Fletcher și frunzele căzătoare_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................

1


Pentru Ben și Tom, cu dragoste, J.R. Pentru John și Pauline, cu dragoste, T.B.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RAWLINSON, JULIA Fletcher și frunzele căzătoare / Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke; trad. din lb. engleză de Petru Aron Costeschi. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-434-1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

I. Beeke, Tiphanie II. Costeschi, Petru Aron (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

0821. 111

Redactare: Virginia Lupulescu

Titlul original: Fletcher and the Falling Leaves Autor: Julia Rawlinson Ilustrații: Tiphanie Beeke

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

DTP: Faber Studio

Written by Julia Rawlinson copyright © 2006. Illustrated by Tiphanie Beeke copyright © 2006. Designed and produced by Graffeg Limited copyright © 2020. First published by Graffeg Limited This edition published by arrangement with Rights by Ruth representing Graffeg Limited

2

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Fletcher si, frunzele căzătoare

Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke Traducere din limba engleză de Petru Aron Costeschi


4


Lumea era în schimbare. În fiecare dimineață, când Fletcher sărea din vizuina lui, totul părea un pic mai diferit. Verdele plin de viață al pădurii se transforma într-un auriu pal, iar foșnetul liniștit al verii se transforma în șoapte ascuțite. Copacul favorit al lui Fletcher arăta maro, uscat și fără viață. Vizitându-l în fiecare zi, Fletcher a început să-și facă griji.

5


― Cred că mi s-a îmbolnăvit copacul, a zis Fletcher. ― Ce i s-a întâmplat? l-a întrebat mama. ― Frunzele lui devin maro, a răspuns Fletcher. Mama a zâmbit: ― Nu-ți face griji, e doar toamnă.

6


Fletcher s-a grăbit înapoi la copacul lui preferat, i-a mângâiat scoarța și i-a șoptit: ― Nu te îngrijora, e doar toamnă. În scurt timp o să te simți mai bine.

7


Dar copacul nu s-a simțit mai bine. Timpul trecea, iar el devenea din ce în ce mai sumbru. Într-o zi, când Fletcher stătea sub copac, a început să sufle vântul. O frunzuliță maronie a căzut din copac și a plutit în jos, către pământ. Fletcher a sărit și a prins-o, delicat, cu lăbuța.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.