Mog invata alfabetul_fragment

Page 1

MOG învaţă alfabetul

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de Domnica Drumea

PND_Invata alfabetul_F3.indd 1

joi, 03/05/2018 18:27:04


Pentru Tom, Tacy și Matthew

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog învaţă alfabetul / text şi il.: Judith Kerr ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-606-978-174-6

Titlul original: Mog’s Amazing Birthday Caper Text și ilustraţii: Judith Kerr Text and illustrations copyright © Kerr-Kneale Productions Ltd 1986 This edition first published by HarperCollins Children’s Books in 2005 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediţie

I. Drumea, Domnica (trad.)

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

821.111

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

PND_Invata alfabetul_F3.indd 2

joi, 03/05/2018 18:27:06


Aa PND_Invata alfabetul_F3.indd 3

Din greșeală, Mog a încercat să mănânce un aligator și toată lumea s-a alarmat când a auzit un…

joi, 03/05/2018 18:45:57


Bb

N G A B ! …

Buu-huu!

PND_Invata alfabetul_F3.indd 4

joi, 03/05/2018 18:27:15


Să mănânci baloane e rău! Să mănânci baloane la ziua cuiva și să le faci să bubuie e groaznic!

PND_Invata alfabetul_F3.indd 5

joi, 03/05/2018 18:27:25