Page 1

KOULUTUSBAROMETRI 2018/2019

TILASTOT haut, konversiot ja TOP-listat vuodelta 2018

KOULUTUSKYSELY kouluttajien ja kouluttautujien vastaukset

VINKKEJÄ koulutusten markkinointiin


SISÄLLYS 04

KOULUTUKSIA HAETAAN YMPÄRI VUODEN Tilastoja koulutuspaikan etsimisestä

06

KETKÄ KOULUTUKSIA HAKEVAT? Tutustu hakijaprofiiliin

10

AHKERIMMAT KOULUTUKSIEN HAKIJAT TOP 100 organisaatiot

12

NÄITÄ ALOJA HAETAAN NYT Haetuimmat koulutusalat

16

HAETUIMMAT KOULUTUKSET JA KOULUTUKSET Mikä veti puoleensa vuonna 2018?

18

ONNISTU KOULUTUSMARKKINOINNISSA Katso vinkkimme koulutuksistanne viestimiseen

20

KOULUTUKSEN OSTOPOLULLA Mitä tapahtuu ennen koulutukseen hakeutumista?

22

KONVERSIOSTA OPISKELIJAKSI Näin hyödynnät konversiot

24

KOULUTUSKYSELY 2018 Kouluttajat äänessä Koulutuksen etsijät kertovat Kolme on ylitse muiden

30

OLLAAN YHTEYDESSÄ Yhteystietomme

32

EMG KARTALLA Educations Media Group lukuina


Tervehdys! Koulutus.fi on Suomen suurin yksityinen työelämän koulutusten sivusto. Sivustollamme vierailee vuosittain lähes 700 000 lisä- ja täydennyskoulutusta etsivää henkilöä. Tämä osoittaa, että koulutuksia ja kouluttautumiseen liittyvää tietoa etsitään internetin maailmasta ahkerasti ja sivustollemme on tilausta. Meillä on kaksi tavoitetta. Haluamme auttaa kaikkia ammattitaitonsa kehittämisestä kiinnostuneita löytämään tarvitsemansa koulutukset. Samalla autamme koulutuksen järjestäjiä markkinoimaan koulutuksiaan ja saamaan kurssiosallistujia. Hakukoneemme ja sivustomme on suunniteltu tavoittamaan työelämän koulutusta etsivät henkilöt ja tarjoamaan heille käyttäjäystävällinen palvelu. Avullamme tavoitatte oikean, koulutuksia aktiivisesti etsivän kohderyhmän. Tarjoamme teille näkyvyyttä ja arvokkaita yhteystietoja potentiaalisilta osallistujilta. Koulutus.fi:ssä voitte markkinoida mm. avoimia työelämän täydennyskoulutuksia, lupa- ja korttikursseja, verkkokursseja, räätälöityjä koulutuksia, työvoimakoulutuksia sekä työelämän tutkintoja. Autetaan tänäkin vuonna yhdessä jokaista koulutusta tai omaa juttuaan etsivää!

Mukavia lukuhetkiä!


KOULUTUKSIA HAETAAN LÄPI VUODEN syksy on vilkkainta aikaa Diagrammi esittää täydennyskoulutusten hakumäärät kuukausitasolla. Tietoa koulutuksista etsitään erityisesti syyskuukausina. Vilkkain kuukausi vuonna 2018 oli lokakuu.

28 % 679 000

kasvua vuoden 2017 kävijämäärään

koulutusta etsivää vuonna 2018

70 000

50 000

30 000

10 000

92+75+86+80+79+72+56+96+99+100+96+69 T

4

H

M

H

T

K

H

E

S

L

M

J


9135 +27 % YHTEYDENOTTOPYYNTÖÄ KOULUTTAJILLE Ota yhteyttä -napin avulla sivuston kävijä voi ottaa helposti yhteyttä kouluttajaan ja tiedustella lisää esimerkiksi hakemiseen, pääsyvaatimuksiin tai kustannuksiin liittyen.

29 347 +97 %

13 975 +213 %

LINKKISIIRTYMÄÄ KOULUTTAJIEN KOTISIVUILLE

SIIRTYMÄÄ KOULUTTAJIEN ILMOITTAUTUMISLOMAKKEILLE

Lue lisää -napin kautta sivuston kävijä pystyy halutes-

Ilmoittaudu (kouluttajan sivuilla) -nappi mahdollistaa

saan siirtymään kouluttajan omille kotisivuille lukemaan lisää tietystä koulutuksesta.

siirtymisen suoraan koulutusesittelystä kouluttajan omalle ilmoittautumislomakkeelle.

1176 +313 %

3774

KOULUTUSVARAUSTA KOULUTUS.FI:SSÄ

SOITTOA KOULUTTAJILLE

Ilmoittaudu -painiketta klikkaamalla kävijä siirtyy kou-

Mobiilisivustollamme käyttäjä pystyi soittamaan kou-

lutusvarauskyselylomakkeelle Koulutus.fi:ssä. Lomak-

luttajalle kätevästi yhdellä napin painalluksella. Työpöy-

keen avulla henkilö voi ilmoittautua kouluttajan avoi-

tä-vierailuissa tilastoimme Näytä puhelinnumero -linkin

meen koulutukseen.

klikkaukset.

+29 %

5


KETKÄ KOULUTUKSIA OIKEASTAAN HAKEVAT?

Tutustu myös muuhun keräämäämme käyttäjätietoon tällä ja seuraavalla aukeamalla. Saat tietoa esimerkiksi koulutuksia hakevien maantieteellisestä sijoittumisesta ja titteleihin perustuvasta jakaumasta.

6

16+84+100 e

klikkaillessa?

et ok on

oittautuminen helppoa myös kännykällä, ei vain pöytäkoneella

Ti

Käyttäjäystävällisyys on huomioitava joka laitteella. Onhan ilm-

Text 8%

lin

vaatimuksia esimerkiksi sisällön responsiivisuuteen liittyen.

he

ilaitteella. Mobiilikäyttö asettaa markkinointimateriaalille uusia

Pu

ketään. Koulutus.fi-sivuston käyttäjistä jo 42 % surffaa mobiil-

Text 42 %

et ti

Mobiililaitteen käyttö kasvaa koko ajan, eikä se varmasti yllätä

50 Text %

Ta bl

Täydennyskoulutuksia etsivä yleisö on värikästä. Kaikille yhteistä on halu kehittää itseään tai työyhteisöään ja päästä uralla eteenpäin. Tutustu tarkemmin koulutuksia etsivien kirjavaan porukkaan ja heidän käyttäytymiseensä!


2,5

ä er kävij

sivua p

100+ 80+U 100+ 6+U 100+ 8+U 100+ 6+U

Orgaaninen liikenne

Sähköposti

Suora liikenne

Muut (some, referral, paid)

80 %

6%

8%

6%

68 % Naisia

Vierailut alueittain Pohjois-Suomi ja Lappi 42 000 Itä-Suomi 26 000

32 % Miehiä

Länsi-Suomi ja Sisä-Suomi 120 000 Lounais-Suomi 70 000 Uusimaa 355 000 Etelä-Suomi (pl. Uusimaa) 50 000 Muut maat 16 000

TOP 5 1. Pääkaupunkiseutu 2. Tampere 3. Turku 4. Oulu 5. Jyväskylä

7


Käyttäjät kiikarissa Koulutuksia etsiviä on liikenteessä paljon, he tulevat erilaisista taustoista ja etsivät erityyppisiä koulutuspalveluja. Tämän vuoksi oman ydinkohderyhmän saavuttaminen voi olla kouluttajalle haaste. Löydät koulutuksia etsivän yleisön ammattinimikkeisiin ja titteleihin perustuvan jakauman viereiseltä sivulta. Täydennyskoulutuksia ja vastaavia koulutuspalveluita etsivät henkilöt voidaan jakaa ryhmiin myös käyttäytymisensä perusteella. Tällöin ensimmäiseen ryhmään kuuluvat esimiehet, työnjohtajat ja tiiminvetäjät sekä vastaavissa tehtävissä toimivat ammattilaiset, jotka vastaavat henkilöstön osaamisen kehittämisestä esimerkiksi tiimitasolla ja hankkivat koulutusta joko yhdelle tai useammalle henkilölle kerrallaan. HR- tai hankintatehtävissä työskentelevät kuuluvat toiseen ryhmään. Hekin hankkivat koulutuksia muille kuin itselleen eli tässä tapauksessa edustamansa organisaation työntekijöille. Organisaation suuruudesta riippuen koulutushankinnat voivat olla suuriakin ja hankittavien koulutusten aihealueet saattavat vaihdella paljon, aina myyjien esiintymistaidon koulutuksista asentajien tulityökoulutuksiin. Kolmannen ryhmän muodostavat työntekijät, jotka etsivät tietoa sopivista koulutuksista ilmoittautuakseen heti tai esimerkiksi nostaakseen täydennyskouluttautumisen esiin omassa kehityskeskustelussaan. Kyseessä on yleensä oman työn tai urakehityksen tueksi hankittava täydennyskoulutus. Neljäs ryhmä koostuu yksityishenkilöistä, jotka etsivät koulutuksia omiin tarpeisiinsa. Kyseessä on yleensä omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä kurssi tai alanvaihtoon tähtäävä tutkintokoulutus. Koulutuksia etsivät eivät aina edusta vain yhtä edellä mainituista ryhmistä, vaan voivat liikkua ryhmien välillä eri tilanteissa. Esimerkiksi esimies- ja HR-tehtäviä hoitavat henkilöt voivat kuulua kolmanteen ryhmään silloin, kun he etsivät työtään tukevaa koulutusta itselleen.

8


ASIANTUNTIJAT, TYÖNTEKIJÄT 61 % asentaja, sihteeri, opettaja, hoitaja, asiakaspalvelija, myyjä, kuljettaja, koordinaattori, controller, fysioterapeutti, suunnittelija, hankinta-asiantuntija, HR-asiantuntija, IT-tukihenkilö

JOHTAJAT 9 % toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, rehtori, talousjohtaja, VP, myyntijohtaja, operatiivinen johtaja

MUUT 10 % Työtön, opiskelija, yrittäjä

ESIMIEHET, TYÖNJOHTAJAT 20 % HR Manager, hallintopäällikkö, laatupäällikkö, kehityspäällikkö, koulutuspäällikkö, projektipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, aluepäällikkö

9


NÄMÄ HAKIVAT ENITEN KOULUTUKSIA Taulukoihin on koottu yritykset ja julkiset organisaatiot*, jotka etsivät ahkerimmin koulutuksia Koulutus.fi:stä vuonna 2018.

ORGANISAATIO

ORGANISAATIO

1. Helsingin kaupunki

21. Jyväskylän kaupunki

2. HUS

22. Attendo

3. Tampereen kaupunki

23. Turun yliopisto

4. Espoon kaupunki

24. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

5. Vantaan kaupunki

25. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

6. Sisäministeriö

26. Kuopion kaupunki

7. Suomen Kuntaliitto ry

27. Lapin AMK

8. Lahden kaupunki

28. Kesko

9. Turun kaupunki

29. Ami-säätio

10. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

30. Vaasan kaupunki

11. Valtiokonttori

31. Itä-Suomen yliopisto

12. Oulun kaupunki

32. Stora Enso

13. Lappeenrannan kaupunki

33. Omnia

14. Helsingin yliopisto

34. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

15. Kirkkohallitus

35. Kotkan kaupunki

16. OP-ryhmä

36. Haaga-Helia

17. Nokian kaupunki

37. Mehiläinen

18. Kansaneläkelaitos

38. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

19. SOK

39. Rautaruukki Oyj

20. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

40. UPM-Kymmene Oyj

* Taulukoissa ovat mukana vain ne yritykset ja muut organisaatiot, joilla on käytössä omalle nimelleen rekisteröity IP-osoite.

10


ORGANISAATIO

ORGANISAATIO

41. Valmet

71. Kajaanin kaupunki

42. CGI

72. Skanska

43. Savon koulutuskuntayhtymä

73. ISS Palvelut oy

44. LähiTapiola

74. Laurea

45. Tampere ammattikorkeakoulu

75. Keravan kaupunki

46. Yleisradio

76. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri

47. VR-Yhtymä

77. Helsingin Diakonissalaitos

48. Salon kaupunki

78. Metsäliitto

49. YIT

79. VTT

50. Tieto Oyj

80. Boliden

51. Kokkolan kaupunki

81. TVO

52. Seinäjoen kaupunki

82. Porin kaupunki

53. Päijät-Hämeen keskussairaala

83. Nurmijärven kunta

54. Caverion Suomi

84. Barona

55. Metropolia

85. Tuusulan kunta

56. Joensuun kaupunki

86. Posti

57. Kaakkois-Suomen AMK - XAMK

87. Kirkkonummen kunta

58. Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

88. Suomen Apteekkariliitto

59. Aalto yliopisto

89. Nordea

60. Espoon kaupunki

90. Nokia Corporation

61. Fortum

91. Rauman kaupunki

62. Hyria

92. Capgemini Finland

63. Fujitsu

93. Vihdin kunta

64. Turku AMK

94. Lemminkäinen Group

65. Oulun yliopisto

95. Vaasan sairaanhoitopiiri

66. Porvoon kaupunki

96. Valio

67. Neste

97. Sweco

68. Patria

98. Kaarinan kaupunki

69. Tampereen yliopisto

99. Pihlajalinna

70. Luumäen kunta

100. Meyer Turku

11


NÄITÄ ALOJA HAETAAN suositut kategoriat Tältä aukeamalta löydät suosituimmat koulutusalat koulutustyypeittäin jaoteltuna. Nuoli näyttää, mihin suuntaan kunkin koulutusalan sijoitus on muuttunut kyseisessä rankingissa vuoteen 2017 verrattuna.

PÄÄKATEGORIOIDEN TOP 20 kategorian sivunäyttöjen määrä ja sijan muutos listauksessa (2018 vs. 2017)

12

1. Sosiaali- ja terveysala

101 782

11. Tekniikka

20 328

2. Turvallisuus

95 343

12. Ravintola / Matkailu

20 324

3. Rakentaminen / Kiinteistö

37 631

13. Markkinointi / Viestintä

17 571

4. IT / Tietoliikenne

36 111

14. Myynti

17 293

5. Johtaminen

26 341

15. Hyvinvointiala

16 633

6. Kielet

25 047

16. Liiketoiminta

16 280

7. Talous / Rahoitus

23 105

17. Laatu

11 749

8. Logistiikka / Kuljetus

22 370

18. Teollisuus

9 617

9. Henkilöstöhallinto / HR

22 350

19. Kommunikointi

8 852

10. Kasvatus / Ohjaus

21 658

20. Ympäristö / Luonto

8 432


KAIKKI KOULUTUSKATEGORIAT TOP 30 klikit kategorian koulutuksiin, sijan muutos listauksessa ja klikkien kehitys (2018 vs. 2017)

1. Rakentaminen

20 559

+ 15 %

2. Psykiatria / Mielenterveystyö

20 305

+ 49 %

3. Vartija

18 553

+ 25 %

4. Tieturva

17 258

+ 48 %

5. Sosiaali- ja terveysala

16 698

+ 13 %

6. Tulityökortti

15 943

+ 17 %

7. Ensiapu

15 677

+ 11 %

8. Kuljetus ja liikenne

14 908

+ 70 %

9. Työturvallisuuskortti

13 624

+1%

10. Hoitotyö

10 265

+ 116 %

11. Taloushallinto

9 734

+ 42 %

12. Esimiestaidot / Esimiestyö

8 862

+ 30 %

13. Englanti

8 643

- 30 %

14. Anniskelupassi

8 504

+ 18 %

15. Tilinpäätös / Kirjanpito

7 887

+ 10 %

16. Sähkötyöturvallisuus

7 872

+ 59 %

17. Eläintenhoito / Eläimet

7 719

+ 92 %

18. Lastensuojelu / Perhetyö

7 661

+ 102 %

19. Henkilöstöhallinto / HR

7 644

+ 57 %

20. Johtamisen tutkinnot

7 640

+ 57 %

21. Opetus / Pedagogiikka

6 949

+ 283 %

22. Hygieniapassi

6 804

+9%

23. Suomi / Finnish

6 743

+1%

24. Sähkö / Sähkötyöt

6 565

+ 27 %

25. Digitaalinen markkinointi

6 058

+ 87 %

26. Johtaminen

5 957

-1%

27. Psykoterapia

5 870

28. Rakentaminen / Kiinteistö

5 717

29. Työhyvinvointi

5 595

+ 26 %

30. Turvallisuusala

5 366

+ 287 %

13


NÄITÄ ALOJA HAETAAN koulutustyypillä on väliä Taulukoihin on koottu suosituimmat koulutusalat koulutustyypeittäin jaoteltuna. Vihreä nuoli näyttää, onko koulutusalan sijoitus listauksessa muuttunut vuoden 2017 tilastoihin verrattuna.

AVOIMET KOULUTUKSET 1. Psykiatria / Mielenterveystyö 2. Vartija 3. Rakentaminen

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

4. Kuljetus ja liikenne

1. Englanti

5. Sosiaali- ja terveysala

2. Suomi / Finnish

6. Hoitotyö

3. Ruotsi

7. Lastensuojelu / perhetyö

4. Asiakaspalvelu

1. Tilinpäätös / Kirjanpito

8. Esimiestaidot / Esimiestyö

5. Työhyvinvointi

2. Taloushallinto

9. Psykoterapia

6. Vuorovaikutus

3. Tekninen suunnittelu

10. Henkilöstöhallinto / HR

7. Työturvallisuus

4. CAD / Suunnitteluohjelmistot

8. Esimiestaidot / Esimiestyö

5. Palkat / Henkilöstöedut

9. Sähkö / Sähkötyöt

6. Automaatio / Koneet

10.Työyhteisön kehittäminen

7. Rahoitus / Sijoittaminen

VERKKOKURSSIT

8. Sähkötyöturvallisuus 9. Markkinointi / Viestintä 10. Yrittäjyys

14


TYÖVOIMAKOULUTUS*

OPPISOPIMUSKOULUTUS

1. Rakentaminen

1. Eläintenhoito / Eläimet

2. Kuljetus ja liikenne

2. Sosiaali- ja terveysala

3. Ohjelmointi / Sovelluskehitys

3. Taloushallinto

4. Yrittäjyys

4. Psykiatria / Mielenterveystyö

5. Digitaalinen markkinointi

5. Päihdetyö / Riippuvuusongelmat

6. Autoala

6. Hoitotyö

7. Ty;h;nvalmennus

7. Ravintola / Suurkeittiö / Catering

8. Sisustaminen

8. Puhdistusala / Kotitalous

9. Opetus / Pedagogiikka

9. Rakentaminen

10. Vanhustyö / Kotityö

10. Varastotyö

1,7

miljoonaa sivukatselua koko sivustolla vuonna 2018

TYÖELÄMÄN TUTKINNOT

LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET*

1. Johtamisen tutkinnot

1. Tieturva

2. Rakentaminen / Kiinteistö

2. Tulityökortti

3. Henkilöstöhallinto / HR

3. Ensiapu

4. Taloushallinto

4. Työturvallisuuskortti

5. Kiinteistönvälitys

5. Anniskelupassi

6. Jalkahoito

6. Sähkötyöturvallisuus

7. Liiketoiminta

7. Hygieniapassi

8. Markkinointi / Viestintä

8. Vesityö

9. Lastensuojelu / Perhetyö

9. Kuljetus ja liikenne

10. Yrittäjyys

10. Vartija

* Työvoimakoulutus on uusi, vuonna 2018 käyttöönotettu koulutustyyppi, joten vertailua vuoden 2017 sijoitukseen ei voi tehdä.

15


HAETUIMMAT KOULUTUKSET HAETUIMMAT KOULUTUKSET KOULUTUS.FI:SSÄ TOP 20 1. Metrojunankuljettaja / Stadin ammatti- ja aikuisopisto 2. Järjestyksenvalvojan peruskurssi / Securitas Oy 3. Tieturva 1 / Suomen Turvallisuusasiantuntijat 4. Neuropsykiatrinen valmentaja / Alfa Partners Academy Finland Oy 5. Tulityökortti / Koulutusmaailma 6. Tieturva 1 / Koulutusmaailma 7. Torninosturinkuljettaja / Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 8. Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti / TTS 9. Ensiapukurssi EA1 ® / Selekta 10. Tulityökorttikoulutus / Selekta 11. Tulityökorttikoulutus / Alertum Oy 12. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus / Securitas Oy 13. Ratkaisukeskeinen taideterapia / Alfa Partners Academy Finland Oy 14. Trukkikortti / Koulutusmaailma 15. Eläintenhoitajan ammattitutkinto, klinikkaeläinhoitajan osaamisala, oppisopimus / Amiedu 16. Eläintenhoitajan ammattitutkinto, Eläinten trimmaaja oppisopimuskoulutus / Amiedu 17. Sähkötyöturvallisuuskortti / Koulutusmaailma 18. Avoimet englannin kielen ryhmät / Kieliavain 19. Työturvallisuuskorttikoulutus / Selekta 20. Tieturva 1 -korttikoulutus / Selekta

16


HAETUIMMAT KOULUTTAJAT HAETUIMMAT OPPILAITOKSET TOP 20 1. Amiedu 2. Stadin ammatti- ja aikuisopisto 3. Koulutusmaailma 4. Markkinointi-instituutti 5. Edupoli (nyk. Careeria) 6. Riveria 7. Securitas Oy 8. Suomen Turvallisuusasiantuntijat 9. Selekta 10. Porvoo International College 11. TTS 12. Salon seudun ammattiopisto 13. Kauppakamarin Koulutus 14. Lounais-H채meen koulutuskuntayhtym채 15. Alfa Partners Academy Finland Oy 16. Alertum Oy 17. Suomen Yritt채j채opisto 18. Rastor Oy 19. AEL 20. YritysAkatemia

17


TO

P6 VIN KIT KOULUTUS-

ONNISTU MARKKINOINNISSA

Koulutusten sisällön esittäminen houkuttelevasti ja selkeästi on digitaalisen koulutusmarkkinoinnin selkäranka. Koulutusesittelyt ovat ydin myös näkyvyydelle Koulutus.fi:ssä. Niiden kautta koulutustarjonta on löydettävissä ja vertailtavissa kellon ja vuoden ympäri. Kun kiinnittää huomiota siihen, mitä esittelyissä sanoo ja miten sen sanoo, kasvatat mahdollisuutta napata potentiaalisen kouluttautujan huomion. Laita artikkelin vinkit korvan taa ja ota ne käyttöön kun seuraavaksi luot markkinointimateriaalia koulutuksistanne.

1

Selkeä ja jäsennelty esittelyteksti Kävijä viihtyy nettisivulla yleensä pidempään, jos ensisilmäys antaa selkeän kuvan sivun sisällöstä. Siksi suosittelemme jäsenneltyä, kohderyhmälle suunnattua ja helppolukuista esittelytekstiä koulutuksiin. Pidä nämä asiat mielessä kirjoittaessa koulutusesittelyä: Keksi kuvaava ja mielenkiintoinen otsikko. Miten tiivistää koulutuksen edut yhteen lauseeseen? Älä kikkaile otsikoilla, mutta älä myöskään tyydy tylsään vaihtoehtoon. Sisällytä otsikkoon koulutukselle tärkeä avainsana. Mikä tekee koulutuksestasi ainutlaatuisen? Kirjoita se otsikkoon! Valitse tärkeimmät avainsanat. Kirjoita esittely tärkeimpien avainsanojen ympärille. Valitse vain olennaisia avainsanoja, jotka kuvaavat koulutusta ja sen sisältöä. Kirjoita helppolukuista tekstiä ja ryhmittele se. Tee kävijälle heti kättelyssä selväksi, mitä aihetta koulutus käsittelee. Vältä turhaa jargonia, monimutkaisia lauseita ja korukieltä. Käytä mahdollisimman selkeää, yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää kieltä. Jaa esittelyn teksti pienempiin osiin, mieluiten käyttämällä valmiita kenttiä (kohderyhmä, kustannukset, kouluttaja, koulutuspaikka jne.). Tällöin käyttäjän on helpompi löytää etsimänsä tieto. Bullet point -listaukset ovat selkeä ja hyödyllinen tapa luokitella suurempia tietomääriä. Tiivistämisen jalo taito on myös tärkeää – mitä nopeammin esittelyä silmäilemällä löytää etsimänsä, sitä parempi. Muista myös käyttää väliotsikoita! Vastaa yleisimpiin kysymyksiin. Kaikki lähtee liikkeelle toimivista perusasioista. Varmista, että esittely vastaa mahdollisiin kysymyksiin, joita potentiaalinen osallistuja saattaa pohtia. Käyttäjä saattaa haluta tietää esimerkiksi, mitä hintaan sisältyy tai millaista osaamista osallistujilta edellytetään. Olennaista on tietenkin myös kertoa milloin koulutus järjestetään ja milloin hakuaika tai ilmoittautuminen päättyy. Pidä tiedot ajan tasalla. Varmista, että esittelyjen tiedot ovat ajan tasalla – näin annat käyttäjälle luotettavan kuvan organisaatiostasi. Lähetä meille päivityspyyntöjä tai varmista itse asiakaskirjautumisen kautta, etteivät kurssin päivämäärät, hinnat tai paikkatiedot ole vanhentuneita. Näin osallistuja löytää etsimänsä tiedot ja voi helpommin ilmoittautua koulutuksiinne.

18


2

Sano se kuvalla Käytä laadukkaita, korkean resoluution kuvia. Käytä mahdollisuuksien mukaan yrityksesi/oppilaitoksesi omia kuvia. Valitse sellaiset kuvat, jotka kuvastavat brändiäsi ja tukevat sitä mielikuvaa, jonka haluat yrityksestäsi ja koulutuksistasi antaa. Käytämme sivustolla kuvakokoa 940 x 335 pikseliä. Tämän kokoinen kuva täyttää koko tekstikentän ja näyttää hyvältä myös mobiilissa.

3

Video – tärkeämpi kuin luulet Videolla pystyt herättämään katsojassa aivan erilaisia tunteita kuin tekstillä. Voit lisätä koulutusesittelyyn videon, jossa esimerkiksi esitellään koulutustilojanne tai koulutuksen sisältöä. Yksi vaihtoehto on antaa aiemmin koulutukseen osallistuneen kertoa omista kokemuksistaan. Videon avulla voit vahvistaa brändiänne ja herättää potentiaalisen kouluttautujan mielenkiinnon.

4

Pyydä arviointeja Keräätkö koulutettavilta tai opiskelijoilta arviointeja? Jos et, aloita jo tänään! Arvioinnit näkyvät tähtinä koulutusesittelyissä. Ne lisäävät uskottavuutta ja erottuvat hakutuloksissa. Sivustolle voidaan tuoda myös aiemmin kerättyjä arviointeja. Apuna voi hyödyntää asiakaskirjautumisesta löytyvää arviointityökalua.

5

Muista seuranta! Kattava profiili ja ajantasaiset koulutustiedot johtavat usein ilmoittautumisiin, yhteydenottopyyntöihin, soittoihin ja linkkisiirtymiin. Tee vaikutus koulutuksistanne kiinnostuneeseen henkilöön

henkilökohtaisella

puhelulla

tai

sähköpostilla

mahdollisimman nopeasti yhteydenottopyynnön jälkeen.

6

Satsaa lisänäkyvyyteen! Tärkeimpinä hakuaikoinanne tai kurssitarjontanne ollessa vilkkaimmillaan on hyvä satsata lisänäkyvyyteen. Kokeile rohkeasti esimerkiksi

uutiskirjeilmoitusta,

suoramarkkinointikirjettä,

banneria, Priority Listingiä tai jotakin muuta palveluamme. Kerro tarpeistanne asiakasvastaavallenne, niin voitte yhdessä selvittää, mikä palvelu sopisi teille parhaiten!

19


KOULUTUKSEN OSTOPOLULLA Tiedätkö, mitä tapahtuu ennen yhteydenottopyyntöä tai ilmoittautumista? Ainakin runsaasti pohdintaa ja perehtymistä. Tutustu ostokäyttäytymiseen ja ymmärrä potentiaalisia kouluttautujianne paremmin!

KLIK!

TÄÄLLÄ OLLAAN.

Sivustoillemme tulee runsaasti liikennettä joka päivä. Pitkäjänteisen SEO-työmme ansiosta suurin osa liikenteestä tulee Googlen kautta kategoriasivuillemme. Tällöin liikenne on erittäin relevanttia niin koulutusta etsivän kuin kouluttajan kannalta. Alla näkyvän kolmen pääväylän lisäksi sivustoillemme tulee liikennettä myös seuraavista läheistä: "referral" eli lähteet, jotka linkittävät sivustoillemme, CPC eli maksettu mainonta, artikkelit ja sosiaalinen media.

Orgaaninen liikenne hakukoneista

HMM.

Suora liikenne Sähköposti

MIKÄ SOPISI MULLE?

Kun käyttäjä saapuu sivustoillemme, on laskeutumissivuna yleensä niin sanottu kategoriasivu eli sivu, jossa on listattuna tiettyä koulutusaihetta käsittelevät koulutukset. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä on kirjoittanut hakukoneeseen (eli käytännössä Googleen) jonkin itselleen relevantin hakutermin, sivustomme on noussut korkealle hakutuloksissa ja käyttäjä päätyy klikkaamaan sivullemme. Nyt hän on uuden valinnan edessä. Hän voi suodattaa koulutusvalikoimaa edelleen esimerkiksi paikkakunnan mukaan, vertailla kiinnostavia koulutuksia vertailutoiminnolla, jättää tarjouspyynnön, lukea arviointeja, tutustua koulutusesittelyihin, kirjoittaa yhteydenottopyynnön, lukea inspiroivia opiskelijatarinoita tai katsella videoita. Kaikki nämä pyrkivät siihen, että potentiaalinen kouluttautuja saisi tarpeeksi informaatiota ja innostusta, jotta hän pääsisi siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli konvertoitumaan!

JES.

TÄMÄ VAIKUTTAA HYVÄLTÄ. NYT ETEENPÄIN!

Konvertoituminen voi tarkoittaa monia asioita. Kyseessä voi olla lisätiedon kysyminen yhteydenottopyyntölomakkeella, ilmoittautuminen koulutusvarauslomakkeella, siirtyminen kouluttajan tai oppilaitoksen kotisivuille lukemaan lisätietoja tai hakemaan koulutukseen. Koulutus. fi:n käyttäjä voi lisäksi tehdä yleisen tarjouspyynnön. Käyttäjä täyttää lomakkeeseen toiveensa koulutuksen aiheesta, kestosta ja muista tärkeiksi katsomistaan tiedoista. Lomake ohjautuu Koulutus.fi:n asiakaspalveluun, jossa käyttäjän toiveisiin perehdytään ja hänelle etsitään sopivia koulutusvaihtoehtoja.

Linkkisiirtymä kouluttajan sivuille

20

Yhteydenottopyyntö

Koulutusvaraus


1 2 3 4 5

Jottain tarttis tehä Ajatus kouluttautumisesta herää. Miten olisin tehokkaampi työssäni? Miten tätä uutta järjestelmää käytetään? Esimies antoi koulutusbudjetin keväälle, mutta mihin sen käyttäisin? Pitäisikö lähteä uudelle uralle ja alalle?

Tiedonhaku on kovaa hommaa ...joten tee se potentiaaliselle kouluttautujalle mahdollisimman helpoksi! Älä yritä tavoitella tarjonnallasi kaikkia, vaan kerro kohderyhmäsi selkeästi. Mikä on koulutuksen anti? Entä tavoite? Mikä tärkeintä, ole läsnä niissä kanavissa, joissa potentiaalinen uusi opiskelija tai kurssilainenkin on.

Minkä valitsen? Pohdintavaiheessa on tärkeää lieventää pelkoja väärän valinnan tekemisestä. Referenssit ja arvioinnit ovat siis tässä kohtaa erittäin tärkeitä. Pyri myös korostamaan, mikä erottaa teidät muista: hinta, osaaminen, sijainti, ilmoittautumisen helppous vai jokin ihan muu? Opintielle lähteminen ei saisi tuntua riskiltä, vaan kutkuttavan jännittävältä mahdollisuudelta.

Ilmoittaudunko? Joo! Ostovaiheessa tehdään päätös siitä, mikä tuote valitaan vai jätetäänkö ostaminen kokonaan väliin. Hyvästä ostokokemuksesta jää ostajalle voittajafiilis!

Miten sujui? Lopulta on arvioinnin aika. Kouluttautuja punnitsee, kuinka hyvin hänen ongelmansa tuli ratkaistuksi. Nykypäivän kouluttautuja suorastaan odottaa tilaisuutta antaa palautetta. Ikävämpiäkään kommentteja ei kannata pelätä. Ne auttavat kehittymään ja ovat tilaisuus kertoa omasta toiminnasta avoimesti. Monipuoliset ja luotettavalta tuntuvat arvioinnit nopeuttavat ostopäätöksen tekemistä.

21


KONVERSIOSTA OPISKELIJAKSI

0+40+30+70+50+100

Yhteydenottopyyntö tipahtaa postilaatikkoon. Otatko kärkipaikan vai jätätkö homman iltapäivään? Reagointinopeus saattaa vaikuttaa huomattavasti siihen, kuinka monta yhteydenottoa pystyt muuntamaan ilmoittautumisiksi tai opiskelijoiksi. Näillä vinkeillä muutat kiinnostuksen toiminnaksi.

todennäköisyyttä. Käyttämällä viestissä yhteyttä ottaneen henkilön nimeä ja sen koulutuksen nimeä, josta henkilö on kiinnostunut, pääsette hyvään alkuun henkilökohtaisella ostopolulla. Näin osoitat huomioineesi juuri tämän henkilön tarpeineen, mikä luo luottamusta ja uskollisuutta.

Korosta arviointeja ja referenssejä Kukaan ei halua tehdä ostoksia sokkona. Haluamme tietää, mitä muut ajattelevat tuotteesta tai palvelusta ennen kuin ostamme sen. Sama koskee koulutusmaailmaa. Varmista

On tärkeää takoa, kun rauta on kuumaa. Aina ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai voimavaroja vastata yhteydenottopyyntöön saman tien. Näissä tapauksissa automaattivastaus voi olla oiva apuri. Potentiaaliset kouluttautujat tai opiskelijat saavat heti vahvistuksen yhteydenotostaan ja voivat vakuuttua, että heidän kyselyynsä tullaan vastaamaan. Helpoiten toteutat tämän luomalla viestin, jossa ilmaiset kiitoksesi kiinnostuksesta ja kerrot, että henkilöön otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Vastauksen voimaa voi parantaa edelleen muutamalla helpolla tavalla.

Persoonallisempaa otetta automaattivastaukseen Yksi helpoimmista tavoista rakentaa potentiaalisen uuden opiskelijan

tai

osallistujan

luottamusta

palveluitanne

kohtaan on yksilöity ja persoonallinen automaattivastaus. Tutkimukset osoittavat, että sähköpostiviestien mukauttaminen lisää luottamusta lähettäjään ja lisää hankinnan

22

siis, että hyödynnät aiempien osallistujien kokemuksia tarjonnastanne. Voit käyttää arviointeja, jotka on lisätty koulutuksiinne Koulutus.fi- tai Studentum.fi-sivustoilla. Tai ehkä omalla nettisivustollanne on referenssiosio, jonka voit näyttää. Osoittamalla, että muut ihmiset ovat olleet tyytyväisiä toimintaanne, voit vakuuttaa potentiaalisen tilaajan, opiskelijan tai osallistujan siitä, että olette oikea vaihtoehto.

Uskalla käyttää videota Sano se videolla. Videon käytössä on se etu, että viesti tuntuu paitsi henkilökohtaiselta myös ammattimaiselta. Älä tee hommasta monimutkaista. Videon kuvaamiseen voi hyvin käyttää matkapuhelinta. Kunhan käytössäsi ei ole vanhaa Ericssonin kalikkaa, on puhelimessasi todennäköisesti tarpeeksi hyvä kamera lyhyen videon kuvaamiseen. Muista videolla ainakin kiittää kiinnostuksesta, kertoa lyhyesti palveluistanne ja sanoa, että palaat asiaan mahdollisimman pian.


Yhteydenottoihin vastaaminen

Muista myös konversiot

Kontaktoi nopeasti

Ilmoittaudu (kouluttajan sivuilla)

Tuttu juttu. Nopeus on väistämättä tärkeimpiä asioita osallistujan tai opiskelijan nappaamisessa.

Ohjaus kouluttajan omilla sivuilla olevaan ilmoittautumislomakkeeseen

Nosta luuri

Lue lisää

Moni arvostaa henkilökohtaista kontaktia ja asian reipasta hoitoa. Jos numero on tiedossa, soita ihmeessä.

Uskalla palata asiaan Vaikka käyttäjä ei palaisi asiaan, ei se tarkoita, että asia olisi

Ohjaus kouluttajan nettisivuille

Ilmoittaudu Koulutusvaraus/ilmoittautuminen Koulutus.fi:n koulutusvarausjärjestelmässä (sisältyy asiakkuuteenne)

mennyt pois päiväjärjestyksestä. Ole proaktiivinen!

23


KOULUTUSKYSELY 2018

Jos meiltä kysytään, koulutusala ei osoita hiipumisen merkkejä. Molemmilla sivustoillamme on enemmän kävijöitä kuin koskaan ja sama trendi toistuu lähes jokaisella konsernimme sivustolla. Syventääksemme ymmärrystä siitä, mitä meiltä ja koko koulutusalalta odotetaan nyt ja tulevaisuudessa, toteutimme vuosittaisen koulutusalan kehitysnäkymien kyselyn – "Koulutuskysely 2018". Ääneen pääsivät niin kouluttajat, henkilöstöhallinnon ammattilaiset kuin koulutuksien osallistujat. Kouluttajakysely keskittyi selvittämään vastaajien näkemyksiä muun muassa koulutusalan tilanteesta ja tulevaisuudesta, koulutushankinnoista ja organisaatioiden kouluttautumiskäytännöistä. Kävijäkysely puolestaan toi sivustojemme käyttäjien eli koulutusta tai opiskelupaikkaa etsivien äänen kuuluviin. Vastaajien määrä lähenteli 3000:tta. Sivulla 28 avaamme kouluttajien ja oppilaitosten yleisimpiä vastauksia siihen, mitkä opetus- ja koulutusalan trendit tai ajankohtaiset aiheet koskettavat heidän toimintaansa juuri nyt. Poimi näkemykset talteen!

KOULUTUSBAROMETRI 24 24


Vuosi 2018 osoittautui kouluttajakyselyn mukaan plusmerkkikseksi työelämän kouluttajien keskuudessa. Kyselyä teetettäessä vuoden 2018 liikevaihdot eivät olleet vielä selvillä, mutta jopa yli puolet vastanneista (53 %) odotti, että liikevaihto kasvaisi vuoteen 2017 nähden. Pessimistisempiäkin toki mahtui joukkoon, sillä 15 % kertoi odottavansa liikevaihdon laskevan. Osallistujien ja koulutusten määrät kasvoivat vuonna 2018 työelämän kouluttajien joukossa liikevaihdon kanssa samansuuntaisesti: noin 50 % kertoi kasvusta, reilu 40 % pitäytyi vuoden 2017 tasolla ja alle 10 % luvut pienenivät. Työelämän kouluttajilla on vahva usko tulevaan. Vastaajista 58 % uskoo koulutettavien määrän kasvavan vuonna 2019 ja 38 % pysyvän viime vuoden tasolla. Vain 4 % siis odottaa määrän vähenevän. Hintatasoa ei sen sijaan olla kasvattamassa suurella innolla, vaan 66 % kertoo hintojensa säilyvän vuoden 2018 tasolla. Halpuuttajia ei juuri ole, sillä 6 % kertoo hinnanalennuksien olevan todennäköisiä. Oppilaitoksilla trendit ovat hieman eri suuntaisia. Opintotarjontaa ei ole työelämän kouluttajien tapaan pystytty kasvattamaan, vaan enemmistöllä (55 %) tarjonta pysyi vuonna 2018 edellisvuoden tasolla. Stabiilius on toki tutkintokoulutusten puolella tunnusomaisempaa. Kokonaiskuva on plussan puolella, sillä kasvua sai aikaan yli kolmannes ja laskua raportoi vain 9 % vastanneista. Opiskelijoiden määrästä oppilaitokset taas kertoivat seuraavaa: 36 % vastanneista kertoi määrän kasvaneen, 41 % sen pysyneen vuoden 2017 tasolla ja 23 % sen pienentyneen. Erityisen positiivisia kasvuodotuksia opiskelijamäärän suhteen ei ole myöskään vuodelle 2019, vaan suurin osa (62 %) vastaajista uskoo määrän pysyvän samalla tasolla kuin

679 386 kävijää Koulutus.fi:ssä vuonna 2018

vuonna 2018. Kasvuun uskoo 30 % ja opiskelijajoukon pienenemistä odottaa onneksi vain 8 %. Liikevaihdon kasvuun vuoden 2018 lopulla uskoi 23 %, vuoden 2017 tasolla pysymistä ennusti 51 % ja tippumista odotti 26 %. Koulutusalan toimijan menestystekijöistä ollaan laajasti samoilla linjoilla. TOP 3:n muodostavat tarjonnan laaduk-

kuus, maine ja brändimielikuva sekä kouluttajan tai opettajan laadukkuus. Kyselymme mukaan työelämän kouluttajat investoivat markkinoinnin saralla eniten sähköpostimarkkinointiin, toiseksi eniten someen ja kolmanneksi listauspalveluihin/portaaleihin. Oppilaitokset taas kohdentavat markkinointibudjetistaan suurimman

2,1

miljoonaa kävijää Studentum.fi:ssä vuoden 2018 aikana

osan somemarkkinointiin, toiseksi eniten perinteiseen mainontaan (lehdet, printti, ulkomainonta) ja kolmanneksi eniten messuihin ja tapahtumiin. Muita vaihtoehtoja kyselyssä olivat hakusanamainonta, bannerit ja televisiomainonta. Markkinointibudjettien suuruudessa ja allokoinnissa on huomattavia eroja. Oppilaitoksista suurin osa (20 %) kertoo budjettinsa olevan enemmän kuin 50 000 euroa. Työelämän kouluttajien joukossa suurin osuus (24 %) asettuu budjettihaarukalle 2001–5000 euroa. Markkinoinnin tavoitteetkin ovat toki erilaisia. Oppilaitokset arvostavat eniten näkyvyyttä ja brändinrakennusta (41 %) ja työelämän kouluttajat laadukkaita liidejä (39 %).

25


MITÄ SANOVAT HR-MIRJA JA KALLE 15-VEE?

Selvitimme täydennyskoulutusta etsivien työikäisten sekä opiskelua pohtivien nuorten ja aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia kouluttautumisesta. Viesti kouluttajille ja oppilaitoksille on selkeä: Sen Oikean löytäminen voisi olla helpompaakin.

koulutuksen voi suorittaa haluamassaan tahdissa 26 %

koulutus parantaa palkkatasoa tulevaisuudessa 22 %

koulutuksen voi suorittaa etäkoulutuksena 20 %

koulutuksella/koulutuksentarjoajalla maine 18 %

työnantaja tai kolmas osapuoli maksaa koulutuksen 17 %

koulutuspaikka on lähellä kotia tai työpaikkaa 17 %

koulutus näyttää hyvältä CV:ssä tai suorittamisesta saa sertifikaatin 15 %

tai tarvitsemansa täydennyskoulutuksen. On ilahdut-

koulutus vastaa taitotasoani 13 %

tavaa, että kävijöidemme motivaatiot ovat kohdillaan.

koulutuksen kustannukset 12 %

Koulutuskyselyn tulosten mukaan tärkein syy koulut-

koulutus on saanut positiivisia arviointeja 8 %

Sivustomme ovat olemassa, jotta kaikki halukkaat voisivat löytää itselleen unelmiensa opiskelupaikan

tautumiselle on halu oppia itseä kiinnostavista aiheista. Seuraavaksi merkittävin tekijä on työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Kolmannelle sijalle opiskelumotivaattorien joukossa nousee se, että vastaaja tähtää työpaikan vaihtamiseen, alan vaihtamiseen tai uran viemiseen uudelle tasolle. Toisaalta opiskelupaikkaa tai täydennyskoulutusta koskevaa tietoa on usean mukaan vaikeaa löytää. Työmme ei siis ole vielä tehty!

Kiinnostus määrittää koulutusvalinnan Koulutus.fi-sivuston käyttäjäkunta on laaja. Siihen kuuluvat käytännössä kaikki työelämässä mukana olevat eri alojen ammattilaiset. Sivuiltamme haetaan niin alakohtaisia täydennyskoulutuksia, työelämän tutkintoja kuin yleisiä työelämätaitojen tai käytännön osaamisen, kuten tietotekniikan tai kielten kursseja. Vuonna 2018 sivusto laajeni palvelemaan myös täysin uutta kohderyhmää: työvoimakoulutuksia etsiviä.

26

on

hyvä

Tiedonhaku on lyhytjänteistä. Tämän huomaa myös kyselyn tuloksista. Kysyessämme, millaista koulutuksiin liittyvää tietoa on vaikea löytää, keräävät kaikki vaihtoehdoiksi nostetut tekijät ääniä. Näin ne jakautuvat (vastaajat valitsivat kolme parhaiten sopivaa vaihtoehtoa): millainen koulutus sopisi minulle tai kiinnostaisi minua (45 %), olenko hakukelpoinen tai kuulunko koulutuksen kohderyhmään (38 %), työllisyystilanne (37 %), koulutuksen sisältö (33 %), voiko koulutus vaikuttaa palkkatasooni (29 %), tutkinnon tai todistuksen tunnettuus ja arvostus (29 %), kustannukset (22 %), maksuvaihtoehdot ja -tavat (15 %), miten koulutukseen voi ilmoittautua tai miten sen voi ostaa (13 %) ja majoitus (8 %). Tulokset eivät siis tarkoita, etteikö informaatiota olisi tarjolla – se saattaa vain olla hankalasti löydettävissä. Informaation saatavuuteen panostamalla ja selkeällä viestinnällä on mahdollista erottautua.

On luonnollista, että koulutuksen valitsemista määrittää

HR:llä on asiaa

tarve. Käyttäjät kertovatkin valinneensa tietyn täyden-

Koulutuskyselyn 2018 mukaan noin 15 % vastaajista

nyskoulutuksen erityisesti siksi, että se sisältää kiinnos-

etsii koulutusta jollekin muulle kuin itselleen, esimer-

tavia aiheita (75 %) ja auttaa pääsemään tavoitteena

kiksi kollegalle tai työntekijöille. Näistä iso osa on

olevaan positioon (39 %). Muita kannatusta keränneitä

henkilöstöhallinnon

syitä ovat (vastaajat valitsivat kolme parhaiten sopivaa

mukaan heidän organisaatioissaan käytettävät koulu-

vaihtoehtoa):

tusmetodit jakautuvat lähes tarkalleen puoliksi sisäisen

ammattilaisia.

HR-henkilöiden


koulutuksen ja ulkopuolelta hankittavien koulutuspalve-

oppilaitos sijaitsee lähellä kotipaikkaa (27 %) ja koulu-

luiden välille. Yksittäinen suosituin palvelu on kyselyyn

tuksen voi suorittaa haluamassaan tahdissa (27 %).

osallistuneiden mukaan ulkoisilta palveluntarjoajilta hankittavat organisaatiokohtaiset koulutukset (33 %). Toiselle sijalle nousee työssä tapahtuva oppiminen (30 %).

Vastaajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kouluttautumiseen liittyvistä asioista on vaikeaa löytää tarpeeksi tietoa. Itselle sopivan tai kiinnostavan koulutuksen löytäminen on vaikeaa (51 %) eikä työllisyystilanteesta

Koulutuksen laadukas sisältö ja kustannukset nouse-

tai työllistymismahdollisuuksista olla halutulla tavalla

vat tärkeimmiksi koulutuspalvelun tuottajan valintaan

perillä (44 %). Pimentoon vastaajien mukaan jää myös

vaikuttaviksi tekijöiksi. Työntekijöitä koulutetaan HR:n

oman alan palkkatiedon löytäminen (36 %), hakukelpoi-

mukaan erityisesti siksi, että he voisivat kasvaa asian-

suusasiat (30 %) ja koulutuksen sisältö (30 %).

tuntija-alueellaan. Koulutusten uskotaan myös motivoivan ja lisäävän työtyytyväisyyttä.

Korkeakoulujen opiskelijavalinta uudistuu ja jatkossa valinta perustuu entistä enemmän ylioppilas-/amma-

Kouluttajakyselyssämme näkyvä trendi koulutusalan

tillisen todistuksen arvosanoihin. Tämä on vajaan

kasvusta on havaittavissa myös HR-puolella – selkeä

neljänneksen mielestä hyvä asia (24 %), kun taas 43 %

enemmistö kertoo koulutusbudjettinsa joko kasvavan

vastaajista pitää haku-uudistuksen suuntaa huonona.

tai pysyvän ennallaan vuonna 2019. Toisaalta HR-am-

Iso porukka myös miettii vielä kantaansa (EOS 32 %).

mattilaiset toivovat kyselymme mukaan osaamisen

Kysyimme myös korkeakoulujen opiskelijavalinnan

kehittämiseen kohdennetun budjetin kasvavan vielä

valintaperusteista. 12 % vastaajista perustaisi valinnan

edelleenkin. Jopa 43 % vastaajista pitää rajallista

enemmän ylioppilastodistuksen tai ammatillisen todis-

budjettia suurimpana haasteenaan osaamisen kehit-

tuksen arvosanoihin ja 32 % pääsykokeeseen. Enem-

tämisessä. Muita haasteita ovat HR-osaston tai tiimin

mistö vastaajista kannattaa molempiin yhtä paljon

pieni koko (50 %) ja koulutustarpeiden selvittämisen

perustuvaa valintaa (46 %).

vaikeus (29 %).

Ura kiikarissa Studentum.fi:n käyttäjät ovat yksinkertaisimmillaan jaettavissa kolmeen osaan: ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeviin, jatko-opiskelupaikkaa etsiviin ja alanvaihtajiin. Ikähaitari on siis laaja. Myös taustat ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat paljon. Motivaatio ja halu opiskella kuitenkin yhdistää. Koulutuksen tai opiskelupaikan valintaan vaikuttaa Studentumin käyttäjien joukossa selvästi eniten opiskeltavan aiheen ja alan kiinnostavuus (72 %). Runsaasti kannatusta saivat myös seuraavat vaihtoehdot (vastaajat valitsivat kolme parhaiten sopivaa vaihtoehtoa): koulutus mahdollistaa hyvän palkkatason (40 %),

Ammattikoulussa opiskelu uudistui vuoden 2018 alussa. Lähiopetus väheni ja itsenäinen opiskelu lisääntyi. Lisäksi nuoret ja aikuiset opiskelevat yhdessä ja kouluun voi hakea ympäri vuoden. Kyselyyn osallistuneiden mielipiteet asiasta jakautuvat vahvasti. Suurin osa (45 %) sanoo uudistuksen olevan hyvä asia. Vastustajiakin löytyy (31 %). Monella ei ole asiasta kokemusta tai mielipidettä (24 %), mikä johtunee osittain asian uutuudesta. Avoimien kommenttien perusteella voi sanoa, että uudistusta ei sinänsä vastusteta, mutta itsenäisen opiskelun lisääntyminen herättää huolta. Kiitosta puolestaan saa se, että hakea voi milloin vain ja opiskelu onnistuu vähemmälläkin läsnäololla esimerkiksi työn ohessa.

27


KOLME ON YLITSE MUIDEN Nämä opetusalan trendit koskettavat kouluttajatahojen toimintaa juuri nyt Kysyimme koulutusyrityksiltä ja oppilaitoksilta, mitkä opetus- ja koulutusalan trendit tai ajankohtaiset aiheet koskettavat heidän toimintaansa juuri nyt. Kolme teemaa toistui vastauksissa uudelleen ja uudelleen.

"eLearning ja digitalisaatio" "Verkon kautta tapahtuva opetus/oppiminen, uudet oppimisympäristöt" Mistä on kyse? E-learning eli sähköinen oppiminen on oppimisen tapa, jonka suosio kasvaa jatkuvasti teknologian kehittymisen myötä. Verkkokoulutusten määrä kasvaa vuosi vuodelta merkittävästi, niin kurssi- kuin osallistujamäärältäänkin. Verkkokoulutusta on tarjolla lähes kaikilla opiskelun tasoilla peruskoulusta aina korkeakouluihin ja työelämän täydennyskoulutuksiin. Erityisen suosittua ajasta ja paikasta riippumaton e-learning on itseopiskelussa. Hajaääniä saivat mm. elinikäinen oppiminen ja pelillisyys.

28


"Ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomat muutokset, rahoitusleikkaukset ja työelämäyhteistyö" Mistä on kyse? Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja on lisätty ja sääntelyä purettu. Ammatillista koulutusta on uudistettu, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistumista edellyttää myös se, että koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Aiheesta lisää: #amisreformi

"Uusi lukiolaki, uusi laki ylioppilastutkinnosta, uusi opetussuunnitelma LOPS 2021" Mistä on kyse? Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Ylioppilastutkinnon uudistamista koskeva lakiesitys oli lausuntokierroksella 21.6.–3.9.2018. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa ylioppilastutkinnon yleissivistävyyden mittaamista ja mahdollistaa tutkinnon suorittaminen myös englannin kielellä. Opetushallitus on käynnistänyt elokuussa 2018 lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin. Perusteet annetaan erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä varten. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021. Aiheesta lisää: #uusilukio ja #lops2021 Hajaääniä saivat korkeakoulujen valintauudistukset sekä digitalisaatio.

29


OLLAAN YHTEYDESSÄ

30


Ä

Max Lundberg

Maajohtaja / Myyntipäällikkö max.lundberg@studentum.fi +358 40 080 57 11

Mikko Lötjönen Asiakasvastaava

mikko.lotjonen@koulutus.fi +358 50 364 9133

Maija Etokari

Viestintäpäällikkö maija.etokari@studentum.fi +358 400 606 166

Vilma-Riina Koppanen Tiedottaja / Site Manager vilma.koppanen@koulutus.fi +358 50 300 9200

31


Viime vuonna 33 miljoonaa ihmistä 221 eri maasta etsi koulutusta meidän avullamme. 4000 kouluttajaa

Yhteistyössä:

Yli 70 miljoonaa sivunäyttöä


1,6 miljoonaa konversiota*

2001 2004 2005 2006

2008

2009

2010

2011 2013 2014

2016 2017

1000 kävijää

18 000 000 kävijää

*ilmoittautumiset, yhteydenotot ja linkkisiirtymät


info@koulutus.fi +358 (0)9 6150 0388

Profile for EMG - Educations Media Group

Koulutusbarometri Koulutus.fi  

Koulutusbarometri Koulutus.fi