Magazinul de zâmbete

Page 1

Această carte aparține lui .............................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KITAMURA, SATOSHI Magazinul de zâmbete / Satoshi Kitamura; trad. din lb. engleză de Marc Stănescu. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-391-7 I. Stănescu, Marc (trad.)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. © Pandora Publishing, 2021 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.521 Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Titlul original: The Smile Shop Autor: Satoshi Kitamura Text and illustration copyright © Satoshi Kitamura, 2020 All rights reserved.

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20


Traducere din limba engleză de Marc Stănescu


Sunt așa de bucuros! Am economisit toți banii de buzunar, și astăzi o să-mi cumpăr singur ceva, pentru prima dată...
Piața este foarte aglomerată...


Sunt atât de multe magazine și tarabe, și atât de multe culori minunate...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.