Puiuțul neastâmpărat_fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

....................

PND - Max cel neastamparat_interior.indd 1

11/22/2018 4:36:45 PM


PND - Max cel neastamparat_interior.indd 2

11/22/2018 4:36:48 PM


PND - Max cel neastamparat_interior.indd 3

11/22/2018 4:36:50 PM


Pentru cei care nu sunt cuminți… fie ei mari, fie mici. T.R. Pentru Emilien, Mathilde și Gaston, cei trei puiuți ai mei! G. H.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea

Titlul original: Benjamin fait des bêtises Text: Thierry Robberecht Ilustrații: Ginette Hoffmann Copyright © 2018 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ROBBERECHT, THIERRY Puiuțul neastâmpărat / Thierry Robberecht ; il. de Ginette Hoffman ; trad. de Ruxandra Tudor. - București : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-206-4

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Hoffman, Ginette (il.) II. Tudor, Ruxandra (trad.)

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.133.1

PND - Max cel neastamparat_interior.indd 4

11/22/2018 4:36:50 PM


Thierry Robberecht

Ginette Hoffmann

l u t u i Pu neastâmparat

Traducere de Ruxandra Tudor

PND - Max cel neastamparat_interior.indd 5

11/22/2018 4:36:50 PM


PND - Max cel neastamparat_interior.indd 6

11/22/2018 4:36:53 PM


La ferma unde Max tocmai a ieșit din ou,

PND - Max cel neastamparat_interior.indd 7

11/22/2018 4:36:55 PM


iapa are un mânz.

PND - Max cel neastamparat_interior.indd 8

11/22/2018 4:36:57 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.