__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Această carte aparține lui ....................................


Pentru Véronique Caplain G.M.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Caplain, Véronique O poveste despre lup / Véronique Caplain ; il.: Grégoire Mabire ; trad. din franceză de Luminița Gavrilă. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-217-0 I. Mabire, Grégoire (il.) II. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.133.1 Titlul original: Quand on parle du loup… Text: Véronique Caplain Ilustrații: Grégoire Mabire Copyright © 2016 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Véronique Caplain & Grégoire Mabire

O poveste despre lup…

Traducere din franceză de Luminiţa Gavrilă


Lapte


Astăzi este miercuri și, ca în fiecare miercuri, tata face prăjitură cu ciocolată. — Tati, tati, ne citești o poveste? întreabă Oscar.

Tata nu zice nu. Numai puțţin, să întindă rufele,

să pună prăjitura la cuptor, …și vine!


În sufragerie, copiii au ales deja o carte: este o poveste despre lup. — Oh, spune tata neliniștit, dar n-o să vă sperie o asemenea poveste? — De fapt, tati, nouă ne place să ne sperie.

Profile for Editura Trei TREI

O poveste despre lup...  

O poveste despre lup...  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded