Craciunul lui Iepuras_fragment

Page 1

­­­­­­­­ ­­­­H ARRY

H O RSE

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 1

vin., 26/10/2018 11:43:14


În amintirea lui Harry și Mandy, Roo, Chiquita și Steve

EDITORI: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir FONDATOR: Ion Mărculescu, 1994 REDACTOR: Virginia Costeschi

TITLUL ORIGINAL: Little Rabbit’s Christmas AUTOR: Harry Horse Text and illustrations copyright © Harry Horse, 2007

DIRECTOR PRODUCȚIE: Cristian Claudiu Coban

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

DTP: Faber Studio

Copyright © Pandora Publishing, 2018 pentru prezenta ediție

CORECTURĂ: Domnica Drumea

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Horse, Harry Crăciunul lui Iepuraș / Harry Horse; trad.: Luminiţa Gavrilă. – București: Pandora Publishing, 2018 ISBN 978-6-06978-191-3

www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

I. Gavrilă, Luminița (trad.) 821.111

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 2

vin., 26/10/2018 11:43:15


Într-o seară, în Ajunul Crăciunului, când zăpada acoperea totul în jur, Iepuraș a văzut ceva ce i-a plăcut foarte mult. —Uite, tată! Ce sanie frumoasă! Tatăl a fost de acord că era o sanie minunată.

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 3

vin., 26/10/2018 11:43:17


Când au ajuns acasă, Iepuraș i-a povestit mamei despre sania pe care o văzuse. —Este roșie, a spus Iepuraș, și uite-așa de repede merge:

VÂÂJJJ!!!

Mama l-a rugat pe Iepuraș să-i ajute pe frații și surorile lui să împodobească bradul de Crăciun.

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 4

vin., 26/10/2018 11:43:20


Numai că el stătea și se uita pe fereastra vizuinei cum ningea afară.

—Îmi doresc să am și eu o sanie, a oftat el. M-aș da cu ea pe zăpadă.

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 5

vin., 26/10/2018 11:43:26


Seara, mama l-a băgat pe Iepuraș în pat, l-a învelit bine și i-a citit o poveste.

I-a spus lui Iepuraș că, dacă a fost cuminte, Moș Iepure Crăciun îi va lăsa niște daruri frumoase în ciorapul de la capătul patului.

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 6

vin., 26/10/2018 11:43:29


„O să-mi aducă o sanie?“ se întreba Iepuraș. El nu credea că o sanie roșie încăpea într-un ciorap atât de mic.

—Culcă-te, Iepuraș, a spus mama. Cine știe ce-o să-ți lase Moș Iepure Crăciun!

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 7

vin., 26/10/2018 11:43:31


—Trezește-te, Iepuraș, a venit Crăciunul! au strigat frații și surorile lui. Iepuraș era plin de speranță.

Little Rabbit's Christmas_RO.indd 8

vin., 26/10/2018 11:43:33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.