Mamma Mu se da cu sania_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: …………………………………………
Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director producție: Cristian Claudiu Coban Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României WIESLANDER, JUJJA Mamma Mu se dă cu sania / Jujja şi Tomas Wieslander; il.: Sven Nordqvist; trad. din lb. suedeză de Gabriella Eftimie. – București: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-452-5

Titlul original: Mamma Mu åker bobb Text: Jujja și Tomas Wieslander Ilustrații: Sven Nordqvist Text © Jujja Wieslander Illustrations © Sven Nordqvist Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba rămână O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

I. Wieslander, Tomas II. Nordqvist, Sven (il.) III. Eftimie, Gabriella (trad.) 821.113.6

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Traducere din limba suedeză de Gabriella EftimieEra iarnă. Vacile se adăpostiseră de-acum în grajd și toate stăteau tolănite în boxele lor, în afară de Mamma Mu. Mamma Mu stătea la geam și privea afară.


Deodată s-a auzit un ciocănit. Mamma Mu deschise geamul. Era Cioara. — Ce mai faci, Cioară! I-ai văzut pe copii? — Ba bine că nu, spuse Cioara. Chiar de mai multe ori. — Ai văzut cum se dau cu sania? întrebă Mamma Mu. Muuu, ce distracție! Uită-te la ei!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.