, AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 13 KRS Nr 0000011737 SAD REJONOWY w LUBLINIE, XI Wydz. Gosp. KRS KAPITAL ZAKLADOWY SPOLKI 191 150 000 PLN, NIP 716-000-18-22

AVENUE E. VAN NIEUWENHUYSE 6, B-1160 BRUSSELS WEB: WWW.EFMA.ORG SWITCHBOARD: +32 2 675 35 50

"więcej za mniej" - More from Less  

Do 2050 będziemy mieć 3 miliardy nowych istnień do wyżywienia. 48% populacji całego globu ma pożywienie dzięki wykorzystaniu nawozów mineral...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you