Page 1

Crescuti digital - BT.indd 1

16-Mar-11 23:09:40


Crescuti digital - BT.indd 2

16-Mar-11 23:09:40


Crescuti digital - BT.indd 3

16-Mar-11 23:09:41


The original title of this book is: Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World, by Don Tapscott Copyright © 2009 by Don Tapscott All rights reserved. © Publica, 2011, pentru ediţia în limba română ISBN 978-973-1931-60-9

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TAPSCOTT, DON     Crescuţi digital : generaţia net îţi schimbă lumea / Don Tapscott ; trad.: Ioana Calen. - Bucureşti : Publica, 2011      Bibliogr.      ISBN 978-973-1931-60-9 I. Calen, Ioana (trad.) 004.738.5

EDITORI:

Cătălin Muraru Radu Minculescu Silviu Dragomir DIRECTOR EXECUTIV:

Bogdan Ungureanu REDACTOR:

Florin Sia COPERTA:

Alexe Popescu DTP:

Răzvan Nasea CORECTURĂ:

Rodica Petcu Silvia Dumitrache

Crescuti digital - BT.indd 4

16-Mar-11 23:09:41


Pentru Niki, Alex Ĺ&#x;i Ana

Crescuti digital - BT.indd 5

16-Mar-11 23:09:41


Crescuti digital - BT.indd 6

16-Mar-11 23:09:41


Cuprins Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri ����������������������������������

9

PARTEA ÎNTÂI: Faceţi cunoştinţă cu Generaţia Net Introducere ������������������������������������������������������������������������������������������������

21

1. Generaţia Net se maturizează ������������������������������������������������������������

35

2. O generaţie scufundată în biţi �����������������������������������������������������������

79

3. Cele opt valori ale Generaţiei Net. Caracteristicile unei generaţii ����

131

4. Creierul Generaţiei Net �����������������������������������������������������������������������

171

PARTEA A DOUA: TRANSFORMAREA INSTITUŢIILOR 5. Generaţia Net la şcoală. Regândirea modelului educaţional �����������

211

6. Generaţia Net în câmpul muncii. Reconsiderarea conceptelor de talent şi management. ������������������� 257 7. Generaţia Net pe piaţa de consum. Reţelele de „N‑Fluenţă“ şi revoluţia „prosumatorului“ ������������������� 313 8. Generaţia Net şi familia. Nicăieri nu e ca în noua casă �������������������� 365 PARTEA A TREIA: SOCIETATEA ÎN TRANSFORMARE 9. Generaţia Net şi democraţia: Obama, reţelele de socializare şi angajamentul cetăţenilor ������������ 405 10. Cum să facem lumea un loc mai bun – din temelii �������������������������� 447 11. În apărarea viitorului �������������������������������������������������������������������������� 479

Anexă ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 517 Note ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 523 Bibliografie ����������������������������������������������������������������������������������������������� 561

Crescuti digital - BT.indd 7

16-Mar-11 23:09:41


Crescuti digital - BT.indd 8

16-Mar-11 23:09:41


Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri

Crescuţi digital a fost inspirată de un proiect în valoare de 4 milioane de dolari, finanţat de companii mari, intitulat „Generaţia Net: o investigaţie strategică“. Munca la acest proiect a început sub auspiciile New Paradigm, compania pe care am înfiinţat‑o în 1993. New Paradigm a fost cumpărată de nGenera în 2007 şi continuă să funcţioneze şi astăzi. Echipa executivă de la nGenera, condusă de CEO‑ul Steve Papermaster, a susţinut foarte mult această cercetare, lucru pentru care îi sunt recunoscător. Împreună cu colegii mei am intervievat aproape 10.000 de oameni şi am alcătuit peste 100 de rapoarte, am susţinut câteva conferinţe şi am ţinut zeci de şedinţe informative private în care am prezentat rezultatele proiectului şi recomandări. Rapoartele sunt în proprietatea sponsorilor proiectului, dar câteva dintre descoperirile mai importante şi concluziile principale pot fi dezvăluite publicului. Odată ce munca a fost terminată, am lansat proiectul cărţii Crescuţi digital şi, împreună cu oamenii esențiali din echipa de cercetare, ne‑am propus să descoperim efectele pe care le are asupra restului societăţii modul în care această generaţie interacţionează cu tehnologia digitală şi să răspundem la multe dintre problemele pe care cartea de față le ridică. În mare, mii de oameni au contribuit la crearea acestei cărţi. Cu toate acestea, opiniile exprimate în carte îmi aparţin şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru conţinutul şi punctele de vedere susținute în ea.

Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 9

9

16-Mar-11 23:09:41


Generaţia Net: o investigaţie strategică Metodologie În faza pilot a proiectului am intervievat 1.750 de tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 20 de ani, din Statele Unite şi Canada. Începând cu data de 3 mai 2007, am intervievat 5.935 de reprezentanţi ai Generaţiei Net cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani din 12 ţări (Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania, Mexic, Brazilia, Rusia, China, Japonia şi India). În plus, pentru cazul Statelor Unite şi al Canadei, am elaborat eşantioane reprezentative pentru membrii­ Generaţiei X cu ­vârsta între 30 şi 41 de ani şi pentru cei ai Generaţiei baby boom cu vârsta între 42 şi 61 de ani (în mare, n = 400 din fiecare grup din fiecare ţară). Eşantionul pentru Generaţia Net a cuprins în total 7.685 de indivizi, iar dacă îi adăugăm aici şi pe reprezentanţii Generaţiei baby boom şi ai Generaţiei X, rezultă că am intervievat în total 9.442 de indivizi. Eşantionul a fost format din utilizatori de internet selecţionaţi în mod aleator, structurat astfel încât să se evite prejudecăţile socio‑economice sau de gen. Interviurile au fost luate prin intermediul unui chestionar online. Crux Research a implementat sondajul. Am efectuat de asemenea și 30 de studii de caz etnografice detaliate asupra celor din Generaţia Net la ei acasă.

Sponsori şi parteneri Le sunt foarte recunoscător managerilor şi altor directori executivi care au dat dovada calităților de leadership implicându‑şi companiile în acest studiu: Sonia Baxendale, CIBC; Deborah Bothun, PricewaterhouseCoopers; Deb Capolarello,

10

Crescuti digital - BT.indd 10

Crescuţi digital  Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri

16-Mar-11 23:09:41


MetLife; Peter Cheese, Accenture; Cathy Cornish, MetLife; Judy Edge, FedEx; Karen Evans, OMB; Allan Falvey, Hershey’s; Mike Fasulo, Sony; Brian Fetherstonhaugh, OgilvyOne Worldwide; Dennis Folz, Sobeys; Joyce France, Departamentul de Apărare al SUA; Ian Gee, Nokia; Steve Hanna, GM; Matthew Hanwell, Nokia; Tammy Johns, Manpower; Barry Judge, Best Buy; Rod MacDonald, Service Canada; Walt Macnee, MasterCard; Pat McLean, BCE; Dominic Mercuri, TD Bank; Marilyn Mersereau, Cisco; John Newell, Scotiabank; Kal Patel, Best Buy; JP Rangaswami, BT; John Smith, Canada Post; Mike Turillo, Spencer Trask; Ken Wilson, Coril Holdings; Colette Wycech, Verizon.

Colaboratorii clienţi Următorii oameni sunt cei care au lucrat într‑o strânsă colaborare cu echipa de cercetare, oferind observaţii din interior, participând la evenimente şi lucrând astfel încât companiile pe care le reprezintă să beneficieze cât mai amplu de pe urma acestui studiu: Michele Azar, Best Buy; Dessia Blank, FedEx; Logie Bruce‑Lockhart, Sobeys; Warren Dodge, Accenture; Wendy Hartzell, GM; Darcy Lake, Accenture; Rob Leighton, Canada Post; Susan McVey, TD Bank; Sally Potts, PricewaterhouseCoopers; şi Warren Tomlin, Canada Post.

Managementul proiectului Pentru administrarea proiectului, am lucrat împreună cu o echipă restrânsă. Joan Bigham s‑a ocupat de relaţia cu clienţii, inclusiv de recrutarea sponsorilor. Mike Dover a lucrat ca

Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 11

11

16-Mar-11 23:09:41


manager­ de proiect, asigurându‑se că sutele de activităţi sunt coordonate într‑un mod eficient şi aranjând totul în vederea atingerii obiectivelor. John Geraci, unul dintre cei mai importanţi specialişti din lume în marketingul orientat pe segmentul tânăr de populaţie, a conceput multe părţi ale proiectului şi, în calitate de director de cercetare, a supravegheat toate sondajele şi calitatea muncii, inclusiv părțile subcontractate partenerilor noştri de cercetare. Jody Stevens s‑a ocupat de bugetul proiectului, pe care l‑a administrat cu precizia care o caracterizează. David Ticoll, colaboratorul meu pe termen lung, împreună cu care am scris deja două cărţi, şi‑a asumat răspunderea întregului conţinut – a creat pachetele livrate clienţilor, a lucrat cu echipele de cercetare şi a editat rapoartele. Anthony D. Williams, coautorul cărţii Wikinomics, a contribuit cu multe dintre ideile importante ale proiectului şi a devenit editorul nostru executiv în a doua parte a proiectului. Am cea mai mare stimă pentru aceşti oameni. Este greu de imaginat o echipă mai bună care să conducă un studiu atât de amplu și complex ca acesta.

Susținerea academică Un număr de cercetători, consultanţi, autori şi universitari inteligenţi şi disciplinaţi au desfăşurat proiecte individuale şi/sau au scris lucrări de cercetare esenţiale. Printre aceştia, se numără: Paul Artiuch, Robert Barnard, Paul Barter, Pierre‑Luc Bisaillon, Nick Bontis, Grant Buckler, Ann Cavoukian, Lisa Chen, Amy Cortese, Ian Da Silva, Tammy Erickson, Bill Gillies, Anastasia Goodstein, Denis Hancock, Nauman Haque, Janet Hardy, Dan Herman, Neil Howe, Mathew Ingram, Claudy Jules, Stan Kutcher, Rich Lauf, Victoria Luby, Alan Majer, Chuck Martin, Abby Miller, Sean Moffitt, Brendan Peat, Joe

12

Crescuti digital - BT.indd 12

Crescuţi digital  Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri

16-Mar-11 23:09:41


Pine, Deepak Ramachandran, Paul Regan, Bruce Rogow, Rob Salkowitz, Denise Schiffman, Bruce Sellery, David Singleton, Bruce Stewart şi William Strauss.

Echipa proiectului Am reuşit să asamblăm o echipă mare de cercetători, coordonatori şi administratori de proiect, dintre care mulţi lucrau cu nGenera Insight, iar alţii au fost subcontractaţi: Pat Atkinson, David Cameron, Fred Carter, Jeff DeChambeau, Thusenth Dhavaloganathan, Will Dick, Laura Dobrzynski, Karen Doktor, Dana Dramnitzke, Matthew Dreitlein, Jeff Fila, Hagai Fleiman, Rahaf Harfoush, Samir Khan, Karolina Kibis, Natalie Klym, Daniela Kortan, Matthew Kutcher, Ming Kwan, Erin Lemon, Caleb Love, Jason Papadimos, Nikki Papadopolous, Lauren Peer, Derek Pokora, Stanley Rodos, Antoinette Schatz, Corinne Shannon, Heather Shaw, Roberta Smith, Jocelyn Svengsouk, David Wilcox şi Daniel Williamson.

Proiectul cărţii Crescuţi digital Metodologie Echipa care a lucrat la carte a efectuat o cercetare de tip calitativ. Am creat o comunitate de peste 200 de oameni pe Facebook („Crescuţi digital – Ajutaţi‑mă să scriu cartea“) pentru a solicita puncte de vedere şi poveşti, astfel că mulţi reprezentanţi ai Generaţiei Net au contribuit la acest efort. Reţeaua globală de 140.000 de reprezentanţi ai Generaţiei Net  – TakingITGlobal (www.takingitglobal.org) a găzduit, de

Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 13

13

16-Mar-11 23:09:41


a­ semenea, multe discuţii, de‑a lungul mai multor luni, pentru cercetarea noastră. În plus, am intervievat zeci de personalităţi cu autoritate pe diferite teme abordate în această carte. Toate citatele din carte care nu se regăsesc în notele de subsol provin din aceste interviuri sau din comentarii făcute pe unul dintre grupurile de discuţii online. Ne‑am asigurat, de asemenea, că fiecare prezentare – în special articole din ziare, reviste şi rapoarte de specialitate – care este disponibilă online să fie uşor accesibilă cititorilor acestei cărţi. Ţinând cont de starea web‑ului, am avut un succes parțial – 63 de procente din aceste referinţe sunt însoţite de un site unde poate fi găsită informaţia pentru a fi studiată mai în detaliu. Le mulțumesc următorilor oameni care, în cadrul acestui studiu, au oferit observaţii din interior, de obicei în interviuri sau conversaţii: Monica Aguilar, Rhadeena De Alwis, Michele Azar, Linda Barker, Shannon şi Chris Barry, Ann Bender, Steve Bendt, Zachary Best, Robbie Blinkoff, Danah Boyd, Louise Brandy, Michelle Brantley‑Patterson, Amy Brinkman, John Seely Brown, Whitney Burton, Barry Campbell, Ron Canuel, Frances Cardinal, Briony Cayley, Matt Ceniceros, Matt Cohler, Jeffrey Connor, Barbara Coloroso, Ann Coster, Kelly Cox, Samia Cury, Victoria Davis, Rob Dean, Eriel Deranger, Bill şi Janet Dreitlein, Matthew Dreitlein, Thomas Dreitlein, Barbara Dwyer, Matthew Dye, Robert Epstein, Allison Fetherstonhaugh, Brian Fetherstonhaugh, Michael Furdyk, Ed Gordon, Fernando Gonzalez, Jordan Grafman, C. Shawn Green, Matthew Hanwell, Idit Harel, Rahaf Harfoush, Dennis Harper, Chris Hughes, Yunan Jin, Kirsten Jordan, Joe Kalkman, Alan Kay, Fred şi Evan Killeen, Gary Koelling, Cherrie Kong, Matthew Kutcher, Stan Kutcher, Tung Le, Jure Leskovec, Lawrence Lessig, Donald Leu, Julie Lindsay, Raymond Ling, Kaelyn Lowmaster, Alan Majer, Chris Manseri, Elliot Masie, Emily McCartan, Mollie Merry,

14

Crescuti digital - BT.indd 14

Crescuţi digital  Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri

16-Mar-11 23:09:41


David Meyer, Jerry Michalski, Sarah Antoinette Millican, Oscar Morales, Matthew Myers, Juan Niscimbene, Gregor Novak, Nigel Paine, Dan Oscar, Seymour Papert, Kevina Power Njoroge, Marc Prensky, Luis M. Proenza, Jim Quigley, Tahir şi Aisha Rauf, Feroz Rauf, Jennifer Rock, Ahren Sadoff, Shay Sanders, Stephen Satris, Eric Schmidt, Stephen Seaward, Effie Seidberg, Dan Shea, Julian Sher, Andy Shimberg, Peggy Siegel, George Siemens, Lara Smith, Gregory Spencer, Trudy Steinfeld, Catherine Tamis‑LeMonda, Bill Tapscott, Bob Tapscott, Katharine Tapscott, Mary Tapscott, Maria Terrell, David Thompson, Emma Thompson, Sherry Turkle, Jean Twenge, John Della Volpe, Kim Watterson, William D. Winn, Ben Way, Amy Welsman, John Wolf, Stanton Wortham şi Mark Zuckerberg. Printre ceilalţi oameni citaţi în carte, mulţi de pe forumurile online, se numără: Aditi Bakht, Yochai Benkler, Keenan Borde, Melissa Bowlby, Matt Ceniceros, Greg Curtis, Kevin DaSilva, Rebecca Dobrzynski, Nick Dubois, Phil Dumouchel, Ben Elron, John Geraci, Kevin Gessner, Charles Grantham, Aaron Hay, Danny Herbst, Henry Jenkins, Savannah Jones, Mike Kanert, Vanessa Kenalty, Melissa Kenninger, Moritz Kettler, Cherrie Kong, Mike Lazear, Nate Lewin, Erin Lewis, Austin Locke, Del McLean, Bobbi Munroe, Rod Paige, Eric Potter, Boca Raton, Rin, Erik Rubadeau, Alex Salzillo, Jen Shaw, Karen Shim, Graham Smith, Tina Sturgeon, Jocelyn Svengsouk, Eva Szymanski, Anita Tang, Katie Tinkham, John Della Volpe, Martin Westwell, Daniel Williamson şi Jonathan Wolf.

Echipa cărţii Cercetătorul specializat în psihologie Lisa Chen, care a fost unul dintre principalii autori ai proiectului Generaţia Net, ­și

Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 15

15

16-Mar-11 23:09:41


colaboratorul meu permanent Bill Gillies au condus cu competenţă cercetările preliminarii pe parcursul celei de‑a doua jumătăţi a anului 2007. Ei şi‑au petrecut multe ore alături de mine structurând cartea şi ajutându‑mă să formulez mesajele principale, asistaţi de o echipă grozavă de studenţi, formată din Laura Dobrzynski, Karen Doktor şi Jocelyn Svengsouk. Rahaf Harfoush, un consilier independent care a lucrat alături de mine de când a absolvit în 2006, a contribuit cu idei critice la mai multe probleme. Proaspătul absolvent de Știinţe politice la SUNY Matthew Dreitlein a săpat luni în şir după informaţii importante şi a făcut obositoarea muncă de documentare şi verificare a informaţiilor din carte. În spiritul unei transparenţe totale, poveştile personale ale lui Matthew şi Rahaf ni s‑au părut a fi atât de revelatoare, încât le‑am inclus în carte. Mike Dover, care conduce activitatea de la nGenera’s Talent 2.0, a făcut o critică detaliată şi competentă manuscrisului.­ De la început, am vrut ca această carte să fie complet accesibilă oricărui cititor de nonficţiune, nu doar cunoscătorilor. Cred că am reuşit acest lucru şi asta i se datorează în mare parte genialei scriitoare şi editoare Sarah Scott. În ultimele şase luni noi am devenit o echipă de două persoane, rafinând conceptele principale, restructurând, reformulând întregul material şi înjumătăţind manuscrisul. Am avut o colaborare extrem de productivă şi incredibil de plăcută. Sunt, de asemenea, recunoscător celor de la McGraw‑Hill, care au publicat Growing Up Digital* acum mulţi ani. Phil Ruppel, vicepreşedinte şi editor la McGraw‑Hill Professional, m‑a încurajat de mulţi ani să scriu acest text şi îi mulţumesc   Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-Hill, 1996; primul volum

*

în care Don Tapscott a analizat impactul social şi economic al generaţiei care a crescut în epoca digitală. În Crescuţi Digital [Grown Up Digital, 2008], autorul continuă şi extinde cercetarea demarată în primul volum asupra unei generaţii care, între timp, a ajuns deja la vârsta maturităţii (n.r.).

16

Crescuti digital - BT.indd 16

Crescuţi digital  Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri

16-Mar-11 23:09:41


pentru susţinere. El şi Herb Schaffner, editor la McGraw‑Hill Professional, au desemnat‑o pe Leah Spiro, unul dintre cei mai versaţi, mai experimentaţi (şi mai duri) editori ai lor, să lucreze cu mine. Pentru mine, a fost destul de umilitor să fiu obligat să‑mi las deoparte mândria de autor, dar asta a fost până la urmă în beneficiul dumneavoastră, ca cititori. Terry Deal, un editor inteligent şi conştiincios, s‑a ocupat de întreg procesul de editare şi producţie şi a făcut multe sugestii editoriale importante, pe care le‑am adoptat cu bucurie. Echipele de la marketing şi publicitate au fost, de asemenea, de primă clasă – ­­sincere mulţumiri grupului de la McGraw‑Hill (format din Amy Morse, Laura Friedman, Ann Pryor şi Gaya Vina) şi propriei noastre echipe coordonate de Kasi Bruno: Jessie Brumfiel, Ian Da Silva, Ming Kwan, Derek Pokora şi Scott Waddell. Din fericire, Antoinette Schatz, asistenta mea personală de 15 ani, a fost, ca de fiecare dată, implicată în toate. Per ansamblu, familia mea a avut cea mai importantă influenţă. Soţia mea, Ana Lopes, a fost întotdeauna un critic dur şi m‑a ţinut cu picioarele pe pământ. Am discutat aceste idei îndelung, atât ca părinţi, cât şi în calitate de colaboratori la textele mele. Niki şi Alex Tapscott, acum tineri adulţi, au reprezentat, de‑a lungul anilor, inspiraţia mea şi cea mai importantă sursă de înţelegere a acestui subiect. Într‑un fel, ei sunt coautorii mei. Mă simt extrem de îndatorat şi norocos.

Metodologie, echipe de cercetare şi mulţumiri  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 17

17

16-Mar-11 23:09:41


Crescuti digital - BT.indd 18

16-Mar-11 23:09:41


Partea întâi

Crescuti digital - BT.indd 19

Faceţi cunoştinţă cu Generaţia Net

16-Mar-11 23:09:41


Crescuti digital - BT.indd 20

16-Mar-11 23:09:41


Introducere

Este uimitor cât de departe au ajuns copiii în anii care au trecut de când am scris Growing Up Digital. Inspiraţia pentru această carte mi‑a venit în timp ce îi urmăream pe cei doi copii ai mei folosind cu uşurinţă tehnologii complexe precum computerele, jocurile sau aparatele video. Prin 1993, fiul meu Alex, pe atunci în vârstă de 7 ani, juca jocuri sofisticate, îşi redacta temele pentru şcoală pe un Mac şi îi trimitea de sărbători lui Moş Crăciun un e‑mail. În acelaşi an, fiica mea Nicole, atunci în vârstă de 10 ani, a învăţat cum să comunice cu prietenii pe liniile de chat. Ea a fost cea care a promovat cel mai mult tehnologia la noi acasă, mai mult chiar decât fratele ei. Când Mosaic, primul browser, a fost introdus pe scena World Wide Web‑ului, s‑au obişnuit cu el ca raţele cu apa, devenind navigatori mai buni decât mine sau soţia mea, Ana. Când o nouă tehnologie îşi făcea apariţia în casă, adesea îi lăsam pe copii să‑şi dea seama cum funcţionează. Am crezut că sunt geniali. Apoi, am observat că prietenii lor erau la fel de talentaţi. Şi pentru a afla ce se întâmplă, compania pe care am înfiinţat‑o, numită nGenera, a lansat un proiect pentru a studia impactul internetului asupra tinerilor, în încercarea de a înţelege această generaţie unică. La început, am format o echipă pentru a intervieva 300 de tineri cu vârsta de maximum 20 de ani şi, în plus, mi‑am petrecut mult timp încercând să îmi înţeleg propriii copii şi pe prietenii lor, în special modul în care interacţionau cu tehnologia şi

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 21

21

16-Mar-11 23:09:41


mecanismele­prin care aceasta le‑ar putea schimba felul în care învaţă, se joacă, comunică şi chiar modul în care gândesc. Până la urmă, Niki şi Alex nu au fost doar subiecţii cercetării mele; mi‑au devenit parteneri în diferite acţiuni, chiar dacă încă erau copii.

Prima generaţie care a crescut în epoca digitală Am ajuns la concluzia că principala caracteristică a întregii generaţii de faţă este faptul că ea e prima care „a crescut digital“. În cartea cu acelaşi titlu, scrisă între 1996 şi 1997, i‑am numit Generaţia Net. „Generaţia baby boom îşi are ecoul său, chiar mai puternic decât originalul“, scriam atunci. Observam atunci că i‑au depăşit numeric pe adulţii din Generaţia baby boom şi că erau diferiţi de orice altă generaţie, întrucât erau primii care creşteau înconjuraţi de media digitale. „Copiii de azi sunt atât de scufundaţi în biţi, încât îi percep ca parte integrantă a mediului lor natural.“ Ei relaţionează cu tehnologia altfel decât am făcut‑o noi, cei din Generaţia baby boom. Spuneam în acelaşi volum că „pentru ei, tehnologia digitală nu este mai intimidantă decât un aparat video sau un prăjitor de pâine“. „Pentru prima oară în istorie, copiii se simt mult mai confortabil, sunt mult mai pricepuţi şi mai alfabetizaţi decât părinţii lor în raport cu o ­inovaţie de‑o importanţă centrală pentru societate. Iar Generaţia Net îşi va dezvolta şi îşi va impune cultura asupra restului societăţii tocmai prin utilizarea mediilor digitale. Cei din Generaţia baby boom, faceţi un pas înapoi. Aceşti copii deja învaţă, se joacă, comunică, lucrează şi creează comunităţi ­foarte diferite de cele ale părinţilor lor. Ei reprezintă forţa transformării sociale.“

22

Crescuti digital - BT.indd 22

Crescuţi digital  Introducere

16-Mar-11 23:09:42


Când am scris aceste cuvinte, web‑ul tocmai apăruse. Tehnologia era relativ primitivă. Pentru a accesa internetul, încă mai foloseam o conexiune pe dial‑up cu viteză mică. Mergea atât de încet, că aveai timp pentru o ceaşcă de cafea cât aşteptai să ţi se încarce informaţia, deşi, ca întotdeauna, eram primul din bloc când venea vorba de rapiditatea conexiunii. Dacă ar fi nevoiţi să navigheze azi pe o conexiune atât de slabă, copiii mei ar înnebuni. Din punct de vedere digital, lumea anului 1997 era diferită. Nu existau Google, Facebook, Twitter şi nici BlackBerry‑uri. Nu exista YouTube; ca să vezi videoclipuri, trebuia să te uiţi la televizor. Cu toate acestea, am putut să întrevăd potenţialul acestei tehnologii noi incredibile, aşa că am vorbit despre impactul noilor media asupra tinerilor. Oamenii au ascultat. Growing Up Digital a fost, pentru o vreme, cea mai bine vândută carte de la secţiunea nonficţiune de pe Amazon.com şi a câştigat primul premiu Amazon.com pentru cea mai bine vândută carte la secţiunea nonficţiune. A fost tradusă în douăzeci şi patru de limbi şi am împărtăşit concluziile pe care le‑am prezentat în carte cu sute de grupuri din întreaga lume şi cu multe milioane de oameni prin intermediul radioului, televiziunii şi publicaţiilor. Mulţi profesori, precum şi oameni din guvern sau din domeniul afacerilor ne‑au spus că această carte a schimbat felul în care îşi conduc organizaţiile şi în care relaţionează cu tinerii. Zece ani mai târziu — în lumea pe repede înainte şi interactivă în care trăieşte Generaţia Net – viteza de acces la internet este mult mai mare, odată cu introducerea pe piaţă a conexiunii broadband. Mai mult, te poţi conecta la o lume a informaţiei din mai multe locuri – de pe BlackBerry, de exemplu, sau de pe telefonul mobil, care poate acum naviga pe internet, captura coordonate GPS, poate face fotografii şi trimite mesaje.

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 23

23

16-Mar-11 23:09:42


Aproape fiecare copil are un iPod şi un profil personal pe reţele de socializare ca Facebook, care le permite celor din Generaţia Net să urmărească fiecare mişcare din viaţa prietenilor lor —­ tot timpul. Este vremea Generaţiei Net. În 2008, cei mai în vârstă reprezentanţi ai acestei generaţii au împlinit 31 de ani. Cei mai tineri dintre ei au împlinit 11 ani. Peste tot în lume, această generaţie inundă piaţa de muncă, piaţa de bunuri şi fiecare nișă a societăţii. Aduc cu ei forţa lor demografică, inteligenţa media, preiau puterea, introduc noi modele de colaborare şi educație a copiilor, noi modele de antreprenoriat şi putere politică.

Partea negativă Numai că avem de‑a face cu o mulţime de îngrijorări şi critici referitoare la această generaţie, vociferate de toată lumea, de la părinţi la angajatori frustraţi. Mulţi universitari, jurnalişti şi formatori de opinie şi‑au exprimat punctele de vedere sceptice, negative şi adesea cinice cu privire la Generaţia Net. Cele mai importante zece acuze: ●● Sunt mai înceţi la minte decât eram noi la vârsta lor. Auziţi diferite variaţiuni pe aceeaşi temă. Nu ştiu nimic, scrie Mark Bauerlein în cartea sa The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future. Conform lui Bauerlein, cei din Generaţia Net sunt „ilustraţia unei ignoranţe viguroase şi haotice“.1 Toate aceste gadgeturi pot provoca anumitor oameni, inclusiv reprezentanţilor Generaţiei Net, simptome asemănătoare cu cele ale tulburării de atenţie, sugerează psihiatrul Edward Hallowell în cartea sa CrazyBusy. Rezultatul: o generaţie mediocră şi distrată, care nu se poate concentra la nimic. Apoi, este atacul frontal venit din partea romancierului Robert Bly: „Astăzi ne minţim singuri

24

Crescuti digital - BT.indd 24

Crescuţi digital  Introducere

16-Mar-11 23:09:42


în ceea ce priveşte renaşterea pe care o va aduce computerul. Nu va aduce nimic. Asta înseamnă de fapt că neocortexul va sfârşi prin a se autodevora“.2 Nu citesc şi sunt slabi comunicatori. În tot acest timp, consecinţele mediului online se regăsesc în şcoli şi universităţi, unde Generaţia Net se descurcă foarte prost la examene. ●● Sunt screenagers*, dependenţi de net, îşi pierd abilităţile sociale şi nu mai au timp pentru sporturi sau activităţi sănătoase. Timpul petrecut online ar fi trebuit să şi‑l dedice sporturilor şi conversaţiilor faţă în faţă; rezultatul este o generaţie de oameni ciudaţi şi obezi. Şi când devin dependenţi de jocurile video, spun alţii, rezultatele pot fi şi mai grave. Asociaţia Mame Împotriva Dependenţei de Jocuri Video (MAVAV), de exemplu, descrie jocurile video drept „cea mai contagioasă dependenţă din lume şi cel mai mare pericol pentru copiii de azi – comparabil cu abuzul de droguri şi alcool“. ●● Sunt lipsiţi de ruşine. „A devenit o rutină în ziua de azi pentru tinerele fete să posteze online fotografii provocatoare cu ele însele“, avertizează M. Gigi Durham, autorul cărţii The Lolita Effect.3 Tinerii, inconştienţi de faptul că asta se poate întoarce împotriva lor, oferă cu uşurinţă tot felul de informaţii personale online, indiferent dacă este vorba de un membru al unei comisii universitare, un viitor angajator, un agresor online, de un om de marketing manipulator sau de un escroc. Părinţii, profesorii şi angajatorii sunt uimiţi când văd ce tipuri de manifestare online a afecţiunii se regăsesc pe internet în văzul întregii lumi. Copiii nu înţeleg care este problema! ●● Pentru că părinţii i‑au răsfăţat, se simt dezorientaţi în lumea reală şi le este teamă să aleagă o cale. De aceea, mulţi dintre ei locuiesc cu părinţii şi după terminarea colegiului. Ei chiar nu pot face faţă independenţei. Părinţii sunt adesea încântaţi, dar vecinii ridică din sprâncene. De ce nu îşi creează propriul lor drum în viaţă? Vor fi toată viaţa menajaţi de părinţi proteguitori care îi vor apăra în faţa profesorilor universitari şi chiar a angajatorilor lor? După cum susţine William Damon, autorul cărţii The Path to Purpose, „tinerilor le este * 

În engleză, în original: adolescenţi, tineri care utilizează frecvent şi cu uşurinţă

calculatorul sau alte dispozitive electronice (n.r.).

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 25

25

16-Mar-11 23:09:42


atât de teamă de responsabilitate, încât mulţi dintre ei s‑ar putea să nu se căsătorească niciodată şi sunt atât de nesiguri în alegerea unei cariere, încât s‑ar putea să sfârşească prin a sta acasă toată viaţa“.4 Seminarii precum Răsfăţul: Copiii de azi şi modul în care am putea să îi schimbăm, condus de fostul director de vânzări în telecomunicaţii Fred Gosman, sfătuiesc părinţii să le impună copiilor reguli de disciplină mai severe. ●● Fură. Violează drepturile de proprietate intelectuală, descarcă muzică, fac schimb de piese şi împart tot ceea ce pot pe reţelele peer‑to‑peer fără urmă de respect faţă de creatorii şi proprietarii acelor produse. „Când intri online şi descarci piese fără permisiune, furi“, susţine Asociaţia Caselor de Producţie din America pe web site‑ul lor. Practica aceasta ar trebui să fie pusă sub semnul infracţionalităţii, declară reprezentanţii industriei. De aceea se şi simt îndreptăţiţi să dea în judecată copii. Uşurinţa cu care membrii acestei generaţii folosesc internetul i‑a transformat, de asemenea, în maeştri ai plagiatului. ●● Îşi agresează prietenii online. Dovadă sunt cei opt tineri, dintre care şase erau fete, care au bătut un adolescent în aprilie 2008, după care au postat înregistrarea pe YouTube. Aveţi aici o explicaţie venită din partea lui Glenn Beck*, controversatul prezentator de televiziune: „Tinerii trăiesc într‑o realitate virtuală şi într‑o cultură voyeuristică a violenţei şi a umilinţei, şi totul de dragul faimei şi al banilor“. ●● Sunt violenţi. Uitaţi‑vă numai la cei doi tineri care au comis un măcel în 1999 la Columbine High School, în apropierea oraşului Denver, Colorado. „Dacă nu ar fi existat această combinaţie de jocuri video extrem de violente, implicarea profundă şi dependenţa lor faţă de aceste jocuri, plus tipul lor patologic de personalitate, aceste crime şi acest masacru nu ar fi avut loc“, se susţine într‑una dintre acţiunile juridice intentate de victime împotriva producătorilor de computere. Conform MAVAV, industria jocurilor video promovează „ura, rasismul, sexismul şi cea mai îngrijorătoare tendinţă socială: clanurile şi cluburile, un fenomen underground din zona jocurilor video care se aseamănă cu găştile“.   Realizator american de emisiuni radio şi TV de orientare conservator‑radicală (n.r.).

*

26

Crescuti digital - BT.indd 26

Crescuţi digital  Introducere

16-Mar-11 23:09:42


●● Nu posedă niciun fel de etică a muncii şi vor fi angajaţi slabi. William Damon, în The Path to Purpose, afirmă că studenţii de azi plutesc în derivă, fără nicio idee despre ceea ce vor să facă sau să devină în viitor.5 Sunt nişte „pierde‑vară“6 care au impresia că totul li se cuvine și, în momentul în care intră pe piața muncii, solicită de la angajatorii lor tot felul de lucruri nerealiste, cum ar fi tehnologie sofisticată sau noi abordări de management. Multe companii și instituţii publice au interzis accesul pe rețelele de socializare precum Facebook, pentru că, susţin ele, tinerii „adoră să‑și irosească timpul“. Potrivit unui asociaţii înfiinţate şi conduse de Conference Board, membrii Generaţiei Net „sunt astăzi dureros de slab pregătiți pentru cerințele pieței actuale (și viitoare)“. ●● Aceasta este cea mai narcisistă şi egocentristă generație. „Sunt mult mai narcisiști decât erau studenții acum 25 de ani“, spune Jean Twenge, profesoara care a monitorizat răspunsurile studenților la testul Narcissistic Personality Inventory, desfășurat de la începutul anilor 1980 și până în 2006. „Tehnologia actuală alimentează o creștere a narcisismului“, declară Jean Twenge. „Prin însuși numele lui, MySpace încurajează nevoia de recunoaştere, așa cum este și cazul site‑ului YouTube.“ ●● Nu le pasă. Nu au valori și nu le pasă de nimeni altcineva. Singurele lor interese sunt cultura populară, celebritățile și prietenii lor. Nu citesc ziare și nu urmăresc știrile de la televizor. Își iau știrile care îi interesează vizionând The Daily Show with Jon Stewart pe Comedy Central. Nu votează și nu sunt membri activi ai societății civile. Când se vor maturiza, vor deveni cetățeni iresponsabili.

Profesorul Bauerlein rezumă bine situația: „Adolescentul secolului XXI, conectat și multifuncțional, autonom și cu toate acestea obișnuit să gândească în parametrii de rețea nu reprezintă un salt foarte important înainte în ceea ce priveşte inteligența umană, gândirea globală sau comunitatea web. Tinerii utilizatori au învățat o mie de lucruri noi, fără îndoială. Descarcă și încarcă fișiere, navighează și poartă conversații online, publică și creează, dar nu au învățat să analizeze un

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 27

27

16-Mar-11 23:09:42


text complex, să memoreze informații, să înțeleagă o decizie care ține de politica externă a țării lor, să învețe din istorie sau să scrie corect. Pentru că nu și‑au recunoscut niciodată responsabilitatea față de trecut, au produs o fisură în fundațiile noastre civice, și asta se vede în momentul în care se face trecerea la maturitate și cetățenie“. 7 Ar trebui să privim mai cu atenţie criticile făcute. Ele nu vin din partea unor bigoți nebuni sau din partea unor ideologi inflexibili. Robert Bly, de exemplu, este un autor mainstream cu vânzări de top și un comentator social. În vreme ce scrierile sale conţin câteva idei interesante, ostilitatea lui este atât de ridicată, încât asta ar trebui să ne facă pe toți să‑l ascultăm mai cu atenție.

Care este adevărul? Acesta este un tablou destul de deprimant al noii generații! Și dacă este corect, viitorul nostru este cu siguranță unul sumbru. Pentru a afla adevărul despre această generație, compania mea a decis să organizeze cel mai complex studiu efectuat în acest domeniu. Acest proiect de cercetare de 4 milioane de dolari, finanțat de organizații mari, s‑a desfășurat între 2006 și 2008. Împreună cu colegii mei, am intervievat aproape 6.000 de reprezentanți ai Generației Net din mai multe regiuni ale lumii și, deși cea mai mare parte a studiului este proprietatea finanțatorilor, vă voi împărtăși câteva dintre descoperirile pe care le‑am făcut și principalele concluzii ale studiului pe parcursul acestei cărți. După aceea, am adunat o echipă care să mă ajute să duc acest proiect la următorul nivel scriind o carte accesibilă care

28

Crescuti digital - BT.indd 28

Crescuţi digital  Introducere

16-Mar-11 23:09:42


sper că va prinde la publicul larg. Am vorbit cu sute de reprezentanți ai Generației Net, de la copiii din cartierul meu și până la câteva dintre cele mai mari staruri ale acestei generații, precum Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și Michael Furdyk, care a făcut primul lui milion în domeniul dot‑com pe vremea când era încă în liceu, când a creat o rețea numită TakingITGlobal.org, care mi‑a oferit răspunsuri la zeci de întrebări dificile. Am vorbit, de asemenea, cu academicieni, oameni de știință, oameni de afaceri şi lideri din zona educaţiei şi a politicii cu experienţe şi viziuni remarcabile. Așa cum era de așteptat, doi dintre cei mai importanți ­colaboratori au fost copiii mei, Niki și Alex, care au petrecut multe ore de brainstorming cu mine, am discutat idei și adesea mi‑au oferit lămuriri. Într‑un fel, ei sunt coautorii mei și veți citi  multe dintre ideile și comentariile lor pe parcursul acestei lecturi, suplimentând informațiile brute, studiile de caz și interviurile.

Generaţia Net e deja aici În această carte veți afla că Generația Net şi‑a făcut deja apariţia. Și deși există unele temeri, puştii sunt, în mare, mai mult decât în regulă. Povestea care reiese din cercetare este una încurajatoare și ar trebui să ne aducă multă speranță. De vreme ce formează prima generație globală din istorie, reprezentanții ei sunt mai inteligenți, mai rapizi și mai toleranți cu diversitatea decât predecesorii lor. Sunt foarte preocupați de dreptate și de problemele cu care se confruntă societatea din care fac parte și sunt în mod tipic angajați în activități civice la școală sau în comunitățile lor. Recent, în Statele Unite, sute de mii de

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 29

29

16-Mar-11 23:09:42


r­ eprezentanţi ai acestei generaţii au fost inspirați de campania pentru președinție a lui Barack Obama și s‑au implicat pentru prima oară în viața politică. Această generație este una angajată politic şi consideră democrația și guvernarea ca fiind instrumente esenţiale pentru a îmbunătăți situaţia lumii. Cu reflexele lor ajustate la viteza și libertatea actuale, acești tineri plini de resurse încep să transforme toate instituțiile vieții moderne. De la locul de muncă la piață, de la politică la educație și până la familie, unitatea de bază a oricărei societăţi, ei înlocuiesc o cultură a controlului cu o cultură a performanței. Opt caracteristici sau norme descriu reprezentanţii tipici ai Generației Net și îi diferențiază de Generația baby boom din care fac parte părinții lor. Ei prețuiesc libertatea și libertatea de alegere. Ei vor să personalizeze lucrurile, să şi le aproprieze. Sunt colaboratori naturali, care se bucură de conversație mai degrabă decât de o prelegere. Ei vă vor examina atent și pe voi, și pe organizațiile voastre. Ei insistă pe integritate. Viteza este normală. Inovația face parte din viață.

Depășirea fricii prin cunoaștere De unde această ostilitate aparentă față de cultura tinerilor și de instrumentele lor media? Oamenii devin defensivi când se simt amenințați de ceva nou pe care, în plus, nu îl înțeleg. Inovațiile istorice și schimbările de paradigmă sunt adesea întâmpinate cu ostilitate, chiar cu batjocură. Atitudinile deja înrădăcinate se împotrivesc schimbării. Așa cum adepții fizicii newtoniene s‑au opus cu înverșunare teoriei generale a relativității a lui Einstein, liderii din media tradiționale au fost  în general sceptici, ca să spunem așa, față de noutate.

30

Crescuti digital - BT.indd 30

Crescuţi digital  Introducere

16-Mar-11 23:09:42


Atât industria de print, cât și cea de film s‑au simțit amenințate de televiziune. Generația baby boom a stabilit un precedent prin faptul că a fost considerată o amenințare pentru predecesorii ei. Generațiile anterioare nu au beneficiat de luxul unei adolescențe prelungite; după o scurtă copilărie, tinerii intrau direct pe piața muncii. Dar aceștia au crescut în vremuri de relativă prosperitate și au mers la școală mai mult timp decât părinții lor. Au avut timp să‑și dezvolte propria cultură. Rock’n’roll, plete, mișcări de protest, haine ciudate și stiluri de viață care îi făceau pe părinții lor să se simtă inconfortabil. De asemenea, ei au beneficiat de un nou mediu pentru a‑și disemina cultura – televiziunea. Acum este rândul lor să se îngrijoreze. Şi‑a făcut apariția o nouă generație, cu valori noi, și care înțelege noile media mult mai bine decât predecesorii lor. Situația care s‑a dezvoltat ilustrează exemplul clasic al prăpastiei dintre generații. Nu‑i de mirare că reprezentanții generației anterioare dau dovadă de atâta confuzie și insecuritate, să nu mai vorbim de cărțile, articolele și emisiunile lor critice la adresa culturii new media și a Generaţiei Net. Cred că, în mare, internetul le‑a fost de folos, iar ei, la rândul lor, ne vor face nouă un bine. Dintre toate îngrijorările mele, una singură rămâne în picioare. Reprezentanții Generației Net fac o greșeală serioasă și mulți dintre ei nu realizează asta. Își publică informațiile personale pe rețelele de socializare și pe alte site‑uri, iar prin asta își pun în pericol propria intimitate. Îmi spun că nu le pasă; sharingul este foarte important. Dar aici trebuie să vorbesc de pe o poziție de autoritate. Într‑o zi, acea poză de la petrecere îi va lovi direct în faţă când vor dori să obțină un job într‑o corporație sau într‑un birou public. Cred că ar trebui să se trezească la

Introducere  Crescuţi digital

Crescuti digital - BT.indd 31

31

16-Mar-11 23:09:42

Profile for Editura Publica

Crescuti digital  

crescuti digital

Crescuti digital  

crescuti digital

Advertisement