Lupusorul Lou pleaca in aventura_fragment

Page 1

Această carte aparţine lui .....................................................

PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 1

01/08/2018 15:28


Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Domnica Drumea Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Lupușorul Lou pleacă în aventură / text și il.: Antoon Krings ; trad.: Luminiţa Gavrilă. ‑ București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978‑606‑978‑161‑6

Titlul original: Lou P’tit Loup part à l’aventure Text și ilustraţiii: Antoon Krings Copyright © Gallimard Jeunesse, 2017 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Krings, Antoon (text, il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 087.5

PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 4

01/08/2018 15:28


Antoon Krings

Lupușorul Lou pleacă în aventură

Traducere din franceză de Luminiţa Gavrilă

PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 5

01/08/2018 15:28


Astăzi, Lou și lupușorii s‑au hotărât să construiască o plută cu care să coboare pe râu cât mai departe. — Poate chiar până la mare, spune bunicul lup. — Nu‑l ascultaţi, e un bătrân glumeţ, răspunde Lou. Haideţi mai bine să căutăm materialele necesare.

PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 6

01/08/2018 15:28


PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 7

01/08/2018 15:29


Împreună cu Marie‑Lou, caută mai întâi în șopronul tatălui său după niște cuie, un ciocan și un fierăstrău. La rândul lor, Maxou și Garou găsesc niște scânduri în podul casei și aduc niște butoaie pe care să le folosească pe post de flotoare. Au deja tot ce le trebuie: construcţia poate să înceapă.

PND_Lupusorul Lou pleaca in aventura_int_redim24x24cm.indd 8

01/08/2018 15:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.