__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis Ekonomické fakulty JU

UKAŽME SI NA FAIR TRADE aneb není káva jako káva

Vše o nové TVÁŘI NAŠÍ FAKULTY MISS JU

krásné & chytré

AKČNÍ FAKULTA co si nesmíte nechat ujít...

JAK NA ŽIVOTOPIS 10 rad pro dokonalé CV

Vydání 01 / Duben 2013


Úvodní slovo děkana EF Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi, abych Vás srdečně pozval k přečtení našeho nového bulletinu Ekonomické fakulty. Jeho vydání je inspirováno tím, že se nám na Ekonomické fakultě daří realizovat velké množství zajímavých projektů a aktivit, o kterých je potřeba se vzájemně informovat a za které bych chtěl jménem vedení fakulty jejich organizátorům upřímně poděkovat. Náš nový bulletin představuje novou platformu, která zajistí, jak pevně doufám, zprostředkování širšího povědomí o dění na Ekonomické fakultě a rovněž i napomůže přiblížit život naší fakulty navenek. O tom, že se máme čím chlubit a co prezentovat, svědčí i obsah prvního čísla našeho bulletinu, ve kterém se můžete dozvědět blíže například o úspěšných studentských aktivitách, jako byla MISS Jihočeské univerzity, o akcích pořádaných pracovníky EF jako byl Volejbalový turnaj pro střední školy o pohár EF JU, o průběhu Dne otevřených dveří, o aktivitách v rámci naší snahy stát se první Fair trade fakultou v ČR apod. Pozornost zasluhují rovněž další rubriky jako plánované akce na EF JU, reportáže ze zahraničních cest, vědecké publikace vydávané na EF, rozhovory se zajímavými lidmi. První číslo našeho bulletinu je významné, kromě toho, že je první, rovněž i tím, že v něm shodou okolností představujeme

také nové logo EF. Jeho zavedení bezesporu napomůže prezentaci naší fakulty a zajistí její užší začlenění v rámci Jihočeské univerzity. Nové logo symbolizuje to, co je pro nás a pro akademické prostředí vždy vlastní, a to vzájemné respektování názorů, spolupráci, společné řešení problémů, dialog mezi sebou, ale i partnery z podniků a institucí včetně institucí zahraničních. V souvislosti s procesem implementace loga, jehož součástí byla i soutěž o nový slogan EF, chci poděkovat všem, kteří nám poslali své náměty. Věřte, že výběr jednoho hesla byl, a to zejména díky jejich kvalitě a rovněž i množství, více než náročný. Přeji, aby se našemu bulletinu dařilo, abychom se měli vzájemně o čem informovat, aby byly prezentované informace zajímavé, aby se rozšiřovaly řady přispěvatelů, kteří se chtějí podělit o své výsledky s ostatními. Nechť je nový bulletin Ekonomické fakulty příkladem naplňování našeho sloganu Společně a Efektivně.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. děkan Ekonomické fakulty


20 10 OBSAH TOHOTO ČÍSLA 04

Nová tvář EF

06

Náš tiskový mluvčí

08

Den otevřených dveří

10 12 14 15 16

24

Vše o novém logu a sloganu

Poznejte Ing. Petra Štumpfa

Jak letos probíhal a v čem byl jiný

Nejkrásnější z JU

Reportáž z 1. ročníku Miss JU

Být manažerkou

Rozhovor s manažerkou P&G

Kdo nás navštívil Významní hosté EF JU

Turnaj o pohár EF

Reportáž z volejbalového turnaje

Akční jaro

Co si nesmíte nechat ujít

18

Trainee program

20

Fairtradová fakulta

22

Jáva sopkami posetá

Rozhovor se studentem EF JU

O spravedlivém obchodování

Studenti EF na cestách po světě

24

Jak na životopis

26

Nové publikace

10 rad pro dokonalé CV

Publikační činnost na EF JU


NOVÁ TVÁŘ

Ekonomické fakulty Nové logo, nový styl, nový slogan - Ekonomická fakulta si od nového roku oblékla slušivý moderní kabát. Přečtěte si o tom, jak nová tvář vznikala.

V

prosinci minulého roku byl široké veřejnosti představen nový vizuální styl Jihočeské univerzity a zároveň nové logo Ekonomické fakulty. Vyjadřuje týmovou spolupráci, dialog mezi partnery, kreativní myšlení, nalézání společných řešení. Uspořádání prvků v logu lze rovněž chápat jako pohled na problémy v jejich celistvosti se zakomponováním mikro i makro prostředí. Vnitřní nebarevný prostor loga znázorňuje symbolicky člověka (rozhodovatele, který problém řeší, zohledňuje faktory vycházející z vnějšího okolí, které ovlivňuje a přetváří je). Purpurová barva (magenta) zdůrazňuje celistvost, dynamiku, vnímání detailů a rovněž i stálost a pevnost v názorech. Je tvořena jedním dílem modré a dvěma díly červené (oproti např. růžové barvě, která je složena z červené a bílé). Tuto barvu pojmenoval koncem 18. století Johann

4

EFektiv / Duben, 2013

Wolfgang Goethe při jeho experimentech, v rámci nichž odhaloval podstatu barev z psychologického hlediska. Jeho snažení vyústilo sepsáním díla nazvaného Nauka o barvách (1810) a na základě pokusů zaměřených na vymezení podstaty barev dokládal omezenost teorie vlnových délek Isaaca Newtona. Purpurová barva je „osmou“ barvou spektra a objevuje se po fialové a těsně před červenou a vytváří oproti lineární duze světelnou smyčku.


Společně a EFektivně V souvislosti s novým logem Ekonomické

spolu se studenty. Pro partnery a potenciální

fakulty se v průběhu října 2012 konala soutěž,

zaměstnavatele absolventů je tento slogan

ze které měl vzejít slogan složený ze dvou

příslibem, že spolu s nimi bude fakulta vytvářet

až tří slov, jenž by svým charakterem

a sdílet společné hodnoty a směřovat

odpovídal novému grafickému návrhu

k co největší efektivitě v rámci partnerství

loga fakulty a nejvýstižněji charakterizoval

s aplikační sférou.

Ekonomickou fakultu. Ohlas soutěže překonal veškerá očekávání a tak se nakonec vybíralo ze 182 velmi kreativních návrhů, jejichž autory

Autor vítězného sloganu dále přibližuje, co ho inspirovalo při jeho tvorbě:

byli nejen studenti, ale rovněž zaměstnanci

„Soutěže jsem si všiml na stránkách Kariérního

fakulty.

centra a hned mě zaujala, protože se mi líbilo,

Na základě výsledků studentského hlasování a následného rozhodnutí marketingové komise fakulty byly z došlých návrhů vybrány jako vítězné tyto slogany:

že se do ní studenti mohou zapojit a formovat tak novou, moderní tvář jejich fakulty. Nad sloganem jsem od té chvíle čas od času přemýšlel, ale nic mi nepřišlo dostatečně dobré ani vystihující směr fakulty. Na slogan “Společně a efektivně” jsem

1. místo - “Společně a EFektivně”

přišel až několik dní po vyhlášení soutěže. Byl jsem

Jiří Gottvald (ŘEP, 5. ročník)

zrovna v práci a při rutinní manuální činnosti jsem

2. místo - “EF JU je jen začátek” Tereza Rusnáková (OP, 5. ročník)

přemýšlel nad vším možným, tedy i nad vhodným sloganem. Asi po hodině jsem se postupně dopracoval až k finální podobě sloganu. Nápad

3. místo - “Počítejte s námi”

jsem si ihned poznamenal do mobilu a zhruba

Martin Haruda (ŘEP, 3. ročník)

další půlhodinu jsem si ještě v hlavě přehrával,

Autor vítězného návrhu, student oboru Řízení a ekonomika podniku, Jiří Gottvald, převzal na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže z rukou děkana fakulty, docenta Ladislava Rolínka, tablet Samsung Galaxy. Slogan

zda jsou to ta pravá slova, která vystihují EF. Doma jsem se svěřil přítelkyni, které se návrh také zamlouval a která mne nakonec přesvědčila jej odeslat v době, kdy už jsem o něm začal vážně pochybovat a chtěl jsem jej zavrhnout“.

„Společně a efektivně“ dle mínění Jiřího

Tedy i u nového sloganu Ekonomické fakulty

Gottvalda přesně vystihuje postoj Ekonomické

se potvrdilo známé rčení „za vším hledej ženu“.

fakulty ke všem zájmovým skupinám. Pro budoucí a současné studenty značí tento slogan snahu fakulty o co nejefektivnější vzdělávání, na kterém bude spolupracovat

EFektiv / Duben, 2013

5


Představujeme...

Tiskový mluvčí E Petr Štumpf Od 1. března 2013 byl do nové funkce tiskového mluvčího Ekonomické fakulty jmenován Ing. Petr Štumpf.

P

etr Štumpf vystudoval v Táboře na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity Obchodně podnikatelský obor se specializací cestovní ruch. Po absolvování v roce 2003 pracoval až do roku 2010 jako projektový manažer Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), na přelomu let 2009 a 2010 byl též krátce pověřen řízením této organizace. Následně působil také v soukromém sektoru jako senior consultant pro oblast strategického plánování a rozvoj cestovního ruchu v poradenské společnosti Novi Solutions. Od roku 2010 je odborným asistentem na Ekonomické fakultě, Katedře obchodu a cestovního ruchu, kde se i nadále věnuje problematice rozvoje cestovního ruchu, marketingu služeb a destinací cestovního ruchu a destinačnímu managementu. Nadále aktivně spolupracuje s partnery z veřejného i soukromého sektoru v Jihočeském kraji i v zahraničí. V roce 2009 získal od jihočeského hejtmana ocenění za dlouhodobou aktivní činnost

6

EFektiv / Duben, 2013

ve prospěch česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Mezi jeho záliby patří kromě cestování také sport, především in-line brusle, lyžování nebo fitness, četba, rocková hudba a Divadlo Járy Cimrmana. Tiskový mluvčí Petr Štumpf představil své vize:

„V nové roli tiskového mluvčího bych především rád dobře reprezentoval Ekonomickou fakultu nejen navenek, ale také uvnitř fakulty. Mým cílem je zaměřit se na komunikaci mezi studenty, akademickými pracovníky a širokou veřejností, tím přispívat k otevřenosti naší fakulty a dokázat, že na akademické půdě opravdu nežijeme v bublině,“


EF

EFektiv / Duben, 2013

7


Tak trochu jiný den otevřených dveří Tradiční den otevřených dveří se pro zájemce o studium na Ekonomické fakultě uskutečnil v pátek 18. ledna.

I

přes sněhovou kalamitu se o možnostech studia na fakultu přišlo informovat více než 700 studentů středních škol. Oproti dřívějším ročníkům se letošní den otevřených dveří odlišoval svým interaktivním pojetím. Při zahájení dne otevřených dveří v Aule JU se účastníci seznámili se základními informacemi o Ekonomické fakultě a o možnostech a výhodách, které jim studium 8

EFektiv / Duben, 2013

na této fakultě může přinést. Následně dostali studenti příležitost zasoutěžit si o zajímavé ceny – nejdříve je čekalo hádání významných jmen z oblasti ekonomiky a managementu v rámci stezky osobností s názvem EFektiv. Podle fotografie a několika základních indicií museli studenti poznat například Tomáše Baťu, Adama Smithe nebo Roberta Schumana. Během následujícího

workshopu si mohli studenti na speciálním simulátoru vyzkoušet, jaké je to být na jeden den manažerem supermarketu nebo si otestovat svou tvořivost při různých kreativních soutěžích. Krátce nato se studenti dozvěděli detailnější informace o jednotlivých studijních oborech, které jim Ekonomická fakulta nabízí.


www.ef-medusa.cz

EFektiv / Duben, 2013

9


MISS JU

poprvé Vzpomenete si na jednu významnou lednovou akci, která v sobě skloubila krásu a eleganci, zábavu a vznešené charitativní poslání? Pokud vás napadl první ročník Miss Jihočeské univerzity, je to správná odpověď!

N

a začátku všeho bylo zadání projektu v rámci předmětu Logistika, jehož cílem bylo vymyslet takovou službu, která by vynesla tolik potřebné finanční prostředky občanskému sdružení ŠVAGR, které organizuje aktivity pro zdravotně a sociálně handicapované děti. Veronika Hrabáčová, Ondřej Greiner a Nguyen Manh Phuc, studenti 2. ročníku oboru ŘEP, vzali toto zadání velmi vážně a nepřišli s ničím menším, než byl velkolepě pojatý, charitativní projekt Miss Jihočeské univerzity. Během několik měsíců trvajících náročných příprav musel tým studentů zajistit nejen to pravé místo pro konání akce, sponzory, mediální podporu, vymyslet program, ale také nalézt ty nejkrásnější dívky ze všech fakult Jihočeské univerzity.

10

EFektiv / Duben, 2013

Nakonec se v úterý 8. ledna představilo porotě v ArtIGY deset okouzlujících studentek Jihočeské univerzity. Celý soutěžní večer byl pojat ve stylu filmů s Jamesem Bondem, a tak nikoho nepřekvapilo, když se finalistky divákům poprvé ukázaly se zbraní v ruce a v outfitu alá Bond girl. V průběhu večera pak dívky absolvovaly další disciplíny - promenádu v plavkách a plesových šatech návrháře Lukáše Bartoně a záludné interview s členy poroty.


Autor: Jan Homolka

V rámci zajímavého doprovodného programu zhlédli diváci například biketrialovou show Josefa Bigase, odlehčenou komickou vložku baviče a kouzelníka Radka Bakaláře a vystoupení svůdných tanečnic pole dance.

a zároveň Miss Internet se stala Šárka Žlábková z Pedagogické fakulty. Titul Miss sympatie a druhé vícemiss získala jedna ze zástupkyň Ekonomické fakulty, Andrea Davidová.

Porota, ve které zasedl například primátor města České Budějovice Juraj Thoma, rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer a děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek, nakonec vybrala za historicky první Miss Jihočeské univerzity rusovlásku Jitku Volnou ze Zemědělské fakulty. První vicemiss

První, velmi vydařený ročník Miss Jihočeské univerzity, máme tedy za sebou. A jak se vlastně podařilo naplnit charitativní účel této akce? Posuďte sami – organizační tým získal pro občanské sdružení ŠVAGR bezmála 55 tisíc korun!

EFektiv / Duben, 2013

11


JAKO MALÁ JSEM CHTĚLA

BÝT PREZIDENTKOU

Rozhovor s Ing. Andreou Filovou MIM, finanční manažerkou společnosti Procter and Gamble

V

prvním čísle vám přinášíme rozhovor s Andreou Filovou, finanční manažerkou obchodního oddělení pro ČR a SR ve společnosti Procter & Gamble. Andrea Filová (25) je absolventkou VŠE v Praze, část svého studia strávila v Dánsku na Copenhagen Business School v Kodani. Na své aktuální pozici je odpovědná za rozpočty, controlling, pricing, finanční analýzy a optimalizaci výdajů společnosti.

Vzpomenete si, čím jste chtěla být jako malá dívka? Jako malá jsem nejdříve toužila být, stejně jako většina děvčat v mém věku, zpěvačkou nebo herečkou. Když mne to přešlo, tak si vzpomínám, že jsem chtěla být prezidentkou. Má vysněná povolání se každopádně v průběhu času neustále měnila.

Projevovaly se u Vás vlohy k manažerské práci již v průběhu dospívání? Myslím se, že ano. Pamatuji si, že jsem si velmi ráda stanovovala cíle a vedla kamarády jak ve škole, tak mimo ní. Také jsem si vytvářela různé plány práce pro jednotlivé aktivity.

Přiblížíte nám svou kariérní cestu, v rámci níž jste dospěla až k této významné pozici v P&G?

12

EFektiv / Duben, 2013

Už v průběhu studia jsem pracovala na několika pozicích na zkrácené úvazky a rovněž jsem se věnovala aktivitám v různých studentských organizacích. V P&G jsem začala pracovat v rámci internshipu na projektu pro celou střední Evropu. Na základě mých výsledků mi byla nabídnuta manažerská pozice ve finančním oddělení na plný úvazek. V P&G funguje tzv. rotace pracovních pozic, aby se toho zaměstnanci co nejvíc naučili a vyzkoušeli si také jiný druh práce na svém oddělení. Je to velmi zajímavý koncept, který je jedinečný právě pro P&G. Za dva měsíce budu i já měnit své aktuální místo. Nově budu z hlediska finanční stránky zodpovědná za výrobu pracích prášků pro celou Evropu, Blízký Východ a Afriku.

Seznámíte naše čtenáře s tím, jak vypadá Váš běžný pracovní den na pozici manažera P&G? Definovat typický pracovní den na mojí pozici je dost těžké, protože každý den je jiný. Po mém příchodu do práce, většinou okolo osmé, nejdříve vyřídím emaily a poté se připravuji na schůzky, které mne ten den čekají. Většinou jsou to meetingy s mými obchodními týmy, na kterých řešíme různé obchodní otázky. Rovněž aktivně komunikuji s finančními odděleními jednotlivých retailerů a také se snažím s key account manažery osobně navštěvovat obchody. Věnuji se také různým projektům,

které mám na starosti. Část mého pracovního dne vyplňuje rovněž kontakt s univerzitami, protože jsem členkou campus teamu, který má na starosti komunikaci se studenty. V práci končím obvykle okolo sedmé hodiny, abych se stihla ještě věnovat svým zálibám a sportu.

Studenti jsou často přesvědčeni, že manažeři z globálních společností mají minimum volného času na své koníčky. Jaký je na to Váš názor a jak je to s volným časem a koníčky u Vás? Jak už jsem uvedla u předchozí otázky, snažím se, abych si každý den vyšetřila čas i na své koníčky. Myslím si, že to je na každém manažerovi, jak si v životě zařídí svou work-life balance. Samozřejmě jsou období, kdy je práce o něco více, ale hodinka času na sport se vždy najde. Já pravidelně chodím na badminton a spinning. Také ráda navštěvuji divadla a snažím se trávit nějaký čas i se svými kamarády.

Co si myslíte o často zmiňovaném tvrzení, že „dobrým manažerem se člověk musí narodit“? Myslím si, že lidé, kteří mají vlohy k manažerské práci, to mají ze začátku samozřejmě snadnější. Netvrdím ale, že manažerské schopnosti se nedají získat a rozvíjet na základě snahy


“Osobně vidím klady mladých manažerů v jejich obrovské snaze a schopnosti se rychle učit nové věci. Mají širší rozhled a jsou otevřeni novým nápadům.”

a zkušeností. Právě naopak. Pokud se člověk opravdu snaží, tak se jeho manažerské dovednosti budou s narůstajícími zkušenostmi neustále zlepšovat.

složitější době, chtějí uplatnit na takové pozici, která pro ně bude zajímavá a bude odpovídat jejich kvalifikaci?

Jaké jsou podle Vašeho názoru klady a zápory nastupující generace mladých manažerů?

Studenti by si měli především rozmyslet, jakým směrem se vlastně v rámci své budoucnosti chtějí ubírat. Základem úspěchu je kvalitně zpracovaný životopis a motivační dopis a dobrá příprava na přijímací pohovor. Určitě by si měli zjistit informace o společnosti, ve které by chtěli pracovat a ujasnit si, proč právě oni jsou tím pravým kandidátem. Proto je dobré mít vždy na pohovor připravené příklady z reálného života, na kterých můžou studenti ukázat své schopnosti.

Osobně vidím klady mladých manažerů v jejich obrovské snaze a schopnosti se rychle učit nové věci. Mají širší rozhled a jsou otevřeni novým nápadům. Hlavní rezervy mladých manažerů spatřuji v oblasti respektování dlouhodobé zkušenosti a v příliš vysokém sebevědomí.

Co byste poradila studentům Ekonomické fakulty JU, kteří se v dnešní, pro absolventy

I v letošním semestru se budou moci studenti

fakulty zúčastnit workshopu přímo v centrále P & G, který může být pro některé z nich vstupní branou právě do této společnosti. Jaké jsou hlavní předpoklady, které musejí studenti splňovat, aby se mohli stát platnými členy týmu P&G? Účast na workshopu je určitě výborná příležitost jak se seznámit s naší firmou. Do P&G hledáme takové lidi, které si do budoucna umíme představit například v roli našeho CEO. Od toho se odvíjí předpoklady kladené na takového jedince. Studenti s rozhledem a se zájmem o mimoškolní aktivity jsou na dobré cestě k tomu, aby se stali členy našeho P&G týmu.

EFektiv / Duben, 2013

13


5

HOSTŮ,

kteří navštívili Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v zimním úvodu roku 2013

1

JUDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 26. února navštívil Ekonomickou fakultu místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiří Pospíšil a seznámil studenty se změnami, které nastanou v soukromém právu po 1. lednu 2014.

2

MUDr. Martin Kuba Ministr průmyslu a obchodu ČR 4. března měli studenti fakulty jedinečnou příležitost setkat se osobně s ministrem průmyslu a obchodu ČR Martinem Kubou, který na akademické půdě přednášel a diskutoval s účastníky o významu a budoucnosti českého exportu.

3

Stanislava Murcková Procter & Gamble shopper based design manager 4. března mohli studenti díky interaktivní přednášce manažerky Stanislavy Murckové ze společnosti Procter & Gamble nahlédnout do zákulisí jedné z největších globálních společností se spotřebním zbožím. Dozvěděli se například, jak se firmy snaží zákazníky podvědomě motivovat různými způsoby k nákupu jejich produktů.

14

EFektiv / Duben, 2013

4

Lenka Zlámalová Ekonomická a politická analytička Lidových novin 13. března diskutovala na půdě Ekonomické fakulty se studenty politická a ekonomická analytička Lenka Zlámalová z Lidových novin o polistopadovém vývoji v oblasti tuzemských ekonomických elit.

5

Dagmar Ševčíková Personální ředitelka Microsoftu ČR 18. března se na fakultě uskutečnila přednáška nové personální ředitelky společnosti Microsoft ČR Dagmar Ševčíkové na téma personálního plánování a také workshop, na kterém se studenti dozvěděli, jak se mají správně připravit na pracovní pohovor, aby při něm uspěli.


Studenti středních škol se utkali o Pohár Ekonomické fakulty

E

konomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zakládá novou tradici. Ve čtvrtek 14. února se za podpory Jakuba Novotného, hvězdy extraligového VK Jihostroj, uskutečnil první ročník volejbalového turnaje smíšených družstev studentů středních škol. Prvním držitelem Poháru Ekonomické fakulty, kterého se zúčastnilo více než 60 studentů a studentek z osmi jihočeských středních škol, se stalo Gymnázium J. V. Jirsíka. Ekonomická fakulta přivítala v kampusu Jihočeské univerzity studenty a studentky gymnázií a středních škol s ekonomickým nebo obchodním zaměřením z Českých Budějovic, Třeboně, Tábora a Kaplice. „Cílem turnaje je založit novou tradici a přiblížit středoškolákům vysokoškolské prostředí a studium na Ekonomické fakultě,“ uvedl děkan fakulty Ladislav Rolínek.

Volejbalový turnaj společně s děkanem Rolínkem zahájil i současný elitní volejbalista Jihostroje České Budějovice Jakub Novotný, jež je v současné době zároveň studentem Ekonomické fakulty. Celkovým vítězem se stali studenti Gymnázia J. V. Jirsíka, kteří ve finále udolali tým z Gymnázia Jírovcova. Třetí z Pohárů Ekonomické fakulty za bronzové umístění vybojovali studenti a studentky Obchodní akademie z Českých Budějovic. Pohár však nebyl pouze sportovním utkáním, ve kterém by šlo v první řadě o vítěze a poražené. „Pro studenty a studentky jsme připravili nejen sportovní akci v podobě volejbalového turnaje, ale i následnou prohlídku kampusu Jihočeské univerzity a také znalostní soutěž s příznačným názvem EFektiv. Výsledkem byl den plný zábavy a soutěží v duchu fair play, ve kterém zvítězili všichni, kteří se akce zúčastnili,“ uzavřel první ročník Poháru Ekonomické fakulty děkan Rolínek. EFektiv / Duben, 2013

15


AKČNÍ JARO Pokud ještě nemáte jarní plány, rychle si připravte svůj diář. Naplníme ho totiž celou řadou zajímavých akcí, workshopů a jiných událostí, které si nechcete nechat ujít.

16

5. a 19. duben 2 workshopy v pražské centrále společnosti Procter & Gamble, v rámci kterých si studenti mohou na reálné případové studii na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročné je být manažerem jedné z největších FCMG korporací. Na workshop se můžete přihlásit na dusek@ef.jcu.cz

8. duben

8. duben

8. duben

Workshop „Assessment centrum nanečisto“ pod vedením personálních manažerů z ČSOB, který je simulací reálně využívaných metod při výběru nových pracovníků ve většině velkých společností.

Přednáška zakladatele ADLER Czech Martina Hausenblase, filantropa a předsedy sdružení Podnikáme bez korupce, na téma vybudování úspěšné mezinárodní společnost bez korupce

Na workshop se můžete přihlásit na dusek@ef.jcu.cz

Aula JU, 13:15 hod.

Přednáška personálních manažerek Jitky Chromé a Vilmy Pelcové z ČSOB „Jak klepat na dveře zaměstnavatelů“, v rámci které se posluchači dozvědí, jak se dobře připravit na přijímací pohovor nebo jak dobře zpracovat životopis.

EFektiv / Duben, 2013

Učebna F3, 11:30 hod.


15. duben

15. duben

16. duben

Přednáška Tomáše Večla, ředitele Evropského spotřebitelského centra na téma „Ochrana spotřebitele v EU“

Přednáška Vojtěcha Kačírka, majitele českobudějovické společnosti Agentes IT, který zájemcům z řad studentů poradí, jak úspěšně rozjet své vlastní podnikání a jakých chyb se vyvarovat.

Light show poprvé na kolejích JU! Zažijete světelné efekty z lamp v kolejních pokojích s melodiemi známých skladeb. V rámci doprovodného programu, který začíná v 18 hodin, vás čeká vystoupení studentských kapel v areálu kolejí.

Aula JU „Bobík“, 11:30

Učebna F3, 15.00

23. duben

29. duben

Květen

Workshop v pobočce společnosti E.ON v Českých Budějovicích. Účastníci prostřednictvím řešení případové studie z praxe zjistí, jaké projekty se aktuálně řeší v oblasti energetiky.

Přednáška ministra financí ČR Miroslava Kalouska, který se vyjádří k aktuálním tématům ze světa financí.

Workshop a exkurze v ČSOB v Českých Budějovicích pro zájemce o stáž nebo pracovní pozici v této bance. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášených zájemců.

Na workshop se můžete přihlásit na dusek@ef.jcu.cz

Další informace budou zveřejněny na stránkách EF JU.

Registrovat se můžete na dusek@ef.jcu.cz

EFektiv / Duben, 2013

17


ZÁŽITKY Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA

MEZINÁRODNÍ TRAINEE PROGRAM V reportáži Kariérního centra EF JU vám přinášíme rozhovor s naším studentem Václavem Fraňkem.

N

ěmecká společnost Kamax, globální dodavatel spojovacích

dílů pro automobilový průmysl, spustí i letos mezinárodní trainee program pro studenty ekonomických a technických vysokých škol, který spočívá v ročním „kolečku“ 3 vybraných studentů po pobočkách v USA, Číně, Německu, Španělsku a Belgii. Tento program, o němž na začátku listopadu minulého roku informovalo studenty Kariérní centrum, zaujal i studenta 5. ročníku oboru Řízení a ekonomika podniku Václava Fraňka. Ten se nakonec stal jedním ze 4 vybraných studentů z České republiky, kteří byli pozváni na výběrové řízení do Německa.

18

EFektiv / Duben, 2013

Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil na tento trainee program? Vzhledem k dnešní situaci na trhu práce jsem se rozhodl, že chci již v rámci studia získat co nejvíce zkušeností. Působím na částečný úvazek ve společnosti Robert Bosch, ale chtěl bych získat pracovní zkušenosti i v zahraniční. Když jsem pak na Facebooku Kariérního centra uviděl nabídku tohoto trainee programu, rozhodl jsem se ji využít. Co následovalo? Na základě zaslaného motivačního dopisu a životopisu v angličtině jsem byl pozván na první

kolo výběrového řízení do Turnova, kde je zastoupení společnosti pro ČR. Zde mě čekal test z angličtiny, test s matematickými a logickými úlohami a nakonec pohovor jak v anglickém, tak českém jazyce. Jaká byla zpětná vazba personalistů na výsledky Vašeho pohovoru? Nakonec velice pozitivní, protože jsem byl pozván na druhé kolo pohovoru do Německa. Bylo pro mne příjemným překvapením, když jsem zjistil, že z několika


stovek zájemců z celé České republiky byli vybráni pouze 4 studenti a já jsem byl jedním z nich. Z jakých škol byli ostatní vybraní čeští studenti?

žádné výdaje a časově to také bylo zvládnutelné. Jak zmíněné assessment centrum probíhalo?

Všech 20 pozvaných účastníků bylo rozděleno Další dva vybraní studenti byli do dvou skupin a každá z nich z Karlovy univerzity a z ČZU pak absolvovala assessment v Praze. Třetí adeptka centrum zvlášť. V mé skupině studuje univerzitu byli studenti z ČR, Německa v Edinburgu. a Španělska. Na úvod se každý z účastníků V čem tedy spočívalo druhé představil komisi složené kolo výběrového řízení? z top manažerů Kamaxu formou šestiminutové Šlo o celodenní assessment prezentace. Poté následovalo centrum ve městě Marburg týmové řešení případové nedaleko Frankfurtu, kam studie, která se týkala bylo pozváno 20 vybraných stanovení správné strategie zájemců o tento trainee konkrétní firmy a její program z celého světa. odprezentování. V další části Seznámil jsem se tam nás čekalo hraní scénky, kdy se studenty z Německa, se měl každý vžít do pozice Španělska, Číny a USA. manažera a co nejlépe vyřešit rozpor, který spolu mají jeho Nenarušilo Vám to harmonogram zkouškového podřízení pracovníci. Z aktivit, které nás čekaly období? po obědě, zmíním například Assessment centrum bylo velice náročný psychotest naplánováno na 28. – 29. nebo zajímavý úkol, jehož ledna, ale díky precizní cílem bylo zjistit, zda jsme organizaci ze strany schopni efektivně pracovat společnosti Kamax pod tlakem. Na závěr jsem to negativní vliv na zvládnutí absolvoval pohovor zkoušek naštěstí nemělo. s personalistkou z pobočky Byly mi rovněž uhrazeny ve Španělsku, která mi veškeré náklady na dopravu mimo jiné sdělila poměrně a ubytování, včetně letenky, tudíž jsem neměl ani s jedním kolem výběrového řízení

pozitivní zpětnou vazbu na můj celodenní výkon v rámci assessment centra. Jak tedy s odstupem času hodnotíte tuto zajímavou zkušenost? I v případě, že bych na tento trainee program nebyl nakonec vybrán, byl pro mě celý výběrový proces velkým zážitkem. Tyto nové zkušenosti rozhodně zúročím při hledání uplatnění po absolvování Ekonomické fakulty, protože výběrová řízení u velkých globálních společností jsou založena na podobném principu.

Zjištění, že z několika stovek zájemců z celého světa se do nejužšího výběru dostal právě student Ekonomické fakulty, je důkazem, že studenti naší fakulty mohou směle konkurovat svým kolegům z ostatních prestižních ekonomických vysokých škol.

EFektiv / Duben, 2013

19


FAIR TRADE

na Ekonomické fakultě Fairtrade představuje světově nejznámější a nejvíce rozšířený sociální koncept certifikace. Obchodní vztahy založené na vzájemné komunikaci, respektu a transparentnosti, ze kterých vychází filozofie Fairtrade, umožňují zlepšovat znevýhodněným výrobcům a pracovníkům jejich životní a pracovní úroveň.

20

EFektiv / Duben, 2013


se přispívá ke zlepšení jednak životních a pracovních podmínek řady producentů převážně z rozvojových zemí a dále k ochraně životního prostředí. Ochranná certifikační známka Fairtrade® je udělována zpravidla konkrétním produktům, avšak s ochrannou certifikační známkou Fairtrade® je možné se setkat také u společností, které jsou stoprocentně napojeny na obchodování v rámci filozofie Fairtrade. Tyto organizace jsou sdružovány v rámci Světové fairtradové organizace (WFTO – World Fair Trade Organization).

na Ekonomické fakultě nejen pedagogové, ale především studenti. Hlavní myšlenkou je vytvořit jednak praktické zázemí pro studenty, v rámci kterého budou moci aplikovat zjištěné teoretické poznatky, a dále rozšířit povědomí o Fairtrade produktech pomocí prodejních míst v kampusu Jihočeské univerzity.

Fairtrade je mnohem více než ochranná známka. Komplexním cílem je změna spotřebního chování k větší odpovědnosti, a tím i snížení chudoby (jak psychické, tak i materiální) v zemích globálního Jihu.

Hrdost - Amaro Chasquero Jaramillo Autor: Stanislav Komínek

F

airtrade se často překládá jako „spravedlivý obchod“, který pomáhá více než sedmi milionům lidí žijících v 58 zemích převážně Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Samotná filozofie Fairtrade je komunikována prostřednictvím ochranné známky Fairtrade®, která zaručuje, že takto označené produkty byly certifikovány v souladu s mezinárodními standardy Fairtrade. Nákupem takto označených produktů

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se aktivně zapojuje do Fairtrade aktivit a usiluje o získání statusu první Fairtradové vysoké školy v České republice. Fairtrade filozofii podporují od roku 2012

Pěstitelka z vesnice Huayhuantillo Autor: Stanislav Komínek

FAIRTRADOVÁ FAKULTA V roce 2012 vznikla na EF JU řídící skupina „Jsme fér“, která se tématu na fakultě věnuje. Byl také podepsán strategický dokument Deklarace podpory fair trade. V květnu fakulta uspořádala mj. férovou snídani u příležitosti Světového dne Fair trade. Ve výukovém pavilonu F v kampusu Jihočeské univerzity byla instalována výstava Pod slupkou tma, týkající se produkce banánů a ananasů. Pro studenty následovala přednáška zástupce fairtradového družstva El Ceibo pana Francisco Reynagy z Bolívie k produkci kakaa a fair trade. V září 2012 byla oficiálně podána žádost o přidělení statusu Fairtradová fakulta.

EFektiv / Duben, 2013

21


JÁVA SOPKA Rubrika Studenti na cestách představuje cestovatelské zážitky studentů EF. Tentokrát se o své zápisky z cesty po Indonésii podělí studenti Ondřej Machart & Iveta Večerková.

V

září loňského roku jsme se vydali na třítýdenní baťůžkářskou výpravu napříč šesti ostrovy Indonésie. Tento nádherný kus jihovýchodní Asie jsme procestovali letadlem, trajektem, autobusem, skútrem, taxíkem, koňským povozem, jeepem a v neposlední řadě i typickým vozítkem bemo. Na Jávě jsme si však museli vystačit především s vlastními nožkami, protože naším cílem byl vrchol sopky Kawah Ijen.

Sopka Kawah Ijen se šplhá do nadmořské výšky 2.799 metrů a z jejích útrob se neustále valí hustá oblaka dýmu. Sopka je stále aktivní a svou ničivou sílu naposledy předvedla v roce 2002, což jsme poznali z černajících zbytků toho, co kdysi bývalo zelené křoví. Ale pěkně popořadě - náš sopečný výlet začal zhruba ve 4 ráno, když se městečkem Banyuwangi začalo rozléhat mučivé volání muezínů. Naskočili jsme do jeepu našeho průvodce Sapta Hadi, který se ve svých 24 letech stará o vlastní průvodcovskou agenturu působící na celé Jávě. Tento mladý podnikatel nás bavil vtipy o Bali a vyprávěl o svém snu - studovat vysokou školu v Austrálii. Po pár minutách cesty, jejíž poslední kilometry Sapto strávil na střeše jeepu, jsme dorazili do základního tábora. Odtud už se každý musí na vrchol vynést sám. Posilnili jsme se čajem v polorozpadlé chatce s občerstvením a nebojácně vyrazili vstříc sopečným oblakům.

Se sírou v zádech První úsek pěší stezky byl docela příjemný a utekl rychle. Ovšem po prvním kilometru se ze stezky stal pekelný mordor v podobě místy neuvěřitelného úhlu stoupání, kdy nohy musíte tu a tam strkat pomalu až za hlavu. Jako úplné trosky jsme se však cítíli až v momentě, kdy si to kolem nás profrčel devadesátiletý indonézský pán s 80-ti kilovým nákladem na zádech a ještě se na nás s lišáckým mrknutím usmíval. S košíky naplněnými sírou se místní nosiči táhnou ze samých útrob kráteru Kawah Ijen. Síru nosí za 2 dolary na den, ale to jim úsměv z tváře nesmaže. Skoro se zdá, že čím méně toho lidé mají, tím jsou šťastnější.

22

EFektiv / Duben, 2013


AMI POSETÁ Tam, kde sopka končí Konečně jsme zahlédli okraj kráteru Kawah Ijen. Do žil se nám vehnala nová várka čerstvé krve a posledních pár metrů už jsme v podstatě běželi. Pohled, který se před námi otevřel, se těžko popisuje slovy. V nekonečném prostoru se po ostrých hranách ztvrdlé lávy svažoval ohromný trychtýř, jehož dno zakrývalo zelené sklo sirného jezera. Ze žlutých valů na břehu jezera se hrnula mračna bílého dýmu a kdesi v hloubce se tu a tam mihla postava nosiče se svým zářivě žlutým nákladem na ramenou. Podél celého kráteru se jako linka táhla cestička, na níž posedávali či pochodovali užaslí turisté.

NEJEN O JÁVĚ... Každý rok se vydáváme objevit jiný kus světa a své zážitky z cest zapisujeme na památku a pro ostatní cestovatele. Pokud se sami rádi touláte po naší planetě a hledáte inspiraci pro příští dovolenou, můžete navštívit web vecernicci.cz, kde naleznete všechny naše cestopisy. Dočtete se tam například, jak jsme málem dostali vzteklinu :)

Nakonec jsme vyfotili snad každý kousek sopečného světa a vydali se zpět do základního tábora. Pokud si myslíte, že po drsném výšlapu si člověk cestou dolů odpočine, tak se mýlíte. Sráz je extrémně prudký, a tak při neustálém brzdění není divu, když se naše prsty u nohou snažily protlačit ven z bot. Povrch cesty je navíc pokryt vrstvou prachu, na které se podrážka bot velice snadno smýkne a uvede zbytek těla na chvíli do stavu beztíže. Fyzické zákony však zřejmě neplatí pro nosiče síry, kteří s nemožně těžkým nákladem na zádech zdolávají cestu v lehkém poklusu.

Podle dokumentu “Dělníci smrti” vykonávají nosiči síry na sopce Kawah Ijen za 2 dolary na den jednu z 10-ti nejtěžších prací na světě. Ani s 80-ti kily na zádech však neztrácejí smysl pro humor.

EFektiv / Duben, 2013

23


JAK NA

ŽIVOTOPIS? AKTUÁLNÍ TÉMA KARIÉRNÍHO CENTRA Prvním krokem k získání práce, o kterou máte zájem, je vytvoření a odeslání vlastního strukturovaného životopisu. Často se však u studentů, kteří se snaží získat praxi při studiu, i u čerstvých absolventů stává, že první krok je také krokem posledním. Jak zabránit tomu, aby váš životopis skončil v koši?

T

ím nejdůležitějším, co byste měli udělat, než začnete psát svůj životopis, je vymyslet, co do něj vlastně budete psát. Vyčleňte si ve svém programu čas, který plně věnujete tomu, abyste zanalyzovali, co máte již za sebou. Sepište si své vzdělání včetně absolvovaných kurzů, seminářů a jiných odborných průprav, osobní a kontaktní údaje, veškeré pracovní zkušenosti, dobrovolné aktivity, účasti v soutěžích, na konferencích, studijních či pracovních pobytech a stážích. Nezapomeňte uvést i své dovednosti, například soft skills či úroveň práce s počítačem (uveďte i programy, ve kterých pracujete), řidičské průkazy a jazykové znalosti. Inspirovat se při sepisování všech svých zkušeností a dovedností můžete v předdefinovaných šablonách (například Europass).

24

EFektiv / Duben, 2013

Při sestavování svého prvotního portfolia se snažte na nic nezapomenout a sepsat si i méně důležité věci, o kterých si myslíte, že není vhodné je v životopise uvádět. Může se stát, že se v budoucnu budete hlásit na pozici, kdy bude uvedení právě takové informace vhodné. Vaše portfolio pravidelně aktualizujte a vytvářejte si tím osobní databázi. Budete mít kam sáhnout, až budete psát aktuální CV.

Do každého životopisu uvádějte pouze informace relevantní pro pracovní pozici, na kterou se hlásíte. Jako studenti a čerství absolventi nepřekračujte personalisty nejčastěji doporučovanou délku jedné strany.


10 ZÁSAD PŘI PSANÍ CV 1. Pište pravdu

4. Dobrovolníci vítáni

7. Nezapomeňte na fotku

Podle zkušeností personalistů i kariérních poradců není neobvyklé, že informace uváděné v životopisech nejsou pravdivé. Vyvarujte se toho, protože vám to při pohovoru, kdy budete jednotlivé body životopisu pravděpodobně detailněji probírat, určitě neprospěje. Raději toho uveďte méně. Pokud se vám životopis zdá příliš krátký, můžete se o jednotlivých věcech detailněji rozepsat (náplně práce, kontakt na zaměstnavatele atd.). Nikdy však prostor v životopise nezaplňujte nepravdivými informacemi.

Nebojte se zmínit i praxi v dobrovolných a volnočasových aktivitách. Pokud vaše praxe s pozicí úzce souvisí, můžete určitě zmínit i nehonorované práce a aktivity. Pokud se chystáte zaujmout při odpovídání na pozici delegáta cestovní kanceláře pro volnočasové aktivity, můžete zmínit například praxi ve vedení dětských táborů nebo organizaci městských festivalů.

Připojte aktuální fotografii, nejlépe průkazovou.

5. Buďte kreativní

Pokud nejste přímo vyzváni, neuvádějte očekávanou výši platu.

2. Aktivita prodává Zaměstnavatelé vždy upřednostňují aktivnější uchazeče, kteří si věří, znají svou hodnotu a umějí prodat sami sebe. Z CV a motivačního dopisu musí být znát, že jste aktivní, zdravě sebevědomí a máte potenciálnímu zaměstnavateli co nabídnout. Proto se snažte vyplňovat i svůj volný čas tak, abyste měli po dokončení školy do životopisu co napsat. Žádného personalistu nezaujme životopis, kde bude sice uvedeno vysokoškolské vzdělání, ale žádné pracovní zkušenosti nebo brigády.

3. Najděte své silné stránky Pokud se hlásíte například na pozici asistentky pro výchovu, můžete v životopise uvést i zkušenosti s hlídáním dětí nebo podílení se na dobrovolných výchovných aktivitách. Ujasněte si předem, které zkušenosti a osobní kvality by se pro danou pozici mohly stát vašimi přednostmi oproti ostatním uchazečům. Je vhodné rovněž tyto charakteristiky detailněji popsat v motivačním dopise.

Nebojte se udělat i formální životopis graficky zajímavý. Nezajímavé, fádní, jednoduché nebo příliš dlouhé životopisy vám rozhodně neprospějí. Je potřeba upoutat pozornost zaměstnavatele hned při nahlédnutí do životopisu. Inspirovat se můžete na rozličných českých i zahraničních generátorech grafických životopisů. Poradíte si i v obyčejných textových editorech. Snažte se, aby váš životopis vystupoval z řady a na první pohled zaujal personalistu, který bude životopisy procházet. Přesto se však nepouštějte do přílišných experimentů, pokud se nehlásíte na vyloženě kreativní pozici. Dobrým začátkem je například nahrazení typu písma Times New Roman jiným, zajímavějším.

6. Miřte správným směrem Přizpůsobte životopis pozici, na kterou se hlásíte. Chcete být účetní? Nemusíte psát, že umíte hrát na klavír a máte za sebou kurz první pomoci. Sami zvažte, které informace jsou pro konkrétní pozici relevantní.

8. Připravte se Buďte připraveni životopis vysvětlit. Zorientujte se ve svém životopise, ať víte, co v něm máte a nemáte uvedeno. Počítejte s tím, že informace budete na osobním pohovoru rozvádět a vysvětlovat.

9. Platové tajemství

10. Pozor na hrubky Zkontrolujte a opravte případné chyby a překlepy. Případně si nechte životopis zkontrolovat někým, kdo jej ještě nečetl.

Jestliže si nevíte rady, nevěříte si nebo si chcete práci jednoduše ulehčit, můžete využít služeb generování životopisů například na zivotopisonline.cz. Předdefinované šablony životopisů ke stažení najdete na europass. cz, dobraprace.cz nebo grafton.cz. Jak na životopis a motivační dopis vám zdarma poradíme také v Kariérním centru EF JU, které sídlí v přízemí děkanátu Ekonomické fakulty. EFektiv / Duben, 2013

25


NOVÉ PUBLIKACE Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

26

EFektiv / Duben, 2013


Procesní řízení v malých a středních podnicích - vybrané aspekty L. Rolínek & kolektiv Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2012, 191 s. Publikace představuje výsledky výzkumu Grantové agentury Jihočeské univerzity – „Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP“. Kniha mapuje úroveň řízení MSP v Jihočeském kraji se zaměřením na uplatňování principů procesního řízení a vymezuje základní procesy využívané malými a středními podniky. Navíc přináší také ukazatele navržené pro hodnocení procesního řízení MSP.

Venkov jako místo pro žití I. Faltová Leitmanová, R. Klufová, E. Cudlínová, M. Jílek, L. Rolínek Wolters Kluwer ČR, 2012, 100 s. Typologie venkovského prostoru představuje užitečný prostředek pro definování návrhu strategií jejich rozvoje. Publikace vymezuje venkovské obce v ČR s využitím nástrojů GIS. Navíc obsahuje modelové strategie rozvoje venkovského prostoru, které byly definovány na základě situační analýzy skupin venkovských obcí s podobnými charakteristikami.

Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele D. Škodová Parmová Alfa, 2012, 134 s. Kniha pojednává o možnostech hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik ve vztahu k úrovni služeb poskytovaných na podporu podnikatelských aktivit v exportu a v přímých zahraničních investicích.

Regionální rozvoj - přístupy a nástroje I. Faltová Leitmanová, R. Klufová, J. Friebelová, J. Klicnarová Alfa, 2012, 198 s. Kniha se věnuje rozboru regionálních disparit v rámci České republiky na úrovni okresů a pověřených úřadů obcí s rozšířenou působností v kontextu teorií regionálního vývoje.

EFektiv / Duben, 2013

27


Modelování regionálních procesů R. Klufová, M. Rost, J. Klicnarová Alfa, 2012, 247 s. Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými metodami kvantitativní analýzy dat, z nichž některé zohledňují prostorovou distribucí dat. Tyto metody mohou sloužit například i k nalezení spádových území a hodnocení vývojových změn v území a čase.

Lidské zdroje v rozvoji venkova D. Holátová, R. Krninská a kolektiv Alfa, 2012, 272 s. Kniha se věnuje rozvoji venkova v kontextu lidských zdrojů a inovací. Předkládá teoretický přehled problematiky lidských zdrojů a rozvoje venkova a dále se zaměřuje na lidské zdroje v globálním prostředí, kvalitu života a současný stav multilevel governance.

Společenská odpovědnost podniku v aktuálních trendech a souvislostech K. Pícha Alfa, 2012, 103 s. Publikace předkládá utřídění problematiky společenské odpovědnosti podniku a její deskripci, tedy zjištění významu společenské odpovědnosti v podnikatelské činnosti, vnímání tohoto významu jednotlivými podniky a zaměření podniků na konkrétní oblasti

CLIL Implementation in Mathematics Lessons: research evaluation M. Šulista LAMBERT Academic Publishing GmBH & Co., 2012, 154 s. Publikace se zabývá otázkami spojenými s výukou matematiky v anglickém jazyce jako jednou z možností implementace metody CLIL a vyhodnocuje experimentální výuku matematiky touto metodou.

28

EFektiv / Duben, 2013


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity ISSN: Vydavatel:

Adresa: Web:

1805-8507 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz

Odpovědný redaktor: E-mail:

Radim Dušek, dusek@ef.jcu.cz

Grafik:

Ondřej Machart Vychází čtvrtletně

EFektiv / Duben, 2013

29


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

EFektiv | ISSN 1805-8507 | Vydává Ekonmická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | www.ef.jcu.cz

Profile for Ekonomická fakulta

EFektiv / Duben 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

EFektiv / Duben 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profile for ef-ju
Advertisement