__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis Ekonomické fakulty JU

CoffeePoint Jak se povedl nevšední projekt v rámci předmětu Logistika?

Milan Šlachta S jednatelem společnosti Robert Bosch o životě, práci a absolventech

Potravinová banka Na jihu Čech dosud chyběla. I díky studentce EF už ji ale máme taky.

Francouzský rok Studentka bez hranic Eva Kožušníková o studiu v Rouenu

Vydání 13 / Duben 2016


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

ISSN: Vydavatel:

Adresa: Web:

2336-3053 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13 370 05 České Budějovice www.ef.jcu.cz

Odpovědný redaktor: E-mail:

Radim Dušek dusek@ef.jcu.cz

Autoři článků:

Radim Dušek Eva Kožušníková Hynek Salák Petr Hojdánek Michal Brychta

Grafik:

Ondřej Machart Vychází čtvrtletně

EFektiv / Strana 1


Vše o příležitostech, které vám nabízí organizace AIESEC, najdete na stránce 31

3

Radek Toušek

5

Jaké to je čelit insolvenci

9 13

Poznejte oblíbeného člena Katedry řízení a proděkana EF pro rozvoj

Nelehké role dlužníků a věřitelů si nanečisto vyzkoušeli studenti EF Té m

Trezory plné potravin

Jak se i díky studentce EF zrodila první jihočeská potravinová banka

Rozhovor s Milanem Šlachtou S jednatelem společnosti Robert Bosch o životě, práci a absolventech Té m

17

ísla

Káva, která pomáhá

ísla

Jak se povedl nevšední pilotní projekt CoffeePoint

19 Pozvánka na JOBDAY 2016 Co přinese 9. ročník tradičního veletrhu pracovních příležitostí

21 Francouzský rok

Studenti bez hranic tentokrát na Université de Rouen

27 Jak jsme začali podnikat

Příběh jednoho dobrého nápadu a dvou podnikavých studentů EF

31

Najděte se v AIESEC Zahraniční stáže, dobrovolnické programy a další výzvy

35 Vzhůru na Taiwan!

Lidé EF na cestách tentokrát v horké a přátelské Asii

EFektiv / Strana 2


Představujeme:

Radek Toušek V tomto čísle EFektivu vám představujeme Radka Touška, proděkana Ekonomické fakulty pro rozvoj a zároveň člena Katedry řízení. Objevit skrytý potenciál Na Katedru řízení nastoupil v roce 2004 jako odborný asistent se zaměřením na logistiku. Protože ho baví dělat věci jinak a hledat neobvyklá řešení, pojal také svou výuku trochu netradičně. Každý semestr se snaží přicházet s novými inspirativními tématy projektů, které odrážejí aktuální trendy v logistice i ve společnosti a poskytují studentům dostatečný kreativní prostor pro jejich nápady a uspokojení touhy dělat něco hmatatelného. „Zážitková projektová výuka je jedna ze skvělých možností, jak naplno rozvinout ve studentech kreativní potenciál, který v každém z nich více či méně dřímá a čeká na svou šanci. Zároveň je to způsob, jak si prakticky vyzkoušet dovednosti, které má mít každý manažer, ekonom či obchodník. A když se sejde tým zapálených studentů, kteří si vzájemně rozumí a do projektu se dostatečně ponoří, tak vznikají naprosto úžasné věci. Ve správné projektové výuce ale nesmí chybět ani charitativní koncovka, protože ta projektům dává hlubší smysl a zároveň je pro studenty i silnou motivací dotáhnout práci do konce a nevzdat to uprostřed semestru s návalem dalších povinností,“ vysvětluje Radek Toušek.

Tým je základ Od roku 2012 je Radek Toušek členem vedení Ekonomické fakulty jako proděkan pro rozvoj. Tato pozice zahrnuje především

EFektiv / Strana 3

přípravu a koordinaci aktivit, které mají vazbu na zvyšování kompetencí studentů nad rámec standardní výuky. Jde například o podporu podnikatelských dovedností, zajištění specializovaných kurzů, odborných stáží, stínování manažerů, veletrhu pracovních příležitostí, soutěže podnikatelských nápadů atd. Důraz je kladen také na rozvoj spolupráce s podniky a institucemi včetně neziskového sektoru. V neposlední řadě je úkolem proděkana pro rozvoj i marketingová podpora a komunikace fakulty především směrem k uchazečům o studium. Na otázku, jakým způsobem zvládá tak širokou oblast aktivit, Radek Toušek odpovídá: „Tyto činnosti je možné v plném rozsahu realizovat samozřejmě pouze díky spolehlivě fungujícímu týmu kolegů z Centra celoživotního vzdělávání, Centra pro inovace a aplikovaný výzkum, Kariérního centra a s podporou dalších kolegů na katedrách, kteří se do jednotlivých aktivit iniciativně zapojují.“

Tuba nebo kamion? Tipnete si, jak osoba, která má na svých bedrech rozvoj fakulty, relaxuje? „Téměř 15 let jsem se intenzivně věnoval amatérské muzice jako tubista, což mi v současné době nedostatek volného času už neumožňuje, ale moc rád vzpomínám na skvělou partu lidí v naší kapele a spoustu zážitků z koncertů. Nyní se ve volném čase věnuji hlavně rodině a když se zadaří, tak si občas zarelaxuji za volantem kamionu,“ uzavírá s úsměvem Radek Toušek.


Zážitková projektová výuka je jedna ze skvělých možností, jak naplno rozvinout ve studentech kreativní potenciál. EFektiv / Strana 4


EFektiv / Strana 5


Studenti naší fakulty už ví, jaké to je čelit insolvenci Ne každý nastartovaný byznys uspěje a někteří podnikatelé bohužel končí tváří v tvář insolvenčnímu soudci. Pocity dlužníků a věřitelů v největší síni Krajského soudu v Českých Budějovicích zakusili nanečisto také studenti Ekonomické fakulty. Americká inspirace Role zástupců podniku v insolvenci či věřitelů si mohli v zimním semestru vyzkoušet studenti předmětu Právo v podnikání II. Ten byl totiž nově doplněn o simulaci insolvenčního procesu fiktivní stavební firmy, která se dostala do úpadku. Inspirací k tomuto praktickému pojetí výuky byly především zkušenosti z Fordham University v New Yorku, Armstrong State University v Georgii a také z University of Central Florida. Ty v minulém roce navštívili vedoucí Katedry práva Rudolf Hrubý spolu s insolvenčním soudcem a místopředsedou Krajského soudu Zdeňkem Strnadem, který je zároveň odborným asistentem na Ekonomické fakultě. „O zavedení interaktivní výuky práva jsem přemýšlel již dlouho. Tento přístup totiž na našich univerzitách stále chybí. Hlavním impulsem byla ale návštěva univerzity na Floridě, kde studenti absolvují simulace civilních procesů, tedy přesně to, co jsme chtěli aplikovat do naší výuky,“ vysvětluje doktor Hrubý. Ve spolupráci s Martinou

Krásnickou pak na katedře připravili plán, jak provést studenty čtvrtého ročníku z oborů Obchodní podnikání, Účetnictví a finanční řízení podniku a Ekonomická informatika celým procesem insolvence. V průběhu semestru se jednotlivé studentské týmy připravovaly na to, jak budou před soudcem jednat. Úkolem „dlužníků“ bylo vypracovat insolvenční návrh, zatímco „věřitelé“ museli přijít s jeho nejefektivnějším řešením.

Dlužníci vs. věřitelé Vrcholem semestru bylo simulované soudní jednání přímo v největší síni Krajského soudu

EFektiv / Strana 6


spravedlnosti Jiří Pospíšil, který je v současné době poslancem Evropského parlamentu.

Jsou studenti fakulty v právu?

v Českých Budějovicích. Dlužníci a věřitelé z jednotlivých oborů spolu „bojovali“ před odbornou komisí, která byla složena z insolvenčních správců, insolvenčního soudce Zdeňka Strnada, Rudolfa Hrubého, garanta předmětu Marty Uhlířové a Viktora Vojtka,

„Ekonomická fakulta je pravděpodobně první neprávnickou fakultou u nás, která aplikovala tuto formu výuky, tvz. Mock Trial. Jsem nadšený z toho, jak se to povedlo a jak dobře si studenti vedli. Po zkušenostech z ekonomických univerzit v USA musím říci, že ve znalostech v oblasti práva mají naši studenti jednoznačně navrch. Mám z nich opravdu radost a jsem na ně hrdý,“ hodnotí pozitivně celou akci Zdeněk Strnad, držitel titulu Právník roku 2015 za obor insolvencí.

Po zkušenostech z ekonomických univerzit v USA musím říci, že ve znalostech v oblasti práva mají naši studenti jednoznačně navrch. Mám z nich opravdu radost a jsem na ně hrdý.

zastupujícího vedoucího Katedry obchodu a cestovního ruchu a dalšího účastníka „americké mise“. „V průběhu jednání měli studenti možnost vidět i projednávání reálných insolvencí. Pan soudce Strnad stihl zároveň rozhodnout i ve třech skutečných případech osobních bankrotů,“ vzpomíná Martina Krásnická, která se zhostila role moderátorky celé akce. Na základě svého hodnocení přiřkla porota těsné vítězství studentům oboru ÚFŘP. Putovní pohár vítězné skupině a ceny nejlepším jednotlivcům předal sám bývalý ministr

EFektiv / Strana 7

Pro příští akademický rok je plánováno užší propojení insolvenčního procesu „nanečisto“ s předmětem Manažerský simulátor, který je garantován Katedrou obchodu a cestovního ruchu. „Vybereme jeden podnik, jenž v rámci manažerského simulátoru skončí v insolvenci a s ním se bude dále pracovat v předmětu Právo v podnikání. Studenti tak na svém vlastním podnikatelském projektu uvidí, jaké mohou být konkrétní důsledky špatného rozhodování managementu,“ vysvětluje Viktor Vojtko, tvůrce manažerského simulátoru.


Co je to vlastně insolvence? Výraz „insolvence“ pochází z latiny a znamená neschopnost dlužníka dostát svým peněžitým závazkům. Často se tímto termínem označuje i tzv. insolvenční řízení, které v souladu se zákonem řeší úpadek dlužníka.


Trezory plné potravin Když se řekne banka, většina z nás si automaticky vybaví instituci poskytující finanční služby. Věděli jste ale, že existují také banky potravinové? Ty shromažďují a skladují potraviny, které by jinak pravděpodobně skončily v kontejnerech. Následně je přerozdělují neziskovým organizacím, jež poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Jihočeský kraj byl donedávna posledním regionem, který svou potravinovou banku neměl. I zásluhou iniciativy studentky Kristýny Škabradové se letos tato situace změnila. Stala se totiž spoluzakladatelkou Potravinové banky Jihočeského kraje. Banka nebo popelnice? Na začátku všeho byla volba vhodného tématu bakalářské práce. Kristýna Škabradová se po domluvě se svou vedoucí Hanou Doležalovou z Katedry obchodu a cestovního ruchu nakonec rozhodla zaměřit na oblast potravinových bank. „U nás funguje celkem dvanáct oficiálních potravinových bank, které spadají pod Českou Federaci potravinových bank. Vzhledem k tomu, že v Jihočeském kraji v té době žádná nebyla, vyrazila jsem pro inspiraci na Vysočinu, kde potravinová banka s úspěchem funguje již tři roky. Celý tento koncept

mne doslova nadchnul. Jednotlivé banky schraňují potraviny, které by jinak byly vyhozeny. Jde zejména o potraviny, u nichž se blíží konec minimální trvanlivosti nebo jsou poškozené. Nejčastějšími dárci jsou výrobci, obchodní řetězce nebo zemědělci,“ vysvětluje studentka třetího ročníku oboru Obchodní podnikání.

Založeno! V podzimních měsících loňského roku nabraly události rychlý spád. Na listopadovém jednání, kde byla za účasti vedení kraje probírána

Cílem je bojovat proti plýtvání a pomáhat potřebným.

EFektiv / Strana 9


EFektiv / Strana 10


Deset let po restartu potravinových bank v České repub potravinových bank kompletní.

možnost zřízení jihočeské potravinové banky, se díky iniciativě naší studentky zformovala skupina dobrovolníků a organizací, kteří se rozhodli tyto záměry zrealizovat. „Oslovili jsme s nabídkou spolupráce několik institucí, které projevily o projekt zájem. Kromě mé osoby a nynější předsedkyně Veroniky Láchové jsou

EFektiv / Strana 11

proto zakládajícími členy také dvě neziskové organizace. V polovině ledna proběhla ustavující schůze a Potravinová banka Jihočeského kraje byla formálně založena. „Deset let po restartu potravinových bank v České republice je dnes tedy tuzemská síť potravinových bank kompletní. Práce pro nás ale tímto nekončí.


Naše banka bude pomáhat minimálně deseti českobudějovickým charitativním organizacím, které doposud zásobovala Potravinová banka Vysočina.

blice je dnes tedy tuzemská síť Po období expanze přijde doba konsolidace a prohlubování našeho působení, jehož cílem je bojovat proti plýtvání a pomáhat potřebným,“ vysvětluje Fabrice Martin-Plichta, ředitel České Federace potravinových bank.

Sunar vítán Dalším krokem je nejen nalezení

administrativních prostor, ale především vhodného skladu, ve kterém budou darované potraviny skladovány. Plnohodnotně fungovat by měla nově vzniklá potravinová banka začít do konce letošního roku. „Inspiraci hledáme nejen v tuzemsku, ale především v zahraničí. Naše banka bude pomáhat minimálně deseti českobudějovickým charitativním organizacím, které doposud zásobovala Potravinová banka Vysočina, a další zájemci se nám již hlásí. Chceme se více zaměřovat na získávání vhodných potravin pro matky s dětmi, které patří mezi nejčastější příjemce potravinové pomoci. Především pro nejmenší děti je potravin stále nedostatek. Zájem o spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje projevilo již několik místních poboček obchodních řetězců a další jednání její zakladatele teprve čekají. Pozitivním faktem je, že pro nadnárodní řetězce je kromě charitativního rozměru celého projektu motivující také osvobození darovaných potravin od DPH. Chvályhodné aktivitě naší studentky fandíme, a proto se fakulta rozhodla nově vznikající potravinovou banku podpořit prostřednictvím dvou studentských projektů. Z jejich výtěžků bude pořízeno potřebné vybavení skladu potravin.

EFektiv / Strana 12


EFektiv / Strana 13


„Ještě v sedmnácti jsem chtěl být strojvůdcem“ Rozhovor s Ing. Milanem Šlachtou, jednatelem společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích Většina z vás jistě zná společnost Robert Bosch, významného výrobce autodílů, který sídlí v Českých Budějovicích. U tohoto tradičního partnera Ekonomické fakulty pracovalo, pracuje a zřejmě bude i nadále pracovat řada našich studentů a absolventů. S jednatelem firmy Milanem Šlachtou jsme si povídali nejen o jeho práci a koníčcích, ale třeba také o tom, jak si představuje žádaného absolventa s ekonomickým vzděláním.

Co si myslíte o často zmiňovaném argumentu „manažerem se člověk rodí, tomu se nedá naučit“? Je to mýtus nebo jste i Vy měl už od mládí sklony k vůdcovství? Každý má pro něco vlohy, problém je spíše v tom, včas je rozpoznat, a pak také dostat šanci je využít. Já si nemyslím, že bych měl v mládí nějaké nadprůměrné sklony stát v čele party. Ale bavilo mě spolurozhodovat, co a jak budeme dělat. Ještě v sedmnácti letech jsem dělal vše pro to, abych byl strojvůdcem na lokomotivě, takže jsem ty sklony asi trochu měl.

Se společností Bosch jste spolupracoval již v rámci svého vysokoškolského studia a po patnácti letech jste se vypracoval až na pozici jednatele. Kladete důraz na stejnou personální politiku i nadále, tedy

vychovávat budoucí kvalitní manažery z vlastních zdrojů? V rámci skupiny Bosch je výchova vlastních manažerů standardní postup. Kariérní růst vlastních zaměstnanců proto podporujeme i v naší společnosti. Většina našich dnešních manažerů u nás začínala stejně jako já, tak říkajíc „od píky“, nebo na nižších manažerských postech a postupně se vypracovali. Samozřejmě nám přeje i prostředí nadnárodní společnosti, kdy je snazší nabídnout podmínky k získání potřebné kvalifikace a nabytí zkušeností v zahraničních pobočkách koncernu. V současnosti již vedoucí pracovníky i „exportujeme“ - máme naše lidi na manažerských pozicích v Německu, ale i v Číně, Mexiku či Maďarsku. A naopak, i my využíváme možnosti obsadit vedoucí pozici v Českých Budějovicích kolegou ze

EFektiv / Strana 14


S každým pracovníkem je potřeba pracovat trochu jinak. Mám snahu být spíše kooperativní, než prosazovat autoritativně své názory. zahraniční pobočky. Bez zkušenosti ze zahraničí se u Bosche ani kariéra neobejde.

Můžete čtenářům představit svůj typický pracovní den? Můj pracovní den začíná obvykle celkem typicky kolem osmé ráno zapnutím počítače, první kávou a kontrolou e-mailů. Pak následují obvykle první porady s některým z manažerů v mé kanceláři nebo setkání přímo u linek někde ve výrobních halách, podle toho, co je za den. Program se v jednotlivých dnech sice liší, ale většinou je každý týden hned zkraje již celý rozplánovaný na různé porady a meetingy. Přibližně polovina z nich jsou pravidelné schůzky, kde probíráme informace o vývoji zakázek, nákladů, kvality, logistická či personální témata nebo stav důležitých projektů. Zbytek vyplní aktuální události. Snažím se nenechat se příliš zavalit operativou, ale najít si čas na strategii, rozvoj procesů, budoucí projekty a své spolupracovníky. Dostávám stejně jako většina kolegů také mnoho e-mailů, takže ty mi vyplňují zbytek času. Občas je potřeba se osobně setkat s kolegy ze zahraničí – v tom případě vyrážím na služební cestu, převážně do Německa. V běžný pracovní den odjíždím z kanceláře obvykle kolem šesté. Velice rád za nějakým sportem, abych se odreagoval a trochu kompenzoval sedavý charakter zaměstnání.

EFektiv / Strana 15

Prozradíte čtenářům, u jakých sportů relaxujete? Mátě nějaké další koníčky? Poslední dobou jsem se také nechal strhnout atmosférou různých běžeckých akcí, a proto nyní trochu více běhám. Jinak si rád zahraji squash, v zimě lyžuji, bruslím. Rád zajdu na dobré jídlo a pití, do kina. Mám motorku, tak se snažím ji občas vytáhnout a trochu se projet. I když je to některé dny pracovně náročné, žádné vysloveně specifické koníčky nebo terapie zatím nepotřebuji.

Jaké uplatňujete metody při vedení lidí? Pro jakou chybu máte největší pochopení? S každým pracovníkem je potřeba pracovat trochu jinak. Mám snahu být spíše kooperativní, než prosazovat autoritativně své názory. Když už ale cítím, že musím rozhodnout podle svého, snažím se alespoň vysvětlit, proč jsem rozhodl jinak. Co se týká chyb nebo nesplnění daného úkolu, zajímá mne prvně příčina, až podle toho se rozhoduji, jak se k tomu postavit. Když už se stane chyba, tak při zavádění něčeho nového se to dá pochopit snáze, než když je to z nezájmu, nedbalosti nebo opakovaně. Nemám také příliš rád tvrzení, že úkol nejde splnit. Spolupracovníci by měli nejdříve předkládat návrhy, jak problém řešit.

Jaké jsou firemní cíle a očekávání pro následující roky? Chystáte nějaké novinky? Nemůžu zde bohužel uvést konkrétní čísla, ovšem i v letošním roce – stejně jako v těch minulých – očekáváme nárůst obratu i počtu zaměstnanců. S tím souvisí dvě velké výzvy – připravit dostatečné výrobní prostory a najít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro všechny nové projekty. Areál v Kněžských Dvorech nám již dnes začíná být malý. Na začátku minulého roku jsme si proto pronajali plochy v areálu v ulici Křižíkova.


V tomto roce slaví Bosch 25 let v České republice a v roce 2017 budeme slavit již 25. výročí naší společnosti v Českých Budějovicích, takže se letošní rok jistě ponese i ve znamení příprav na toto krásné jubileum.

Dlouhodobá spolupráce se společností Bosch je pro naši fakultu klíčová. Působí u Vás mnoho našich studentů a absolventů, Vy sám jste častým členem státnicových komisí. Co pro Vás osobně kooperace s Ekonomickou fakultou znamená? Já jsem hlavně rád, že se daří studentům této fakulty najít uplatnění u naší společnosti. To, že prošli úspěšně výběrovými řízeními, je důkaz toho, že byli dobře připraveni. Pro nás jako pro společnost je samozřejmě zajímavé mít možnost spolupráce se studenty přímo na Jihočeské univerzitě. Z tohoto důvodu spolupracujeme jako přímý partner také s Přírodovědeckou fakultou v oboru Mechatronika. Být osobně členem státnicové komise na Ekonomické fakultě byla pro mne zajímavá zkušenost. V osobní rovině mne bavilo, že jsem byl najednou na druhé straně, protože jako student jsem to samozřejmě zažil také. Zajímavá byla i profesní stránka, když jsem viděl, jak důležitá je pro studenty aspoň malá zkušenost z praxe, ale rovněž dostatečná zpětná vazba od vedoucího či oponenta diplomové práce.

Jak si Vy osobně představujete kompetence žádaného absolventa ekonomicky zaměřené vysoké školy tak, aby po něm byla na trhu práce poptávka, třeba i od společnosti Bosch? Měl by hlavně být schopen analyticky myslet.

To je to hlavní. Mít chuť hledat alternativní řešení, postupovat při práci systematicky, přesně a myslet přitom v souvislostech. Mít smysl pro detail, ale také se umět od detailu odpoutat a zhodnotit celkový výsledek. Možná to působí frázovitě či příliš obecně, ale tyto schopnosti, které může správným vedením studentů rozvíjet i vysoká škola, se v praxi velice rychle projeví. A jsou pak i náležitě oceněny. Očekává se samozřejmě, že absolvent ovládá angličtinu či němčinu, logistik má přehled o logistice, ekonom o účetnictví. Získáním praxe se pak stane buď ceněným expertem, nebo úspěšným manažerem.

EFektiv / Strana 16


Káva, která pomáhá? Ta nejlepší! Víte, co vše musí studenti zařídit k úspěšnému prodeji kávy a jemného pečiva, jehož výtěžek je určen na charitativní účely? Vytipovat vhodné prodejní místo, domluvit se s dodavateli a především nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt. Tyto praktické aspekty podnikání si studenti oboru Řízení a ekonomika podniku vyzkoušeli díky pilotnímu projektu CoffeePoint, který byl odstartován v zimním semestru 2015 v předmětu Logistika. Ven z lavic Cílem nového projektu je rozvíjet dovednosti, které jsou pro potenciální budoucí podnikatele a manažery nezbytné. V rámci realizace jednoduchého příkladu podnikatelského

EFektiv / Strana 17

záměru, kterým byl prodej čerstvé kávy a jemného pečiva na různých místech v Českých Budějovicích, řešilo šest studentských týmů celou řadu praktických problémů v reálných podmínkách. Jak je známo, ty se poměrně obtížně simulují při klasickém pojetí


výuky. „Projekt nám dal zkušenosti, které ve školní lavici nezískáte – zařizovali jsme vše od jednání s dodavateli až po komunikaci se zákazníky,“ vysvětluje Lukáš Hončík, vedoucí jednoho z týmů. Další týmový lídr Jan Bočánek s úsměvem dodává: „Kromě skvělé příležitosti vyzkoušet si možnost týmové spolupráce jsme se perfektně naučili vařit kávu.“ Za projektem stojí Radek Toušek, proděkan pro rozvoj Ekonomické fakulty a vyučující předmětu Logistika. Podle slov vedoucí jednoho z týmů Jitky Němcové bylo díky němu pro studenty připraveno perfektní „pískoviště“, na kterém si mohli vyhrát a zkusit si bez většího rizika alespoň na pár dní podnikat.

Nejen za Ivana

Kávu a pečivo dodávaly studentům sociální firmy Pražírna Drahonice a Pekárna Mezi proudy. Tím bylo podpořeno zaměstnávání

na protézu ruky. Osobně jsme se s ním setkali, když nás přijel navštívit a vyprávěl nám svůj příběh. To byl pravděpodobně ten okamžik, kdy nastal zásadní zlom a charitativní účel projektu se stal naším největším motivátorem,“ přiznává Markéta Schreierová, vedoucí skupiny, jež za šest dní prodeje vydělala úctyhodných 9 tisíc korun. S tím souhlasí i manažerka dalšího z týmů Adéla Petrů: „Nápad darovat utržené peníze na charitativní účely byl správný. V dnešní době by si lidé měli pomáhat a myslím, že každého potěší i symbolická částka, která může dané osobě pomoci.“ Nutno podotknout, že výdělky jednotlivých skupin symbolické rozhodně nebyly – na dobročinné účely bylo předáno téměř 35 tisíc korun!

Jeden z týmu například podpořil děti s mozkovou obrnou, další pak třeba městský útulek pro psy.

osob s mentálním postižením. Projekt měl navíc i další charitativní rozměr – finanční výtěžek darovali studenti na dobrou věc. Jeden z týmů například podpořil děti s mozkovou obrnou, další pak třeba městský útulek pro psy. „Naše skupina se rozhodla věnovat výdělek pětadvacetiletému Ivanovi, který měl ošklivou nehodu na motorce a potřebuje peníze

EFektiv / Strana 18


Pozvánka:

Veletrh pracovních příležitostí JOBDAY 2016 Od roku 2008 pořádá Ekonomická fakulta pro své studenty tradiční veletrh pracovních příležitostí EUROPEAN JOBDAY, který je připravován ve spolupráci s EURES Evropské služby zaměstnanosti. Další, již devátý ročník, se letos uskuteční 12. dubna, a to opět v Menze Jihočeské univerzity.

Posláním této akce je zprostředkovat kontakt mezi studenty a zástupci významných zaměstnavatelů působících v České republice. Návštěvníci veletrhu z celé Jihočeské univerzity tak mají i letos jedinečnou příležitost zkontaktovat se s potenciálními zaměstnavateli a získat pracovní nabídky v oboru, dlouhodobé stáže nebo trainee programy. Potkáte se zde například se zástupci společností Robert Bosch, VZP a dalších. Studenti, kteří chtějí nastartovat svou kariéru v zemích Evropské unie, budou moci navštívit

EFektiv / Strana 19

stánky zástupců zahraničních agentur práce a především sítě EURES, která zprostředkovává různorodé pracovní příležitosti v rámci EU. Součástí veletrhu bude opět celá řada doprovodných workshopů zaměřených například na tvorbu správného životopisu či úspěšné zvládání přijímacích pohovorů. Více informací o veletrhu a doprovodném programu získáte v Kariérním centru Ekonomické fakulty nebo na kc@ef.jcu.cz


EFektiv / Strana 20


Studenti bez hranic:

Francouzský rok Po zimním semestru stráveném v Normandii byla studentka 5. ročníku oboru Obchodní podnikání Eva Kožušníková tak nadšena, že si studium na Université de Rouen rozhodla prodloužit. Jaké zážitky si z první části „francouzské“ mise přivezla?

EFektiv / Strana 21


EFektiv / Strana 22


Prvním překvapením pro mě byla časová dotace výuky, kdy přednášky běžně probíhají tři hodiny a cvičení dvě.

Těžké rozhodování „Pokud cokoliv zkusíš, nemáš sice jistotu, že uspěješ, ale když to nezkusíš vůbec, zaručeně neuspěješ.” Tuhle větu mi spolu s přáním co největší odvahy v životě napsali do památníčku rodiče, když mi bylo asi deset let. Stránku jsem si později vytrhla, celá zmačkaná se se mnou několikrát stěhovala a visela na nástěnce také v okamžiku, kdy jsem se rozhodovala, jestli si podat přihlášku na Erasmus. Přiznám se, že jsem před přihlášením k výběrovému řízení na zahraniční pobyt hodně váhala. Zbýval mi poslední rok navazujícího magisterského studia, měla jsem

práci a dva roky bydlela s přítelem. Zároveň jsem ale měla pocit, že bych později mohla litovat nevyužité šance a že studium v zahraničí může být velkou zkušeností. Navíc byla v nabídce možnost vyjet do Francie a já se už od sedmé třídy základní školy věnovala francouzštině. Dnes jsem ale opravdu ráda, že jsem zahodila všechny pochybnosti, sebrala odvahu a odjela, protože studium v zahraničí je životním zážitkem, o který by byla velká škoda přijít.

První dojmy Nastalo září loňského roku a já jsem s jedním kufrem stála v pařížském metru, hledaje vlakové nádraží. Odtud jsem se vydala do mého hlavního cíle - Rouen, města v Normandii, od kterého jsem na základě informací zjištěných z internetu očekávala déšť, gotickou katedrálu a největší koncentraci barů na obyvatele ve Francii. Fakulta práva, ekonomiky a managementu je umístěna mimo hlavní univerzitní kampus, v centru Rouen. Rozhodla jsem se proto nevyužít koleje a našla si na internetu spolubydlení s francouzskými studenty, sourozenci Martinem a Jeanne. Mám tak zároveň možnost každý den komunikovat ve francouzštině, naučit se hovorový jazyk, místní zvyky a kulturu.

Něco málo ke studiu… Prvním překvapením pro mě byla časová dotace výuky, kdy přednášky běžně probíhají tři hodiny

EFektiv / Strana 23


Termín zkoušky je pouze jeden a v případě neúspěchu je možnost opravy až v červnu.

a cvičení dvě. Mimo předměty, se kterými bych se setkala i na naší fakultě, jsem si zapsala například také Sociologii mezinárodních vztahů nebo Aktuální ekonomické problémy. Výuku jsem absolvovala s francouzskými studenty a ačkoli jsem ze začátku na přednáškách ani zdaleka nerozuměla všemu, vždy se našel někdo, kdo mi půjčil své zápisky. Na konci semestru jsem už byla schopná psát si většinu poznámek sama. A pak přišlo první zkouškové období!

zkoušení nutí studenty opravdu porozumět výkladu a zvládnout jej nejen reprodukovat, ale i praktikovat. Na druhou stranu způsob hodnocení je velmi subjektivní. Termín zkoušky je navíc pouze jeden a v případě neúspěchu nebo nemožnosti dostavit se ke zkoušce je možnost opravy až v červnu. Na zkoušky jsem se proto pečlivě připravovala a v panice si předem zjišťovala postup při případném neúspěchu. Nakonec ale v zimním semestru vše dopadlo dobře.

Klasické zkoušky jsou zde písemné a většinou se jedná o tzv. dissertation, text na několik stran, ve kterém musíte reagovat na zadání formou citátu nebo například grafu. Tento systém

Papíry, spousta papírů! Francouzi jsou proslulí svou zálibou v administrativě a zejména v té papírové.

EFektiv / Strana 24


Francouzi mnohem více než Češi chodí v poledne, večer a o víkendu jíst do restaurací. Společné jídlo je pro ně hlavním okamžikem setkávání a to platí pro všechny generace. Čekat, že si něco zařídím elektronicky nebo že jen přijdu na pobočku a vše bude do půl hodiny vyřízeno, bylo trochu naivní. Pro podnájem či získání místa na koleji je vyžadován francouzský účet a navíc garant nejlépe francouzské národnosti. K zařízení francouzského účtu například potřebujete předem sjednanou schůzku v bance, smlouvu o bydlení, potvrzení o zaplacení nájemného a francouzské telefonní číslo. Pro zřízení francouzského telefonního čísla potřebujete zase francouzský bankovní účet. Nejspíš

jste postřehli, že bez účtu nezískáte bydlení a telefon a naopak. Naštěstí se ve Francii zdaleka ne všechna psaná pravidla dodržují, a tak jsem po počátečním zoufalství přišla na to, že vše záleží na domluvě s pracovníkem pobočky. Ubytování jsem po čtrnácti dnech probírání inzerátů a obvolávání našla i bez garanta a francouzského bankovního účtu. Vše, co se týká zařizování a administrativy, pro mě tedy ve Francii stále ještě zůstává tak trochu záhadou.

Rozšiřující se Normandie Rouen je nádherné město s typickými dřevěnými domy postavenými křivě a rozšiřujícími se od základu do výšky. Později jsem se v muzeu historie dozvěděla, že je to z důvodu daní, které byly vybírány za plochu, kterou dům zabíral u země, a nikoli již v horních patrech. V Rouen se dále nachází úžasné gotické stavby, parky, ale také mnoho podniků s dobrým jídlem, kavárny a bary. Z vlakového nádraží je možné se za hodinu dostat do Paříže nebo naopak na sever k moři. K Normandii patří i nepředvídatelné počasí, které se opravdu rychle mění. Na druhou stranu v zimě teplota výjimečně klesá pod nulu a ve skutečnosti není deštivých dní tolik, jak jsem se před příjezdem obávala.

Nejen o Francouzích Francouzi zde mnohem více než Češi chodí v poledne, večer a o víkendu jíst do restaurací. Společné jídlo je pro ně hlavním okamžikem setkávání a to platí pro všechny generace. Pokud večer zůstávají

EFektiv / Strana 25


doma, často zvou přátele na večeři, která začíná obvykle v osm až devět hodin. Nutno dodat, že na svou kuchyni jsou Francouzi právem pyšní. Při jídle se diskutuje o politice, kultuře a opět hlavně o jídle. Zní to všechno sice jako jeden ze stereotypů z učebnic francouzštiny, ale mě se to za několik měsíců spolubydlení s francouzskými studenty více než potvrdilo. Z francouzského způsobu života se snažím naučit umění užívat si života, které je dalším často opakovaným, ale pravdivým klišé. Dále je to tolerance k odlišnosti, která je nejspíše dána tím, že ve Francii se mísí mnoho kultur. Negativní stránkou Francouzů je z mého pohledu kouření. Zatímco u nás jsou mladí kuřáci mezi vysokoškoláky spíš v menšině, ve Francii je ve všední den před vchodem do školy (i té střední) běžně několik desítek lidí zahalených v oblaku kouře. Jsou také obecně slabší v cizích jazycích či geografii, a tak mnoho z nich netuší, kde je Česká republika a zda nejsme náhodou součástí Ruska. Nicméně potkala jsem i spoustu lidí, kteří navštívili Prahu a dokonce i dvě Francouzky, které chvíli pobývaly v Českých Budějovicích.

Na Erasmu jsem kromě francouzských přátel měla možnost seznámit se s dalšími studenty z celého světa a naučit se tak vnímat rozdíly, respektovat odlišnosti. Hlavně ale pochopit, že mladí lidé jsou si v dnešní době bez ohledu na národnost velice podobní.

Z vlakového nádraží je možné se za hodinu dostat do Paříže nebo naopak na sever k moři. EFektiv / Strana 26


Jak jsme začali podnikat aneb Vyprávění studentů Ekonomické fakulty o jejich úspěšném podnikatelském nápadu Petr Hojdánek a Michal Brychta studují druhý ročník oboru Řízení a ekonomika podniku a na začátku minulého semestru rozjeli vlastní byznys, který při cestě z vyučování rozhodně nepřehlédnete. Realita nebo fikce? Zhruba před rokem, v letním semestru 2015, jsme absolvovali předmět Semestrální projekt – firma I, ve kterém bylo naším úkolem vymyslet podnikatelský záměr, jejž bychom fiktivně založili a rozvíjeli. Cestou z vyučování jsme přemýšleli o tom, že v univerzitním kampusu něco chybí. Poté, co Menza zavře, není zde jiná možnost, kde se najíst. Ten samý problém vzniká i v případě, že máte nabitý rozvrh a o přestávce oběd prostě nestihnete. Napadlo nás tedy, že by zde mohlo fungovat rychlé občerstvení. Tuto ideu jsme ale nechtěli nechat jen na papíře, a proto jsme začali zjišťovat, za jakých podmínek bychom ji zde mohli zrealizovat. Nápad, že studenti budou prodávat studentům a vytvářet si tak vlastní soběstačné podnikání, se univerzitě zalíbil a v návaznosti na to nám nabídla prostor k pronájmu. Během studia jsme si oba vydělávali peníze za pomocí brigád

EFektiv / Strana 27

všude, kde se dalo. Takže i když jsme určitý finanční kapitál měli, nebyl nikterak výrazný. Počáteční rozhodnutí, zda do toho jít, či ne, bylo proto tím nejtěžším. Nakonec jsme to riskli a věřili v pozitivní výsledek.

Konečně otevřeno! Původně jsme si představovali, že otevřeme za měsíc, maximálně dva. Realita byla ovšem úplně jiná, ale tak už to v podnikatelské praxi bývá. Museli jsme si zajistit a vybavit stánek, vytipovat dodavatele, vytvořit ceníky, reklamu a zajistit si všechna potřebná úřední potvrzení. Definitivní a reálný termín otevření byl tedy stanoven na 17. října 2015. Postupně se ale vršily různé komplikace a v našich silách nebylo


Původně jsme si představovali, že otevřeme za měsíc, maximálně dva. Realita byla ovšem úplně jiná.

skloubit jejich řešení se školními povinnostmi. V těchto dnech jsme sice chodili pozdě spát a brzy vstávali, ale přes všechnu snahu jsme termín nestihli. Nájem nám již běžel a my stále neprodávali. Slavnostně otevřít se nám Občerstvení Bouda podařilo přibližně za dva týdny od původně plánovaného data. To nás

poučilo v tom, že v podnikání budou vždy nějaké problémy, a i když jsme občas nevěděli, kam dřív skočit, museli jsme to zvládnout. Nikdo jiný by to za nás totiž neudělal. První den prodeje nám ale všechny dosavadní útrapy vynahradil. Na naše hamburgery, gyrosy

EFektiv / Strana 28


EFektiv / Strana 29


Nápad, že studenti budou prodávat studentům a vytvářet si tak vlastní soběstačné podnikání, se univerzitě zalíbil a v návaznosti na to nám nabídla prostor k pronájmu. nebo zapečené bagety přišlo mnohem více zákazníků, než jsme očekávali. Zásoby jsme museli dokupovat dokonce třikrát, jinak bychom měli vyprodáno již po pár hodinách. Nejvíce nás ale potěšily nadšené ohlasy studentů – pochválili nabízené občerstvení a ocenili naši snahu a odvahu.

Základ byznysu? Dobrý zrak a „nelíná huba“ Obrovské pozitivum vidíme v tom, že jsme si vyzkoušeli rozjet podnikání již při studiu, neboť to přináší nemalé výhody. Jako studenti nemáme žádné závazky a nemusíme se starat o rodinu. Pokud vás navíc ještě živí rodiče, nemáte podnikáním co ztratit, maximálně našetřené peníze. Ty bývají ale často utráceny za krátkodobé potěšení a nijak se nezhodnocují. Lepší je proto zkusit začít něco vytvářet. Důležité je dívat se kolem sebe, protože nápady jsou na každém rohu. Neméně výhodné je nebát se zeptat - přísloví „líná huba, holé neštěstí“ - má rozhodně něco do sebe. Díky dobrosrdečnosti lidí v našem okolí jsme ušetřili spoustu peněz.

Při převozu stánku ze Znojma nám pomohl Michalův strýc, který vlastní autodopravu. Po jeho příjezdu na místo určení nám skupina dělníků sundala stánek jeřábem za láhev vína. K informování zákazníků používáme Facebook, ale ještě lepší je v tomto směru dobrá pověst a doporučení. A to je ta nejméně nákladná reklama. Co říci na závěr našeho nedopsaného příběhu? Snad jen to, že pokud máte třeba i vy v hlavě podnikatelský nápad a věříte mu, nebojte se jej realizovat. Kdyby se to náhodou nepovedlo, nic se přeci neděje. Získáte zkušenosti a příště to bude lepší. Horší je to nezkusit a potom si říkat, jak by to asi dopadlo, kdybyste se nebáli… Chceme tímto poděkovat univerzitě, našim zákazníkům, přátelům a všem ostatním, kteří nás podporují, a doufáme, že se s vámi zase brzy uvidíme u nás v Boudě! A pokud hledáte brigádu, jste přijati :)

EFektiv / Strana 30


EFektiv / Strana 31


S AIESEC České Budějovice nejen do zahraničí „Když jsem přišla do prváku, tak jsem tu nikoho neznala. Viděla jsem plakát o organizaci, která nabírala členy a nabízela partu super lidí,“ říká Michaela Matějková, členka AIESEC. „Hned jsem získala nové přátele, díky kterým jsem přečkala těžké začátky studia na univerzitě. Po více než roce v AIESEC jsem získala mnohem více - dokážu prezentovat klidně před 200 lidmi, zlepšila jsem si angličtinu a mám zajímavou praxi ke studiu, které není nikdy dost,“ doplňuje. Ptáte se, co to vlastně ten AIESEC je? Jedná se o studenty řízenou mezinárodní organizaci pro mladé lidi, jež mají zájem rozvíjet se a pracovat sami na sobě. Její vizí je zlepšit svět, ve kterém žijeme. Snaží se o to prostřednictvím mladých lidí uvědomujících si nejen své silné stránky, ale také vlastní slabiny, kteří budou ochotni se neustále zlepšovat, přemýšlet nad světem a jeho problémy. Ale hlavně budou chtít něco změnit. AIESEC pracuje na rozvoji mladých lidí dvěma způsoby. Prvním je vysílání českých studentů do zahraniční. Dobrovolnické stáže se například snaží pomoci s problémy v dané zemi, probíhají proto ve školách či neziskových organizacích. Druhým typem jsou profesní stáže, jejichž účastníci získávají zkušenosti v tradičních firmách či podnicích typu start-up. Dalším způsobem rozvoje studentů je samotné členství

v AIESEC. Pokud jste jeho součástí, můžete vytvářet projekty EDISON či SPEAK!, na které pravidelně přijíždí do ČR desítky studentů z celého světa nebo naopak být tím, kdo vyšle tuzemské zájemce na zahraniční stáž. Jako člen týmu se můžete také realizovat v celé řadě oblastí od marketingu až po řízení lidí. Pobočka v Českých Budějovicích působí na Ekonomické fakultě od roku 2012 a dnes má okolo třiceti členů z řad studentů celé Jihočeské univerzity. Samotná organizace působí ve 124 zemích světa, na více než dvou tisícovkách univerzit a má přibližně 86 tisíc členů.

EDISON Tento mezinárodní projekt realizuje AIESEC České Budějovice pro střední a základní školy v našem kraji. Jeho cílem je spojení mladých

Jako člen týmu se můžete také realizovat v celé řadě oblastí od marketingu až po řízení lidí. EFektiv / Strana 32


Mezinárodní prostředí, osobní rozvoj a růst, profesní zkušenosti, praxe, ale i noví přátelé. O tom všem je členství v AIESEC.

lidí odlišných kultur a národností, seznámení se s jejich zvyky a tradicemi. Díky tomu se mohli žáci setkat například se zahraničními stážisty z Taiwanu, Malajsie, Gruzie, Kyrgyzstánu a dalších zemí.

univerzitu zahraniční stážisté, kteří zde pořádají konverzační jazykové kurzy. V průběhu jara a podzimu se na ně může přihlásit každý student a zlepšovat se tak v cizích jazycích.

Zahraniční stáže SPEAK! V rámci tohoto projektu přijíždějí na Jihočeskou

EFektiv / Strana 33

Profesní stáže si mohou zájemci vybrat například v oblasti marketingu, vzdělávání či IT. Jsou


Dobrovolnické stáže se například snaží pomoci s problémy v dané zemi, probíhají proto ve školách či neziskových organizacích.

Na zahraniční stáže je možné hlásit se kdykoli, ideální je ale vyjíždět na začátku léta.

Členství

placené, ale na většinu z nich potřebujete titul a vyšší úroveň angličtiny. Proto jsou koncipovány pro absolventy bakalářského oboru a studenty vyšších ročníků. Druhým typem jsou stáže dobrovolnické. K jejich absolvování není potřeba titul a postačí komunikační úroveň angličtiny. Nejčastěji probíhají ve školách, školkách či neziskových organizacích a jejich účastník má zajištěno ubytování a stravování. Partnerskými zeměmi jsou Kolumbie, Malajsie, Indonésie, Rumunsko či Turecko.

Dvakrát ročně, vždy na začátku každého semestru, rozšiřuje AIESEC své řady. Mezinárodní prostředí, osobní rozvoj a růst, profesní zkušenosti, praxe, ale i noví přátelé. O tom všem je členství v AIESEC. Pracovat můžete v oblasti výjezdových a příjezdových stáží (organizace projektů EDISON a SPEAK!) nebo marketingu a PR. V AIESEC patří všichni členové mezi skupinu lidí, kteří na sobě pracují i mimo studium a dělají něco navíc nejen pro sebe.

EFektiv / Strana 34


Lidé EF na cestách:

Vzhůru na Taiwan Stáž na Taiwanu je podle studentky Jany Kohoutové zárukou toho, že se člověk ještě více osamostatní, pozná zcela odlišnou kulturu a zároveň zde bude středem pozornosti. Budoucí absolventka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku strávila prostřednictvím organizace AIESEC v této exotické zemi celkem devět týdnů a vrátila se s řadou nevšedních zážitků.

Za hranice Evropy Na začátku loňského roku si Jana Kohoutová předsevzala, že je na čase zažít v létě větší dobrodružství, než jen chodit na brigádu a na dovolenou vyrazit k moři. Možnost poznávat blízké evropské země rovnou zamítla a prostřednictvím českobudějovické pobočky studentské organizace AIESEC si nakonec vybrala kulturní stáž v taiwanském hlavním městě, Taipei. „Chtěla jsem vyrazit někam dál, do neznámého prostředí, nejlépe do

EFektiv / Strana 35


EFektiv / Strana 36


Mou pracovní náplní bylo starat se společně s dalšími domácími i zahraničními studenty o děti ve věku 7 - 11 let. vysoké vlhkosti má člověk pocit, že teplota je minimálně o 10 stupňů vyšší. Všichni tam proto mají spoustu času a nikam v tom horku nechvátají. Blonďatá a vysoká Evropanka je zde ale žádanou celebritou. Jana totiž častokrát s úsměvem přijímala prosby o společnou fotografii od místních obyvatel.

Asie. Po úspěšně absolvovaném pohovoru v AIESEC jsem si vybrala z jejich databáze stáž se zaměřením na projekt příměstského tábora, který organizovali studenti pro děti z Taipeie. S prací na táboře mám zkušenosti, tak mi tato nabídka padla do oka. Na základě Skype pohovoru v angličtině projevila zájem o spolupráci i druhá strana a na konci června jsem odlétala za svým taiwanským dobrodružstvím,“ vzpomíná Jana Kohoutová.

„Jak se máš, Jani?“ První dojem z Taiwanu? Není to Evropa. Běžně zde bývá okolo 35 stupňů, ale z důvodu

„Mou pracovní náplní bylo starat se společně s dalšími domácími i zahraničními studenty o děti ve věku 7 - 11 let, které navštěvovaly námi organizovaný anglický příměstský tábor. Za léto jsem absolvovala tři týdenní běhy tábora, pokaždé s jinou skupinkou dětí. Program byl vždy od 8 do 17 hodin a probíhal v areálu místní školy. Není to klasický tábor, jak ho známe u nás. Kvůli vysokým teplotám byly děti většinu času uvnitř a poslouchaly prezentace, které jsme pro ně připravili. O zemětřesení, globálním oteplování, evropských státech, zvycích a podobně. Já jsem jim vyprávěla o České republice a naučila je ty nejdůležitější výrazy v našem jazyce. Takže po týdnu tábora mi s přehledem říkaly: „Ahoj Jani, jak se máš? Dobrý?“. Z dětiček jsem byla opravdu nadšená. Hltaly každé slovo, psaly si poznámky a chtěly si co nejvíce informací zapamatovat,“ popisuje průběh léta Jana Kohoutová.

Já jsem jim vyprávěla o České republice a naučila je ty nejdůležitější výrazy v našem jazyce.

EFektiv / Strana 37


„Appleburger“ a cmunda za šest stovek Ve volných dnech Jana nejčastěji cestovala s rodinou, u které bydlela, nebo s dalšími zahraničními stážisty. Taiwan je podle ní velice bezpečnou zemí. Na ulicích je čisto, obyvatelé jsou vstřícní. Za nízkou míru kriminality může jistě i to, že zde není zcela běžné konzumovat alkohol. Co si naopak turisté z Evropy užijí, je exotický jídelníček z potravin, které většina z nás nikdy neochutnala. „Kvůli horku mají restaurace většinou sezení uvnitř a kuchyně umístěné na chodníku. Vidíte jim tam doslova až pod pokličku. Člověk si na to ale musí zvyknout a naučit se v široké nabídce pokrmů orientovat. Rozdílnost jejich kuchyně jsem poznala hned první večer. Objednala jsem si něco, co působilo jako hamburger s kuřecím masem posypaný zdravými semínky. Až pozdě jsem s pobavením zjistila, že to byla pocukrovaná houska, v níž byly místo masa plátky jablka. Většina pokrmů je zde ale připravovaná z rýže a tofu. Když jsem chtěla svým hostitelům udělat cmundu, pořádně se mi

to prodražilo. Jeden brambor totiž v přepočtu vyšel přibližně na patnáct korun, cena cibule je tam podobná,“ vzpomíná Jana Kohoutová s úsměvem. Pokud se také někdy vypravíte na Taiwan, připravte se na horko, obdivné pohledy, ale hlavně na přátelskou atmosféru a nádhernou přírodu, která vás dříve nebo později okouzlí zážitky Jany Kohoutové jsou toho důkazem!

Kvůli horku mají restaurace většinou sezení uvnitř a kuchyně umístěné na chodníku. Vidíte jim tam doslova až pod pokličku.

EFektiv / Strana 38


časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

EFektiv | ISSN 2336-3053 | Vydává Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | www.ef.jcu.cz

Profile for Ekonomická fakulta

EFektiv / Duben 2016  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

EFektiv / Duben 2016  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profile for ef-ju
Advertisement