Page 1

Jexper Holmen Swagger Midwinter

(2006)

for saxophone quartet Dur. 9’

for the Copenhagen Saxophone Quartet

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

With support from the Danish Composers’ Society and Koda’s fund for Social and Cultural Purposes Støttet af Dansk Komponist Forening og Kodas nationale midler

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Jexper Holmen Swagger Midwinter

(2006)

for saxophone quartet Dur. 9’

PERFORMANCE NOTES

OPFØRELSESNOTER

Generally

Generelt

The entire piece should be played with a relaxed breath and ultra legato. It is of no consequence if the tempo ends up being slower than that which is written.

Det hele skal spilles roligt åndende og ultra legato. Det gør ikke noget, hvis tempoet bliver langsommere, end der står skrevet.

Vibrato

Vibrato

Play only vibrato when it is specifically written in the part.

Spil kun vibrato, når det er skrevet specifikt i stemmen.

Multiphonics

Multiphonics

The piece’s 3 movements consist entirely of multiphonics. Select 6 different multiphonics which function best in quiet nuances. The greater the sounding difference between them, the better. In the score and parts each multiphonic is simply notated with a single notehead. The lightest sounding multiphonic is notated highest, the next lightest multiphonic next highest, and so on:

Stykkets 3 satser består udelukkende af multiphonics. Valg 6 forskellige multiphonics, der fungerer godt i svage nuancer. Jo mere forskelligt de klinger, des bedre. I partituret og stemmerne er hver multiphonic blot noteret med én node. Den lysest klingende multiphonic er noteret øverst, den næstlyseste næstøverst og så fremdeles:

dark

light


Swagger Midwinter  

Score of composer Jexper Holmen Swagger Midwinter (2006).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you