Traumă, anxietate și iubire - Franz Ruppert

Page 1

ColecĹŁie coordonată de Simona Reghintovschi

trauma p3.indd 1

05.07.2019 01:30:47


trauma p3.indd 2

05.07.2019 01:30:47


Franz Ruppert

Traumă, anxietate şi iubire Constelarea intenţiei: calea către o autonomie sănătoasă

Traducere din germană de Laura Karsch şi Violeta Dincă

trauma p3.indd 3

05.07.2019 01:30:47


Editori: SILVIU DRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU Director editorial: MAGDALENA MĂRCULESCU Coperta: FABER STUDIO Redactare: VICTOR POPESCU Director producţie: CRISTIAN CLAUDIU COBAN Dtp: FLORIN PARASCHIV Corectură: IRINA MUŞĂTOIU DUŞA UDREA-BOBOREL Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RUPPERT, FRANZ Traumă, anxietate şi iubire : constelarea intenţiei, calea către o autonomie sănătoasă / Franz Ruppert; trad. din germană de Laura Karsch şi Violeta Dincă. — Bucureşti: Editura Trei, 2019. Conţine bibliografie ISBN 978‑606‑40‑0693‑6 I. Karsch, Laura (trad.) II. Dincă, Violeta (trad.) 159.9 Titlul original: TRAUMA, ANGST UND LIEBE Autor: Franz Ruppert Copyright © 2012, by Kösel Verlag a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany. Copyright © Editura Trei, 2019 pentru prezenta ediţie C.P. 27-0490, Bucureşti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro ISBN: 978-606-40-0693-6

trauma p3.indd 4

05.07.2019 01:30:47


Avertisment Toate cazurile descrise în cartea de faţă sunt bazate pe situaţii reale. Pentru protejarea persoanelor implicate, numele şi datele personale ale acestora au fost modificate, astfel încât identitatea lor să nu poată fi recunoscută.

Traumă, anxietate şi iubire § Avertisment

trauma p3.indd 5

05.07.2019 01:30:47


trauma p3.indd 6

05.07.2019 01:30:47


Cuprins 11

Cuvânt‑înainte

15

1. Rădăcinile problemelor psihice

15 26

Motivele pentru care apelăm la psihoterapie „Constelarea intenţiei“

29

2. Ce este „psihicul“?

29 31 33 36 41 45 49 51 52 60 61

Corpul şi psihicul Reţeaua psihosomatică Caracteristicile psihicului Funcţiile psihicului Conştiinţă şi voinţă Psihicul şi realitatea Sincronizarea proceselor psihice Psihicul şi reprimarea realităţii Psihicul şi creierul Monismul materialist „Sufletul“ şi „mintea“

63

3. Ce este un psihic sănătos?

63 64

Premise pentru dezvoltarea unui psihic sănătos Integrare şi coerenţă

Traumă, anxietate şi iubire § Cuprins

trauma p3.indd 7

05.07.2019 01:30:47


8

66 72 77 80 81

Caracteristicile unui psihic sănătos Nevoi simbiotice împlinite Ataşamentul sigur (securizant) Nevoi de autonomie împlinite Egoism sau autonomie sănătoasă?

84

4. Traumele — cauza „tulburărilor“ psihice

85 88 90 91 92 92 100 103 106 107 109 110 110 112 113 118 122 124 130 133 142 144 146 148 152 153 156 163

Stări de bine, stres şi traumă O definiţie generală a traumei Deconectarea şi clivajul psihic — urmări ale traumei Operaţii dureroase la bebeluşi Anxietatea Modelul personalităţii clivate Iubirea Sexualitatea Rolurile sociale ca strategii de supravieţuire în urma traumei Normalizarea mecanismului de supravieţuire în urma traumei Judecăţi morale în loc de explicaţii Narcisismul Tipuri de traumă Traumele existenţiale Traumele de pierdere Traumele simbiotice şi de ataşament Sentimente traumatice moştenite Mame traumatizate Psihicul ca fenomen multigeneraţional Identităţi complicate simbiotic Cum te desprinzi dintr‑o traumă simbiotică? Mobbingul şi discriminarea ca traumă de ataşament Traume de sistem de ataşament Agresor şi victimă, roluri şi atitudini Incest, violenţă şi delir de iubire Perspectiva agresorilor Perspectiva copiilor Inversarea rolurilor de victimă şi agresor

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 8

05.07.2019 01:30:47


166 168 174 176 177 180 185

Clivaje multiple ale identităţii Dificultăţile de a ieşi dintr‑o traumă de sistem de ataşament Psihoză şi schizofrenie Flashbackuri şi intruziuni Psihiatria în secolele XIX şi XX Vindecarea nebuniei prin medicamente? Traumă şi creier

188

5. Psihotraumatologia multigeneraţională

189 189 192 194 195 196 199

Accidente şi catastrofe civile Războaie Violenţa sexuală Părinţii traumatizaţi transmit mai departe propriile traume Cooperarea cu persoanele afectate Receptivitatea la nivelul proceselor terapeutice şi de procesare psihică Constelaţiile, o metodă centrală

200

6. Psihoterapia bazată pe metoda constelaţiei

203 211 216 223 240 246

De la constelaţiile familiale la constelaţia traumei Constelarea intenţiei Constelaţiile în travaliul unu‑la‑unu Validitatea şi fidelitatea metodei constelaţiei Premisele unor constelaţii valide Pragmatism fără metafizică

250

7. Studii de caz din terapia individuală şi de grup

250 266 277 284 295 301 308

Bărbaţi şi femei în războiul relaţional Războiul, cauză şi urmare a traumatizărilor Să profităm de vremurile de pace Urmări ale războiului până la a patra generaţie Cazuri îngrozitoare de deces şi urmările lor în familie Adopţiile Traumele perinatale

9

Traumă, anxietate şi iubire § Cuprins

trauma p3.indd 9

05.07.2019 01:30:47


10

309 315 318

Complicaţii la naştere Gemeni şi tripleţi Trauma şi simptomele fizice de boală

330

8. Cum putem redobândi sănătatea psihică?

330 332 333 336 339 347 350 365 366 368 368 369 370 371

Să pornim la drum Patru paşi în procesul de vindecare Numai propria intenţie te face să avansezi Să percepi şi să simţi, în loc să treci la act Să recunoşti iluziile şi să renunţi la ele Să înţelegi sensul simptomelor Să renunţi la sentimentele moştenite şi la iluziile simbiotice Dureri vindecătoare Întâlnirea afectuoasă cu sine Să te poţi iarăşi simţi, să te poţi iarăşi exprima Stabilizare, confruntare şi resurse? Ritualuri? Reconciliere? Împăcarea cu sine

373

9. Condiţiile sociale şi culturale ale sănătăţii psihice

375 378

Să le creăm copiilor spaţii sigure de dezvoltare Să dezvoltăm o cultură a autonomiei sănătoase

380

Bibliografie

388

Lista studiilor de caz

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 10

05.07.2019 01:30:47


Cuvânt‑înainte Editura germană Kösel Verlag a avut bunăvoinţa de a‑mi face oferta să rescriu complet ceea ce ar fi urmat să devină cea de‑a cincea ediţie a cărţii mele Verwirrte Seelen (Suflete confuze). După mai multe încercări, acest demers s‑a dovedit însă nefezabil. Se schimbaseră prea multe lucruri în gândirea mea ştiinţifică şi în practica mea terapeutică în cei peste zece ani scurşi de la apariţia acestei cărţi din anul 2002. Am luat în consecinţă decizia de a renunţa la îmbunătăţirea volumului meu Verwirrte Seelen prin pasaje noi şi alte corijări, lăsând‑o în schimb să‑şi ocupe locul în istoricul scrierilor mele şi al evoluţiei mele profesionale. Verwirrten Seelen este expresia cunoştinţelor şi erorilor mele dintre anii 1994 şi 2002. Această carte continuă să‑şi dovedească utilitatea prin faptul că subliniază cum şi cele mai severe afecţiuni psihice, diagnosticate cu nume precum „psihoze“ şi „schizofrenie“, pot fi înţelese în cadrul psihotraumatologiei multigeneraţionale şi pot fi abordate cu succes în terapie. Psihotraumatologia multigeneraţională este o teorie explicativă alternativă şi o nouă metodă psihoterapeutică de tratare a aşa‑numitelor boli psihice. Ea se situează fără îndoială pe o poziţie opusă terapiei farmacologice din domeniul psihiatric.

Traumă, anxietate şi iubire § Cuvânt‑înainte

trauma p3.indd 11

05.07.2019 01:30:47


12

Ca urmare, cartea de faţă conţine multe idei pe care le‑am publicat iniţial în Verwirrten Seelen. Aceste idei sunt condensate în volumul de faţă, dar uneori sunt şi corectate acolo unde acest lucru s‑a dovedit a fi necesar, exprimând astfel stadiul actual al experienţei şi cunoaşterii mele. Plec în continuare de la premisa că traumele constituie principala sursă a problemelor noastre de sănătate psihică şi fizică. De asemenea, activitatea mea clinică mi‑a permis să observ, cu claritate, cum energia şi conţinutul traumei se transmit transgeneraţional, prin intermediul legăturii mamă–copil. Traumele generaţiilor anterioare sunt absorbite nemijlocit de psihicul copiilor. Conceptul teoretic prin care se încearcă înţelegerea acestei stări de lucruri este cel de „trauma simbiotică“. Din trauma simbiotică se dezvoltă diversele forme de „complicaţii simbiotice“, care aduc cu ele întreaga gamă de tulburări şi „boli“ psihice. Am început să înlocuiesc între timp termenul de „suflet“, care provoacă iritare din cauza conotaţiilor sale religios‑spirituale, în special în rândurile vorbitorilor de engleză, printr‑o definiţie mai clară a „proceselor psihice“. Conceptul de „psihic“ reprezentat aici este, de asemenea, util în vederea descrierii într‑o manieră mai exactă a psihotraumei. Traumele sunt acele evenimente care, în loc să ne ţină în contact cu realitatea, determină psihicul să ascundă conştiinţei acele aspecte ale realităţii percepute ca fiind insuportabile. Mai mult decât atât, între timp am adăugat în definirea conceptului de „traumă“ şi fenomenul clivajului („splitării“) în trei părţi diferite ale personalităţii, clivaj care este determinat de acea traumă. Odată cu introducerea teoriei traumei simbiotice, psihotraumatologia multigeneraţională atinge un tabu social cu rădăcini adânci. Traumele mamei sunt desemnate drept cauză principală pentru tulburările psihice ale copilului. Din acest punct de vedere, lucrul cu pacienţii şi clienţii dobândeşte o direcţie clară: nu este vorba despre

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 12

05.07.2019 01:30:48


repararea relaţiilor într‑o familie sau despre reconcilierea cu părinţii, ci despre desprinderea (atât la nivel practic, cât şi psihic) de părinţii traumatizaţi şi despre eliminarea treptată a relaţiilor simbiotice dintr‑un sistem familial. Este vorba despre integrarea părţilor propriei personalităţi, clivată în urma unei traume simbiotice şi a altor traume legate de aceasta. Obiectivul general al psihoterapiei este sprijinirea părţilor sănătoase ale persoanei şi a capacităţilor acesteia care‑i permit să ducă o viaţă autonomă şi responsabilă. Acest lucru ne obligă să ieşim din lumea iluziilor simbiotice şi a tuturor celorlalte strategii de supravieţuire ce‑au fost folosite. Acestea au împiedicat contactul cu realitatea traumatizantă, blocând accesul la empatia faţă de sine şi inhibând contactul persoanei cu propriul sine şi cu mediul său. Persoana nu mai trebuie să intre în rolul de victimă sau agresor — fie în lumea externă, fie în cea internă —, ci să ajungă pe teritoriul unei dezvoltări psihice sănătoase. Această nouă perspectivă asupra psihicului şi a traumei face posibilă, de asemenea, o abordare terapeutică diferită. Pornind de la această bază, am dezvoltat nu doar o nouă metodă, ci şi un concept psihoterapeutic novator, prin care, cu ajutorul unor „reprezentanţi“, starea psihică internă a persoanei devine vizibilă, iar procesele de schimbare ajung să fie puse în mişcare într‑un mod cât se poate de firesc. Este vorba despre aşa‑numita abordare a „constelării intenţiilor“. Prin metoda „constelării intenţiei“, se lucrează în mod sistemic cu intenţiile actuale ale clientului, specifice pentru fiecare situaţie în parte. Pe de o parte, sunt evitate eforturile terapeutice inutile în cazul pacienţilor care nu pot sau nu vor să‑şi manifeste intenţia de a iniţia un proces de schimbare; se înlătură, pe de altă parte, pericolul de a exercita o presiune prea mare asupra clienţilor în procesul terapeutic, presiune care i‑ar putea retraumatiza.

13

Traumă, anxietate şi iubire § Cuvânt‑înainte

trauma p3.indd 13

05.07.2019 01:30:48


14

Depăşindu‑ne complicaţiile relaţionale şi integrându‑ne părţile clivate, emoţiile noastre pot curge din nou liber în fluxul vieţii. Abia atunci ajungem să ne simţim oameni pe de‑a‑ntregul vii, conectaţi la realitate şi la noi înşine. Ne putem apropia apoi de ceilalţi, atunci când dorim acest lucru, la fel cum putem rămâne şi singuri atunci când avem nevoie de linişte şi distanţare. În acest mod, vom reuşi să avem nişte legături simbiotice constructive cu ceilalţi, păstrându‑ne totodată autonomia.

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 14

05.07.2019 01:30:48


1

Rădăcinile problemelor psihice Motivele pentru care apelăm la psihoterapie Sunt profesor universitar şi psihoterapeut. De ce mi se adresează oamenii, solicitându‑mi ajutor psihoterapeutic? Din experienţa mea, principalele motive sunt următoarele: ● deteriorarea relaţiei de cuplu, ● relaţiile dificile cu copiii, ● unele persoane se simt singure, nu au un partener şi sunt în căutarea unei relaţii stabile, ● altele se simt izolate în cadrul grupurilor şi comunităţilor, ● multe persoane suferă de anxietate şi depresie, iar unele, ocazional, de psihoze, ● unele persoane se luptă cu simptome fizice, cu boli cronice grave sau chiar cancer, ● iar uneori este vorba despre conflicte la locul de muncă ce nu pot fi gestionate individual. Problemele psihice, „tulburările“ sau chiar „bolile“ se manifestă cel mai adesea în contextul relaţiilor interumane conflictuale, găsindu‑şi expresia şi în suferinţa de ordin psihic şi fizic.

Traumă, anxietate şi iubire § Rădăcinile problemelor psihice

trauma p3.indd 15

05.07.2019 01:30:48


16

Căutarea ajutorului psihoterapeutic nu reprezintă sub nicio formă o dovadă de slăbiciune, ci o dovadă a încrederii în sine, adică a deciziei de a ne elibera de dependenţa de alţii şi de a deveni autonomi. 80% dintre persoanele care vin la o terapie individuală sau de grup şi care speră ca, prin examinarea propriei vieţi interioare, să dobândească o îmbunătăţire a situaţiei de viaţă sunt femei. Ele vor să se înţeleagă mai bine pe ele însele şi să se dezvolte în plan personal. Femeile par să fie mai deschise să vorbească despre sentimentele şi relaţiile lor decât bărbaţii. Ele sunt mai dispuse să‑şi asume responsabilitatea pentru propria viaţă şi să‑şi îmbunătăţească relaţiile cu partenerul de viaţă şi cu copiii. Când bărbaţii caută sprijin terapeutic, este fie pentru că au fost părăsiţi de parteneră/soţie, fie că se confruntă cu conflicte la locul de muncă sau cu un impas în traseul lor profesional. Mă bucur atunci când bărbaţii se prezintă în terapie abordându‑şi în mod direct conflictele psihice şi încercând să înţeleagă în ce constă cauza problemelor apărute în relaţiile şi în vieţile lor. Un bărbat mi‑a adresat, de exemplu, următoarea solicitare: „Aş dori să încep o terapie individuală cu dumneavoastră. În situaţii stresante, simt că nu reuşesc să mă controlez: inima mea o ia razna, am dificultăţi de respiraţie, nu mai pot gândi limpede şi devin într‑o oarecare măsură agresiv, astfel încât ajung să‑i fac reproşuri celuilalt şi să‑i spun lucruri pe care, ulterior, le regret. Această problemă mă îngrijorează din ce în ce mai mult şi e limpede că are legătură cu tatăl meu. Era alcoolic şi era foarte impulsiv, iar mie, în copilărie, mi‑era foarte frică de moarte. Această teamă revine şi azi, în momentele în care mă simt sub presiune. La nivel pur teoretic îmi înţeleg problema şi cauza acesteia, dar practic nu reuşesc să fac nimic în privinţa ei. Îmi doresc să reuşiţi să vă faceţi puţin timp pentru mine şi să mă ajutaţi să depăşesc acest blocaj, astfel încât să mă pot bucura din nou de viaţă!“

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 16

05.07.2019 01:30:48


Această abordare deschisă şi autoreflexivă indică o funcţionare psihică matură. Lucrând cu acest client, a ieşit la iveală băieţelul din el, de care se disociase şi la care acum reuşea să se conecteze emoţional. Acest băieţel a devenit pentru el, dintr‑un blocaj, un izvor de bucurie de a trăi, o sursă de energie vitală. După 25 de ani de travaliu psihoterapeutic, sunt convins că orice om — femeie sau bărbat — îşi poate găsi drumul către sănătatea psihică dacă decide să pornească pe acest drum şi să urmărească acest obiectiv. Este nevoie doar de o investiţie de timp, de răbdare, de curaj personal şi de determinarea de a învinge rezistenţele interioare, care stau în calea vindecării rănilor psihice. Experienţa mea de peste 20 de ani ca psihoterapeut mi‑a arătat adesea că prob­lemele reale cu care ne confruntăm de‑a lungul vieţii şi pe care nu le putem gestiona singuri îşi au rădăcinile în conflicte psihice nesoluţionate apărute în trecutul nostru. Astfel, aceste probleme din prezent ne fac atenţi la faptul că vechile conflicte din viaţa noastră internă sunt încă active. Nu rareori ajungem, pe firul acestor probleme, până la începuturile copilăriei, până la naştere sau poate chiar până la momentul concepţiei noastre.

17

STUDIUL DE CAZ 1 Găsirea unui bărbat potrivit pentru mine (Laura) Laura se aşezase lângă mine la o întâlnire de grup, urmând să fie subiectul unei constelări. Era o femeie de vârstă mijlocie, părea drăguţă şi simpatică şi observasem că arăta şi foarte bine. Laura a povestit că, după divorţul ei din urmă cu doisprezece ani, nu mai avusese relaţii stabile. Scurtele ei poveşti de iubire fuseseră fie relaţii la distanţă, fie cu bărbaţi căsătoriţi. Explicaţia pe care o găsise pentru această situaţie era: „Cred că mi‑e foarte

Traumă, anxietate şi iubire § Rădăcinile problemelor psihice

trauma p3.indd 17

05.07.2019 01:30:48


18

teamă că voi fi părăsită. Iar bărbaţii căsătoriţi, într‑un fel, m‑au părăsit deja.“ Am rugat‑o pe Laura să‑mi relateze istoria ei personală. Mi‑a povestit că, la vârsta de 16 luni, fusese dată mătuşii, pentru că mama ei urma să fie internată în spital pentru o lungă perioadă de timp. După un an, a fost adusă înapoi la mama ei. Relaţia cu mama ei a fost mereu una dificilă. Am continuat întrebând‑o pe Laura despre istoricul mamei sale. Ea fusese al cincilea copil dintre cei opt. Înainte ca mama ei să se nască, părinţilor le murise unul dintre primii născuţi. Apoi Laura şi‑a amintit că şi înainte de propria ei naştere a existat o fetiţă care decedase în luna a noua în uterul mamei sale, fiind adusă pe lume fără viaţă. În acel moment am simţit că obţinu‑ sem suficiente informaţii, aşa că am întrebat‑o pe Laura care era intenţia pe care dorea să o consteleze. Laura simţea că intenţia ei era aceea de a înţelege cum ar fi putut să construiască o relaţie stabilă „cu un bărbat potrivit pentru mine“. I‑am propus să aleagă pe cineva din grup pentru a repre‑ zenta această intenţie şi să‑i găsească un loc în spaţiul cabinetului. Ea a trebuit să rămână aproape de reprezentanta pe care şi‑a ales‑o. Femeia pe care Laura a selectat‑o pentru a‑i reprezenta inten‑ ţia i‑a arătat multă empatie şi a considerat că intenţia ei era una bună. Ea a mai observat o anume tristeţe în privirea Laurei. Aceasta a început, la rândul ei, să simtă o oarecare nelinişte. Laura a spus atunci că îi venea să dea bir cu fugiţii (Figura 1). I‑am recomandat atunci Laurei să aleagă o altă persoană care să reprezinte acea parte a ei care simte nevoia să fugă, iar ea mi‑a urmat sfatul. Femeia care a acceptat să reprezinte această parte din Laura a spus că nu simţea nevoia de a fugi, ci, dimpotrivă, se simţea complet calmă şi îşi dorea să rămână în şedinţă. Laura şi femeia care

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 18

05.07.2019 01:30:48


Intenţia

19

Laura

„Cum pot găsi un bărbat potrivit pentru mine?“

Figura 1: Laura şi intenţia ei

reprezenta intenţia ei fuseseră până atunci aşezate una în faţa celei‑ lalte; mai apoi ele s‑au întors cu faţa către cealaltă reprezentantă, moment în care Laura a observat că nu mai simţea nicio anxietate şi că se simţea mult mai în largul ei (Figura 2). Femeia reprezen‑ tând nevoia de a fugi şi‑a exprimat dorinţa de a veni mai aproape. La început, Laura a zic că nu dorea acest lucru, dar după puţin timp ea a acceptat ca femeia să facă doi paşi mici în direcţia ei.

Laura

Intenţia „Cum pot găsi un bărbat potrivit pentru mine?“ Tendinţa de a fugi Figura 2: Tendinţa de a fugi

În continuare i‑am recomandat Laurei să aleagă alţi doi repre‑ zentanţi: unul pentru mama ei şi altul pentru ea însăşi la vârsta de 16 luni. Laura a ales cele două persoane, iar acestea s‑au îmbră‑ ţişat una pe cealaltă imediat după ce au fost desemnate. Copilul plânge şi îşi pune capul pe umărul mamei sale (Figura 3). În mod

Traumă, anxietate şi iubire § Rădăcinile problemelor psihice

trauma p3.indd 19

05.07.2019 01:30:48


20 Laura

Mama Copilul Laura

Intenţia „Cum pot găsi un bărbat potrivit pentru mine?“ Tendinţa de a fugi

Figura 3: Laura, intenţia acesteia, mama ei şi Laura la vârsta de 16 luni

bizar, reprezentanta mamei spune că o iubeşte pe Laura, dar că nu‑i poate fi alături. O rog apoi pe Laura să aleagă o persoană care să‑l reprezinte pe copilul pe care mama ei, înainte de a rămâne însărcinată cu ea, îl născuse fără viaţă. După ce a ales o persoană în acest rol,

Sora Laurei, născută decedată Laura Copilul Laura

Intenţia „Cum pot găsi un bărbat potrivit pentru mine?“

Tendinţa de a fugi Mama

Figura 4: Mama Laurei îşi părăseşte copilul

FRANZ RUPPERT

trauma p3.indd 20

05.07.2019 01:30:48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.