Fletcher și Crăciunul fulgilor de zăpadă

Page 1

1 Această carte aparține lui: ..........................................................

Pentru

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

dirEctor Editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

dirEctor producţiE: Cristian Claudiu Coban

rEdactarE: Virginia Lupulescu

dtp:

Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RAWLINSON, JULIA

Fletcher și Crăciunul fulgilor de zăpadă / Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke; trad. din lb. engleză de Petru Aron Costeschi. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021

ISBN 978-606-978-448-8

I. Beeke, Tiphanie

II. Costeschi, Petru Aron (trad.)

087.5

Titlul original: Fletcher and the Snowflake Christmas

Autor: Julia Rawlinson

Ilustrații: Tiphanie Beeke

Written by Julia Rawlinson copyright © 2010.

Illustrated by Tiphanie Beeke copyright © 2010. Designed and produced by Graffeg Limited copyright © 2020.

First published by Graffeg Limited

This edition published by arrangement with Rights by Ruth representing Graffeg Limited

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90

Fax: +4 0372 25 20 20

www.pandoram.ro

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

2
Pentru mama și tata, care întotdeauna aveau grijă ca Moș Crăciun să mă găsească. J.R.
extraordinarii Barney, Joshua, John și Lydia, cu mulțumiri pentru că sunteți voi înșivă. T.B.

F l et c h e r

si ,

Crăciunul fulgilor de zăpadă

Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke

Traducere din limba engleză de Petru Aron Costeschi

Era Ajunul Crăciunului, o zi mai strălucitoare decât cleștarul, cu un cer uimitor de albastru. Fiecare copac din pădure era îmbrăcat în promoroacă scânteietoare, iar bălțile înghețate crăpau și trosneau sub lăbuțele lui Fletcher. S-a plimbat către vizuina iepurilor și a sărit peste copacul căzut care bloca intrarea din față. Fletcher s-a oprit, uitându-se la copac. Și apoi a avut un gând care l-a speriat...

4
5

Cum avea să găsească Moș Crăciun noua vizuină a iepurilor?

Fletcher s-a înfiorat când un vânt rece s-a strecurat prin pădure, mișcând crengile desfrunzite. S-a gândit cât de trist ar fi dacă ar fi forțat să-și părăsească vizuina călduroasă. S-a

gândit cum s-ar simți iepurașii dacă Moș Crăciun n-ar veni.

Apoi s-a gândit la...

6

...săgeți!

Fletcher a început să caute prin jur, adunând bețe din pământul înghețat, apoi a început să facă o cărare din săgeți, care să ducă la noua vizuină.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.