Elmer si bunicul Eldo_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................

PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 1

05/10/2017 11:31


PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 2

05/10/2017 11:31


PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 3

05/10/2017 11:31


Pentru Charlotte și Antoine

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994

Titlul original: Elmer and Grandpa Eldo Text și ilustrații: David McKee Copyright © David McKee, 2001

Director producție: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

Dtp: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2017 pentru prezenta ediție

redactor: Domnica Drumea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și bunicul Eldo / text și il.: David McKee; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-102-9 I. McKee, David (text ; il.) II. Gavrilă, Luminiţa (trad.)

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

821.111

PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 4

05/10/2017 11:31


și

bunicul Eldo

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 5

05/10/2017 11:31


Elmer, elefantul multicolor, culegea fructe. – Culegi fructe, Elmer? a întrebat o maimuță. – Vreau să merg în vizită la bunicul Eldo și acestea sunt fructele lui preferate, a spus Elmer. – Oh, bunicul Eldo cel auriu, a spus maimuța. Ce frumos din partea ta!

PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 6

05/10/2017 11:32


PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 7

05/10/2017 11:32


Bunicul Eldo s‑a bucurat când l‑a văzut pe Elmer. – Ce surpriză plăcută, a spus el. Ce duci pe cap?

PND - Elmer si bunicul Eldo_int.indd 8

05/10/2017 11:32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.