Fii curajos copilul meu

Page 1

Fii curajos, copilul meu! VI SUL UNEI M A M E

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 1

04/02/2019 16:02


AINSLEY EARHARDT

Fii curajos,

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir

Titlul original: Take Heart, My Child: A Mother's Dream

Fondator: Ion Mărculescu, 1994

Ilustrații: Jaime Kim

Redactor: Virginia Costeschi Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Fii curajos, copilul meu : visul unei mame / text: Ainsley Earhardt ; il. de Jaime Kim ; trad. din engleză de Domnica Drumea. - București : Pandora Publishing, 2019 ISBN 978-606-978-213-2 I. Earhardt, Ainsley (text) II. Kim, Jaime (il.) III. Drumea, Domnica (trad.) 087.5

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 2

Autori: Ainsley Earhardt și Kathryn Cristaldi

Text Copyright © 2016 Ainsley Earhardt and Kathryn Cristaldi Illustration Copyright © 2016 Jaime Kim Published by arrangement with Aladdin An imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.

c

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

ÎM

Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

04/02/2019 16:02


copilul meu! VI SUL UNEI M A M E

Î M PR EUNĂ CU

K AT H RYN C R I S TA L DI I LUS TR AȚI I

JA I M E K I M

TR A DUCER E DIN ENGLEZ Ă DE D OM NIC A DRUM E A

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 3

04/02/2019 16:02


Î

nainte să te naști, Înainte să fii, Un cântec de iubire‑am visat

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 4

04/02/2019 16:02


PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 5

04/02/2019 16:02


Într‑o mare de fluturi argintii.

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 6

04/02/2019 16:02


Iar apele atunci Mi‑au șoptit la ureche Speranțe și visuri pentru Tine, Iubirea mea fără pereche.

Fie ca pașii tăi să calce Pe cărări neumblate, Prin nisipuri și valuri Să le afle pe toate.

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 7

04/02/2019 16:02


Dar dacă te vor copleČ™i Talazuri, furioasele ape,

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 8

04/02/2019 16:02


Fii curajos, copilul meu, Căci îți voi fi aproape.

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 9

04/02/2019 16:02


Î

nainte să te naști, Înainte să vii la mine, Un cântec de iubire‑am visat, Lângă un copac fermecat, cu buline.

PND - Take my heart_int_redimensionat.indd 10

04/02/2019 16:03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.