Părinți binevoitori, copii receptivi - Laurence Dudek

Page 1

COLECŢIE COORDONATĂ DE

Vasile Dem. Zamfirescu

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 1

28-Mar-22 8:47:32 PM


Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 2

28-Mar-22 8:47:32 PM


Părinți binevoitori, copii receptivi 10 principii‑cheie ale Educației Eficiente LAURENCE DUDEK Traducere din limba franceză de

Olga Ceaușu

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 3

28-Mar-22 8:47:32 PM


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mărculescu REDACTARE: Laura Matei DESIGN COPERTĂ: Faber Studio ILUSTRAȚIE COPERTĂ: ©Adene Sanchez/Getty Images DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban DTP: Crenguța Rontea CORECTURĂ: Dușa Udrea-Boborel Sabina Lungu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DUDEK, LAURENCE Părinți binevoitori, copii receptivi : 10 principii-cheie ale educației eficiente / Laurence Dudek ; trad. din lb. franceză de Olga Ceaușu. ‑ Bucureşti : Editura Trei, 2022 Conține bibliografie. ISBN 978‑606‑40-1384-2 I. Ceaușu, Olga (trad.) 159.9 Titlul original: Parents bienveillants, enfants éveillés Autor: Laurence Dudek Published in the French language originally under the title: Parents bienveillants, enfants éveillés Copyright © 2017, Éditions First, an imprint of Édi8, Paris, France. © Editura Trei, 2022 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 E‑mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 4

29-Mar-22 3:00:14 PM


„I‑am explicat micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci niște arbori cât bisericile de mari și că, dacă ar lua el chiar și o întreagă turmă de elefanți, turma asta nu i‑ar putea veni de hac nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă: — Ar trebui puși unii peste alții… Dar adăugă de îndată, cu înțelepciune: — Baobabii, înainte de a crește mari, sunt și ei mici.“ Antoine de Saint‑Exupéry, Micul prinț

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 5

28-Mar-22 8:47:32 PM


Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 6

28-Mar-22 8:47:32 PM


Dedic această carte baobabilor.

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 7

28-Mar-22 8:47:32 PM


Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 8

28-Mar-22 8:47:32 PM


Cuprins Prefață

11

Să învățăm să fim buni educatori

15

Principiul‑cheie nr. 1 Știm să facem lucruri, pentru că am învățat cum să le facem

23

Principiul‑cheie nr. 2 Inteligența emoțională ne condiționează dezvoltarea

49

Principiul‑cheie nr. 3 Adultul nu poate răspunde la orice întrebare

77

Principiul‑cheie nr. 4 Orice cerință este expresia unei nevoi

92

Principiul‑cheie nr. 5 Copiii cred tot ce li se spune

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 9

113

28-Mar-22 8:47:32 PM


Principiul‑cheie nr. 6 Numai intenția contează

135

Principiul‑cheie nr. 7 Niciun tip de violență nu este educativ

147

Principiul‑cheie nr. 8 Nici comparare, nici competiție

174

Principiul‑cheie nr. 9 Dragoste necondiționată și tandrețe constantă

204

Principiul‑cheie nr. 10 Nu este niciodată prea târziu să devii eficient

222

Concluzie

231

Bibliografie

235

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 10

28-Mar-22 8:47:32 PM


Prefață Ori de câte ori mi se cere să definesc Educația Eficientă, răspund că „este o metodă educativă axată pe excelență“. O metodă este ansam‑ blul mijloacelor care ne permit să obținem un rezultat. Educația este arta de a crește o persoană (dezvoltându‑i personalitatea, comporta‑ mentul, cunoștințele, pasiunile, compe­tențele…). Excelența este „ceea ce este cel mai bun din tot ce este mai bun“: nivelul cel mai ridicat al valorii unui lucru. Educația Eficientă este, așadar, un ansamblu de mijloace care urmărește să obțină tot ce este mai bun în evoluția unei persoane (indiferent de vârsta acesteia). Această metodă însumează cunoștințe teoretice (savoir), practice (savoir‑faire) și competențe com‑ portamentale (savoir‑être), care conlucrează într‑un demers de apli‑ care ce se adaptează la contextul în care o folosim (ținând cont de diversitatea configurațiilor sociale, familiale, culturale etc.). Conceptul de „Educație Eficientă“ se bazează pe studierea psihopedagogiei în sens larg, adică în câmpul cel mai extins al domeniilor pe care aceasta le poate explora (psihologie, peda‑ gogie, sociologie, antropologie, etologie, neuroștiințe… această listă nu este exhaustivă), având drept principiu de a modela ceea ce produce concret (observabil) excelența în materie de învățare și de dezvoltare personală. Am ales cuvântul „eficient“1 mai întâi pentru că acest termen este monosemic (înseamnă un singur lucru), prin urmare nu se 1

Dr. Thomas Gordon a folosit cuvântul „eficient“ (effective, în engleză) în titlurile lucrărilor sale: „părinți eficienți“, „profesori eficienți“, „lideri

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 11

28-Mar-22 8:47:32 PM


Părinți binevoitori, copii receptivi

12

LAURENCE DUDEK

pretează la interpretări diferite potrivit sensului pe care i‑l confe‑ rim. „Eficient“ înseamnă „care își atinge scopul“. Apoi, pentru că acest termen nu include niciun punct de vedere moral, ci exprimă o apreciere faptică: nu se pune problema să spunem ce este „bine“ sau „rău“, sau „fals“, ci să evidențiem ceea ce „merge“, ceea ce funcționează cel mai bine, eliminând ceea ce nu produce efectul dorit (adică ceea ce este ineficient). Predau această metodă a Educației Eficiente în toate mediile unde sunt solicitată ori pentru a le acorda un ajutor terapeutic unor copii care suferă (majoritatea suferă din cauza modului în care sunt tratați de adulți), ori pentru a‑i ajuta pe adulții dornici să‑și îmbunătățească raportul educativ pe care îl au cu copiii, fie că sunt părinți sau profesioniști care au un rol educativ. Așadar, mi‑am împărtășit metoda informal, oral sau în scris (prin frânturi de informații1) mai bine de zece ani: era momentul să‑mi oficia‑ lizez demersul. Acesta este motivul pentru care am scris această carte, pe care îmi doresc s‑o citiți cu plăcere.

1

eficienți“, dar referințele la metoda sa folosesc titulatura de „metoda Gordon“. Pentru persoanele care cunosc metoda Gordon (și care știu titlurile cărților sale traduse în franceză și/sau cunosc atelierele care alcătuiesc metoda sa), trebuie să precizez că metoda „Educației Eficiente“ nu este metoda Gordon. Trebuie să precizez, în egală măsură, faptul că principalele concepte ale metodei Gordon (ascultarea activă, afirmarea de sine și negocierea de tip win/win a avantajului reciproc) fac parte dintre practicile care m‑au inspirat, alături de Comunicarea Non‑Violentă a lui Marshall Rosenberg, pedagogia umanistă a lui Abraham Maslow, aborda‑ rea lui Carl Rogers (abordarea centrată pe persoană), precum și, în pro­ porții diferite, alți autori pe care îi voi cita pe parcursul cărții. Din 2013, am creat o pagină pe Facebook, care are în prezent 14 000 de abonați, pe care o actualizez zilnic și care funcționează ca un atelier de educație popular, unde public articole și răspund zilnic la întrebările care mi se pun în comentarii.

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 12

28-Mar-22 8:47:32 PM


13

CADRU ȘI CONTEXT Sunt psihoterapeut, ajut persoane care au nevoie să‑și îmbună­ tățească starea de bine abordând îngrijirea pe calea interioară, adică acționând asupra psihicului pentru a avea acces la toate dimensiunile ființei omenești. Această definiție este, după părerea mea, cea care se apropie cel mai mult de realitatea activității mele. Sunt psihoterapeut și sunt, în egală măsură, psihopedagog; nu când una, când alta, ci ambele în același timp, în strânsă legătură: în activitățile pe care le desfășor cu copiii, una nu merge fără cea‑ laltă. Tocmai de aceea fac terapie mamă–copil (sau părinți–copii, când este posibil), adică nu folosesc acea practică în care „psiho‑ terapeutul“ nu‑i acceptă pe părinți la ședințe, ca să lucreze doar cu copiii. Respect, firește, secretul declarațiilor copilului când este singur cu mine — și, pe măsură ce crește, este din ce în ce mai important spațiul individual —, dar încerc, pe cât posibil, să aso‑ ciez anturajul la îmbunătățirea stării de bine din familie, căci este foarte adevărat că, pentru a reuși, contextul este primordial. Datorită acestor două tipuri de competențe, am creat prin exer­cițiu o abordare personală a terapiei de familie. Această abordare, care se bazează pe o cunoaștere normativă a procese‑ lor cognitive și a psihologiei dezvoltării umane, poartă, în egală măsură, pecetea gândirii lui Milton Erickson1. Această preci‑ zare mi se pare utilă aici, căci vom vorbi deseori pe parcursul cărții despre funcționarea inconștientă a copilului și vom evoca „inconștientul“ ca parte a psihismului. Potrivit concepției erick‑ soniene a funcționării umane, inconștientul nu este, așa cum este 1

Acest eminent psihiatru și psiholog american (1901–1980) este considerat „părintele terapiilor scurte“ și a creat o școală („școala ericksoniană“); printre adepții acesteia se numără Gregory Bateson și Paul Watzlawick (și școala de la Palo Alto), Richard Bandler și John Grinder (și programa‑ rea neurolingvistică, NLP).

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 13

28-Mar-22 8:47:32 PM


Părinți binevoitori, copii receptivi

14

LAURENCE DUDEK

descris de psihanaliză1, sediul unui ansamblu de pulsiuni și de reprezentări incompatibile cu morala, care sunt refulate printr‑un mecanism de protecție al conștiinței. Opinia psihanaliștilor d­espre funcționarea inconștientă s‑a banalizat, și asta a condus la o mulțime de interpretări profane. Prin urmare, vorbim cu toții despre un inconștient malefic, perfid, ale cărui „creații“ sunt cel mai adesea greu de mărturisit, în care este mai bine să nu ne încre‑ dem. Descoperirea fundamentală a terapiei ericksoniene (care îmi este de mare folos în activitatea psihopedagogică) este aceea că inconștientul este o parte benignă, utilă și benefică a psihicului. Erickson îl consideră un imens rezervor al „memoriei absolute“ a unei persoane: amintirile inconștiente ale experiențelor trecute și rezultatele lor. Inconștientul înseamnă resurse, lucruri învățate, convingeri, automatisme etc., tot ceea ce participă la funcționarea ființei omenești și care nu este conștient; inconștientul acționează și reacționează în mod autonom (adică independent de voința conștientă și de presiunile ei) ca o entitate inteligentă care se asea‑ mănă cu o conștiință superioară. Iată de ce, pe parcursul acestei cărți, vom considera inconștientul un aliat.

1

Precum și de cvasitotalitatea modelelor psihologiei clinice predate la uni‑ versitate și, prin ricoșeu, de majoritatea analizelor care fac apel, în mai mică sau mai mare măsură, la psihologie (ziarele — mass‑media, în gene‑ ral — sunt pline de astfel de referințe).

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 14

28-Mar-22 8:47:32 PM


Să învățăm să fim buni educatori Atunci când copiii au un comportament considerat nedorit, inacceptabil, adică deviant, când nu „funcționează“ cum ar fi de dorit pentru ei și pentru anturajul lor, cauza acestui comporta‑ ment nu este niciodată în interiorul lor, ci în exterior. Spre deo‑ sebire de adulții care vin să‑mi ceară ajutorul și cărora le spun: „Toate soluțiile le puteți găsiți în interiorul dumneavoastră“, căci în acest demers terapeutic este angajată întreaga lor responsa‑ bilitate, în cazul copiilor, soluțiile se află cel mai adesea în exte‑ rior1. Prin urmare, tot ceea ce este legat de originea și de cauzele disfuncționalităților, precum și mijloacele ce trebuie folosite p­entru a remedia situația îi privesc pe adulți: părinții — și adulții care participă la educarea copilului — au puterea să schimbe lucrurile și au responsabilitatea să facă această schimbare. Prin urmare, voi, adulții, sunteți cei care aveți soluțiile pentru a schimba comportamentul copiilor voștri (sau al elevilor voștri, în cazul profesorilor). Cu toate acestea, părinții care vin în cabi‑ netul meu îmi spun adesea că sunt „în încurcătură“. Și chiar așa stau lucrurile. Presupun că, dacă ați cumpărat și ați citit cartea 1

Putem contribui, desigur, la repararea unor eventuale prejudicii care s‑au produs în interior (în privința stimei de sine, a încrederii etc., asta și este munca terapeutului: să îngrijească rănile, să le cicatrizeze pentru ca pacien‑ tul să reînvețe să trăiască normal), dar în activitatea de mediere familială și de consiliere parentală trebuie să căutăm soluțiile problemelor în exterior.

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 15

28-Mar-22 8:47:32 PM


16

Părinți binevoitori, copii receptivi LAURENCE DUDEK

mea, v‑ați confruntat deja cu astfel de probleme, ați încercat să‑i determinați pe copii să‑și schimbe comportamentul, dar rezultatele nu au fost cele scontate și relația cu copiii a rămas aceeași. E o mare greșeală să încercați să vă convingeți copiii să fie așa cum vreți dându‑le ordine, făcându‑le reproșuri, acu‑ zându‑i, întrebându‑i iar și iar „de ce“ nu fac ceea ce li se cere… ajungeți astfel să faceți uz de practici coercitive și să recurgeți la metoda pedepse‑recompense. Ordinele și constrângerile nu funcționează… sau funcționează prost. Uneori, se obțin rezul‑ tate pe termen scurt, părinții sunt dezamăgiți și ajung din nou fie să facă uz de pedepse… fie să promită recompense, ceea ce, până la urmă, este același lucru. Așa ajung părinții să aibă impre‑ sia că au intrat într‑un cerc vicios și nu mai știu „ce să facă“ și… decid să‑mi citească părerile. Am să vă spun mai întâi un lucru care stă la baza Educației Eficiente: comportamentul copiilor este de tip reactiv: ei sunt legați de context, de ceea ce au învățat în preajma anturajului, precum și de mediul în care evoluează. Copiii nu au un comporta‑ ment endogen; cu excepția situațiilor speciale de patologie men‑ tală sau de tulburări ale funcțiilor cognitive, iar noi nu ne ocupăm de astfel de cazuri în această carte. Noi vom vorbi despre etapele dezvoltării și despre dobândirea de competențe în cazul copiilor care nu prezintă complicații psihopatologice inerente istoricului lor, nici patologii psihiatrice, nici dificultăți de înțelegere legate de o anumită particularitate neurofiziologică. Trebuie să subli‑ niem însă faptul că, deși etapele dezvoltării pot fi modificate în cazul unor copii, principiile de educație și de comunicare despre care vom vorbi sunt universal aplicabile tuturor copiilor (precum și adulților), indiferent de starea lor și de contextul în care se dezvoltă. Printre participanții la atelierele de Educație Eficientă se află un număr considerabil de persoane care cunosc bestsellerul

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 16

28-Mar-22 8:47:32 PM


17

american al doctorului Fitzhugh Dodson, al cărui titlu o­riginal, How to parent, a fost tradus în franceză Tout se joue avant 6 ans (Tot ce contează e educația de până la 6 ani). Acest titlu este o găselniță a editorului francez și a declanșat o adevărată fur‑ tună în privința acestei cărți: multe persoane, atrase de titlu, au interpretat „tout est joué avant six ans“, în sensul că totul e „terminat“, nu se mai poate face nimic, nu mai putem schimba nimic, e prea târziu…! În realitate, această carte este o lucrare de psihologie care abordează etapele dezvoltării și achizițiile fundamentale ale copilului de la zero la șase ani: mersul, vor‑ bitul, conștiința de sine, socializarea…, care se fac în cea mai mare parte prin joacă. Dar succesul de public al cărții în varianta franceză, datorat titlului de bună seamă, arată în ce măsură îi poate neliniști pe părinți ideea că „au ratat o etapă“ și cât de mult își doresc să fie ajutați pentru a se bucura de o reușită pe plan educativ, pentru a se asigura că și‑au pregătit „corespunzător“ copiii pentru viață. Copilăria mică este, firește, perioada din viață în timpul căreia învățăm cele mai multe lucruri fundamentale. Ceea ce este logic, căci în această perioadă avem cele mai multe lucruri de învățat. Cu toate acestea, identitatea se construiește și se îmbogățește în funcție de apartenențele pe care le descoperim sau pe care le construim pe parcursul întregii vieți. Și învățăm până la sfârșitul vieții: fiecare experiență produce, modifică sau consolidează „învățăminte“ în termeni de percepție, de comporta‑ ment, de resurse, de emoții, de cunoaștere… Și, dat fiind că nu e niciodată prea târziu să învățăm, nu este prea târziu nici să deve‑ nim un educator eficient al cărui copil se dezvoltă la cote maxime. Putem chiar corecta tiparele relaționale cu copiii noștri odată ce aceștia au devenit adulți, dacă n‑am putut face asta în timpul copi‑ lăriei. De altfel, principiile de comunicare fără violență inerente Educației Eficiente sunt benefice în toate situațiile vieții coti­ diene, nu doar în relația de educație.

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 17

28-Mar-22 8:47:32 PM


Părinți binevoitori, copii receptivi

18

LAURENCE DUDEK

O METODĂ SIMPLĂ Am scris această lucrare practică pentru a veni în ajutorul persoa‑ nelor care nu au putut participa la atelierele mele de „Educație Eficientă“ (care se adresează părinților, cadrelor didactice, celor care au grijă de copii și, în general, oricărei persoane care se ocupă de educație, indiferent care este nivelul său de responsa‑ bilitate), ca să le permită să profite de problemele dezbătute în timpul acestor zile de schimburi de idei și de formare. Cartea este alcătuită din zece capitole și fiecare capitol dezvăluie „un secret“ al Educației Eficiente. Le‑am ales în funcție de problemele cel mai des invocate, în cadrul ședințelor de îndrumare parentală și de terapie familială, de cei care se ocupă de îngrijirea copiilor și a adolescenților, precum și în timpul intervențiilor mele în mediul școlar, de profesori, iar în grădinițe, de educatori. Cele trei axe ale educației sunt abordate împreună, căci sunt complemen‑ tare: cunoștințele teoretice (les savoirs1), practice (savoir‑faire2) și comportamentul adecvat (savoir‑être3) sunt prezentate prin exemple concrete, situații reale întâlnite pe parcursul activității mele. Îmi doresc ca fiecare cititor să se recunoască în carte și să folosească, pentru el și copiii săi, tot ceea ce i se pare mai potri‑ vit în viața sa de părinte. Tocmai de aceea cartea aceasta nu este un manual care să abordeze tehnici de comunicare de folosit cu copiii, ci prezintă mai degrabă principii de educație, ale căror secrete vreau să le dezvălui tuturor, astfel încât lectura cărții să fie precum o consultație la cabinetul meu, asociată cu un atelier în care descoperim practic cum stau lucrurile. 1

2 3

Ansamblu de cunoștințe sau de aptitudini reproductibile, dobândite prin studiu sau experiență. (N.t.) Cunoașterea mijloacelor care ne permit să îndeplinim o sarcină. (N.t.) Atitudinea și comportamentul folosite pentru a se adapta la mediu. (N.t.)

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 18

28-Mar-22 8:47:32 PM


19

Fiecare capitol este alcătuit, așadar, din două părți: mai întâi, prezentarea principiilor Educației Eficiente — prezentate în zece puncte esențiale —, apoi o parte de „Discuții“, care conține schim‑ buri de păreri care au avut loc la atelierele mele sau întrebări pos‑ tate drept comentarii la articolele mele pe pagina de Facebook „Laurence Dudek, psihoterapeut“. Veți găsi, de asemenea, referințe bibliografice și videografice — semnalate printr‑un(B) care trimite la o listă de la sfârșitul cărții —, cele mai multe fiind articole acce‑ sibile online, pagini web și conferințe transmise video. Îmi doresc foarte mult ca „drumeția“ voastră spre excelență în educație să fie nu doar utilă și eficientă, ci și agreabilă și ușoară.

PERSPECTIVA UNEI LUMI MAI BUNE Sper ca aceste zece principii‑cheie ale Educației Eficiente să vă ajute să deveniți „un părinte împlinit“ și/sau „un profesor împlinit“. Principiile pe care ni le dezvăluie guvernează relațiile d­intre adulții care au o responsabilitate educativă și copiii cu care inter­acționează. Mi se întâmplă deseori ca, atunci când sunt solicitată în școli sau primesc familii la cabinet, să văd părinți care „se joacă“ de‑a tata și mama sau profesori care „se joacă“ de‑a stăpânii și reproduc scheme stereotipe bazate pe modelul propriei educații, uitând de copilul care au fost cândva și de adultul care le‑ar fi plăcut să fie. Când sunt întrebați de ce continuă să folosească cutare sau cutare măsură coercitivă, cutare sau cutare măsură jignitoare, cutare sau cutare prin­cipiu: teme pentru acasă, pedepse, recompense, notații individuale, competiție între copii, manipulări afective („Sunt mândru de tine“ sau „M‑ai dezamăgit“) etc. care se dovedesc ineficiente și nesatisfăcătoare, ceea ce recunosc de altfel, răspund că fac

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 19

28-Mar-22 8:47:32 PM


20

Părinți binevoitori, copii receptivi LAURENCE DUDEK

acest lucru pentru că este cea mai bună metodă pe care o cunosc sau că „nu pot să procedez altfel“ cu o clasă de treizeci de elevi (sau o familie cu patru copii) sau că asta se așteaptă de la ei (iar cei care așteaptă acest lucru sunt, în funcție de caz, „școala“, „părinții elevilor“, „sistemul“, „piața muncii“, societatea“ etc.). Cel mai adesea, adaugă: „Nu fac asta din plăcere“ sau „Nu fac asta intenționat“… Îi întreb, atunci, de ce nu au încercat să schimbe această relație coercitivă care limitează câmpul de acțiune și care înlocuiește per‑ manent înțelegerea cu constrângerea. Cel mai adesea mi se răs‑ punde că nu vor să‑și piardă „autoritatea sau „controlul“ asupra copiilor și că aceștia ar ajunge să facă „numai ce le trece prin cap“ sau „n‑ar vrea să mai facă nimic“. Ca și cum copiii n‑ar avea alt scop, prin natura lor, decât să nu facă ceea ce li se cere sau comportamentul unui copil ar fi întotdeauna previzibil. De parcă inocența n‑ar exista… Nici măcar prezentarea unor date statistice care evidențiază faptul că abordările educative noncoercitive conduc în mod cert la rezultate mai bune în materie de performanțe și conținut nu este întotdeauna de ajuns pentru ca adulții să‑și schimbe păre‑ rile. Aceasta este o consecință directă a modelelor care le‑au fost impuse copiilor de mai multe generații încoace, reversul meda‑ liei acestui magnific proiect care este școala (să organizezi reu‑ nirea elevilor pentru ca aceștia să învețe unii de la alții: ce idee minunată!). Acești părinți și profesori, înțepeniți în principiile a căror origine n‑o cunosc, cel mai adesea, și a căror pertinență n‑o pot demonstra, renunță la bucuria de a trăi, la umorul lor, la creativitatea lor, la fantezia lor, la încrederea în ei înșiși și își asumă titlul de „părinte“ sau de „stăpân“, care nici măcar nu li se potrivește: acesta nu este decât o spoială care le împietrește autenticitatea, intuiția și le reprimă empatia. Iată de ce vă invit ca, începând de azi, să vă apucați de treabă și să fiți hotărâți să

Parinti binevoitori_copii receptivi_BT.indd 20

28-Mar-22 8:47:32 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.