Page 1


EDITORI:

Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Magdalena Mărculescu DIRECTOR:

Crina Drăghici REDACTOR:

Delia Anghelescu DESIGN:

Alexe Popescu DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban DTP:

Răzvan Nasea CORECTORI:

Mihail Nacu Rodica Petcu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SCHWARTZ, GARY E. Experimente privind viaţa de după moarte / dr. Gary E. Schwartz cu William L. Simon ; trad.: Roxana Bîrsanu. - Bucureşti : Lifestyle Publishing, 2014 Bibliogr. ISBN 978-606-8309-38-5

Titlul original: THE AFTERLIFE EXPERIMENTS. BREAKTHROUGH SCIENTIFIC EVIDENCE OF LIFE AFTER DEATH Autor: Gary Schwartz

I. Simon, William L II. Bîrsanu, Roxana (trad.)

Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei

218 237

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 ; Fax: +4 0372 25 20 20 e‑mail: comenzi@edituratrei.ro

Copyright © 2011 by Gary Schwartz Copyright © Lifestyle Publishing, 2014 pentru prezenta ediție

www.lifestylepublishing.ro ISBN 978-606-8309-38-5


Pentru Howard și Shirley, Linda, Henry și Elayne, Susy și Sam Pentru Arynne, Victoria și David Sheldon, Vincent și Elena Și pentru toate persoanele dragi fiecăruia, de aici și de dincolo, și pentru toți aceia dintre noi care apreciază compasiunea, înțelepciunea și adevărul.


Pentru a infirma legea conform căreia toate ciorile sunt negre, este suficient să existe una albă. Dr. William James, psiholog și filosof (1842‑1910)


Cuprins Cuvânt‑înainte ������������������������������������������������������������������������������� 9 Prefață. Sunt oare viața și iubirea veșnice? �������������������������� 11

Partea I. Nu dumneavoastră vă găsiți menirea, ci menirea vă găsește pe dumneavoastră ��������������������� 21

1. Începe călătoria ��������������������������������������������������������������������� 23

2. Știința sufletului, subiect de studiu universitar ����������� 35 3. Patru cuvinte care mi‑au schimbat viața ����������������������� 53

4. De aici până dincolo și înapoi ������������������������������������������� 60 Partea a II‑a. Experimentul echipei de vis HBO ������������������ 69

5. Cât de importantă poate fi o cină ������������������������������������� 71

6. Mediumurile citesc, în timp ce camerele filmează: viziunile pentru Patricia ����������������������������������������������������� 85

7. Viziunile pentru Ronnie ��������������������������������������������������� 106

Interludiu ����������������������������������������������������������������������������� 135

8. Rezultatele experimentului HBO ����������������������������������� 137

Partea a III‑a. Experimentul Miraval în care subiectul păstrează tăcerea �������������������������������������������������������������� 145 9. Căutarea unui nou tipar ��������������������������������������������������� 147

10. Citirile lui Christopher ����������������������������������������������������� 165 11. Viziunile revelatoare pentru Pat Price ������������������������� 176

12. Există oare precogniție? ��������������������������������������������������� 184


Partea a IV‑a. Experimentul Canyon Ranch cu un subiect complet tăcut ������������������������������������������ 193 13. Experimentul Canyon Ranch: ce‑ar fi dacă subiecții nu ar vorbi deloc? ��������������������������������������������� 195

14. Mai multe despre experimentul Canyon Ranch: un vizitator neașteptat ����������������������������������������������������� 210 Partea a V‑a. Descoperirea unei realități mai complexe ��������������������������������������������������������������������� 223

15. Ce legătură are înșelătoria cu asta? ������������������������������ 225

Interludiu ����������������������������������������������������������������������������� 235

16. Răspunsuri pentru sceptici ��������������������������������������������� 237 17. Viziunile lui Campbell ������������������������������������������������������ 248 18. Viețile noastre s‑ar putea schimba ������������������������������� 260 19. Privind înainte și în afară ������������������������������������������������ 276

Anexa A. Integrarea științei și spiritualității ��������������������� 295 Anexa B. Energia este dragostea ������������������������������������������� 311

Anexa C. Articol despre acuratețea și replicabilitatea comunicării de dincolo de moarte ������������������������������� 328 Anexa D. Articol despre acuratețea și replicabilitatea recuperării atipice a informațiilor din lumea de dincolo ��������������������������������������������������������������������������������� 370 Anexa E. Articol despre viziunile lui Campbell ���������������� 390 Mulțumiri ������������������������������������������������������������������������������������ 423 Lecturi recomandate ���������������������������������������������������������������� 433 Contribuitori ������������������������������������������������������������������������������� 438 Mediumurile care au participat la experimente ��������������� 439


Cuvânt‑înainte

Există o istorioară minunată despre un guru și discipolul său morocănos, care se îndreptau către senectute. Într‑o ­după‑amiază așteptau împreună, într‑o cămăruță murdară, ca cineva să le aducă ceva de mâncare. — De ce ești altfel decât mine? a mormăit nemulțumit discipolul. Suntem doi moșnegi care așteaptă cu nerăbdare cina. — Așa este, răspunse gurul. — Vedem aceeași încăpere, continuă discipolul. Trăim în aceeași lume. Nu există nicio diferență între noi. Gurul scutură din cap. — Spui că trăim în aceeași lume, dar nu este așa. Lumea ta îți aparține; nimeni altcineva nu poate pătrunde în ea. Este alcătuită din amintiri, dorințe, sentimente și vise personale. Lumea mea nu este doar a mea, ci deschisă tuturor. Este eternă și nesfârșită. În ea nu există nimic ce aș putea numi al meu. Oriunde privesc, văd iubire, încredere, adevăr, eternitate. Discipolul continua să fie nemulțumit. — Dacă lumea ta este atât de bună față de a mea, de ce mai ești aici? — Pentru că lumea ta este doar un vis, răspunse gurul încetișor. Și mă bucur atunci când cineva se trezește. Deși frumoasă în sine, istorioara aceasta, pe care am repetat‑o de multe ori de când am auzit‑o prima dată, în urmă cu douăzeci de ani, cuprinde unul dintre marile adevăruri ale spiritualității. Există o lume absolută pe care lumea noastră abia dacă o oglindește. Sfântul Pavel spunea că vede această lume ca și cum ar privi printr‑o sticlă întunecată. Ceea ce înseamnă că zărim doar părți neclare și că rareori se obține o 9


imagine clară și completă. Ieșim din lumea noastră personală plină de senzații și amintiri doar pe durata unor episoade de introspecție, acele momente când se spune că „pășim în lumină“. În restul timpului, se pare că ne mulțumim să acceptăm foarte puțin din ceea ce se petrece în afara celor cinci simțuri. Chiar și așa, există un număr mic de oameni care nu au acceptat niciodată realitatea obișnuită. Marele psihiatru R.D. Laing se referea la aceștia ca fiind o gașcă de nebuni: poeți, genii, sfinți și vizionari — rebeli a căror percepție este oarecum modificată. Îi venerăm pe acești rebeli ai sufletului, dar îi și ținem oarecum la distanță, deoarece a crede în lumea materială a devenit un fel de mecanism de supraviețuire, sinonim cu a fi sănătos mintal. Abia în zilele noastre gardienii realității au început să conteste sistemul de păreri general acceptat. Majoritatea erau, în primul rând, credincioși, persoane cu o sensibilitate specială la energiile subtile de diverse tipuri — telepați, mediumuri, clarvăzători, mistici. Iar câțiva au fost raționaliști cu mintea deschisă. Strategia lor consta în aplicarea legilor științei pentru a contesta unele dintre ipotezele științifice general acceptate. Cu această teorie a sufletului supraviețuitor, Gary Schwartz aplică unele proceduri experimentale pe care nu le‑ar putea contesta niciun sceptic adevărat. El nu pleacă de la presupunerea că planul subtil trebuie să fie real, ci doar că ar putea fi astfel. În această carte, interesul său este mai degrabă acela de a explora și de a răspunde unor întrebări despre viața de dincolo și mai ales aceleia dacă putem intra în legătură cu morții. Părerea mea este că această carte vizionară este o privire asupra unuia dintre acele aspecte esențiale în care iubirea și amintirea se intersectează și nimeni nu pierde vreodată pe cineva drag. Chiar și cea mai scurtă vizită în acest univers deschide un domeniu vast de cunoaștere. Dr. Deepak Chopra

10

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


Prefață Sunt oare viața și iubirea veșnice?

Dacă există, va fi dezvăluit. Dacă este fals, vom identifica eroarea. Motto al Human Energy Systems Laboratory (Laboratorul Pentru Sistemele Energiei Umane)

Dacă s‑ar dovedi fără nicio putință de tăgadă și într‑o manieră perfect convingătoare, demonstrată științific, faptul că viața și iubirea sunt veșnice ar fi mai mare iubirea pe care o trăiți? vi s‑ar risipi temerile? scopul dumneavoastră în viață ar fi mai ambițios? Cum vi s‑ar schimba viața dacă ați ști că, așa cum tiparele luminii dinamice provenind de la astrele îndepărtate continuă să se extindă în univers, lumina noastră, informațiile și energia noastră dinamică, sufletul și spiritul nu doar continuă să se extindă în univers, ci există și se dezvoltă așa cum facem și noi pe pământ? Că sufletul supraviețuitor poate fi asemuit unui curcubeu dinamic și viu, un spectru vibrant de energii vizibile și invizibile care strălucesc și licăresc pentru totdeauna? Să ne gândim cum ar fi dacă viața veșnică ar fi o parte acceptată a universului nostru. Să ne imaginăm un moment în care toate relațiile noastre ar continua dincolo de anii petrecuți fizic pe pământ. 11


Această carte prezintă posibilitatea științifică conform căreia toate acestea și mai multe chiar au fost demonstrate și sunt reale. Depinde de dumneavoastră cum folosiți aceste informații; chiar și scepticii vor începe să se dezvolte spiritual ca urmare a acestor descoperiri.

Evaluarea explorării științifice a sufletului viu Această călătorie se desfășoară ca povestea unei aventuri științifice care analizează viața de după moarte. Ea ilustrează capacitatea oamenilor de a evalua procesul explorării științifice și de a da crezare descoperirilor acestuia, oricare ar fi ele. Este o poveste care vorbește despre potențialul înnăscut al nostru, al tuturor, de a iubi oamenii, natura și pământul întreg. Într‑o carte anterioară, Universul energiei vii: o descoperire fundamentală care transformă știința și medicina, am explicat, împreună cu Linda Russek, modul în care știința modernă conduce la concluzia că, în univers, totul este veșnic, viu și în continuă dezvoltare. De data aceasta, vom descrie continuarea călătoriei noastre în aceeași direcție și vom explica modul în care știința modernă investighează ipoteza supraviețuirii conștiinței după moartea fizică, posibilitatea ca sufletul sau spiritul sau cum vreți să‑l numiți să existe pentru veșnicie. Această lucrare vă va arăta cum abordează știința, în mod experimental, ipoteza realității spirituale vii, de la nemurirea conștiinței până la natura continuă, dinamică și în expansiune a universului însuși. Această carte se adresează persoanelor care doresc să descopere demersurile științifice care au impact asupra lucrurilor celor mai importante pentru ei, și anume că iubirea contează, că ea se dezvoltă și dăinuie veșnic. Descoperirea existenței sufletului viu poate fi unul dintre cele mai valoroase însușiri ale umanității. Toate acestea sunt expuse argumentat pentru prima dată în prezenta lucrare. 12

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


Escrocheria „citirilor la rece“ În aceste pagini, voi prezenta cronologia cercetărilor pe care le‑am întreprins, mergând dincolo de detaliile limitate menționate în articolele noastre tehnice publicate în revistele științifice. Veți parcurge transcrieri reale și veți fi martori la ceva ce niciun om de știință nu a avut privilegiul de a trăi vreodată: contactul cu lumea de dincolo, în condiții experimentale de laborator tot mai bine controlate. Majoritatea încercărilor de a contacta morții se realizează prin intermediul persoanelor care își câștigă existența din fabricarea speranței pentru cei necăjiți, ceea ce, probabil, nu este complet necinstit, deoarece le induce acestora o stare de mai bine; cu toate acestea, ele tot au la bază o formă de escrocherie. Acești șarlatani, cunoscuți în domeniu drept „cititori la rece“, obișnuiesc să spună fiecărui „client“ (persoana care apelează la ei) lucruri precum „Spiritele îmi spun că știți pe cineva, viu sau mort, pe nume Charles. Cunoașteți vreun Charles?“ Aproape oricine cunoaște pe cineva cu numele Charles sau Charlie. Dar dacă nu obține nicio reacție în urma acestei întrebări, mediumul va continua cu altele, ca de exemplu: „Văd o persoană căruntă, care merge cu dificultate, și o femeie îmbrăcată în alb… Văd o femeie al cărei nume conține litera M, L… o persoană tânără care a murit, un fiu sau un frate… un câine tocmai a intrat în încăpere, un câine bătrân…“ Cine nu are o bunică sau un bunic cărunt, suficient de bătrâni încât să aibă dificultăți de deplasare și care poate au petrecut ceva vreme în spital sau într‑un azil unde să fi fost ajutați de o femeie în alb? Dacă nu nimerește, mediumul continuă agățându‑se de indicii și urmărind atent reacțiile, chiar și cele mai subtile indicii precum o clipire bruscă, o respirație întreruptă, mișcări tensionate sau o smucitură. Imediat ce observă un astfel de indiciu, mediumul va continua cu ceea 13


ce începuse mai devreme, nicidecum conducând schimbul de idei, ci urmărind indiciile despre afirmațiile care sunt corecte sau relativ corecte. Mediumul continuă să vorbească ignorând afirmațiile la care nu a primit nicio reacție, ca și cum nu ar fi fost pronunțate deloc. Afirmația „o femeie al cărei nume conține un M, un L…“ este tipică. Nicio reacție la M? Nicio problemă, încearcă altă literă. La sfârșitul ședinței, clientul poate fi în lacrimi, convins că a auzit informații despre care mediumul nu avea cum să știe, convins că a intrat în contact cu persoanele iubite și ­decedate, când, de fapt, în mod inconștient, el i‑a semnalat tot timpul mediumului care afirmații anume aveau sens pentru el. Aceasta este tehnica citirii la rece. Este ceea ce fac multe persoane care se autointitulează mediumuri. Și ceea ce scepticii presupun că se întâmplă întotdeauna. Cu toate acestea, în experimentele noastre științifice de laborator, am lucrat cu un grup de mediumuri de renume, care au primit constant mesaje, se presupune că de la morți, și care sunt imposibil de explicat ca fiind exemple de citire la rece sau ca o escrocherie oarecare. Am primit sprijin de la magicieni profesioniști, o supraveghere atentă din partea altor oameni de știință, precum și o analiză a materialelor filmate din partea unor documentariști profesioniști. În cadrul ultimelor noastre experimente, realizate cu mai multă atenție, nimeni dintre cei care au luat parte la activitatea noastră sau au analizat datele nu a putut detecta vreo eroare de procedură și nu a putut oferi vreo explicație rațională care să sugereze măcar modul în care aceste mediumuri ar putea recurge la înșelătorii.

O citire obișnuită în laborator Dacă citirile la rece sunt ușor de identificat de către oricine este familiarizat cu această tehnică, tipurile de citiri 14

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


pe care le realizăm în laboratorul nostru sunt foarte diferite. Aceasta nu înseamnă că nu conțin erori, dar prezintă, într‑adevăr, un procent foarte mare de informații corecte, iar o mare parte dintre acestea sunt foarte la obiect. Iată un exemplu, pentru a vă convinge singuri. Mai jos sunt câteva fragmente dintr‑o citire prezentată mai în detaliu în paginile următoare, care va avea un final neașteptat pe care îl veți găsi, sunt sigur, amuzant și surprinzător. Era imposibil ca mediumul să știe ceva despre subiect — nume, nici măcar sexul, categoria de vârstă, orașul de reședință sau orice astfel de detalii. Subiectul stătea într‑un scaun, chiar în spatele mediumului, care, prin urmare, nu putea obține niciun fel de indicii inspirându‑se din aspectul fizic sau reacțiile acestuia la afirmațiile sale. Pentru ca totul să fie și mai complicat, în prima parte a citirii, subiectului i s‑a cerut să nu răspundă și să nu scoată niciun sunet. Profesioniștii cititului la rece spun că sunt incapabili să realizeze o citire de succes în acest mod. După o scurtă explicație despre maniera în care va realiza citirea, mediumul a început: Primul lucru care mi se arată este o figură masculină despre care aș spune că se află undeva deasupra, care ar putea fi imaginea unui tată… Pare să fie luna mai… Spiritele îmi spun să vorbesc despre Marele …ăăă H, legătura cu H. Mi se arată ca un H cu sunetul N. Vorbesc despre Henna, Henry, dar există și o legătură HN. Să fi fost simple presupuneri? Oare aceste fapte sunt suficient de generale pentru a se potrivi mai multor subiecți? Se potrivesc vreunei persoane pe care o cunoașteți? În acest caz, clientul a recunoscut imediat „Marele H“ ca pe o expresie potrivită pentru a‑l descrie pe capul familiei, un bărbat foarte respectat de către colegi, care îl numeau cu afecțiune „uriașul blând“. Iar despre HN: numele lui era Henry; numele mamei sale era Henrietta. El a murit în mai. 15


Probabilitatea de a obține acest tipar din niște indicii este de una la un milion. Niciunei alte persoane din familia subiectului nu i se potrivesc informațiile despre „imaginea tatălui, Marele H, Henry, luna mai“ cu excepția răposatului său soț, Henry. Mediumul a mai vorbit despre legăturile acestuia cu literatura și educația. Simbolism foarte puternic legat de educație și cărți… Cărțile îmi apar unde se publică ceva. Soțul decedat al subiectului fusese un distins om de știință care a publicat două sute de lucrări științifice, a editat șapte cărți și a fost un profesor cunoscut. O interpretare perfectă. După ce s‑a trecut la partea unde mediumul a avut voie să adreseze întrebări de tipul da/nu, ritmul a crescut. O legătură din afara statului… Vorbesc despre gemeni sau despre semnul zodiacal al Gemenilor, așa că de fiecare dată când mi se arată asta, spiritele vor ca eu să vorbesc, de fapt, despre gemeni, ca și cum ar exista în familie, sau despre cineva care se află acum în zodia Gemenilor. Fiica subiectului locuiește în afara statului, are gemeni și s‑a născut în zodia Gemenilor. — Dumneavoastră sunteți geamănul? — Nu. O eroare clară. Îmi spun să îl aduc pe Marele S. De asemenea, că apare Henry sau H. Mi se arată un mare S — am senzația că este important să menționez asta…

16

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


Fiica celor doi și mama gemenilor se numește Shelley. Îmi arată lucruri legate de laborator, așa că fie este cineva care lucrează în sistemul medical, fie are vreo slujbă în vreun laborator, dar în orice caz, provine dintr‑un mediu care are legătură cu laboratoarele. Shelley este doctor în biologie moleculară și psihofarmacologie și conduce un laborator din cadrul Facultății de Medicină a Universității din Boston. Și mai multe potriviri. Dar trebuie să vă cicălesc din partea lui H, grăbit să plece la plajă, unde s‑a petrecut ceva nostim… Este o întâmplare mai veche, nu e recentă, dar presupun că este vorba despre ceva nostim pe care trebuie să îl memorez sau să îl menționez cumva… Am impresia că aveți poze sau alte amintiri despre acea întâmplare, ceva de genul acesta. Clienta, care fusese cântăreață profesionistă, a fost foarte frumoasă în tinerețe, dar considera că nu are picioare perfecte, ceea ce o nemulțumea profund. Pe când erau doar amici, ea a mers pe plajă cu tânărul doctor cu care avea să se mărite într‑un final și nu voia să își dea jos halatul pentru că ar fi însemnat să își arate picioarele. El se întreba dacă nu cumva avea cicatrici sau avusese vreo boală care a mutilat‑o. Când, într‑un final, ea și‑a învins reticența, el i‑a spus: „Ai picioare frumoase“. Era o poveste pe care fata clientei a auzit‑o de nenumărate ori în copilărie. „Și bea ceaiul cu plăcere“… Habar nu am ce înseamnă asta, „Bea‑ți ceaiul cu plăcere“ — cumva… bea ceai și savurează‑l. Nu știu despre ce este vorba, dar cred că e un fel de glumă știută numai de el. „Savurează‑ți ceaiul“. Clientei nu i‑a plăcut niciodată ceaiul pe când trăia soțul ei, dar de la decesul acestuia, a început să bea ceai cu regularitate. 17


* * *

Câte dintre afirmațiile mediumului vi s‑ar potrivi? Pentru clientă erau corecte în proporție de 70%. Unii insistă că tot ceea ce am văzut în experimentele noastre de laborator sunt exemple de tehnici de citire la rece pe care orice clarvăzător profesionist le poate realiza. Dar, de fapt, cititorii la rece se blochează atunci când îi provocăm să ofere informații cu atâta precizie și cu un client pe care nu îl cunosc. Cât despre scepticii care susțin că este vorba despre o escrocherie, mediumurile care lucrează cu noi nu au putut să indice vreo eroare în tehnica noastră experimentală care să explice rezultatele. Mediumurile au oferit informații care uneori îți dau fiori, alteori sunt dureroase, șocante, necunoscute chiar și de către subiect, dar ulterior verificate ca fiind corecte. Dar alteori sunt de‑a dreptul amuzante, ca atunci când mediumul a spus despre mama unui subiect: „Clar este o figură; sigur avea dinți falși, pentru că îi tot scoate și îi pune la loc. Și nu se cade să facă așa ceva în fața tuturor“. Pentru subiect a fost un moment uluitor datorită preciziei descrierii, dar la fel a fost și pentru celelalte persoane prezente, deoarece informația era foarte diferită de orice ar fi putut produce un cititor la rece, adică un medium care se bazează pe presupuneri. Totuși, cu cât efectuam mai multe experimente, cu atât descopeream tot mai multe astfel de afirmații remarcabile. Dar oare asta înseamnă că mediumurile chiar primesc informații de la morți? Pare puțin probabil și contrazice legile științifice acceptate. Totuși, nu am reușit să găsim altă explicație convingătoare pentru toate descoperirile. Și, după cum veți afla, multe dintre citirile prezentate în aceste pagini sunt corecte în proporție de 90%. Veți vedea că, pe parcursul procesului, am insistat mai întâi pe argumentele științifice, elaborând constant experimente tot mai riguroase și mai atent controlate. Veți afla că fiecare experiment a adus noi surprize și revelații și cum 18

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


până și noi ne‑am revizuit constant și cu precauție părerile sceptice. Veți parcurge această călătorie de descoperire alături de noi, călăuziți de dovezi științifice.

Căutarea adevărului într‑o mare de scepticism Deși totalitatea descoperirilor se potrivește în mod surprinzător cu conceptul vieții de dincolo și cu ceea ce noi numim „ipoteza sufletului supraviețuitor“, datele, ca în orice domeniu științific, sunt deschise interpretărilor alternative. De exemplu, mesajele provin din mintea clientului sau a persoanei decedate? Oare persoanele cu care lucrăm recurg la un truc extrem de sofisticat sau fac ceva cu adevărat deosebit? Parafrazându‑l pe regretatul Carl Sagan, laboratorul nostru urmează filosofia „Afirmațiile extraordinare impun dovezi extraordinare“. Suntem extrem de conștienți de necesitatea realizării unor studii responsabile și creative cu integritate absolută. Principiul după care ne ghidăm poate fi rezumat într‑un cuvânt, care este mottoul Universității Harvard, pe care am urmat‑o. Cuvântul este veritas: adevăr. Una dintre problemele care ne apasă se referă la fraudă și înșelătorie. De nenumărate ori ne‑am întrebat și continuăm să ne întrebăm „Oare suntem trași pe sfoară?“ sau, și mai rău încă, „Oare ne amăgim singuri?“ Deoarece cu cât rezultatele sunt mai surprinzătoare, cu atât este mai mare tentația de a ne spune „Așa ceva este imposibil. Trebuie să fie o greșeală pe undeva!“ Pe măsură ce studiile își urmau cursul, am creat împreună cu Linda experimente care să permită cât mai puțin fraudarea. Când veți citi aceste pagini, veți descoperi zbaterile conceptuale și emoționale cu care m‑am confruntat, deoarece am fost tentat de multe ori să accept ca fiind adevărat ceea ce vedeam cu propriii ochi — că se petrecea ceva extraordinar și minunat. 19


Oameni de știință sau nu, tot suntem supuși unui test de credință; în acest caz, dacă ne putem încrede în metoda științifică folosită. Pentru că, dacă ne încredem în metoda științifică folosită și în datele obținute, suntem conduși către ipoteza că universul este mult mai minunat decât ne‑am imaginat în cele mai frumoase vise. Cum ați putea face ca această metodă științifică să fie relevantă pentru viața dumneavoastră personală? Răspunsul este că ceea ce veți descoperi în această carte poate fi rafinat și dezvoltat, iar aptitudinile dumneavoastră din acest domeniu se vor putea dezvolta. Puteți deveni mai deschis și conștient de legăturile pe care le creați cu alții, atât în viața aceasta, cât și după, atât aici, cât și dincolo. Se impune un avertisment: fiți pregătiți pentru surprize. În acest domeniu aparte al științei, surprizele sunt regula, nu excepția. Din când în când, s‑ar putea să descoperiți că ați rămas cu gura căscată. Cu toții am trecut prin așa ceva și știm că experiența aceasta vine la pachet cu surprize maxime și uimire fără margini. Să fie dragostea eternă? Oare există viață după viață? Dacă vom avea cu adevărat dovezi că așa este, atunci înseamnă că ne aflăm într‑adevăr într‑un moment crucial din istoria conștiinței umane și al evoluției sufletului uman. Să fie aceasta lecția supremă a omenirii pe pământ? Judecați singuri.

20

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


Partea I Nu dumneavoastră vă găsiți menirea, ci menirea vă găsește pe dumneavoastră


Capitolul 1 Începe călătoria

S‑a spus că adevărul este mai ciudat decât ficțiunea și că nebănuite sunt căile Domnului. Darurile pot apărea în cele mai ciudate momente și în cele mai neașteptate locuri. Uneori, un dar ia forma unei întrebări. Alteori, darul este efemer, în vreme ce alteori ne rămâne pentru totdeauna. În primăvara lui 1993, la o conferință a Societății Americane de Psihosomatică (American Psychosomatic Society), am cunoscut un psiholog clinician, dr. Linda Russek. După conferință, i‑am făcut o vizită acestei noi cunoștințe. La încheierea vizitei, la ora 4 dimineața, Linda mă conducea cu mașina la aeroportul Fort Lauderdale, deoarece aveam o cursă devreme pentru a mă întoarce la Universitatea din Arizona, Tucson. Pentru mine, ce s‑a petrecut atunci m‑a luat complet prin surprindere, deși presupun că ea așteptase momentul oportun. Știu acum că Linda mi‑a oferit un dar special adresându‑mi o întrebare diferită de orice mai fusesem vreodată întrebat: — Crezi că este posibil ca tata să fie încă în viață? Obosit, dar curios, m‑am întrebat de ce Linda mă întreba pe mine o chestiune atât de personală și importantă. — Nu sunt sigur, i‑am răspuns. Ar conta dacă ți‑aș spune că, după părerea mea, este posibil? Linda m‑a privit îndelung. — Da, a răspuns. — De ce ar conta părerea mea? — Deoarece ești un om de știință respectabil și dacă tu crezi că este posibil, probabil că ai tu un motiv. 23


Fără a ști prea bine de ce, m‑am simțit impulsionat să îi spun un secret pe care nu îl mai dezvăluisem nimănui. — Cu ani în urmă, pe când eram profesor la Yale, m‑a preocupat o ipoteză referitoare la modul în care sistemele depozitează informații. I‑am povestit că aceasta m‑a condus, de fapt, m‑a forțat să recunosc posibilitatea supraviețuirii conștiinței. Dar nu am discutat niciodată această ipoteză cu cineva, deoarece chestiunea era atât de controversată. Încântată, Linda a vrut imediat să afle detalii. Dar răspunsurile trebuiau să aștepte până când aveam să mă reîntorc în Florida. După două săptămâni, m‑am întors. În timp ce mă plimbam cu Linda pe plaja de la Boca Raton, i‑am explicat: — Toate sistemele, în procesul de a deveni și de a‑și păstra integritatea, depozitează informații în mod dinamic. Sistemele sunt alcătuite din componente care distribuie informații și energie, de la atomi și substanțe chimice, prin celule și organisme, până la planete, galaxii și universul ca întreg. Logica matematică duce la concluzia că toate sistemele nu numai că sunt „vii“ în diverse grade, dar și că informațiile continuă să supraviețuiască precum un sistem de energie vie, ce se dezvoltă după ce structura fizică a încetat să existe. Urmând șirul logic al raționamentului, tot ce știam despre fizică și psihologie m‑a obligat să dezvolt ipoteza „sistemelor vii de infoenergie“. Cu alte cuvinte, folosind o expresie mai accesibilă, dar și mai controversată, am folosit cuvintele suflete vii (Anexa A oferă mai multe informații despre ipoteza sufletului viu). Atunci când i‑am expus aceste idei Lindei pentru prima dată, scepticismul ei mi s‑a părut a fi la fel de puternic ca al meu. Și‑a ridicat sprâncenele, într‑un mod pe care la puțin timp după aceea aveam să îl respect și să îl ador, în timp ce căuta cu febrilitate erori în raționamentul meu. Am așteptat și am observat‑o încercând. În acel moment, cel puțin, nu a putut găsi niciuna. În schimb, m‑a întrebat dacă m‑am gândit la posibilul impact al ipotezei mele. 24

EXPERIMENTE PRIVIND VIAȚA DE DUPĂ MOARTE


— Îți dai seama de implicațiile ipotezei tale? — Sunt conștient de unele dintre ele, i‑am răspuns emoționat, și sincer să fiu, sunt destul de speriat. La puțin timp după aceea, am aflat că Linda era motivată să investigheze subiectul dintr‑un motiv foarte personal, cel care lansase conversația de la bun început. Dorea să știe dacă ar fi fost posibil să comunice cu tatăl ei. Dr. Henry I. Russek fusese un respectat cardiolog și om de știință, iubit de colegi, pacienți și familie. La moartea sa, în 1990, Linda a încercat să descopere, în mod științific, dacă tatăl ei, care îi fusese mentor, coleg și cel mai bun prieten, mai era alături de ea. Așadar, nu era nicio surpriză că m‑a îndemnat să investighez această posibilitate. Mi‑a spus: — De dragul tatălui meu și al familiei mele, trebuie să testăm această ipoteză. Mă ajuți? Puneți‑vă în locul meu. Tocmai ați dezvăluit o posibilă bombă științifică unei femei frumoase și amabile pe care abia o cunoașteți. Sunteți conștient că mulți dintre colegii de la Universitatea Arizona și dintre profesorii de psihologie din întreaga lume v‑ar ridiculiza și chiar ar încerca să vă distrugă cariera academică dacă ar ști că v‑ați gândit serios să faceți cercetări în această direcție. Și iată‑mă îndrăgostit de iubirea Lindei pentru tatăl ei. Mă aflam față în față cu visul ei de a afla pe cale științifică, dacă într‑un fel sau altul, conștiința tatălui ei mai exista. Am privit‑o în ochii aceia întrebători și nu am putut rezista rugăminții ei de a iniția aceste cercetări de temut. — Da, am încuviințat. Dar cu condiția să nu mai spunem nimănui.

Cercetările încep… în secret În următorii doi ani, în timpul nostru liber, ne‑am luptat să definim modalități de a explora prin experimente ipoteza sufletului viu. Cercetările noastre s‑au desfășurat în mare secret în Boca Raton. Unele experimente au fost realizate în 25

Experimente privind viata de dupa moarte preview  
Experimente privind viata de dupa moarte preview  

The first pages from the book. Copyright © Editura TREI 2011. www.edituratrei.ro

Advertisement