Cartea care nu voia să fie citită_fragment

Page 1

Această carte aparține lui:

......................................


PENTRU


CARTEA CARE NU VOIA SĂ FIE CITITĂ Pst... Să citești o poveste despre o carte care nu vrea să fie citită poate fi un lucru extrem de dificil. Aproape imposibil. Oare n-ar fi mai bine să iei altă carte?

Traducere din limba suedeză de Roxana-Ema Dreve


A nu putea să adoarmă.

FOST ODATĂ UN copil care

Așa că într−o zi copilul a rugat un adult: — Poţi să−mi citești o carte? ȘI ADULTUL I-A ZIS:

— Sigur că pot! Dar adultul n- ar fi trebuit să răspundă așa! Pentru că acel copil găsise o carte cu totul specială. O CARTE CARE NU VOIA SĂ FIE CITITĂ și care se- mpotrivea din toate puterile ca acest lucru să se întâmple.

Iar povestea acelei cărţi începe acum!


Ţin-te bin e!

! ! ! ! m e p e c În


a e t r a c d n â c t u Totul a încep . n a l o v n u − r t n î t s- a transforma să−l t i o v e n t s o f a Adultul ucă. d n o c ă s i ș e n i ţină b

M U R R VR R

VR R R R R U Adultul a virat la drepta. VRUM. VRUM. Și la stângaaaaa. VRUM. VRUM.


! T I I I I T — T I I I Tspus adultul

a n. a l o v e p d n apăsâ

M U VR VRUM

U U U UUUM!


ÎN SĂ A T U N C I. . .

...în carte au început să apară cuvinte noi. Cuvinte pe care nimeni nu le mai auzise vreodată. Brusc a devenit problematicios să forfotești prin carte. Tam−nesam un badur a început să arunce cu pois . Pois? Da, pois. Niciodată până atunci adultul nu a trebuit să citească o carte care era atât de necuvântibilă!


Adultul s- a uitat să vadă dacă copilul a adormit. Neee. Nici vorbă. N- avea încotro, trebuia să citească mai departe. Când căţelul a perminat de pârţâit, dulsieaţă a înfulecit. Blana de dulsieaţă i s- a umplut, un cacoloș mare s- a făcut. Și prusc când tratels mandalur. Jabe, jabe, nab. Cacoloșul a redemenit- nur plat.

ADULTUL A OFTAT ZGOMOTOS.

OFT A T .

l robabi p a e d Se gân ai bine m t l u . fost m ișnuită b că ar fi o e t r ca ite. ască o obișnu să cite e t n i v lte cu Cu mu e care O cart A DORE itită. să fie c


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.