Scrisoarea de dragoste_fragment

Page 1


Pentru dragostea mea… Chris — A.A.D. Pentru Cara, sora mea, care a stat cu mine în copaci — L.R.C. Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Corectură: Eugenia Ursu Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DENISE, ANIKA ALDAMUY Scrisoarea de dragoste / Anika Aldamuy Denise ; il. de Lucy Ruth Cummins ; trad. din engleză de Domnica Drumea. Bucureşti : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-253-8 I. Cummins, Lucy Ruth (il.) II. Drumea, Domnica (trad.) 821.111

Titlul original: The Love Letter Text: Anika Aldamuy Denise Ilustrații: Lucy Ruth Cummins Text copyright © 2019 by Anika Aldamuy Denise Illustrations copyright © 2019 by Lucy Ruth Cummins All rights reserved.

DTP: Faber Studio Published by arrangement with HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


SCRISOAREA DE DRAGOSTE Text: ANIKA ALDAMUY DENISE • Ilustrații: LUCY RUTH CUMMINS Traducere din engleză de Domnica Drumearici era în întârziere. Nu-i plăcea deloc să întârzie. Îl făcea şi mai morocănos decât de obicei. Bodogănea nemulțumit, când deodată…


a zărit ceva neobișnuit. Nu era o ghindă. Și nici o frunză. Și nici vreunul dintre nimicurile obișnuite pe care le găsea în plimbările lui zilnice. Era o scrisoare.

Dar nu orice fel de scrisoare.


Era o scrisoare de dragoste.


— Măi, să fie! a exclamat Arici. Cineva mă iubește.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.