Cartea care chiar nu voia sa fie citita

Page 1

Această carte aparține lui: ......................................

CHIAR NU VOIA

CARTEA CARE SĂ FIE CITITĂ

Salutare! Vreau să vă vând un pont.

Citiți altă carte! Sunt absolut convins că aceasta este CU ADEVĂRAT o carte prea grea pentru voi. Nu mă supăr, promit, dar citiți o altă carte!

Traducere din limba suedeză de Roxana-Ema Dreve

CĂTRE BET T , LO T TA ȘI BEBELUȘUL FĂRĂ NUME

fost odată un copil care voia ca un adult să- i citească o carte. Dar cartea pe care a ales- o copilul s- a dovedit a fi magică , pusă pe șotii

ȘI NU VOIA

DELOC SĂ FIE CITITĂ.

O carte pusă pe ceartă și gata să te păcălească. Mai mult decât orice altă carte. Și tocmai pe asta a ales- o copilul. Așa că fiți pregătiți pentru orice!

Fiindcă ACUM PORNIM la drum!

În
curând.
NU. Acum.
Acum!

Totul a început cu... sfârșitul.

„Ș-AM ÎNCĂLECAT PE-O

ȘA ȘI V-AM SPUS POVESTEA-AȘA”

— Uite că e gata cartea, a spus adultul.

— A fost o carte foarte bună! Dar cam scurtă.

Ce vrei să faci acum?

— Mai sunt o grămadă de pagini. Citește mai departe! a spus copilul.

— Ești sigur? Dacă ni se- ntâmplă

ceva îngrozitor? a zis adultul.

Sfârsit end

— Citește odată! N- o să se întâmple nimic îngrozitor.

Orvoar!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.