Spiridusii luminii_fragment

Page 1

spiridușii luminii

Spiridusii luminii_m.indd 1

07/05/2018 14:39


Pentru Sofia și pentru toți copiii care au curajul să descopere minunile din jurul lor.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Domnica Drumea

Titlul: Spiridușii luminii Autor: Andreea Iatagan ilustrator: Ionuț Robert Olaru

Dtp: Faber Studio

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

corectură: Eugenia Ursu

Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale IATAGAN, ANDREEA Spiridușii luminii / Andreea Iatagan ; il. de Ionuț Robert Olaru. - București : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-169-2

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Olaru, Ionuț Robert (il.) 821.135.1

Spiridusii luminii_m.indd 2

07/05/2018 14:39


Spiridușii luminii andreea iatagan Ilustrații de Ionuț Robert Olaru

această carte aparține lui:

Spiridusii luminii_m.indd 3

07/05/2018 14:39


Era liniște în clasa de pe frunza de nufăr. În băncile din coji de alune stăteau micii cărăbuși, gărgărițe, albine, bondari și fluturi. Nimeni nu mișca o antenuță. În afară de Carla, un pui de libelulă care zbura zănatic printre bănci, mai‑mai să le dărâme. — Vrum, vrum, fâl! Zdrang! Acum chiar a reușit să răstoarne scaunul pe care stătea un biet fluturaș atât de înspăimântat, încât i s‑au șters toate culorile de pe aripioarele plăpânde.

Spiridusii luminii_m.indd 4

07/05/2018 14:39


De ce era micuța libelulă atât de panicată? Pentru că profesoara o întrebase ceva, iar ea habar n‑avea ce să răspundă: — Carla, tu ți‑ai descoperit talentul? Știi bine că fiecare dintre voi trebuie să ajute Ținutul Insectelor după ce termină școala. Ceilalți colegi se hotărâseră deja. Cărăbușul se pricepea de minune să înșire pietricele pe alei, licuriciului îi plăcea să aprindă felinarele de la fiecare casă, iar fluturele iubea cărțile și urma să aibă grijă de biblioteca școlii.

Spiridusii luminii_m.indd 5

07/05/2018 14:39


— Mie îmi place să alunec pe firele lungi de iarbă, ca pe un tobogan, spuse Carla deodată. Mă așez pe spate, mă încovrig și chiui de fericire până jos. Le‑aș putea învăța și pe alte gâze să facă așa. Micuța libelulă era atât de convinsă că acesta era talentul ei, încât se uită în jur așteptând să vadă zâmbete prietenoase. Dar celelalte gâze o priveau nedumerite. — Atunci, chiar nu știu. De ce trebuie să fac altceva decât fac acum? Nu vreau să cresc! Nu îmi place să fiu mare! Nu știu să fiu mare!

Spiridusii luminii_m.indd 6

07/05/2018 14:39


Cu aripioarele pleoștite, libelula se scurse înapoi în banca ei din spatele clasei. Ar fi vrut să fie invizibilă. — Mai ai timp să te gândești până mâine, la serbările școlii. Sunt sigură că îți vei da seama care e talentul tău, o încurajă profesoara.

Spiridusii luminii_m.indd 7

07/05/2018 14:39


— Hei, de ce ești așa tristă? o întrebă prietena ei, bondărița Rița, cu care mergea întotdeauna spre casă după ore. — Tu știi să desenezi și ai imaginație. Vei face niște case grozave pentru gâze. Dar eu? Eu vreau doar să zbor și să descopăr lucruri noi. N‑am niciun talent. — Tu zbori mai bine și mai repede decât oricine, Carla. Și ești curioasă. Ai putea deveni… Explorator. Micuța libelulă făcu ochii mari, apoi fața i se lumină într‑un zâmbet frumos. — Voi zbura și voi colinda, voi hoinări și mă voi aventura. Explorator, asta e!

Spiridusii luminii_m.indd 8

07/05/2018 14:39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.