Fletcher si spectacolul verii_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................


Pentru Jude și Maisie, cu dragoste, J. R. Pentru Joy, Lance, Mione și George, cu dragoste, T. B.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RAWLINSON, JULIA Fletcher și spectacolul verii / Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-427-3

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

I. Beeke, Tiphanie II. Drumea, Domnica (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

087.5

DTP: Faber Studio

Titlul original: Fletcher and the Summer Show Text: Julia Rawlinson Ilustrații: Tiphanie Beeke

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Written by Julia Rawlinson copyright © 2011. Illustrated by Tiphanie Beeke copyright © 2011. Published in Great Britain 2020 by Graffeg Limited. First published in Great Britain in 2011 by Gullane Children’s Books. This edition published by arrangement with Rights by Ruth representing Graffeg Limited.

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Fletsicher spectacolul verii

Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke Traducere din limba engleză de Domnica Drumea


4


Era o zi de vară scăldată în soare și pădurea picotea, toropită de arșiță. Fletcher stătea la umbra unui copac, privind razele soarelui care dansau pe frunze și ascultând alene sunetele blânde ale verii. Păsările cântau în copaci, broaștele orăcăiau în iaz, greierii țârâiau în iarbă și mai auzea ceva…

5


…un sunet trist, ca un fel de fornăit. Fletcher s-a uitat în jur și, ascuns între ferigi, a văzut un iepuraș mic, mic. — Ce s-a întâmplat? l-a întrebat. — Nu mai am nicio speranță, a scâncit iepurașul. Păsările știu să cânte, broaștele știu să orăcăie, greierii să țârâie…

iar eu nu știu să fac nimic.

— Dar ai putea să înveți, a zis Fletcher. Hai să le întrebăm pe păsări.

6


7


Sus, pe ramurile brăzdate de lumină, păsările se întreceau care mai de care cu ciripelile lor melodioase. Fletcher le-a strigat, rugându-le să-l învețe pe Iepuraș să cânte. — Deschide-ți pliscul și scoate un tril, au spus ele. — Dar eu n-am plisc, a răspuns Iepurașul. — Încearcă să deschizi gura, l-a îndemnat Fletcher, însă nu s-a auzit nimic. Broaștele n-au plisc, a zis el. Sunt sigur că o să ne ajute.

8