Lupușorul Lou la școala puilor de lup_fragment

Page 1

Această carte aparţine lui .....................................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Titlul original: Lou P’tit Loup à l’école des louveteaux

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Copyright © Gallimard Jeunesse, 2015

Text și ilustraţiii: Antoon Krings

Redactor: Virginia Lupulescu

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediţie

DTP: Faber Studio

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KRINGS, ANTOON Lupușorul Lou la școala puilor de lup / Antoon Krings ; trad. din franceză de Loreta Budin. ‑ București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978‑606‑978‑266‑8 I. Budin, Loreta (trad.) 821.133.1

www.pandoram.ro

Director editorial: Bogdan‑Alexandru Stănescu

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Antoon Krings

Lupușorul Lou la școala puilor de lup

Traducere din limba franceză de Loreta Budin


Lupușorul Lou a crescut. E la vârsta la care trebuie să meargă la școală și să devină un adevărat pui de lup. Pentru această ocazie, mama lui i‑a confecţionat o uniformă frumoasă și o bască, exact cum are Tataie Lup.Dar, oricât de frumoasă ar fi uniforma lui, Lou face nazuri când trebuie s‑o îmbrace. Ba îl jenează, ba îl strânge. Și, mai ales, nu vrea să poarte basca asemănătoare cu cea a lui Tataie, fiindcă îi pleoștește urechile și îl face să arate caraghios. – Toţi o să‑și bată joc de mine! – Stai liniștit, îi spune mama. Nimeni nu o să‑și bată joc de tine. – Te rooog: fără bască! – Ajunge cu mofturile! În primul rând, nu e o bască, e o beretă, și toţi puii de lup poartă una!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.