Page 1


Free Distribution Sofia 2013/ 2014

POSTGRADUATE

EDUCATION

MASTER'S DEGREE PROGRAMMES - MBA PROGRAMMES - PROFESSIONAL QUALIFICATIONS


СЪДЪРЖАНИЕ

5

УВОД

INTRODUCTION

6 9

6 9

11 12

13

CONTENT

Защо магистратура? Направления в магистърските степени Видове международни магистърски програми Начин на провеждане на магистърските програми

11 12

Why Master's Degree Programmе? Directions in Master's Degree Programmes Types of International Master's Degree Programmes Delivery Formats of Master's Degree Programmes

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES

15 19 23 27 31 33 36 40 44 47 49 53 56 60

15 19 23 27 31 33 36 40 44 47 49 53 56 60

Австрия България Великобритания Германия Гърция Дания Испания Италия Канада Румъния САЩ Франция Холандия Швейцария

Austria Bulgaria United Kingdom Germany Greece Denmark Spain Italy Canada Romania USA France Netherlands Switzerland

63

СЕРТИФИКАТИ

CERTIFICATES

69

MBA ПРОГРАМИ

MBA PROGRAMMES

71 MBA –още една магистратура или най-важната инвестиция

71 MBA – one more master's degree programme or the most important investment

79

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

81 82 83 84 85 86 87 88

81 82 83 84 85 86 87 88

89

CIPD CIM CIMA CIPS ACCA CFq CFA CFAB

КАТАЛОГ

CIPD CIM CIMA CIPS ACCA CFq CFA CFAB

CATALOGUE 90 95

Master’s Degree Programmes MBA / Executive Programmes

ИЗДАТЕЛ: Маркет Тренд ООД Десислава Пенчева d.pencheva@studyabroad.bg Наталия Кирилова natalie@studyabroad.bg главен редактор: Ивайло Ганчев editorial@studyabroad.bg сътрудници: Ана Автова Борис Глушков Елица Петрова Даниела Стоянова коректор: Ива Йохан Ганчева производствен директор: Виргиния Димитрова реклама: reklama@studyabroad.bg дизайн: Иво Грозев Саввина Акманиду design@studyabroad.bg адрес на издателството: София 1680, бул. България 98, вход Д, офис 16 02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63 office@studyabroad.bg www.StudyAbroad.bg

Справочникът „Postgraduate education 2013” е запазена марка на Маркет Тренд ООД. Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изричното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговорност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.

Postgraduate guide 2013 - content