Page 1

Henrik Colding-Jørgensen Toccata, Aria e Minuetto (1986) for oboe solo

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Henrik Colding-Jørgensen Toccata, Aria e Minuetto (1986) for oboe solo

OPFØRELSESNOTER Inspireret af en artikel af Helen Jahren i tidsskriftet Nutida Musik - og samtidig inspireret af de klassiske satsformer - blev det i 1986 til et tresatset værk for solo obo: Toccata, Aria e Minuetto. Dette er dog ikke titlerne på de enkelte satser, de hedder blot I, II og III. På en måde er hele værket inkarneret toccata, arie og menuet; dog skinner de tre karakterer tydeligst igennem i hver sin sats. Det er meget krævende musik at udføre, ofte på grænsen af det mulige: 1. satsen (libero, espressivo) uden egentlige hvilepunkter, hovedsagelig bestående af hurtige tonestrømme, arpeggi og triller, dog indledt og afsluttet af mere statiske, abrupte afsnit; 2. satsen (adagio cantabile) af overvejende melodiske og motiviske gestalter, i begyndelsen behersket, men snart bredt ud i voldsomme intervalspring over instrumentets 3 oktaver. For 3 oktaver har det jo, når Helen Jahren spiller. I 3. satsen (andante) tilløb til rytmiske og melodiske gestalter og fraseringer, dog efterhånden mere splittet og retningsløst. Toccata, aria e minuetto - spil, sang og dans. Det er absolut musik, og hvad musikken siger, kan kun siges af den selv. Værket blev uropført af Helen Jahren den 21. november 1993. Henrik Colding-Jørgensen


Toccata, Aria e Minuetto per oboe solo

I

U &˙

libero, espressivo

#œ #œ

P

U #œ nœ .

-œ œ bœ bœ bœ n œ œ bœ bœ œ œ & nœ #œ U œ b ˙ .. œ œ

libero, espressivo

&

œ b ˙ .. œ œ

F n -œ

poco riten.

U˙ n U

f

U #œ nœ n -œ b œ nœ nœ bœ nœ œ bœ nœ bœ œ # œ‡ f # œ # œ nU˙ . , U˙ U œ #œ bœ œœ J b œ nœ œ #˙ . f f

moderato

U & nw F

n œ n œ #Uœ . nœ

œ #Uœ œ œ

bœ bœ

Henrik Colding–Jørgensen 1986

œ œ œ U U ord. riten.

F

n wP

œ # œ œ # œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ œ

moderato

frull.

ord.

n œ- U > Ÿ ~~~~~ >j Ÿ ~~~ > Ÿ ~~ >j Ÿ~~ n œ # œ œ # œ œ j ~~~~~ œ ~~~ j ~~ œ ~~ œ #œ œ · œ # œ # œ ˙ œ #œ œ œ œ bœ & œ- œ P F presto, libero

n œ # œ œ n œ b œ # œ œ # œ # œ œ n œ n œ n œ # œ b œ n œ >j Ÿ ~~ nœ #œ ~~ >j Ÿ ~~~ œ n œ œ ~~~ œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ &œ F f f & & &

œ #œ œ nœ œ œ bœ #œ bœ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ nœ œ œ nœ nœ œ œ #œ œ #œ bœ

nœ #œ U

poco più mosso

nœ œ œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ bœ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ più

œ #œ

f

#œ #œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ nœ #œ œ œ bœ #œ œ œ œ nœ bœ œ nœ #œ œ œ œ

© 2012 by Edition·S, Copenhagen


>j Ÿ~~ > Ÿ ~~~~~~~ œ # œ ~~ œ . # œj œ ~~~~~~~ a tempo

&

,

U

#œ #œ nœ bœ nœ œ #œ œ nœ nœ nœ #œ bœ œ œ # œ œ nœ #œ #œ f

& #œ #œ nœ nœ #œ nœ #œ #œ œ #œ œ bœ œ œ nœ bœ nœ œ #œ #œ œ #œ œ nœ œ œ nœ nœ meno f , libero j & nœ œ #œ œ #œ bœ œ œ œ œ j ˙ œ bœ . n˙ œ bw F f &

U

a tempo, ma poco meno mosso

#œ #œ œ œ œ #œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ n œ œ # œ œ œ nœ œ œ œ #œ #œ F

œ & #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ nœ nœ œ œ #œ œ #œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ meno f &

>j Ÿ~~~~~ œ # œ ~~~~~

p

U

flz.

Ͼ b Ͼ f

Ͼ

Ͼ

Ͼ

Ͼ

Ͼ

Ͼ b Ͼ b Ͼ

Ͼ

Ͼ

>j #œ

Ÿ ~~~~~~~ ~~~~~~~ œ œ

P

Ͼ b Ͼ b Ͼ

bœ nœ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ b˙ U & æ b œæ æ œæ æ œæ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ bœ œ œ ƒ F P f Aœ & J

œ.

j bœ œ & œ œ poco riten.

U & # ˙ .. F

œ.

p

U

U˙ . # U

a tempo

F

œ

libero

flz.

U œ #w P

#U˙

U œ nœ #œ .

libero, espressivo

P

œ

œ œ nU˙ .. #œ œ

U œ œ n˙ #œ

U #œ ˙ # œ #œ

U # œ ˙. #œ #œ U riten. œ n ˙ .. p

bœ nœ , nœ b œ‡

U poco 5


II adagio cantabile

&

œ F

œ

nœ P

#œ œ

#œ œ nœ

œ j #œ œ nœ ≈ & bœ #œ #œ œ nœ #œ P F P &

nœ F

bœ œ

& n œ‡ œ

&

‡ nœ #œ

#œ nœ

& nœ P

œ

œ bœ

œ œ # œ-

#œ nœ

œ bœ

b -œ P

œ p

P

n œ-

‡ n -œ ≈ -œ f

œ bœ

œ œ #œ

b œ œ b œ-

# -œ‡ ≈ # œ f F

bœ nœ ≈ F

œ bœ F œ œ

b -œ ≈ n -œ F

>

b œ œ b -œ

-

nœ f

œ

œ œ b -œ ≈

nœ P

nœ nœ

-

nœ P

nœ ≈ #œ & nœ ≈ œ ≈ nœ œ #œ œ F P F P

bœ œ

b -œ ≈ -œ ≈ F

b œ n œ b œ-

b -œ

F

œ #œ

œ #œ

#œ f

> ‡ #œ

œ

bœ #œ œ

n -œ‡ f

nœ nœ #œ

poco meno mosso e più cantabile

# œ n œ œ flz.j n œæ

‡ #œ ≈

f

n -œ‡ œ b œ f F œ #œ

‡ n œ œ ≈ n œ‡ n œ. . F

œ bœ

# œ œ # œ-

j #œ

nœ œ #œ

b œ œ b -œ

,

6

F

poco più mosso

n œ‡ b œ œ ≈

a tempo

œ

n œ. ≈ # œ. ≈

œ œ # œ- œ b œ

œ bœ

# œ œ # œ-

#œ p


>

Æ nœ n œ # œÆ œÆ n œ # œÆ # œÆ œÆ n œ # œ œ n œ œ flz.j > # œ & n œæ n œ‡ P p P nœ

& bœ F

p

j & n œæ # œ‡ # œ > P P > œ#œ

&

> ‡ nœ

P

&

œ #œ bœ œ

flz.

& bœ æ flz.

& nœ æ f

nœ œ #œ

flz.

& #œ P >

Æ # œÆ œÆ œ # œÆ # œÆ œÆ n œ

> ‡ #œ

F

nœ > bœ nœ

nœ æ

œ

p

> ‡ #œ nœ

œ

#œ p

F

#œ bœ

œ

>‡ nœ #œ

> flz. j œ # œ n œæ

flz. flz.

nœ æ

æ

> ‡ #œ

flz.

nœ æ

>‡ œ #œ

flz.

#œ æ

œ

> ‡ œ #œ

#œ œ nœ

P

> œ nœ

j > #œ œ # œ n œæ # œ‡ P >

œ

> ‡ nœ #œ

> nœ

> ‡ bœ

flz.

nœ æ

j æœ

œ

flz.

nœ æ

> #œ œ

> bœ

flz.

nœ æ

> ‡ nœ

flz.

flz.

bœ æ

> ‡ #œ

œ

æ

bœ > > J

nœbœ

> ‡ bœ

J

f

> ‡ œ #œ

œ

> ‡ œ #œ

> ‡ bœ nœ

flz.

#œ œ

bœ nœ P

tempo primo libero con forza

,

j n Ͼ F >

Æ Æ Æ œÆ b œ # œÆ n œ œÆ b œ œ

flz.

flz.

nœ nœ #œ

flz.

j nœ œ bœ œ nœ œ #œ n œæ P F > œ œ

œ bœ #œ œ

Æ Æ Æ Æ œÆ b œ # œÆ n œ œÆ b œ œ

œ bœ œ

> œ nœ #œ ‡ œ #œ nœ P p

flz.

J

ƒ

a tempo

>

nœ nœ

> nœ bœ nœ

œ

nœ æ

poco più mosso

> > bœ nœ

>

>‡ #œ

flz.

nœ æ

> ‡ nœ bœ > ‡ #œ

œ

> nœ bœ

bœ > > J

bœ nœ

> ‡ nœ #œ

>

bœ 7


III

-œ n œ b -œ œ œ œ # b œ œ b -œ n œ -œ #œ œ œ nœ œ œ nœ #œ œ- œ -œ f libero

andante

- & œ #œ F

bœ & bœ nœ ≈ n -œ F

# -œ œ œ œ œ # œ # -œ # œ

a tempo

œ

œ

#œ #œ # œ œ

n -œ n œ

libero œ # -œ n œ

f

rit. a tempo nœ #œ 3 nœ nœ 3 # œ œ # œ n œ # œ n -œ # œ # œ- n œ bœ nœ bœ - #œ nœ nœ bœ & -œ 3 F

œ-

3

œ

nœ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ- b œ b œ œ n œ œ œ œ # -œ # œ œ n -œ b œ bœ poco f F Ua piacere U U n w lunga , U n œ # œ œ #œ #œ U # œ œ- n œ œ # œ- n œ # œ #œ nœ #œ

&

# œ-

f

a piacere

&

f

œ n œ œ b œ œ # œ-

ƒ

œ n œ œ b œ œ-

œ b œ œ # -œ

5

& # œJ n œ .

F

3

, #œ p

œ-

œ

,œ.

rit.

più

p

œ J

œ n œ œ- œ , a tempo

-œ # œ # œ F

œ

# œ-

P

- nœ # œ #œ -œ

a tempo 3 œ- # œ œ œ nœ bœ œ bœ n -œ b œ b œ œ b œ n œ -œ œ & nœ bœ # -œ b -œ n œ -œ b œ f F 8 libero

n œ-

#œ n œ œ œ


œ ,

rit. a piacere nœ bœ œ nœ 3 #œ #œ #œ nœ nœ n œ œ & n œ # -œ n œ œ b œ 3 - 3 f F libero

, bœ

œ & #œ #œ #œ #œ p & bœ

F

&œ p

& # œ-

&

poco

œ-

œ n œ-

-œ # œ b œ-

n œ-

nœ œ-

n œœ-

# œ- #œ n œ-

n œn œ-

# œ# œ-

&# œ b œ b -œ quasi

,

n œpiù

œ nœ œ #œ

F

f ,

nœ œ œ œ

nœ œ nœ nœ #œ œ œ #œ

b œ-

# œ-

œ # œ n œ œ- # œ

, n œ-

œ

œ-

n œ-

n œ#œ

nœ F

# œ-

# œ # -œ

œ

nœ bœ bœ

, n œ-

n œ n -œ bœ P

poco

,

f

n -œ

U

flz.

b œ-

b œ-

# œ-

U

> jœ bœ

P

#œ bœ

bœ # -œ œ n œ n œ n œ n œ œ b œ # œ n œ œ # œ più p poco

poco

U˙ . @@ p

n œ-

W

,

n -œ

quasi

,

a tempo calmo e cantabile

lunga

œ #œ #œ nœ #œ œ nœ nœ #œ nœ bœ nœ

-œ b œ n œ p

# œ # œ-

n œ-œ œ # œb œ œ # œ bœ bœ nœ nœ œn œ #œ F , nœ n œ- - n œn œ n œ œ # œ nœ bœ #œ œ n œœ- # œF

#œ f

œ

œ

a piacere

U

& #œ nœ #œ #œ nœ œ nœ #œ nœ

&

f

b œ n œ # œ- n œ œ n œ b œ œ bœ

rit.

œ- n œ

œ

a tempo

rit.

b -œ P

nœ ,

p

#œ nœ #œ œ œ œ

,

ord.

f

F

P

9

Toccata, Aria e Minuetto  

Score by composer Henrik Colding-Jørgensen "Toccata, Aria e Minuetto" (1986).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you