Ora de baie a lui Bufnițel_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: .................................................


Pentru cei mici ce se bălăcesc în băile mari, o carte pentru voi, alături de o îmbrățișare maaare și pufoasă — DC Pentru UD și AC, cu dragoste xx — A.B.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Titlu original: Little Owl's Bathtime Autor: Debi Gliori Ilustrator: Alison Brown

fondator: Ion Mărculescu, 1994

Text copyright © Debi Gliori, 2021 Illustrations copyright © Alison Brown, 2021 This translation of Little Owl’s Bathtime is published by Pandora Publishing by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc. All rights reserved.

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GLIORI, DEBI Ora de baie a lui Bufnițel / Debi Gliori; il. de Alison Brown; trad. din lb. engleză de Marc Stănescu. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-426-6 I. Brown, Alison (il.) II. Stănescu, Marc (trad.) 087.5

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021 pentru traducerea în limba română O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Ora de baie a lui

Text

Debi Gliori

Ilustrații

Alison Brown

Traducere din limba engleză de Marc Stănescu


Bufnițel se juca de-a regele și castelul cu Arici când a auzit un foșnet. — Ai auzit? a șoptit Bufnițel. Foșnetul s-a oprit.

Bufnițel a tras adânc aer în piept și a zis: — Stai așa! Cine-i acolo?


— Atât de ne-nfricat, atât de curajos, a spus Mami Bufniță, pășind de după un tufiș, și atât de murdărel. La baie cu tine, Bufnițel.


Nu, a spus Bufnițel.

NU,

NU,

NU!


Mă gândeam eu că asta ai să zici, spuse Mami Bufniță. — Nu, a zis din nou Bufnițel. Sunt așa de ocupat acum. Regele Arici are nevoie de mine ca să-i păzesc castelul.

Mami Bufniță a clipit. — Sigur, a zis, cum de nu m-am gândit? Poate oare Dragonel să stea de pază la castel cât tu te bălăcești nițel? Bufnițel făcu ochii mari:

— Dragonel?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.