Lupul cel rău și cei 14 lupușori

Page 1

Această carte aparține lui: ....................


Fam

ilia LupilorPentru Pierre, cel mai bun dintre tătici. Chr. N.-V. Pentru Valérie și Marie-Julia. D. B. D.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României NAUMANN-VILLEMIN, CHRISTINE Lupul cel Rău şi cei 14 lupușori / Christine Naumann-Villemin, David B. Draper ; trad. din engleză de Loreta Budin. - București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-241-5 I. Draper, David B. II. Budin, Loreta (trad.) 087.5

Titlul original: Le Grand Méchant Loup et ses 14 loupiots Text: Christine Naumann-Villemin Ilustrații: David B. Draper Copyright © 2019 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Christine Naumann-Villemin

Lupul Cel Rău

și cei 14 lupușori David B. Draper Traducere din engleză de Loreta Budin

Ne ve de m dis ea ră ,

Ta ta Lu p, să ai

o zi fr um oa să ! M am a Lu p


În acea dimineață, povestea celor trei purceluși ar fi trebuit să se desfășoare ca la carte. Dar, iată, deși era luni, școala lupușorilor era închisă. Prin urmare, Lupul Cel Rău care, după cum adesea se uită, era tatăl a 14 pui, s-a trezit obligat să aibă grijă de ei. – Copii, o să veniți la serviciu cu tati. O să fiți cuminți, da? – Da, tăticuțule, promitem, jurăm! exclamară micii blănoși. – Da, plomit, zul! strigă Lupița, cea mai mică dintre lupișori. Și iată‑i la drum!
Lupul Cel Rău dădu imediat de urma primei sale victime, un purceluș imprudent care își construise o căsuță din paie. Lupul șopti: – Micuții mei, nu faceți niciun zgomot! Dacă aude că ne apropiem, s‑a zis! Purcelușul o s‑o ia la fugă și noi n‑o să‑l putem prinde!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.