Ba nu mi-e frică, ţie ţi-e frică!

Page 1

Această carte aparține lui: ..............................................................

Seth Meyers

Ilustrații de: Rob Sayegh Jr.

Traducere din limba engleză de Domnica Drumea

A fost odată un urs care se speria foarte ușor. În fiecare seară, înainte de culcare, își lega un clopoțel de ușă, care scotea un clinchet dacă cineva încerca să se strecoare înăuntru (fiindcă până și un urs care se sperie foarte ușor doarme buștean).

Chiar și de imaginea lui din oglindă îi era frică. Și, pentru că nu se putea uita la el însuși, niciodată nu se spăla pe dinți cum trebuie și avea mereu resturi de mâncare între dinți.

Iar atunci când ești un urs fricos cu mâncare între dinți, nu ai prea mulți prieteni.

Ursul avea totuși o prietenă: Iepurica. Iepurica nu se temea niciodată.

Îi plăcea chiar să citească povești de groază.

Dormea cu ușa larg deschisă.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.