__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis Ekonomické fakulty JU

Vydání 02 / Červenec 2013

Mladé a podnikavé Příběh úspěšných absolventek EF JU

SVOČ 2013 Kdo vyhrál letos?

Letní soutěž Pro šikovné fotografy

Po škole Jak sehnat zaměstnání?

O podnikání S oblastním ředitelem ČSOB


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity ISSN: Vydavatel:

Adresa: Web: Odpovědný redaktor: E-mail: Autoři článků:

Grafik:

1805-8507 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13 370 05 České Budějovice www.ef.jcu.cz Ing. Radim Dušek dusek@ef.jcu.cz Ing. Radim Dušek Ing. Petr Štumpf doc. Ing. Milan Jílek Ph.D. Ing. Martin Pech, Ph.D. Martin Babka Nguyen Manh Phuc Ondřej Machart Vychází čtvrtletně

EFektiv / Strana č. 1


3

První Fairtradová fakulta Jsme první Fairtradová fakulta v Česku Nepřehlédněte

17

Podnikavá duše Studentka - podnikatelka Monika Švárová Téma čísla

5

Všechno souvisí se vším Rozhovor o fairtradu s Ing. Viktorem Vojtkem, Ph.D.

19

Hlavně nic neuchvátat Rozhovor s oblastním ředitelem ČSOB Téma čísla

7

Simona Pazderová Referentka Centra celoživotního vzdělávání

21

Litevský úspěch Naši studenti zazářili na Erasmu v Litvě

9

Navštívili nás 7 hostů, kteří poctili svou návštěvou EF JU

23

Léto za vodou Rubrika Studenti na cestách - tentokrát v USA

11

European Jobday Šestý ročník veletrhu pracovních příležitostí

27

Přihořívá... Hoří! Zvýšené riziko požárů na katedře matematiky

13

SVOČ 2013 Kdo zvítězil v letošním klání studentských prací?

29

Práce po škole Jak nemít po škole vrásky s hledáním práce

15

Dobro došli na Rab Jak se dělá cestovní ruch v Chorvatsku

31

Nové publikace Novinky v publikační činnosti na EF JU EFektiv / Strana č. 2


Jsme první Fairtradová fakulta v Česku!

V kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se sešlo v sobotu 11. května téměř 40 lidí, aby společně posnídali fairtradové a lokální potraviny. Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se druhou květnovou sobotu slaví již desátým rokem po celém světě. Happening Férová snídaně proběhl v ČR potřetí. Snídalo se v téměř 90 městech. EFektiv / Strana č. 3


Dne 22. dubna 2013 předali zástupci zájmového sdružení Fairtrade Česká republika rektorovi Liboru Grubhofferovi a děkanovi Ladislavu Rolínkovi právo užívat titul Fairtradová fakulta. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tak získala jako vůbec první vysoká škola v České republice toto ocenění a pyšní se primátem statusu Fairtradová fakulta. „Ekonomická fakulta se rozhodla stát se Fairtradovou školou především proto, že považujeme za důležité šířit myšlenky férového obchodu a společenské odpovědnosti nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také na poli široké veřejnosti. Podle našeho názoru je právě Fairtrade jednou z cest, jak vychovávat budoucí generace k šetrnému spotřebnímu chování,” uvádí význam získaného ocenění pro fakultu děkan Ladislav Rolínek. Co to vlastně znamená „fair trade“? Fairtrade se často překládá jako „spravedlivý obchod“, který pomáhá více než sedmi milionům lidí žijících v 58 zemích převážně Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Samotná filozofie fair trade je komunikována prostřednictvím ochranné známky Fairtrade®, která zaručuje, že takto označené produkty byly certifikovány v souladu s mezinárodními standardy Fairtrade. Jejich

nákupem přispívá spotřebitel ke zlepšení životních a pracovních podmínek řady producentů převážně z rozvojových zemí a k ochraně životního prostředí. „Udělení statusu Fairtradová škola pro nás představuje globální propojení mezi obchodem a filozofií vycházející z pravidel fair trade a širší možnosti pro spolupráci s ostatními subjekty zapojenými do tohoto systému,” vysvětluje Jan Šalamoun, vedoucí řídící skupiny pro Fairtrade na Ekonomické fakultě. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se tak zařadila mezi další čtyři základní a střední školy v Česku, které už titul Fairtradová škola získaly. O status Fairtrade mohou dále žádat také města a církve. Do současné doby získala ocenění tři česká města - Litoměřice, Volyně a Český Krumlov - a jedno moravské - Vsetín. EFektiv / Strana č. 4


V dnešním světě všechno souvisí se vším O titulu Fairtradová fakulta s proděkanem Ekonomické fakulty pro zahraniční vztahy Ing. Viktorem Vojtkem, Ph.D. Co pro Vás znamená udělení titulu Faitradová škola? Tím, že jsme se stali první Fairtradovou fakultou mezi vysokými školami v ČR, se zúročilo velmi intenzivní úsilí pedagogů i studentů na naší fakultě. Titul Fairtrade fakulty je tak pro nás na jedné straně závazkem, abychom tuto oblast dále rozvíjeli prakticky i teoreticky, na druhé straně nám ale přináší řadu příležitostí, například pro rozvoj spolupráce se zahraničními partnery a neziskovými organizacemi.

EFektiv / Strana č. 5

Proč se EF rozhodla stát se Fairtradovou fakultou? Co pro Vás osobně Fairtrade znamená? O titul Fairtrade fakulty jsme usilovali ze dvou důvodů. Tím prvním byl zájem o takovou výchovu studentů, která je na výši nejen odborně z pohledu ekonomických disciplín, ale i z hlediska předání základních morálních hodnot především odpovědnosti za sebe i za své okolí. Žijeme v globalizovaném světě, kde všechno souvisí se vším. Věříme tedy, že nelze zavírat oči před problémy, které existují v jiných, méně šťastných částech světa. Druhým důvodem pak byla prestiž, kterou tento titul s sebou nese. I díky němu se tak stáváme důvěryhodným partnerem pro univerzity především v anglosaských zemích.


Proč se EF rozhodla vést své studenty ke globální odpovědné spotřebě? Je to podle Vás trend, kterým by měly jít i další školy?

i vzdálené okolí. Základní a střední školy již v této oblasti své žáky vzdělávají, vysoké školy by podle mého názoru v tomto neměly zůstávat pozadu.

Každý z nás je spotřebitelem a spotřeba jako taková má obrovské globální dopady - ekonomické, sociální, environmentální. I mladí lidé by tedy měli mít informace o tom, jaké důsledky jejich spotřební chování má - na ně samotné, na jejich bezprostřední EFektiv / Strana č. 6


Představujeme...

Simona Pazderová V tomto čísle vám představujeme Simonou Pazderovou, referentku Centra celoživotního vzdělávání EF JU. Potkáte-li v děkanátu EF věčně usměvavou a vždy pozitivně naladěnou osobu, jistě to bude Simona Pazderová, referentka Centra celoživotního vzdělávání Ekonomické fakulty JU. „Na našem pracovišti se snažíme všem účastníkům celoživotního vzdělávání poskytovat takový servis, aby pro ně byl průběh studia v 1. ročníku co nejhladší,“ vysvětluje Simona. V rámci své pozice se totiž již od roku 2007 stará o účastníky dlouhodobých studijních programů, do nichž náleží právě mimořádné studium prvních ročníků bakalářského a magisterského studia. „Ode dne zápisu ke studiu až do konce akademického roku se snažím být všem nápomocna při vyřizování veškerých studijních záležitostí. Tím šetříme účastníkům vzdělávání čas, který mohou plně věnovat náročnému studiu,“

EFektiv / Strana č. 7

objasňuje Simona Pazderová. Navíc organizačně zajištuje také výuku Univerzity třetího věku, která na EF s úspěchem probíhá již několik let. Toto tříleté studium je určeno aktivním seniorům, kteří při něm získávají nové podnětné informace z oblasti ekonomiky, managementu a dalších souvisejících oblastí. Aby byla Simona pro všechny návštěvníky Centra celoživotního vzdělávání tím správným příkladem, studuje v současné době kombinovanou formou obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě JU. Svůj volný čas dělí mezi cestování, cyklistiku a péči o opuštěné psy z útulků.


EFektiv / Strana Ä?. 8


7 1

HOSTŮ,

kteří navštívili Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity na jaře roku 2013

Martin Hausenblas Předseda sdružení Podnikáme bez korupce Známý český podnikatel a filantrop Martin Hausenblas, MBA, předseda sdružení Podnikáme bez korupce, se 8. dubna setkal se studenty EF JU, se kterými debatoval nejen o korupci, ale také o svém životním příběhu a podnikatelských začátcích. Navíc se dotknul také morálních hodnot a společenské odpovědnosti.

2 3

EFektiv / Strana č. 9

Jitka Chromá & Vilma Pelcová Personální manažerky ČSOB 8. dubna uspořádalo Kariérní centrum EF JU přednášku personálních manažerek ČSOB Mgr. Jitky Chromé a Vilmy Pelcové, na které se studenti dozvěděli, jak se připravit na přijímací pohovor nebo jak by měl vypadat správně napsaný životopis. V rámci navazujícího workshopu si studenti vyzkoušeli různé aktivity, které jsou v ČSOB využívány při výběru zaměstnanců.


4

Vojtěch Kačírek Člen Národní rady sdružení mladých podnikatelů JCI 15. dubna diskutoval se studenty o správné cestě k nastartování vlastního podnikání Ing. Vojtěch Kačírek, majitel společnosti Agentes IT a člen Národní rady sdružení mladých podnikatelů JCI. Zmínil například, jakých chyb se vyvarovat, jak správně motivovat svůj tým či jak úspěšně proniknout na zahraniční trhy.

5

Tomáš Večl Ředitel Evropského spotřebitelského centra

7

Miroslav Kalousek Ministr financí České republiky Studenti EF JU měli 29. dubna jedinečnou příležitost setkat se osobně s ministrem financí ČR Ing. Miroslavem Kalouskem, se kterým diskutovali o aktuálním stavu a stabilizaci veřejných rozpočtů a příčinách dluhové krize. Diskuzi a dotazy studentů pak vyvolala také penzijní reforma a tzv. druhý pilíř důchodového pojištění.

15. dubna se na půdě fakulty uskutečnila přednáška ředitele Evropského spotřebitelského centra Mgr. Tomáše Večla. Studenti se tak dozvěděli o svých spotřebitelských právech při nákupu zboží v rámci Evropy.

6

Jaroslav Louka Ředitel Institutu certifikace účetních 23. dubna navštívil EF výkonný ředitel Institutu certifikace účetních PhDr. Jaroslav Louka a seznámil návštěvníky přednášky s aktuální podobou systému certifikace účetních v ČR. Zájemce z řad studentů oboru ÚFŘP navíc informoval o možnostech získání této certifikace. EFektiv / Strana č. 10


EFektiv / Strana Ä?. 11


European JOBDAY již pošesté! V Menze Jihočeské univerzity se 26. března konal již šestý ročník veletrhu pracovních příležitostí EUROPEAN JOBDAY. Akci určenou studentům pořádalo Kariérní centrum EF JU ve spolupráci s EURES (Evropské služby zaměstnanosti).

Cílem tohoto veletrhu, který v průběhu dne navštívilo více než 2000 studentů z celé Jihočeské univerzity, bylo zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných firem působících v České republice. Zaměstnavatelé tak měli jedinečnou příležitost oslovit potenciální zaměstnance z řad studentů končících ročníků nebo uchazeče o stáže a trainee programy. Letošního úspěšného ročníku se účastnilo 20 vystavovatelů, mezi nimiž byly například společnosti Robert Bosch, ČSOB, Deloitte, VZP, ExxonMobil a další. O možnostech

získání praxe v zahraničí studenty informovali zástupci EURES a Eurocentra. Na návštěvníky veletrhu navíc čekalo překvapení v podobě vizážistky a fotografa, kteří zájemcům vytvořili profesionální fotografii do životopisu.

EFektiv / Strana č. 12


Vědecké zápolení studentů EF Ekonomická fakulta JU pořádá každoročně oblíbenou soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Letošní ročník se uskutečnil 25. dubna pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Soutěž byla rozdělena do pěti soutěžních sekcí, kterými byly Ekonomika (8 soutěžících studentů), Ekonomika a region (7 soutěžících studentů), Účetnictví a finance (6 soutěžících studentů), Informatika a matematické modely (5 soutěžících studentů) a Obchod a cestovní ruch s 6 soutěžícími studenty. V rámci nesoutěžní doktorské sekce Řízení a ekonomika podniku, jejímž garantem byla doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., představilo výsledky své vědecké práce 13 studentů. Na letošní EFektiv / Strana č. 13

soutěži SVOČ tak prezentovalo své příspěvky celkem 45 studentů. Vítězové jednotlivých sekcí si odnesli cenu v podobě dárkového koše věnovaného Ekonomickou fakultou a další účastníci obdrželi upomínkové předměty. Vítězka sekce Účetnictví a finance obdržela rovněž licenci k softwaru Účetní poradce věnovaného firmou MBM Trans s.r.o. Všichni zúčastnění navíc získali celou řadu námětů pro svou další odbornou činnost.


Výsledky SVOČ 2013 Odborné komise v jednotlivých sekcích vyhodnotily jako nejlepší následující studentské práce: Informatika a matematické modely garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA 1. místo: Ondřej Levý: „Návrh systému pro gamehosting“ 2. místo: Tomáš Šmarda: „Matematické modelování ceny zlata“ 3. místo: Anna Stepura: „Aplikace PEXESO“

Ekonomika garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D. 1. místo: Bc. Veronika Lukšová: „Kalkulace nákladů a stanovování cen v podniku“ 2. místo: Bc. Marie Čechurová: „Životní fáze podniku se zaměřením na období krize“ 3. místo: Bc. Lenka Kratochvílová: „Zhodnocení realizace investičního záměru v dopravním podniku“

Účetnictví a finance garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D. 1. místo: Bc. Šárka Remtová: „Přeměny společností - právní, účetní a daňové aspekty v podmínkách ČR“ 2. místo: Jana Kohoutová: „Tvorba a aplikace systému finančně ekonomického hodnocení na konkrétním podniku“ 3. místo: Bc. David Kudýn: „Vliv regulace kapitálové přiměřenosti bank na vytlačování soukromých investic a související dopady na stabilitu ekonomiky a penzijních systémů“

Ekonomika a region garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 1. místo: Bc. Lucie Říhová: „České lázeňství jako evropský fenomén“ 2. místo: Lucie Streitová: „Vzdělávání jako faktor regionálního rozvoje ČR“ 3. místo: Bc. Markéta Lašťovičková: „Ekologická stopa města“

Obchod a cestovní ruch garant sekce Ing. Jan Šalamoun 1. místo: Bc. Martin Smetana: „Trh se solární energií v ČR – systémově dynamický přístup“ 2. místo: Bc. Anna Adámková: „Kritické body spolupráce ČR a Číny v zahraničním obchodě“ 3. místo: Bc. Iveta Golková a kol.: „Naučná stezka Ekonom IQ“

EFektiv / Strana č. 14


Dobro došli na Rab Katedra obchodu a cestovního ruchu připravila už popáté na začátku května pro studenty obchodního podnikání čtyřdenní exkurzi na chorvatský ostrov Rab. Především studenti druhého ročníku, specializace cestovní ruch, měli možnost v rámci předmětu Metodika průvodcovské činnosti nahlédnout pod pokličku chorvatských odborníků na turismus a „ochutnat“, jak se „dělá“ cestovní ruch v nejoblíbenější zahraniční destinaci českých turistů.

Autor fotografie: Kip Sweeney EFektiv / Strana č. 15


Program byl v letošním roce zaměřen více na venkovský cestovní ruch, ale tradiční prohlídky těch nejlepších ubytovacích kapacit na ostrově a animační program v podobě výletu na lodi po okolí Rabu zůstaly zachovány i letos. Studentky a studenty nejprve přivítali majitelé rodinného podniku NATURA RAB, kteří se specializují na produkci tradičních chorvatských výrobků z vlastních bylin, medu, oliv a mnoha dalších surovin, které ostrov Rab nabízí. „Být majitelem rodinného podniku není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V podstatě zastáváte všechny funkce, na které mají větší firmy mnoho lidí. Starám se o postup výroby a produkci samotnou, ale také o marketing – distribuci a propagaci. Večer usednu k počítači a vyřizuji administrativu našeho podniku. Až se s Vámi po exkurzi rozloučím, vezmu do ruky lopatu a půjdu upravovat bylinkovou zahradu,“ prozradil studentům majitel podniku Dušan Kaštelan, jak náročná práce je vést rodinnou firmu. Že naši studenti měli možnost nahlédnout opravdu téměř pod pokličku mistrů cestovního ruchu,

dokazuje návštěva Grand hotelu Imperial, vlajkové lodi hotelové společnosti, která na ostrově Rab působí. „Zástupci hotelu totiž ukázali studentům i hotelovou kuchyni, což při exkurzích tohoto typu nebývá tak časté,“ uvedl hlavní organizátor exkurze Vladimír Dvořák z Katedry obchodu a cestovního ruchu. Součástí programu byla také průvodcovaná prohlídka historického města Rab, která studenty připravila na následnou hru. Krátká týmová hra v terénu byla zaměřena na průvodcovské dovednosti, orientaci v téměř neznámém prostředí a práci s mapou (plánem). Tři týmy, které nejrychleji nalezly v historické části města indicie a splnily stanovený úkol, byly odměněny drobnými cenami v podobě místních produktů. Vítězem hry a celé exkurze ale byli všichni, kteří se na Rabu neztratili a získali alespoň částečnou představu o cestovním ruchu v praxi.

„Být majitelem rodinného podniku není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V podstatě zastáváte všechny funkce, na které mají větší firmy mnoho lidí.” EFektiv / Strana č. 16


Nikdy jsem vlastně neuvažovala nad tím, že bych byla zaměstnaná Na stránkách našeho časopisu vás budeme seznamovat také s úspěšnými studenty a absolventy EF. Prvním z nich je Monika Švárová, která začala podnikat již v průběhu studia. Nevím, zda budete věřit tomu, že k nastartování úspěšného podnikání stačí absolvovat jeden z předmětů, který je vyučován na naší fakultě. Je tomu ale opravdu tak. Důkazem je Ing. Monika Švárová, absolventka oboru Řízení a ekonomika podniku. Spolu s další absolventkou EF Ing. Janou Šmitmajerovou totiž v praxi realizovala podnikatelský plán, který vznikl v rámci předmětu Semestrální projekt – firma. Jedná se o společenskou agenturu Glamorous, která se věnuje pořádání společenských akcí po celé České republice. Kdy jste si vlastně poprvé uvědomila, že chcete v budoucnu podnikat? Myslím, že jsem vlastně nikdy neuvažovala nad tím, že bych chtěla být zaměstnaná. Oba rodiče podnikají, a tak mi přišlo přirozené, že i já se pokusím vybudovat něco vlastního. Můžete popsat čtenářům, jaká je historie vzniku agentury Glamorous? To je jednoduché. Nastoupili jsme do letního semestru prvního ročníku a spolu se spolužáky jsme chtěli vymyslet něco, co by se v budoucnu dalo opravdu realizovat a co by nás zároveň i bavilo. A tak vznikl nápad na založení společenské agentury Glamorous. Po absolvování třech semestrů předmětu EFektiv / Strana č. 17

Semestrální projekt – firma jsme si šly už pouze s Jančou (Ing. Jana Šmitmajerová – pozn. redakce) zařídit naše první živnostenské listy. Měla jste již před vznikem zmíněné agentury nějaké podnikatelské zkušenosti nebo to byl Váš první projekt? Byl to náš první projekt, avšak musím zmínit, že ve stejné době jsem zakládala ještě svou druhou firmu, která se věnuje sportovním aktivitám. Jedná se o cestovní agenturu Fit&Spa, která se zaměřuje na sportovní služby. Jak velký podíl na vzniku agentury měl právě předmět Firma 1-3? V jakých oblastech Vám při startu agentury nejvíce pomohl? Především nám rozšířil obzory, najednou jsme museli vše „dát na papír“. Už to nebylo jen povídání, vše se začínalo dostávat do pohybu. Například tvorbu kalkulací a podobné aktivity jsme předtím nikdy nedělali, navíc jsme si ujasnili své cíle a vize. Vyskytly se nějaké „porodní bolesti“ při realizaci tohoto podnikatelského záměru v praxi? Určitě. Není jednoduché začít podnikat a přitom studovat. Bylo to pro nás nové. Musím také říci, že zásluhu, že firma funguje, má Janča, která je její spolumajitelkou. Já se z ekonomických důvodů nyní věnuji spíše


druhé firmě, protože není ještě tolik akcí, abychom se obě dokázaly plnohodnotně uživit organizací společenských událostí. Jakých úspěchů Vaší agentury si doposud nejvíce ceníte? Bylo několik akcí, které bylo čest organizovat. Musím říci, že celá řada studentů, nevěst i zástupců firem nám doslova přirostla k srdci. Takže mohu těžko vybrat konkrétní maturitní ples, svatbu či firemní akci. Vyzdvihla bych však asi Otevírání turistické sezóny na Hluboké, Charitativní cestovatelský ples v Písku či tvorbu choreografií pro Miss JU. A co se naopak nepovedlo? Nemám pocit, že by se něco vyloženě nepovedlo. Samozřejmě jsou akce, které mají například slabší účast nebo se stane něco neočekávaného. Vždy se však snažíme zajistit co nejpohodovější průběh akce. Ve firmě působíte jako projektová manažerka. Jaké hlavní činnosti jsou ve Vaší kompetenci?

administrativních záležitostí jako je povolení tomboly, poplatky OSA, zajištění vystoupení, moderátorů, kapel, dekorací nebo i zabezpečení koordinace průběhu samotné akce. Věnujete se v současné době ještě dalším projektům? Ano, jsem spolumajitelkou již zmíněné cestovní agentury Fit&Spa. Pořádáme nejenom víkendové cvičební akce, ale také týdenní letní a zimní dovolené. Minulý rok s námi vycestovalo na cvičební dovolenou celkem 130 lidí, což byl velký úspěch a doufám, že na něj navážeme i letos. V současné době navíc působím zde na fakultě jako interní doktorand, takže času na další aktivity je málo. Jaké rady byste dala studentům, kteří se také chtějí pustit do rozjezdu vlastního podnikání? Jděte do toho, věřte si. Existují obory, kde není potřeba mít milióny na kontě. Stačí správný směr, vize a touha dosáhnout úspěchu.

Vše, co musím zařizovat, se nedá popsat v jednom odstavci. V případě, že se jedná například o organizaci maturitního plesu, starám se o tvorbu choreografií, objednávku skleniček, triček, šerp, vyřízení

Monika Švárová & Jana Šmitmajerová EFektiv / Strana č. 18


Hlavně nic neuch O nastartování vlastního businessu s Ing. Tomášem Burianem, oblastním ředitelem ČSOB pro jihozápadní Čechy. Je podle Vašeho názoru vhodné začít podnikat hned po absolvování vysoké školy? Jsem přesvědčen, že nejvhodnější je seznámit se nejprve s podnikatelským prostředím v praxi a až poté začít přemýšlet o rozjezdu vlastního podnikání. Ukvapený a nepřipravený vstup do samostatného podnikání může přinést rozčarování, frustraci, ztrátu sebedůvěry a možná i zbytečné dluhy a s tím související potíže. Případy, kdy absolventi hned po studiu samostatně a s úspěchem podnikají, samozřejmě existují, ale jejich podíl není veliký. Co tedy potenciálním podnikatelům z řad absolventů Ekonomické fakulty doporučujete? Osobně doporučuji nalézt si nejprve práci v oboru, který mne zajímá a kde mám v úmyslu podnikat, a začít sběrem elementárních zkušeností. To sice na první pohled může vypadat jako deklasování studijního úsilí, ale opak je pravdou. Cílené ošoupání podrážek a chytré nakukování, jak se věci prakticky dělají, je nejrychlejší způsob, jak se časem úspěšně osamostatnit. Celý proces může samozřejmě urychlit včasný a správný výběr praxe nebo brigády, případně souběh studia a praxe, pokud to student zvládá.

EFektiv / Strana č. 19

Pro nastartování vlastního podnikatelského nápadu jsou ovšem prioritou číslo jedna finance, jejichž nedostatek může být v tomto případě pro absolventy zásadním problémem. Jakou mají začínající podnikatelé šanci získat úvěr v potřebné výši? Banky zpravidla postupují při poskytování financí na tzv. „start up“ začínajícího podnikatele velmi opatrně. Proto je třeba uvažovat s určitým vlastním kapitálem a překlenout zhruba 1 - 2 leté období bez podstatného podílu cizích zdrojů. Po úspěšném překonání této prvotní fáze z finančního a obchodního hlediska lze seriózně jednat s bankou o úvěrových produktech. Tato opatrnost se může jevit jako nedostatečná odvaha banky a vypovídat o její nízké flexibilitě, ale nesmíme zapomínat na to, že banka pracuje s vklady důvěřivých klientů,


hvátat kteří při běžném ukládání svých prostředků neakceptují žádné riziko. Jaké formy podpory mohou začínající podnikatelé získat konkrétně od ČSOB? Pokud si absolventi projdou kratším či delším obdobím praktické přípravy na podnikání a cítí se dostatečně zralými na samostatný business, najdou určitě podporu například u nás v bance. Banka jim pomůže doprovodit podnikání nezbytnými nástroji a službami, které náleží hlavně do oblasti vedení účtů, transakcí a úvěrových produktů.

Jak je to například s úvěrovými produkty pro fyzické osoby - podnikatele a mikrofirmy? Tyto produkty jsou vcelku rozmanité a reagují na řadu potřeb začínajících podnikatelů. Z nabídky ČSOB zmíním například rychlý úvěr pro podnikatele, v rámci kterého lze získat bez udání účelu 1,5 milionu Kč se splatností do 5 let. Při účelovém úvěru poskytujeme až 8 milionů Kč s možností splácet jej 15 let. Zajímavý může být pro mladé podnikatele také provozní neúčelový úvěr, u kterého si lze například nastavit limit pro jeho přečerpání do výše 5 milionů Kč. Chtěl byste na závěr něco vzkázat studentům Ekonomické fakulty? Jako budoucí potenciální podnikatelé jste si vybrali správnou školu, protože univerzalita Ekonomické fakulty vás neomezuje jen pro vybrané specifické obory podnikání. Velice vám fandím a setkání, která jsem s některými z vás v bance absolvoval, mi dodávají upřímnou radost z toho, co chcete a co jste schopni dokázat. Máte ve vašem věku obrovský dar dívat se na svou budoucnost bez zbytečných zábran a limitů a s neomezenou vizí. A právě tahle zdánlivá naivita je zcela nezbytná k tomu, abyste ve svém podnikání úspěšně zdolali nemalé množství překážek.

EFektiv / Strana č. 20


Studenti naší fakulty zazářili v Litvě Studenti EF JU úspěšně reprezentovali fakultu na IP programu Erasmus zaměřeném na kreativitu a inovace „Focus on Creativity and Innovations“, který se konal od 14. do 28. dubna 2013 v hlavním městě Litvy Vilniusu. Tvůrcem projektu byla Vaida Stalčinská, koordinátorka pro mezinárodní vztahy z Vilniaus Kooperacijos Kolegija (VKK), která skvěle zvládla organizaci celého projektu, ve kterém se sešlo 28 studentů z domácí Litvy, Portugalska, Španělska, Řecka, Turecka, Rumunska a z České republiky. Ty zastupovali Jan Hoffmann (OP), Jiří Klička (ÚFŘP), Kristýna Mokráčková (OP) a Andrea Vachalíková (ŘEP). Doprovázela je doktorandka z Katedry řízení Pavlína Dalíková. Koordinátorem této akce za EF byl Ing. Kamil Pícha, Ph.D. z Katedry obchodu a cestovního ruchu. Na začátku pobytu studenti představili domácí univerzitu a celou českou kulturu v rámci International eveningu, kde podávali česnečku, český chléb s paštikou, Pardubické perníky, drobné sladkosti a samozřejmě Becherovku.

EFektiv / Strana č. 21

Nejvděčnějšími strávníky u českého stolu byli domácí Litevci a Turci. Intenzivní program se nesl v duchu „learning by doing“, kdy studenti prošli celou řadou kurzů se zahraničními pedagogy a odborníky z praxe zaměřených na rozvoj kreativního a laterálního myšlení, inovace, příklady start-up podniků a mnoho dalšího. „Studenti se zúčastnili například přednášky Business Ideas, Leaders of Leaders a fiktivně si zaobchodovali ve hře Fashion Sim,“ uvedla Pavlína Dalíková. Nejzábavnější částí programu byly teambuildingové aktivity v mezinárodních týmech jako např. „Theatre Forum Group“, „Building Bridges for Europe“ či „My Creative Day“. Během programu studenti navštívili celou řadu zajímavých míst z rozličných oblastí (litevský parlament, Laser Research Centre,


Hanner scyscraper, Robotics School, HUB Vilnius – Coworking Space, KGB museum, Vilnius Cathedral katakomby). Víkend se nesl v historickém duchu. Studenti totiž navštívili válečnou pevnost a historické centrum města Kaunas a krásný hrad na zamrzlém jezeře Trakai.

o obdobný podnikatelský inkubátor jako máme tady v Českých Budějovicích. Slunečná Litva je krásná, jediné co by nemuselo Čechům lahodit, je litevská kuchyně. Jsme zkrátka zvyklí na něco jiného, ale o tom poznávání cizích kultur je,“ s úsměvem dodala Andrea Vachalíková.

„Nejvíce mě zaujala sekce „Leaders of Leaders“ s lektorem Vilniuské Gediminas technické univerzity E. Žemaitisem a vlastně celý program i volný čas. Především mě potěšilo naše vítězství v soutěži s inovativním produktem, kde jsme prezentovali nové příchutě společnosti Bohemia Chips, která nám poskytla pro tento projekt vzorky zdarma, abychom je společně ve Vilniusu ochutnali,“ shrnul program Jiří Klička.

Čeští studenti byli jedni z nejaktivnějších, a to jak při řešení různých úkolů v rámci programu, ale i ve volném čase. Navíc byli vždy a všude na čas, a když vzhledem k neustálému zpoždění ostatních studentů přišli rovněž pozdě, stejně dorazili jako první.

„Mě osobně nejvíce nadchly teambuildingové hry a celkově motivující prostředí, například během návštěvy HUB Vilnius. Potěšila mě i úspěšnost českého týmu při různých aktivitách a v neposlední řadě smysl pro humor Jury a Andy, který doplňoval celkově pohodové prostředí a zajímavý program,“ pokračovala v hodnocení Kristýna Mokráčková.

Výměna znalostí a kultury poskytla studentům vynikající příležitost k rozšíření jejich obzorů v multikulturním prostředí. Účastníci získali kontakty a nová přátelství, která se stále rozvíjejí. Studenti byli projektem nadšeni a shodují se, že by na obdobné projekty vyjeli znovu a rozhodně doporučují účast i ostatním studentům fakulty.

„Mám ráda mezinárodní prostředí a tento projekt dokonce předčil moje očekávání. Byla jsem opravdu nadšená a kdybych měla znovu takovou příležitost, neváhala bych ani minutu a přihlásila bych se znovu. Z programu bych pak vyzdvihla prohlídku HUB Vilnius, jedná se

EFektiv / Strana č. 22


Léto za vodou Rubrika Studenti na cestách přináší cestovatelské zážitky studentů EF. Tentokrát se o své prožitky z léta stráveného v USA podělil Martin Babka, student druhého ročníku oboru ŘEP.

Znáte ten pocit, kdy si říkáte, že byste měli udělat něco se svým stále stejně plynoucím životem? Přesně tato myšlenka mne přepadla koncem roku 2011. Jednoho pošmourného nedělního rána jsem se probudil s ideou, že se ve svém životě chci posunout zase o něco dál. Mým dlouholetým snem bylo objevit Ameriku. I když už se to před pár lety povedlo jistému Kryštofu Kolumbovi, stále jsem o cestě za oceán toužil. Jak to vlastně všechno začalo? Nejprve jsem vyhledal agenturu, která tyto možnosti nabízela. Dále jsem vyplnil množství různých smluv a formulářů, ze kterých mělo vyjít najevo, že do Spojených států nemám v plánu vycestovat s nekalými úmysly. Řekl bych, že tato část byla nejtěžší. Vstupní poplatek nebyl nikterak malý, ale pokud je člověk šikovný a nebojí se v zahraničí komunikovat, tak se mu tato investice mnohonásobně vrátí nejen v penězích, ale také v podobě nových znalostí a dovedností. Vše je o mnoho snazší, pokud máte statut studenta, jelikož úřady

EFektiv / Strana č. 23

v USA mají jistotu, že se vrátíte zpět domů pokračovat ve studiu. Já jsem se rozhodl v USA vykonávat pozici oceánského plavčíka. Na první pohled by se mohlo zdát, že tento typ práce není nikterak náročný. Ale v tomto případě záleží na úhlu pohledu. Pokud byste chtěli pracovat jako bazénový plavčík, tak vás mohu ubezpečit, že se dřív nebo později budete nudit. Pokud máte jako já rádi výzvy a nebojíte se těžké dřiny, tak vám doporučuji zavítat k oceánu na východní pobřeží Spojených států. V turisty oblíbeném městečku Myrtle Beach v Jižní Karolíně jsem strávil to nejlepší léto ve svém životě. Práce plavčíka u oceánu spočívá v tom, že ráno vstane velice brzy, obohatí se vydatnou snídaní a vyráží do společné centrály, kde dostane vysílačku a další potřebné věci. Poté se odebere na pláž, kde začíná i končí jeho pracovní den. Nejenže má zodpovědnost za velký úsek pláže a za všechny lidi na ní, ale navíc má za úkol pronajímat lehátka


a slunečníky nově příchozím turistům. Já jsem během sezóny připravoval až 70 setů, které jsem musel každý den rozložit a poté zase uklidit. Jeden set obsahuje dvě skládací lehátka a slunečník. Tato práce byla fyzicky nejnáročnější. Každé ráno mi tato činnost trvala bezmála 3 hodiny, proto jsem býval na pláži vždy jako první, mnohdy ještě za tmy. Oficiální zodpovědnost za vše, co se na pláži stane, jsem jako plavčík měl denně v rozmezí 8 – 17 hodin. Jednou týdně jsem navíc musel absolvovat dobrovolnou službu. Ta spočívala v tom, že jsem večer ve speciálně upraveném golfovém autíčku kontroloval celou pláž. Během prvních dvou týdnů jsem se naučil komunikovat s lidmi tak, že by si ode mne byli schopni koupit i vodu z oceánu. Díky tomu jsem také měl jedno z nejlepších stanovišť na celé pláži. Výplata se pak odvíjela od toho, kolik jsem v daném týdnu prodal plážových setů. Neméně podstatnou částí finančního ohodnocení jsou takzvané „tipy“, neboli dýška od zákazníků. Lidem, kteří jsou od přírody obdařeni jazykovým blokem, doporučuji, aby ho při cestě do USA raději nechali doma. Každý Američan ocení i lámanou konverzaci, mlčenlivost je zde totiž považována za projev neslušného chování. Pokud se nebojíte komunikovat a jste vybaveni základními obchodními dovednostmi, tak si nakonec můžete přijít jako plavčík na velmi pěkné peníze. Američané jsou velice přátelští a optimisticky smýšlející lidé, proto je dle mého názoru velice obohacující se s těmito lidmi setkat a dobře s nimi vycházet.

Vzhledem k tomu, že oceánští plavčíci pracují 7 dní v týdnu, mnoho volného času mi nezbývalo. Ve vízovém programu, který jsem si zvolil já, se počítá s tím, že nějaký čas pracujete a po uplynutí této doby můžete cestovat po Spojených státech, což jsem si také splnil výletem do Virginie s nově získanými americkými přáteli. Každodenní pohled na oceán s poskakujícími delfíny (v horším případě žraloky), mne utvrzoval v tom, že jsem si vybral správně. Doporučuji tuto zkušenost každému. Člověk dostane jiný pohled na svět, rozšíří si vlastní obzory, naučí se komunikovat a osamostatní se. V letošním roce se jako plavčík chystám do Jižní Karolíny znovu a věřím, že i toto léto se povede tak, jako to minulé. Zajímá vás o mých cestách do USA více? Napište mi na martin.babka@seznam.cz

EFektiv / Strana č. 24


Letní foto soutěž Ekono Foťte léto společně a EF

Fotíte rádi? Zašlete nám do redakce fotky z vašich letních aktivit a cest, k a navazujícími tématy. Vaší nápaditosti se meze nekladou! Nejlepší fotog a v prostorách naší fakulty. Autor vítězné fotografie navíc získá tričko s lo

Fotografie zasílejte do 31. srpna na adresu dusek@ef.jcu.cz EFektiv / Strana č. 25

Autor fotografie: Courtney Carmody


omické fakulty Fektivně!

které budou mít souvislost s ekonomikou, managementem grafie budou uveřejněny v časopise, na fakultním Facebooku ogem Ekonomické fakulty!

EFektiv / Strana č. 26


Zvýšené riziko požárů n Důkazem, že i akademičtí pracovníci EF mají někdy ne zcela obvyklé koníčky, je matematik Tomáš Mrkvička. Ve svém volném čase totiž velmi rád bojuje s ohněm. V prestižní soutěži autorů deskových her, kterou pořádá asociace Czech board games, má pro letošní rok nečekaně svého zástupce také Ekonomická fakulta. Je jím Tomáš Mrkvička, 37letý docent působící na katedře aplikované matematiky a informatiky. Spolu s kamarádem Janem Hanouskem je autorem prototypu deskové hry nazvané „Lesní požár“. „Jde o kooperativní hru a těch je v současné době na trhu velmi málo. Jednotliví hráči nesoutěží proti sobě, ale k dosažení vítězství musí spolupracovat,“ vysvětluje Tomáš Mrkvička. Při této hře bojují spoluhráči s ohněm, který ohrožuje několik vesnic. Jejich cílem je buď uhasit požár či uchránit všechny vesnice do příchodu období dešťů. Hráči, kterých může být až pět, prohrají, pokud chytne některá z vesnic, nebo se požár rozšíří natolik, že už jej není možné zastavit.

EFektiv / Strana č. 27

„Deskové hry patří k mým zálibám již od dětství. Kooperativní hry jsou dle mého názoru neprávem opomíjené, a tak jsem se zhruba před dvěma lety rozhodl vytvořit hru vlastní. Hrál jsem ji od té doby s přáteli již mnohokrát a pořád se bavíme, protože nabízí množství alternativ a tudíž není nikdy stejná,“ přibližuje její autor. Všechny přihlášené prototypy deskových her otestují v rámci soutěže odborníci z asociace Czech board games a ty nejlepší najdeme brzy v regálech obchodů. A jak hodnotí ambice své hry Tomáš Mrkvička? „Výsledky soutěže budou oznámeny až na začátku příštího roku, tak uvidíme, jak to dopadne. Na základě pozitivních reakcí hráčů, kteří si Lesní požár vyzkoušeli, ale usuzuji, že hra má velice reálnou šanci na úspěch.“


na katedře matematiky

EFektiv / Strana Ä?. 28


JAK ZÍSKAT PO STUDIU ZAMĚSTNÁNÍ BEZ ZBYTEČNÝCH VRÁSEK V posledních letech přibývá stále více absolventů vysokých škol, kteří nemohou najít odpovídající uplatnění v oboru. Dobré pozice jsou rychle obsazeny lidmi, kteří mají dlouholetou praxi. Studenti jsou tak často odstaveni na druhou kolej.

EFektiv / Strana č. 29


Jak tedy získat po studiu dobré zaměstnání a nezbláznit se z toho? Nejdříve si musíte vyjasnit, co vlastně chcete dělat, co vás baví, v čem jste dobří, a co můžete zaměstnavatelům nabídnout. Na pohovorech se personalisté setkají se spoustou uchazečů o volné pozice. Proto vám pomůže, když se budete pozitivně odlišovat od ostatních lidí v davu a upoutáte tak pozornost potenciálních zaměstnavatelů. Buďte aktivní, pozitivní, originální a profesionální.

„Lidé se bojí investovat, aby neprodělali. A tak šetří a prodělávají.“ George Soros

pozici ucházíte. Při pohovoru rozhodně padnou například tyto otázky: • Proč se ucházíte o tuto pozici? • Jak si představujete náplň této pozice? • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? • Co víte o naší společnosti? • Jaké očekáváte své finanční ohodnocení? • Jaké jsou vaše osobní a pracovní cíle? • Kde se vidíte za deset let? Rozhodně si připravte také své vlastní otázky, vyjádříte tím zájem o danou pozici.

„Když něco chcete najít, především to musíte začít hledat.“ Coco Chanel

Tento výrok platí jak ve vztahu k penězům, tak i k času. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik volného času máte při studiu vysoké školy? I čas je možné efektivně investovat. Věnujte se proto takovým aktivitám, které vás posunou vpřed a zvýší vaší budoucí hodnotu na trhu práce. Stručně řečeno, investujte sami do sebe. Zapojujte se do různých projektů, workshopů a studentských klubů, které vám pomohou rozšířit vaše znalosti a dovednosti. Získáte všeobecný přehled a nové kontakty.

„Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.“

Pracovní příležitosti vám samy do klína nespadnou. V dnešní době je kolem nás spousta užitečných informací. Přijde vám, že je tento článek moc stručný? Sedněte tedy k počítači a zjistěte si na internetu, jaké pracovní pozice či stáže v oboru jsou aktuálně k dispozici, jak správně napsat životopis nebo jak se připravit na různé typy pracovních pohovorů. Stačí jenom hledat.

„Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.“ Henry Ford

Henry Ford Váš životopis je to první, co bude každého personalistu zajímat. Důkladně si jej zpracujte, dbejte na strukturu a srozumitelnost. Nejdůležitější tipy k vytvoření konkurenceschopného životopisu naleznete v předešlém čísle našeho časopisu. Když váš životopis zaujme a dostanete pozvání na pracovní pohovor, rozhodně nepodceňte pečlivou přípravu. Je důležité působit sebevědomě. Zaměstnavatelé dají vždy přednost uchazečům, kteří znají svou vlastní hodnotu, jsou optimističtí a usměvaví. První dojem už podruhé neuděláte. Zjistěte si pár informací o společnosti, ve které se o pracovní

Rozhodně nečekejte, že se všechno podaří hned na poprvé. Budete se muset prokousat množstvím více či méně zajímavých inzerátů s pracovními nabídkami a rozeslat spoustu svých životopisů. Nenechte se odradit tím, že některé společnosti se vůbec nebudou obtěžovat reakcí na zaslaný životopis nebo že neuspějete u pohovoru. Nevzdávejte se a vytrvejte, bojujte dál a úspěch si k vám cestu dříve nebo později najde.

EFektiv / Strana č. 30


Nové publikace Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

EFektiv / Strana č. 31


Logistic Management: Processes and methods D. Vaněček Lambert Academic Publishing, 2012, 141 s. Kniha se zabývá hlavními logistickými problémy a metodami. Obsahuje logistická témata jako předpovídání, nákup, logistické služby, řízení zásob a doprava. Publikace umožňuje porovnat úlohu logistiky v České republice a posoudit její pokrok ve srovnání s ostatními průmyslově rozvinutými zeměmi.

Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa J. Navrátil Alfa, 2012, 189 s. Publikace shrnuje několikaletý výzkum problematiky atraktivnosti útvarů v krajině pro rozvoj cestovního ruchu v turistických regionech Jižní Čechy a Šumava. Identifikuje rozvojové oblasti cestovního ruchu na základě posouzení rozličných faktorů vztahu návštěvníka k jádrovým zdrojům cestovního ruchu.

Manažerská komunikace P. Řehoř Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2012, 205 s. Publikace podává přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera. Zaměřuje se na zásady jednání s lidmi, způsoby komunikace ve formě ústní a písemné, komunikaci v organizaci a týmu i komunikaci s veřejností.

Introduction to the EU law / Úvod do práva EU R. Hrubý, M. Krásnická Alfa, 2012, 290 s. Cílem této anglicko-české dvojjazyčné publikace je seznámit čtenáře se základy práva Evropské unie.

EFektiv / Strana č. 32


Evropský sociální fond napomáhá rozvoji výzkumu a vývoje na EF JU V letech 2009-2011 byl na Ekonomické fakultě JU realizován projekt s názvem Rozvoj výzkumu a vývoje CZ.1.07/2.3.00/09.0205. Vyhlašovatelem výzvy k podávání projektů a zároveň poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Konkrétní oblastí podpory, která se vztahuje bezprostředně k projektu, je oblast s názvem Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Projekt byl a v rámci udržitelnosti je zaměřen na trvalé zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji v rámci EF JU, směřování ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně realizace dalšího vzdělávání cílové skupiny. Ambicí tohoto projektu je rovněž významně přispět k zapojování akademických a ostatních pracovníků do mezinárodních projektů, podpora internacionalizace činností výzkumu a vývoje a vytvoření systému práce s e studenty v oblasti VaV. Cílovou skupinou projektu jsou akademičtí pracovníci a ostatní

EFektiv / Strana č. 33

pracovníci ve výzkumu a vývoji na EF JU, kteří mají v rámci udržitelnosti možnost absolvovat vybrané vzdělávací aktivity, které byly navrženy tak, aby respektovaly požadavky a možnosti této cílové skupiny. V rámci udržitelnosti projektu byl v roce 2011 uskutečněn kurz Lektorské dovednosti I. a Lektorské dovednosti II., kurz Naše vize a v neposlední řadě pokračování ve školení programu Endnote. V roce 2012 to byl kurz Elektronické informační zdroje a citační etika, Work-life balance a Kurz etikety.


V roce 2013 plánuje Ekonomická fakulta uspořádat další školení na podporu akademických i neakademických pracovníků fakulty. V nabídce jsou kurzy Školení první pomoci, Databáze COS Pivot, Lektorské dovednosti vysokoškolského učitele, Seminář o DST a pitchingu pro pedagogy. Na kurzy je

možné se přihlásit osobně v kanceláři Centra celoživotního vzdělávání nebo emailem pazder@ef.jcu.cz. Všechny informace lze rovněž získat na www stránkách projektu či informační nástěnce Centra celoživotního vzdělávání Ekonomické fakulty.

EFektiv / Strana č. 34


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

EFektiv | ISSN 1805-8507 | Vydává Ekonmická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | www.ef.jcu.cz

Profile for Ekonomická fakulta

EFektiv / Červenec 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

EFektiv / Červenec 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profile for ef-ju
Advertisement