Fletcher și florile primăverii

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................

1


Pentru Meghan și Kerry, cu dragoste. J.R. Pentru Tim Morris, Isaiah, Theia și Silas, care iubesc cu toții zăpada. T.B.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RAWLINSON, JULIA Fletcher și florile primăverii / Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke; trad. din lb. engleză de Petru Aron Costeschi. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-494-5

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

I. Beeke, Tiphanie II. Costeschi, Petru Aron (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română

Director producţie: Cristian Claudiu Coban

0821. 111

Redactare: Virginia Lupulescu

Titlul original: Fletcher and the Springtime Blossom Autor: Julia Rawlinson Ilustrații: Tiphanie Beeke

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

DTP: Faber Studio

Written by Julia Rawlinson copyright © 2009. Illustrated by Tiphanie Beeke copyright © 2009. Published in Great Britain 2020 by Graffeg Limited. First published in Great Britain in 2009 by Gullane Children’s Books. This edition published by arrangement with Rights by Ruth representing Graffeg Limited.

2

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Fletcher si, florile primăverii

Julia Rawlinson & Tiphanie Beeke Traducere din limba engleză de Petru Aron Costeschi


4


Pădurea era plină de ciripeli și de sunetele armonioase și pline de viață ale primăverii. Fletcher țopăia printre copaci cu năsucul în vânt, mirosind bobocii abia înmuguriți ai florilor și urmărind fluturii. Amețit de priveliști și sunete, Fletcher s-a...

5


6


...r ost og olit căt feri re cit l liva a va da le, îns orit ă. D ar câ nu nd s put -a rid ea s icat, ă- ș i crea dă oc hilor.

7


În loc de verdele plin de viață al primăverii, pământul era acoperit de valuri albe, iar când o adiere a dansat printre crengile copacilor, din ei au căzut fulgi ca de zăpadă. ― Zăpadă așa de târziu în primăvară, s-a gândit Fletcher. O să fie prea rece pentru muguri și fluturi. Nu e timp de pierdut.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.