Voi avea grija de tine_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................
„Mă-nclin în fața pământului, Ca să-i arăt că știu că mă sprijină Și că, la rândul meu, am grijă de el.“ Chandra Livia Candiani

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Titlul original: Avrò cura di te Text: Maria Loretta Giraldo Ilustrații: Nicoletta Bertelle

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Copyright © 2021 Camelozampa

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

First published in Italy in February 2021 by Camelozampa www.camelozampa.com Translations rights arranged through Bennici & Sirianni Literary Agency, www.agenzia-letteraria.it, and Simona Kessler Literary Agency

Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

GIRALDO MARIA LORETTA Voi avea grijă de tine / Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle; trad. din lb. italiană de Maria Hordilă. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-531-7

I. Bertelle, Nicoletta II. Hordilă, Maria (trad.) 821.131.1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Maria Loretta Giraldo

Nicoletta Bertelle

Voi avea grijă de tine Traducere din limba italiană de Maria HordilăA fost odată o sămânță mică, miiiiică de tot. Era atât de mică, încât se simțea pierdută în lumea asta mare. Cerul, Apa și Pământul au văzut-o și s-au înduioșat. Pământul i-a zis seminței: — Nu-ți fie teamă. Eu voi avea grijă de tine. Și a pus-o între brazdele sale moi.