Când afară-i vijelie de Debi Gliori

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................
Pentru Michael, cu toată dragostea

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GLIORI, DEBI Când afară-i vijelie / Debi Gliori; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-516-4

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

I. Drumea, Domnica (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română

0821. 111 Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Titlul original: Stormy Weather Autor: Debi Gliori

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Text & Illustrations copyright © Debi Gliori, 2009 Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei. This translation of STORMY WEATHER is published by PANDORA PUBLISHING S.R.L. by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.


Traducere din limba engleză de Domnica DrumeaSă tragem păturica, să-ți dau o sărutare, copilul meu cel drag, e ora de culcare. E liniște, e cald și bine, Și-n noaptea-ntunecată eu te veghez pe tine.


Și peste tot în lume, vegheați de blânda lună, Mii de copii ascultă povești de noapte bună.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.