Page 1

Hanne Ørvad Sangenes Have

(1996)

Garden of Songs for soprano & tenor soloists, mixed choir & wind quintet Dur. 26’

Composed for the Helsingør Chamber Choir & The Wind Quintet Pentaque - Texts from the Song of Songs.

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Hanne Ørvad Sangenes Have

(1996)

Garden of Songs for soprano & tenor soloists, mixed choir & wind quintet Dur. 26’

TEXTS FROM THE SONG OF SONGS TEKSTER FRA HØJSANGEN l.Sang Kom med mig fra Libanon, brud, kom med mig fra Libanon, stig ned fra Amanas tinde, fra Senirs og Hermons tinde, fra løvers huler, fra panteres bjerge! Til dagen svales og skyggerne længes, vil jeg vandre til myrrabjerget og vellugtshøjen. Stå op, min veninde, du fagre, kom, min due i fjeldets kløfter, i bjergvæggens skjul! Lad mig skue din skikkelse, høre din røst, thi sød er din røst og din skikkelse yndig. Til dagen svales, og skyggerne længes, kom hid min ven, og vær som gazellen, som den unge hjort på duftende bjerge! 2.Sang Jeg er Sarons rose, dalenes lilje. Som en lilje midt iblandt torne er min veninde blandt piger. Som et æbletræ blandt skovens træer er min ven blandt unge mænd I hans skygge har jeg lyst at sidde, hans frugt er sød for min gane. Hvor du er fager, min veninde, hvor du er fager, dine øjne er duer! Hvor du er fager, min ven, ja, dejlig er du, vort leje er grønt, vor boligs bjælker er cedre, panelet cypresser! 3.Sang Min ven er som en gazelle, han er som den unge hjort. Se, nu står han bag vor mur. Han ser gennem vinduet, kigger gennem gitteret. Min ven stemmer i og siger så til mig: Stå op, min veninde, du fagre, kom! Thi nu er vinteren omme, regntiden svandt, for hen, blomster ses i landet, sangens tid er kommet, turtelduens kurren høres i vort land.

4.Sang Hvo er hun, der titter frem som morgenrøden, fager som månen, skær som solen, frygtelig som hære under banner? Jeg gik ned i nøddehaven for at se, hvor det grønnes i dale, for at se, om vintræet skød, om granattræet nu stod i blomst. Fang os de ræve, de ræve små, som hærger vinen, vor blomstrende vin! Min ven er min, og jeg er hans, som vogter blandt liljer. l.Ritornel Jeg besværger eder, Jerusalems døtre, ved gazeller og markens hjorte: Gør ikke kærligheden uro, væk den ikke, før den ønsker det selv! 5. Sang Jeg sov, men mit hjerte våged; tys, da banked min ven: “Luk op for mig, o søster, min veninde, min due, min rene, thi mit hoved er fuldt af dug, mine lokker af nattens dråber.” Gennem gluggen rakte min ven sin hånd, det brusede stærkt i mit indre. Jeg stod op og åbned for min ven; mine hænder drypped af myrra, mine fingre af flydende myrra, da de rørte ved låsens håndtag. Så lukked jeg op for min ven, men min ven var gået sin vej. Jeg var ud af mig selv ved hans ord. Jeg søgte, men fandt ham ikke, kaldte, han svared mig ikke. 6. Sang Hvor er din ven gået hen, du fagreste blandt kvinder? Hvor har din ven vendt sig hen? Vi vil søge ham med dig. Min ven gik ned i sin have, til balsambedene, for at vogte sin hjord i haverne og sanke liljer. Jeg er min vens, og min ven er min, han, som vogter blandt liljer. Du er fager, min veninde, som Tirza, yndig som Jerusalem, frygtelig som hære under banner.


2.Ritornel Jeg besværger eder, Jerusalems døtre: Gør ikke kærligheden uro, væk den ikke, før den ønsker det selv! 7. Sang Min søster, min brud er som en lukket have, en lukket kilde, et væld under segl. Min haves væld er en brønd med rindende vand og strømme fra Libanon. Nordenvind, vågn, søndenvind, kom, blæs gennem min have, så dens vellugt spredes! Min ven komme ind i sin have og nyde dens udsøgte frugt! 8.Sang Hvor herlig er din kærlighed, min søster, min brud, hvor er din kærlighed god fremfor vin, dine salvers vellugt fremfor alskens vellugt! Dine læber drypper af sødme, min brud, under din tunge er honning og mælk; dine klæders duft er som Libanons duft. 9.Sang Læg mig som en seglring på dit hjerte, som en armring om din arm! Thi kærlighed er stærk som døden, dens gløder er brændende glød, dens lue er HERRENS lue. Mange vande kan ikke slukke den, strømme ej skylle den bort. Gav nogen alt gods i sit hus for kærlighed, hvem ville agte ham ringe? Coda Til dagen svales, og skyggerne længes, kom hid min ven, og vær som gazellen, som den unge hjort på duftende bjerge!


Hanne Ørvad

SANGENES HAVE Tekster fra Højsangen F o r sopran- og tenorsoli, blandet kor og blæserkvintet

ESf7tSs{Vo

J=Go l/1=-~ 1-~:-1~- 1 ~

~.....~~

-' cL i c.

1

1

!

l

:l

i

l

l

: ''

l l

l

i

;l

;

l

l

l

! :

' l':

l

!

'

!

l

'

li

i

l

l

#l>J .

. i

r

:f

l

F+=-l

i

l

'

l

l

l

~

l

;

i

:

r[a3· ·1 --~~ - -i' :. l l l-t ~ ... Jl l l i .l l l j'11-1t ' ; ..,.. l J?:l: ---~-

--

-···

--

\

--~

j

.l

ofxr

l

-r ..

--·

'

l

~~

. ·-

;

;

j

i l -l l ll

i

i i

'

~

-:::r:=·

j

l

:M

l

:-,.:

'

!

l

l#l~~ : : ;

l '

lr:t> l

i ;

i

i=1

i

l

i

4

' 4- .. l..=.. ' l 'i-l1f~ i :J/ ~~-~~

Co.,

:__ ~~·.,t... +-t-H ~~

_-_-----~

-

h· t -- -,--1 --··

-·--·

---- ---·

----

-

.

l

-l

l

l

;

!

l

l

::::.i

~n m: h

il

i

'

-l

t~=~,::::::::t=-

1

l l l

:

l

!

l

IJ-;jr,,

1

l

i l l

;

. ;;: ;::+

rr . . -i .....-l

l

;

* l)!

l

:

'

'

1

l

\

,

1

.

:- l ~r ·

l

• ·1:

A\

l

l

;

..~

l

l{ . '

1 ' " /"'' '

l

'"'df

i

i \ 1

l

s- ' .

.!

i :

:

'

1

j!!..'!

....

!

l

pf!'i ! l

" i

1" ..

'

'

'

l

::i:===k:-. : 1 !

'

:..

; t

!

' l

P:'

l

l

J

i

:

! ''

l

!=' ,l ... l

_l, 1... y----

i

l

~

;

l

li

l l l l

l

.... -

r-.

~ ~6] ;.--h-~ i ' - 1"'i

l

:

i

';

l

l

i !

i" l

l

l

,

t ·1

~ i l l

r: l l ..

i l=' c-l

!

l

l

l

:

-1---r--t J i l l l

j

l

l

~~---! A i , ' l !

i

l

'

i l

l

', !'": FPri

\!)

i

l

l

'

l

'

i

J-..-+----r-t~--+--+-·

J

t:- t-t) !

:

l

P!l l

r.)

l

-:Lif.,_ l,,

1

l

'

l

l

!

i 1::::

ofPJJ.

...

l

d_alc.e.~

..-.-: ~~

ll

il

l i

......_

.

''l

Ff=M i tA

J,:: 1((,

-~;

;

i

...

:

l : !.

:

'

:6:

l ,..;.. "('/

:

'

l

l

....t-l............,j'-:' i i · ,;: ! :~ ; l l l ' i. ; '•

l ,.,..n;.

!

ilt:!~

v.

:

-

i

l

.

l

!

f;)

'

i·~ ,. l .

~-

!

1

. !'htp

i

l

r

i

l

r--, ' : '

_::F;H- l

l

~ !:ti 1 i

-:---1 ~ ~· ~·l l ! iø ; !' :' !

!j

l

J+.......

1 j ....f=t=l . l

1

T'l H·· ·~L 1 -Ib ar',,.

l

;

,, P'! ;ÆJf~:: -· -1l~~... ---- .

;

l

l

j

-~•

l

r

cl

l

l

~l

:..,_r

;

l

l

i J

l

l

' Ti l ''

....

l

i

i

i

! ·j

i

~

'

~' l

'

j

'

'

1

!'

i

'

;

...?

i

l

i

J

l

l

l

1r'f:

~

' l

ur.. : ~ ~

!

. l

l

l

i;

..J-,

l

l

l

l

i

Co-r ;c.

1

11

.

l

!

j--;' l 1 ;

i

.i .1

\' !l !l

'

l

!

-r

.

l

ll

: r4-

: l:

l

'

l

1-»t.b 1 l

i

il ,,

l l l

i

i

l

l

!

i

!

l '

l l

''

L

l

i

_J

ti l

l

!

l

'

ll !l

l

l' !'

l 'l

l

l"'ll

l! li

l

i

!

l

v l

:~i

.:t:

l

: l

l

l

l

_;.

i

l

l-J-:: i l

Ja,

l

· ! .!

i.;;......L_ ".

1 l

l" l

øi

l

l

l ! i. j--::j . ... -

-l

....

------· -·-····--


2

®

~

1jjj_ ~: T~

111:1 ø.l

! : 1_1 . l ~- l ' l

l

l

·1--, ·:

·t---=!~-,,-_._·· ---~~-

l

L..J,,ti ~l ~.,_.,,~

l: 1-~ i

r

1

!

l ! L-~

l

l,ji~!

-.l

l

i : _:

'-i :

l

l l

l

l i

1

.J 'r'l

l

1

i

l

1

i

,

,

:

1

1

l

l

i

l

!

'

:

"......_i . ,_l_, l l

·l~

.

r.ft. l

i

j

l

11

if':~,..l

l' '":tt j~,

1--t-

--'

l

l

-~;l

!

l

l

: : l

:

11 .

!. 'l' '!j('.·,·.--.

l

l i l l

j

~

i

,rn-f li

i

Pi:

.

l~ ,..

l

l

l ~,1: l -~ l ±:-,~i' ;__._IL_ l

l

!

~~ j-lL-1 ,-:-nf-1 i l

.

.... ~·-1 lfi

...

,

'()l

. l

l

l '

l

! !

... !' ~·l !

l

l..ld jf,~

l l l

l

l'' l

l

l

l

:

'

!

;

l

'

i ~PI

j

i

l

il l

i

l

'

J

!'

:

t

l

!1

l

!

i

\ l

i

l

l

l

~

rritp !: Jj ! ;'!_..;: l! '

1'

l

i .- 'h' .........

l

l

!

!

J

l

,,l

l

l

l

l

l

!

~ ljf'+-' l

·--

;

:-,

! !.........-

l

!

j

,li"

=i

l

i

l

l

ll

i J l

!

l

l

:

l

!

l

;

i l

i

; 1

l

l

!

'

~

:r. l

~

.

!

-

.l

li"\ l i 11"'~'

l J ..

-~l ~

'

.$. (- f'.L.

!

';

'

;

!

-;._

1 ••

l

;

i_.:./'·

J

~;

l

l

;

...

,

l :

,l

l

i

:

l

i_

:

~---

.

.:;..

"'

.

i

;

i ';.

l l

,

j

!

i

:

l l

l

i .':~ : :_'Yil!: fJ

l

l

i

:

l

1

!

;_.___

l

=

'

:

!

. '

•: !

l

---!

l

~

!

l

!

l

T

1 _,

1

l

.l '

~

l:

l

'

'

l

!

--; l

i

'

l

l

l

l

l l

."

'

~

'

.~

l l

!

, .. 1

!

J l:-J--::·1~=--!.

fl=l

'

l

!

i

J

til

l

l

l

l

l~

l

l; J

;

l

t

!

l

!

t' .... ''rt '

:k : 1 ! ' l

!

i

'

ll

l

\

l -·

i~

l

l

l

l' l l l

i l

~

J

r:f

1

1

!

j-........;

-r:-_!_

l

l l

-f'"~i'i"'~ :t'ti" l l

'Y

-= -.

1'1"~ t

i

l

±::::::::-

l

l

l

'

;::: ~

!. . . ,_=~

.!.. ri'. .

~

l

~===----·

l

l

l

, ·e>

~ '

+

_i!!fL

:

J~

1

; ) !:.: - _,~

l

?'tf

--

:tr

l_l!?j}-_b

l

l

jJ~ :f:~

~.

1

:

l

i:

=:

t==t==: ~:

'!.

;

l i"':;:~ r=+ l ; p:~+Jl l' l, ~_~r"'+·.~ l _jfi l l

!

i l;:

!l!~

j

1

l

i

J

1

l

l, Y$. IP . .,.~. . ~: . 1 '-./.

:

/'· i

!

l

l

' i lf : ..±:::::=-; ~f' . 1,·!;,~·!:

l

'

j.

!

~'

i

,· l

' "':-...>;

i l

b.~

l

. :,._. ; . l ......... Il ,~,.. :.;,_i.' i+ l i,_.: ~ :~ ±~·

.j._·. ./. -'-;-·..::::;:=o-t

l

1

i !j_)-

f

' '

- l l l _f N-++~'-~''-l-l-Ff=ti~! rftl

JJ. ~ ,

= ·==-- :

.

:--.-=:,..... -~l".-.

,.._.

l l :

l

l

!

l

• . ~ii'~

l A..,('~l ~r:T ..

l

!-<"" -1-"-~-

~~

l

\

Lt7lif~,

blf,

r""'-~-

1

·.;.f'

i

----f/


3 l

l

I

~

l

!- l

l

l

l

l

l

S o-et. ve r? l l l 'F l i l l ! l l l -l '16

l

S!

(),l

J

d

l l

l

l

l

t

>

1-

l

l

l

l

. .

l

l

i i l i : r-..'

l

.....:.....

!

l

l

l

'

l

i

l

.

l

'

:

''

.... l

·

l

l

l

! -- l . L . l

t

l

,l l

l

l

l ;..,.-

qt.t'j i /riJ..-~ l

l

~~ l

~•~

T:

!

4l !. b,tt l l l

!_-_ L :l :,--,~:-:T 1

H 0yt;

l

t

'

~~~~

l

t

l

l l l l l~ l l l l l i , ~'l(oH..:=L----1 . kll , . . , l~ ~ 0?11.- l l l . .~'''i

l l

A

l l

-

l

!

i' l

l

·~' ! -111

l

!

i

'1>1.!.~

i

-1~eJ 'L "lf - -l '-1 a..; . .,. ~·--

i

l

;~;1_

l

!

l

i-·-

P<-

l

l

l

t

i

l fY.~l

l r

\

l !

l

l

l

;

~

-

....

t

~

l~

l

l l

.13\

l

l

~'

l

l

l

-

,...,,

Jl f

-

l.

'

-i,.

l'

-J~

l

~~:.:_

t

4- :jfpp,

--T-

l

l l l l

l

l

l

!

i

l

l

l

_::;;.:~11

l

l

l

i J

l

l

ll

l

l'

~~~ :1 ~

l

-

'J

''

---

l

'

!

l

!

!

! '

li

l

l

l

l

l

.j

l

!

l

'l

/htp'

l

l

l

l

l

J

l

'l

j

j

i

i

l

'

i

i

l'

l

'

,;

i i !

l l !

j

i

!P!! ll

t: _;4

l l

;

~

'l l

i

:

~

l

.

::1t-

:

f>/9

l

i

l

J

il

l

l

'

l l

l

!

i

i

i

'

l

l

l

l

!

!

:l J

l

'

. r: p.

i

'

!

'

l

i

!

l

i

i

'l

i

l ! l

'

il

'

'

'

l i f-rt-

f l F' 1-n-t? 1

l

:

i

l

l

!

!

;

l

i

1-H---L-..i

i

.......

jrl

l~l l l ; l

i

i

l

l

l'

i

i

l

",,~

ll

It-i

J

l

j

=

l t1 ' l :::l_ l ::::'

'

!(./l .ll

l

!

.l

ll

l

l

_;

'

l

l

i

[.

l l

!

l

Al

l

l

l '

.l

l

l

l

i

l

l

-l:::t= l l

'

.

l

'

l

'i~ ·t:t ..ll ?:L~ o."....l ! . : : l

! l

•,

l

l

l

~

l

i

; i

l

i

i

l

.

,_

l 1-

!-

;

l

i

il

l l

l

'l

l

l

l

l l

l

l i !

j

:

'

\

'

!

l

j

l

l

l

!

!

.

l

"'""

i :t

i'

l

l

il '1l.f' : ,_,

l

l

l

r•'l',.: t. øø. ·~nG»1 _c4-r~ ! ' l

l~

l

l

l

+ J.--:t-:± ' 1'-...j../' ·p l i ' . : :+1 ! .... '!f' t l l

!

·_b

l

l

'

l

l

lf ,

l l

:,

l

!

!

;~F! ' ' .

ll.

i

'

~ "_Pi·J-:;.;W~=-: ' l l {:11 , ., ..,... :_

'

..

i l'

'

l

·-·-

l

l

;-

l

i

'

'

,:'-1'1' •

l

i

l

l

'

i

! J

;:: .. ~Ji,-"t~~ ;.... l ,..,. -·-···

l

i

!

'qø

l

! l i

'

l

:

,

!

;

~J

'

:l :

. i l.

!'

t

''

'1 1»t·

l

-

!

.~!

l

' '

i i

~:j

'

l

'

!

=;-

l

l

.:p,,p~=-::

i i

!~

'

l

i

l

l

!

;

i

ed-l. .

l

'

l

;

!

!

l

;

t

~l

l

i

!P!

! il l l

'

l.

l'l

l

l

!

·m7l

t

i

!

l

l !

,. ' l (""'~

1

l

!

l

•..:::;-:

l

'

l

l

!

1

l >ilt ; 'h'/> . O?n i

l! l' l i

!

i

J l #!1~ !

!

~-t: i

l i

~l

l

'

'f

l

l

i

:_-_ ,;:. - l -f4

J

-

-

(J; '('

h\

l l l

l

l

'

l

cl

l l

-

-;~r-~:;;:--. "PP _. i ll

l

l

'

l

dJo

l

l

l

l- ~l

l

l

;

l

!

:

l

l

l==:

'

l

,.

ll

l

~-\

l

f

;tjl j ' .l

1....::;::::=:. . ' Lf 1 lrr . tA.-et!. . ' l ~- l·

.

1

:

1

1-

',_~ .F:!

;;

1

l

1}: ___ ,

--

1- -,-

Q

--j

l

l !

-l

l r

T

l l l l l ~r"'

.l-,~

--·

.,

l

1

--

-·-·

t'1if

'

i

! l l

J

f= i . 'l

l

!

"1

l

l "\ lj·: t 1'-...

l

4--t

il

; i

'

l

l

l.. l l

'»~f

l

l

l

,_; l l

!

l cl _......

ll '

l l

~

.J-t-t . i ...,_!

l

!

l

-

l

~

.

.:....::::: :

i

l

l

l l

J

l

!

l

l l

'

l l i

;

l

.

l

l

'

l

'

l

'

1

!

l

l

l :

'l

; ., l

'

l

!

ø

i l

..,l l

l

I.Jtl l

!

r:b:::i' l

~~ -fL l l

: :

J

l

!

::::: ' :.,!--

i

i

l

l~

~~~r

l

l

;'

l

l

'

.,!

:f:.! --~ : V:

:

/hf

•,

l'

ll '

l

!

l

i

j l

l

_,

.

l

l

~ti

l

'

!

l

'

:

i

l l,

l

:~~·;

,.::;:r~

Lt-P '

l l

'

l

'

~~~j

l

ffi

! '

l

'

l

l

l -~--

l -

ll

ll l

l

,-

;

'

~

!

l

l

i

;

i

i

h..J-.:-1. l

l l1

'

!

!'

l

l 'l

! l- l -

::::.

'

l

::::::

.

.---

-.....

..


'~l

.

~

St

l-hl

A

l

l

l

l

'

l....... l' ll

l

;l

l ~~~l

kOwy

&,1

13

l' ..;..-

l

l

'~-(1

J

l

"l*

l l l ~~~~

:~%1

J'jl ?rt'i' l

l

.

~~~~

l

~et.

~J': fra. l

l

l

l

l

\

l

l,

-L

l- j . ,, ...r i?l' ~!: ll~l ..t-h'! .j

l-

l..

-

. l . , -:1 -,- ,- ., l

·--· -

----·

-l

--

-

-

~~--~:- ---~-

l t) i 11-()

l :l

l!

l l

l i

l

l

-!

l: l

l

j

i

... t

;

!

!

! i!

;

;

!

l

i

l

ll

! l

! l

l

l

!

·j

l

!

ll

l l

l

l l l l

l l

l

ol

l

!

l

l

l

.

il

l

l

l

l

l

!!

l

l

l

l

!

' l

. '14-

i

! !

l'!

l

'

?N

......_

~

; • l

t

i

l

l

:

.....+=:t:::t •

1

'l

l l,

l

l

1. ; i l

i i

i

'l

l

l

'

i

IJ-~·

l

L

!j

i

l

l

l

i

i

;

l

l

i

i

l

\

:

i

l

l :

j

l

l

i

:: '

i l

·

:=--

:

;

'

l

l

l

l

l

l

l l)~

-r

l

i

!

'

i

jl

l l

l

'

l

!'

i

i

l

i

'!

!

l

'

.

t • i

l

i

l

l

IP l ! .

l

',

'l

i

i

!'

!

;

t

i

i

'l

t

l

\

!

l

__.".

l

!

'

......

-:

..L..- '

:

'

~

:, .

l

~~ !

ll !

il

i

i

l

!

i

!

i

.,!:::

i

:

l

l

l

'·.·>i _l

i

'

:~

:T.J:;:::::::: '

! !

i

'

!

i

i

j

l

l

i

l

l l

il !

!

l

:

i

:

l

rirnA, l

~

'

l

!

.

:

:~

i

-

!

l

l

' :

!

!

l

!

j

l

;

'

l

l

'

l

~~

il

j

'

_..

'

i

':

i

l

j

l

!

;:::::::::-

: +·' i

l l

:~

~-i

'

'

:;:: l

i/.41 .:±:::::=-il

!

:

:

i :..

r l

....... l l

!

~

'

J

:

'

Y;

;

l~!

±··

.'X-~!.-·~ .

i'

:

' i'

b.$_1.

'

l:

l

l

'

' :

:

l

.......

~

.:.

,-

_____·

l

l

'

l

l

l l

l l

l

!

l

l- ''l ! l

l ' l

j !

l

!

;::... ~

•_,t

l

i:

l

!-M- ' : ~ r-. lJ4--:

l

~~'1~1 i'~~

l

'

i

l

t- :

l

,,

------~-,:"........ ~- ~

l l

r

i l

..

l ! l

l l l

l

-

l l l

l

r:. i !

l

k .....

..

i t

l

!

'

l

;

ll

l

...

l: -

i

.

l

:

l~ ""'

:::-:::::=:::- ' ' . :.-t-! i

'

l

ti

!

1

. 1--{j--

.'

l

..

'l

;

,...-----...... 'lit-' h t- #f.:

,

l i

'

l

:

..

i -j- l l - :1---

l

'

!

l

!.l tf!:

':

i

i

,~=~

-

'

'

i

;

j

'l

t,_ i

'

:

l

l

l

'

:':·j

l

~~+: ~ ~~

:::-:

'

!

'

:'

l

l l l

-l

l

:

3--+--N l

l l l

:

;

!

l!

l

l

l

l

!

l

; ,_ l 'b:i

l

'

l

l

i

---

! ! l l l l

i

!

;

l

'

.-1

l

,.

l l l

ll

!

l

!

;

~;

l

!

,;_j !

l

i

l

l

!'

l

---------..... :b. q+ 1.: . . .t.

.f-:

(

l

l

\

i

l

'i

i

\

l

..~~ l

l

''

l

1?1-d"r1..!.

l'

l

l

'

l

'

:--..i~·

j

!

l.

!

• : t:: ....... lt. : ! ~ ~l:.~'

i

l ..:

!

l

y

l l

i

:

l

l

l

'

l

l JJ~Al

'

!

;

l l i l

'

!

l

'"

1

:

...

11:_

'

T

:

l

!

l'

'

~

:_:

l

l ! l

l l

:L-

1-f4

l

l

~-

111 b,. H'l!i:t i

;

l';

l

'

i

i

l

~.+:

+

~-f-~~

!

l

~~:A' _; : : :." ;

l

l

!l

i' '».'f : -,l - : : l ! ( t,...--.__ :

i

l

l

i

l

l

l

l

'

i l !

1

l

l l i imJ

i

l

'l'-- ..,.il l

!

l

l !

;

:

l

:

l

!

i

i

l

t

l

i

l

l

i

!

i

!

l

l

l

l

i

J

!

i

l

l

..r

·i'

i

l ! l!

-- l

-

--j

l

...c:::::::

- ! rn.or-r

j

l

'

;l l i

l

'j

l

'./J'.

l

l

l

\

'

T !

l

-!-L :. l

f

:

i

.,

J!J

l

!

l

. ·j fJl ti<

j i

:

l

:

l

l

t

:.-~~ ....... ......

'

J: ~' )1~· .i l :

Ja. l-l i

-:1

~

'

l l l l l

;

'

'

'

' !

:A_

l

iL*

i

..;ø-i

l

l

i

:

l -,-t l :· \ i l l ,j J 'f!

J'

l

i' l

'

l

'l

l i6a f

l

"IL :, l v~ -j ~

A

\J

i

.

'

:

'

l

l

l

'

'

l

r

\

;

'L,f

l

l

l

: l '

i

l

J

~

:

l

j

1" .. T ' 7 ...,~- '

l

l

l

l~

r, t

l

l

:1

!-'~n\

@ l

l::::. l

l

~~-~

.;.

-


!5.

@A

8

l l l l l l l (rnF

IP~ l

l. -1 J...,:".:e...,; 1 1 l l . 'l,,., :

l l Æ4

',!..

-n~ ' r.

,

?1a;S ,

:

, - '-r ~~ ! !'

--~:-l - ... l

l

~.,J,> r· r: "",·

!'

r, 'l

l'

i'

!

l

l

l .

..... i

l

;'> ::r.

'

l ! !

'

l

l

l

1'

,J~~',

!1

l -~--~---

l

l

i

j t:'I:S.

l

l , __ l : -

l-1

-~·l

l(}!

i l l l ! l

~, ;:::;--

1J1tf l

:> l .. l·,

!

1

J,-, i

1

1

'

~

:

'

;

:

, ,

® +: l

,

-.~.

l

,

i

l

,:

i

l

:

.

1

·~

l

l

i .,

j

t!

!t

r

1

1

1

.

'

l

l

l

! +-1-L..J

:

1

1

1 - 1-

il

l -~,..~ l l

:,;.;. ; l! l

' l

!

j ~:

i

\

·-- l . l '!'

. l!

t

!

!

'

!

... :_L~

J l

:

r

,

1

l

t

~-

,.o-:

t

j

.-.-'l

.

l

~L:.. :

l

-r---t-':-:1=---~-

l

l ·4--l..-·· f


6

IQ l

l

ll

!

!

i l

!

ll

!'

i

l

l

i

l

-

l i

:j -.,. , l

~-··

.- l l

a.!.,...,___ l

i

l

l

l

l

l l

'

l

l

l

l

l

l

!

l J l

l

l

l

j

'

l l

l

:

;

l

.rf1--. l

l,

l . ~~i '.f).

ll !

l

'

i

:

i

l l

l

l

l

i

:

'

!

;

i

l

j%p

j·-

i

l

'l

l

l

l l

!

l!

:

(

. l

'

l

i ' l

l

i

!'

!

!

'

i

J

-

l

i

i '

l

;

:

i

;

: i'

i

~

l '

l

'

i

t

• l "11\'.,.r- .

l

l

il

l

J

l

i

l

l

l l

? l

l

l

! l

l l

:

pr

l

t-It l ,

c~

!

l l l l l

l

l

l

l

l'

l

l

l

i

.

l

l

l

l

!

l

i

! !

t

(

'

! l' l

f

1

1

1

~

l

l

l

1

t

l i:-

i

:

'

l'

J

!

l

l i

l

;t; i l' ll svct. .l.t.s'

J

:!i1t

l i 11 ~~1 i ll i'

l

l l l l l l l pi 'Gj l:daj:l l pocø Yt'./-. po<X! fne,:no-

l l l i .?-,,;-- .~--"'"" . . l,..,!- - ,i -..1..-i . il i

!

.l

ll

i cat,..øi e r T i i

l

l

i

i

l l

!

!

'

:

i

l

l

......

·-

l

l

.

l

i l l

l

l

:

i l

l

l

sva ..

! l

l

i

!

-

l

!

l

l

l

l

l

l

~s

.

l

l

i

l

,- i

i !7~i :y'q

l

.

l

!

l

'

_qt:,

-11e.j

l

;

l

A$1 .--,

l.

,-hJ.

l l

.

\

!J~'f

.

l l ri l

l

l

l

l

:

.......-=

l

l. l

l

l

i .f-J

l.f-!

l

"

-..

l

1"14 l

(;

g

i ! l9fS, lV:( J'tji

16

l

i

i l

!

l

l

'3~' lY,~ v'o:; i

La~ ! _il

l9t.r 111~t Jj,

t aYi

•'· 131s l l' Ji'::/ !

=;

l

. l. ·t l.

l

l

' l

l

l

'

l

.l

i

·~·l

l

l l

l l

f

l

! ! !

4a?-

-· '9~; _;Li

.!fe-y_g:

.

l

t-t-t-14 l

l

t

l

!

~

'?-'(·~: ~ l

; : :~yjl

' l

h

'

l . Y'J- i

r; ~u~,

l

'

: l

~·i

l"cf '

i

'1-

;

: ll >. s va. i

i do(C.e.,: l l l l

l

l

j

i

l

i

i

! '

l

!

l

...:-..;

l

:Mtf

!

;

. .

...r.-:-:;=

l

l

'hj.~ . ' ~ i

h

r

l

l

'l'

i

!

l

l !

l

l

'

l

l

l l

!

'

!~i

!

l

l

ll

·l l l l l

l

i

~

l

f

l l

~

> ·]'

,n. p

!

.

.

l

l'

~ .,

l

l l

'

!

l

l l p l

'

i

l

,.

l

l

.

!

l l

l

l

!

l l !P

l

. :i

l

l

r 1 • • l"'> l ,._l :Ji'11 f[q-!}~ l S 1/a ~:1 (S .

.

l

ll

l

l:

!

.__

l

..

/

.:t===+-t

!

i

l

'

!

l

'p

i

!

!

l

'

l

. l '/ l .:::Jil ~-.j In.

l

11

:

l

___.,..~tf+

'

?ntno

l

l

.ø-,_

.

'

Tj

ll

l

i

l

i'

l

l

l

! 'l

'

l

l

~

'

l

.

>

:mf.

i

l( !ll~=i

l

l

l l

!r-r· ---

~ poco l

l

i

l

:

i

i

l l

l l

l

l l ~ltlht::

!. l

i

!

i

!

:

1\. l

iPi

i

l

l

l

i

i l

l!

!

;

:

l

f

'l

l

!

!

1 l .:P,

l

ll

l l

!

l

!

.

l

!

!

' '

l

'

l

~

l

l l l l

l

l

\.

'l

l i

l

'

l

l

ll

l':n,f

w

!

:

l

!

'

_,.

l

l

l

:

i

i

'

.

Y}.,

i

l ;

l

13u· ~k(!, l l l l

l

!

!

!

i

l

i()l

!

l

:

l

i

i

il

!

l

i

l

! ·jt l

!

l

~r !.·r-r=--' l l i l l

-j

l

i

i

i

l

!

l

!

l

l

l

l l l l l l -1 ·l l

l l

...

j

l l l

l !

i

!

'

l

l

-:

l

i

'

*-l,.

#l

.

8 ~-

\.

~

(

m.p

il~l· l 1·-r l

l

!

l

l

l

"l . -l /1

l

.1-Fp·~l: ~(

l l

,Jnt' u-r--~1 '"1·~--r: {J . . l

l ! t-

l

ll

l

l

l

l

! !

l

l l

l

l i

l

p,J '-..l./ i

i'f'.::b:+--1 .

~\1 il

j

. . li -l .. ·1· -·j{ l

i

~.

~-fri 1~--. . l. t~ ••

l

~

l . :. l

l

l

p

l

:

l

ll

l l

l

l

i

l

l

l

'

i

!'

i

' !'

,.

;

l ;

l l

il

l

l

!

i '

l

'

,1f~ ..l

l

l

1

'• l

:

l

l

l l '!

' 'l

l

!

l

i

i

l

il i

'l

l

l

l

l

i

l

j

'

il

l

l

!

;

! .

:,A:

i

! i

j ! .,. i ......

il l

l]

i Pf

l

.t-.

·p.

i

'

...J.--!..-... i

i

i l

l l

ri u,

! ; ""l

l

: . l

t

l

;

:

;

:

l

if

j_

'

iø':

i

l

!

!

'

i

i

l

'l

i

l

!

~

H- r---

l

l

i

!

l

l

l

l

.J....

J

l

ll l

··t;t=

l

l

!4-i ...

b

g

l

; i-r-· i

i

·~:!

'

l

:\

.

!

l

l

'

l

l

i

!

l

;

i

:

'

i l

'

;

i

l

l

l

;

:

l

l

L l l

i\

·l

l

....,... r 1 l ;

)---,

l

!

T'.,.

l

J

!

l

~

..-""

' !··-i, l··'! ~

~~=J=:I

l

l

i li

,

6'

! ~:lf'"·l·

-

r

t;· 1::-·J=:


7 !

l

l

/A

l

l

:

l

l

vi.::::. ,

1

:

1

l

l

l

l l

l

l

l

l l

!

l

i-

l

l

l i~ ! '

l

l

l et"fe. !61 l

l

!

l

~

'

l

'

.'

l

l

~

~~Y

l

l

i

l l l

!

; 03

1 .;luf]ls' . 'L.! :r~ ':1-- 1

. l, . VL- L':- ''

!

,. ,, vtL'

lJ l l tf{Y~ l?.'(

1

l

l

l

' ..

l

l

~ L ,

l"rt1· "'. . ... l '1.•,ti Y, -::Jet-

l

'r!

l

l

v. '

ll

j t ~..M h. i : lt ".\J ' !

ll

l

1

..

~~:~J\.1 ~->.1 .;,.~t l 'l. l i

l'

l'

._l'

!

-l·

l "'"--i-- i

l

l 'tit! l - ..J/t! Ilt.. i

l

l

'

l

'

l

i :::::r--

\.

l l

w i' l

i '

j

l

i

f) •• ,J- 'T l :::: :.·::L.··Jw.,-6l T''l

··i

l

J--+-

l

!

1

!

'l ,.

· .

l

~

l

! :

t

'

'

l

l l

!

i

i

i

i

'

-~~l

i, l

l l

i

'

~

l

(;::::=:,

l

l

'

:

;

l

'

!

~:!!l !

; :

'J" :

;

1 ,

l:.:-

l

l

i! j

;

!

l

1 ••

-

1--

1 l . l

:

l

' :l ::Tc i

'

:

!

\

-

.

l

l

l

J..

l

l l l

l

fJ ~

!

l

l

l

l

l

l

, f l Jj e;",~ . . .l. . . . . l:, :::p=f"" . l

.,;

l !,

-~

l

o.WJ. ?

l l

'rJ

-JdjIJ.

l l l,

l

l,

l

'

l

l

l l l '{.,.

-;

l

l l

i

l l

! ! l

l,

l

! l

ll

l i

!

ll !

l

l

l

l

l

!

l!

l

'

l

l

l

l

!

l

'

:

'l

:

!

l

!

l

'l

l

l

!

i :

:

l !

!

l

l

'

\(

;

:

!

l !

!

l

i

;

i l

!

l

l

l

i'>'

lri-H

l

i

i

l l

!~

i

i

l

r~

'

l

:

r

l

~-i

>

'\

l

.l-,

il

i

'

l

i

i

l

i

!

!

'

l

'

l

l

l

i

l

:

il

l

i

l

!

f

'

'

...

l

l

-~

l

•'

:!:

' '

l

;.::::::::::::=

'

. l

;~

l

~

! r: :

'

'i

i

!

...... l

'

i

'

l

r' :

:

'

."h{J

: ::::;

:

q

> 111rf>

; l

'

l.

i_:

'

'1: '

':

~:

'-

b.

. ~ l

l l l l

l

l

!

;,-rlf'l:;

:

~l ~

~

'

"'!.

.-:;:::::::-b:;.. /1.'11

r

1

l

:

-

!l

',~,'

:~,....! .

'

l

l

i

l l

l l l

'

t

l

l

l

i l l

l l

i !

: !

:

l

l

1-

l

l

l l l l f

l

l

l

!

. t

i l l

!

l

l

l l l

l

~

;l -11(.>

l

l

i

;

t

l

'

'

'l

l

l

:

'

:~~p~ l

!

;

l

i

l""-t-" ~

!

l

;

l

l

'

!

' t

l

!

'

'

i

'

l

i

i

l

'

i

i

:f{ :

l

l

!

l

:

i

'

l

l

l

i

!

'l

i l l

..:t:=~~

i

l

l

111osso

J. =SG p' t' v ?nbd"

l

!

l

l

l

l

l

t

!

ll

l

!

J

!

!

l

l l'

'

i

l

l

. :t H t:::+i

:r ",

l

t

i

;

l

l,

l

i

l l !

l l l ll

-_j:,! i l +-r

'

B ptu·'

~l

.

l

l

l

l !

l

l

• ~!! l

i l

l l

IJ

l

l l

l

l l l

l

!


1

lfJ-~-~ ~-=J.. l

l l !. 'l l l l

r

r

1

r

1

1

l l l l l l l i l

l l :1 l l l l l ·l l ! l l l "! l l

~j:

1

i

i

i

r

l

i_l

J

f

1 1

l

l

l

i

l

l

f

! !

i

;

'

i

i

i ;

't

i

_j_!

l

l

l l

l

l l l l l l i l i ,.

hi! ~:l.

J.!~

l-

ri--F! f :·! l ,.}-1---+4

~---:~~~J~-1>1 :i:~l

i

·;

1

:

!

i

l

l

l l ~j

l l l

i

.-Ld:._ i.. :, 1-n: ~ . . . '

l ve-"_1

l

tf l

.. l -

l

H-ll

l

l

l

l

i l i ;

l~~ i !

(),... : .l" t

t&!,:

~ ... l

l

:

'

:.z:.,.,, !

; ~ >

:

'

; -

•.

J •. :

~

!

:

i

• ....

l

!

'

i

lrnff

j

,

.. -

l

l

- ---

\

~l

l l l l l l ! l !

l

i l

l

l

~~ i J

l l l l l i i i ' l

l? l l ! ! l l l ! l l l ! l

l

l

!

f

j

i

l

''· l_

1,:

·-

l

l i

l

:

J

t

:

! !

...:..-l

(i

l

i

l

!

!

i

l :' l

l

i

:

!

'

l

l

i

i

:

.

l

j

''

i

'

[

l

\

i

'

i

l

l

l

i

l

'

i

'

7

l

l, i

.7.

!

l

l

L~gieru-

'l

l

i

l

! i ! i ; i l l l f}

.

l

l

'17;..l'il - w l.{IA i':tifl· l.. j'Y'~, l e.l t,j'!~ /~::/l

..

l

i

l

!l

l;

i

l

;

l

!

l

''- , l

l l

~"p''.

11' ,: k

l

l

11 'L.i~

ripi r. !

!,

l

!

'V'{t'~ ! t l

-rJr.. ",r) 11_"J'/n,..l 1

i"' l

l

;

l,

\

;

\

!

1

:

r

1

l

l!.

1

l

• l

n,l

:i!

.l

l

.l

i l

!

~.:

j

,,·p·,: l

1

1

l'

,

1

; !

l '

!i

.. , ~-

~-t .1.. ~

l

~~

l

l

l

l

i

! ' :

p

'

! 'i

l

;

: l :

!

:

PP

;

!

j

t

~

i Ff1' l

i

_:

-..; . . :~~:i~ "' . . , .

; ;

f

l>',.,:...... "''

•n~

i

'

l

i

l

P.

' .-L

\ l

l '

'

l l ! j. !

l

l

l


g

:'

/')·

·'

!

..,..,,

l

,,

!

l

l

l

l

l

l

!

l

!

!

l

!

l

l

l

l

i

l

!

l

i

l

l

l

l

!

!

i

l

. 6 :L,

l

l

:

l

'

i

l

i

j

:

i

l

i

l

j

'

J

l

'~fri 1~1

..,!

:11 ,,

l

.

l rfrt;L l

,!l!•/'\o '-1 ..

.!

P :..

'

\

-RPii !:-l

l

l~~

'-

i

i'

l

i

l

'

i

:

..

:

!;y~ J!

!

l

;

; !

1

:

l

:~

==i:::::i' '

:

~~j'lll i : ! l ! l l

: ~

:~ :, f? i l l l

: :

:

!

~l i l l

', l ., l

l

l

l

11

l

t

l

l

l ! :

l

l

l l

l

' l

!

l

M~ l~'n

1tf4f1 i l

-

i

i

l i :

. l

'

l '\' .

'

'Il

.

7..7\-t

'

l

·,

:

l

...:..L-fltf!1

l'r~riJ

l

i

,,

.

'l

l

~

'

'

'

'i,

i

!

:

lfli

l

:

l:

l 'Su i. ,, t

:'

'

'

!

' '

i

1

1

l

l

:1·

.:..------'

sJdJ

I_J

,l ., •

meno-

'' ':~[i . ;j"',

'

-fP-rt-ld/~ ir,4st, l i l i, l

oisk~-le- l dt'~ s~''fe(-.te). fdt:?t .,~~1~øt .J.Q,I

J

l l l .1 i

(@·

poco· !,

l

;l

.

!

~ ul·s.?~

;

! l l

. ll

l

· :PR l l l

l

'· " ' .... •

,.,

..,.. . !.. .

R : i

l

!'

i,

l

l l

.......-..;

.

..u ..

p!i ""J ·-:!- ,..l

i

'

:,,

l

l

>

l

p

l

l

l

'i

-

Id/~

:::::::-1 !.....J1

l l ''l l ,..,; , ! ,l f-1-il1->; cu,n l

l

-! ~, ':

-===:::_::. '

l

l

'

'

'

l

l

l

l

l

! t! "f -l~'""'l

~~~~ ~~."_ l~·fmj~, lhf~!J~'n~ lrr~sf. l l ! ! i i i () -(~ ----~----j ·1--·l ~l . l l l 1-.l

~t-----

l l l

l 11 ! ,J--1--l l \ \ \

t

·. . L.~:l~:~~+---1-L.IJ. l l l l l .l

7~P'Ill

l !' l l

!

l ll

l l ' l'·,:

l

l : ! !

.

l

i

... l

l

!

'l

.l

!

l

l

l

! l l

i

'

!

!

i

l '

l

l

' ! __..1--..l,'...,..--l

i

+·l

',·

l

:l ""* ;: ~l

l

'

t

j

!

i

l

i l

l

'i--L l l

l

;

~

'i

l

!

!

'

1

l

l

l

l' l~ l_,j, l i

r-n·

il : l l :::::::t! : l l -!-r· '

IT l

·l

! ' !,.

'

l

l

i

!

,.,.;,.(-:-l

··1v!

1 ! l

l

l

i

i

l

l :

l

l !

'l l l l ..,

:

!

!

l

'

l

•l ·1

1

! L l-


10

o

r~=~~

-;---· --·--- ·.. ··-···-·-

: l :

+

--l

..os1-

r('

---~---~:- ~

.

- ·--·-- ··-·--

: l :

·--·-- ..

.

- ,~: .. -

~~i. l

J.,

l

ir--.... l

'-i

f

-!

,_..r-, : :. ,p, "

,u, :i . l .l 1 : ! ,.,,

l

1

!.

!::J;:::;::sj..

l

1

~?tf''

:

l'

:

~

.....

p!Vj l ' -f::::-:~1:--.==j· ... t_.: 1---· ----- ---- .,

~t

1

1-·

r-o

l

ol

j

i

j

l

l i -F:+-:-+- _,

l

i

l

l l

.

!

.

l

;

'

:

;

·p·; p'i!

!

!

##~ l:ifi

..... ""

i

:~.:r

i

'\.

t<r''V

!

l

i

j

!

l

:

i i ! i l i l

'' J

~.L - :' ff.,_;

.

l i

f':...1ff' !~ir t ~-

l

-

i,.

7t'

:1

.-!T

'

il

J

!"l . ,....·-· - --J :~ 1--

-:_~.o=.~.=

l

l

l

l

l.... ,...-!'

l

-

l

----

l l l ll

l

l

l

1

J:

~!!l l

' i !

l

~~-- 1--=--

l

!l .

\

.l

! ............

-,--.:: : :_ :

l

!

!

i l

l

; l l

'

\.

. 'l ·l l l l l l l /)

14 .....

'~~

111J!

! '

l r:, i

l i l l l l

!

: ! ;_::::.. .... :,l '

l i.:..L-1-f::s+ L · 1 , 1; 1

J l ·l ::J,

l

.:j-:

1

tf! l

.M ~J'>J

i

l,",..--:: ~i_,..: ..........

J !..JJ..J..• .

f)

i

l

i 1

:.,;..,

t

l l

-~,

j 1

l l T

'11,!p

',. !

l

il

:

! ~; ~

1

·1·J'·

:

1

1

1

'

.

i--+" '"-+-" . ·j:-!;~=+-: , jPI ~--._:j-d'T-

' '-.i-';

l

l

1:

,.

-,


11

.:~·

l

ht_=p~:,{·~~·~~n· 1-+.. T-t ...... ..._7~.

::,_v:,.,-·.· .; """

-t::...-t-- --,--,-·

-·· ··· :;.,··

:sl!y:1

···· ·-~· ··

;..•

=~:

.., :~.~ ... ::_-:-.:··-:---" .... ~- .... ~=···/~;;;.~---~~~---~···-:q,s~·--·-

·.:· .. -~:..'!-. Y:/:.... 9..-:-,:_::r.•~

'·--·!·~=~~-- ..: :~~.'!:-~~ tJ.~::.~

.

·· · Ltl · ·· ·Q l t · ,,.f.- ,.H~.:... .n:::--: .::- --:..:.~~ ... :·:~~

' 1 ,., · ;,.~

:.1'· S :.t~ :~. '1

_f-: ur_~":: :

.-.. :.

~-.

· 1:: '!:· =:-::::=~::-n:·~ k-f)'"" ................. .t--:..... _ 1

--====--=-~----·-n::::L-;;·--

-.

- - ::.

l

+ p: -L

;

i~!i!~i!·

l

l

f

. h'

l

:ri

t

J

l........ l

l

,..,. J.

'

....,if"

T"!" l

l

T

i ...

·---

pi'- !

:_. l

l·:··i l

.

A rl ···!·· .l

-----~-1

--~-·

i

..

l l

!

l

l

..

i -·l .. --..:j....... l -l

~---·-

l

l

i

l

l

l

l

l

l

i

l

i

l

..._ l ·,-:: -'-" '

111 ..

.

l

:

~

.

l-.......:

i

..,_ !l• . !

l

!

l

:

l

l

!..,..;. !

iJ.

'it-t!

.

l

!l

.i i

i

,...". .

l

;

-~

l IP "' l

·l ·l

l

l

l ·l

!

;

·i l

.

.

!

l

.."_ :

:·- -! .. -· --l

--··

! ----··---·.

!

.

..

l

'

~---~;

·ø::~.

l

...1---+--

.

..

.

l

:: ... .j~ ;l '

i

l

l

:

'..........-:;:=1 l . • !

l ~..,. : ' ! : ' .

...

l

.

il

r=.._ -.. K"f~

o-+--·

l

--·- ----

l l

'

rt 1··

IIPf~·t- "

l··j·.

lp~--~- .j

l ------------i -l

.

l --l -l - -

® l

. ·J i:...._:.t ••._, _; ! 1· . M.O.'-n : III'..._ .. · · ·· · ·

.'Ø ..~. .=~-'

.:~~~

-~ --~'.': : . :tJ_j

l l

' l

l

i_

t

Ir-l i

r l 'i [VI r=.1

1 •'!~ ~' 11 ,.l it ·'l l- !

.

ll

l

l

l

l' r l· l

.

l l

l

.

f

·t% PI

'

'

i

...... """"'~

l

l

l

tl

l

l

~

'

lT ~; l ' .

l

l

f

l

Tl:l

'!

l

:

'

l

1r

l

l

:

. i

J--~~

f

1

!

! l

t···j:lp_....

,

, .. !

-

1·n~

·. l

'....:

l

-l i

l

. l

i ==-t:::

. .....-,,

1

l 'l pp! .t~

l

\.

l

l

:,'~

1

Sp

Ti~;

>

Y">:'!

1

l-


1'2.

lt'

r> ·• .1 ·· · - · - • ·• : · ; -- :t:lf .t_·-· -···.- / ·-J..· -·--. r '. ,_.. ·-- -----· · -:.=i-:::_t:l7\J=-::_:-~::,,~ ... :::::• .r~-- __ _

l

i l

l :

-L.. •--.L.....

l

l

l -- H i l

.-J,.

l

! l

l .

j

l

l .l l

- - 'tnC -d J_..: e. ',l ' ' .! . .: ;! ' ' ' ----.. i

l

......_..., . .

l ~ i•---:·--4__;;;-~•--;·-J' i :1 ;....... ; l lh ".l.l !l ...

\ .' ~' :l ·l\ ...... .

!

l .

;j mf' i ' l .

1

1

tf,r!·

1

l

,l

j

;

l

!

:

i

~ '

l

:

!

/'·

l

i

l l l

-~l 1.;:

l /posis{7Jile: l . : l

l

ll

~

!

i

!

l i l

i

i~ i l

l l

l

l

i

l i i

'

i

.

L

j

.

: l:

il

.

;

!

l

i

l

:

l

!

J

i

l

;

l '

l ll l ll l l

l

i l

i

!

! '

i

l l

l

! ' !

l

l . ;>~

r

r

1

~--,

! i ! !

l

l

l

t

1. :

1t!:.:;

-- i

.? : . >:

l

l

l

l l

!

.: !

l

.

.... 1-

: .1_

.

r .

:

l

l

'

i

j

i

: l

j

:

l

l

:

i

i

:

i

i'

:

:

: :

l

:

l

i

:

l

'

''

;

l

PP

'

Pf

l

:

....

l

l

l

''

:

i

Ti

'

'

!

i

;

;~~ . '

:

!

;

!_>

l

!'

i l l

l

i

l l

l

!

i

.

i

l

;

l

l

l

'

!

l

l

l

r~

,.

1f~

l

i l

l

l l lJ

l

l

!

l

!

!!

;J

l

l

·~

:~

'

"

.;... c i

:::

'l

!

'

''

'

i

·J ,-

l

.l

+-i-4 :J:/-/;

·~::~

L

l

i

1

:

i

. . . -==L-·

'

l

:

!

~

"

.

:

! ~

: • !"<.;.~ :

. "l .

l

\

l l l

~-

:'

' i

l

j

·,;

' .•.\r '

~

l

i

l '

·..-.r_7.

,

i

'

• l

l

'

l

l

'f+t-1 l

rf:(tt/ce

/

nlP-P

l

:

l

:l :

!

l nl(>f'' Aasf6/t_~ . """ ! ..

l,

! _:

l l l l ; D l>=-'3.6 lnt-~rtnc-IJ:

i

1-:

.:~f

1

' .

i

;:::=±===-.;.

.. •

. l .

lt),f·. . . i

l ''l

:

J_+- ~

'

- ...;:p...

l

-_. # '

l t '

...

--~~--:l ·-.--.,-~l ::_·1 i :H

l

l

i

IP1~J ~-; ·~.r l l i l _.:.._:

- .l

li

-1 J J-+.

,.:.::..+

1

l l

! : +-~

l

l

l

J.

l

.,

l

l

l

!

1

l,

r11 l?'c tl

l ~·

1 ,.

1

t

l i l

l.f; ' l t:: i :' lkJ1 Jt' ,,l

.-rl

1

!

t

i' :

i

-:t=. •: 1

t -t

l

N.

1

l

l i

!

i

'

il :! i! ;; '!

i

l

! '

j

1 . !

l

l l

i

~:::h

~

'

:

'

~

T':

:

r

l

l.j

l

i

l

1

1

1

i

; -!

l i

i l i : ! 'i 1

T.. ---·---·

r

~---T..;,.!

1

'l •. , . . ,.

l l J'l

J~

r- ~~1


. 1

,--·~r·r.

1

l -- J

r

J

l

r

l l i

l

l

l l

J

l

l

i

!

l

l

l

l

l

!

l

i

i

l

l

l'i

l

l

:

l

'

l

'

i

'

b.~ i:

:

!

i

l

!

l

l

l

l

l

l

l

r-fi1=1J,

ll

~.:T.:,..)

i

f

l

r

f

l

r

l

T-l~ ~

l

f

l

f,

,..-

-l -,. - il

~~rr-1-

.::t= . ··- l . . ? l ;J. l.~~~t

!

~IP,I.

l l

wr

" r-

l

l l

'

l

,!

r

l ·i

---ri

~

l

l

\

--_ .

!

. ··l ·l-!

i

l. ·.-~:~1o

..

r1

.l

l

l

r-.

i

!,

l

l

l

l

'h~ l

.1~

l

i

l

'ntr

l

l

c l

l

'

.r-. l .: :. y

T

-

IV" . l '> l:f"-J-4;:

!

l

•! .·

LJ~:L L -1 .. l ~ Ln#:Jcl, ~

-~r- .... l

,.

:

l i

!

l .i l l '+: ... ; ~pj.

1· J l 1._ !.. 1~ ..•.p. ::,. · ....,.

'

l

.

'

~'

:

1.

1 -i"-

l

l

l l

l l

l

!

l

!

.)

-~l

,.

~l

#

r,l !., ]f.. !-f-i.JI...;. ~ !

"l. ,... ,. ,j~. ! l l

l i

;~:A l

l

,1

! l l

l

l

',·

1.

J :

i '

l

l

!

i

;

i i i

..;...

i

'

ti~

!

l

i

11

!'

:

1

+ ;

1

1 ,

i

'

i

! ......

l

l

j,

l

l

.

i:tJ

!

i

l

i.:f l

l i l __1.--i--i::::,.-,:r..~-,1 ~

: :1

!

P: i : '

'

.l

~:.

i

l

iJfl"f+i. ....

~tPI

j

.i-H--k l.. l l

!

l, ! ! l

~k~i~ ~ .

,..

u . .J~vt l

•• ,

l

!

i

i

:- t==!'=•-r t·.! :' l

l'-r

i'

l

I.Jll :;p

.

l

-+--r" .

l

.l

ll l

;

l .:::::pr ,,..;-. j

'

.

'

! '

i

l

'

1

! l

!

!/' ~ li4-: l

!

PP

' i

!f f~ .'

r

l

1

l

i

.~ ~

ll (J

l,,

pi!

.

.

i

l

l

'

!

~

! i

:_j.

.•.

!

li

i

:

;

!

l

:

l

~":

·pp

j

j

~

.

l /"

i

~-J

ll l

l

i

ll

!

i

'

i l

i ~!

!

l

,_ ·l,

l

i

l

:

1

l

..;.

~.

~,..R:t-: -' . . ~.

!

l

l

!

'

j

!

l

i

!

j

l

:

!

!

l'

i

ll

l l: ,. (,. -··l

',-

'

~"""··

~,.

'

'

~~

l

l

l

l:::t: ' /)"P

. r--: :

. ; ' ._.._......

l

:

'

l!'

'

. ._,

., -ll

:

il

::

!

,,

--1!

t

•l

!:

l

'

: '

i

. : i

l

l

f

·_..,;,.

.

.

#

'

! i

j i

l

~ i

:

:

f"'-··

·:...~~.:.:

f ,--

.-~ .

! !

.

.

l

--

T

-l

! .-1---

r- l - ...

--

·l

1

,--:J-

-- r-:~~

l

l

-t ... --~

l l l

ll

l

1

li

l

. 1- .,

l

i i., l

:..,_ #

'

..

'

:

l

l

i l

J

i -1 -..:..... l

l

l

'

l

l

l

!

ll

! l

l l

l

l

..

l

ll

t

!

l

l

l

l

l

l

i

..

l l l l

l...-!--

i....Yi~-·•11······

l

l l' l ; 1-'l l

l

l

,.

l

·,: l

l

1

l

!

l'

• ;

'

' "."/

'

: ::::..

.

l ~f

l

i:! l

! l

'

i-~;_:;;,.:;1---:l:_:~j=--t ~ ::-:-!""""!--+ --j

· -~ -'*'rk

1

L .l-

l

...

#

-~~~~

:

1

.i

l

l

b•.il.

i

/

p~

i"'

.i""' i'

.l

l

1,..: ..iJ-+! i ~l l .. +.!

i

l

i

i

l

l

l

l

:•

p

: l

l

!..,L 1 · .uJ.

%(4

:

!

l l

l

~:f!.~

l

l i

l

'

l

1 l

1--t!

'

l

;

'

l

l

l

l ~~ ~

i

l'

.

~i . . . l .

l

l

l

l

® '

l

l l

i

.r-:

p: '!

;

'

l

.

J:F-;

l

v.t:

;

l

.,

!

ø·

:

l

'

;

,

l

: !

l

l !

l

'

l

j

l

1.'

:

l

'-.i , r' ·r

l

l

l

l

l

l . . . ' . ~h-#-'

l

r;

\

l

'

'

!

i!·

IP "

l

j

l

l

i

!

l

L

+N l :ti

!~,

l

r

l l r-,~~~~~·~~···~ l : ~i l

i

l

l

l

l

.f.i l

i

n=t 5t : t .

!! 1'11/! .. l ! ~~ ·i l n~-~·

i

l

l

!

Il) ~

t

l

ll

-..,4E ! ::::::::=-;.,.. • r.~ :..,.i

! i ~~ ~ !

l

l

i ....!

ll

'

l ,. i :!r;. · • ·. l •

!

:..,-l Y·.

i

i+~-

l

:• l

l

··111\i·illillil·i~~~

~-• L~

r

l

1'1/~/;!,Y/csol

~ ~,:

i

l~

:. ' :,,.......,i

l

L4~._i. i ;: ~: ~ j ':J:.

''

l r 1{+.:

l

l

l%~· pi l

l

l

l

i

l-1-4l ,. l. +:l , lW. l.

l

l

l

l

l !

l Lj

! ~

! l

l l

t

l

l

l~-,


A

.mt

., ;

..

l • f ·· l · :.... ' ' •: . ,l . >

. fod~ .:. /_, ~

'Yt-'S

• :::_L:-:.

------- ... \. --·

--,,_ ------

.::-,

.. .

.

·-------

,,_

..

•··

! .

-.,-l

1'e*~:~.

'''1''''1 j: ___ ,___·j:::~

j_:::_·:!:. t.~,: l.

----~

:•1,'""1"1'"'1''" . . .... ' --

'l., j

·l

'

·- ..

:

i

i

i

.i

i .H' •.l ,...~~ ..H--. .....J.!"'::t-\ ! i~i 1 I"'T' T"'Ø "nit i... r. l ~'"~-~

l

i'

i

1

~~~ ~~· ;l l l i

l

i_.

il:

il

1

l R .~

,

!pj l

1

1

~~

'

'

~-

:l

,

'

l

~ ~: l , ~ l ~ 1_1 ~ : _.....; : ....... l 'l

'

l

'

!

l

l

i

'

~-

.

If-.~~ .L i,. .L

?'tf-l.>.;:::_;_ ...,-

. /)

l

'r-L-1

r_ ...l..___T '1--_U l --t-""!

1/. '

._4:.:__1 ~

---·

-,

J.-.-;-

-r

!

.,·

-~ A5t'-.

11~ .. =~-,

!' .l

l

:

l

:

'

!

l l

i-l---.,

i

l.,~1;i

~~ .

i

l

l

'

t

\ l

----·-·

.

.

-------

i

1

-~-j

'7 !

:

!

i --

jLI:

l -r

l

.....

~~

_.t- .... ,

; -l

'

:

' .... j

_

., "'l ., __

--1

-1

l l :

-·~

l

r(-i . l

l-

. j

,. .l l l -~J ~--, 'f l i l l

()

l

!

..

i

!

!

l

l

l

l

l

f

!

•!~: -' olce· ! :

!

i

l . l

l

·j

l

f

l

l

l l

i

.., :.

l

'•

l

,

l l

!

·l

.

-.

1.

j

;

........·,

l

; l

'

:

l

,...J~I ...- ·'"'\

i

:

1 1

'l

1.··· .,

V]

'

l..

IIf Ul \

'l

p

l ·

l l

l~

.)Ø'

r

-

l

l

l

l

l

l_

~-::..

l

: i

:

.

---:;;;;'

i>--· ;,·---.

l

.

l l l

i

'

p

l

p

III~ ~

y

1

-c:::::..

l':"--1~1- j

!

l

1,.·_ -

,.....

l ... _:

l :

i

•l ·.. r

-

P.P.

l

l l

l

l

·,

l -~-


15 --.!----·-----·--·-··

---1 ....

.

----·-·--.

r71

l

.'i

. l

l

l

.

'

l

i

tf :l ......:.--:... l i '

l

. :

: l .

~

l

l

i

l

(.

:'

'

l •

'

! l

\

. ,__..;._

. l"' l

i ?

l

-

.

;

'

::

l

: l

..

.

;

:

i \ ~11

i

: . ---.

l'l .>,..._Jl__y i i

;j.._-._;

~

1

In

: .+-i

>;

i

\

l l l l

'

S((6

l

L

P

l T '

l

: -t--==::L..

·

\

11~1

!

l

l

i

'

'

'

i

l l

.

A

.

l

'l

) !

·l

-l

,.....

'

•.J . l -~~---. $t'v-de.;·:..~ .::.

. l

-··· - -------····--···.

~-

\

.. -

---·--

.

-

.

-----· --·.

-.

. -

.. -

--

.

....

.

.....

-··

___ -------··-· - .. . --. -·--···---------------------- .......- .. - n T t + 1 ·r 1 ·1 1 J ---~-----·

_____ ...

......___

r

l

!.

l

~"l

l !

l \l

~l:l

l J

l l t l

!

'K

l

l

i'

!

l"

l 'l

-·-

--

·-·---···---

i--.

l

;

~;fr•j•

~·~·

i

:

.

.

'

!

'

;

'

,., !

:

l

j

!

'

i"""

'

l - "~ rljlf

~

c....:::.

.... - ~---~ .'. - .. ! ...... : .......

1

!J·.·

t

1,·.

·r.,

1

l·l·-1

W.l!

i

~

i

l~

i

l

·-

..

. .• ·---· --:

f~ ::~i -~·-;r\:

l

;

l-d·:.:.:· .... '. l"" .....

• -.

ff

.

l

!

1

'

~.

i

.

. •

···-

~~~-'

l

l

'l

.

J_:_ .•i

i... ' __ ' ........ J.

_, ---t ....,

j

l

l

!.

-

;

.

--.

l ":! •.:.' ._:'-i •'. -*t_ ---J ·:

.

:

r:..,- -rT";-t.- ~:t:

l'Pif·~' l

..

...

-~

, _ ...... l

.

l

'

l l

·l

l

L i -.1


i6

B

--·----- l

nil

~

---·------

.

• _. __ l 1. • . . L

----1

-·· l _ .;

i ~1

1 - 1

l ! l p~~~... u

- l·"' '

i- l i

_T

-.

_;lt~+o

i ..,t

• l

!

RP.

L.f.!

_ _.f--_

JJ..:

l

i

.U,_ i

11 l l

i i ! l

!l i;•

l i:Jf :·

:

?f-~: . . l .

/?Pi l

i=?

l ./(P':

.

~

\

!_ l--L' l _}___ l : P""!-- r...__,,~

\v

t-r~~~-~

"i

X:i ,-l

i

l

..

-l

±

.

=·j·t>~ .:N=++-~1 l~

·J - -•.J ..--·-! -

.- l

l·~i:_c_--'

i+~l ~-~~i

ll

-. -l

:

·::1_(l_ ~-~l/ l :1T ~ --l c.:::c..

. !

®E : :

!~l l

l

".l -·- .-

. -.

. --

--

l ------·-----.. --- ·------- ----

....... -- ---. ---·--· ----- -----·-------· ------------------------ ---------

-·~--

r--i--,---r- -i

----··----------~--

~~r--

-·----·

,

1

i-

T

1

;

i--i

-~ l l

'l

,

l

,

nl

! i

i

;::;::

: '*-! :

il

·,..._:__

l '

·l

j

-

l

i ~l li l i

'l

~ ,... J_L__U-, ·-! 1~ ,--r:. ~- <":T"• ~r.· :. . ' .,...L._.",. •

l...,....!

\

:

~~j

!'!l-

·i

l ..::

,..

: ~:

.---,.

':'"'"'"_·~~:l

..::..:,.·~ . -

' """!

-_

~-

.

l~ 1-r-


17 --- - - - - --- ------- ------ -- - - - - - - - - - - - --- ---------- --- ------ ------ - ------------------------ ----- ---- ---- ------------------------ -------------~

.

.... L:~·.:.._.;:·:~~i'--J;--;,;,;,: : •e.;. V· ··· - ( l O:C· · • l

· - · ' - · ·-· ..

.., -----·

-1.:

. • . .•. •

.

: ~:.;;.;.. . . f!_'(' -. .:r ·

:

-

l

Ij

l

n:

f : J

.. p

l:

'

l! !

l l l +-----t---1--

-· •. ----------------- --- ----------------

-; i

-' :

'

; ' '

.. ~p~ .

"

;··~ •' .

l•

l

:

-

l

l l l

;~· ;

l

l LJ

. '

l

l --- ~l ---l

l

l

l .. , . !

------·--- ------------------

7. :::::-~Lf."--. •-f•--. ::--i 1-----·-. : ..-3 ~ k i

_-_:p~~--=·+·::::.:__ __ :..~t e-_-._ . :.J.,. ~-.:__Il _.tt-':(:-- - a ..,.iJ:rt_t...:._- ·,· . : VO'Y _· -:=. . ~ .; __ -=: ·_-.- .. ·:::·--e~ - - -----

·J

~

!' 11 > - ... , . 11. 1.. ,-'-·- 'J;~~- -.: c.-t'a .

.. •.J':': .. . 12..,. '. ... ~ . --··. :.J: __ ::: ..... :.:. :.._: ____ - '.- :::

-•

t~~Ci.lfr~-~

l ii .

;----;l ..._,_________

l

-

...

.

'

..... - .

1=-=t== t:;::::r.=:::::L--=~- ... ::_:~.:~~ :~ ::-=-::-:_~::- .. ~ ·

..

. ...

.

- -·---

-.-

..

- --·- - ··-

.

--·- ----

-

. . . . . . . . ···---

-. ----

---- -------- ----- --

~------

-----

--

--

···-- ..

-- ----

-·••• -n-

-

-· --- ·f: - .._p-----· ...-+--- . ---· .r"'. l ......OP .. • .. . ----11 ··'·'-:tf';r --· ~.l!Q'f .. _.~:.=:::::..:. ~ ,.; e..:==-~~, __-::~-~.-::-d\ ,.G_~-=._-:=· .

. -.

_

-~

f'

f

,-------·"·o;~

.

-·-

~--T

l

l

---r·

1

·r--·-r .-.i--1··· :. - ,--

--- -· ----- ----

tr'""' +·

In~~+-!'

r:r IT n

l D

i'

P p_

l

.

:

l

J~~.!

i

j

l

~j

:> ~~.t >-: Y • .! ~,. , F . ..:,.. \

l'~

'

·~····

l '

l

..::::::::--.

.

~

'

øf.

'

i l

:

'

:

..

L· '

l

j

l

l

"l

l

l

...


18 '

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

i

l

l

l l l ! J-H-tJTT;l l

r;\

l

i

l l i

i

'

l~ Pivh-ri ! /)o!~ -~-

l

i

1

l

l

l

l l

!l l

l l

i

) l

l

;

i :,

r4'91~,/'f'.''( ~ , ~

'v~'f 1 l 'b_o 1 l~ l ~ l

1

1-·

•.

!

:

11-

i

J

i

kYl

.

+

'

l

l

. f

l

:-v

;

l

j-Yf, t.

l

.1-.fL !l

~l

'

l

.

T

!

!

!

!

i

l

l

!

l

l

l

l

, l

l

:

l

i i

l!

i

''p· :l • et :-'1

•:

'

l

;

.. !

!

;

(/;

' '

l

l

j

!P!i

Jr?: l ;

l

J!

l l l

l\ l

'" ..

l

l i ' '

'

' l

!

l

l

l ! ]f' l 1-.l

!J

l

l

.

!

!

l

l

.

".

:

li

l

i

.....-:

l

l

l

l

'

l l

f

, l

l'~1. S.t "(', l l

~._ l

l

t:--:--:

'. +

l

l l l l r 1 1-

l l cJyLi

~~~~ l l

l

l

l

l

l

le/.,

-i

l

l

~

?J •'

:

' -1

·-

-~·'

:

'.

'

T

11f<lflll

l

!..,..,, ... ,

'

1 -,

____ --- ___ "--------'-----:=:- .. :

f-- -

~-

:-:. -==-=·- --

-;::--- ··--- ;·-- ..---•-- ...

--~---

i-~-<'

!

, PL..:..:. .

i

.,.

"

.

-....---r--

·'- ;:::::::::::;:,

~·-G:~.

'

. f,_ >,

.

.

·-------+-

.

'

~

l

....> -rr;t

PP.t.

b~

p~~

_,_ bl-

fp

b.J t

f>

>

'fri

-1-

;;;,..

.JI+

.,.

'

--r--

J._.._.

Il l

Il

>

11

>

' __ . ,.

'

>

'>

PP

:flp'P ...

'<1._.._1 .. . .

~'P:~.

l

----;--t

--

"'

...

'»•

'

l

!

~ l :, l !'!• : ~ ~·?'fl . .....-~ -::

~ l'""

.

-

l

!

F

-

: !!!:- ~

·~.

l

l

i'~

'

l

l

l

,_, '.-: rp•-, ·-...... . ::::::;;---

~··'...··tftP·-· .. . .'

l~ l l

-~

::.

fifl

.J...

-

1::J..

-·-

~.-

:l

.....

:::

'

~

l

Jf ....

~-·--=::---

k1

.

Y,'

11.

l

..,..

. l

~:

.Il.

___

j

C

l

l

'

J

l

----- ------·----------------_--_---"'"""7---=-·

:h

1;:>-"r

l

.s.e".: ' '

il

l

l

(,e~

~

,

-

l

"

.Ise~.~ f '

l

l• ~:

-------------------_:.....

l" ~:l A...,,. sj-l

~

~~

t

l:

'

rs~'Yl ~

l - ,• R-r.t.r·

'

'

/P fYLI~ ~ l .. l

t

. i

i

lY l

~Il

~l -IYf'~fsl

:

i

l

Q

{

l

l

'

n1-

:

\ : !jJ.: ' .

l ~'

l

;

l

+

l

l

l

l

t

1

---------~--...,--·---~m_:_~

l

lf! i l ! ~!:

t

,u

,

l

:,

r

'

/ e'f l

"l

~

1

i

:?J~

:?1~

l

'

• ' .!. 11 n~: l • •

l

!p&{ l

'

r

l

f

!

.

'

:"'

,.!. !

:

;

l

l

l

.

f

l

l

ll ' i :pGt. '·

l

l

;

' .1/ m~

~

ll

l

:~,

!

!l

pa:-

l

l

l

r

~#l

l i

.

;

·a:-~ . : l\! <::.{!',e., _:::::::::->- . .

-......._

l

.Jf.

i

'<:.(b' .J. l l

l

r

i

l

1

1(

l l r l il ! l

.•

i

l

l

~

ll l:~aJ• l '

~'(

~/~(.:f, f.

l

l

l •

l

... . r .l b, o 1- l ·~!1~ iV~"'

! l ;=~

t~ i

' l

··-

t

C-.i!.~A!. ( i -~.1

l

~'V'

~·~ol· l~ l f ''6~4 ,'/ - . ,...11 ;y-

'"ni VI l l ~otv l 8

lu ~1s 16åtl~~}

r

l

1

~

l

ni VI

l

l

!

>

./J:..i.

...

>

>

:!J-

+

>.

b ...

1:~

-


19

... a_

,,

(J

l

poco .....

,

,""

l

(/

l

,,

,. ;>

>

"..

7

.".

'.> i

(J

>

i""'

'frØ

-6-ø-

Il'>

-#-

~

r~

ø

;

h.

~ ~

f:

....

.J.I._

h'2

~.-,>

•J

>

li ....

+

i

l

j

'

i

·u

~

,

i

.JJ...'

>

l

SttPpp

U>

1T'""

f-

~

>

l

>

Set6pp

..... "

:

:s~6pp

..>

>

"

!

sub pp

;J ,.

i

l

+

:f >

l J..'

>-

..,..>

f

~~

>

~

f/11

>

.

.J/:..,

...

\

~

....

.....

'-

>

b.

>

.

o

-

.".~

.....

l>

>

..... Il

L>

J

~

l

~ !>

l

,

>

.

i

l

l

l

fJ .~

bt

l~ o J{~

!-

9!>

>

Il

b-!!:

1=

-/1:1:

>-

_k_

p ()

}

-1:

>-

-1:

#~

t lt

!' :t

"Jk...,

..Jt>"

+

b~

-1-

'+l ;

~

,.

> ....

r-

"

~

.'::!.

L

....

....

>

tr"'

>

l T

l

.....

\

i

')

>

17.fl-

4-

>

+-

T

.,;-

t>_.-

>

'

l l

l

l

l

:

l

l i

1'~

:

> l

l

i l

l

,. i .. !

l

l


20 l

_,__.

l

l

!.----1

l

!

l

l

l

! l i ! i l

l

!

.i

l

!

l

l

t

lhil~

l l l l l

l

l

i

b>

i. -·~j := ;

~i ~i ' i-· l

,' l

l

1 ..

,-r l-

:l

:rr

""'"

l

l'

1

1

!

f

l

:

l

i

l

l

lml·l·l

l :

l

'

:

ViVO"

0

1 ~·t~

l

l

!

l

l,

:

l

.

.

'

l

l

l

IIII

l l l 1.. l l l

·.;-:

! !

1

'

?.JI.

!'

l

l

1 l

~ _, _ , ,,

-- -

1 k!

.

t

l

l 1

' ~ ·.;-:

l

Il

l l h'

l

l

l

!

l 1l

L i 1

'l

l.

!

l;

r

l

~,-

i

11.

'

:

t

:

'

(l l i i l l l

:

1

1

4-! !

1

1

1

l

:----l-

!

l

:

l

l,'

!

.

.

i l l

'

l

:

!_.

l •! l i~

1,--.·-·-1,·

:~-, - --1 ., l

! l

l

' l

t l p i

l

l

'

l

j

l

l

t

l l

t

l

=--

1

l

"l

'l

r

l

l

l!llll

1

'

1

1

l

:

~

-i-

l

! l

l

!

1

. .

~

'_

l

:

!

l

+- '.:. .+ll

:"_:

l i ! ! . ...;....,---1

jr.

l

!

-~

l

:

• l

l l. !

i

: i

l

.

t

l

l

i

!_,

•••

',

·,·

1

'1·111 .........-r

l

:

l

•,

.

l

l

i

'

l

l

! ! '

l

-

1

~e:

'T "?-;,..r

l

:--~k:

'

l

':' . :

! : i

l

1

;,.,.b

je.; ~/~1 ~

!l

i : i

l

l

i,

l

.-' '':>

l : : 1 l

i

.

l l l l li

\

l

l

...,_. l l lllt~ ' l!'(

' l

1

l _l l

:~; ~

l l l

'

!

!

>

+

li

l

1

\

;

l

,

i

+ .;.

l

1

l

\

l

J. -h!

l. l

l

l -1-

:i::::== '

~~ !/{/)f

l

l

l

! !k

l

l !l l ll l l l

l

i l l l l '

l

J.-=-go V;vo~ g-t~-~l~S~~-

1.

l l l l !

l

--=

gf'a. i!LfiSu

e

~~:

;

!-·

1

i_''

i

i '

> ;Ih!, l :,-__ : ir+

i !

\

~-;--~--tLL

j!.: l~

l

.t::+= ' '

j

!

;~:

li

:

i.

l

i

i

L·-

s/Yl~?16iO ~ ~

:;;;. :

: l'.,_:i ! +

'

+ : 1~:

- il l i ! ! i; l t"'

l

~~

1:.

~~·'-'-i

.'

l

l l l l !

1

l ..

l •

•i

:

: p':

..

1

l __: :

l l l l l l

l . ! . i ; _j ' t

~

i

i

f..•

'

: r---t'

j

T .,

! l ;

;

!

1

, '

l


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l ll

~~ i l l l l l

~~

l

l l l l l l l l l l

l l ,J l l l l l l l l l l~ .-, .k~17+/J. _,. ,--4,# qtfq_ j+. f) 11-. i !mJ: u t ,'Y' l/t~ VoV l

i

!

f

t

ll

. l 1.,

'l l! ?t;IW;f' i

l r

l

t

"'

'

l

'

i ,i

!

l

'

i

l

p . ., '

l

'l

l

l

l

l

r~k

i

l

l

l

l

l

l

l

'J1

:.

i

\

'

.~.

.

-

::::::::::--

-.

~-

,

9-...

4,.

f'

l

j

. l

l

l

l ! l

l

!

l l l l

l

il

l

il

ll

'

't

i

47 • i

•: i

-./-.'

:

'

: ,

l

l

l

~

l

.

l

ll

., #-':

~

lk/i·let

l

'+l. J l l l

l

-

~

l

l .

hiht l 1 -l; i ~; __I_!S.t:t_§~t4 -11~

i

'-1

l

l

s,_,: 5h•i?1b.. l v'l?k ..Jc_: : l

:.,."/?.

i

l

l

l

v l

l

!

. '?l·, vl."to'..«-..e

-;;;:

~u;,.

l

~

~ p-;-1 .... Sh eftt1·JU»1

;, l l Vt"')\·d«,-~

......

f~ J

+- p~&ft:

...-- ........

'h1P '; _::

--

L/--1.

.,.

r

~

'

."'

~

p'"'--4

. . l

l

ll

- 7~ >

..::::- -

~

1.)

L._l

!

.

. . ~fJ

~

!!.

p~

l

!

l

l l l

"fpr .

l •

.

i

L_J

i

l

l

l

l

A pr

l

l

l l

l

l Li

l !

!

l l s~-r :9,~ -iu.. flt-tt•d#· e.. i ' J .

.

'

b~/~· if : .. :

l

i

/_ .:

i"Wlf

i

~" .

l

l j

~

'

l

'

l

j

!

l

l

;.r•

!

i

:

l lr

l

l J~•. ! l

! l·

l

l b lu.. l

l.

l

i

!

~.~+: l

t

l

l

4t~ &;;q· ""~

.

l

==

l

j'' S1.1 l l ' 1 ! !nrt ':s/J-i 1 rai"' lt{~f ~vdT ~~:;tt '''-~~l l t

:~11

!

j

l

l

u

i;

l

~l

l 'PfJ: ;t+! ~i

l

' ..

l

l l l l lJi l l l l

l

l

l

l

ø

l'

l

l

l

l

l

l l ,.;,.,p: h'art.:

l

i

l

l

j l

l

l

l

l

l

l

@

l

l

l

17.-

-l'

~-.!.,'~'7t-

-.

T

(

l

ir

b+-~

-

r::::::

~

1

l

'---1

........--:::::::

f

l

c_: l

1\.:

:.

o-· . . er:L.· -· ·. ·· ...a:..--it - _,;.;_:_- ~te(> .. ~- , r. : :

;ye+. ::-::=:::c~~.-r l

l ~.r./t. li' 1 11r

T

~JJ f"pi

!l

l

l))'

'

P

.

,

. _.,H

L;:!;/' l

.l

y

'

f:>

1..

,

,

' l - "..,

r

· -/}1"f:J

lt

P:

::>

(

p

;..

.,.~* ~

l

l

> _,_

• +

:!. "......-- \ .$.

..,..

l ----~!:r~:-:

t

.,.-.....~f

f

--- _

......

"-

,---r

:;:

.-tt!:f-

~p

t.

.--t

j

l

' .. l l

p

l

.&

-r+-

: "! k:

i:.

-1

~---· .".._ it?' t ---:: _-: ---:_~:::;,· Y, ~ t''·":_ . ..- ... : - --··..;t

_..

-=::::::.

• '111P.

ø:.

/'""".

r j ..

i

l

:::::-

~

l ,-!-t-bi l

..

,,i'

...,..•

.;_.;..

:..,:

'

':_

-

,.

•_.......-=

~p

r /)'rlf

. r:

l

T

'm

.

-c::r

':

<t':f:.T•

'f-

l

=-----

\

....


22 1 ·-

··- -~ -

...

. ~

.

·-

.

------

...

.

.

---

--~-

---- -

--- - -. ·-- --- - ..

-· -- .. -

> : ~-=·=::::::.=~:.::-=:.:.::-.:::::

_· :-.::::::

-

:

- -:L: _; . . : : : : fJ J;;~::: - : ;__::....: ~

.r:::.. :--- ::: .. . :Slet· .. ::f.JD

____,___ ..... ;.. :.. . : !.--~-- - · !

l _____ ~_

l. l

---

~

..,1 >1 !

fi-lt,,

. '

J~-11.

l

l - ?:11. ! l

!

r

-

l

......_.,..

r .,.,. .. .. -:r-r-> _r_~

• IIII

• IIII

l

-

.'.___,..

.

l

;~

--

@

f#~. -~:.:~--:,--==r3j- ~-=: ~--.-~-r: ; :j ::, .: · <- :=~.:~=~=~=::~~?~=-~ :::~~ ·_- ~==~~-=~~~:~=~~---~~~:==;=-~~~~:=~::f::::=~ 1 ;?# ...:. ~~- ~~: _ : ___ _~V l-n~~ fi_:-·;.,;_in_· --:~om· ~-~::~:?j1__-tX~- -~~-~~~ ::=~;c~t.t_t~~;.~f..i':~--:;t:ti!':·-~-SV'~il~T-~fJ;r:

\ ---t·

~~--~-;--~~

-.

f"

.

.tv :

l

fp

i l

l

,

I

l

l

l


i

L

t l

.

1 l

·- • •

~~:t; ·~/z.;~~,=

'

:;

1 . :. __ : ~-- : . • ~:..;_~i;

Pb.~~C_s}!_:t_~_:s:_t~ L~~;__-~_)'_~-:-~~~~

__ ~-:_!![1-!:J:L~- ife~~!!2_:=.~::=4f\.~= . -~u;.,--;..~ ~~=--~--~:.=~=~::.__ s_~c. ---:-_;::-:_-:-_-:::·~-~--~:.·:.----~-~1 --r--..--·_",..--------~---

·/1;.-. i i;t:~.,:~_:: "-"•'-'f- :· ==::_ : -~: :.tAJrff.1 ;y,;, :.: :. ~-:ifL.1.-r: _ :_ rt.~:-~~::~z~~:: IIH.·· :r.""' .V;---····-··-·-·---·-· rvf·1 -··· ........ )f.-......... . =-··-:·:---·

~

.

.....

,.,.

.

....

--

.~b-~.!~:;i_~!--~/t.e~,,;_~.--~--~- -: -·-~t!lP6(i~~--~:~.iftr:.~---:~~!Æ~=--=~:.:~=-~~-- -~::.-.-.:.:~~~-::=:dd-f:=f_~- -:-~ JlJft:!...-=

..,.. p

p

"

.

l

' :-1 i ;

'

.

:p;r

:

p'

L.,l l (/Lir

l '.b•efr l

i

!_~ti

l.fJm l ~eU. l . !

• l

1 -

l

l

i

l-j i,.J

/,

'

l

l

l

JtJ .. fLS:

l

ll l

M:..! -ft.S: l.

l

i 1\i'

ll '!&'~-l /1 ! 1

· . 1

• ---{ !_....i

4 :-'-f.

(}J,

l l-;-

l l

1

1

~eh~ .,~. : i

l l

1 l

l

i :

1

S '~?to-t~ thulc? /"""'\.$..

",--

~

t:. ~..,.

, l

: l l

'

i l

i

l

-

'

i

Vo1f f~ 1 ll l

1}01~ la-rod,,

l

l

l

l'

......

i

w

j

l !Vflt+: l l !

~~ v~l-~ Laht?L l l

l !J

l

.

:

'fLS:

Ao' i.·as

,

l

l

,>

'

l

l

> i

l

.

~ •

l

l

'

l

:

, !

'

7 ~:: ' .~ +.

'

l

l

l

l

l

i

j

l

! l

l

l

l?l'f i

"":"·.~!' i ! \4l j

'1

" ,. >~-.

... mlD

\..l

-

-

._., ' · __..-

l

i l

l

i

i


24 l

l

l

l

l

l

i

l

i

oJ

i

l l lb l; l

~!lil

'l'

l l

/~

l

!

l

l

l l

1

-

ji :vqt_Li l i r t4l'1K-! 1 l l l ,: jl

.

til~

l

j

!,

i

l

j

l

i i

!

!

:

l

®

! !1 !

l l ll r-.-.;.., : ~

i i l

.

l l l l l l

l

l

l

,

,

i i

l l l

:

!

l

:

l l

i.

l : i l

l

l

!

l

i

i

j

l

i

i

l

l

i l l l !

l

i

l

i

l

j

l

l

l

l

l

llll l

l l l

! !

l

i

:

i

1

i

;

!

:

l :

i

i

l

l

l

i

l

'

i

:

i_

l

'

l

l

l

i

l

l

l

i

i

i

t===~

11

,i l l"

:

l l

14,~

l

'

\..

p

..

tmp')......__.", . ......----.... ·~·

'

..

l

Il

j

l

i i dffahc!~l

1

l l l

i

rJ JJ..•.

.l

l l i l l li .

1

l

l l' l

l l l l 'l l l .J l

l" l l ·1 l l l i l' i !> lvrl.l- ! f:a ~~i

l

!

t

....

.

l

l l

:Jj i

l

..,. . r. '

l

,----r .

!-'l Il

l

P

,:t,o

W,

1

1,

~.:r,

.

1

i,

J..":'"'

i ' 1e/1.r -t,·, IJ.i+~ ...i i,

'~~,,

1

l

l

:·~··

l

:

i

~

,.

l l

#

l

!,.'

1-

l l

il

ll

l l

rj ,..~-. "(~ ' i

+r~

li

i

l l

, 1

'

i

l

l

l

l

:

:

:

p :x;-m

"lll!"

'i1 •

l

l

~l

·,

'

:

l ·. il , l

l

J

p

f

'

- l

'

!

1

f

p

.

:l

!,

l

_

:

'

1. .

l '

i

l

\

:;:::.

j

l

l

l l i""'_. ., 1

l

l l l

!

l l l

:

Cfert;..

l l_

,.

-1

l fl

'

l

l

'

l

;

l"J ..J;j')_ ?!

j•

1

l !

l

· 1. ' · L 'ftr-a€~ 'J 'Jl ~ • .;........;-=:::::: ' .Ja,.",. :::::::::--==l

i

.::::1 !

1

:

·-

J

:

i

'

'

·,

J

'

-~p

T

,,

l

l

'~ :. : l, l '

1

! :

-

l~

~..If..

-

l

r

l

l

/ffl<H'

~~·~==t:.

~

t.

l

l

1~.

~ ' :-~~

-

1

J

1

!

l

p

' '

i ::; :

i

'' 1

1

r~·::::i:'=t-_._ 1 1

-r:::::_,_-.L,..___

1 ',i

l

1

J

roT i l-t

j'

'

"

l l


25

.....

::t::=t.:::::::

~---1-

--

.

-

-l-l---

-

l ' {t--

h-+

+-t

~i

l

T--l

-~

l

l-

'--L-

'

'

--·~

--

-__j_

r

6-

----r -

--+--

---------'-

-·----'-

1--· ___ :_;_~~-"C

_j: :l= --r- --j ••• -- .L. -- : - --'--+ -

l

J.__:-~

=r==r:--==+-=t--L ---L: -=:i=J :-:t-=:=F.:: .- ;:-:--!

··t-- -~-

--

-------

-: _;_.

---·

- ·--

-- -- -------

-- o ------

--

-----

-

--

-

~-

--- ---------

--- --·

·-·

.

-----

·-.

---

-- f--

-

--

--

---

----

.

-

--·--

__ _____:_

----- ..

--

-

---- --.

-

---

-

---

--

\ . ~-:::_~;:::_=:!=::I

.. l

Il--

>

>~ . l J,.!~ l l' H ~t i : .,

!.~~.~w

l

~:$ l·l

J

-~

f-' lot

!l

l

!

l

l~-J

.:

• !>

l l

l .

l •

! ~!

l

:.

.

l

l

.,

:·~:! l !i' l

1

r

1

1

(}

~

l

i

0~.

1

:

~ l,,

l

l

l

1

1

l

~-K-ri-Al

@

,

l

l l l l l l l

l~ 1.-: rrp~ ~l

l l i l l l

,. l l l l l l l l

l

l l

l l

l

l

.,.--1

.._;

.....~.,..

~~~~

l

l

l

l l

1

l

-::::::.::::

-c:::.

• ;,~

l

o .. l

l

l

!

i1t l . ~ u l '!l r-r; SQ:tt\ : a; - !

:?;t~ "'-t

'*

jtt l. i'9't-ti . ;-: .J. l

l

l

l

l

'

l '/.,.. !

l

l

1

l

'

{l

(>

??e ?i

l

~~·l

.-O

l

'--

-

.l_--

.:.

--

l

l ___

/

~+-:

!

i l

l !

ll

' i !

l l

l

i i

l !'

i

:

. l

l

-

::: -----

---

l

!oW

1

! ~'1t !

:

il

l

l

f

'

l

l

l

l

.

:

i

l

l

l

!

Lsorll tfj . ' ~k~!.l

!

'

l

,l ~1.

~1f~øi-! ' y

l

l

l

l

~:dU.l ll

j

l

...

l

l

l l {trt'tl

l l

i

!'.

i

"

:

l

i

i

'l

!

l

i

l

l

!

l

!

'

-::::::::=--

~

:f

l

l

l

.~.

l

!

l

!~1,1

;::..

======================= il

!

mtn1l

~-j .. ,

-

dolce..

l

l,·~· ,

i

ll

l ! ll

>

lf"

l

:?t-'LYi-' l

1.~. i l l ~lp ~1'

()~

1

.,.

;>

+

J.i.-

-

l l1ii'

l

;:::::::::;=- .

==

n:::::.

Pi {;t, l-l gu :So~ i r-n1"

l !l l l l l

l

1

.

1/}

l i

!

.':!>~""

'"'P

;:::::::=-

~

~~:==============~============== -,

r :

! ll l

~,_;

?lp

()k. i l l l l l·" l l l l l l l

-......,/

l

l

(-./;,!'PI)

l

---

l

+ ..-..,.

i~

'

~t=~l~~1=4l=+====~-~-

.,;,p

l

.........._".

1/.1-

!:v

r;__

;-m

> ,..---....

~ t-rqt;

t'"1"'.$?.

~.

'hf~

i

! J.P-:r~

'

1

l:f~_

.. l .~ l

::~ l

1

;

i~

l

l

l

i

:}~

i

:ø~'

..

i

..

: .

'r~~~ .! d'1' i ~L-----~-·• -

i

l.

lll

Yl!i'.-.

'

!~K-1 ....

···-

----·-

..

-- -- --

'

1JJI-.'

~1

-

I.:Jj,_~-

,,mf t

l l»'\

"

+~ ..H:-.

~§.d "'CJ.--..

::::=-

=

-

i

1f+ '::J.~

l l

4fi i-r ~-l l

p-,.__y

l

r

l

--

l

l

l

i

l l

! i

i

!

l

l

i

l

l

l

·~i--

~l

--

..

- -··- -

l

,. ~

rÆ-4t

------ -

..c::

~; ;.::

-----

----- ----

---

.,:S,.

...

1; ·-:·-:

• t

-----

----- -·------ 1----- ------- -- --- . -

l ----

i

l

~::Pr-i

l

~p, e(c(ce,;,.

l

iK1 l _.,. l

l

..... "'-,i+

:::;::::::::::=

lt

'

......__....

........___ 1')1tp c(ofc .e.

f)t,-_ :. ..:::::. f '-'.. .

~

r- ' .,. '» '

'

'

l

r:=-

~:.

-i--

...--


26 l

l

l

l

l

l

l l

l

! i

~ q~:r~~~ j l

l

l

l

l

l

l

l

t

.,

l..,. l l ' l

f

l

J

l

i

1

l

1

l

;

1

T/.J-. l l 1

l

r

l

l: l

1

l

l

t

l

: i

l '

:

:

l

l

!

l

i

l

'

!~,

l

l

-r l l ::>t,l l. l

' l' ~l '

l

l

l

l

i

i

l J 1'1

!

117•.~ · ~

1

l

! "-~ot~1~~~1,

l

~Jr(lr4!,

l

J.

li

.::>0'-

-~ ::~:

·l .,-~ 1-K

i

!

l

l

)

l l

ll l

l l i l l

l l ~~~ll

l l l

i

l

l l

l

l

.5->;Fy_ql -i .

i

l

l

l

'

l_[ .,. LJ.vl p l·t'lt.l!

l

L

:~ ~

l

l

l

.

l

et.,

#. »rf.o

lf,.),'lf~ ...

l

~

f<- (lj

l ;

i' ...

.;._

l

l

'

l

'

>

1-:

.......

l

mav-cdfo

?t.:

l il l

i

~ ~1...1 l l 1

i

l

l

.

l

'

'

and~~k

i:J l;,:::: 11K_ i

l

l

l

'

}1. l' l l l

.

l l

l

'

l

• i

l

'

l

l

l

i

l

l

l

l

1.,

!

l l l' l l ."

l l l

,

. l

()Jf.

~Jr•.

-fl.

' l

.

'

.

f

.

.

'

~· !l

,, ~

l

l

;

~ l

l

,

---··---·-··· ··---·

l

hti !-

' ik.. '

l

i

i

/~; i

i

pp

i

'- ! , l

~

~~1

l

'

e/!e_ ;:

l

i

.

l

:l

#ti.l J! de-;

l

il

j

'

~~ +~

l

·l

l

'

">1r/d!

l

. l

.i

:,

i

'

_, l

l

1

:

l

!

i

}y... l

4t... :

f

~

;

!

:

;

l

'

i

-~:

l

l

l

!

i

i

-:::

11

l

. •

i

}W'

l ~ l

~

l

!

l

p'

f

·,

l

f

p-

l

l

:

l

!

!j . !

l

i

i

;a l

l ~~

l

--=-==

l

.l

l~ T .t!

i

l l i

l

i

.... ·i

i i l

j

l

l i i l

i

i

i

:

i

'

l

"""t

-

i

l

i

l l

'

l

.- ..

.. ·-·

l

l i l l

··--

-----

l

i

.. .. ·---·

...

'

'

.,- "l !

--~

""'

. T

j

ll

l

l

l

;~,

l

l

!

Wt~

~A}'& k;,t! l !

!s"..t!

l

'

"

!

; l

l

\

,, ,.Y ' . :::::;:;=---

'

l

l

J

.

l

11-1 ,1~ ~l .-l

l

l

l

l

l

'

i

~i !J l

l

!

l

+ !~''-i ;''IJ~e, 'llf.rrt

l

f

..-........'

'

i

.

'Ml--i~~~; ·~·

l

l

i

l

il

'

t l

l

~ .'4-

l

l

.'l tk'-. ! Vir1! ' l

-:

'

l

-kU'L-j .., l

l

l •

....

l

l l

J

ii j/~ ; t l ' ' ' J::; 1/.Z ,4,.u:ltt n fe.. , l~g~fr,

j

..:::::::===-

l l !.1/~i l l

J

,Jp V~5i

l

?,#11-~

l

-

l

1

~f <.1\JJcug

l

l ,r

<(

l! l' l l l l .

l

Le~~h:, . ' . . . ' .

j l ~r ~l ~~~l l~ l

l

-

l ~t~~~~ l

I~P :te~

t "/ri

lfdH 't l

.>

-

J-i

l

l

- .... ~-t.

l

l

-:f-Li ... r,M" SP~ l ~ ~:J. l ,~,

f

l

1.. 1·

t()t:.d~y 1/;ttn+

: 4L4l~l : r!c" U11~Y

-: l

l

l

ff

hæ--·t".e:... ! •

}11-J-t

(!,~-fltl7~

'

.

l l p

!

'

J_ l ! ~ftY.5!..9~ l fH_ l

>~,r;/,, *·J ''

l

l

l l l l.

--

··-.

---

...

...

... ---------·

..

..

lfl.l.--

-


'27 l

l

l

l

l

;l-~·-

l ~~c'~ -1

? H-t l

l .. ,

l

l

l l l l

Pk" l l

,.

l

i

'

~

l ?US

l

l

l

l l

l

'

'

l

l

l

l '

l

l

~ il

.L

§~li i l ~1d~ -1 ~J~, ~J ~-L-r~ l ..

!' l,l~~~u~

K 1,.

i-

('

l

'( l l ·l' l ·~ "(~1f •.

r- ---- - -

=~Jf.~ v . . --·-··

"

---·-·

-

....

J ·-- ~~ -

J 11'1,

l

~~

.J.

l

H bt/l l

'

t

e.

,Si

ll

:'.;.., ttp'

il

l

!

,.

'

l

l

!

ll

'

i

l

l

l

l

lmlk

,,

'

l

!

il

la~! i l

! ~f (f-r l

l ål!

11

l

l

l

l

l

! r~

l

1

~

~~ '

'(;;T

l

!

'

l

l

~

;

0_",

l

i

:

l

~.

l

l

'

l

l

;

l

l

l

1/l'n~ : i ;

i l !r.) l

l l'

;

l

..~

Jt /?Li

ll

.

'

- kri-L!'t

1 : V/n

•-r-:lr~-i

...__,.o

l

1

·~~~~ ! ......_: l l ! ,, {;Li

ri

t'#'~ f, (;'\

_t:_ t:'.t-.

G

'

l

1 l

rl

1

,

i

:

=

:_::=--=--- :

==

':

ll

l

l

!

i

!

l

l

.,

l

+-

'

.

l

! __J

l

l

·.

l

l

l

: .J... l • f•l •

;6(~.r~

!

_;....,,

ll

,~",.- p . J

pL

",;......

l

..

.

. .

~

l

l

'

-........ ~,

l

.

,1

·

·

!..."

ll

i i i l l l l l

i

j

•P l

h./p..,...". ! . $'"', , ~·. :- i. q-<(. • ...,., '

l

!l Jl •l ~l l l l

-=

f

."..-

±::!

sk~ 1

-*·

·l·

i

l

.

l'U!~it ; l l •li

~~·

.'~

li fTt

l l

r:.1":l

#~ :~:..,.: 4-i

·" -<

i

i

,-

rl

::::n'

'

l

l :l 1-II.FMI

~

'

:::

'

rit.

! '"kd ; ,· 1

i~l

,

!f.

l

'

'l .

p _r\

l

l

: : ' n:+. '

l

'rJ.JJ..•.

' :::00

'

,,

~-

'

!

l

j

.-

~ l

l

s(ld[, i*" l l l ,ti~.

i

l

~b..L.-#-L&

.....

l l l l l l l l ! 11

l

_l

l

(l

1

l

l

l

l

••

l l

!

l

(j)

Po

l

'

l

fr<,a.,l--etl i•s-(. Id_ ti ~ ! l l 1

w' .?'t ..: iYtt; ·~L'

l

T

p

-

i~

l

!

i l l'

:

-

-~ . l : l

:::::/· <

ll

l

l l

l

i

i

ri t.

ll

!

i

l

l

l

irt" ' l~

se.~ i!

'

l

o;~:

l

l

-

·

'

!

!

l

1

l

-r/t.

l

~~~ ' l

i

l

;

l

l

l

l l

~1!.:

!

'

v/ l l'w!fr! :_c_e.,

i

l

l

~~ 'l !

l' 'm(f# It;·

l '

.. ··-·---

Je.!

l

i

l l .(i!)

"''""''- "' ..

l l l

..

:

1

. l l l'-+

l

IL

\'

,

/,

l

Ir.

il

.

..

_l __

-!

....

"~

!.Ir.

r~.J

'

di' A' j l

l

'll

i ,....!--.i

~: l ··1-1 ...

..

-~

-+.-

,-

ru; i' ./

i

l l

.J ~eL li~ i '

l ,

l

l

·-~ l ! l ; 'Il

i

..

'

l

l

l

"j\.

~

..

-

.

1·--

. -

l

l

trnp .......______

-=::::; 5- i l .

l

mtp'

l

i

P r

i

i

:

-

..L

l

·~-


28

r

:::r::=r:. : -:::;

=r

.l

l-

l r----::.::.1-1---

---

J

- --

---

i

!

'

:~

l

l

·,.

i

·,

;

t

l

7

~ •:J '.j

l

1 ! l l '

-

l l !

f

~·p

• Il,

...

l

f

-

. . :

j.

. ;

'

l

?-np

..... :.

;,

:..~•-! iL:~; ----~ ....

: Pp ~<:

t"J

Jn ls/~7/oscr

>

...------.--r > t.>

l l l

·:f W-,,

f •1.

1-1

-Q-1

lf '

l -.f O'

'

l

.

PPP ll ~',

::;.._.

;y:: :nt1 " r-

:::-

-

:

-

-

> :::>

,..

,l~$

>

:

J/:?

. -!:kr

p "

r-

, p

~-


+ -- '·-·· ..• J..-

'

-

. ..• .. •

--- ·-

;

,.,..~----:~.:c:··i:fr;_ 1 ::;_:.::·: __ V--··r:o.:-_:1-,;;.~:-:·:~:virl'· Jt·/../&Øm·..,·:~_rf~.t;;~-~--~';1';;.>~-:..::::.:. •-rn-tDtf.r-~y.-~. -~ --~:-.J--~~-~ l··· ..:t. ,.....-, ---·- - · CJ'[I - · · ----- -·---·-----. v..l_ '"- FLv·· _---~'' ·. 9 /·r -- · ·f\..-1---- .:~ _____ -·----1-~------------.-----..----~------·.--IJ.---./71 - :tn.-____ 'J'1'U·__")'\..---,-[)~---

-< -r. -V.f/1.--·

_j_ _ _

..

···-··

;

----

.....

... "'tt:f, ~ t:\

"' ~

l

\

_.....~'

,-,_

,.

(

'

l

J.,,

l

:p_r

, J..

••

l

'

l l i

'pp;

l

l

.•

'

~

i

l

;

t-l-.

l

l

1

--

l

.l

ll -=-J' ' !::.:

1l

p' J,..

l

p

i

l i

.' 'PP i.-H-+--1Lj .

"'

ll

:

----\.:.l

r('

i

l

r

~

~

~

f;)

r----\

'9-~

,,

==~

-

·--~p

l

l

;


" J rrr· -r ----,- T--,----, -r--,-

!Jecfso

l [-t-

t-

)

c~-~~~j~~ ~jf;?" ,.

-+=

l l ~l

~-

l ·f!"! l l

l

r

l

r

t

t

l

l

l

l

l

i

i

t: i

it..,

l !

l

! l

l

t-..

--t··:tl:· -~j_ -k.Jf~- l

.. ----

:~r:..

..

..

.

.:?':

l

l

,. ·t·:· j i .-

l

!

l -l l

l

l

i

l

l l

l,1 .

l

i

l

l

!

1..,.

l

l

l

i

i

l

l

l l

~

l

l

!

ll

..

!

l

.,

! ll

l

i

l

l

l

"l

l

l

i

'

l

i

~l

,.,.

l ! i'=t. l ll l

l

\ -------··· ...

t

l

l

f

l

!'

l

-l l

l l

i i

i

l

! l

l

l

l

l .

l

l

i

l

l

l

!

!l

!

·~ !>:

l

l

j

l

!)l

l

l

l

'

j ! ! '

l

i

i

l

'

i:::::F-:

;

il

'

!

i

'

:

!

• .

• l

'

-:·- .. : ·-, -.. -

..

-

- -r-r.-'t=+=+- l

.

.

l

..... '

11-4> ill

l ;n

lf ..f t-..

i

l . l"t"'

'

••

:/J1.f!

""'li

,.

±i

~j;

l

.

.

~

r;

-+''.....:'+-''-l-l;l,

1

l

l

!

l

d1

!

l

'l

'

l

'

l'

l

+-

l

i

l

l

l

l

i:

l

l

l :::7

;i .l1f l

'>'

l

.

t

'

l

!

'f+·+ r:p

.

l

l

l

!

'

i

t::

'l

l!

i

t

-~~r

.. -,.

--1f-?~,--_, - :- - -- --: :- ·:·.

-t

l --- -

i l

i

4l

., #t·!-

! '

!

~hf-l

-

l

...

.-

-

l

l

l

l -1--

1-;

l

l _, - :·J 1"7!

l

i

ff'"r- - l -.;t . - l

-l -

f

!

l

1

l -- =t=r=f J i; 1--,

l :

i :

--l--

·j -----

---·· -·

...

,-.: ··1-~--t;J·l

.

:1 l . !l

1.. , --

-

.

~-

-i• •l

- l ., ... , ... ,.. _ ---- --1- --1· :~---~--~----~T--··, .

~--1..

-

1---

.,·- ......... l..... L·-r·-,-·-··1 ,--.=t: - ~-- ~~- :_· ::·~ - ::::-::t::=

!r,

.~

l

i

l

!

. ± ,'- ' : 1F: j

:

ll l

l

l

!

!: ·l. l.., l~ .jfhU:_-l~ f~. rr~ . 1; , t----·---~--~---------.

l

l

i

....

'

l

l

::::1-H .'

l

!

Jl-1

l

l

'

.::P< i . i

i

l

l

l

!

~~l .

i

l

l

l

i

' ! 3:l

t li

i

i

i

!

>

-ft-

l

'

l

·:

'li/orne! .J= lb

-

I

11aesfo.so-

. ··J Jll l rJJ ,,li ~ -#i- •

l

!

l

! l l .!

- . .~~-1 ,.i

\

i . ,.

l>-

!l

~

/1~ . '

l

l

l

1-1....... l

.41u! l f i, l l :-: _-! ••j l ! -- ·l ' ~!·l!

ll

i l

.!-i

l

l

i i

·. "DD' -l : l -· .1 .ri );~f-

: l

!

' ' :. • !

1

:

l

l

!"'---'!

! .

..i

i_l :

j

~-!

l l 1- -l·: H

'j

! 'l

! '

: ,.,;\f: l

'

i.

1

·j··rll,----,r._. ~l

l~ . •

--=·~~


..

•••

.

''

4

,. .

....

.

.

~

,·.

'· ....

. ,.'

l

l

p' .............

-

b

J. l

;::::::::;::=-

>

l

•. l! .... ,.

.J.._ ..

.

·•

l

---------~'-----------~··

.....

··• ...

.

" ·--;• •---· ·-· -----·

.

.

. .•

l

l

J

\

f' s-~

. • -

@ r7Jj.~~~:~::~=~~::~=i.=.-~~·~~-

·_:·_:

=

:

-=. :~ ~---·~_--;.~- :.-~. :-~~-~:- : .. ~-~~·-=:~~=j=~~---~~:=~~-~:==~~-----~·~-"---:...----~=--~=-~~•.- -----;~-·--=-=-~:

:

>

()

l~

l

\

...

>

>

=--'

l

J

f

l

h::.. ~ > l

~

'.:f"'~ ;;.. l

' l

l>

fi~ ~ ~-

"......_..,_

.

Jt.+-

r

f

t

~

'?3v

~ r---+.

.

',--.---- [f)===L'

__.....--;-

.f

-

l

~

~~

; ,,> ,.l. . . .,i l

i

i

l

l


.•

l

'

:

...... .

.

·.· .

...

.

.:...

5 <Llf)-.. ·iJ.:~ -i/.'__·:_: ;;_'A z ~ :_. J A~ v~.~<-~ q"' • .,. •

:>(L_: c rr<. .'f'€.

.· -_:

.

.

.

-.

.

.

:.

·--··

··:·.~. .

:.

-

~: ...

:.,

---.. - . . . ...

-

- .. -- --. .. - --:---··-:-·-··:- . .----- --------::-t;, b -:: ··-::-:·__ -:· ·: -- :

--

···-

'

:

..

.

·•

-p i:/-hv ..... --::-- CT?f--!S"r rL . . . . - l -... t· - f- -·- - ------· ~-r· ·drt -:-·$e i- .... -, . v. . ...:··---=- .. :·:=:-:·: - .... T

.>f.

.

...

- ..

..

~-=-~·--

~-

.

Jr••··--

...

-

' ·- ·----·--·-- .....

:.. _.:__::_:.:..._-~-_-.: . · -_-

-:;:: • ------------ ··-·· -~h ·---·------··

4~~~~~~~~~~~~~ml~~~~ ·J- . . >. ::::: . ::l; bi- . : . ., : ... :. l._: ..-··: :_______ :: .-----·-- :'. -:··-·-----l:·:::.:::.:.-:-__ :_·_:_ __.:::= ·: - :.:::::...:.. . ·J::.:1i:: .. :::..::f .., --:..::..:::.:::.:..._>t....-:;;;- :"-: : ..J.---_. ___ .. _____ _ . i

i;-~:~ ~

J'

V~

-tf-...;..../

411

J,:...~ : .q.c--....

:

.:

~:

•l-: -z~_ t"e Jt'"1:-

._........,=::;::::::.:::.

.

.,aht

On

~

~-

~,(

:..L ...d·---__,

7C'_.r---t:A.Lr-...>t

(· "" l)

'S,>

n "' .J

1ft 5--

-===::.

:~-.

>

\

?l~

f) ,,

•'

do( e.fss/mo

yp

l

c. P,

l 1.,

L

•l l

"

l

l

-===

c. P.

l

li -

.

~l

l

PP

n

l

~

_,..

• • .j_•

\ '

l

PP

l

p

>

.

.;::::.::::::=-

ppf'

."...--...

-

l

p

::::::::::_

t;:::::::l

l

r..

-

-::;::::=--

_ p

,

\

p 111p . ;;..

>

f'

t

.

1(~,

(

...

..........

f....

l

,,

l

~~

t

p .

pp

-

(

~~

r

p

" ....___

••

bo-~--

~

..: .:

p f!' 11

l

,,

"

Pp .

::;.:::::::::-

·::::-

PP "-.

lit>-.--1. :t:

-Ø-

_

l'

__.::::::;;-

i

l

,.. -

p

+

..:,.

--=:::::: ('p

,

PP c

,

. \

l

.

:t;

-1- .;.. -4- •

.......----=

PP V

\

t-

\

h

.

.

,·.

f

(J

c.P.

h

h

---===-

f

l

i

5-

l

@ l<

l J .,

l

-i--=:::..

~l

l

6

J,

-g

t

l

c. P.

l

-~

>

-------

6

l.

f '

>

'5P>.

.

..

-

()

(}

...:..~=

1""'

v··-···----------·-·-----·-------------·

#

-.

#

p' t

;

.

!

.... l

~

i

!

i

~-

l ; ..

i


... · j

--~---

7

1~1

l

(

'!J

IS ,;::k ri.

...

l"

';Yl

l

1-

l tl

-r-:

l ~ ~-ø-r-..,

!

J~

!

i t

i

-~

'?P~

!

..:.

r

'

'

pp

t.

:

_1~!

p ::::=

l

PP

l

lt

l{

J

:.

®

.. ~

... . J:::::::i

.

b . ..

. d_-n..: .. :

:

l

-- .•. - --.

-

..

···---···

··--··

--!~I=~=~--~-f~=-~~~·~;==:~~f"=r:;.-_ :~=~~f.~~·" ·--~~--- 'v:i-~=~=r~::;~~~t::j~--;;:;y;~L ::::::.:::.:.::T ,..... !:.. ~:~~-L : ~i': .,,,

d().:

.

~~~~--~c~·~·~:_-:

'vi w:-_~·:

--~-=~:\_.

-----·-·. --- ..... ----- .

-----------

----~---·

···-··--·-···--· ... ---

.

.

----· --·--· ---- .. - -- --·-- - . ---------

--··--

----

.

•···

---- !__ ..-_-_~:.:.

lf_e')-V: .:: - .. - .

V• ;;_·

... :

.. --

-

-

...

-

rt· : :-:__ op_·

-------·-.

,--

..

·-··

---·-- -

·------

----~~

....

.. .. ----------· ----

-~-==- =~--~,-;===-~==

-

-------- ----- - -

.

1

:

.

.

.. -----------------·--- - --·- -------------------

i i 'l l''' l ..lU;·~ .. '

ll

l

!J.

l l > >

li ,j

-

""-.... .

. +-

n

l !å'i

~ii

. -r

rmp

p

-

1-"nff

--

-·----·

T l IIl! '-!

~~ -r=t=r::f l

!

t

'

,,

i

l

l l


..;,_ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ , : . - - - - - · · - · · · - · · - - · - -

.

'

\

'

l

n 1

_ _@ ······- - -· . J...._~L--.--: .. -

-- ·-· .•

--·

. -:.-::=: ... ~----=-~:--:

-·- --.

rr.-J./.;. ~ _____ :_·_::_::_ ·: __-_:::·~~==---=-== :=-~-~-:.=-: : :-_: :=- - ~: :_ -===~:-.:.-:.:==-==·------------

sd~(]1J:n~-~:~-:~:~·§:~~~-~:~~~~~~~~-~--~----~--~----~-~----~-~-:.-~::j.-.:·~=i~-~:~-=~-:~-:_:-~_:·:~.::~:#~-~=:~--~-~-=~:::I~-~:~~-~~~-~~-~--~--~-~-~--~-~:=~-~~--~~:~---~-~-~=-~~~~-~~-~~--

-~~,~~L~ini.~~=~?o:f~-~::: ()

-............

k~4 :~ ?Yitl~~l-~~~~d?fl/~-:~!!b..ii~--t':~~=-==~~~--~-~~---;_:;~;-~~:::~~L_:_-_--____ - ------~

::::::::==

:f:~ h#-~

l

(

r=:!.

l

t.: 1-

T

IJ

l

_'-

n ,. m.p ""

..",..

..

rrnp_ ':; ,

,,

,.

~/

:::::;:::::::::·

f

t

k

l

l

~

l

tl'h?

-

()

r ...)

."..p

\ T

l

'p

--...

r

...


l

l

l

l

l

l

Id J l -hl

l

l

l ll l

!

f

l

f

l

f

l

Ml

s

k

l

i

'

l

l

l

.-.

l l

l

t

l

l

l

l

l ;

,Jt1'1fg,~ --n:e~ 5l~1;~ ~f. ~ ~;~ ~~

4.1 J kj lff" l " l; j+j 5~·-71~ t!H')t ..J

'

:

?

-

r

n '-.....:/ ~

"

l"f/')t l lf'-t_~ l 1/€

-

!

l l

:

'

'

'

r

l ! ,: hk~

nmtP...,;

v

; ! ._.l

! l

i 6--,e;: .;.; l

:se-

i

l

~.

rbtl ~~

:....,; :>:

··-1

l

,l.

!

1

'

f

1

r

l l l l

i-1 l

iS€de.-_l~~'t_l.:t J

!

l

.

'

....,.. ,.,

~

1•

.i-'

J.l..!

"'

. •J"- t/- H '-.[J'

j.

v

-

~

r

~

jet+.

l l .. l

l

l

• ...,_

'-....._;#-

~n· l

l

l nl l l ~ ; l l

l

l

l

l

l

"

'--""" •

l~ll!i

-

l '-- - Jt.41Y# •

h!!

' l .....___..., -.../

l"""\

-t

~

>

~

-

...

l

l

'

4==t --::::..-

~

l

l.

:L

-

11-

~

f#-

~

l'1l'l

l

l.

l

l

. . . . . . . . 11" ;:::::::::-- ~

:::..

l

?hf~

L

-"1

~

f

Jf

l

1

;

..}.lffeYIS /V o

~ ;,~\J

l

ll

l

'

!

l

11

l

l

b4t,+ T

l

l lr/~ ~a*(}t~ i"'tf J./-1 . 'Jyl,;. l

(J ~

l

@'

o

...

-.-! lu; 'ltd· i~ l ' l 1,, , . ..

~l-h-

l

l ll

!l

;t

1

l

i

1"--1

l

<)

1-'

,• l ~ MA~k

r

l

l

-l

• r

. Jl?'~

y

> :Jn-k)t r/vø

/

!~

>

;. i-·

,......;

=-

l

l

l

'

!

l,

i.. ' '"-.

j., :

!• ! . f\ '

l

l

l

ti

i

!

i

! : !'

1

---·

()

l

....

l

'------'

.....

~-~-c ....

1--

\

-l! :;;. ••

J

..:.

..._;

--

::::

• li .

l

'

JF

'

-

PP

PP

~r ,; fff'

l

.,

l

"

l l

-

l

l

p

l

"..--......

'\

PP l

,,

,., 1


36 l l l

l

!

f

l

f

!

!®IIII

l

LT c l

l l i

s ~

A

~ 1~1.

mjl

!;kJ

•l

~~

l

l

ni

l

~PI l

da.., I..L1....-kl~~!-.. ,

l

l

l t· i l

l

..

'1

l

l---

l

··- ··-

l

--·

ll

l

--·IL_....

l

i

l

l

n,

l

~,~Ji-1

-

,

1

\

• •

l l

i

!

------ -- ---- -

... -~-

l

i

;

~--

__

.

T:l /thf i ·'

==:

--

..

-- -:.:.._:~:.:: ____ :: ~. -.-~--~,_ -

., -:_··. --:t= :r~ -- ---- -------..

l

l

l

--- ----- -------- ------ · - · · _, ·

:

l

l

.

~:1

1 l

l

i

l

l

l

'

'\-

..

_: _.:-____: _-:- __: 1 __:'»,{)·__--__ :_ -,;,iJ;.,: _ AA_:_.r-l-_.::_:__::.: _• :_ f.-

....... a.,.,

f.l-(,11.'

:·: :_·=~=---_-- ~ -:--_:::_:·:_:y~ _l·----:::_--~----: ........ -·-·. --------- -- -- --- -. -. --- - ... - . .

·--

r.

.-

.

la l l

J

l l l~

i ~y "( - l '

l

l

l

l

l l

!.

. «-,' ':f,

l

1

b-l.....J..oc:::i:::l====;

l .l l' l

l

l

i

l

i ''

l ! 3i

i

- ·-

. ...

i

l

- .. --

1$ l

~ ---.;- . ,;.._~- __ ,.;.. __________

--

•·

. •

:::::. :

1t."

-

~--.

.

:l;:.

·i

t-

l

l l

:.~

--,----··r

l

i 3l - 1 1 l d l

l

--'

1

l

l

,

-

~ :~ !

l

l

!

!

l IT., ?~'"';'n ! 1 !v.e.~:::=t 1:

.... :

ll

l

!

(.S,n-r~11 solo))::: 6 6, .i l . ,,- l 1 l l l ~ : ~

Ir l l l J !r:::b i

:~:l ---

·-j.=l~__:i-

!

.

• ....._

~

----

l ·- l

i : ;

'

!

~i

i

l

l

L

lbd:r

l l

_l...., l

_j

,.". t ?te' l l

ll

--- ·:.: :_:-

l. :..?"" . ~::~--- _~r--:-:_..,.__

.

__:

-~ . '1_--' --~3 __ : :

: : p·'-......./" : :.:'lf·~: :~'11'(>:

--

......__ ~. . ...

~

-: -

;::::::::~"

.

:'»>p

:t:

:

:..: -. . - ·- .. . . . . .. . .- "'r'.

..

-.

·-----

--

:::J:::::::!: ::::: . .1:~ - ····----- .. -·

""'P

---=-===

:~.

'n1.f

~:

.

~

. -- • :.... J

..


l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

i

t

J

l .l

l

l

l

~7

l l l l

:' i

l l l l l l l l l l l !

l

!

!

!

,1

l

·------

l

... -

--

-

-

j

-

--r

~--

l:

\ . t

---

:'- ·:

-~-:"lt~{J

--

..

"":"'

;

!

i

i

!

!

.l

!

l

T

l

j

l

l

---

l --"""p,;>~.._

: ~:

J il ~ .

T

·

·

:-: --,;,;,_

. -- -0*=--- -'+.. .-. __, --

'. •-

!----~-~l- ~ -

\

-1------ -

:

:_:::

: : . :.,.,f


t

l

t

f

j

'

l

l

l

!

i

l

l

l

J

:

l

,.w· ..

.l l .',~·l l~ - . ! __L ' ' l' : l

l

r----1

l

!

l

-

o l

~

---~-

o

.tt?1p.

:Q,

'~_,_

-

.i :;..

~

.

l

-:__, l . l

l

'

'

:

=~·':: _ Ll .l ! .:::r- l ·-----"-l

'

l

. •

.

j

.

!

'

.

:

;f,

:

'

i

1

l

l',.

l .

'

l

.l

t

.

l l l 1-

.

~.----=====

t

1

--l"

.

! Ft ~--~

i ,

!

'-'.L J:"

c±r' l

,..;:;;;

=

~ _.......-:::

:::::::::=-

'hf

?1 t>~~·

~~

'"P

'Jtf

-mp'

?Jf.

~

...._(

,"J

'Hf

,;;;.;;:.

==--

-

-~

===

~~

~ l

i

i

l

l' j

--

l

::::

.

-

r

:

> .'1

f-i ~~·i! ! .. .:2\i

;4! l •l

tt

l

'

-

·--

l

!

~

""'

J..'_'

; \--1.

.

.

i~~

l

:f

!

i

.. • i

;,

r

l

i

l l>

l

l

l

l

ll

'

l

!

i

! . !

t.

'

i

l:

-,

l

l

l

l

l

l

1

...

-

~

f',

l

= -

\

;;::...

-

rl::'.

i "i

'l

l

"'!!.: b~

~~

.

' i

j l

1i

i

-,

r

'

+-. li •

r

f

t

\

l

~

l

J=~

-...p'-"

i

:::: '

\ '11\

'

@ i

---~F:.:!t'* ·~-s-

~P

i,

~

"

: 'J..-

i~~

l

t

~~r.?t

..______..

-

,...

.......

=

7• """' -~ >?

..::

~

....

-

........

-

~-

l/f ·:--.pp~

-

pp

.

--;-

.

~:.

,

,

tf'*'

1ftP'

:

.

,!

...

~

.

:., rr., . ~L · ~--·--- ,,~--~~rft""T~l'!-N

'11 :

.,

·---~-··----·A-----

T

.. .f:.

>,... ...............

~

p

f

_

#

l '

'

' l

l

l

'

'

,

tf...,_

-------.... =-

.

,.

l

l

l

!

;:::::::-

i.>

:

l

' t' (

i


i

l

l

l

l

l

l

l

l

: .

'

.

l

l

!

l

i

l

l

l

l

l

l

~ '

l

!

l

lal

l l

l l

l l

·-

i l

l

l~ f?7v"~

J l l l l l l

l l

l

Po,.,la 1n e n fa i ~ J--+-t-J l l

de soltLto,

!J-iR l l f

'

l. 1;,} l

...

l. i l

l

~

l l

!;{!,i. .",

, .1

l

·--

lfivi rt)

l

l l

l

ll

l

l

t-r-~' l

_!

l

l

i

l

l

l

l

-I·J -.J ---:

l

rr~~ 1,~--

l

l

l

l

.! ;;;- l --

-··--

----~

-~--

l

i'e'[ 'grL ~ . il'i b'\.~i :' .l

l

i

i

l l l l

f'J

(

-,

l

~

'}

~~. ~

-. 11·

t".>

\

. .

.

71fl;p

~f

.....-=.

J> ---..._

-----:-

.......

~

(JPP

l

'H-t p

PP_,----

f-t:" 't~

",------ r-.

..

l

l

--

Sif

.

N~ f#: ~~

>"

ø

••• ,

.

- ...,...J--===

\

l !

l l l l

t~J.f~q~ ~~ l

i

!~l.t. li

~~~WLI-;

J')

l

l

-~l

:

.

'

l

(}

,:

][-:

()

l

l

11 •

_()_

\

-

-•

..!

9;

-

n

J.,

.#

.

lf •

·--~~,..=

..,_.

~

-::: l

l l

l :+

1t'':

l l

l

l

!

l

l

l

l

l l

l

t:

......____.....

l

l

~

l

i

l'

'~-·

-.

-

-•

11 •

l l 'l

l

l

i

·-- ' .

l l

.

l

l

:

!

j;;' . ."f

l(

l

l

;

j l

!

.r.

d.' h

----

+•

,

'1'11f C>

:::

1(~

~r

.--

f

..---;---:---- 4-

.f.

..-...

+:;:::t;zw''

il l

! i

l i'

i

!

!

·'v•: ,Vtn i

-...

,•

l

l

l

• :

'

l l l l

l

• :

l l l

-~ l i P. ~

--

1f~~

·r·

l

l

-. l

-

t:'·

bf l

'111

·:;:::::;::øw .....

.

>r'),

i !

l

1f~

.

:::.

,;>~

---

+.

.

#

----------

i

l ! !'

--

r-=:1..

' v : lJt,~~~L ! ''f4rr :r l )!~:-.:/ vrl i ·'

_..

(

_::::::::::-

.

p

(

. . ----l

11 •

__.-;

.

• rrnp.7: ...,_

--~ J.> r--...

l

"\'--

l

t

---

l

.

1(-:

. 1[-:

• -..........

J 1t':'

m-p

............... l

.

i

i l! l

l

~

........ \

:::::

l

l

-

l

11•

"'-!'-" l

!o r l

l

..

'ir~

'

Ir ...

-:.:::::::::. -#-

l

. 1t+

.,~ ..... ~--

1-

--....

-

!' >.,..;;;.

\

i'y! f-.-'

:::-

-


40 l

l

,? l l l

,4 ..........

l

.

~-! .

l

~

l

l l l l l ~t;~.~""' 1z l l l

l l i

t

- ~-· -

-v

l l l

l

l

l l l~ l

:v_, l . t ! ~/{l

1

l

l /f~! l l

plr~ l

p!",

---1ft•

"

l :Jtt-:l

l

l

'l

l

J

~l

l i l

l

l

'

!

l

l i

1

!

i ll

l

'

l l

. ' i ., 1f0. iY1').e'd_l

!la~!

l

l

1".,

.!

'

.

....

l

.

l

.

.

.

,

l

-

,---.,

lo lf •

l

11

l l

l

j

l

l

t

l

!

l l

l

l

l l

l

f

l

l

l

l .l l l

l \d~:fll# l·;' i

~

.h..:.

" ~

.

-

··::

-n. f

s•6pj!!

l ;'

"

..--

.

--e-

------.....,.

-

~f

D

'PP

--·~c::.:_ S((b

~

l.

i

..

••

#

Pf

.J)... •

. . . . - - - -. .

.

l

- ...... "

-

l

, ... l

'

~

+- . . -"'.J-

-

+

l

l

--:---.

...

r-1

~

l

-

--

.t.

% .

l

Jt

---

...

.------

t:,:"

--

Il

-

7;

,

l

~

b':,

':lt~

!t~

l

'-r--

p

l~

f l

r-r--_

t

r--1

l

!'

i

l

l

....-r-

.----:

p' \

-

p; l ti

l

.

lfl

n

l

l

.l

..

l

'

'!

l

.

bf;

l ·l.

l '

:


41 J.~·-~--·· .. l

.! ·-

··-·.

.,.. ......

,

____.,

>,.......

.,.."...-...,

-- .....'

'"f, •

"..----

l

P.,_:::::. ~~ .....-..r

-

JJ...

ø Iif

n ~p..--;; l

l

J IJrllfJ l

:--J-

-

- r-+ ..:::;::::::-\

..:::::::::--

_,

=-::-::..

--.......

lf~

n-

:::::::::::-

...

-

"_

-

~

....-

b;

t

L----.._

.

-.... _,...

.

rntf

-

..#-

t

,?

~

:J p

--

..

:tr'

l'

,.

l

~

"

p

..---=::::::

1.../

,........"_

'

t

---~

~--

-------·--·-··--

::::;::::::

~

.....

l

IJ

'M

,, -

-·-

f

'

#

Jl! '

li

~

~

~

,, l

·---··-·--------·

,.........,

y-

...

?

···---·-··--.

- b..f-.

=

Il l ,

?

-

-..:,

.JI-..•

J

-

-·---·

·---··--·-·-----···-----------

..

r-.

::::

~.,..

~ ,, #

{

\

==

l~

?"'/f.


42 l _.J_..

.

~ ,_

.• -··

-

.• ••

..

---- --- -----· - - - - - - -

o

.

---- -·--·-

·-·-----~--.

----------------·

_.f._

l

{ >

'

(j

' -

··~

. ."'P-

-~----_.,. c;-

>'--;;'

.. '"".p

,. l

p

..<::::...

--======- i f~-~~~~~!::3~~=--~~-: . . ·:>t:

\

l

@

J

tØ-cc.e({,

. : l.:. . : -~=~-_-:L~- :_:::·~--:-~~:~=~~~=x~~-~:-~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~==~~{;=:~ 1-=-~-~~:====~~~~~-=

·----··---------

la l

~~----------------~

J t-'(} ...

11

-

'

,

-:

#

-

rr.:

:::: + ±

.........--::

":::::=-

g.,-"" ;-

li: ~~r

.*

;;;.::::;=--

l

_,. -y-·-,--. ....!-

'

.

..

l

...t.

,.;

\

'f

p

l

,__

l

r

:::::::=-

::;::l

l

> ..........

-


43 .." _ _ _ _ .,1

-------·-·---·-·. --------. - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----l-_ .. ____ ...__ .

"--~ ___ J ___ .·-··- i

· - - • ·-

~

r-_ ø... l

:;:::::::--

\

/~

n IJ (}

-P-

....

l+

. ::t:·~

! .,rJ ...

_.J!.

i

J.,.. ;... l

1/'i..

•l

-.

i

l

l

i

l 41

'

!•il.:

•..

p ~:

~

l

:

_,

--

'l t.

'

....... l

'

.

.~p

'

!

'

!

l

--=r::..

.l

!

!

l

l

N IJvea.{o : r.

~-·

l

l ~

1-

4~

-~-

::: ".

ti

~

'1'1{, ___,

.... "

·~~

'111.:f

\

:::::=- 1

Jr...-...:..J

?~3mf~

i/J

, :-:-·: .. '

>

--

l

ff. -t

-r

+•

-

1f-t-

~

::;;:..

p

) "' .J

~...

=

's-t " -" ..,.

t

-

,-;::.

'J= ~;>

7

>

+:>

1t!

l

l

117

"t 1ft

{f

">

\

l

::::::::0.

~-

::::::..

J;rr;.

'

:::::::==-

,.:~

!

11;::::-

l

:~

·)

.

f1

.~

!

-5

·.er

! ,,,7

"t::::=:.l

' ' .J-

l

-.( :

l )'

'

l


~· 1()-r n el

I[

r"-:- -J.;: t~-6 S' J

;l ·:

) 1: :

4

.

:;p_

+

,-f. :-~--:

:"

t!.A •_

• /J

.J

,

(J

... .,.

.

l

'l .

.

r :~t-r-

f ~-- -·:41: ~ f__,.:.

: --.=--;~==~~=~~=-=~~<-~=~r­

::~~; ~-~--:~·-:-=~

/"

l

~.

~-

()

.

"

:j-

l J l

..

.

r· •~

f

-.

: ~ ~ -: rvt~v- :J. l~

t

i

l

;""'

,

n!-

.

.. '

,. -

~

..=::==---

l-d

-l

l

,.

-~l

t

~

l

~~

>

>

~~- ~.7: , :

. ~"~- : /~_._.,. : : ~J··-·

-· 2a'"' __ {(is t1Cf .

rru,

"C~

.

- . ----~:JN

"------··-------

oT'.

-··-~···.

;::;::--(}~

..-

()

l

---- ----------------- --··

~~ ~

-

.

-.

c

:::.

.

.

.........-::::

\

f

'f)!

~

sa6 ..

b.~>)"

l

Tl1

J

;.:

;

,.....

l

i

t

l

~{

1"\

-.. ;

:

i

l

;

.i

.

,--n.f

i

:;::[,

l

i

l

i

;

l

l i

l

:f~!!f~ Il 11 '

·-

-

l

l.

i

i

. .........:...

:

••">f"

-------

l

i

l

j

i

. l

..

~(" 10.,.

l

l

....

_l

l

----~--

l

>Ir\ l

~l

i

l

l,

.. l

l

l

'bo'-"'

"""

>

l

'

L

..-t-· >

l

l

'>'""'-

l

St-!f.>~

l

------------------------·-·

-~----·-·-··--·

> ~

ft<6.:.f

:

---------

")1-1

.

l-l . '

-~

' ...

-

·---

i

:

S'lt

·----

l

-

~bi ::;..

-

-·-·-··-···-----

l

'l""

11 '~ ....._

l

=

'•

----

p

l

~

l

l

'

--.~-)_-~ -:-~:•.:::·--:..~_:: _._:- ~-:·:: ::.: ~:~--===:rf~ n:i:·-~:~!:;;~: ~~Z:--_:;;:-=-~~ --r~ --------------· -------------- -·-v-u.'t ___ ,re_ -<\"~-~cv~ {/'

-=--

l

l

iJ

~

~---

p\

l

r-1

l

:::

--- ------··-

'

lJ

'"17 q

-- -

l

J.

l

'

:.I

l

t»tf-{

.. .

·:;

l

1

J'> VJ 5-

~

.e

r~

;

J l 11>

. ..

-:- .

l

l

,::::,

l l

i

l

l !

l

l

l

l l

l

l

! y

l !

l

~

:

l

b~!... t:'l

i

r',

!

i

>",... f'-... l

...

'Yo-.

~~ ,----~--.

- -

-- --

.. •• ~~'"""~ ~

/)

"'"f'

.

l

f

',•.

. 4 •:'.

l

!

l,,: i.J:t-1-

.... ""~· ~;~ '?: Jz:if' :. P~~;: ::~ ;:; t=;;,._y .~ 11~ l

>r i'' .~

l

i-

!~i> L. .•.• l

i

_::

~----.:~----·---------•m•

-

, --:

:

l

~

l

! l

-l

l

l

l

6'1 !

.i

.A v

l

u~

'

... !. -: ~ +·~· l i?lDft

J __ ,


-~1

l

1·1

J-.. .. -- .....

) f.-o..

.

·:

~::.:~(;\)-

l

! l l l l l l

l

!

l

.

l

..

l

l

:

!

rcr;

.

T

%~

:

+ .~,

f

' -:: :t:: . -:-..._.. ' ...... ....p:

l .:

l

l

l

l

f

l

!

. l• i

·--L

!

t-- .

.l

·l: . l::-·(

i_l~ .. ,

l ! H=!

'

1

.

·~

l'

!' ·. t

!

l

1

,

·=-+--! ! !±J l

l•

· 1 1 -1 ~ 1 ·1 1 1 1 r- 1 ·!

i : !+~i

i

i

! ~~. r_).,._- l--L_~i '/ y-- "1r

.

\

r~:1

~.

!kO

.,

l

:

·:

--!

j

L

..J.-

'

lr

'

'1

,

pr-f· i P!: . !!

..r·,--:~,·:.---J-~i~l·t--r '• " "*-np . . ' l ,_~l ---~--,

--

·l·~ ~-1··.

~~.·-l : - -~·-::· ~

l

r f- -. :. i

l

; .

'--1-'1.

l

l

·~

:~

'

l

fl

l

;

l

'

__.,

.

.

'

~l-,

l

'

i.

l

;....J

l

~.i-~-1--l=::!:::;_:::::=--!: -;·

.

ipr~ ~· f O •' i r.--:, ~~.:-: t:" l '

L

l

.

.

.

·.

'A

;

A

,...._ .. f l ...... T"' -'l"

l

l

. l -~~--~~---:

l!'! l

-t_;.._

l

l

i

L.....:..LI

.J.

:

;

~

!

!

,-~-,-~ i·

'!'-·: .

-:::-:r:::---::1

-:-· - :. -

j~·!,.,!~~~:·····-~---------_1 1 1 1

·

. 11 -; . . A

_.,.:····l. -,

i ...["'""ti\," l l ( !-t- . +J

,.

:p

~l

.:.1r~

.

. .,.. htf'. •

.

~~, ,.

i

l

:...

i

l' ; J-.:,--~· ........~. --, ... l :1..

-~ -.~:

. ~~

.. l

:

1 ·lt_·

:

i .,·.-: ~t--·_.+-:1::::::-'1'. -·:l . l --t --

.;,. :;..:K

;

l

-,

~.

.

'

' :,;. :

~*·•

~

. ;,j • .....

....

l,

\

1

l

~p-=l:::~l ~:; 1· - ~ ~- ::--~r-T 1~

l-t=t==t ·i · !- : r P:

hl

l

l:t l

l

:

!

:

: l.

l

!

l

i !

!

!

l

--;;.0 :

P.•q

~:

-

-~'i-1-,:l:--..:,....:" ~ ~ 1.-1" . :

l

.:_ ~

l

lf• '

'l

! l

;.f

. ll l .

:

l

~

:

l

!

.

l

!

l

.

~

.Ll

~

., ,_j

1

l

l

r--::::.~·

;....==;. ;• , ,

;

~~

:

. , f.i

~~ ; 1

.r.

i

l l

.

l

.

.

....

l

l

t

-•··-

.l -.1 - ·1 ..,. . _· ,'-~.. .. _. l

- ~:·.. , ...... , . . T--1·---·:l . 1......

l . l ... l '~·

!

l

:

.... ,...

; l •

l l

l

l

!

,t,;.

l

:

...

:--

.... ----· .. .

k:;::l~-~·

-

l

..·- ,.

.l

, ... .....

:

:

l.

·!J··f·· ...... ,.... ;

......

--~11!

l

..

....

-

·•

---·

. . ..

• ~JV.; ;~ -~r-~ ~-··l·! . . . ___:v_:= • : ~~i -~- -~--r--:-1

:~·. . :'

. '

:

l • . • .l

.. l . f-··~l ..........

-l

~ . . • ~,. O!f- :. ·,·: ... 11_--·:l -~~-=·!:-=

.. _,l . l

~ l' • ~ i•

::;~·

'

l

.

l

..,_ :: /"'La '-1 . l

:=-r:· . ·~ ....... l. .

. . ".7:.-tr.. .:r.~' . . r. . ·r-r . !_/111.

!

l

ht~

: /"'_

i_;::j::==-t. . .i

i

0fl 'i

~

: 9.-"1"' . l rh l

~

l

--....... .....-

\

.f. \::::::::l...

i9

···~l

. f,

-:iO:

! .

l

i

1

-

l

11.-rr

l

•::..-1l

!

l

J.;...;.-

~t-l

l

_t l l

:

i

1

-;=-..,'

i.:f i ~

:

~"'"'::,#l

....r:~:

!

!

~-~

i

i i

l i l ''

;

~-

l

.!CL'

~..,... ~: 4 __,

.... " " .

T

·-i__

:,:-1 .:trr

:

: p : = ·.

1.,~:

l

!

;

l

i .;:.-· :

::::;::::::+===F . ~· : ~

. .

~

~.

l l

'

l .. l : .-~ l l

~

.,.·I·-:-:-:

.l

>-+--t- . , ·"'"'T

,.l .

l:

' i ~ ~~~ :. ,f- . .. .~ .

,

l l' l

... . . .;.' '-:. ."/

... .

!

~-l

.

.... ,.

;~...;.._

'

:

1·.....--...

••

l'

'

~-~~-! ~ •

...


46 l

l

..s

~~~ l r

3

B

l

l

l

l'

l

l

'~ l.

i

~.

l l l

l ., l

l l

i

i

l

l lL .l l l l dSCttYO! l l !

AJ ol 'l )

l

l

• ·,:

l

l

:l

l

l l

l

f

f

'l

!

l

l

!l

l

paco ..,.,·/.. (},.~

l

l

il t'

'l

'?:'P----r

_"",.. ~'

.;.

7

r-1. l

l

l

:

;rJ.

l'

..

,

p

_,

~Ø['-::--....... "....._,

!

.: ,:::::::::-;' .

: _;...--:---

~(l

.

'.l

.........". l •

",....

-.

l l l l

!

l

l

!

l

l

l'

et.

+tntpo

l

'

l l

i

l

l

'

l

6~~~ l ~

~l ~ l • ,'."i -rt>di

~

l l

l

i

l

. l

i

·!

l

l !

l

i

l

ll

ll

!

f

!

l

!

l

'

i

i

i

.--

~

~,tf

!l

l

f

!

!

;

;

;

--......

--!

!

f

~

l

!

l l

.' !

l f

lhtt'- ~:~~ ..,

-

p ~

lj l

l l

ll l

l lj J

'i

11~

f

"""' :'

l

i

'. ;

'l

l

l

1.

l l

:

l; i . : l

i,

l

pp-r·~

+

l.

"

l

l

!

:

l

PP

l

\

-

-

t::1....J

~T

l

i

.•

.-.

.-,

P,

......

i :

l l

i ! l l f

l

p

f

'

''

Pr

~

-

l : '; : ! ! i l l l j_ l l

l-

••

l

\

.

p-

l

r

l

i l l l l l

i

...

~

..__"

l

1 l

r

, *J.! ; ; +,*j t~e-

Æ~.

~

~l l'

!

!

~~·i

k++Æ-d l hi

l

l

t

;

!,}

f

7

l

,p

i

(.(. :. r~~~t

1. .

l

i

l

l

;

l.('f:"" t'?ti

'

l

l

'

l l l l i l l l l

iJ .l 1~,

i l l l 'r

i

'?P.......__...-

. _!

. Flt1P :

:

~od

,. - ftt

' PP

\

(j

'

l

..

l

f

'

.._

l ;_-:.,:,-......._,;., IIII

....

":"

l

i

l

l

!

'

(;..,.. "

.

'

;_

.....

==t

l

l

i

+-l

l

l

l l

!

l

!i

'l

lv~l.,-~1 . nt,.", s-Js -:-.

!~p )i..l ftl

l

l

!

!

l

l

l l g l '! l l l l j l l 'rflPI_fj }~ l l l

l

l

..er.

1 J

,

lry~.p

li/-,

·::;::::;:=- pp ;

l


47 l

-

j

l

l

:

l

l

l

l

l

l

...,,

) t-q l

l

::. .--==-

a ftmpo

11.1

l

l

:::.

' /};y- .

l

\

l

l

= l

l

()

l

l

l

l

'

'

_.,...=::_

'

i

l

l

l

:3 :

.-h, ·:: '

'

l

+

!

'

l

..

i

i ~! !

.

.

l

l

l

!

j

-:....-=:::::

-+--M ::;::::_: ;

:

;::

.:=:=-=--

n J

.

'

:

~

LP

'

-·L..;;...-.i...! i' , . • ' - .;.g.;.

r

.r

,...._ P,

p

-

+

l

!

l

l

1


t

t

l~

r

1

1

f

1

1

1

l

l

l l .l l l l l,

l l

J

l

r

t

f

! l

l

f

l

i

!

'

l l ':

l

t

l ;ll

!

l i i i l i 1

l

1

'

' i

!

:.

!

l' l

l l'

~l

l

l

-

~

l

'

fl

l

l

l!

:l

• '

;

i

1

i> i -~

i

l

'

~

1

l

~

f

~~.

l

l

\

'

.

~

,

i

!

l

.

,

~;.

,.,

-===

'.::.>

.f.•

,..

~:

.

......

.--=:::::.

- ..:::==-

l

l

i

l>:l, L l l

{)

1

1

l

l

l

l

1:

1

l

;

i 1.

'

l l

'll

ll

l

i

j

~ ~;J-efh. ·l VI

~

l

{

g/~dl,

: r1(i....

•'

l

..

l

l

~~~ ~ >'

L .

:

{t~. '

'

_\

'

l

.

il

l

l

l

l

1/6 <?'.

'

l

l

i

l

'

'

'vi /fJ1d l l

l l

r!

l

(ff~S !

1

..

'f _l

"'·

!/T~.

v

...

j !

i

":

!

'l

: ": ff'' i

lf

-

'f q

l

l

'

1'1

11

ø _-f-

l

j

'

l

l

l l

i l

.

.

:-J v

;;--,

l

l

l.l l

l

'

tf

J

l

l

l l

16(fPS l •' l

l l l . i.fl ~ø~ l l l

i ~ i

l

l

'f' :~'cfS -l l j-~.1 l.fll fiPf l

*''

:l

l

t-1+-+- /J.,.-+~-1'- ,l-A-

r

l

l

i

t

l

:>· •

,.,

i

l

""""

l

!

l

·-~'

l

i

.'~tt.t-~ l :!!!#!!!!t . . -!

~~

,

l

l! ll l .

l

i

'l

.. lf

v,

·;. '"?' i

l

..

~

'

'

l

:

l

l

~~'' l

e. c.,."_. se "

:o .,.

,.

,.

l .i

.

i

'

~J!' W!~-::::::_-;.-_., 1 6t~s, i.{f'u~''"" 4 l , l

l

l

Ti,. .

l

_.,

;?-

1 !."~m fv~t~~~, '::> ::::!> , j' WJ.tf':!'• . ,,

a.(f-r~&tfaVtdo

/~* b:Jr:

:1

'

l

il tli''VId l : (p/tis t

'

J'l '11d) l l·r-~ ~~~/i

l

;::.,:

vå9~' l !; i

l

l

l !

i

J

l

!

@

l

l

'

l

>~A•

>

'

:

l ji~) l J~~,, l

~

·"

l'

·'

> ..... .f-

>

'

'

"

l

.

hli .....

li

l

'g;4t,l l L....-vd'g?1'( l l

J

' :-r

l

'' !J

l

i l i!-f7q~! l l l

y.~.

'

l

4t~· l

l'

!l

l f//?M l li

,l

~~H

l

l'v,·~J,

l 11

.

~

l

i

l

l

1 s(~~ t; . fY'': V t·~ J k-q~ l il l~

l

J.,:go

l

_j_

\

l

l

"'f: - ..........:::-=

~f-

l

l

/_

-~-

l

l

~l

!

l

l

l

l

1;:

t

l

: L

l

• /!

!

l : i

i l l

-

·r

!

i

t

}fprcaftr

H"+. l

l,

l

l

~

l

!

l

f • ,:

l

l

!

.J

l

l l ! il

s-

s .. l'

5--:

'

!

i


49 l

l

l

l

l. l

-

In l i l,

l

l

l. l

l

l

l

'IJn l l j Ih~

'

l

l

l

l

l

l

,., t";, ?11 l 'h:

!

lut!l

l

l

l

l

l

l

l

l l

li lj l i

l l L l

l

f

l !

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

j

l

l

l

l

l

i l

dolce

~~! :r_ l. _l'l :. i

l

l

l-

l

'

,

!Ve..

l

l

ll ..Jp : ~:· ' et

l

i

l

l

i

J

!l

'tiJnt.. vd-1 '

l

:

'

iA

l'

!

i

l

:~L!. "'i.....

!l

h

l

,,

l

l

l

bl 1. l

l~

l

l l i~. '(.e.'!

l

l

l

l

l 10 l

l

...

! l l

l

l .. l

!l l

(;(e-'s

l

l

!l.-=

*

11t)tl')')lt~ .,1,1t·~-lu;ti-I~LI l l l l -i l j l l ,,

ol

~

r

l _l _?e,. ~ orlt~

,J",•1'l • .J.~ l

l

-1

-, ~ l -,,

l l

l

r--:...

~.t'- l ~>>;J.., l

,,...

l 'l r:.l !

~-~~ii._l6i~J r

f)

f

t-1

,- .l

""'l' 1f: .

,(J

-,

l J

Ul

t:

tin

---

l l ..... •

l

l ..l

J

l l ! ~

l

l

l

'l

l

..

=- . l _l

·--_:l

il

l

J +1.,_

...

l

!

i

1-dt' l l l.fr ~f-j

l

:

!

~ ··l··

!1_

l ..L-rf . ! l

l

i

l l

ll

!

l

l

l

dolce

'

i

.....

i

i

l

i

! ! !

i

l l

!

i

!

!

-

r~·

'

i

l·p> :

;'-... ~·

l

i

i

i

l

l

l

l

!

l

j

;l

i

i

l

!

l

l

il

:l !

i

l

i

i

'~

-.

r

1-1 l l

t

l

i

l

-

i

'

l

·l

,t

l

ll

l

l

l

l

l

l

ll

l

l

i

.

·-

l

l

_r

i

Jl

l

l l l

:

.

.

~-

--1

f

l

l

l l

!

'

-""l.

r. J[ .. ~

i

J

.

_,

~

--._/

l

'

ates''

l

l

l

.

..l.

:

__,

l

.

>~ n•

l

l

r<

---~~.'F\

f,..

""""

l

'

' l

---

l

:

:t:::::J::-.-1 '

!

.l

·-

~··

l

l

l

;

~

~

l

l

l

;

i l

:

!

.L1

~~-

l

l :

:...J

!

p> '

!

il

'

' +-:

:

pT

'

! '\

ll ~~l 'fe.. '

l\

p-~

l

l l

,f! l

'tuf

....

l'

l

·~

l

'

!

.

i -:

l

i

·~·

:. ~:~ l :.:. .

i

l

lf:.*'i l -~,~J. ~~~ r ; 1

l l

1'1 i

l. p eJ ' , o ,a ffltf\,o-

,: r'l

l l

-~,

---

--···

l·. l

1:

.,_

l -.

jJI

l

·l

f.

r, sa

l

i

1 1 1

~~=~~·~1.=11~.1=~+.=+1 1 1 1.=1~;~-·1 ~1;~·,----.,r-- ;---:=-+~=r~====~~==~====================~==============~ l l l l l i i ; i / i l l l l l l l

lfl

l

l J

~

l l

(}__

.

l

l i JJJ l l l

.

! Jp:l Hl 11'l h l

l

!o'

l

~~l'

l _rVt-ri..J

l i l.. l l

! l

f

,,

l ;

.

1:

1

l

l-! l l l l l l l l l t

l

i l

"'- .

t

.

l

i

J? l PP

.,0

l

!P i N/~ _l-vt-tl i kom LJ~ ..

l l' l l l l l l l l l IO

l

4*·'11-1~ J

PP

'

-

l

l

!

!

ll

l l l l l l

)'

l

l

~,~i

j•,Jt_ .

l

l

l

l

l

i

;

!

/

1

l

ll

l l l l Jl l l l

---

......

(:S"t'~J ••

l

l

l l

l

l

l

Si"'!

l

l

i

1

i

i

h a.·l

l

i

l

l

t i'

Jle. ll

!

!

#l'

: ...

·ll i

l

l i

! i l

l

l

l

v~1 . -!

1

: l

l

l

l

\ -,

f

' l

l

.

..,

li

l ! ~

l

l

l

l

l

l

l

j

i

!

-

l !

l

l

'l

!

l

l

l

.

l

l

~

~L-5&1-fc-

_,_

Id·e-rtlS

l

l

il

j

l

i

!

i

i

7 .A..

" p .....

+-?-~r'- v c:t·

PP

~

'

le.._c,~ID-

p-~

11

'

...____....

l

.

c;;::::::::~

-~'-li_

f

-

.

l l

l

l

l

l

".,...--~-

-

l

-

l'

i i

l

t' 1.( n«. to ~ ~~

l

,

1

PP

P'

,-

'

!

!

=il-',-~. •

'

'

!

\

'

l !

i

l

l

.

l

\-:-::

l

l .l

ll

.

l F

i

1

~

!

-e-

....

l

•it!''' e.. l l .l~~: PP ~~ t?-lY: ; ! . . ::.t

f

.,.

'

il

l

i

i

l ~€MS: J.

l

l

i)

n

l'

i l l

j

l

.- . ..."~f',... d'-j e.. ! .

~

l

PD

i

l

i PP o:J'

~

r-l

J

l

ll

l

i

'-'l

l

/t Ret. 1- 1

l i

lt

l

l

PT

,J l ~

"

i l

.-r.:ile nul!};

@

l

l

,

,p

#


50 ,

r

1

r

~ l

l

1

l

l. l

ol l.

l

l~

l

l

l

l

v

~-~ l-~ l

l

'

. ;

!

)i

'4

il

i

' .;__:

;

i

,

Pi....:

·~

.v

l

ir

l l !

l

l

l

'

r

l

i

l l l

l

l

l

i l l

! l

'

-

,

t--

.-

l

f

():J:-==±=· t ·-- t·-

j_-

t::±:=t

,

.L. -"

l

,

l

l

l

il

il

i i

l

l

!

l

l

i

i

l

i

! l

ll

l !

1

l

l

~ i

l'

l

l

l

l

i

- --

...

l

,_

l

l

l

l

--

l

-

l :'

i

i l

l

l

ll

i

'

i

!

l

'

l

il

' l l l

i

l

j

:.

F<'.f!

!

L.

-~

---

--

-

-' -

.l

!

l l

l l l

l

l

ll

l l l l

i

l

i

!

!

l

l,

!

l

'!' i

-

l

-'r-/

:

!

~

j

l

l l l

l !

i

--- 1--

-··-

-'

l

----

--- -·-····

-l

---

. ...

--r k:':::

-

-·T

.. ·--·· -

l

-l'-

--

---·-

--

l

l l

l l

-- - ......

-~::: J_:·:::

,

ll

l

l

l

,.

l l l

...

·-

·•···

--

--··

·ti" i?:~- li .

..

-~

t--

l

~

'6141 f l~!

l

l

l

l

--.~ iJ.:':":_ --- ·:

l' ' :,.-

i

l

t

l 1~1

t

l l

l,

i

-

'

i

l

1

'

'

i

l l !

l

l

i

l

'

........

-1i

.. -- -

l

--

·- ·-

....___.. __ J. •

l

l

l

l

l

j

l

l

'

1d

l

J- ,r ~

t·--

l

l

r

!

'

l

i

r

i

'

i !

'

t

'

-

l

r

'

! l

i

!

··-l

l

l

!

~?i

l

·

i

il i

l

l

,

l

l

!

!

!

l i

l

l

i

'l

i

t

l

l

l

l

l

1

l l

l

:

'

l

l

l

t

l

l

T ?-N''

5->>'-

i

l

l

l

~

_L_

l

l l

l

:r>!\' f-!/-

p

l

l

i

i

l

l

:

l

i

!.

fP

f'\

l

l

1

!

11

:''~-/ ~~

-

l

!

il

l

'

.

Pp'

'

i

.~r

/J P

l

ll

>

~

l

l l

l

i

l

i

l

i

l

l

l

l

l

T

l

l

·,

l' i

i

l

~~

l

r

ftt. f: l pp ' '9 :'

-~l

l

l

i :

l

l

l

l

l

l

- :~=

p,:, : ,

,

l

:i

"'-.! A: ..

l

ll l il

l

l

l l l l l 'l fiJ l

l

l

J f)·(!

'

l

l

t

t

1

l

,lm 1)'2:v~_lfir , l l..LI•

l

?h

i

r

'

~l l lSi i- ~

'1 "rJ.k~1 .,+ -: :; l

l

l

1

'l P~fr~sf·l '

l

l

r

js~g~ ~

l

l

l

l

l"'

l

/(e(,-

r

ll ~

!

l l

l l l l l

lJl

,

l

ukL ' l

v

~

,

l l l

l

l

J f} l

1

-~---

/

, .

;q+ +

·-·---

--·

~

+ -+ + -1----L-

~-~-

--

--

~~=r:-=:

-- -

. ------

-

-

·--

i

i~; t; t~~ f:

·-

-

---

-

'

.

\

.----r

l

-

1rflt\,,.!

H+

l

/:

l i. l--

... i"'! l'

\

i l

:~

'

~.f~

i

t"'\

'

--

ø

o4 ~~'"i" .:r:::p:. l

l l

~

/hiP

l

>

'

:,..;....--::

.

-

:

... _",.,fJ~."

.. ; . ~b..,. ..... i~. 'i

6

-

llvP

:

~

&

-

..: ---i-

~

L, _ _l __

--

--'-

!

.f. .,_-f.~~

s-

,_>

iYJ

l

~

:::

,, l

~>

.... ~

.;f:

,._

p:.

~f

.

7"

''»Jf

'

_,'?'T

~f)

"1/.,.

-'

!--

..-------t.

·'*"'

c

..

-- !-------

""' -

'

!

i

'

l

i

ir

II>

i

l

1

6;1

f

l

il l L i l

l

~

p•. . l

~

r

l

l l l

l

i

l

! '

i

i

l

i '

l:l l

l

;

l

·-j

l

---

l

.

l

!

. .

.l

l

l

l

r -l

l l

i

li

J

l

1--1

;_.;,.~ ! l i l

!i l ,

.J

l

t =F;:-'l -.

j

~,j'

t-

il i

l

·,....,.f::- ;

l ~~

!

-

f: ~

! l

.l

il

jbJt-'

l

!.;t! ,j

l

!

l

l

' l '

j

l

'

l


51

I l

()

jl

:l

.

~t =-,'. 0~, i {)\ l

l

t l

j

l

!

l

l

l--- l- :

t'

' i

~.'L 1..... : lfl,c;,

l

l

j

i

-:

l

l

!

l

Lt'K! ,.J;

l!

i

!

!

l

l

!

'

l

l

1

1~,...,""! l l

1

;

i ~·'t\,: : . -~· .

:l

'

tJ4 :-

i

t

"

~;

1

l

A~~. l

l

~

1 !

l

l l1 l l l l ~ f l)/;v.y

1

l l \1 l l : \ i .f

t:::

l A~:. . ~ i Lt11~ l !

. ,,

;

't:_'(:

l

l

(t)

l ~J1'&:rtt~

l

l

l

l '

l

.----.

~.".

1

!t

l

l

l i l l

li

:

l ;t .! .

·1

~~--~L:.LJ ·1

i

. . '

J

1- i

-

.......U..Cl li .:::.-

+iA

t==+='=+i=~=r=·ti·==±=:::;==~f=+,=+=;~~-~~-~-- ~,=:=,~~~~===::]===:=,=============,==~========~==,=========,==ri=-=~==;=t'=::r=l=~~~.

~ 1

'i

(} l

'

l · tJ l

l

tt

'

' i '· :~l

1

:i

l.

!

l·.

l

'!

l l

1 :

1

ll l1

1i ,;

1

l ~t l ., .Ji_..l...'-7--t-:=::===::::-~'Tii'""7--7--\-l _J_I l l~,.......::=·==-::· 1...--\ ! ! l j l -+.~, ; i -'W' i : i-

! ,,

J,.....( 'L. .Jq.J.. ~,.~ (' .., ..,

l

l

:

l :te·~ ,~Clr, .J

l t

-i, ~ . ·3

t

li

t

e..l V":l

',

l l .J

i l l l 'l

l l_};;_'j.r~)~l61u}.l.j· l !'! l i l : ~~ :

!a,:

----

i l

&tt~n.l l

!

~c ~ #:!~

i

l i'l .

!' e_"r ' l

t

l

l

i l

l

l

·-•

j

! ' I

!

'

l

'

' l

~.(~-------------~~ T -===.

·- ~b .. J..

-

·~

l


l

l

l

l

0 IL

l

l

i'

l

l

lf

l -f~t'U

1

l

l

l

...

].

l;>

l

l

"_i

-;----.:...;..

-J

.Setf.;

v b( s' '

~~

'

i

l

l

:

:~

' .,. l .fo~-h

'l

~-i . ' .

~!J' ,...l

l. ft,.";,.. i fo, -·'l

~i-! t

:

'

!

l

l

l

,-

!

l

l

l

'

l

., ;,. -!;

-

p+~

l

p-

'

l

' '

·'

--......J

l

l

l

ll

!

s{-~ , l ?J.t( 1- r ~r !

1

;*~l

l

iv~!-1

~~L~

i

r.vd

i~~

i l

i

l

lff? .'1

l

'

1- l i~~f.f

,J l IV . t l

i

::::::::.

ttrøt l

l

3

!_...-~

..

3

~

---._;.,_~

l

;

-

'"'""---'

-

'*-

1. 2.

.......

-

1==1=-=!==t= .L:j -+==:i + -+ r:----1 - : -- . : • : : :

• --- ;- --r -~-

---·

---------- · -. .

·-···

-'t

l

~

k

r4

3,)

l)

-·------------------ ·-----· ----- ---------- ---

--·

;

l

~ • +' ,~.,...:

l

"........_._

l e§:Jlertr

l

l i-+-W T . .r l ~ l

7

l

-

-

l

l

__. '

i

d( .l:l_!J l 5-f~kl-1 hlb/4 lr~h l'!''

--

l

l

l

i

l -

-

'+

@

!

,

-

i

l

~'

lt

l

!

l

j

!

l ' 3 l l P~' l J::t;:~t l. t~f··~.tJS l l

Y-t?1;l '~l'''

l

l

!

1~ ~l.;:JÆ ':at:

'1~1' 1ft;- VM-l 'r--_

:

l

l l l, i ~~-::r

l

.

l

l

l

1~1···1;

"i

l

1

1

~,

l

'l

l

l

'

'

R"(~ l

LI Jl

l

l

~l

~

.l'

(/L'-~

\.

l

l p·!t:t)'' .. 11r' L. fri1 1-1lltt?'L •. r 1

l

l l l l l '9ritl

J

l

l ,1~h' l v/~!l-..!Pi dt'~lrtL'

l

~

l

l

l·~g~"!i

' (J

l

'#;-l ~V.t.-t!l i'-.l.-~ i. l P~Åt ~vi'"'' PJ~·-;;~' Sil -

.> '

;

l

J

l

~!f -f{~

rl

l

!:±::::LI ,i l J

31

llt fJ. . d,d..JI

~

l

-------~---·

-

•. -

-----

·-·-··-------·-····---------~-------·---··

- 1f --·------· ske cct to ;_. -· ___ , ... 1

L=t. __ ,_

\ f}. L l .. i

-'· /'·

: . _:

_

··-· h ... -·

.-

'.-t·_:

~ ,?'1 -~ : ~f. :P l:· !!,f..:

l,._~·.

IV: . Cl<:

v

..,,...

l

. •J : , l

l

'

l

l

-1/

Pj>t' ·,l

ltp:

:

......__

"'!

.Jf7t4 - ,,,,

"J': .,:.,. .. " --l/Y~~ (

--·

. l

_./

r

......___

3..__!,

r

+

...___

~

'.JJ:J_

__. ,____.

~-

l l

~

-

~

PP U::rY_ ~~

,

')}ly

~

7 '

.-..._

l

JB.r ~ . Pf..-

l

:" ' ' i :/-;

:r-

r

.--1 ~

pf3 :.._./

:u :

:>

,J.'>

. ø

PFJ_,. l

. .. --·-

"fA.'";_:;.~ ...;.j.{~~:::.

:rP ..

~

-~

·'--.!3 __..... r

-f-----J'..-· Al ----.:.r~~:---

~3

~!!

?~

~

,__

bl

~'

?;. '"'"\

;

·:.-___:::-_····;J_: ~-~,:r_~-:·_- ___ :::::~;..:--:.~;-;.;.~-.::·:·:·:·.·.· • .

,...._

V! '

r

'

r:

.. :'. fP~

l

lr l '

-l J"'

l

l 'l' ,,PP __,

1"1

t..

Pf

. ~ L

t:r.

r;:-

l

(}

.

;..,·,<db~'J··./;~ "rz·~ji-..J -.-_--....,..A't

, _,_: ,

,;,.,

y

'


.@

. . ~i+

. . . l .:.

.

:- 3 ..

-

----.

···-·

---------------~---

···------

-----

--

.

-~. :;~-~--: ~ -.;-=~~= ~-~-=~~=..-=~~~ f:":1 ~-~-:: . ~.~~;~~-~~~ ~·~ -~~~~3 ~~~~~~~. ~=-=~-\ ~

: l: .. :

l

----- -----Le!Ja-+0. . -· ----- -----. ···-·-------·--·------·----

-

.~=-~~-:~-:=~:===-=-==~~-==::.-~=zJ-~:-tt/~~$-= :~--~(i.=;;==_~~.,.:::::/~:;,-i,A:_ •.r;~~~

4 ..

' :

Qi •. i)-~:~

:~ :=-~ -:::::~::_~--·=-~- ·--~---~.~~-=---~==:J~~a~-~.~-·~~-~~~~d~~~:.___ ~ ~::.~i~-nr~: .•

,_'t

l

.

v

l

/"4-

l

-/t:'

.-\ p~ :

'

!

:

j

~

~

1}11f

(..i ·v-

~ ~

~~~'J

t

T

::::

J;J;'l'

.

p

-....c::.:::::::::

: ~f

.b. r-'.$.

~

t

----

.~ :l

\

- ·--- --------- --- -------- -- . -···- ·----- . ----- ---------------

------.

--

·······-

-

·----~-----

------

-

-

·--~

-~--------------

------

-- .. -

.. - ..... ----·--·· . .

'--:--.... ·1-z-, +==:: : l •·-

-·f ..

:.

~....

.

.

.

... . .

. . • ..

...

.

L"..;,.

(7."..

1_:.:_:: :4..:.~:.. :.:..- ~-:- ·:::.:....::.· :·:::: .::..: .. --=~··-- ::: _-_ ·::::..::::..::.:-..::.:::..:::-=:=:-.:=:-:=::?-:·::::::·_~--===-======--.-.::::· :.:.::·.:: :::.::: ::- n.: o.:.?1: ..s::.:-: ·:: .-.=·==:::-~p,::.:·--::;;;;;::. -:.:.:::::::-: ... ·:::- . .----- -· ------------- : ::::.::=::-·--~...::.::::==~~=--··-~ :::-.:::~::..::: :·.:

/;st)f(!.JS/ vo r

--------·---

(}j l

. .

~

l

:'--.:.__ ):' ...;....-!l

i...., i

3

'?,

l

l

-

'--..-7

""

. ·1>

~

3 1

l'

5-

:

j_

T

'

·t

·--=====

q~

P' •

; l

3

.

3

\ ;l.!!.~

!

:

.

:

.


(Ir--- 1 --·-r::.•.

.

-T--,-· t

:.r··.:.r..---~

/

._~f :·. -~ ~l

rl- 1: ~-··:-::

.iJ~ ~t?-l' ..

l

·-

l

-~·-t·:-_Jf.

'. i

l

'

l

1 ..

l

!

l

l

·;,

--,

1-1

~(l l ;

;

i

,-

l-1~ l l ~

1

l

]_....;.F

l

i

..

l

l

l 1 j_-: l - ! l 1 :~,,-· r'' L""!'":""' ~- .

ti

l

.

l

ll

~l

l

l

l

t

l

l

l

l'l'i

l.·

l •

.. 1

!

i !

l'

l'

l

·J::=..i

-Ø·-

l -

-

v- ·- --·1-- ··-- .:l ..

.i

i

!

..

-

---

1l

.,

.i

l

!

.

;:::i:j; ---

.

-

l

l l

"· !

l

! :

l

!

l

i

l

l

!

.,. l

;

l

l l

l

l

l

l

l

l

. l

.-!

l

·•'

l

'' ! l

l

i ..

:

l

..i

l

0

l

'

:..

l

i

l

l

i

l

l

i

! T

.:._'__._•

l

l

-

l

i

!

l

l !

-:,

l l

'

!' vil

-ltl.... l

i:

!

l; l

'

l

_J:::

·.l•

-

l

(

i !l

-, l f

i

i

;

:t

l

'

:·r!

l

1

· 1- j:::~ •

1

~_._~-'L,·

t

'

!

!

:_..:.

'

~

!

!

i l

.

.

l

l

~_::-_l:;,;_ l

~

l- i•···.-~

l

j

i

l

t

!

!

ti

l

-

J-

-- !

---!v.

-

· ... -

....... =--1----

+----~---:~r".

- - .. r-·.. ·--r - _ --~=p

ih-'~

l

l

--·-

l

l

'

l _-

!

..;"J.., l

l

.

~:

'

i

. i

r»W 1J i..f_J.

-t

l

l

' .. l i l :

- l

~: . l l

;"hf

i

-i

l

l

; ::t:::::::=- :

·-~!:::J·---~] -~-~t-~·-= - l . - - .. __ f-::_-:

'.t.

:

il

l

'!

l

1:.

-t t:-:J - --'1-:-:-:-::

--- • •

l

L--1-- -

:l :::::::;::: '--·1

1

l

l . -~---

l

:._.,. -~~~1:~~11 ... , +-i --

!

l

-

,_.

:j·.~-,=---1- -~-~-::t':l\,;.-

l

..

:_:~

:

-!·~

,_-t:.__

~-::-..:J=

-1'---l=

L -=J== ---- -:-1-+- --f-

:..:~~~- :t- -·

+--~

.

:f:~·

l

.

!

_,_......

:

'

___::

-.

l

l

l

l

::;-!! ·~

..

-t- ·-- i =-t-1·--

:1

!

!"' •ll l

i

r , ' :..::+

l

..

.

l ,---r-l-'! -_t-=·:= L~j-·~ l ! ! l ,,,,,@jlll

:

Il ' l l l '

1-J---I-,

-

r-t l :li

l

l

t

.

- l -- ,--:;;.:-r~-,

·r

T

b~), +=t=+ ·:1··· r:

l

i

j}..(

l

r

l

~ 1 1

l

r

.

l

.,;

l

!

i

l

l

l

l

l

i

i !

=t~~ tf"'~Y

l

l

l'"

l

l

i !

r

l

'~'l .-;: ::::;:::::

l

·-i~ l j· 1l .r!~! .

f·+--

~-~~-~-r-

~~~~

l

.

l

! ~l

,.:::

l ' n - N '1 . l l

l

l f l ·l·r 1--+-1- ;-

- \ ..-.---1 .~· ~ -~;.--;H-.11-! ~.:.- ~rr-l'IH-t

_ 1:.---._:.. j:_ _.: L.~ .l :_;t ·. ~--~"·. ~~= 1 1 1

;

i

'

l l· iJJ ,. ~

! ~u]

l

!l l:!,:::....

l

ll

l

l

ii

l

t

l

..

:

~~

!

J i.' -ri l ,-1 ' -

±·:j··_\

l

i

l

i

-Ld::_l lFt--~ !.. :,; ~ i ' l

l

:t.. !

,.

l

l

,

! \>~ l"!"+-' wi J. ~ 'l l

l

l

l- l l

l

l

l

l

'H

~

l

l

l

l

l

\ --

,. :r-l··· r ,

!F l

T

- -

r

l

l

l

'l t ! l -· -!

!Y-•

...!..

~~·

l

r~~in ---1-1 7p-; ·:

~:-r J-~

l-

·t· ~~

l

t

.t::::r.

,;~·!"'

l

' . .. k'

J~-~~~

j·'

! ., -l -:! l:i-!

l

l l ~1-r-1

l

l

:j!)jl l

Jl

l"l.:::b-1 ., -Li " ! : :

l'·. .-l l

j--...j.,

l

l

1..-l ..

/!

f l

l ..... . l ! 't! -

l•

'.

'

-·il

~

:•

!

.L!

i(' ;

:T•

l

l' l

j

l

:

fOCo

li

!

'

;

!

i

!

l

i

:

.:....:..!-l

l

.

\

.-Yij.

--~!

i· ! i

1'

l

;'l

'b' .. ! :

l

l

,r , ,.,,,.. .

.._1

l'

•Y.. l

.I'Y''If'J! f

: 1

l

i,

l

l

lol...~j '1" l :

;

i

!

:l i!' j

l

.

l

'

l•

!i~

,

t,

!

~

l ::r:: l

;

;---

!

1-~ro !

l

"~'f! l l

~ !

i

!

l

:

l ../tl - j, -~. 'i ... -

;~

l~ :--J ! l '

Jl:. .· ;1 .

!;.

i l

[!

;

f j

l

l

-j P:

j

l

:

;

l

ll -ll ·-

l

l

..

~l l

l

i

...

_-l ·-J=-

-r--

=-r -, __:: !··--

~-~'-1/ lb.tl~;~

l

i "· i : -....;_,:~

a>

p . .

l l

~!

!

·-~-~V"!-~~~ • . '. ·:~

!

·~· :r-. . ~~

l

~~

...r , :

l

k !

ti'

::~L

!

l

l

hl :.j /1 l

!''

.'

;

. )...=:

. >:

>

r

..,.,.. :J:.'f : ':

:.::::=:.;:-r-: · ·

· ·

'l·

l pl_ t

!

l, - . -

1t

~~l l . ::-1 -


.5.5

l

\.

.

'

:t(

: (/

ri

• \1

.

f)

.

v

mL

K

wp

PP "-'

.

-~

"J+

- r""

'h'P......._

t

;:,..-

--.........:..

.. T

'»~g-1-

t'~

pP~

..... ..

PP

===::::::.

l

__-j

flb 1:'-.._ --.../1:: l)fp>y.+

~!:

PP

,,_

,.........,.

l

. . . . _,

, •

Pf

.

x .·~-~·--:~~·:--- --=~ -.:··=l~~-~z:·_·:~~~=:~--·--=::.i---==---~-·_:-~:.:·:-=:s:-i·=:=:=~··:-Fc••

l • .11

•.

i Øf #t. ._ ;.. /,~,.~... .J

//j

1 ..

-~ ~ >~

.' : :: -.. ::::::::::>

, :- :· -

~:.-.

·-

--

--

. l .

:__..;.--:-- .

:~'i:

·~

""f

,:

-

~

l

~-

ppt"l '"'-t! iPP --....

rr

--

%p~

r--..

1""1)

~

.,--,.

rnt;;

x ..,

--..... ~

-===-

:.--

~'l

-;:::::::::--

',.. J l'

~

l

::::::-

l

.....

r

~j-

t

-~ . ""P - -......-:::.

'f:.~-

'

-

_1-: <TÆr' • --- . --···

.

...:;;;;;._

l .

l.

l L

..

,..

~

,.

1\

-:;::::::::- l

f

s--'

,

f-

.,

r

~

...

l~

J;-

r

'

-

!J J~

(+·~i J l --.. • l 'l

'

'Il

l

----

h~ {"


56 t

;

'

j()_. ;

l

. . .

j

j

.

l

j

---

> --. ;

---'rr-:s~.:,~_: ~-m· -· : :J. : .

1

- --

-~·

.

'r;:~-~--_;

:.:. ;,

l

de!- :..=::·

--

:ct.#n/ . . ./

--·-------------- -------- ·---------------- -

----·

. :,·_: -·--r,

.:~:.-:"~·:-=:,,)_-~::-i::

.

1 _':____ ~·_:~:r_·:_J_-_d_· ____ w,_-_--__:_-_-~_-_a._to_' __:__--:~_=-__---_-_--_~ __ -.,:::.~::~~-~-~~ r. _>__ '_'\T/' .7'

pv_ ~_~;_-;~. _ -~'i_',U_~="t._'!.·t!!--_;. ___ -_-_ --~ (/_:_

-

l

\

~~· ':3- : ::::p= i

l

~

l

•• 1

'lf,

!'

'

i():

J-~

i

.

l::::::=::::-i

i l !

l

·l

•.

:'d,t.,i.S .

:

I.~--

U-(..

--

---

-

l

m+

-l ~

:::::::-

..,..--.......

._

:I:1

..

--=::::::: ·~~ ,.

~

l""\

l

-

........-=:::

.. ·-

.>, -- .

r

-

..... --- -· ---. . ---------------

: __ -,,_-,;.;-::_-·_-_:::-:::-:::·:·::: .. : --.

•;L__ .>3 . --=:J

-------------

---

~ : ! . _.

~~~MF&*

-·--·-·-----.·---------------------

-·-

.-.

. -·

~~-y-::·d~~ _:_~_: ~..ta.-- .:~e.. .. . . . . _..:...:....:-..

,...f

~ L

1'-- - .

.

.;...

;

. :3--

. J'J..

__._....,, .-.--.......

....

&\

l

!

- t

...... -1 ------- -·

c.

!

:+-

l

e-r - ·_·,,n_.c. u_'-f;;_ ::- · ;.:_ ·::·_~_-:_:_'1__-~_-._--_-_-~: __--~:_:=-_-:::~--#-;~~:~~--·-::=;~~~==-~~::~~~;~:·:~-~~~~-~-:~-~~=-=~~==~-~~=-~:~=-~--~--~-=~=::i ----~ -

.-

.

.;- o ~ ~:.~ t-..-~ ?~ 5""

f

i--==

Il-

"

.... x_-=:.. ..,.

3

l

f.

s

_.,_ ....____..,

--

- ........-=:=:q

e.e.~t/1

,,- .........._,

*

==

:: ~ $~

_ _ _ _et

l

. ~':If.--t ,.-~ J.. ,..."

5-~ -'

-:

,.l

1 ~---~

-


. 57

~.

;}f

+ ----;--];~

---;-_..

L

l

...,,! ._., ;

-

T

l

\

l

&- l

-

-

--

-

Jl....--

---

t

J.'

-

..,.. b-t-

fl.

...

'-Jf+

--III

l

f

;..

l

•'

:

.:::.

"='

l

-

=t

:·~ L.

' ~ . . -....;;;:::

l

J:

..

""·~

...,.

'

\.

'

. rdf~ df"

l ,(J

5f

,...

l

-·--------

------·-·-··-·

.

-

~2.

1-

····-

-

........--..... ~

L.

Jf

-

'

.----

---...

-

:(

?J1f

-

r=::

..F--

~

,,

-~

-----

,u.

-..._/

"t,.-

."m[_

- -..__l

~.r=-t 6F±,!/:1 1

'

.

.l

:::: ...& . t;) .. l . ~'1:-f.fi:

·~~(;\(;)

'';F

T

l

r-::-.

...

...

: l'.ffr--- ~

$

.

·~

__

~~~m--;-~~=-~~~-~--F-.~~~-~.~.~--~--~-~--~~~~-~~~~-~:=~~~===:~-~~~~~~=~~~-~-~-~~==~===~~~~--=-~--~~~--=-==_=_=_=_=_~~=~-~=.~--~­

~f{:~:~:.:_f~i·æ~-)\-f~ . ~~~L

i=·-:. :=-= -·~ ~-=~~-p~~==:;.:::~~:_=::~~~~:==-~~F;===-==--=-j::==--:=. -- ~:_--:- , --:-:·-=-·_-~=----=======:-~==-=-=-=-· • -.--- :_ .

·-·..

. : j. : ..

.

.;..J~

·1f'4J! .... udrii: ~ .i p. ·,.,, ;v

...

.

~

--

.

-· -. -· -- - ----

. (J# '

Pf. p p' . l -, '1-"

-

--..!!'

.....

_....,__....:_

-

......

·. ··'-

....--.......

p•

-

'; :p

. #'

'

l

'/).,...

-f-~· •......

-,

\

-


58

~---~-~-i'~- ·---~------:

'n' -· , j

'

l

••

.

..

: t??te..

-.,_ '"s~-~ · . .;·. ..

~ .

.

"'-"-

-~

..

.

.

• • .

.

.

.. l

.

~~

..

{

.

nc~---

l

: "..,..,e.

: Sfy{~ ~-- :: _·_ _: ~- -~ ·: --·Li.._:' c{~~~~-~--~_rr:f_T ~= ~~~~~:;:_:::~~=-=~~-~:~~==-:~~~~-:·_-:==:

- ~ S4l"_,: -:

'('J /-,,___..---tt:-:/!; : :

.,. ..---.t

o

<=:=:_ '

' ?'; :

()

l

'

·-=-=:::_

.

:r :

-----

r

l

-

·- !

:::::../')

:::::

--III

~- ~-~---------------

p

Il

#!

';t

--=====-

l

.......:::::::-

1·.

·--- --·

---

: . :~15_:: --~~

..

..: :l.: -:

r,'/-.

%p

La-tqeU'Tif"YI

ri t ..

fe_

--~~:-~---~·~:~~~:~~-~·:-.::~:~---=~:~~~~~=--~~~~::.z:·--:

: l .:

':'A.?J-~=~:....... ·---~-t··-~··. ~r~(( "!P"...o; ..

L

,l- : -'-

':':1'

V

. .

•.. . ..

:_~:?1.6~

. - ... .,_- .

...

;111(;J.··· 1--•·· ~J···' L;-:-,.---· .. 1--· ·J .... -J: _., G"as:==·:~.:=S/f--:·-:-·_~~-::-~ --5.1p=- ;..:---~-1-Cti'Y=-~-=-"'~t.i'(f--~Ji..-.J:..-'---,7:1 .. . :f{l"f... . .. .J: .1 . ~ . L ............ -

:·· J~ t'Jt,-h:::~/f-1 ;;;· · L{ c

.

.

..

------ ._-

/. : .. ~-=..;.:n~ :etlf.: 4o~.r :~: ____ :-J ~s·:L=:A,.u:i:::::::>: ;: !: ;,:L _.:J. ':Jtlv liV .. .:::; .. . _ . , ·--···.. .. _______ _ 0

----..

l

l

'

()i

j

.......

'

~ (.)

;f; ; ' :

:; Vi.. r1Ni '......1"': !

-=======- J

-

'

'

. l..

: 1}1tf~ ..

'l

.-rnfiJ:

r

,

t> r

......

l

=_3t-

Li

l

'"'

,bi.T'-4 [,.,.. + -t- : ,: + 11 i j

--·-=-:.j- , (.) s.J? ..~ ~

\

l

:J !

:. -~! p___f~!::..:~.;-i~~-ti-~:::~~:~~= f:!'j~;~~~A e~~j~=~=·:::· LtlY'!J•ttn.tnfe 'f iT.

f

----=

·y:·

t;)

:rJP

:---.._r,'\

Stip'

, f

t f":\

3

+ ;;-:,.. _;_

-~

l

\;._ ~.../

v_~·

/fhp ' __......_ 1 r 3

l

l

.3

l

r

1

.3

r

t

r 3

-

'3 ' re::..;

:~

3

-ø-

s~

.

i; :

j

·~:

rll/P

-f' UJ. r 3

l

i

l

l

.

'

:

t

'l '#t

--=::::::

1'//,

p


®

IP~

:_ :

: l'·;1 f_

.: _. __ ·---····

. . - ....

_:.-.u: -~. L'".~;~:

•.... ;.

:.:: ___:_; __ '-~::.:.: : .;._

.

.-

----

1

..:.:.

IL

,.

o1. , r.".,

·=:v,'f;.t~~~:==~~;;;./t.==.~::-~-~~~~~~=~!'(~~-:~:-s~~-~----:~~-~---_;_ __ : :____ : __ _:_ _:~ ___ :::_~~-~-=-~=------

-

rrff

rj. l.

l

-

~~-.

l(j 7.

l

f;)

l

l mf-J

}

,_

/~"

~

C'\

-

'T

+

'-U

,.v•

4!--

--

- - - - - -<!1!1- ,

---

• l

l

:.t

'Jt4-•

l

~

",........._

mtf.~

/00

t

.-.:::::::::

ttf!+X

':

~ seve"~o 3

l

l

J:

J~

r;)

l

call'l"''-

l

-~-

:::

0

";/.

t~"l~-=1==±~-~~~~:~~~~~~-:~~r~=::~-=~~.~-=~:.==~~~~~~=~-=~-~~~i~:~:-_:~_~-:---~~~~:~ . :_:. -:~-

:_:__~:--_ -~:--~--~~~~~~~~

C 'fer:. e-

'r;.

J

;

; '

i

l

:

~

M("J >

l

s

-

o~:

:.....,.__

v_~·

-~

-~·

'

. f} ~

~

-

\

____.,

.,

~~ ; l

~

..

-

Il'",.§

:::::::::==----

l~'

...---- -~

--=:::.

"""P

L

A-tf.

~

L

/4-tj.

;

l'

i

'

...

-- == '.

---

'

'

\

--- . ..,__

,.

l l

5.

:,r ' .....

_

L~ l

..,

~

....;__;"/

3

'

'&'

;:..~

3

l

l

:f,

l

,

.._,

=-

3

..

J

....

j>

-====

f

·,

J

-

.:..

f-

.....-=::::

l

f""'\

f-+ . ilT

.6

l

-

~

=;:::::

l.?.

b+3

~

s 5"'-9--

IL .

::::

3

-

rrn

l

= ,

""' =

=t=

",.....-

~·-

""'

.

~p·

J

,..:=.. '1!-

-::-:=---·-

....:::=:=::::.

-~

p'

~-p

\

--

: b;4-

.....

/""

'

:

'

;

j

~-

-

l

--

,.........

l

~

- -=:::::

-1nf

1f~ ,

~

i

i

·-· ;

'

.

-

.EJ:

~;p: •l

"

,c;~.

i'J1fp:

~

li>

o::::::::=

!

~l

l

l

·P


60 ~--

-- - --

:1' -' ·-

:~

-~:-·

_-___ :i--

~~--l

~

.

. -· --.

..

··-

:_

_:

-

-

--~- --

---- ---·· --

:

-~----

-------·

------------- -------------

--·--·------~-----·-----------

----· -----------------

---·---- --

.-

--- ---·· ------· -- ---

----- --------------- ---------------.

·--·-- ------

.

--~--

---

.

----

----~-

---------------------------

\

--rT:

Or

-- ---- -·

t:-

: r:

-,...F

v

. J'

PP

·IJ r j

-

:P

l

!a

---~---

..

l=

;

-'- 1/

l (J;

:V: p : '

---------------------

\

VY : p

,:

'

:..o··· _, ' -

- i

-

'

3

1

~l

:/

/'-'

---- ------------------------ . -·--------. -- . ------ ···- ·--· .... - ---- -·- ------- -----·----- ------- ----------------------------1 --------------------------~------

- ---- - ·-·- ------------

'----,_ '$"4:·y·Q- - .' :"'' -_ ~--~'·--·' , _____

.

.

-.

: 8PY_

~--··--\J----

.

.

"'-

.

-

------==t=====·-----·--··--------·-·------ ----------------- --------

.

?'l L

-

-..

·----

--·--

--

---

---------

·········------- ..

L ... \

: 1.::- _,

1:

---- .

l

.----· ....... -

-

- -- ---

---------

.

-------~---

··-----==~~-=-===--

---- -

------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il ,

l

- b."_

o: ...!

~l

~! lj

.l

3

i .j{, !

"i+-"';

l

!

l

--

~-

-====-

-

'11tf

....

l

L-

f

p

l

3

l

~---~--

~

.... l

::::::::::::

"'

rn.pl

~·",;p! .l -.----''

'. '

'

l

. ::::;:::::::::;· l '

-

'


61 .1.--····--· --- ... 4-.~·- .. ~--

.. .

:l :L:::=J.=:~::

. .. . ___ .

t_. __ -·-

l

~-----·-·-1--·-

.

i•· ---, -····'··---·---· :

\.

- . . 'f

11· •...·.... •::•• ~ -:• • · ·c~ ::-.: .,. •• -• •:-• .· "=?_

~ .,~~

-

-= J~ t1~·~c:

---

:---·· --

.=::

1-k-:f-

1

~~~

~~·

~

fP

.- -

; :;;;a

~:r

. ?»pY :

-h

l"' . -

p

-~

............

h ..

-

'

\

r-ri.

l

'h1f ""

~

. u.; l)'t!f) '

.:::::

.

-

--

. --

l

Pn!·;,."_·et-' ___ ,-_-_ : ?iitn· •vto).t:.: ;.::::

rt" . • -'~ · : . : . r

.

:

·

. J. l-l ' .. . . . ., . , . . . 1/f

~i~.~:~:.:

u

:

~~~-:

'

·

.

.

11:- ::·:_ :

--·· .... o".!..·---:

: - ...::=~-- . ·:...

't'n1 ~· ~;.. 0 ;P.

~~·~ r : •

-

......-

·_",..

#: t-•

-

==

.--.._

\

-

.f.•

·Jk

1-t:

::::::

...

:

-? !

===--__:::.~_:·_·::_=~so.~. --~a~-.~.:.

p\_ ::~_:_-:::.=-_~----_-_..,.··==: .. . .

.. ..

t;·

il () l: '

. l

_"/rr"'y:. :<-----::.. .:.J i::i~·;:.''2il~ '~n:.:.·~~~~. "'" .__ *-flY" "' - .. . l!. --

p.,#..,

.~

__

,

l

l

'

;;: """' , ',./

III

:!- .JJ..

Il •

_"_

~

-----::::::.:

·-

t7?f

::::::

. p III

::::::

ffi•(J l rnrp

__-

.;;J


r·-

1 . - 1.. "1

l ..

62 , , ,

r--,

..

...

-

-·-·

---

.

l

!

..

-

l

®

r

!

l

l

l

l l

i

r

l

l

:

l

l

__

l

l

,l

l

li

!

l

l

1

?

'ii n

p'~'!d'~ l

:

'

:

'•

l

i~ l

!

!

l

t:1

'

.

it/t-t~ l i !

:

'

e, i lt../P'Y t-1, l:

:

11~:- ltf~~'i

t1

v('

l

ittn ! l ..: .;}'" i 1 -. i

l

l

1

1

f

i

"....-......

i

!

i

,

t

l

1

l

- - ---

- -

l,, l :J l, ! l l l l l W-J i 1 !, ' i i ! K ! t

1

t

i

l

i C?"eSc.

l

l

!

l

-l

!

----------

1

~e/hi,. l ' '

ii--A. ..; . l

i.

:

l

!

.!

·'

i,

i

l

.l

'

l

'

l i l ; .rei

'

• f '

i l

j

:

l (

!

; ,.J.." lfn;:

!

l

(i'!:A .

!l

!:V, ae_

l

l t{ n.; 1

1 . __l ..; ~ l

_p._

!: ., --~,

11

- - -· - - - - - - - - -- - - - - - - - - : i7 p t

f-';., f./

-

.

l

p -

. r-

.

-

",."

t

..

~.-~·

p

:

'

-

::::::..

~p

'>---..,. .... :

L" - l '

\l

J.l.;;,

u'

~~~·~~~~·~~~,~~; p' \ ' { -'-====:::..::: f ffh

j

.!.

l

.l

!

l

- .

-·· l

i

l

!

---.. -----------············ ---- ------------------------------------®------

l

:

l

:

;

i

l

~

!

J

:

l

l

i

l

'

i

l

:

:

:

l

J

.2 -:--t l :

l

l

l

:

1

1

l

l

"l

c.-vesc.

tlll l

t. l

l l

!

i

l '

1

l

!

l

l

l

l

l

l

;.-.

l :

~~

!

i

'

l

l

'i

t

l ll

(J!,{ l '1·'tri+! .

l

JIAJrrt

j

l

.

<

~

l

(}

l

!

l

l i

'/y'oy/-j

l

i

._,_:

(J'~"...: r:;-

~n~~:

l

j

.,l

"

l(

i

il

!

!

l

: l':

!

l

il

i

j

t

l Jl!_ i

i

l.

i

!

l

': '...

:-

!

l

l

l

l

("-

·p

ff

l

i l

:

~ t--

l

l

!

.:::::?-

J};- ' l

':

t

i

l

11,

p~o ctuf-'

i

l

·p:P~· ~;

l

'

i

C)

i

·p;~

:

.....

i

.

::::::::::: IL

mf'"'t

lit

?*·

__'»if J}

" (

r

7

::::=

t

"'t:

-

--·--

:t: .f..

J

t-_ 11_~

p

f' ~- dt'i

.,..:....,--

l

;

~··

l

'l

.

6;~~e. !

----

...........:

!l.-

,_

....~

l

.

,,

"

. r-- ) _J

·":::::::::: JJ..

l

-

--l .

~·(!t,~ l~" e.., l

···L-'(';

::: '»~P

l

.

·~P-<p

p

"~t~

"l

n

.

~

"l

"'tJ.i

............... . . . , _

', -·

~-

j!

~pfl~i' l ~~-~-1e.

-~

··-;..,

l/

··-·- --

-

:+~~de ' /th~---r • l ' -2~! i

~--

p'

-._,•.

..

"""...._~~

J,

li

.

-

:

9 e.,

:

: ~-~ :_je. : ~

#-i-

' Jt

l

.

l

·-··---:;tf" -

~

--..._",

:

' l !l . : ~l : ' l-t T

i

T/;

6/ ff "( :.....~.J ~:

't!f' :

(

·

<P 't...::_

.•

lfp·

t

i

r-r- o:

~

~

- ~,;t,

l

l

p

l

~ 1

i"~f J ~~;,.c(~ ! .• ·.:e-::

::::::.

l

l

l

!

.-111-'f-1-t:) ~~ f"' if.;{"

;

i

.

~.;.de

l

:p Jli Al .

i

i

l

p!

l

--.

>

p

~ -;;:

"

l

ll

h~~,_ t/if.#t.-~

~

Jj

l

'tn/1 l l .l

• !l l

!

i l

!

11tp....

:::::=::==-- : .

.... _

l

............

l

!


-

-r

.-F"'da!- -~~ ~~p ~-i fh-\c:tti i 1/tt-t ~ \._1f? ~

_--=-::::

..er c

:c ,y

l '

i

~

1 1. 1... 1.

o -, •

l

1 -1

~

l

l

-

!,

.

-

• -

1 :.1.

flt: '.JI;i..

1 -

i

·-..,.

l l

,'?'~-(

.

---- -

..

l

"1'11P ['

If-..i

.

i l l

:':Je, i \..!).

i

'l l

l

!

l

l

l

l

l

i

i

!

l

l

l

l

i l

l

l

l l

l

\

Jf.

l

-

~-===r- ~ 5-

-

~:f: .

-====

-

::::. l

'

.

.

-·r.\

_r

tl

-

·~!J.~~

::

:::::==·

=: - - -

. . . i\!J'

-

(11

-

l

.

_qe.

1-'~'; . jJ .--:-'~· ,,.

c "'ft;c,

.:

. ....

ri

!-

~'E€:-

-

:F

, .

.

. !':

-~.f

'

Sangenes Have  

Score by composer Hanne Ørvad "Sangenes Have" (1996).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you