Page 1

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 1

2/27/2017 4:16:34 PM


cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 2

2/27/2017 4:16:34 PM


Tehnici de concentrare și creștere a eficienței

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 3

2/27/2017 4:16:34 PM


EDITORI:

Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Magdalena Mărculescu DIRECTOR:

Crina Drăghici REDACTOR:

Delia Anghelescu DESIGN:

Alexe Popescu DIRECTOR PRODUCŢIE: Cristian Claudiu Coban DTP:

Gabriela Chircea CORECTORI:

Lorina Chițan Cătălina Chiricheș

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CHANNON, MARK Cum să-ţi cultivi memoria. Tehnici de concentrare și creștere a eficienței / Mark Channon; trad.: Mihaela Doagă. - Bucureşti: Lifestyle Publishing, 2017 Conţine bibliografie ISBN 978-606-789-064-8 I. Doagă, Mihaela (trad.) 159.9

Titlul original: Improve Your Memory: Sharpen Focus and Improve Performance Autor: Mark Channon Copyright © Mark Channon 2011, 2016 First published in Great Britain in 2011 by Hodder Education This edition published in 2016 by John Murray Learning Copyright © Lifestyle Publishing, 2017 pentru prezenta ediție Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20 e‑mail: comenzi@edituratrei.ro www.lifestylepublishing.ro ISBN 978-606-789-064-8

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 4

2/27/2017 4:16:34 PM


Soţiei mele, Zoe, pentru inspiraţia şi încrederea ta nestrămutată, eşti steaua mea norocoasă. Şi fiilor mei, Zachery, Elijah şi Noah, pentru creativitatea şi bucuria lor nemăsurată.

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 5

2/27/2017 4:16:34 PM


cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 6

2/27/2017 4:16:34 PM


Cuprins

Mulţumiri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Despre autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Partea I

FUNDAMENTELE 1 Memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Memoria ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tipuri de memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cum să faci legături . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Arta memoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2 Ciclul de învăţare: Preia controlul asupra propriei memorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Simțuri à integrare à acțiune . . . . . . . . . . . . . . . 41 Emoția și motivația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Priming‑ul în viaţa de zi cu zi . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Un cadru pentru procesul de învățare . . . . . . . . . . 50

Partea a II‑a UN NOU MOD DE GÂNDIRE 3 Memorarea creativă: Descoperă‑ţi adevăratul potenţial în materie de memorie . . . . . . . . . . . . . . 55

Memoria și creativitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Starea de spirit creativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Abilitățile de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4 Poveşti de referinţă: Cum să faci informaţiile mai uşor memorabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Codificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Decodificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Inserția vizuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 7

2/27/2017 4:16:34 PM


Narațiunile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Memoria selectivă şi minimul necesar de imagini (MNI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Reveria activă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Amplificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5 Metoda lanţului: Dezvoltă‑ţi capacitatea de memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Verigă cu verigă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Principiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Alcătuirea lanțului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6 Reţelele de memorie: Sistemele tale inepuizabile de stocare mentală . . . . . . . . . . . . . . 111 Clasificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Porționarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rețelele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

7 Sistemul numeric: Descoperă utilitatea memorării numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 La ce folosește un număr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Un nou vocabular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Temporare sau permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8 Hărţi mentale: Creează, consemnează, asimilează şi comunică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 O oglindire a minții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Hărțile mentale și tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Cum să creezi hărți mentale . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Cei patru „C“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

9 Strategii de lectură: Dublează‑ţi sau triplează‑ţi viteza de citire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Punct de reper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Scop și direcție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 8

2/27/2017 4:16:34 PM


Imaginea de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Dublează-ți viteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Partea a III-a CUM SĂ-ȚI AMINTEȘTI 10 Un stil de viaţă: Disciplinează‑ţi memoria . . . . . 203

Imersiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 De făcut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Numele proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Orientarea în spațiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Mișcarea fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

11 Cultură generală: sădim seminţele cunoaşterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Să sădim semințele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Geografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Industria divertismentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Istorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Literatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Știință și natură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

În practică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Sport și hobby-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 12 Programează‑te să‑ţi aminteşti: Învaţă să‑ţi controlezi memoria . . . . . . . . . . . . . . 253 Trecutul: unde‑am pus cheile? . . . . . . . . . . . . . . . 253 Viitorul: nu uita să iei lapte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

13 Fluxul excesiv de informaţii: Strategii pentru a‑ţi aminti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Ascultarea creativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 E‑mailuri şi reţelele de socializare . . . . . . . . . . . . 266 Documente şi articole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Știri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Cărți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Conferințe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 9

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 9

2/27/2017 4:16:34 PM


14 Cum să‑ţi transmiţi mesajul: cuvânt cu cuvânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Care-i povestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Prezentări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Scenarii şi discursuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Din mers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Partea a IV-a CUM SĂ DEVII EXPERT ÎN DOMENIUL TĂU 15 Învăţarea agilă: cheia dezvoltării continue . . . . . 301 Nevoia de creștere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Învăţarea activă: Ce presupune? . . . . . . . . . . . . . . 303

Ritualul tău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

16 Pe plan profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Abilităţile profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Abilităţile sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Scenarii ipotetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Interviuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

17 Strategia ta: Fă‑ţi planul astfel încât să‑ţi atingi scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Scopul tău . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Strategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

GROW: Învaţă să creşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Reflecţii în încheiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Mentalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Continuă călătoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Lecturi suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

10

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 10

2/27/2017 4:16:34 PM


Mulţumiri

Le mulţumesc pe această cale lui Jonathan Shipley, Victoriei Roddam, lui Helen Rogers, Altheei Brooks, Antoniei Maxwell şi întregii echipe de la Hodder Education, pentru că mi‑au oferit această ocazie şi pentru sprijinul lor; lui Phil Poole pentru reţeta lui delicioasă, împărtăşită pe ultima sută de metri, şi lui Stephen Mear, pentru o coregrafie pe care mi‑o amintesc şi despre care pot vorbi şi după zece ani. Există mai multe persoane care au influenţat, într‑un fel sau altul, concepţiile mele privind memoria. Mulţumiri neobositului Steve Rogers pentru că m‑a iniţiat în lumea tehnicilor mnemonice la începutul anilor ’90; lui Mel Gordon pentru o carte care m‑a inspirat la începuturile carierei mele, ca actor, şi şi‑a lăsat amprenta asupra modului cum văd cultivarea memoriei; lui James E. Zull pentru că a scris o carte care a schimbat radical modul cum abordez formarea şi dezvoltarea personală; lui Tony Buzan pentru inspiraţia pe care mi‑a oferit‑o în zona Hărţilor Mentale, şi lui Anthony Robbins pentru strategiile lui, care m‑au inspirat să fac mai multe schimbări radicale de‑a lungul vieţii. Mulţumiri tuturor celor care mi‑au permis să folosesc fotografii realizate de ei şi pe‑acelea pe care le‑am putut tipări — Cola Richmond, Alison Shepherd, Carol Williams, Caroline Marsden, Emmalene Evans, John Norris, John Pasonage, Joseph Pitcher, Nathan Amzi (contact@amziphotography.co.uk), Tom Kershaw, Mark Stuart, Rebecca Thornhill, John Barr, Rebecca Lock, Steven O’Neill, Lorraine Chappell, Dermot Keaney, Stephen McCarthy şi Nick Brownlow 11

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 11

2/27/2017 4:16:34 PM


(cu mulţumiri speciale lui Nick pentru că m‑a ajutat cu documentarea). Le mulţumesc părinţilor mei pentru încrederea nestrămutată în toate proiectele mele; lui John şi Paul pentru sprijinul lor constant, şi trebuie să‑l pomenesc şi pe Dominic pentru cele câteva conversaţii care mi‑au dat avânt — ştii cine eşti. Mulţumiri speciale soţiei mele, Zoë, pentru sprijinul ei incomparabil, efortul de documentare, capacitatea de a părea interesată chiar şi la 3 dimineaţa şi motivaţia nepreţuită oferită în timp ce scriam cartea de faţă.

12

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 12

2/27/2017 4:16:34 PM


Despre autor

Pot spune sincer că, în tinereţe, nimeni n‑ar fi considerat că am o memorie prea bună. După ce am făcut cursuri de actorie, la sfârşitul anilor ’80, m‑am simţit întotdeauna relativ sigur pe mine când venea vorba să memorez scenarii; în schimb, era ceva mai dificil când încercam să reţin nume, informaţii curente şi cunoştinţe de cultură generală. Abia pe la douăzeci şi ceva de ani, după ce un bun prieten de‑al meu, Steve Rogers, mi‑a împrumutat un curs despre memorie, am avut un moment de „iluminare“, ca să zic aşa. Am asistat la exact aceeaşi reacţie din partea câtorva sute de oameni de‑atunci, momentul când ideea li se înfiripă treptat în minte, drumul de la creier pe buze, cum exclamă deodată: — De ce nu m‑a învăţat nimeni chestia asta când eram în şcoală? Pe mine m‑a prins; însă îmi doream să fac mai mult decât să reţin liste. Tânjeam să aflu în ce aspecte ale vieţii mele puteam aplica aceste tehnici. Cam la vreun an după asta, când jucam în producţia din West End a piesei Crazy for You, m‑a sunat agentul meu să mă întrebe dacă am vreo idee interesantă de emisiune TV. Ca actor, nu spui niciodată „nu“, ci „Mă gândesc şi revin cu un răspuns“. Părea o ocazie bună şi, în 30 de minute, elaborasem deja formatul unei emisiuni‑concurs numite Memory Masters: oameni obişnuiţi, din toate păturile sociale, care dovedesc capacităţi de memorare excepţionale după ce participă la un seminar intensiv de cultivare a memoriei. La o săptămână după ce îi scrisesem, am prezentat propunerea unei companii de producţie şi, un an mai târziu, se materializase sub forma unei emisiuni săptămânale pe BBC, la o oră de maximă audienţă, prezentată de Bob Monkhouse. 13

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 13

2/27/2017 4:16:34 PM


Aşa a început parcursul meu ca formator şi coach în lumea tehnicilor mnemonice şi a hărţilor mentale. În anul care a urmat, m‑am clasat pe locul şase în cadrul Campionatului Mondial de Memorare şi pe locul trei în lume ca Mare Maestru al Memoriei. Dar punctul meu de interes nu erau competiţiile, ci domeniile în care aceste tehnici îţi pot îmbogăţi viaţa. În ultimii 20 de ani, pe lângă activitatea mea ca actor, hipnoterapeut şi formator, am ţinut seminarii legate de memorie, hărţi mentale şi creativitate pentru organizaţii cum ar fi Rothschild, Lincoln National, Dyslexia Scotland, Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor şi BBC. Am lucrat cu elevi de toate vârstele şi am ţinut cursuri de formare la multe şcoli independente de primă mână din Marea Britanie, cum ar fi Eton, Roedean, Oakham, Woldingham, Oundle, St Bede’s, Whitgift şi St Peter’s (York). Totodată, în ultimii cinci ani, am fost solicitat să creez produse în format digital pentru BBC, Microsoft (Skyped), The Telegraph şi, mai nou, în calitate de director al Departamentului Digital în cadrul RouteMap (http://theroutemap.com), le‑am oferit asistenţă liceenilor în a‑şi dezvolta abilităţile necesare admiterii la universitate. Pasiunea mea şi experienţa acumulată în mai multe domenii mi‑au permis să dezvolt strategiile simple şi extrem de eficiente care fac obiectul cărţii de faţă, strategii menite să vă ajute să evoluaţi în carieră şi să descoperiţi cum vă puteţi îmbogăţi viaţa, fie că o faceţi în plan profesional sau personal, cu ajutorul artei memoriei. Conceptul de bază al cărţii de faţă este „ideea“ nu doar de a‑ţi aminti, ci a‑ţi aminti deliberat, şi nu doar spre a înţelege, ci totodată spre a acţiona şi a obţine rezultate concrete. Am avut şansa de a preda aceste strategii mai multor promoţii de elevi şi studenţi de toate vârstele şi sunt entuziasmat că acum am onoarea de a le împărtăşi cu voi. Mark Channon www.memoryschool.com

14

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 14

2/27/2017 4:16:34 PM


Introducere

E interesant de punctat că, iniţial, nu m‑am considerat, de fapt, „tipul cu memoria“, tehnicile mnemonice erau pur şi simplu o parte din ceea ce făceam. Deşi savuram tot procesul de pregătire la cel mai înalt nivel, participarea la diverse competiţii şi faptul că trăiam pe pielea mea impactul benefic pe care îl pot avea aceste tehnici în multe aspecte ale vieţii, pentru mine, cultivarea memoriei a fost întotdeauna un mijloc care slujeşte unui scop. Cred că asta e valabil şi acum şi de‑asta ţin să împărtăşesc ideile din volumul de faţă. S‑au scris multe cărţi pe tema asta de‑a lungul anilor şi am citit destule la viaţa mea. La început, ce căutam în majoritatea cărţilor de profil erau exemplele, „cum pun în practică ideea asta?“. Aici era ceva mai dificil şi, deşi s‑au scris lucrări excelente care oferă o foarte bună înţelegere a modului în care funcţionează tehnicile de memorare, am considerat întotdeauna că lasă de dorit sub aspectul îndrumării în aplicarea lor în viaţa de zi cu zi, al exerciţiilor care să‑ţi permită să te cufunzi în aceste practici până când devin o a doua natură. Dat fiind că am o formaţie eclectică, în care am abordat mai multe cariere (dansator, actor, dezvoltator, instructor, formator, manager de produs), întotdeauna mi s‑a părut evident că, pentru a înţelege cu adevărat ceva, trebuie să‑l trăieşti, să existe o formă de acţiune, că pentru a stăpâni o capacitate trebuie să te cufunzi în acea experienţă. Odată ce stăpâneşti acea abilitate, poţi opera în formă maximă şi poţi produce schimbările pe care le doreşti în viaţa de zi cu zi.

15

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 15

2/27/2017 4:16:34 PM


Voiam să învăţ să‑mi cultiv memoria ca să pot învăţa un rol mai repede pentru o probă, să pot înţelege programarea când am început să creez site‑uri, la sfârşitul anilor ’90, să pot reţine numele în cadrul unor întâlniri de afaceri, să‑mi amintesc aspecte importante despre alte persoane, să asimilez informaţii auzite în cadrul unor conferinţe, să pun la punct prezentări şi să le pot memora rapid, să mă „programez“ să‑mi amintesc anumite lucruri la un moment dat — şi lista continuă. Aproape de la început am fost atât de entuziasmat de ce se putea face, încât nu rezistam să nu le pomenesc oamenilor de aceste tehnici şi să încerc să‑mi dau seama cum îi puteau ajuta tehnicile de memorare. În acest scop, strategiile de învăţare şi tehnicile de memorare prezentate în cartea de faţă te vor purta într‑o călătorie de la înţelegere şi trăire prin cufundarea în aceste tehnici la alegerea modului în care le poţi aplica pentru a prelua controlul asupra mersului tău în carieră. Călătoria are patru destinaţii: • Fundamentele — Ideile pe care le vei învăţa în această secţiune te vor pregăti să abordezi strategiile prezentate în restul cărţii. • Un nou mod de a gândi — Aceasta e trusa ta cu instrumente; aici vei învăţa meşteşugul. • Cum să‑ţi aminteşti — Un prilej să te cufunzi în aplicarea acestor strategii. • Devino un expert în domeniul tău — Vei putea avea un impact concret în domeniul tău de activitate, punând în practică aceste abilităţi în viaţa ta de zi cu zi. Cartea e împânzită de casete cu titlul „Încearcă şi tu“. Când vezi o astfel de casetă, ar trebui să treci de la lectura pasivă la participarea activă; asta te va ajuta să înţelegi şi să memorezi mai bine informaţiile din capitol, precum şi să cauţi prilejuri de a aplica strategia sau conceptul respectiv în viaţa de zi cu zi. Toate casetele cu „Încearcă şi tu“ au o limită 16

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 16

2/27/2017 4:16:34 PM


de timp: atât ţi se alocă pentru rezolvarea fiecărui exerciţiu. Unele pot fi efectuate mai repede şi altele iau mai mult timp, dar toate îţi impun o limită de timp spre a putea parcurge cartea într‑un ritm susţinut. Fiecare individ este aparte, aşa că acestea sunt doar orientative. Dacă realizezi că nu te‑ai încadrat în limita de timp, poţi fie să te întorci la acel exerciţiu ulterior, fie să‑l reiei pe ceas. În funcţie de randamentul tău la momentul respectiv, poţi opta să faci exerciţiile în timp ce parcurgi cartea şi să le consideri sesiuni de training sau să faci însemnări la exerciţiile care îţi stârnesc interesul şi să revii ulterior la ele. Chiar dacă un exerciţiu nu ţi se pare foarte relevant, citeşte‑l şi gândeşte‑te în ce aspecte ale vieţii l‑ai putea aplica. Încearcă un exerciţiu chiar acum: fiecare casetă conţine un joc scurt sau un exerciţiu de efectuat.

Încearcă şi tu: Scopul tău Timpul alocat: 10 minute

* Fără să te gândeşti prea mult, răspunde la aceste întrebări (Dacă ai hârtie şi pix, notează‑le). • De ce citeşti cartea de faţă? • Cu ce speri să te alegi? * Dacă n‑ai făcut deja acest lucru — „previzualizează“ cartea (nu‑ţi acorda mai mult de 5 minute); răsfoieşte‑o şi fă‑ţi o idee despre ce e vorba. Anumite părţi o să‑ţi atragă atenţia: uită‑te la ele, dar nu încerca să le memorezi. * Parcurge neapărat paşii de mai sus înainte de a citi ce urmează. * Fă notiţe cu orice îţi aminteşti din ce ţi‑a atras atenţia, pot fi unul–două lucruri sau pot fi până la 20.

17

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 17

2/27/2017 4:16:34 PM


Deja ai potenţialul să‑ţi aminteşti orice îţi propui să‑ţi aminteşti. Dat fiind că citeşti cartea de faţă, probabil că eşti în căutarea unor metode de a‑ţi îmbunătăţi memoria actuală sau a unor idei practice legate de cum te‑ar putea ajuta asta în viaţa de zi cu zi sau pe plan profesional. Poate că unii dintre voi doriţi doar să deveniţi mai competenţi, asimilând tehnicile de bază care vă vor permite să îndepliniţi sarcini specifice. Alţii poate că îşi doresc să aprofundeze, să‑şi dezvolte capacitatea de a fi mai eficienţi în plan personal şi de a utiliza aceste tehnici în carieră. Poate că vreţi să atingeţi un nivel de excelenţă sau de măiestrie care să se răsfrângă în toate sferele vieţii, un nivel la care nu vă mai gândiţi că aplicaţi o tehnică, ci a devenit, pur şi simplu, un mod de a face, de a învăţa, de a acţiona şi de a‑i călăuzi pe ceilalţi. Nu există nicio baghetă magică şi, deşi veţi putea să memoraţi mult mai repede, să vă amintiţi mai multe şi să reţineţi mai mult informaţiile, ca pentru orice talent, e nevoie de timp şi implicare spre a atinge excelenţa. Scopul cărţii de faţă nu este acela de a vă oferi o înţelegere detaliată a modului „cum funcţionează creierul“, ci mai curând să vă ofere tehnici mnemonice şi strategii de învăţare care vă vor da un plus de valoare în viaţa de zi cu zi şi pe plan profesional. Intenţia nu este să vă ajut să vă amintiţi „tot“ ce citiţi sau ce aţi făcut, ci să vă ofer abilităţile necesare spre a vă aminti „orice“ vă propuneţi. Tehnicile mnemonice sunt foarte personale şi pot fi interpretate în multe feluri. Scopul vostru ar trebui să fie acela de a lua ce citiţi aici, de a experimenta şi a asimila. Orice cale aţi alege, strategiile prezentate aici vă pot ajuta să faceţi schimbări majore în viaţă şi în carieră. Distracţie plăcută şi să vă bucuraţi de această călătorie!

18

CUM SĂ-ŢI CULTIVI MEMORIA

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 18

2/27/2017 4:16:34 PM


Partea I Fundamentele

„Eforturile şi curajul nu sunt de‑ajuns fără un scop şi o ţintă.“ — John F. Kennedy

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 19

2/27/2017 4:16:34 PM


cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 20

2/27/2017 4:16:35 PM


1 Memoria

În capitolul de faţă vei descoperi: • Importanţa memoriei pentru tine • Tipurile de memorie la care se referă oamenii în general • Elementele componente ale memoriei • Mai multe despre arta memoriei Scopul capitolului de faţă nu este să îţi ofere o vedere detaliată asupra creierului, ci să îţi dea prilejul de a reflecta asupra importanţei memoriei în viaţa ta, asupra diverselor tipuri de memorie cu care eşti familiarizat(ă) şi asupra propriilor capacităţi. Operând o „schimbare“ în percepţie şi, implicit, în convingerile tale despre ce e posibil, poţi începe să depăşeşti orice idei preconcepute despre utilizările practice ale tehnicilor de memorie.

Memoria ta Se pare că, în lumea în care trăim, în care ni se cere să ne amintim din ce în ce mai multe lucruri, ar trebui să punem accentul nu doar pe „ce ne amintim“, ci şi pe „cum ne amintim“. Ne ia ani până învăţăm să citim şi să scriem şi luni sau ani până deprindem un sport, dar, când vine vorba de învăţat, în general, şi despre tehnici de învăţare, în particular, mergem pe minima rezistenţă. O posibilă explicaţie e faptul că aceste tehnici nu ne sunt la îndemână la momentul potrivit sau se presupune, poate, că e o pierdere de timp sau că e mai uşor 21

cum sa-ti cultivi memoria_27 februarie2017_BT.indd 21

2/27/2017 4:16:35 PM

Cum sa-ti cultivi memoria  

The first pages from the book. Copyright © Editura LIFESTYLE PUBLISHING 2017. www.lifestylepublishing.ro

Cum sa-ti cultivi memoria  

The first pages from the book. Copyright © Editura LIFESTYLE PUBLISHING 2017. www.lifestylepublishing.ro

Advertisement