Page 1

dina4:Maquetación 1

19/11/10

13:12

Página 1

Belluguets Pissarra Digital Interactiva (PDI) Fitxes PDI Fitxes PDF disponibles a www.ecasals.net

El primer material d’Educació Infantil dissenyat per a la Pissarra Digital Interactiva. Una forma pràctica, divertida i amena d’utilitzar la pissarra digital a classe. Fitxes PDI: resolució de fitxes en pissarra digital. compatibles amb tots els models de Pissarra Digital Interactiva

90

• complementen els mitjans tradicionals. Fitxes PDI • atenen la diversitat de l’aula. • són motivadores: augmenten les ganes d'aprendre. • són participatives: la resposta immediata afavoreix la interacció. Inici

Resolució

Fitxes PDF: projecció de fitxes en pissarra digital.

Fi

Belluguets_3-5_fitxes PDI  

Inici Resolució Fi El primer material d’Educació Infantil dissenyat per a la Pissarra Digital Interactiva. • complementen els mitjans tradic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you