Page 1

Jazykové pobyty v zahraničí pre dospelých a mládež od 16 rokov

Nové ceny kurzov pre EF jazykové školy 2013 Tu nájdete aktuálne ceny pre všetky EF jazykové školy 2013. Všetky ceny boli stanovené ku 20.12.2012.

EF Londýn

EF Cambridge

EF Cambridge Clare

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny

Týždne Letný

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 - - 470

1 130 1 695 2 260 2 825 3 390 4 520 5 540 6 560 8 600 10 640 510

1 210 1 815 2 420 3 025 3 630 4 840 5 920 7 000 9 160 11 320 540

Exam 4 920 6 020 7 120 9 320 11 520 550

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.860; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €9.010/€8.570

EF Brighton

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Ceny kurzov (€)

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 - - 450

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

1 190 1 785 2 380 2 975 3 570 4 760 5 840 6 920 9 080 11 240 540

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny 970 1 455 1 940 2 425 2 910 3 880 4 760 5 640 7 400 9 160 440

1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

Exam 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.300; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €8.090/€7.650

EF Bournemouth

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

880 1 320 1 760 2 200 2 640 3 520 4 320 5 120 - - 400

930 1 395 1 860 2 325 2 790 3 720 4 560 5 400 7 080 8 760 420

950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 7 240 8 960 430

1 030 1 545 2 060 2 575 3 090 4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.160

4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August)

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 - - 450

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

880 1 320 1 760 2 200 2 640 3 520 4 320 5 120 - - 400

950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 7 240 8 960 430

1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

Exam 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.200; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €8.090/€7.530

EF Eastbourne

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

880 1 320 1 760 2 200 2 640 3 520 4 320 5 120 - - 400

4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.160

Ceny kurzov (€)

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Exam

1 030 1 545 2 060 2 575 3 090 4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam

1 230 1 845 2 460 3 075 3 690 4 920

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny

EF Oxford

Základný Intenzívny

Intenzívny

2 3 4 5 6 8

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

Týždne

EF Manchester

Ceny kurzov (€)

930 1 395 1 860 2 325 2 790 3 720 4 560 5 400 - - 420

4 840 5 920 7 000 9 160 11 320 540

EF Bristol

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Exam

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.740

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny

Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny 1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

1 190 1 785 2 380 2 975 3 570 4 760 5 840 6 920 9 080 11 240 540

Exam 4 840 5 920 7 000 9 160 11 320 540

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.740

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

880 1 320 1 760 2 200 2 640 3 520 4 320 5 120 - - 400

Základný Intenzívny 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 7 240 8 960 430

1 030 1 545 2 060 2 575 3 090 4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.160

Exam 4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470


EF Dublin

EF Malta

EF New York

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

870 1 305 1 740 2 175 2 610 3 480 4 260 5 040 - - 390

950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 7 240 8 960 430

1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

Exam 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.180

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 880 3 520 4 160 - - 320

770 1 155 1 540 1 925 2 310 3 080 3 780 4 480 5 880 7 280 350

Exam

890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 6 760 8 360 400

3 640 4 460 5 280 6 920 8 560 410

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €75/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €3.560

EF Miami

EF Boston

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

1 280 1 920 2 560 3 200 3 840 5 120 6 280 7 440 - - 580

1 340 2 010 2 680 3 350 4 020 5 360 6 560 7 760 10 160 12 560 600

1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 6 000 7 360 8 720 11 440 14 160 680

EF Chicago

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 4 400 5 400 6 400 - - 500

1 160 1 740 2 320 2 900 3 480 4 640 5 680 6 720 8 800 10 880 520

1 290 1 935 2 580 3 225 3 870 5 160 6 320 7 480 9 800 12 120 580

5 240 6 420 7 600 9 960 12 320 590

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 4 400 5 400 6 400 - - 500

1 190 1 785 2 380 2 975 3 570 4 760 5 840 6 920 9 080 11 240 540

1 330 1 995 2 660 3 325 3 990 5 320 6 520 7 720 10 120 12 520 600

EF Seattle

Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 - - 480

1 160 1 740 2 320 2 900 3 480 4 640 5 680 6 720 8 800 10 880 520

1 260 1 890 2 520 3 150 3 780 5 040 6 180 7 320 9 600 11 880 570

Exam 5 160 6 320 7 480 9 800 12 120 580

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

EF Los Angeles

1 060 1 590 2 120 2 650 3 180 4 240 5 200 6 160 8 080 10 000 480

1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 800 5 880 6 960 9 120 11 280 540

Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

1 060 1 590 2 120 2 650 3 180 4 240 5 200 6 160 - - 480

Základný Intenzívny 1 160 1 740 2 320 2 900 3 480 4 640 5 680 6 720 8 800 10 880 520

1 330 1 995 2 660 3 325 3 990 5 320 6 520 7 720 10 120 12 520 600

Exam 5 400 6 620 7 840 10 280 12 720 610

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.120

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 600 4 420 5 240 - - 410

1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 4 400 5 400 6 400 8 400 10 400 500

1 230 1 845 2 460 3 075 3 690 4 920 6 020 7 120 9 320 11 520 550

Exam 5 000 6 120 7 240 9 480 11 720 560

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.780

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 - - 400

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

1 110 1 665 2 220 2 775 3 330 4 440 5 440 6 440 8 440 10 440 500

Exam 4 520 5 540 6 560 8 600 10 640 510

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.340

EF Honolulu

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

4 880 5 980 7 080 9 280 11 480 550

EF San Diego

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

Základný Intenzívny

990 1 485 1 980 2 475 2 970 3 960 4 860 5 760 - - 450

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.660

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.000

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Ceny kurzov (€)

Základný Intenzívny

960 1 440 1 920 2 400 2 880 3 840 4 700 5 560 - - 430

Týždne Letný

EF Santa Barbara

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

5 400 6 620 7 840 10 280 12 720 610

EF San Francisco

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

Exam

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.200

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.120

6 080 7 440 8 800 11 520 14 240 680

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.900

Ceny kurzov (€) Exam

Exam

Ceny kurzov (€)

Základný Intenzívny 1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

1 140 1 710 2 280 2 850 3 420 4 560 5 580 6 600 8 640 10 680 510

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam 4 640 5 680 6 720 8 800 10 880 520

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.420

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 - - 470

Základný Intenzívny 1 160 1 740 2 320 2 900 3 480 4 640 5 680 6 720 8 800 10 880 520

1 320 1 980 2 640 3 300 3 960 5 280 6 460 7 640 10 000 12 360 590

Exam 5 360 6 560 7 760 10 160 12 560 600

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.080


EF Atlanta

EF Toronto

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

1 030 1 545 2 060 2 575 3 090 4 120 5 040 5 960 - - 460

1 150 1 725 2 300 2 875 3 450 4 600 5 640 6 680 8 760 10 840 520

1 290 1 935 2 580 3 225 3 870 5 160 6 320 7 480 9 800 12 120 580

Exam 5 240 6 420 7 600 9 960 12 320 590

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.980

EF Auckland

Týždne 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

EF Vancouver Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Letný Základný Intenzívny 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 - - 430

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

1 120 1 680 2 240 2 800 3 360 4 480 5 480 6 480 8 480 10 480 500

Exam 4 560 5 580 6 600 8 640 10 680 510

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.480

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 800 4 660 5 520 - - 430

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

1 120 1 680 2 240 2 800 3 360 4 480 5 480 6 480 8 480 10 480 500

EF Sydney

EF Brisbane

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

870 1 305 1 740 2 175 2 610 3 480 4 260 5 040 - - 390

910 1 365 1 820 2 275 2 730 3 640 4 460 5 280 6 920 8 560 410

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

Exam 4 360 5 340 6 320 8 280 10 240 490

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Január-Marec) EF Prax (8 týždňov): €4.220; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €7.970/€7.050

EF Melbourne

Business/ Týždne Letný Základný Intenzívny 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 4 400 5 400 6 400 - - 500

1 210 1 815 2 420 3 025 3 630 4 840 5 920 7 000 - - 540

1 310 1 965 2 620 3 275 3 930 5 240 6 420 7 600 9 960 12 320 590

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny 1 210 1 815 2 420 3 025 3 630 4 840 5 920 7 000 - - 540

1 310 1 965 2 620 3 275 3 930 5 240 6 420 7 600 9 960 12 320 590

Exam 5 320 6 520 7 720 10 120 12 520 600

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Január-Marec) EF Prax (8 týždňov): €5.160 EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €9.370/€8.770

EF Paríž

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

810 1 215 1 620 2 025 2 430 3 240 3 960 4 680 6 120 7 560 360

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €3.560 EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €7.290/€6.690

Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

1 210 1 815 2 420 3 025 3 630 4 840 5 920 7 000 - - 540

1 280 1 920 2 560 3 200 3 840 5 120 6 280 7 440 9 760 12 080 580

1 340 2 010 2 680 3 350 4 020 5 360 6 560 7 760 10 160 12 560 600

Exam 5 440 6 660 7 880 10 320 12 760 610

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €45/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €5.440

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 - - 380

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 - - 480

1 170 1 755 2 340 2 925 3 510 4 680 5 740 6 800 8 920 11 040 530

Exam 4 760 5 840 6 920 9 080 11 240 540

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Január-Marec) EF Prax (8 týždňov): €4.660

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

1 040 1 560 2 080 2 600 3 120 4 160 5 100 6 040 - - 470

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

1 190 1 785 2 380 2 975 3 570 4 760 5 840 6 920 9 080 11 240 540

Exam 4 840 5 920 7 000 9 160 11 320 540

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €45/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.800

EF Madrid

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

3 720 4 560 5 400 7 080 8 760 420

EF Barcelona Základný Intenzívny

Základný Intenzívny

990 1 485 1 980 2 475 2 970 3 960 4 860 5 760 - - 450

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam

910 1 365 1 820 2 275 2 730 3 640 4 460 5 280 6 920 8 560 410

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Ceny kurzov (€)

Základný Intenzívny

700 1 050 1 400 1 750 2 100 2 800 3 440 4 080 - - 320

Týždne Letný

EF Nice

Ceny kurzov (€)

1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 4 400 5 400 6 400 - - 500

5 320 6 520 7 720 10 120 12 520 600

EF Kapské Mesto

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Exam

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Január-Marec) EF Prax (8 týždňov): €5.160; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €9.370/€8.770

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

4 560 5 580 6 600 8 640 10 680 510

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.480; EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €8.250/€7.610

Ceny kurzov (€) Týždne Letný

Exam

Ceny kurzov (€)

Základný Intenzívny 890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 6 760 8 360 400

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €50/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.060

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam 4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 - - 380

Základný Intenzívny 890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 6 760 8 360 400

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €50/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.060

Exam 4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460


EF Malaga

EF Kostarika

EF Rím

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Základný Intenzívny

850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 - - 380

890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 6 760 8 360 400

Exam

990 1 485 1 980 2 475 2 970 3 960 4 860 5 760 7 560 9 360 450

4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €50/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.020 EF Dlhodobá prax (12+12) Intenzívny-/Základný kurz: €7.770/€7.170

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Ceny kurzov (€)

740 1 110 1 480 1 850 2 220 2 960 3 620 4 280 - - 330

810 1 215 1 620 2 025 2 430 3 240 3 960 4 680 6 120 7 560 360

910 1 365 1 820 2 275 2 730 3 640 4 460 5 280 6 920 8 560 410

Ceny kurzov (€) V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny

1 210 1 815 2 420 3 025 3 630 4 840 5 920 7 000 - - 540

1 280 1 920 2 560 3 200 3 840 5 120 6 280 7 440 9 760 12 080 580

1 340 2 010 2 680 3 350 4 020 5 360 6 560 7 760 10 160 12 560 600

Exam 5 440 6 660 7 880 10 320 12 760 610

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €45/týždeň (Jún-August)

EF Šanghaj

Základný Intenzívny

810 1 215 1 620 2 025 2 430 3 240 3 960 4 680 - - 360

Základný Intenzívny 890 1 335 1 780 2 225 2 670 3 560 4 360 5 160 6 760 8 360 400

1 010 1 515 2 020 2 525 3 030 4 040 4 940 5 840 7 640 9 440 450

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €4.060

4 120 5 040 5 960 7 800 9 640 460

850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 6 440 7 960 380

970 1 455 1 940 2 425 2 910 3 880 4 760 5 640 7 400 9 160 440

3 960 4 860 5 760 7 560 9 360 450

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August)

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

980 1 470 1 960 2 450 2 940 3 920 4 800 5 680 - - 440

970 1 455 1 940 2 425 2 910 3 880 4 760 5 640 7 400 9 160 440

1 070 1 605 2 140 2 675 3 210 4 280 5 240 6 200 8 120 10 040 480

Exam 4 360 5 340 6 320 8 280 10 240 490

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Exam

Základný Intenzívny

910 1 365 1 820 2 275 2 730 3 640 4 460 5 280 - - 410

Ceny kurzov (€)

Ceny kurzov (€)

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 - - 380

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €50/týždeň (Jún-August)

EF Mníchov

Ceny kurzov (€) 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Týždne Letný

Týždne Letný

EF Peking

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Týždne Letný

3 720 4 560 5 400 7 080 8 760 420

EF Singapúr

Ceny kurzov (€) 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

Exam

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Január-Marec) EF Prax (8 týždňov): €3.640

EF Tokio Týždne Letný

V cene je zahrnuté vyučovanie, ubytovanie a strava.

Základný Intenzívny

Základný Intenzívny 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 4 200 5 140 6 080 7 960 9 840 470

1 110 1 665 2 220 2 775 3 330 4 440 5 440 6 440 8 440 10 440 500

Exam 4 520 5 540 6 560 8 600 10 640 510

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €50/týždeň (Jún-August)

Týždne Letný 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 +1*

810 1 215 1 620 2 025 2 430 3 240 3 960 4 680 - - 360

Základný Intenzívny 850 1 275 1 700 2 125 2 550 3 400 4 160 4 920 6 440 7 960 380

970 1 455 1 940 2 425 2 910 3 880 4 760 5 640 7 400 9 160 440

*cena každého dodatočného týždňa po min. 8 týždňoch Príplatok v sezóne: €40/týždeň (Jún-August) EF Prax (8 týždňov): €3.900

Exam 3 960 4 860 5 760 7 560 9 360 450

SK ILSU Price Sheet 2013  

SK ILSU Price Sheet 2013