Page 1


Despre

Anotimpurile vie¡ii Aceastå carte este adresatå tuturor oamenilor care vor sim¡i nevoia s-o citeascå, din diferite motive. Este o perspectivå filozoficå asupra legåturilor fire¿ti dintre legile naturii ¿i oameni. Define¿te într-o manierå unicå modul în care via¡a ¿i afacerile sunt precum trecerea anotimpurilor. Anotimpurile vie¡ii ar fi putut fi scriså de fiecare dintre noi, pentru cå este povestea tuturor. Se apleacå atât asupra triumfului, cât ¿i a tragediei... ªi asupra efectelor pe care le au în ceea ce prive¿te calitatea vie¡ii noastre individuale. Cuvintele cuprinse în paginile acestei cår¡i sunt fundamentale pentru ideile ¿i filozofia lui Jim Rohn, pe care le prezintå în conferin¡ele ¡inute peste tot în America ¿i în lume. Vehiculul producerii ¿i popularizårii principiilor sale, Jim Rohn International a devenit una dintre pove¿tile de succes care s-a construit prin implementarea opiniilor sale. Compania are scopul de a expune ideile atât de pre¡ioase, oriunde existå un public dornic så le asculte. Anotimpurile vie¡ii va fi, la un moment dat, consideratå drept piatra de hotar a unui nou tip de gândire... capabil de a transforma oameni ¿i organiza¡ii ¿i de a le conduce din håurile mediocritå¡ii spre culmile împlinirii. Aceastå carte este deschizåtoarea de drumuri pentru multe produse pe care Jim Rohn International le va concepe ¿i le va împårtå¿i lumii. Abundå de idei pline de inspira¡ie, cuprinde adevårul ¿i identificå liniile de conduitå pentru cei care sunt în cåutarea unei vie¡i mai bune. Pentru cei care încearcå så se descopere, aceastå carte poate fi cheia care va descuia u¿a spre o nouå lume de împliniri ¿i satisfac¡ii personale.


Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale a României ROHN, JIM Anotimpurile vie¡ii / Jim Rohn; trad.: Ana-Maria Murariu. Bucure¿ti : Amaltea, 2006 ISBN (10) 973-7780-47-7 ISBN (13) 978-973-7780- 47-8 I. Murariu, Ana-Maria (trad.) 159.9

THE SEASONS OF LIFE JIM ROHN © 1981, 2002 by Jim Rohn International ANOTIMPURILE VIEºII JIM ROHN ISBN (10) 973-7780-47 -7 ISBN (13) 978-973-7780-47 -8 © 2006 – EDITURA AMALTEA


Cuprins Cuvânt înainte .......................................................................... 9 I.

Ciclurile ¿i anotimpurile vie¡ii .................................... 11

II.

Efectele circumstan¡elor sau mediului ....................... 17

III.

Valoarea atitudinilor .................................................... 43

IV.

Tiparul constant ¿i previzibil al schimbårii .............. 51

V.

Primåvara ...................................................................... 59

VI.

Vara ................................................................................. 79

VII. Toamna ........................................................................... 93 VIII. Iarna ............................................................................. 105 IX.

Înfrângerea – cel mai prielnic început ...................... 117

Despre autor .......................................................................... 125 Despre Jim Rohn................................................................... 127

7


Cuvânt înainte

J

ohn Kennedy a fåcut o remarcå potrivit cåreia Winston Churchill „a mobilizat limba englezå ¿i a trimis-o la luptå.“ Genera¡iile trecute au auzit cuvintele tulburåtoare ale lui Cicero, Daniel Webster, Disraeli, Churchill ¿i Kennedy... oameni cårora Creatorul lor le-a dåruit harul de a schimba cursul istoriei umanitå¡ii ¿i calitatea vie¡ii fiecårui om în parte prin cuvintele lor me¿te¿ugite. Jim Rohn, un contemporan al nostru, a fost dåruit cu un asemenea har. Conferin¡ele sale inspira¡ionale ¿i apari¡iile în fa¡a publicului american ¿i nu numai au schimbat vie¡ile a sute de mii de oameni. El are capacitatea unicå de a descoperi miraculosul ascuns sub masca obi¿nuitului ¿i de a da grai acestor revela¡ii prin cuvinte care îi ating în mod unic pe to¡i cei care le ascultå. Anotimpurile vie¡ii este o incursiune momentanå în profunzimea caracterului lui Jim Rohn. Abilitatea sa de a trezi spiritul adormit dinlåuntrul fiecåruia dintre noi este mai mult decât bine-venitå în aceastå perioadå de schimbåri ¿i provocåri. Aceasta este prima carte a domnului Rohn, dar nu este ultima. Colaborarea cu el la scrierea acestei cår¡i m-a fåcut så îmi dau seama cå lumea are nevoie de el. Ideile sale despre scopuri, dezvoltare personalå, abilitå¡i de lider ¿i eficien¡a comunicårii sunt necesare în toate domeniile educa¡iei, administrative ¿i în afaceri... iar contribu¡ia sa la ameliorarea calitå¡ii vie¡ii de familie este nemåsuratå. Aceastå carte este destinatå så devinå o capodoperå a creativitå¡ii literare. Ronald L. Reynolds

9


I Ciclurile ¿i anotimpurile vie¡ii Timp de ¿ase mii de ani – de când istoria se înregistreazå în scris – oamenii au intrat în aceastå lume, au primit educa¡ie din partea pårin¡ilor, educa¡ie ¿colarå ¿i au adunat tot felul de experien¡e de via¡å; mul¡i ¿i-au stabilit scopuri ambi¡ioase ¿i au visat vise måre¡e, dar în ziua în care ¿i-au dat ultima suflare, nu au låsat în urmå nicio dovadå a existen¡ei lor, în afarå de un certificat de na¿tere, o piatrå de mormânt ¿i o jumåtate de milion de dolari cheltui¡i pe bunuri ¿i servicii – în curgerea dintre un început umil ¿i un final tåcut. S-au scris cår¡i despre împlinirea personalå, se ¡in conferin¡e despre gåsirea succesului ¿i to¡i cei care au întâlnit ¿i au îmbrå¡i¿at de bunåvoie succesul î¿i împårtå¿esc ideile ¿i perspectiva cu cei care vor så asculte. Unii capåtå bogå¡ii lume¿ti cu pre¡ul pierderii prietenilor ¿i destråmårii familiilor. Pentru al¡ii, ¿i bogå¡iile, dar ¿i familiile fericite råmân un vis neîmplinit. Majoritatea se încadreazå în douå categorii – fie såraci, care încearcå så devinå boga¡i, fie boga¡i care încearcå så descopere fericirea pe care o aveau când erau såraci.

11


12

ANOTIMPURILE VIEยบII


I. Ciclurile ¿i anotimpurile vie¡ii

13

Aceastå carte, o colec¡ie de idei ¿i observa¡ii adunate pe parcursul a patru decenii, va încerca så vorbeascå despre via¡å, curgerea ¿i evenimentele ei, scop, oportunitå¡i ¿i provocåri. Nu are menirea de a se erija într-un tratat despre cum så ob¡ii succesul sau cum så evi¡i e¿ecul. Dacå via¡a ar avea asemenea råspunsuri la întrebåri vechi de când lumea, nu s-ar mai face încercåri de a råspunde ¿i am fi cu to¡ii oameni de succes. De fapt, ceea ce se dovede¿te a fi formula succesului pentru unul dintre noi, poate duce la pråbu¿irea altuia. A¿a cum Creatorul nostru ne-a fåcut unici, El a rezervat, pentru fiecare dintre noi, råspunsuri unice la aceastå provocare care este via¡a.


14

ANOTIMPURILE VIEºII

Prin urmare, scopul acestei cår¡i este acela de a de¿tepta în fiecare dintre noi bagajul de inspira¡ie ¿i råspunsurile care sunt în stare latentå, încå de la na¿tere – în mintea ¿i inima fiecåruia dintre noi.


I. Ciclurile ¿i anotimpurile vie¡ii

15

Haide så descoperim propriile noastre råspunsuri la provocårile individuale pe care le avem de înfruntat prin explorarea ciclurilor ¿i anotimpurilor vie¡ii.


16

ANOTIMPURILE VIEยบII


II Efectele circumstan¡elor sau mediului Fiecare dintre noi, bogat sau sårac, tânår sau båtrân, ¿colit sau nu, poartå amprenta tuturor evenimentelor ¿i oamenilor cu care a intrat în contact încå din momentul venirii pe lume. Fiecare gând care s-a råsfrânt asupra noastrå a avut un efect pentru ceea ce suntem în clipa de fa¡å. Fiecare film. Fiecare revistå sau fiecare carte. Fiecare emisiune TV. Fiecare dezamågire, triumf, îndoialå, vis sau iubire pe care am tråit-o – toate au avut un impact asupra noastrå. Ceea ce suntem ¿i ceea ce avem, toate au låsat o urmå în noi. Omul are tendin¡a de a învinovå¡i pe oricine altcineva sau orice altceva pentru incapacitatea noastrå de a evolua – guvernul, competi¡ia, managerii, infla¡ia, tariful orelor de muncå ¿i chiar traficul, sau chiar vremea, toate sunt vinovate pentru ceea ce ni se întâmplå. Acei oameni sau evenimente care ne-au influen¡at – favorabile sau nu – au råmas acum în urma noastrå. Ceea ce s-a întâmplat chiar ¿i în ziua ce tocmai a trecut nu mai poate avea niciun fel de consecin¡å, decât dacå noi permitem så aibå. Numai lucrurile ¿i oamenii care au un impact asupra noastrå aståzi au importan¡å – dar ¿i în zilele ce vor veni. Ceea ce am fost nu mai putem schimba. Ceea ce putem deveni este o oportunitate nelimitatå, nemårginitå. Prin urmare, nu permite¡i fostelor gre¿eli ¿i e¿ecuri så afecteze posibilitå¡ile viitoare ¿i actuale. Cea mai mare valoare a trecutului este cât de în¡elept îl investim în viitor. Fie ca trecutul så fie un instrument pentru ca viitorul så fie atât plåcut, cât ¿i profitabil. 17

Anotimpurile vietii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you